Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: nuasmenintas baudžiamasis įsakymas byloje [1-91-758-2011].doc
Bylos nr.: 1-91-758/2011
Bylos rūšis: baudžiamoji byla
Teismas: Visagino miesto apylinkės teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Kategorijos:

       Baudžiamoji byla Nr. 1-91-758/2011

Teismo proceso Nr. 1-49-1-00509-2010-2

Procesinio sprendimo kategorija 1.2.29.1.; 2.10.1.3.; 2.10.1.4.; 2.10.1.9.

(S)

 

 

VISAGINO MIESTO APYLINKĖS TEISMAS

 

TEISMO BAUDŽIAMASIS

ĮSAKYMAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

Visaginas,                                                                                                              2011 m. gegužės 2 d.

Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Gintautas Būga, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje M. K. kaltinama nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. padarymu,

n u s t a t ė :

M. K., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gimęs (duomenys neskelbtini), gyv. (duomenys neskelbtini), Visagine, Lietuvos Respublikos pilietis, aukštesniojo išsilavinimo, susituokusi, dirbanti Lietuvos R. K. draugijos Visagino skyriuje, neteista,

kaltinama tuo, kad būdama Lietuvos R. K. Visagino miesto komiteto pirmosios pagalbos instruktore, neturėdama teisės vesti „Alkoholio ir narkotikų žala sveikatai“ kursus ir išduoti tai patvirtinančius Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus, suklastojo tikrą dokumentą ir jį realizavo, o būtent 2009 m. balandžio 2 d. Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos patalpose, esančiose (duomenys neskelbtini), Visagino mieste, suklastojo tikrą dokumentą – Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą Nr. (duomenys neskelbtini), kuriame nurodė tikrovės neatitinkančią informaciją, kad E. B. atestuotas pagal 4 akademinių valandų privalomus „Alkoholio ir narkotikų žalą sveikatai“ kursus, kurį tą pačią dieną, t.y. 2009-04-02, realizavo E. B., kuris šį pažymėjimą panaudojo pateikdamas Utenos apskrities VPK Visagino miesto policijos komisariatui, t.y. nusikaltimo numatyto,  Lietuvos Respublikos BK  300 str.  1 d. padarymu;

taip pat ji 2010 m. birželio 30 d., Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos patalpose, esančiose (duomenys neskelbtini), Visagino mieste, suklastojo tikrą dokumentą – Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą Nr. (duomenys neskelbtini), kuriame nurodė tikrovės neatitinkančią informaciją, kad P. I. atestuotas pagal 4 akademinių valandų privalomus „Alkoholio ir narkotikų žalą sveikatai“ kursus, kurį tą pačią dieną, t.y. 2010-06-30, realizavo P. I., kuris šį pažymėjimą panaudojo pateikdamas Utenos apskrities VPK Visagino miesto policijos komisariatui, t.y. nusikaltimo numatyto,  Lietuvos Respublikos BK  300 str.  1 d. padarymu;

taip pat ji 2010 m. rugsėjo 10 d., Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos patalpose, esančiose (duomenys neskelbtini), Visagino mieste, suklastojo tikrą dokumentą – Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą Nr. (duomenys neskelbtini), kuriame nurodė tikrovės neatitinkančią informaciją, kad V. B. atestuotas pagal 4 akademinių valandų privalomus „Alkoholio ir narkotikų žalą sveikatai“ kursus, kurį tą pačią dieną, t.y. 2010-09-10, realizavo V. B., kuris šį pažymėjimą panaudojo pateikdamas Utenos apskrities VPK Visagino miesto policijos komisariatui, t.y. nusikaltimo numatyto,  Lietuvos Respublikos BK  300 str.  1 d. padarymu;

taip pat ji 2010 m. spalio 8 d., Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos patalpose, esančiose (duomenys neskelbtini), Visagino mieste, suklastojo tikrą dokumentą – Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą Nr. (duomenys neskelbtini), kuriame nurodė tikrovės neatitinkančią informaciją, kad V. S. atestuotas pagal 4 akademinių valandų privalomus „Alkoholio ir narkotikų žalą sveikatai“ kursus, kurį tą pačią dieną, t.y. 2010-10-08, realizavo V. S., kuris šį pažymėjimą panaudojo pateikdamas Utenos apskrities VPK Visagino miesto policijos komisariatui, t.y. nusikaltimo numatyto,  Lietuvos Respublikos BK  300 str.  1 d. padarymu. 

M. K. dėl nusikalstamų veikų, kuria kaltinama, kalta prisipažino visiškai ir paaiškino, kad nuo 2009 m. sausio mėn. dirba LRKD Visagino komiteto skyriuje bendrosios pagalbos instruktore. Turi licenciją ir sertifikatą vesti „Pirmosios pagalbos" mokymo kursus. Ji neturėjo teisės (licencijos) vesti kursus „Alkoholio ir narkotikų žala sveikatai" ir išduoti tai patvirtinančius sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus. 2009 m. buvo dar seno pavyzdžio sveikatos žinių atestavimo pažymėjimai, kurių blankus su antspaudais išduodavo LRKD, kad galėtų išrašyti pirmosios pagalbos pažymėjimus. Ji ant šio seno originalaus blanko užrašė E. B. duomenis, blanke nurodė tikrą išdavimo datą bei netikrą numerį. Blanke virš žodžių „Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programą" užrašė žodžius :" Alkoholio ir narkotikų žala sveikatai kursus" ir pati pasirašė. 2010 metais birželio mėnesį, tokį pat blanką nukopijavo ir atspausdino. Blanko viršuje buvo užrašytas pilnas draugijos pavadinimas ir žodyje draugija padaryta techninė klaida (praleista „u" raidė). Blanke vietoj žodžių „Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programą" buvo atspausdinti žodžiai: "Privalomojo alkoholio ir narkotikų žala sveikatai kursai". Ranka įrašyti skaičiai „4" akad. val. ir pasirašyta. Data visur buvo nurodyta teisingai, tačiau numeracija buvo netikra ir oficialiai neregistruota. Iš viso išdavė 4 neteisėtus sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus: Vieną kaip minėjo 2009 metais E. B. ir tris 2010 metais : P. I., V. B. ir V. S.. Pažymėjimą išrašydavo tą pačią dieną ir jį atiduodavo žmogui. Paminėti asmenys yra pažįstami tik iš matymo kaip visaginiečiai. Šie žmonės nežinojo, kad ji neturi licencijos vesti paminėtus kursus ir išduoti atitinkamą Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą. Papildomos apklausos metu įtariamojo parodė, kad iš kiekvieno asmens, kuriam padarė netikrus sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus, paėmė po 60 Lt, todėl iš viso ji gavo 240 Lt turtinės naudos. Ji tikslo pastoviai klastoti ar gaminti netikrus sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus neturėjo. Negali paaiškinti, kodėl keturis kartus buvo išdavusi tokius netikrus pažymėjimus. Pas ją asmenys dažnai kreipdavosi dėl tokių pažymėjimų, tačiau ji atsisakydavo vesti kursus ir tokius pažymėjimus išduoti, kadangi neturėjo tam teisės ( t.1, b.l. 82-83, 96-97).

M. K. kaltė įrodyta šiais baudžiamojoje byloje surinktais įrodymais: Liudytojo A. V. apklausos protokole užfiksuota, kad buvo gauta informacija, jog LRKD Visagino komiteto pirmosios pagalbos instruktorė M. K. neturėdama teisės išduoda vairuotojams sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus dėl alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai, kuriuos vairuotojai privalo pateikti priimant sprendimą dėl vairuotojo pažymėjimo grąžinimo. Patikrinęs vairuotojų pažymėjimų grąžinimo dokumentaciją surado, kad prašymą grąžinti vairuotojo pažymėjimą pasibaigus teisės vairuoti motorines transporto priemones atėmimo laikui bei sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus buvo pateikę: P. I., E. B., V. B., V. S. (t. 1, b.l. 13); Liudytojo E. B. apklausos protokole užfiksuota, kad jis dėl sveikatos žinių atestavimo pažymėjimo gavimo kreipėsi pas LRKD Visagino komiteto pirmosios pagalbos instruktorę M. K.. Jis išklausė alkoholio ir narkotikų žala sveikatai kursus ir jam instruktorė M. K. išdavė 2009-04-02 žinių atestavimo pažymėjimą Nr. (duomenys neskelbtini), kurį pateikė Visagino PK kelių policijai. Už pažymėjimą j iš sumokėjo 60 Lt. Papildomos apklausos metu liudytojas parodė, kad policija jam pažymėjimo originalą atidavė ir šį pažymėjimą jis vėl pateikė policijai kai dėl šių kursų buvo apklausinėjamas kaip liudytojas (t. 1, b.b.l. 25-27); Liudytojo P. I. apklausos protokole užfiksuota, kad 2010 m. birželio-liepos mėn., tikslaus laiko nepamena, jis kreipėsi į Visagino PK dėl vairuotojo pažymėjimo grąžinimo ir Kelių policijos poskyryje jam pasakė, kad reikia išklausyti alkoholio ir narkotikų žalos sveikatai kursus LRKD Visagino komitete. Mokymus vedė M. K.. M. K. pasakė, kad ji turi licenciją vesti šiuos kursus. Kai išklausė kursus M. K. išdavė jam sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą. Už pažymėjimą jis sumokėjo apie 65 Lt. Šį pažymėjimą jis buvo pateikęs policijai. Dabar jo neranda (t. 1, b.l. 34); Liudytojo V. B. apklausos protokole užfiksuota, kad 2010 m. rugsėjo 8 d. jis kreipėsi į Visagino PK dėl vairuotojo pažymėjimo grąžinimo. Alkoholio ir narkotikų žala žmogaus sveikatai kursus jis išklausė LRKD Visagino skyriuje. Kursai vyko apie valandą. Po kursų išklausymo jam iš karto buvo išduoda pažyma už kurią sumokėjo 60 Lt. Moters vardo ir pavardės, kuri vedė kursus ir išdavė pažymėjimą nežino (t. 1, b.l. 39-40); Liudytojo V. S. apklausos protokole užfiksuota, kad jis dėl sveikatos žinių atestavimo pažymėjimo gavimo kreipėsi į LRKD Visagino komiteto pirmosios pagalbos instruktorę M. K.. Kai išklausė kursus apie alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai kursus, jam M. K. 2010-10-08 išdavė žinių atestavimo pažymėjimą Nr. (duomenys neskelbtini), kurį vėliau pateikė Visagino PK dėl vairuotojo pažymėjimo grąžinimo. Už pažymėjimą jis sumokėjo 50 Lt (t. 1, b.l. 43); Liudytojos N. Č. apklausos protokole užfiksuota, kad ji yra LRKD Pirmosios pagalbos mokymo skyriaus koordinatorė. LRKD Visagino skyrius neorganizuoja kursų tema „Alkoholio ir narkotikų žala sveikatai", nes neturi kvalifikacijos reikalavimų atitinkančio lektoriaus. Šiuos mokymus gali organizuoti Vilniaus, Raseinių, Kaišiadorių skyriai. Kad gautų pažymėjimą asmuo turi išklausyti 4 akademinių valandų kursą „Alkoholio ir narkotikų žala žmogaus sveikatai" bei išlaikyti testą. Pažymėjimus spausdina LRKD. Jie išduoda pažymėjimus su LRKD spaudu. Spaudų skyriai neturi. M. K. įgaliota pasirašyti ant pažymėjimų dėl „Pirmosios med. pagalbos kursų" ties spaudo žyma (t. 1, b.l. 58-60); Kitais byloje surinktais įrodymais: Liudytojas A. V. savanoriškai pateikė sveikatos žinių atestavimo pažymėjimo Nr. (duomenys neskelbtini) išduoto 2009-04-02 E. B. kopiją bei jo prašymo grąžinti vairuotojo pažymėjimo kopiją; Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimo Nr. (duomenys neskelbtini) išduoto 2010-06-30 P. I. kopiją bei jo prašymo grąžinti vairuotojo pažymėjimo kopiją; Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimo Nr. (duomenys neskelbtini) išduoto 2010-09-10 V. B. kopiją bei jo prašymo grąžinti vairuotojo pažymėjimo kopiją; Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimo Nr. 03471 išduoto 2010-10-08 V. S. kopiją bei jo prašymo grąžinti vairuotojo pažymėjimo kopiją (t. 1, b.l. 14-22); L. V. B. savanoriškai pateikė sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą Nr. (duomenys neskelbtini), išduotą 2010-09-10 (t. 1, b.l. 41); Liudytojas V. S. savanoriškai pateikė sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą Nr. (duomenys neskelbtini), išduotą 2010-10-08 (t. 1, b. 1. 44); R. K. draugijos Vyriausiosios valdybos 2006-04-19 priimtų „Privalomojo sveikatos mokymo instruktoriaus, atliekančio mokamas paslaugas, Lietuvos R. K. draugijos (LRKD) pareiginių nuostatų“, 1.4 punkte nurodoma, kad LRKD instruktoriumi, vedančiu kursus apie alkoholio ir narkotikų žalą sveikatai gali būti asmuo: turintis aukštąjį medicininį išsilavinimą, baigęs Sveikatos apsaugos ministerijos organizuojamus kursus, turintis licenciją šios veiklos vykdymui (t. 1, b.1. 63-64).

Baudžiamojoje byloje civilinis ieškinys nepareikštas.

Nuosavybės teisės M. K. neapribotos.

Daiktiniai (rašytiniai) įrodymai baudžiamojoje byloje: 2009-04-02 Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas Nr. (duomenys neskelbtini) (t. 1, b.1. 26), 2010-09-10 Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas Nr. 016706 (t. 1, b.1. 42), 2010-10-08 Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas Nr. (duomenys neskelbtini) (t. 1, b.1. 45), saugotini prie medžiagos.

K. M. K. kardomoji priemonė nepaskirta.

Zarasų miesto apylinkės prokuratūros prokuroras pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašo procesą baigti teismo baudžiamuoju įsakymu ir siūlo:

Užbaigti procesą baudžiamojoje byloje Nr. 49-1-00509-10 teismo baudžiamuoju įsakymu.

Pripažinti M. K. kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 300 str. l d. (dokumento suklastojimas ir realizavimas E. B.), ir skirti 10 MGL (1300 Lt) dydžio baudą.

Pripažinti M. K. kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 300 str. l d. (netikro dokumento pagaminimas ir realizavimas P. I.) ir skirti 8 MGL (1040 Lt) dydžio baudą.

Pripažinti M. K. kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 300 str. l d. (netikro dokumento pagaminimas ir realizavimas V. B.) ir skirti 8 MGL (1040 Lt) dydžio baudą.

Pripažinti M. K. kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 300 str. l d. (netikro dokumento pagaminimas ir realizavimas V. S.) ir skirti 8 MGL (1040 Lt) dydžio baudą.

Vadovaujantis LR BK 63 str. l d., 4 d. prie siūlomos griežčiausios bausmės, t. y. 10 MGL (1300 Lt) dydžio baudos, iš dalies pridėti švelnesnes siūlomas bausmes ir galutinę subendrintą bausmę paskirti 16 MGL (2080 Lt) dydžio baudą.

Vadovaudamasis LR BK 72 str. 2 d., konfiskuoti iš įtariamosios M. K. 240 Lt pinigų sumą, kurią gavo iš nusikalstamų veikų padarymo.

Su galimybe užbaigti procesą baudžiamuoju įsakymu kaltinamoji neprieštarauja. Prašo skirti mažesnę baudą, nei siūlo prokuroras, tai patvirtino 2011-04-26 savo parašu protokole dėl paskelbimo įtariamajam apie galimybę kreiptis į teisėją ir proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu (t. 1, b.b. 98).

Išnagrinėjęs šią bylą, teismas daro išvadą, kad joje surinkti įrodymai patvirtina, jog M. K. padarė nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d., prokuroro siūlomos skirti kaltinamajai baudos dydžiai yra žymiai mažesni nei įstatyme numatytas bausmės vidurkis, todėl jį mažinti nėra pagrindo.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 420 str. 1 d. 1 p., 421 str.

n u s p r e n d ž i a :

Pripažinti M. K., asmens kodas (duomenys neskelbtini) kalta padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. l d. (dokumento suklastojimas ir realizavimas E. B.) ir skirti 10 MGL (1300 Lt) dydžio baudą;

Pripažinti M. K., asmens kodas (duomenys neskelbtini) kalta padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. l d. (netikro dokumento pagaminimas ir realizavimas P. I.) ir skirti 8 MGL (1040 Lt) dydžio baudą;

Pripažinti M. K., asmens kodas (duomenys neskelbtini) kalta padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. l d. (netikro dokumento pagaminimas ir realizavimas V. B.) ir skirti 8 MGL (1040 Lt) dydžio baudą;

Pripažinti M. K., asmens kodas (duomenys neskelbtini) kalta padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. l d. (netikro dokumento pagaminimas ir realizavimas V. S.) ir skirti 8 MGL (1040 Lt) dydžio baudą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. l d., 4 d. paskirtas bausmes subendrinti prie griežčiausios bausmės, t. y. 10 MGL (1300 Lt) dydžio baudos, iš dalies pridėti švelnesnes bausmes ir galutinę subendrintą bausmę paskirti 16 MGL (2080 Lt) dydžio baudą.

Konfiskuoti iš M. K. turto 240 litų pinigų sumai, kurią gavo iš nusikalstamų veikų padarymo.

Daiktinius (rašytinius) įrodymus baudžiamojoje byloje: 2009-04-02 Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą Nr. (duomenys neskelbtini) (t. 1, b.1. 26), 2010-09-10 Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą Nr. (duomenys neskelbtini) (t. 1, b.1. 42), 2010-10-08 Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą Nr. (duomenys neskelbtini) (t. 1, b.1. 45), saugoti prie bylos medžiagos.

Išaiškinti, kad kaltinamasis, nesutikdamas su baudos paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per 14 dienų nuo šio dokumento gavimo dienos turi teisę paduoti teismui, surašiusiam šį teismo baudžiamąjį įsakymą, prašymą, reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme. Jei kaltinamasis paduoda prašymą, reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo baudžiamasis įsakymas neįgyja teisinės galios.

Teismas, išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, gali paskirti kitos rūšies ar dydžio bausmę, negu buvo paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu, jei baudžiamasis įstatymas tai numato, gali būti paskirta ir laisvės atėmimo bausmė (LR BPK 425 str. 4 d.).

Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.

Paskirtą baudą nuteistasis privalo sumokėti per 2 mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo į Utenos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT247300010112394300, esančią AB bankas “Swedbank”.

 

 

Teisėjas                                                                                                                Gintautas Būga