Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: nuasmeninta nutartis byloje [3K-3-170-2012].doc
Bylos nr.: 3K-3-170/2012
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Kategorijos:

Ieškinį patenkinti iš dalies

                                                        Civilinė byla Nr. 3K-3-170/2012

                                                        Teisminio proceso Nr. 2-55-3-02324-2010-9

                                                        Procesinio sprendimo kategorija 69 (S)

 

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2012 m. balandžio 18 d.

Vilnius

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Gražinos Davidonienės, Birutės Janavičiūtės ir Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Auksinis varnas“ kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. spalio 11 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Auksinis varnas“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikoms, trečiasis asmuo SIA „L&T“, išvadą teikianti institucija Viešųjų pirkimų tarnyba, dėl perkančiosios organizacijos sprendimo pripažinimo negaliojančiu.

 

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė :

I. Ginčo esmė

 

Ieškovas UAB ,,Auksinis varnas“ dalyvavo atsakovo VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų 2010 m. vasario 3 d. paskelbtame atvirame konkurse „VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų patalpų ir objektų (inventoriaus) valymo, dezinfekavimo paslaugos“. Atsakovas 2010 m. gegužės 11 d. raštu informavo konkurse dalyvavusius tiekėjus, kad Viešųjų pirkimų komisija nustatė, jog konkurso dalyviai, įskaitant UAB „Auksinis varnas“ ir UAB „L&T“, atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, ir sudarė preliminarią konkurso dalyvių pasiūlymų eilę, pagal kurią pirmoje vietoje nurodytas UAB „L&T“, o antroje vietoje – ieškovo pasiūlymas. Atsakovas 2010 m. gegužės 24 d. raštu pranešė konkurso dalyviams, kad Viešųjų pirkimų komisija patvirtino preliminarią pasiūlymų eilę ir konkurso laimėtoju pripažino UAB „L&T“. Ieškovas 2010 m. gegužės 25 d. pateikė atsakovui pretenziją dėl konkurso laimėtojo pripažinimo, nurodydamas, kad laimėtoju pripažintas UAB „L&T“ neatitiko konkurso sąlygose nurodytų kvalifikacijos bei techninės specifikacijos reikalavimų, todėl jo pasiūlymas turėjo būti atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų, o konkurso laimėtoju turėjo būti paskelbtas ieškovas. Atsakovas atsisakė nagrinėti ieškovo pretenziją, nurodydamas, kad ieškovas praleido pretenzijai pateikti skirtą 5 dienų terminą, nes pretenzijoje ginčija UAB „L&T“ atitikkvalifikacijos reikalavimams bei techninei specifikacijai, apie kuriuos sužinojo iš atsakovo 2010 m. gegužės 11 d. rašto. Ieškovas 2010 m. gegužės 26 d. raštu pakartotinai kreipėsi į atsakovą dėl pretenzijoje nurodytų argumentų išnagrinėjimo, tačiau atsakovas pakartotinai atsisakė šią pretenziją nagrinėti. Atsakovas 2010 m. birželio 11 d. raštu informavo konkurso dalyvius, kad 2010 m. birželio 7 d. buvo sudaryta sutartis su konkurso laimėtoju UAB „L&T“.

Ieškovas UAB ,,Auksinis varnas“ 2010 m. birželio 22 d. kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti negaliojančiu atsakovo VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų 2010 m. gegužės 24 d. sprendimą dėl preliminarios pasiūlymų eilės patvirtinimo ir UAB ,,L&T“ pripažinimo konkurso laimėtoju. Ieškovo teigimu, konkurso laimėtojas neatitiko konkurso sąlygose kelreikalavimų, todėl atsakovas, neatmesdamas laimėtojo pasiūlymo kaip neatitinkančio minimalių kvalifikacijos reikalavimų, iš esmės pažeidė konkurso sąlygų 9.8.1 punktą ir Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 32 straipsnio 6 dalį. Ieškovo nuomone, atsakovas nepagrįstai atsisakė išnagrinėti jo pretenzijas, nes pretenzija dėl 2010 m. gegužės 24 d. atsakovo sprendimo paskelbti konkurso laimėtoju SIA „L&T“ buvo pateikta nepraleidus nustatyto termino ir nurodant priežastis, kodėl SIA „L&T“ negali būti paskelbtas konkurso laimėtoju. Net ir tuo atveju, jei ieškovas būtų praleidęs 5 dienų terminą pretenzijai pateikti, atsakovas privalėjo ją priimti ir išnagrinėti, ypač  atsižvelgdamas į joje nurodytą viešojo intereso pažeidimą.

 

II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė

 

Vilniaus apygardos teismas 2011 m. liepos 21 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas sprendė, kad atsakovas pagrįstai atsisakė nagrinėti ieškovo 2010 m. gegužės 25 d. pretenziją, nes ši pateikta praleidus VPĮ 94 straipsnio 1 dalyje nustatytą 5 dienų terminą pretenzijai dėl atsakovo 2011 m. gegužės 11 d. rašto paduoti. Grįsdamas šią išvadą, teismas nurodė, kad ieškovas 2010 m. gegužės 25 d. pretenzijoje dėl atsakovo 2010 m. gegužės 24 d. rašto ginčijo atsakovo sprendimą trečiąjį asmenį pripažinti atitinkančiu konkurso sąlygas, tačiau apie tai, kad trečiasis asmuo atitinka konkurso sąlygas, atsakovas ieškovą informavo ne 2010 m. gegužės 24 d., o 2010 m. gegužės 11 d. raštu. Be to, atsakovo 2010 m. gegužės 24 d. rašte nepateikta jokios naujos informacijos, kuri nebūtų buvusi nuodyta atsakovo 2010 m. gegužės 11 d. rašte, todėl, teismo nuomone, ieškovas neįrodė aplinkybės, kad apie ieškovo nurodomas trečiojo asmens neatitiktis konkurso sąlygoms jis sužinojo tik gavęs iš atsakovo 2010 m. gegužės 24 d. raštą (CPK 12, 178 straipsniai). Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendė, kad termino pretenzijai dėl trečiojo asmens neatitikties konkurso sąlygoms pateikti pradžia turi būti laikoma 2010 m. gegužės 12 d. (CK 1.118 straipsnio 1 dalis). Teismas sprendė, kad ieškovas be svarbių priežasčių praleido VPĮ 95 straipsnio 1 dalyje nustatytą ieškinio senaties terminą, todėl atmetė ieškinį šiuo pagrindu ir nenagrinėjo kitų ieškovo argumentų, susijusių su trečiojo asmens pasiūlymo atitiktimi konkurso sąlygoms (CK 1.126 straipsnio 2 dalies, 1.131 straipsnio 1 dalis). Teismas nustatė, kad atsakovas 2010 m. gegužės 26 d. informavo ieškovą apie tai, kad jo pretenzija nebus nagrinėjama. Nepaisant to, ieškovas kreipėsi į atsakovą su papildoma pretenzija dėl atsisakymo nagrinėti pretenziją. Atsižvelgdamas į tai, kad VPĮ neįtvirtinta konkurso dalyvio teisės teikti pretenziją dėl perkančiosios organizacijos atsisakymo nagrinėti pretenziją, o VPĮ 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta tiekėjo teisė perkančiajai organizacijai neišnagrinėjus pretenzijos per 10 dienų kreiptis į teismą, teismas sprendė, kad, atsakovui 2010 m. gegužės 26 d. atsisakius nagrinėti ieškovo pretenziją, ieškovas per 10 dienų, t. y. iki 2010 m. birželio 6 d., turėjo teisę pateikti ieškinį, tačiau teismui jį padavė tik 2010 m. birželio 22 d.

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2011 m. spalio 11 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 21 d. sprendimą paliko nepakeistą. Teisėjų kolegija sprendė, kad atsakovas turėjo pagrindą atsisakyti nagrinėti ieškovo 2010 m. gegužės 25 d. pretenziją, nes ši paduota praleidus įstatyme nustatytą terminą pretenzijai pareikšti. Šią išvadą kolegija grindė nurodydama, kad ieškovas apie atsakovo Viešųjų pirkimų komisijos sprendimą laikyti trečiojo asmens pasiūlymą atitinkančiu pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus bei, ieškovo manymu, pažeistą jo teisę sužinojo 2010 m. gegužės 11 d. ir pretenziją dėl šio perkančiosios organizacijos sprendimo galėjo pateikti iki 2010 m. gegužės 16 d., tačiau pateikė tik 2010 m. gegužės 25 d. Teisėjų kolegija sprendė, kad ieškinys paduotas praleidus ieškinio senaties terminą, ieškovas nenurodė svarbių priežasčių, dėl kurių šis galėtų būti atnaujinamas, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškinį šiuo pagrindu. Grįsdama šią išvadą, kolegija nurodė, kad atsakovas 2010 m. gegužės 26 d. raštu informavo ieškovą, jog jo pretenzija nebus nagrinėjama, todėl ieškovas kreiptis į teismą galėjo iki 2010 m. birželio 6 d., tačiau ieškinį teismui išsiuntė 2010 m. birželio 19 d. Kolegija patvirtino pirmosios instancijos teismo išvadą, kad ieškinio senaties termino pradžia negali būti skaičiuojama nuo atsakovo atsakymo į antrąjį ieškovo raštą dėl atsisakymo nagrinėti pretenziją gavimo, nes VPĮ nenumato galimybės teikti pakartotinę pretenziją. Be to, ieškovo pakartotinėje pretenzijoje nebuvo pateikti jokie nauji argumentai ar aplinkybės, o pakartotas 2010 m. gegužės 25 d. pretenzijos tekstas.

Teisėjų kolegija sprendė, kad ieškovas neįrodė, jog perkančioji organizacija, vykdydama konkurso procedūras ir vertindama trečiojo asmens pasiūlymą, pažeidė VPĮ įtvirtintas nuostatas. Kolegija atmetė ieškovo argumentus, kad atsakovas netikrino trečiojo asmens pateiktų kvalifikacijos reikalavimus atitinkančių dokumentų ir taip pažeidė konkurso sąlygų 9.8.1 punktą bei VPĮ 32 straipsnio 6 dalį. Grįsdama šią išvadą, kolegija nurodė, kad atsakovo Viešųjų pirkimų komisija, įvertinusi trečiojo asmens pateiktus duomenis, 2010 m. balandžio 6 d. raštu trečiojo asmens paprašė patikslinti savo kvalifikacinius duomenis ir pateikti papildomus dokumentus; trečiasis asmuo UAB „L&T“ 2010 m. balandžio 13 d. atsakovui pateikė paslaugos tiekėjo kvalifikaciją patvirtinančius papildomus dokumentus. Kolegija konstatavo, kad ieškovas, grįsdamas teiginius dėl konkurso sąlygų 3.1.10 punkto pažeidimų, netinkamai aiškino Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2011 m. kovo 14 d. rašte pateiktą atsakymą į ieškovo užduotus klausimus dėl trečiojo asmens pasiūlytų preparatų naudojimo tinkamumo, nes šis raštas nepatvirtina ieškovo teiginių, jog trečiojo asmens pasiūlytų preparatų biocidinei paskirčiai naudoti negalima. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos rašte nurodyta, kad dezinfekantas ,,Erisan Des“ yra autorizuotas, nekelia rizikos vartotojų ir aplinkinių žmonių sveikatai. Dėl dezinfekanto ,,Easy Des“ rašte nurodyta, kad autorizacijos liudijimo galiojimas baigėsi 2011 m. vasario 14 d., t. y. pasiūlymo teikimo metu galiojo, tai atitiko konkurso sąlygas. Dėl preparatų ,,Erihydforte“, ,,C2 Uniclean“ ir ,,A1 Saniprima“ Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba nurodė, kad šie preparatai kaip biocidai nėra autorizuoti, apie juos Tarnyba neturėjo pakankamai duomenų ir į ieškovo klausimus neatsakė. Kolegija atmetė ieškovo argumentus, kad trečiasis asmuo neįsipareigojo teikti paslaugų poilsio bei švenčių dienomis ir dėl to jo pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygų 2 priede nurodytų pirkimo objekto techninės specifikacijos reikalavimų, nurodydama, jog šį argumentą paneigia atsakovo ir trečiojo asmens 2010 m. birželio 7 d. pasirašytos valymo paslaugų sutarties Nr. 7/06-23 priede Nr. 2 nurodyta sąlyga, pagal kurią trečiasis asmuo įsipareigojo atlikti nuolatinį ligoninės patalpų valymą, dezinfekavimą, įskaitant poilsio ir švenčių dienas.

 

III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą argumentai

 

Kasaciniu skundu ieškovas UAB „Auksinis varnas“ prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. spalio 11 d. nutartį, priimti naują sprendimą ir ieškinį patenkinti. Kasacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

1. Apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovas praleido 5 dienų terminą pretenzijai dėl atsakovo 2010 m. gegužės 11 d. rašto paduoti. Rašte buvo nurodyta tik preliminari pasiūlymų eilė, neteisingai nurodytas konkurse dalyvavusio trečiojo asmens pavadinimas, todėl ieškovas, neturėdamas jokios informacijos apie neegzistuojančio UAB ,,L&T“ atitiktį konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, dėl objektyvių priežasčių negalėjo pateikti pretenzijos. Nenagrinėdamas kasatoriaus pretenzijos atsakovas pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus proporcingumo bei skaidrumo principus, sudarė sutartį su minimalių kvalifikacinių reikalavimų neatitinkančiu tiekėju, todėl pretenzijos pateikimo termino praleidimas negali būti vertinamas kaip esminis pažeidimas.

2. Apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovas praleido sutrumpintą 10 dienų terminą ieškiniui paduoti, nes neatsižvelgė į tai, jog kasatorius perkančiosios organizacijos atsakymą į 2010 m. gegužės 26 d. pretenziją dėl trečiojo asmens neatitikties kvalifikaciniams reikalavimams gavo tik 2010 m. birželio 9 d. ir, nepraleisdamas nustatyto termino, 2010 m. birželio 19 d. išsiuntė teismui ieškinį. Ieškinio senaties pradžia turi būti laikoma ta diena, kai kasatorius gavo pakankamai duomenų, leidžiančių spręsti, kad konkurso laimėtoju paskeltas dalyvis neatitiko kvalifikacinių reikalavimo ir perkančioji organizacija savo sprendimo dėl tokio asmens pripažinimo laimėtoju nekeis. Šiuos duomenis kasatorius gavo tik 2010 m. gegužės 26 d. VPĮ nustatyti terminai negali būti taikomi formaliai ir jų pažeidimas, kurį lėmė pačios perkančiosios organizacijos veiksmai (klaidinančios informacijos apie teikėją pateikimas), negali užkirsti kelio pačios perkančiosios organizacijos atliktų pažeidimų tyrimui bei pašalinimui teismo proceso tvarka.

3. Apeliacinės instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad atsakovas šiurkščiai pažeidė VPĮ nustatytas procedūras, nes nevykdė perkančiosios organizacijos pareigos patikrinti tiekėjų kvalifikaciją (VPĮ 32 straipsnis). Atsakovas neatsižvelgė į tai, kad trečiojo asmens pasiūlyme nurodytos netinkamos valymui naudojamos cheminės priemonės, be to, šis tiekėjas įsipareigojo paslaugas teikti mažesne apimtimi, nei reikalauta konkurso sąlygose. Atsakovas sudarė sutartį su minimalių kvalifikacinių reikalavimų neatitinkančiu tiekėju, todėl atsakovo 2010 m. gegužės 24 d. sprendimas pripažintinas negaliojančiu.  

Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos prašo ieškovo kasacinį skundą atmesti ir teismų procesinius sprendimus palikti nepakeistus. Atsakovo teigimu, kasatoriaus nurodyti argumentai dėl faktinių ginčo aplinkybių, susijusių su jo tariamai apribota galimybe laiku pateikti pretenziją, pretenzijos teikimo ir viešojo pirkimo procedūrų aplinkybės yra fakto klausimai, todėl kasacine tvarka nenagrinėtini.

 

Teisėjų kolegija

 

k o n s t a t u o j a :

 

IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

 

Dėl bylos nagrinėjimo kasacine tvarka ribų              

 

            Viešųjų pirkimų įstatyme inter alia yra reglamentuota tiekėjų teisių ir teisėtų interesų, tikrai ar tariamai pažeistų vykdant pirkimo procedūras, gynimo tvarka. Ginčams, kilusiems iki pirkimo sutarties sudarymo, įstatyme nustatyta privaloma išankstinė nagrinėjimo tvarka. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, tai būtina kreipimosi teisminės gynybos prielaida. Ikiteisminė viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo tvarka nustatyta siekiant viešųjų pirkimų procedūrų operatyvumo, nes suteikia galimybę tiekėjui ir perkančiajai organizacijai išsiaiškinti tarpusavio pretenzijų pagrįstumą nepradedant teismo proceso. Įstatyme taip pat nustatyta, kad jeigu perkančioji organizacija pretenzijos nepatenkina ar neišnagrinėja įstatyme nustatyta tvarka ir terminais, tiekėjas turi teisę kreiptis į teismą. Tuo atveju, kai teismas pagal tiekėjo ieškinį nagrinėdamas bylą patikrina tiekėjos pretenzijos argumentų pagrįstumą, tiekėjo teisė ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmų ir sprendimų teisėtumą yra įgyvendinama, nepaisant to, perkančioji organizacija jo pretenziją buvo atmetusi ar neišnagrinėjusi iš viso. Teismui iš esmės nagrinėjant ginčą dėl perkančiosios organizacijos sprendimų ir veiksmų bei vertinant, ar perkančioji organizacija vykdydama pirkimą nepažeidė tiekėjo teisių ar teisėtų interesų, neturi reikšmės aplinkybė, kad perkančioji organizacija neišnagrinėjo tiekėjo pretenzijos.

Nagrinėjamoje byloje kasatorius reiškė ieškinio reikalavimus  pripažinti negaliojančiu atsakovo VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų 2010 m. gegužės 24 d. sprendimą dėl preliminarios pasiūlymų eilės patvirtinimo ir UAB ,,L&T“ pripažinimo konkurso laimėtoju. Skundžiama apeliacinės instancijos teismo nutartimi konstatuoti du kasatoriaus ieškinio atmetimo pagrindai: ieškinio senaties termino praleidimas ir ieškinio reikalavimų nepagrįstumas. Šios apeliacinės instancijos teismo sprendimų dalies teisėtumo peržiūrėjimas sudaro kasacijos ribas nagrinėjamoje byloje. Kasacinio skundo argumentai dėl perkančiosios organizacijos atsisakymo nagrinėti jo pretenziją teisėtumo nenagrinėjami, nes negali turėti įtakos skundžiamų teismų sprendimų teisėtumo vertinimui ir neatitinka kasacijos pagrindų, įtvirtintų CPK 346 straipsnyje.

Dėl Viešųjų pirkimų įstatymo normų, reglamentuojančių ieškinio senaties termino pradžią, taikymo

 

         VPĮ 93 straipsnio 2 dalyje (ginčo sprendimui taikytinoje įstatymo redakcijoje) buvo nustatyta, kad teisė kreiptis į teismą ieškiniu ginčijant perkančiosios organizacijos sprendimus tiekėjui atsiranda tais atvejais, jeigu išnagrinėjus pretenziją nebuvo patenkinti tiekėjo reikalavimai ar reikalavimai buvo patenkinti tik iš dalies, ar pretenzija nebuvo išnagrinėta šio įstatymo 94 straipsnyje nustatyta tvarka ir terminais. Teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tvarka buvo reglamentuota VPĮ 95 straipsnyje, inter alia nustatant, kad tiekėjas turi teisę kreiptis į teismą pateikdamas ieškinį per 10 dienų nuo tos dienos, kurią jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie pretenzijos išnagrinėjimą perkančiojoje organizacijoje; jei pretenzija per nustatytą terminą nebuvo išnagrinėta, tiekėjas turi teisę pateikti ieškinį teismui per 10 dienų nuo tos dienos, kurią pretenzija turėjo būti išnagrinėta. Itin trumpi ieškinio senaties terminai įstatymo leidėjo nustatyti siekiant viešojo pirkimo procedūrų operatyvumo (dabar galiojančio VPĮ 94 straipsnio 2 dalyje ieškiniui pareikšti nustatytas 15 dienų senaties terminas), tai įpareigoja tiekėjus ginčų dėl viešojo pirkimų procedūrų metu elgtis apdairiai ir laiku imtis priemonių savo interesų apsaugai bei teisių gynybai. Įstatyme tiesiogiai nebuvo (nėra ir šiuo metu) nurodyta, kada prasideda ieškinio senaties termino eiga tuo atveju, kai perkančioji organizacija atsisako nagrinėti tiekėjo pretenziją. Teisėjų kolegija išaiškina, kad, atsižvelgiant į tokio perkančiosios organizacijos sprendimo turinį ir teisinius padarinius, jis prilygintinas situacijai, kai pretenziją išnagrinėjus tiekėjo reikalavimai nepatenkinami arba patenkinami iš dalies, ir termino pradžia atitinkamai laikytina diena, kai tiekėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie tiekėjo atsisakymą nagrinėti pretenziją. Termino pradžios dienos nustatymas, kaip ir pretenzijos pateikimo atveju, – fakto klausimas, kurį teismai sprendžia pagal įrodinėjimo procesą reglamentuojančias teisės normas. Kasacinis teismas teismų sprendimų teisėtumą vertina pagal tai, ar teisingai buvo taikyti įstatymai, reglamentuojantys terminų skaičiavimą ir įrodinėjimą civiliniame procese. Dėl šios ginčo dalies kasatorius nepateikia argumentų, susijusių su įstatymo aiškinimu ar taikymu, jo teiginys, kad atsakymas į pretenziją gautas tik 2010 m. birželio 9 d., akivaizdžiai prieštarauja byloje nustatytai aplinkybei, jog perkančioji organizacija apie sprendimą nenagrinėti pretenzijos, kaip pateiktos praleidus terminą, pranešė kasatoriui 2010 m. gegužės 26 d. 

        Dėl nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija atmeta kasatoriaus argumentus dėl neteisingo ieškinio senaties termino taikymo.

 

Dėl kasacinio skundo argumentų, kuriais ginčijama trečiojo asmens pasiūlymo atitiktis konkurso sąlygoms

 

Apeliacinės instancijos teismas, konstatavęs pretenzijos ir ieškinio senaties terminų praleidimą, kasatoriaus ieškinį išnagrinėjo iš esmės ir konstatavo, kad kasatorius neįrodė, jog trečiojo asmens pasiūlymas neatitiko konkurso reikalavimų ir kad perkančioji organizacija, vykdydama konkurso procedūras ir vertindama trečiojo asmens pasiūlymą, pažeidė įstatymą. Kasatorius trečiojo asmens atitiktiekėjų kvalifikaciniams reikalavimams ir jo pasiūlymo tinkamumą ginčijo remdamasis argumentais dėl faktų, t. y. nurodydamas tariamus tiekėjo kvalifikacijos ir pasiūlymo dokumentų trūkumus. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs rašytinius bylos įrodymus, atmetė kasatoriaus argumentus kaip nepagrįstus. Kasaciniame skunde kasatorius nurodo tuos pačius, apeliacinės instancijos teismo atmestus argumentus dėl faktinių bylos aplinkybių, nepateikdamas jokių motyvų dėl netinkamo įstatymų aiškinimo ar taikymo. Kasacinės instancijos teismas neturi diskrecijos iš naujo nagrinėti faktinių bylos aplinkybių. Pagal CPK 353 straipsnio 1 dalį kasacinis teismas, neperžengdamas kasacinio skundo ribų (nesant įstatyme įtvirtintų išimčių), patikrina apskųstus teismų sprendimus ir (ar) nutartis teisės taikymo aspektu. Vykdydamas kasacijos funkciją, kasacinis teismas nenustatinėja bylos faktų, o yra saistomas pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nustatytų aplinkybių. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad kasacinio skundo argumentai nepaneigia apeliacinės instancijos teismo išvadų.

Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į šioje nutartyje nurodytus argumentus, patikrinusi teisės taikymo aspektu skundžiamą apeliacinės instancijos teismo nutartį, konstatuoja, kad naikinti ar keisti ją kasacinio skundo motyvais nėra teisinio pagrindo, todėl kasacinis skundas atmestinas, o Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. spalio 11 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 346 straipsnis, 359 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 3 dalis). 

 

           Dėl bylinėjimosi išlaidų

 

Atmetus kasacinį skundą, kasatoriaus turėtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos (CPK 93 straipsnis). Pagal CPK 93 straipsnį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Atsakovas pateikė pinigų priėmimo kvitą, iš kurio matyti, kad už atsiliepimo į kasacinį skundą surašymą jis sumokėjo advokatui 1000 Lt (T. 3, b. l. 150). Ši suma atitinka teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (CPK 98 straipsnio 2 dalis), todėl priteistina atsakovui iš kasatoriaus (CPK 93 straipsnis).

Valstybei iš kasatoriaus priteistinas išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu kasaciniame teisme, atlyginimas – 28,95 Lt (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnis).

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 96 straipsniais, 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

 

n u t a r i a :

 

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. spalio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Priteisti atsakovui viešajai įstaigai Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikoms (juridinio asmens kodas 124364561) ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Auksinis varnas“ (juridinio asmens kodas 124047059) 1000 (vieną tūkstantį) Lt bylinėjimosi išlaidoms atlyginti. 

Priteisti valstybei iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Auksinis varnas“ 28,95 Lt (dvidešimt aštuonis litus 95 ct) išlaidoms, susijusioms su procesinių dokumentų įteikimu kasaciniame teisme, atlyginti.

Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

 

Teisėjos                                                                      Gražina Davidonienė

 

 

 

 

 

                                                                      Birutė Janavičiūtė

 

 

 

 

 

                                                                      Sigita Rudėnaitė