Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2019-05-23][nuasmenintas sprendimas byloje][e2-1045-877-2019].docx
Bylos nr.: e2-1045-877/2019
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Kauno apylinkės teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
UAB Hotel Neris 300543223 atsakovas
VĮ Registrų centras 124110246 atsakovas
UAB LT Invest 302506647 atsakovas
Advokatas dr. Paulius Astromskis Advokatų profesinė bendrija Viliušis ir Astromskis 302644153 atsakovo atstovas
Lietuvos šaulių sąjunga 191691799 Ieškovas
Kategorijos:
3.1. Bendrosios nuostatos.
3.1. Bendrosios nuostatos.
3.1.18.1. Pagrindas laikinosioms apsaugos priemonėms
3.1.18.1.1. Pagrindai taikyti laikinąsias apsaugos priemones
3.1.18.1.1.1. Grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui
3.2.1. Pasirengimas teisminiam civilinės bylos nagrinėjimui
3.2.6.1. Teismo sprendimas, jo priėmimas ir išdėstymas, reikalavimai, kurie keliami teismo sprendimui
2. SU PRIEVOLIŲ TEISE SUSIJUSIOS BYLOS
3.1.18.1.1.2. Tikėtinas ieškinio pagrįstumas
3.2. Procesas pirmosios instancijos teisme
3.2. Procesas pirmosios instancijos teisme
3. CIVILINIS PROCESAS
3. CIVILINIS PROCESAS
3. CIVILINIS PROCESAS
3. CIVILINIS PROCESAS
3.2.1.3. Pasirengimas nagrinėti bylą teisme parengiamajame teismo posėdyje
4. BYLOS, KYLANČIOS IŠ DAIKTINIŲ TEISINIŲ SANTYKIŲ
3.1.11.4. Dalyvaujančių byloje asmenų procesinių dokumentų priėmimas ir trūkumų ištaisymas
3.2.6. Teismo sprendimas
2.9. Bylos dėl sandorių negaliojimo
4.9. Bylos dėl bendrosios nuosavybės
3.1.11. Dalyvaujančių byloje asmenų procesiniai dokumentai
2.9.15. kitos bylos dėl sandorių negaliojimo
3.1.18. Laikinosios apsaugos priemonės

?

Civilinė byla Nr. e2-1045-877/2019;

Teisminio proc. Nr. 2-69-3-19423-2018-0;

Procesinio sprendimo kategorijos: 2.6.5.2.1; 3.2.6.1

 (S)

 

img1 

 

KAUNO APYLINKĖS TEISMAS

 

SPRENDIMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2019 m. balandžio 29 d.

Kaunas

 

 

Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Rita Liukaitytė,

sekretoriaujant V. D.,

dalyvaujant ieškovės Lietuvos Šaulių sąjungos atstovui advokatui  A. K., 

atsakovės UAB LT Invest atstovui advokatui A. B.,

atsakovės UAB „Hotel Neris“ atstovui advokatui D. B.,

atsakovo M. V. atstovei advokato padėjėjai O. G.,

atsakovės valstybės įmonės Registrų centras atstovei pagal įgaliojimą R. Z.,

viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Lietuvos šaulių sąjungos ieškinį atsakovams UAB „LT Invest“, UAB „Hotel Neris“, M. V., VĮ Registrų centras dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir pirkėjo teisių perkėlimo, teisių į Nekilnojamąjį daiktą registravimo Nekilnojamojo turto registre pripažinimo negaliojančiu, trečiasis asmuo notarė Renata Krūvelytė.

 

Teismas

 

n u s t a t ė:

 

1.        Ieškovė Lietuvos Šaulių sąjunga (toliau – ieškovė) 2018 m. lapkričio 7 d. ieškiniu prašo:

1.1.                      pripažinti negaliojančia 2017-05-24 pirkimo – pardavimo sutartį tarp atsakovo UAB „Hotel Neris“ ir atsakovo M. V. dėl teisių į 380/1000 dalį 403.52 kv.m. palėpės patalpų, adresas (duomenys neskelbtini), perleidimo,

1.2.                      pripažinti negaliojančia 2017-06-21 pirkimo – pardavimo sutartį tarp atsakovo UAB Invest LT ir atsakovo M. V. dėl teisių į 380/1000 dalį 403.52 kv.m. palėpės patalpų, adresas (duomenys neskelbtini), perleidimo;

1.3.                      pripažinti negaliojančiu 2017-05-31 atsakovo VĮ „Registrų centras“ atliktą bendrosios dalinės nuosavybės teisės į 380/1000 dalį 403.52 kv.m. palėpės patalpų, adresas (duomenys neskelbtini) registravimą atsakovo M. V. vardu;

1.4.                      perkelti ieškovui 380/1000 dalį 403.52 kv.m. palėpės patalpų, adresas (duomenys neskelbtini) nuosavybėje pirkėjo teises, nustatant parduodamos 380/1000 dalį 403.52 kv.m. palėpės patalpų, adresas (duomenys neskelbtini) kainą – 8000 Eur, kitas pirkėjo teises ir pareigas, nustatant pagal 2017-05-24 pirkimo – pardavimo sutartį tarp atsakovo M. V. ir atsakovo UAB „Hotel Neris“

1.5.                      Priteisti iš atsakovų visas ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas.        

2.       Ieškinyje nurodo, kad pastato, esančio (duomenys neskelbtini), kuriame ieškovei priklauso 443,76 bendrojo ploto patalpos, patalpų dalis (palėpė), 2016 m. lapkričio 30 d. pastato patalpų savininkų susitarimu suformuota kaip savarankiškas nekilnojamojo turto objektas. Ieškovės bendrosios dalinės nuosavybės teisės į šios patalpos 279/1000 dalį 2016 m. lapkričio 30 d. susitarimo pagrindu įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, įrašas galioja nuo 2017 m. vasario 23 d. Atsakovė UAB „Hotel Neris“ jai nuosavybės teise priklausančias patalpas, esančias (duomenys neskelbtini),  2017 m. gegužės 24 d. pirkimo- pardavimo sutartimi, patvirtinta notarės Renatos Krūvelytės, pardavė atsakovui M. V.. M. V. tuo metu neturėjo patalpų pastate (duomenys neskelbtini), o apie šį pardavimą kiti patalpų savininkai informuoti nebuvo. Be to, 2017 m. gegužės 24 d. pirkimo- pardavimo sutartyje kaip perleidžiamas turtas nebuvo nurodyta bendroji dalinė nuosavybės teisė į dalį palėpės, 2016 m. lapkričio 30 d. susitarimu suformuotos kaip savarankiškas nekilnojamojo turto objektas, bei visiškai nepaminėtas atsakovės UAB „Hotel Neris“ teisių, kylančių iš 2016 m. lapkričio 30 d. susitarimo, perleidimas, atsakovas M. V. 2017 m. gegužės 31 d. registravo savo bendrosios dalinės nuosavybės teisę į 380/1000 palėpės 2016 m. lapkričio 30 d. susitarimo pagrindu (nors nebuvo šio susitarimo šalis) ir 2017 m. gegužės 24 d. pirkimo- pardavimo sutarties pagrindu (nors šioje sutartyje nenumatytas bendrosios nuosavybės teisės į palėpės patalpas perleidimas). Tokiu būdu atsakovas M. V. įgijo bendrosios dalinės nuosavybės teisę į palėpės patalpas, pažeisdamas CK 4.79 straipsnio 2 dalyje nustatytą bendrojoje dalinėje nuosavybėje perleidimo ne bendraturčiui tvarką, t. y. nepranešus kitiems bendraturčiams, ir pažeidžiant kitų bendraturčių, tarp jų ir ieškovės, pirmenybės teisę pirkti parduodamą dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje. Atsakovas M. V. 2017 m. birželio 21 d. pirkimo- pardavimo sutartimi pardavė atsakovei UAB „LT Invest“, kuri nuosavybės teise turėjo ir kitų patalpų pastate (duomenys neskelbtini), bei buvo viena iš 2016 m. lapkričio 30 d. susitarimo, kuriuo palėpė suformuota kaip savarankiškas nekilnojamojo turto objektas, šalių. Apie šį sandorį ieškovė taip pat nebuvo informuota. Ieškovė nurodo, kad UAB „Hotel Neris“ teisės į palėpės patalpą galėjo būti perleistos tik jas nustatyta tvarka įregistravus nekilnojamojo turto registre ir notarine forma sudarius sutartį, kuria šios patalpos būtų buvusios perleistos kitam asmeniui. Šalys nesilaikė privalomos notarinės sutarties formos (CK 6.393 str. 1 d.), CK 1.93 str. 3 d. imperatyviai nustato, kad įstatymų reikalaujamos notarinės formos nesilaikymas sandorį daro negaliojantį, todėl 2017 m. gegužės 24 d. pirkimo- pardavimo sutartis dalyje dėl teisių į palėpę perleidimo M. V. pripažintina negaliojančia.

3.       Ieškovė nurodo, kad 2016 m. lapkričio 30 d. susitarimas ir 2017 m. gegužės 24 d. pirkimo- pardavimo sutartis negalėjo būti pagrindas registruoti M. V. bendrosios dalinės nuosavybės teisę į palėpės patalpas, kadangi šis atsakovas nebuvo 2016 m. lapkričio 30 d. susitarimo šalis ir jam iš šio susitarimo jokių teisių kilti negalėjo, o 2017 m. gegužės 24 d. pirkimo- pardavimo sutartyje kaip perleidžiamas objektas nebuvo nurodytas nei bendrosios dalinės nuosavybės teisės į palėpę, nei iš 2016 m. lapkričio 30 d. susitarimo kylančios teisės. Kadangi 2016 m. lapkričio 30 d. susitarimu palėpė suformuota kaip savarankiškas nekilnojamojo turto objektas, šios teisės negalėjo pereiti M. V. automatiškai, kartu su UAB „Hotel Neris“ perleista nuosavybės teise į kitas pastate esančias patalpas. 2017 m. gegužės 31 d. atsakovės VĮ Registrų centras atliktas bendrosios dalinės nuosavybės teisės į 380/1000 dalių palėpės registravimas M. V. vardu yra neteisėtas ir pripažintinas negaliojančiu.

4.       Ieškovė prašo pripažinti negaliojančia 2017 m. birželio 21 d. pirkimo- pardavimo sutartį, kuria atsakovas M. V. perleido 380/1000 dalių palėpės UAB „LT Invest“ dėl šių priežasčių:

4.1.                      Teises, kurios 2017 m. birželio 21 d. pirkimo- pardavimo sutartimi buvo perleistos UAB „LT Invest“, atsakovas M. V. įgijo pažeisdamas imperatyvias teisės normas dėl nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sandorio formos;

4.2.                      Šias teises atsakovas įgijo pažeidžiant CK 4.79 straipsnyje nustatytą dalies bendrojoje dalinėje nuosavybėje nustatytą tvarką, t. y. nepranešant ieškovui kaip vienam iš palėpės bendraturčių, ir pažeidžiant ieškovės pirmenybės teisę pirkti parduodamą dalį bendrojoje nuosavybėje;

4.3.                      2017 m. birželio 21 d. pirkimo- pardavimo sutartimi buvo perleistos UAB „LT Invest“, buvo registruotos Nekilnojamojo turto registre, nesant teisinio pagrindo.

5.       Ieškovė, remdamasi CK 4.79 straipsnio 3 dalimi, prašo jai perkelti 2017 m. gegužės 24 d. sutartyje nustatytas pirkėjo teises ir pareigas, 380/1000 dalių palėpės kainą laikyti esant lygią 8000 Eur, t. y. kainai, už kurią atsakovas M. V. pardavė neteisėtai įgytą dalį palėpės atsakovei UAB „LT Invest“. Ieškovė nebuvo informuota apie atliktus sandorius, o pirminis teisių į dalį palėpės nuosavybėje perleidimas buvo atliktas jo neįforminant sandoriu. Visas šias aplinkybes ieškovė galėjo išsiaiškinti tik susipažinusi su Nekilnojamojo turto registro duomenimis ir registre saugomais dokumentais, kurie ieškovei buvo pateikti tik 2018 m. rugpjūčio 9 d.. Ieškovės įsitikinimu, CK 4.79 straipsnio 3 dalyje nustatytas trijų mėnesių terminas ieškovei skaičiuotinas būtent nuo šios datos. 

6.       Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas palaikė ieškinio reikalavimus.

7.       Atsakovė UAB „Hotel Neris“ (toliau- ir atsakovė 1) atsiliepimo į ieškinį nepateikė.  Jos atstovas advokatas D. B. teismo posėdyje nesutiko su ieškiniu. Nurodė, kad minėtu sandoriu UAB „Hotel Neris“ valia buvo perleisti visas (duomenys neskelbtini), turėtas patalpas, taip pat ir teisę į pastogės dalį, dėl to tarp sutarties šalių nebuvo ginčo ir lig šiol nėra, M. V. kartu su sutartimi buvo perduotas 2016 m. lapkričio 30 d. bendraturčių susitarimas, o atsakovė pati savo nuosavybės teisių į palėpės dalį neįregistravo dėl laiko stokos ir papildomų išlaidų.

8.       Atsakovas M. V. (toliau- ir atsakovas 2) 2018 m. gruodžio 12 d. atsiliepime ir jo atstovė advokato padėjėja O. G. teismo posėdyje nesutiko su ieškiniu. Atsiliepime nurodė, kad:

8.1.                      Atsakovas UAB „Hotel Neris“ neturėjo teisinės pareigos siūlyti kitų patalpų savininkams pirmumo teise įgyti jo turimas prievolines teises, todėl pagrįstai laikytina, kad šios teisės atsakovui M. V. 2017-05-24 Pirkimo – pardavimo sutartimi buvo perleistos tinkamai ir teisėtai;

8.2.                      Ieškovo reikalavimas perkelti pirkėjo teises ir pareigas yra reiškiamas praleidus CK 4.79 str. 3 d. numatytą 3 (trijų) mėnesių terminą, todėl ieškovo Lietuvos Šaulių sąjunga pareikštas Ieškinys turi būti atmestinas;

8.3.                      Atsakovas UAB „LT Invest“, kaip bendraturtis, būtų turėjęs pirmumo teisę įgyti ir įgijęs ginčo objektą, todėl sudarytų sandorių pripažinimas negaliojančiais yra neekonomiškas ir netikslingas.

9.       Taip pat atkreipė dėmesį, kad Ieškovas pareikštame Ieškinyje prašo ir taikyti restituciją, ir perkelti Ieškovui pirkėjo teises ir pareigas. Pabrėžtina, kad šie reikalavimai savo esme prieštarauja vienas kitam ir yra tarpusavyje nesuderinami. Todėl konstatuotina, kad Ieškinio dalykas yra suformuluotas ydingai ir turi būti tikslinamas.

10.       Atsakovė UAB „LT Invest“ (toliau- ir atsakovė 3) 2018 m. gruodžio 11 d. atsiliepime ir jos atstovas advokatas A. B. teismo posėdyje nesutiko su ieškiniu. Nurodė, kad:

10.1.                      Ieškovės ginčijami sandoriai, sudaryti vienas po kito (2017-05-31 ir 2017-06-21) turi būti nagrinėjami kartu. Vertinant abiejų sandorių rezultatą, matyti, kad ieškinio pateikimo momentu palėpės dalis, dėl kurios yra ginčas, priklauso palėpės bendraturčiui – atsakovui UAB „LT Invest. Ginčijama palėpės dalis galutiniame rezultate nebuvo realizuota pašaliniam asmeniui, t. y. - ne palėpės bendraturčiams, todėl, vertinant situaciją kompleksiškai ir iš esmės, ieškovo argumentas, kad ieškovo atžvilgiu buvo pažeista bendraturčio pirmumo teisė, yra nepagrįstas bei atmestinas.

10.2.                       2017-05-24 pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo metu atsakovui UAB „Hotel Neris“ priklausanti pastogės (palėpės) dalis nebuvo įregistruota nekilnojamojo turto registre, todėl atsakovui UAB „Hotel Neris“ teisė į jai tenkančią pastogės (palėpės) dalį kilo iš 2016-11-30 susitarimo. Kaip matyti iš 2016-11-30 susitarimo turinio, šalys nenumatė jokių iš šio susitarimo kylančių prievolinių teisių perleidimo ribojimų, teisės aktai nenustatė ir nenustato pirmumo teisės tretiesiems asmenims į perleidžiamas turtine teises. Esant minėtoms aplinkybėms, atsakovas UAB „Hotel Neris neturėjo teisinės pareigos siūlyti kitų patalpų savininkams pirmumo teise įgyti jos turimas prievolines teises, kylančias iš 2016-11-30 susitarimo. Atsakovas UAB „Hotel Neris“ turėjo teisę perleisti ir 2017-05-24 pirkimo – pardavimo sutartimi tinkamai perleido M. V. negyvenamąsias patalpas, su visais jos privalumais ir trūkumais, įskaitant ir su visomis teisėmis ir pareigomis, kylančiomis iš patalpų savininkų 2016-11-30 susitarimo. Atsakovas M. V. 2017-05-24 pirkimo – pardavimo sutartimi įgijo negyvenamąsias patalpas, su visais jos privalumais ir trūkumais bei visomis teisėmis ir pareigomis, įskaitant, ir kylančiomis iš patalpų savininkų 2016-11-30 susitarimo. Atsakovas M. V. pagrįstai įregistravo nuosavybės teisę į 380/1000 patalpų (palėpės) ((duomenys neskelbtini), todėl laikytinas teisėtu tokios patalpų dalies savininku.

10.3.                      ieškovas savo tariamai pažeistą subjektinę teisę, vienu metu iš karto gina dviem teisių gynimo būdais – ginčija sandorius ir tuo pačiu prašo perkelti pirkėjo teises ir pareigas. Toks ieškovo prašymas vidiniai prieštaringas, nes jai nuginčijamas pats sandoris, pagal tokį, neegzistuojantį sandorį teisių ir pareigų perkėlimas neįmanomas, nes pripažintame negaliojančiu sandoryje nelieka šalių, tad nelieka ir jų turtinių teisių ir pareigų (Panevėžio apygardos teismo 2016-01-19 nutartis c.b. Nr. 2A-27-755/2016).

10.4.                      ieškovo reikalavimas perkelti ieškovui pirkėjo teises ir pareigas pagal sandorį, kuriuo buvo perleista teisė į ginčo palėpės dalį ar nuosavybės teisė į palėpės dalį, yra nepagrįstas ir tuo aspektu, kad ieškovas, net ir esant pagrindui perkelti pirkėjo teises ir pareigas, tokio perkėlimo negalėtų reikalauti pilna apimtimi (o tik proporcingai nuosavybės teise valdomai daliai), kadangi palėpę bendrosios dalinės nuosavybės teise valdo 6 bendraturčiai.

10.5.                      Bylose, kuriose sprendžiami ginčai dėl teisės į registruojamą daiktą, nereikia reikšti atskiro reikalavimo pripažinti negaliojančia teisinę registraciją (LAT 2008-08-01 nutartis c.b. Nr. 3K-3-297/2008).

10.6.                      Vadovaujantis VĮ „Registrų centras“ nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenimis, atsakovas M. V. nuosavybės teisę į ginčijamą palėpės dalį VĮ „Registrų centras“ įregistravo 2017-05-31, atsakovas UAB „LT Investnuosavybės teisę į ginčijamą palėpės dalį, įsigytą iš atsakovo M. V., VĮ „Registrų centras“ įregistravo 2017-06-21. Ieškovas teismui ieškinį pateikė 2018-11-07, deklaruoja, kad apie tariamai savo pažeistą teisę sužinojo tik 2018-08-09.

10.7.                      Nuo ieškovo deklaruojamo tariamo teisės pažeidimo išviešinimo momento (2017-05-31), t.y. – ginčijamos palėpės dalies perleidimo ir nuosavybės įregistravimo VĮ „Registrų centras“ iki ieškinio pateikimo teismui momento (2018-11-07) praėjo daugiau nei vieneri metai. Jei ieškinio senaties termino pradžia būtų siejama išimtinai tik su subjektyviuoju kriterijumi – sužinojimu, tokiu atveju objektyviai nebūtų įmanoma nustatyti tikrosios ieškinio senaties termino pradžios. Ieškovas, žinodamas apie įvykusius sandorius (pvz. per advokatą), pats savarankiškai bet kada ateityje gali kreiptis į VĮ „Registrų centras“ su prašymu pateikti aktualų išrašą ir tokiu būdu neribotam terminui nukelti ieškinio senaties termino pradžią. Tokia situacija nepagrįstai pažeistų atsakovo UAB „LT Investteisę į civilinės apyvartos stabilumą. Atsakovo UAB „LT Investįsitikinimu, atsakovui M. V., o vėliau ir atsakovui UAB „LT Investįregistravus nuosavybės teisę į ginčijamą palėpės dalį, ieškovui, kadangi tokie duomenys yra vieši ir laisvai prieinami, turėjo būti žinoma apie ginčijamą palėpės dalies perleidimą. Nuo objektyvaus kriterijaus išviešinimo momento praėjo ilgas laiko tarpas, todėl per tokį laiką ieškovas neabejotinai galėjo sužinoti apie ginčijamos palėpės dalies perleidimą. Tokį įsitikinimą sustiprina tai, kad ieškovas aktyviai dalyvavo ir dalyvauja įgyvendindamas savo nuosavybės teisę į palėpės dalį ir kitas pastate esančias patalpas, tose patalpose vykdo veiklą, kasdien jas naudoja. Ieškovui neabejotinai buvo žinoma, kad atsakovas UAB „Hotel Neris“ ketina parduoti ir parduoda savo patalpas pastate, kad atsirado naujas kaimynas, kad ginčijamą palėpės dalį įgijo kitas bendraturtis UAB „LT Invest. Esant minėtoms aplinkybėms yra pagrindo ieškovo pateiktam ieškiniui taikyti ieškinio senatį. Atsakovas UAB „LT Investteismo prašo taikyti ieškinio senatį ir šiuo pagrindu ieškinį atmesti.

11.       Atsakovė Valstybės įmonė Registrų centras 2018 m. gruodžio 6 d. atsiliepimu į ieškinį su juo nesutiko. Nurodė, kad:

11.1.                       Ieškovė neteisingai teigia, jog UAB Hotel Neris“ nuosavybės teisė į palėpę galėjo būti perleistos tik jas nustatyta tvarka įregistravus Nekilnojamojo turto registre ir notarine forma sudarius sutartį. Susitarimo dalyvė UAB „Hotel Neris nebuvo įregistravusi savo bendrosios dalinės nuosavybės teisių į palėpę. Įstatymas nenumato privalomos nekilnojamųjų daiktų teisinės registracijos, tačiau neįregistravusios sandorio šalys negali panaudoti sandorio fakto prieš trečiuosius asmenis remdamosi kitais įrodymais (CK 1.75 straipsnio 2 dalis). Jeigu UAB „Hotel Neris“ būtų išviešinusi savo nuosavybės teises į palėpės dalį ir sudariusi sandorį su M. V. dėl negyvenamųjų patalpų, esančių (duomenys neskelbtini), kuriame nebūtų nurodoma nieko apie kartu su šiomis patalpomis perleidžiamą ir palėpės dalį, tokiu atveju palėpės dalis vis dar būtų likusi UAB „Hotel Neris“ nuosavybe. Šiuo atveju UAB „Hotel Neris“ 2017 m. gegužės 24 d. sandorio su M. V. sudarymo metu nebuvo išviešinusi nuosavybės teisių į palėpės dalį, todėl teisė į ją perėįo kartu su perkamomis patalpomis naujajam savininkui, ko pasekoje jo prašymu 2017 m. gegužės 31 d. buvo įregistruota Nekilnojamojo turto registre.

11.2.                      Reikalavimas dėl palėpės dalies teisinės registracijos yra perteklinis, nes teismo sprendimas, kuriuo sandoriai dėl nuosavybės teisių perleidimo būtų pripažinti negaliojančiais, yra pakankamas pagrindas išregistruoti tų dokumentų pagrindu įregistruotas daiktines teises ar kitus įrašus.

11.3.                      Ieškovė nepasinaudojo išankstine ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarka kaip tai imperatyviai numatyta Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30 ir 31 straipsniuose, 2017 m. gegužės 31 d sprendimui apskųsti yra akivaizdžiai praleidusi vieno mėnesio terminą, todėl vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 293 straipsnio 2 punktu, yra visi pagrindai šią civilinę bylą dėl palėpės teisinės registracijos panaikinimo nutraukti.

 

Ieškinys tenkinamas iš dalies

 

 Faktinės aplinkybės

 

12.       2016 m. lapkričio 30 d. buvo sudarytas pastato, esančio adresu (duomenys neskelbtini), patalpų savininkų UAB „LT Invest“, VĮ Turto bankas, UAB „Hotel Neris“, Lietuvos Šaulių sąjungos, L. Š., V. V., S. V., Lietuvos Respublikos turto patikėtinės Kauno miesto savivaldybės susitarimas dėl bendrojo naudojimo objekto – pastogės suformavimo atskiru Nekilnojamojo turto objektu (1 t., b. l. 29-30). Šiuo susitarimu pastato patalpų savininkai sulygo dėl pastogės suformavimo atskiru turtiniu vienetu, jos įregistravimo Nekilnojamojo turto registre ir teisės registruoti savo nuosavybės teisę susitarime nustatytomis dalimis. 

13.       Negyvenamoji patalpa – palėpė suformuota kaip naujas daiktas ir įregistruota nekilnojamojo turto registre 2017 m. vasario 23 d. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos, sudarytos 2016 m. vasario 26 d., pagrindu (1 t., b. l. 12-14).

14.       2017 m. gegužės 24 d. atsakovė UAB „Hotel Neris“ ir atsakovas M. V. sudarė Pirkimo – pardavimo sutartį kuria UAB „Hotel Neris“ įsipareigojo perduoti negyvenamas patalpas, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), M. V., o M. V. priimti šias patalpas ir sumokėti sutartyje nurodytą kainą.

15.       2017 m. gegužės 24 d. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo metu atsakovė UAB „Hotel Neris“ jai pagal susitarimą priklausančios palėpės dalies Nekilnojamojo turto registre nebuvo įregistravusi.

16.       2017 m. gegužės 31 d. M. V. įregistravo nuosavybės teises į palėpės dalį, priklausiusią UAB „Hotel Neris“, Nekilnojamojo turto registre.

17.       2017 m. birželio 21 d. M. V. ir atsakovė UAB „LT Invest“ sudarė Pirkimo – pardavimo sutartį Nr. RK – 3265. Šios sutarties pagrindu nuosavybės teisė į ginčo objektą – palėpės dalį – perėjo UAB „LT Invest“, kuri dar iki įsigyjant palėpės dalį, buvo patalpų, esančių Pasate adresu (duomenys neskelbtini), savininkė.

 

Dėl palėpės, kaip atskiro turtinio vieneto

 

18.       Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bendrojo naudojimo patalpos priklauso butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise. Namo patalpų savininkų teisė į bendrąja daline nuosavybe esantį turtą grindžiama proporcingumo principu – savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui (CK 4.82 straipsnio 7 dalis). Namo buto ar kitos patalpos savininkas neturi teisės perduoti bendrosios dalinės nuosavybės į bendrojo naudojimo patalpas savo dalies, taip pat atlikti kitų veiksmų, dėl kurių ta dalis perduodama atskirai nuo nuosavybės teisės į butą ar kitą patalpą, išskyrus atvejus, kai perduodama bendrąja daline nuosavybe esančio daikto, kuris gali būti ar, jį pertvarkius, galės būti naudojamas kaip atskiras daiktas ir toks jo naudojimas netrukdys naudoti butų ar kitų patalpų pagal paskirtį, dalis (CK 4.82 straipsnio 2 dalis).

19.       Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2014 m. spalio 3 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2014 išaiškino, kad įregistravus palėpę (neįrengtą pastogę) atskiru nekilnojamuoju daiktu, jos teisinis statusas pasikeičia – ji nebėra daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpa, o atskiras nuosavybės teisės objektas, valdomas jo savininkų pagal nustatytas dalis bendrosios dalinės nuosavybės teise. Kasacinis teismas šioje nutartyje taip pat nurodė, kad bendroji disponavimą bendrojo naudojimo patalpomis reglamentuojanti taisyklė – bendroji dalinė nuosavybė į bendrojo naudojimo patalpas negali būti perleidžiama atskirai nuo nuosavybės teisės į butą ar kitą patalpą, t. y. naujajam patalpų savininkui kartu pereina visos buvusio savininko turėtos bendrosios dalinės nuosavybės teisės į namo bendrojo naudojimo patalpas. Šios taisyklės išimtis – bendrąja daline nuosavybe esantis daiktas gali būti naudojamas arba, jį pertvarkius, galės būti naudojamas kaip atskiras daiktas ir toks jo naudojimas netrukdys naudoti kitų butų ar kitų patalpų pagal paskirtį. <...> įregistravus palėpę (neįrengtą pastogę) atskiru nekilnojamuoju daiktu, jos teisinis statusas pasikeičia – ji nebėra daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpa, o atskiras nuosavybės teisės objektas, valdomas jo savininkų pagal nustatytas dalis bendrosios dalinės nuosavybės teise.

20.       Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, taip pat sudaryti ir CK nenumatytus sandorius, jeigu tai neprieštarauja įstatymams (CK 6.156 straipsnio 1 dalis). Sutarties laisvės principas reiškia, kad šalys sprendžia, kokią sutartį sudaryti, su kuo ją sudaryti ir kokiomis sąlygomis sudaryti. Versti kitą asmenį sudaryti sutartį draudžiama (CK 6.156 straipsnio 2 dalis). CK 6.156 straipsnio 1 dalyje nustatytas sutarties laisvės principas nėra absoliutus, atskirais atvejais jis ribojamas įstatymu. Sutarties šalys laisvos sudaryti sutartį ir savo nuožiūra nustatyti jos sąlygas, išskyrus atvejus, kai tam tikras sutarties sąlygas nustato imperatyviosios teisės normos. Šalys savo susitarimu negali pakeisti, apriboti ar panaikinti imperatyviųjų teisės normų galiojimo ir taikymo, nepaisant to, kokia teisė – nacionalinė ar tarptautinė – šias normas nustato (CK 6.156 straipsnio 4 dalis, 6.157 straipsnio 1 dalis). 

21.       Atsakovė UAB „Hotel Neris“ sandoryje su M. V. sudarymo metu apie pardavėjui bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančią palėpę neužsiminė, nenurodė, kad ir ji parduodama ir perduodama pirkėjui. UAB „Hotel Neris“ nepateikė prašymo Registrų centrui įregistruoti nuosavybės dalis į palėpę ir nuosavybės teisės į jiems priklausančias nuosavybės dalis  nebuvo neįregistruotos, tačiau ji tokią teisę 2016 m. lapkričio 30 d. susitarimo tarp bendraturčių pagrindu įgijo, ją turėjo ir galėjo pasinaudoti. UAB „Hotel Neris“ atstovas teismo posėdyje nurodė, minėtu sandoriu UAB „Hotel Neris“ valia buvo perleisti visas (duomenys neskelbtini), turėtas patalpas, taip pat ir teisę į pastogės dalį, dėl to tarp sutarties šalių nebuvo ginčo ir lig šiol nėra, M. V. kartu su sutartimi buvo perduotas 2016 m. lapkričio 30 d. bendraturčių susitarimas, o atsakovė pati savo nuosavybės teisių į palėpės dalį neįregistravo dėl laiko stokos ir materialinių sumetimų. Ieškovės  nuomone, tokia sutartis neatitinka įstatymo reikalavimų, kadangi sutarties sudarymo metu palėpė jau buvo suformuota kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas, dalis bendraturčių buvo įregistravę bendrosios dalinės nuosavybės teises į šį objektą nekilnojamojo turto registre.  

22.        Ieškovė nurodo, kad UAB „Hotel Neris“ teisės į palėpės patalpą galėjo būti perleistos tik jas nustatyta tvarka įregistravus nekilnojamojo turto registre ir notarine forma sudarius sutartį, kuria šios patalpos būtų buvusios perleistos kitam asmeniui. Šalys nesilaikė privalomos notarinės sutarties formos (CK 6.393 str. 1 d.),  CK 1.93 str. 3 d. imperatyviai nustato, kad įstatymų reikalaujamos notarinės formos nesilaikymas sandorį daro negaliojantį, todėl 2017 m. gegužės 24 d. pirkimo- pardavimo sutartis dalyje dėl teisių į palėpę perleidimo M. V. ieškovės nuomone pripažintina negaliojančia. 

23.        Negyvenamoji patalpa – palėpė suformuota kaip naujas daiktas ir įregistruota nekilnojamojo turto registre 2017 m. vasario 23 d. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos, sudarytos 2016 m. vasario 26 d., pagrindu (1 t., b. l. 12-14). Teismas, įvertinęs aplinkybę, kad visiems bendraturčiams sulygus dėl bendrojo naudojimo palėpės įregistravimo atskiru turtiniu vienetu, ją kaip atskirą nuosavybės teisių objektą įregistravus viešame registre, patalpos teisinis statusas nuo įregistravimo momento – 2017 m. vasario 23 d. - pasikeitė visų bendraturčių atžvilgiu, ji daugiau nebėra daugiabučio namo bendro naudojimo patalpa, nepaisant aplinkybės, kad ne visi bendraturčiai savo atskiras dalis viešame registre įregistravo. 

 

Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais

 

24.       Kaip teisingai nurodo ieškovė, nekilnojamojo  turto perleidimo sandoris privalo būti notarinės formos, o jos nesilaikymas daro sandorį negaliojančiu (CK 1.93 str. 3 d.). 2017 m. gegužės 24 d. sutarties pagrindu buvo perleistos daiktinės teisės į negyvenamąją patalpą, kurios unikalus Nr. (duomenys neskelbtini). Nors atsakovai teigia, kad tikroji jų valia buvo parduoti ir pirkti visas UAB „Hotel Neris“ nuosavybės teise priklausančias patalpas pastate (duomenys neskelbtini), tačiau  sutartyje nėra jokių duomenų apie tai, kad yra perleidžiama ne tik negyvenamoji patalpa, bet ir palėpė ar teisės į ją, kylančios iš 2016 m. lapkričio 30 d. palėpės bendraturčių susitarimo. Pagal CK 6.396 straipsnio 1 dalies nuostatas nekilnojamojo daikto pirkimo–pardavimo sutartyje privalo būti nurodyti duomenys apie nekilnojamąjį turtą, kurį pardavėjas privalo pagal sutartį perduoti pirkėjui, taip pat nurodyta parduodamo nekilnojamojo daikto vieta nekilnojamajame daikte. Tokios įstatymo nuostatos siejamos su tuo, kad asmuo žinotų, koks turtas jam yra perleidžiamas, atitinkamai su priėmimo–perdavimo akto pasirašymu pagal CK 6.398 straipsnio nuostatas. Pagal atsakovų UAB „Hotel Neris“ ir M. V. sudarytą pirkimo–pardavimo sutartį, šis dokumentas kartu buvo ir priėmimo–perdavimo aktas (sutarties 6.1 p., 1 t., b. l. 20), todėl atsakovė turėjo aiškiai ir konkrečiai nurodyti, kokios palėpės patalpos perduodamas kartu su negyvenamąja patalpa. Kadangi ginčo palėpė šios sutarties objektu nebuvo, nėra pagrindo konstatuoti, kad būtent šia sutartimi palėpė buvo perleista M. V., todėl ir naikinti 2017 m. gegužės 24 d.  teisėtą sutartį nėra pagrindo. 

25.       2017 m. gegužės 31 d. M. V. įregistravo nuosavybės teises į palėpės dalį, priklausiusią UAB „Hotel Neris“, Nekilnojamojo turto registre 2016 m. lapkričio 30 d. susitarimo pagrindu ir 2017 m. gegužės 24 d. pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu. Kitų atsakovo teisių registravimo viešame registre pagrindų išraše nėra nurodyta, o nagrinėjant bylą teisme atsakovas tokių įrodymų taip pat nepateikė. M. V. nebuvo 2016 m. lapkričio 30 d. susitarimo šalimi ir jam iš šio susitarimo jokios teisės negalėjo kilti, o 2017 m. gegužės 24 d. pirkimo – pardavimo sutartyje kaip perleidžiamas objektas nebuvo nurodytas nei bendrosios dalinės nuosavybės teisės į palėpę, nei iš 2016 m. lapkričio 30 d. susitarimo kylančios teisės. Kadangi palėpė suformuota kaip savarankiškas nekilnojamojo turto objektas, šios teisės negalėjo pereiti M. V. automatiškai, kartu su UAB „Hotel Neris“ perleista nuosavybės teise į kitas pastate (duomenys neskelbtini), esančias patalpas. 

26.       Aptartos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad nekilnojamojo turto registro tvarkytojas atsakovas VĮ Registrų centras įregistravo M. V. bendrosios dalinės nuosavybės teisę į 380/1000 dalių palėpės nesant dokumentų, kurių pagrindu M. V. būtų įstatymo nustatyta tvarka šią teisę įgijęs, todėl 2017 m. atsakovo VĮ Registrų centro atliktas bendrosios dalinės nuosavybės teisės į 380/1000 dalį palėpės registravimas M. V. vardu yra neteisėtas ir pripažintinas negaliojančiu. 

27.       2017 m. birželio 21 d. M. V. ir atsakovė UAB „LT Invest“ sudarė Pirkimo – pardavimo sutartį Nr. RK – 3265, kuria atsakovas M. V. perleido 380/1000 dalių palėpės UAB „LT Invest. Ieškovė šią sutartį prašo pripažinti negaliojančia, kadangi teises, kurios 2017 m. birželio 21 d. pirkimo - pardavimo sutartimi buvo perleistos UAB „LT Invest“, atsakovas M. V. įgijo pažeisdamas imperatyvias teisės normas dėl nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sandorio formos; šias teises atsakovas įgijo pažeidžiant CK 4.79 straipsnyje nustatytą dalies bendrojoje dalinėje nuosavybėje nustatytą tvarką, t. y. nepranešant ieškovui kaip vienam iš palėpės bendraturčių, ir pažeidžiant ieškovės pirmenybės teisę pirkti parduodamą dalį bendrojoje nuosavybėje; 2017 m. birželio 21 d. pirkimo - pardavimo sutartimi buvo perleistos UAB „LT Invest“, buvo registruotos Nekilnojamojo turto registre, nesant teisinio pagrindo.

28.       Iš esmės sandorio nuginčijimą ieškovė grindžia ta faktine aplinkybe, kad atsakovas M. V. neturėjo nuosavybės teisės į 380/1000 palėpės patalpų, todėl jų negalėjo perleisti ir naujajam savininkui – UAB „LT Invest“.

29.       CK

 1.80 straipsnis nustato, jog imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. Šiuo atveju imperatyvios CK 4.37 ir 6.317 straipsnių nuostatos reikalavo, jog atsakovas M. V., perleisdamas palėpės patalpas atsakovei UAB „LT Invest patvirtintų ir garantuotų, jog nuosavybės teisės į šias patalpas priklauso tik jam. To nepadarius, yra pagrindas taikyti CK 6.307 straipsnio 1 dalį, kuri reglamentuoja teisinius padarinius, kai pardavėjas parduoda jam nepriklausantį daiktą – tokia sutartis gali būti pripažinta negaliojančia pagal daikto savininko, valdytojo arba pirkėjo ieškinį. Pagal CK 6.305 straipsnio 1 dalyje pateiktą pirkimo–pardavimo sutarties sąvoką spręstina, kad vienas iš esminių tokios sutarties požymių yra pardavėjo įsipareigojimas perduoti daiktą kito asmens nuosavybėn. Pardavėjo pareiga perduoti daiktą apima ir jo pareigą patvirtinti daikto nuosavybės teisę. CK 6.317 straipsnio 2 dalyje nustatyta garantijos pagal įstatymą taisyklė reiškia, kad ne tik perduodamo daikto kokybė, bet ir jo nuosavybės teisės priklausymas pardavėjui, yra vienas esminių reikalavimų jam vykdant pareigą perduoti daiktą. Taigi, pardavėjas turi užtikrinti, kad parduodamas daiktas jam priklauso nuosavybės teise. Tinkamas pardavėjo pareigos patvirtinti daikto, kuris yra pirkimo–pardavimo sutarties dalykas, nuosavybės teisę vykdymas reglamentuojamas CK 6.321 straipsnyje. Pardavėjas turi patvirtinti ne tik tai, kad jis turi nuosavybės teisę į daiktą, bet ir tai, jog jo nuosavybės teisės į daiktą neriboja kitų asmenų teisės ar pretenzijos. Taigi įstatyme nustatyta, kad pardavėjas privalo pagal pirkimo–pardavimo sutartį perduoti daiktus pirkėjui, t. y. jam valdyti nuosavybės (patikėjimo) teise, ir patvirtinti nuosavybės teisę į daiktus bei jų kokybę, pardavėjo garantija (patvirtinimas) dėl daiktų nuosavybės teisės ir jų kokybės yra nepaisant to, ar tokia garantija sutartyje nustatyta, ar ne (garantija pagal įstatymą). Šios įstatymo nuostatos, be kita ko, reiškia, kad, byloje kilus ginčui dėl daikto nuosavybės teisės, būtent pardavėjui tenka našta įrodyti, jog jis buvo daikto savininkas daikto perdavimo metu ir jog jis perdavė nuosavybės teisę daikto pirkėjui.

30.       Kasacinis teismas laikosi nuoseklios praktikos, kad Nekilnojamojo turto registro paskirtis – išviešinti duomenis apie nekilnojamuosius daiktus, t. y. registras atlieka tik išviešinimo funkciją, juo nėra sukuriamos nuosavybės teisės. Duomenų apie nekilnojamuosius daiktus išviešinimas nenulemia ir nereiškia, kad daikto savybės ar kriterijai yra būtent tokie; išviešinti duomenys nelemia daikto likimo, atitinkamai ir priklausymo (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. spalio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-422/2011).

31.       Kaip jau nurodyta aukščiau, M. V. 2017 m. gegužės 24 d. sutartimi nebuvo perleistos nei 380/1000 palėpės dalių, nei teisė į šias patalpas,  atsakovo M. V. nuosavybės įsigijimo dokumentuose, kurie laikomi ir priėmimo - perdavimo aktu, nėra nurodomos jokios palėpės patalpos. Aptartos aplinkybės leidžia konstatuoti, kad atsakovui 2017 m. gegužės 24 d. sutarties ir 2016 m. lapkričio 30 d. susitarimo pagrindu nuosavybė į 380/1000 palėpės dalių nebuvo sukurta. Byloje nėra jokių duomenų, kas M. V. papildomai įsigijo palėpės patalpas. Darytina išvada, kad atsakovas M. V., sudarydamas sutartį su atsakove UAB „LT Invest“, neturėjo nuosavybės teisių į palėpės patalpas, atitinkamai jų negalėjo ir perleisti, tuo buvo pažeistos CK 6.307 straipsnio ir CK 1.80 straipsnio nuostatos, todėl 2017 m. birželio 21 d. sutartis yra niekinė ir negalioja. Konstatavus, kad M. V. 380/1000 palėpės dalių iš UAB „Hotel Neris“ neįgijo, UAB „LT invest“ šias patalpas privalo grąžinti UAB „Hotel Neris“, o M. V. grąžinti UAB „LT Invest“ pagal sutartį sumokėtus 8000 Eur.

 

Dėl pirkėjo teisių ir pareigų perkėlimo

 

 

32.       CK 4.79 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bendraturčiai turi pirmenybės teisę pirkti bendrąja nuosavybe esančią parduodamą dalį ta kaina, kuria ji parduodama, ir kitomis tomis pačiomis sąlygomis, išskyrus atvejus, kai parduodama iš viešųjų varžytynių. Tuomet, jeigu dalis parduota pažeidžiant pirmenybės teisę ją pirkti, kitas bendraturtis turi teisę per tris mėnesius teismo tvarka reikalauti, kad jam būtų perkeltos pirkėjo teisės ir pareigos (CK 4.79 straipsnio 3 dalis). Byloje šalys pripažįsta, kad ieškovė nebuvo informuota apie tai, kad parduodamos patalpos, valdomos bendrosios dalinės nuosavybės teise. 

33.       Byloje nustačius, kad 2017 m. gegužės 24 d. sandoriu nebuvo perleistos nuosavybės teisės į 380/1000 dalių palėpės patalpų, o 2017 m. birželio 21 d. sandoris dėl 380/1000 dalių palėpės perleidimo yra niekinis ir negalioja, nėra sandorio, kurio pagrindu ieškovei galėtų būti perkeltos pirkėjo teisės ir pareigos, todėl jos teisės CK 4.79 straipsnio 3 dalies pagrindu negali būti ginamos, šis reikalavimas atmetamas (CPK 178 str.).

34.       Kiti šalių argumentai neturi teisinės reikšmės šalių ginčo išsprendimui, dėl to plačiau dėl jų nepasisakoma.

 

Dėl bylinėjimosi išlaidų

 

35.       Ieškovė pateikė į bylą rašytinius įrodymus, kad nagrinėjamoje byloje patyrė 180 Eur ir 38 Eur žyminio mokesčio išlaidų, apie teisinės pagalbos išlaidas jokie įrodymai nepateikti. Atsakovė UAB „Hotel Neris“ patyrė 2988,70 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti (DOK-34202); M. V. – 1270,50 Eur (DOK – 34998), UAB „LT Invest“ – 1113,20 Eur (DOK- 35068).

36.        Prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos yra pagrįstos rašytiniais įrodymais. UAB „LT Investir M. V. prašoma atlyginti atstovavimo išlaidų suma atitinka Teisingumo ministro patvirtintų Rekomendacijų (2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtinta Rekomendacijų redakcija) nustatytus civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalius dydžius, advokato, advokato padėjėjos darbo ir laiko sąnaudas. UAB „Hotel Neris“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl tik už teisinių konsultacijų teikimą ir atstovavimą teismo posėdyje atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas laikytina pernelyg didele, todėl mažintina į protingumo kriterijus atitinkančią 700 Eur sumą.

37.       Ieškinys patenkintas iš dalies. Iš esmės ginčas yra išspręstas ieškovės naudai, tačiau ne visi ieškovės reikalavimai buvo patenkinti. Atsižvelgiant į tai, kad M. V. ir UAB „LT Invest“ sudarytas sandoris yra panaikintas, šiems atsakovams jų turėtos bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos, o iš jų ieškovei priteistina po 42 Eur ieškovės sumokėto žyminio mokesčio už ieškinį bei laikinųjų apsaugos priemonių taikymą. Konstatavus, kad 2017 m. gegužės 24 d. sandoriu nebuvo perleistos palėpės patalpos, UAB „Hotel Neris“ iš ieškovės priteistinos jos turėtos ir teismo vertinimu pagrįstos 700 Eur bylinėjimosi išlaidos  (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 2 d.).

        Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 263-270 str., 307 str. 1 d., teismas  

 

n u s p r e n d ž i a:

 

Ieškinį tenkinti iš dalies.

1.        pripažinti negaliojančia 2017-06-21 pirkimo – pardavimo sutartį tarp atsakovo UAB „Invest LT“ ir atsakovo M. V. dėl teisių į 380/1000 dalį 403,52 kv. m. palėpės patalpų, adresas (duomenys neskelbtini), perleidimo.

2.        pripažinti negaliojančiu 2017-05-31 atsakovo VĮ „Registrų centras“ atliktą bendrosios dalinės nuosavybės teisės į 380/1000 dalį 403,52 kv.m. palėpės patalpų, adresas (duomenys neskelbtini) registravimą atsakovo M. V. vardu.

3. Taikyti restituciją: įpareigoti uždarąją akcinę bendrovę „LT Invest“, juridinio asmens kodas 302506647, grąžinti uždarajai akcinei bendrovei „Hotel Neris“, juridinio asmens kodas 300543223, 380/1000 dalių 403,52 kv.m. palėpės patalpų, esančių (duomenys neskelbtini); įpareigoti M. V., asmens kodas (duomenys neskelbtini) grąžinti uždarąjai akcinei bendrovei „LT Invest“, juridinio asmens kodas 302506647, 8000 Eur (aštuonis tūkstančius eurų).

Likusią ieškinio dalį atmesti.

Priteisti Lietuvos Šaulių sąjungai, juridinio asmens kodas 191691799, M. V., asmens kodas (duomenys neskelbtini) 42 Eur (keturiasdešimt du eurus) bylinėjimosi išlaidų.

Priteisti Lietuvos Šaulių sąjungai, juridinio asmens kodas 191691799, iš uždarosios akcinės bendrovės „LT Invest“, juridinio asmens kodas 302506647, 42 Eur (keturiasdešimt du eurus) bylinėjimosi išlaidų.

Priteisti uždarajai akcinei bendrovei „Hotel Neris“, juridinio asmens kodas 300543223, Lietuvos Šaulių sąjungos, juridinio asmens kodas 191691799, 700 Eur (septynis šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų.

Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

 

Teisėja Rita Liukaitytė

 


Paminėta tekste:
 • CK4 4.79 str. Pirmenybės teisė pirkti parduodamas dalis, esančias bendrąja nuosavybe
 • CK6 6.393 str. Sutarties forma
 • CK1 1.93 str. Sandorio negaliojimas dėl įstatymų reikalaujamos sandorio formos nesilaikymo
 • CK
 • 2A-27-755/2016
 • 3K-3-297/2008
 • CK1 1.75 str. Teisinė sandorių registracija
 • CK4 4.82 str. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisė
 • 3K-3-413/2014
 • CK6 6.156 str. Sutarties laisvės principas
 • CK6 6.396 str. Sutarties dalykas
 • CK6 6.398 str. Daikto perdavimas
 • 3K-3-422/2011
 • CK6 6.307 str. Pardavėjui nepriklausančio daikto pardavimas
 • CK1 1.80 str. Imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujančio sandorio negaliojimas
 • CPK 178 str. Įrodinėjimo pareiga
 • CPK 88 str. Išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu