Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2018-09-19][nuasmenintas sprendimas byloje][e2-943-901-2018].docx
Bylos nr.: e2-943-901/2018
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Klaipėdos apylinkės teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
KLAIPĖDOS BENDRABUTIS 140597134 Ieškovas
Kategorijos:
2.1. Bylos, kylančios iš sutartinių teisinių santykių
2.6.1. Prievolės
3.2.1. Pasirengimas teisminiam civilinės bylos nagrinėjimui
3.2.3.1. Žodinis bylos nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme
3.2.3.1. Žodinis bylos nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme
3.2.6.1. Teismo sprendimas, jo priėmimas ir išdėstymas, reikalavimai, kurie keliami teismo sprendimui
2. SU PRIEVOLIŲ TEISE SUSIJUSIOS BYLOS
2. CIVILINIAI TEISINIAI SANTYKIAI
2.6.1.2. Prievolių atsiradimas
3.2. Procesas pirmosios instancijos teisme
3.2. Procesas pirmosios instancijos teisme
3.2. Procesas pirmosios instancijos teisme
3.2.2. Bylos skyrimas nagrinėti teismo posėdyje
3. CIVILINIS PROCESAS
3. CIVILINIS PROCESAS
3. CIVILINIS PROCESAS
3.2.3. Bylos nagrinėjimas teismo posėdyje
3.2.1.3. Pasirengimas nagrinėti bylą teisme parengiamajame teismo posėdyje
3.2.3. Bylos nagrinėjimas teismo posėdyje
2.1.5. Bylos dėl nuomos
2.6.1.5. Prievolės neįvykdymo teisiniai padariniai
2.6. Prievolių teisė
3.2.6. Teismo sprendimas
2.1.5.7. dėl gyvenamosios patalpos nuomos

Civilinė byla Nr. e2-943-901/2018

Teisminio proceso Nr. 2-06-3-12201-2017-7

Procesinio sprendimo kategorijos:

(S)

2.6.1.2; 2.6.1.5; 3.2.6.1

 

 

KLAIPĖDOS APYLINKĖS TEISMAS

 

SPRENDIMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2018 m. vasario 9 d.

Klaipėda

 

Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Laura Spalvienė,

sekretoriaujant Jolitai Kinderienei,

dalyvaujant ieškovės įgaliotai atstovei S. B.,

atsakovo atstovui advokatui D. C.,

viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau - UAB) „Klaipėdos bendrabutis“ ieškinį atsakovui A. L. dėl skolos priteisimo.

 

Teismas

 

n u s t a t ė :

 

2017-10-12 po prieštaravimų supaprastinta proceso tvarka išduotam teismo įsakymui priimtas nagrinėjimui ieškovės UAB „Klaipėdos bendrabutis“ ieškinys atsakovui A. L., kuriuo ieškovas prašo teismo priteisti iš atsakovo 812,17 Eur skolos už administravimo išlaidas, komunalines, techninės priežiūros ir kt. paslaugas, 5 procentų dydžio metinių procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad UAB „Klaipėdos bendrabutis“ teikia butų ir kitų patalpų bendrojo naudojimo objektų priežiūrą, administravimo ir eksploatavimo paslaugas bei techninės eksploatacijos priežiūros paslaugas namui, esančiam (duomenys neskelbtini). Ieškovės atstovės teigimu atsakovas nemokėjo už ieškovės teikiamas administravimo, komunalines ir techninės eksploatacijos paslaugas laikotarpiu nuo 2016 m. gegužės mėn. iki 2017 m. vasario mėn., dėl ko susidarė 812,17 Eur skola. Ši skola susidarė atsakovui nesutinkant mokėti už jam kaip namo bendro naudojimo patalpų bendraturčiui priskaičiuotą mokėti mokesčių dalį už ieškovės administruojamam namui atliktus elektros instaliacijos įrenginių remonto darbus. Atsakovas, turėdamas dalį rūsio patalpų, nepaisant to, kad (duomenys neskelbtini), neturi buto ar kitų patalpų, sutinkamai su teismine praktika privalo apmokėti jam priskaičiuotas išlaidas. Tai, kad atsakovo turimose patalpose yra ieškovės administruojamo namo vandens apskaitos mazgas, šilumos centras ir elektros apskaitos spinta su įranga neatleidžia atsakovo nuo pareigos mokėti ieškovei mokesčių. Be to, kad atsakovas privalo mokėti ieškovei mokesčius administravimo išlaidas, komunalines, techninės priežiūros ir kt. paslaugas už skolos sudarymo laikotarpiu atsakovo turėtas rūsio patalpas konstatuota ir Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-03-17 sprendimu prieš tai nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. e2-686-328/2017, kurioje iš atsakovo ieškovei priteista 281,49 Eur skola už ieškovės teikiamas administravimo, komunalines ir techninės eksploatacijos paslaugas laikotarpiu nuo 2015 m. birželio mėn. iki 2016 m. balandžio mėn. Sprendimas yra įsiteisėjęs.

Atsakovas A. L. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutinka, prašo ieškinį atmesti. Mano, jog ieškinys neatitinka nei protingumo, nei sąžiningumo principų, kadangi atsakovui nuosavybės teise priklausančiose patalpose yra vandens apskaitos mazgas, šilumos centras, elektros apskaitos spinta su įranga. Pateikė tai patvirtinantį 2015 m. vasario 11 d. antstolės faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą. Atsiliepime į ieškinį be to pažymėjo, kad ieškovė atsakovui priklausančiomis patalpomis naudojosi nemokėdama nuomos mokesčio ir neketindama sudaryti nuomos sutarties. Mano, jog tokio ieškinio teikimas leidžia manyti, kad ieškovė siekia neteisėtai praturtėti. Atsakovo atstovas nurodė, kad šiuo metu atsakovo turėtos rūsio patalpos perleistos UAB „Teisė ir finansai“. Teigia, kad ieškovė reikšdama ieškinį dėl išlaidų elektros instaliacijos remonto darbus, jų nedetalizavo ir nepagrindė minėtų darbų poreikio, be to ieškovė nepagrįstai skaičiavo skolą atsakovui už jo turėtas rūsio patalpas, kuriose nėra išskirta bendro naudingojo ploto ir kuriose yra minėta namo bendrojo naudojimo įranga.

 

Teismas

 

k o n s t a t u o j a :

 

Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 12 ir 178 straipsnius šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis (faktais), kurių nereikia įrodinėti (CPK 182 str.). Tuo tarpu teismas, nustatydamas ginčo sprendimui reikšmingas aplinkybes, įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 str.).

Byloje esančiais duomenimis nustatyta, jog atsakovui A. L. nuosavybės teise 2013 m. liepos 8 d. dovanojimo sutarties ir 2014 m. gegužės 29 d. pirkimo – pardavimo sutarties pagrindais ieškovės ieškinyje nurodytu skolos susidarymo laikotarpiu priklausė 4289/22481 dalis negyvenamosios patalpos – rūsio patalpos nuo R-4 iki R-8, nuo R-11 iki R-14, R1-1, nuo R1-4 iki R1-8, R1-10, ir nuo R1-2 iki R1-3, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančios adresu (duomenys neskelbtini). Šios rūsio patalpos 2017 m. vasario 23 d. dovanojimo sutarties ir 2017 m. balandžio 5 d. pirkimo – pardavimo sutarties pagrindu perleistos UAB „Teisė ir finansai“. Atsakovas pateikė 2015 m. vasario 11 d. antstolės B. T. parengtą faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, kuriuo konstatuota, jog namo, esančio (duomenys neskelbtini), rūsio patalpose yra įrengtas šiluminis punktas (šiluminis mazgas), vandens mazgas (patalpa, plane pažymėta indeksu ,,R-11“), elektros skydinė (patalpa, plane pažymėta indeksu ,,R-13“), kurioje įrengta elektros spinta. Iš šalių paaiškinimų ir jų pateiktų dokumentų nenustatyta, kad atsakovas gyvenamajame name, esančiame Rumpiškės g. 5, Klaipėdoje, turėtų daugiau patalpų.

Ieškovė teikia butų ir kitų patalpų bendro naudojimo objektų administravimo, komunalines ir techninės eksploatacijos priežiūros paslaugas name, esančiame (duomenys neskelbtini). Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. AD1-615 ieškovė paskirta namo, esančio (duomenys neskelbtini), administratoriumi.

Ieškovė už laikotarpį nuo 2016 m. gegužės mėn. iki 2017 m. vasario mėn. prašo priteisti iš atsakovo 812,17 Eur įsiskolinimą už tuo metu atsakovui priklausiusios minėtos negyvenamosios patalposrūsio patalpos, esančios (duomenys neskelbtini), bendrojo naudojimo objektų priežiūrą, bendrosios dalinės nuosavybės administravimo ir eksploatavimo paslaugas bei kaupimo įmokas. Pateikia 2017 m. rugsėjo 6 d. skolos skaičiuotę, su kuria atsakovo atstovas nesutinka iš esmės ta dalimi, kai nuo 2016 m. rugsėjo mėnesio žymiai padidėjo atsakovui ieškovės priskaičiuoti mokesčiai. Tiek iš ieškovės atstovės rašytinių tiek iš žodinių paaiškinimų, tiek iš ieškovės teismui pateiktų dokumentų matyti, kad šie mokesčiai atsakovui padidėjo nurodytu laikotarpiu, nes į sąskaitas už patalpų administravimo išlaidas, komunalines, techninės priežiūros ir kt. paslaugas įtrauktos gyventojams tam tikru laikotarpiu išskirstytos (duomenys neskelbtini), name atliktų elektros instaliacijos įrenginių remonto darbų išlaidos. Ieškovės atstovės teigimu šie darbai organizuoti atsižvelgiant į Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus 2015 m. vasario 26 d. Nurodymą dėl objekto priešgaisrinės būklės pagerinimo Nr. 33-14, kuriame buvo konstatuota, kad ieškovės administruojamo namo bendro naudojimo koridoriuose netvarkinga elektros instaliacija, neišmontuota nenaudojama atviroji elektros instaliacija, kai kurie eksploatuojami elektros šviestuvai be apsauginių gaubtų. Šiuo Nurodymu ieškovė buvo įpareigota kuo skubiau, bet ne vėliau kaip iki 2017 m. vasario 18 d., pašalinti nustatytus neatitikimus. 2016 m. kovo 22 d. Statinio neeilinės apžiūros aktu užfiksuota, kad privalu skubos tvarka organizuoti bendrojo naudojimo elektros instaliacijos įrenginių keitimą. Ieškovė 2016 m. balandžio 28 d. sušaukė namo bendrasavininkų susirinkimą, kuriame jie informuoti apie skubų bendrojo naudojimo elektros instaliacijos įrenginių remonto poreikį. Namo remonto darbų atlikimui konkurso būdu rangovu parinkta UAB „Pastatų ūkio priežiūra“, kuri 2016 m. gegužės 25 d. Rangos sutarties pagrindu atliko remonto darbus už 44 988,21 Eur su PVM sumą (Rangos sutartyje atsižvelgiantį į sąmatą buvo numatyta darbų kaina 45 054,71 Eur įskaitant PVM).

Atsakovo atstovas neginčija ieškovės mokesčių paskaičiavimo, kitokio paskaičiavimo teismui neteikė, be to atstovas neišskyrė kurie pateiktoje darbų sąmatoje darbai buvo nebūtini ar paskaičiuoti žymiai didesnė nei rinkos kaina, teismas abejoti ieškovės pateiktais mokesčių atsakovui paskaičiavimais taip pat neturi pagrindo (CPK 178 str., 185 str.). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė institucijos, kuri atsakinga už namo priešgaisrinę priežiūrą, buvo įpareigota kuo skubiau atlikti administruojamo namo bendro naudojimo objektų remontą, apie ką ieškovė informavo šio namo patalpų savininkus organizuodama susirinkimą, ieškovei faktiškai šiuos darbų organizavus ir rangovui faktiškai juos atlikus (atsakovo atstovas neginčija, kad ieškovės nurodyti remonto darbai buvo atlikti), atsakovui proporcingai turėtai nuosavybės daliai kyla pareiga šias išlaidas apmokėti nustatyta tvarka ir terminais.

Reikia pažymėti, kad Teismų duomenų bazės LITEKO duomenimis Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 17 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-686-328/2017 iš atsakovo A. L. už tas pačias jo turėtas rūsio patalpas ieškovei UAB „Klaipėdos bendrabutis“ priteista 281,49 Eur skola už ieškovės teikiamas administravimo, komunalines ir techninės eksploatacijos paslaugas laikotarpiu nuo 2015 m. birželio mėn. iki 2016 m. balandžio mėn. Klaipėdos apygardos teismas, civilinėje byloje Nr. e2A-1095-459/2017 išnagrinėjęs atsakovo apeliacinį skundą, jį atmetė, pažymėdamas, kad atsakovas privalo mokėti ieškovei už jo turimas rūsio patalpas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 4.76, 4.82 ir 4.83 straipsnių nuostatas. Rūsio patalpos taip pat priskirtinos prie bendrojo naudojimo objektų (Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo (toliau DNSB) 2 str. 15 d.). Savininkams asmeninės nuosavybės teise priklausantys butai ar kitos patalpos yra glaudžiai susiję su bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektais, ir be daugelio šių objektų iš viso negalėtų egzistuoti (pvz., pagrindinės namo konstrukcijos) arba jų savybės iš esmės pablogėtų (šildymo sistema ir pan.). Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymėjo, kad atsakovo argumentas, jog jam priklausančiose patalpose yra įrengtas vandens apskaitos mazgas, šilumos centras, elektros apskaitos spinta su įranga ir ieškovė be jokio užmokesčio naudojasi šiais objektais, atmestinas kaip nepaneigiantis atsakovo prievolės atsiskaityti už ieškovės teikiamas administravimo paslaugas.

Reikia pastebėti, kad atsakovas teismui pateiktoje 2017 m. vasario 23 d. dovanojimo sutartyje, kuria atsakovas A. L. perleido UAB ,,Teisė ir finansai“ 979/22481 dalis negyvenamosios patalpos – rūsio patalpos, unikalus Nr. 2196-3007-4017:0094, esančios (duomenys neskelbtini), yra nurodęs, kad atsakovas pareiškia ir patvirtina, jog visi mokesčiai, susiję su perleidžiamo daikto eksploatacija, yra sumokėti (sutarties 5.1.4 punktas), tuo neginčydamas savo pareigos mokėti šių mokesčių. Pažymėtina, kad vandens apskaitos mazgas, šilumos centras, elektros apskaitos spinta su įranga, yra bendroji dalinė gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų nuosavybė, šiuos bendro naudojimo objektus administruoja ieškovė (CK 4.82 str. 1 d., DNSB 2 str. 15 d. 2 p.). Pripažinti, jog ieškovė naudojosi atsakovui priklausiusiomis rūsio patalpomis ir kad atsakovui šiose įrengti ar laikyti ieškovei priklausantys daiktai, nėra teisinio pagrindo.

CK 4.83 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Pagal CK 4.82 straipsnio 3 dalį butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009 m. lapkričio 27 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009, nagrinėdamas iš esmės analogiškus bendrosios dalinės nuosavybės administratoriaus (Bendrijos) reikalavimus dėl skolos priteisimo iš negyvenamųjų patalpų savininko, kuris reikalavo mokesčius skaičiuoti išminusuojant jo turimas rūsio patalpas, pažymėjo, kad atsižvelgiant į CK 4.82 straipsnio 5 dalyje įtvirtintos teisės normos tikslus ir su bendrosios dalinės nuosavybės dalimi įstatymų siejamas savininko teises ir pareigas, nuosavybės teise priklausančių patalpų gyvenamajame name naudingasis plotas suprantamas kaip visas tame name savininko faktiškai turimas (užimamas) plotas. Pažymėta ir tai, kad nustatant bendraturčio faktiškai turimą (užimamą) plotą yra teisiškai nereikšminga atitinkamų patalpų funkcinė bei naudojimo paskirtis, taip pat naudojimosi jomis dažnumas, intensyvumas ir panašiai. Priešingas aptariamosios teisės normos aiškinimas galėtų iškreipti proporcingumo principą ir nulemti neproporcingai dideles arba mažas konkretaus butų ar kitų patalpų savininko išlaidas, susijusias su nuosavybės teisės į bendrąją dalinę nuosavybę įgyvendinimu. Tiek minėtoje kasacinio teismo nutartyje, tiek kitose Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse iš esmės analogiškose bylose pažymėta, kad į palyginamuosius naudinguosius plotus turi būti įskaičiuojamas ir butų ir kitų patalpų savininkų rūsio patalpų plotas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-10-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2013, 2014-04-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-197/2014).

Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų padengęs prašomą priteisti skolą ar jos dalį.

Įvertinus nurodytą pripažintina, kad ieškovės reikalavimas dėl 812,17 Eur skolos priteisimo yra pagrįstas tiek įstatymų nuostatomis tiek teismine praktika, todėl yra tenkintinas, bei ši skolos suma yra priteistina ieškovei iš atsakovo.

Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi iš atsakovo ieškovei taip pat priteistinos ir 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

Teismas nepasisako dėl kitų šalių atstovų argumentų, rašytinių įrodymų bei nustatytų bylos aplinkybių, kurios teismo nuomone sprendimui įtakos neturi.

Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.). Ieškovės ieškinį patenkintinus, ieškovei iš atsakovo priteistina 15,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 str.).

Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos, nes neviršija rekomenduojamų priteisti dydžių (CPK 92 str., 93 str., 96 str.).

 

Vadovaudamasis CPK 178, 185, 259, 260, 268, 270 straipsniais, teismas

 

n u s p r e n d ž i a:

 

Ieškinį tenkinti.

Priteisti iš atsakovo A. L., a.k. (duomenys neskelbtini) 812,17 Eur skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 812,17 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2017-09-19) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Klaipėdos bendrabutis“, į.k. 140597134, naudai.

Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu  Klaipėdos apygardos  teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

 

 

Teisėja                                                                                        Laura Spalvienė


Paminėta tekste:
  • CPK
  • CPK 182 str. Atleidimas nuo įrodinėjimo
  • CPK 185 str. Įrodymų įvertinimas
  • CPK 178 str. Įrodinėjimo pareiga
  • e2A-1095-459/2017
  • CK
  • CK4 4.82 str. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisė
  • CK6 6.37 str. Palūkanos pagal prievoles
  • CPK 80 str. Žyminio mokesčio dydis
  • CPK 92 str. Išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, apmokėjimas