Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: nuasmeninta nutartis byloje [N-444-1422-08].doc
Bylos nr.: N-444-1422-08
Bylos rūšis: administracinių teisės pažeidimų/administracinių nusižengimų byla
Teismas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Šalčininkų raj. PK VP EPP institucija/pareigūnas, priėmęs nutarimą ATP byloje
Kategorijos:
2. Administracinių teisės pažeidimų bylos
2.6. Pažeidimai transporte, kelių ūkio bei ryšių srityje (ATPK 111-155 straipsniai)
2. ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLOS
2.7. Pažeidimai transporte, kelių ūkio bei ryšių srityje (ATPK 111-155 str.):
2.7.4. Transporto priemonių vairavimo ir eksploatavimo tvarkos pažeidimai (ATPK 123-134, 137-1373 str.):
2.7.4.4. Kelių eismo taisyklių pažeidimas, sukėlęs nežymų sveikatos sutrikdymą arba nulėmęs turto sugadinimą (ATPK 127 str.)
2.7.4.7. Kiti Transporto priemonių vairavimo ir eksploatavimo tvarkos pažeidimai

Administracinė byla Nr

Administracinė byla Nr. N-444–1422/2008

              Procesinio sprendimo kategorija 45.4.4, 45.4.7

(S)

 

 

 

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2008 m. gruodžio 24 d.

Vilnius

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio (kolegijos pirmininkas), Ričardo Piličiausko ir Virgilijaus Valančiaus (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo V. D. (V. D. ) apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. sausio 8 d. nutarties V. D. administracinio teisės pažeidimo byloje pakeitimo.

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė :

 

I.

 

Šalčininkų rajono policijos komisariato viešosios policijos Eismo priežiūros poskyrio pareigūnas surašė 2007 m. spalio 30 d. V. D. administracinio teisės pažeidimo protokolą, už tai, kad jis 2007 m. gegužės 25 d. 22 val. 40 min., Šalčininkų rajone, kelio Pirčiupiai – Jašiūnai 25-ajame kilometre, vairuodamas motociklą, kurio variklio galia viršija 25 kW, neturėdamas teisės vairuoti tos rūšies transporto priemonių, nesuvaldė motociklo nuvažiavo nuo kelio į griovį, apgadino motociklą, kuris išregistruotas bei neapdraustas nustatyta tvarka. Tuo jis pažeidė Kelių eismo taisyklių 59, 172, 275 punktų reikalavimus.

Šalčininkų rajono policijos komisariato viešosios policijos Eismo priežiūros poskyrio pareigūnas išnagrinėjęs bylą 2007 m. lapkričio 8 d. nutarimu už administracinio teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 123 straipsnio 1 dalyje skyrė 100 Lt baudą, už administracinio teisės pažeidimą, numatytą ATPK 123 straipsnio 6 dalyje – 100 Lt baudą; už administracinio teisės pažeidimą, numatytą ATPK 127 straipsnio 2 dalyje – 1000 Lt baudą, galutinai skyrė 1000 Lt baudą.

 

II.

 

V. D. teismui pateikė skundą dėl Šalčininkų rajono policijos komisariato viešosios policijos Eismo priežiūros poskyrio pareigūno 2007 m. lapkričio 8 d. nutarimo, kuriuo prašė panaikinti minėtą nutarimą ir priimti naują paskiriant V. D. nuobaudą, atitinkančią pažeidimo kvalifikavimą.

Nurodė, jog nesutinka su priimtu nutarimu, nes jis nuo 2005 m. gegužės 3 d. turi teisę vairuoti A kategorijai priskirtas transporto priemones, t.y. daugiau negu 2 metus, o įstatyme nenumatyta pareiga papildomai laikyti kokį nors egzaminą įgyti teisę vairuoti galingesnį motociklą. Todėl nutarime nepagrįstai konstatuota, kad jis vairavo transporto priemonę neturėdamas tam teisės. Taip pat teigė jog jam paskirta per didelė bauda, nes jo atžvilgiu turėtų būti taikoma nekvalifikuotai sudėčiai numatyta sankcija. Sutiko su ATPK 123 straipsnio 1 dalyje ir ATPK 123 straipsnio 6 dalyje inkriminuojamais pažeidimais. Kadangi anksčiau nebaustas, eismo įvykio metu nukentėjo tik jis ir jo motociklas, pripažino padaręs pažeidimą ir gailėjosi dėl padaryto pažeidimo, todėl jam turėtų būti paskirta 100 Lt dydžio bauda.

 

III.

 

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. sausio 8 d. nutartimi skundą atmetė, Šalčininkų rajono policijos komisariato viešosios policijos Eismo priežiūros poskyrio 2007 m. lapkričio 8 d. nutarimą paliko nepakeistą.

Teismas konstatavo, kad V. D. veika kvalifikuota tinkamai, nuobauda skirta teisėtai ir pagrįstai.

 

IV.

 

V. D. pateikė teismui apeliacinį skundą, prašydamas pakeisti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. sausio 8 d. nutartį ir priimti naują sprendimą – panaikinti Šalčininkų rajono policijos komisariato viešosios policijos Eismo priežiūros poskyrio 2007 m. lapkričio 8 d. nutarimą panaikinti ir skirti nuobaudą, atitinkančią pažeidimo kvalifikavimą.

Apeliacinį skundą V. D. iš esmės grindžia argumentais, nurodytais skunde pirmosios instancijos teismui. Papildomai nurodo, jog nesutinka su teismo motyvais, joks Lietuvos Respublikos teisės aktas nenumato pareigos turint tam tikros kategorijos, šiuo atveju A kategorijos, vairuotojo pažymėjimą, papildomai laikyti kvalifikacinius egzaminus tai pačiai kategorijai. Mano, jog teismas neteisingai interpretavo Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytą normą.

Atsiliepimu į apeliacinį skundą Šalčininkų rajono policijos komisariatas prašo skundo netenkinti, palikti galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. sausio 8 d. nutartį.

 

Teisėjų kolegija

 

k o n s t a t u o j a:

 

V.

 

Apeliacinis skundas atmestinas.

V. D. neginčija ATPK 123 straipsnio 1 dalyje ir ATPK 123 straipsnio 6 dalyje numatytų pažeidimų padarymo. Taip pat neginčija ATPK 127 straipsnio 2 dalyje numatyto pažeidimo, tik nesutinka, jog neturėjo teisės vairuoti tos kategorijos transporto priemones.

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (pažeidimo padarymo metu galiojusi įstatymo redakcija) 13 straipsnio 1 dalies 2 punktas numato, jog teisė vairuoti motociklus su šonine priekaba arba be jos (A kategorija) suteikiama ne jaunesniems kaip 18 metų asmenims, o vairuoti motociklus, kurių galia didesnė kaip 25 kW (34 AG) arba galios ir masės santykis didesnis kaip 0,16 kW/kg (0,22 AG/kg), suteikiama teisė tik turintiems ne trumpesnį kaip dvejų metų motociklų su žemesnėmis charakteristikomis vairavimo patirtį, turint nustatytos kategorijos transporto priemonių vairuotojo pažymėjimą.

Apeliantas klaidingai interpretuoja šią nuostatą, manydamas, jog teisė vairuoti motociklus, kurių galia didesnė kaip 25 kW (34 AG) arba galios ir masės santykis didesnis kaip 0,16 kW/kg (0,22 AG/kg) įgyjama automatiškai, jei asmuo turi ne trumpesnį kaip dvejų metų motociklų su žemesnėmis charakteristikomis vairavimo patirtį. Teisė vairuoti transporto priemones nėra įgyjama automatiškai, ji yra suteikiama teisės aktų nustatyta tvarka. Pastebėtina, jog Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 13 straipsnis nenustato teisės vairuoti transporto priemones suteikimo tvarkos, o tik nurodo vairuotojų ir kitų eismo dalyvių amžių.

Teisės vairuoti transporto priemones suteikimą reglamentuoja Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 12 straipsnis. Šio straipsnio 1 dalyje numatyta, kad „vairuoti motorines transporto priemones <...> leidžiama asmenims, turintiems <...> nustatytos formos išduotą vairuotojo pažymėjimą. Vairuotojo pažymėjimas išduodamas <...> išlaikiusiems kvalifikacinius egzaminus.

Saugaus eismo automobilių keliais 12 straipsnio 4 dalis numato, jog vairuotojo pažymėjimas patvirtina teisę vairuoti tų kategorijų transporto priemones, kurios nurodytos vairuotojo pažymėjime. Kaip matyti iš bylos medžiagos (b. l. 6, 31), V. D. suteikta teisė vairuoti A kategorijos transporto priemones, kurių variklio galingumas ne didesnis kaip 25 kW arba galios ir masės santykis ne didesnis kaip 0,16 kW/kg.

Atsižvelgiant į paminėtą, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai ir visapusiškai išnagrinėjo ir įvertino byloje esančius įrodymus, teisingai taikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias ginčo santykį, pasisakė dėl visų skunde keliamų klausimų ir, atmesdamas pareiškėjo skundą, priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, kurį naikinti apeliacinio skundo motyvais nėra teisinio pagrindo.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

 

n u t a r i a:             

 

V. D. apeliacinį skundą atmesti.

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. sausio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Nutartis neskundžiama.

 

Teisėjai                                                                                                  Antanas Ablingis

Ričardas Piličiauskas

Virgilijus Valančius