Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2018-06-29][nuasmeninta nutartis byloje][e3K-3-277-469-2018].docx
Bylos nr.: e3K-3-277-469/2018
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
UAB „Arvi fertis“ 300327665 pareiškėjas
UAB „Arvi“ ir ko 165688047 suinteresuotas asmuo
Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD 200313284K suinteresuotas asmuo
Kategorijos:
3.6.4.2. Europos vykdomasis raštas
3. CIVILINIS PROCESAS
3.6.4. Europos Sąjungos teismų sprendimų pripažinimas ir vykdymas
3.6. Tarptautinis civilinis procesas
7. BYLOS DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ
7.9. Kitos bylos dėl juridinių asmenų

PASTABA: D

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Civilinė byla Nr. e3K-3-277-469/2018

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Teisminio proceso Nr. 2-68-3-26885-2017-8

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Procesinio sprendimo kategorijos: 3.6.4.2.

(S)

 

 

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2018 m. birželio 28 d.

Vilnius

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Egidijaus Laužiko, Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Algirdo Taminsko,

teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens Vilniaus m. 45-ojo notaro biuro notarės Jurgos Kontutienės ir suinteresuoto asmens bendrovės „Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD“ kasacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 16 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Arvi fertis“ prašymą dėl Europos vykdomojo rašto panaikinimo, suinteresuoti asmenys notarė Jurga Kontutienė, uždaroji akcinė bendrovė „ARVI“ ir ko, bendrovė „Dreymoor Fertilizers Oversas PTE LTD“.

 

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė :

 

I. Ginčo esmė

 

 1. Kasacinėje byloje sprendžiama dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių Europos vykdomojo rašto išdavimo ir panaikinimo procedūras, aiškinimo ir taikymo.
 2. Pareiškėja UAB „Arvi fertis“ kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti 2017 m. balandžio 20 d. notarės J. Kontutienės išduotą Europos vykdomąjį raštą, kuriuo kreditorei bendrovei „Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD“ leista vykdyti 728 666,27 Eur reikalavimą (kartu su 6 procentų palūkanomis ir 3669,82 Eur išlaidomis) pareiškėjos UAB „Arvi fertis“ atžvilgiu.

 

II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė

 

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. spalio 4 d. nutartimi pareiškėjos prašymą atmetė.
 2. Teismas nustatė, kad 2014 m. gruodžio 29 d. Lietuvoje, Marijampolėje, UAB „Arvi fertis išdavė paprastąjį neprotestuotiną vekselį, kuriuo besąlygiškai įsipareigojo ne vėliau kaip iki 2015 m. kovo 15 d. sumokėti bendrovei „Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD 5 985 000 JAV dolerių. Vekselyje nurodyta, kad jis išduotas pagal 2014 m. gruodžio 24 d. sutartį, kurią pasirašė bendrovė „Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD ir „ARVI NPK LC“. Šis vekselis buvo laiduotas laiduotojos UAB „ARVI“ ir ko. 2017 m. sausio 11 d. Vilniaus miesto 45-ojo notaro biuro notarė J. Kontutienė padarė vykdomąjį įrašą (notarinio registro Nr. JK-320), kuriuo reikalaujama pagal minėtą vykdomąjį įrašą išieškoti solidariai iš skolininkės UAB „Arvi fertis“ ir vekselio laiduotojos UAB „ARVI“ ir ko vekselio turėtojo Singapūro Respublikoje įsteigto juridinio asmens bendrovės „Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD naudai per vekselio mokėjimo terminą neapmokėtą vekselio sumą – 769 981,65 JAV dolerio (728 666,27 Eur), 3649,08 Eur notaro atlyginimą už vykdomojo įrašo atlikimą ir išdavimą, 20,74 Eur kompensaciją už patikrą registruose bei 6 procentų dydžio metines palūkanas, kurios susidarys nuo mokėjimo termino pasibaigimo (2015 m. kovo 15 d.) iki visiško skolos išieškojimo dienos. 2017 m. balandžio 20 d. notarė J. Kontutienė išdavė Europos vykdomojo rašto pažymėjimą pagal 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 805/2004, sukuriantį neginčytinų reikalavimų Europos vykdomąjį raštą (toliau – reglamentas 805/2004).
 3. Teismas nustatė, kad UAB „ARVI“ ir ko 2017 m. kovo 30 d. kreipėsi į Kauno apygardos teismą, prašydama pripažinti bendrovės „Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD“ reikalavimą atlyginti atsakovės patirtus nuostolius, vykdant 2014 m. gruodžio 24 d. sutartį, neteisėtu, o 2017 m. sausio 11 d. vykdomąjį įrašą – negaliojančiu. UAB „ARVI“ ir ko ieškinyje nurodė, kad 2014 m. gruodžio 29 d. UAB „Arvi fertisišduotas vekselis, už kurį ji laidavo, buvo išduotas kaip bendrovės „ARVI NPK LC“ įsipareigojimų pagal sutartį dėl trąšų pirkimo ir pardavimo įvykdymo užtikrinimo priemonė. Kauno apygardos teismas 2017 m. liepos 5 d. nutartimi ieškinį paliko nenagrinėtą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 296 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu, nes 2014 m. gruodžio 29 d. sutartyje buvo nurodyta arbitražinė išlyga. 
 4. Teismas nurodė, kad pareiškėja UAB „Arvi fertis“ tiek prašyme, tiek teismo posėdžio metu teigė, jog su reikalavimu niekada nesutiko, t. y. Europos vykdomasis raštas turi būti panaikintas kaip neatitinkantis reglamento 805/2004 3 straipsnio 1 dalies reikalavimų, nes 2017 m. sausio 11 d. notarės padarytame vykdomajame įraše nebuvo aiškiai išreikšto pareiškėjos sutikimo dėl vykdomajame įraše nurodomos skolos išieškojimo. Pareiškėjos teigimu, atsižvelgiant į tai, kad reikalavimas kildinamas iš 2014 m. gruodžio 29 d. paprastojo neprotestuotino vekselio, kuris buvo išduotas kaip įmonės „ARVI NPK LC įsipareigojimų pagal 2014 m. gruodžio 24 d. sutartį užtikrinimo priemonė, reikalavimas yra susijęs su daug aplinkybių, kurios turėtų būti nustatomos prieš Europos vykdomojo rašto išdavimą, pvz., sutarties pažeidimo faktas, mastas, tiesioginių nuostolių suma ir kt.
 5. Teismas su tokia pareiškėjos pozicija nesutiko ir nurodė, kad vekselis, kaip rašytinis dokumentas, yra asmens vidinės valios išraiškos rezultatas ir šiuo atveju byloje nėra pateikta duomenų, kad pareiškėja būtų pareiškusi ieškinį suinteresuotam asmeniui bendrovei „Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD dėl 2014 m. gruodžio 29 d. vekselio negaliojimo. Teismas nurodė, kad vekselis ir 2017 m. sausio 11 d. notarės atliktas vykdomasis įrašas laikytini autentišku dokumentu ir kad notarė nepažeidė reglamente 805/2004 nustatytų sąlygų autentiško dokumento (vykdomojo įrašo) pagrindu išduoti Europos vykdomąjį raštą. Reglamente 805/2004 nėra nurodytos pareigos kompetentingai institucijai (šiuo atveju notarui) tikrinti, ar dėl reikalavimo, kuris tvirtinamas autentišku dokumentu, nėra teisminio ginčo. Taip pat teismas pažymėjo, kad tam, jog notaras vekselyje galėtų atlikti vykdomąjį įrašą, jis neturi pareigos pranešti skolininkui apie prašymą išduoti vykdomąjį įrašą. Šiuo atveju byloje nustatyta, kad antstolis A. Auglys, priėmęs vykdomąjį įrašą, 2017 m. sausio 12 d. priėmė patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir išaiškino skolininkei (pareiškėjai) galimybę pateikti skundą dėl antstolio procesinių veiksmų, tačiau pati pareiškėja neskundė antstolio veiksmų, o byloje pagal UAB „ARVI“ ir ko ieškinį teismai atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti išieškojimą iš UAB Arvi fertisbei UAB „ARVI“ ir ko. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendė, kad pareiškėja neįrodė, jog Europos vykdomasis raštas buvo aiškiai neteisėtai išduotas (reglamento 805/2004 10 straipsnio 1 dalies b punktas), ir pareiškėjos prašymą atmetė. 
 6. Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs pareiškėjos UAB Arvi fertisatskirąjį skundą, 2018 m. sausio 16 d. nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017  m. spalio 4 d. nutartį panaikino ir pareiškėjos prašymą tenkino – panaikino 2017 m. balandžio 20 d. notarės J. Kontutienės išduotą Europos vykdomąjį raštą suinteresuotam asmeniui bendrovei „Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD“.
 7. Teismas nurodė, kad reglamento 805/2004 tekste aiškaus nuginčytino reikalavimo sąvokos apibrėžimo nėra. Teismas nustatė, kad skolininkė išdavė suinteresuotam asmeniui bendrovei „Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD paprastąjį neprotestuotiną 5 985 000 JAV dolerių sumos vekselį, tačiau pagal Europos vykdomąjį raštą bendrovės „Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD“ reikalaujama išieškoti suma yra 728 666,27 Eur ir ji neatitinka vekselyje nurodytos sumos. Byloje nėra duomenų, kurie patvirtintų, kad ši suma būtų suinteresuotam asmeniui priteista teismo sprendimu ar nustatyta kitu dokumentu, taip pat kad UAB „Arvi fertis“ sutinka su jos dydžiu. Atitinkamai teismas darė išvadą, kad reikalaujamas išieškoti sumos dydis yra nustatytas suinteresuoto asmens vienašališkai, šalys dėl jo nesitarė bendrai. Teismas sutiko, kad pareiškėja vykdymo procese elgėsi gana pasyviai, neginčijo Vilniaus m. 45-ojo notaro biuro 2017 m. sausio 11 d. išduoto vykdomojo įrašo, nesikreipė į suinteresuotą asmenį, tačiau sutikti su tuo, jog šis reikalavimas laikytinas neginčytinu, o juolab kad skolininkė sutiko su išieškoma suma autentiškame dokumente, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pagrindo nėra. Teismas sprendė, jog dėl to, kad solidariosios skolininkės pasirašė paprastąjį neprotestuotiną vekselį, negali būti laikoma, jog jos sutiko su vykdomajame įraše nurodyta suma, nes sumos iš esmės skiriasi.
 8. Teismas nurodė, kad Lietuvos nacionalinė teisė taip pat neapibrėžia neginčytino reikalavimo sąvokos. Ir nors šiuo konkrečiu atveju notarė, išduodama Europos vykdomąjį raštą, nepažeidė įtvirtintos jo išdavimo procedūros, teismo vertinimu, notarei, kaip valstybės įgaliotam asmeniui, nustačius, kad autentiškame dokumente nėra aiškaus skolininkių sutikimo, taip pat akivaizdžiai skiriantis sumoms, turėjo kilti pagrįstų abejonių dėl reikalavimo neginčytinumo, todėl, prieš išduodama Europos vykdomąjį raštą, ji galėjo kreiptis arba į pačias skolininkes, arba į išieškotoją dėl papildomų dokumentų pateikimo.   

 

III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

 

 1. Kasaciniu skundu suinteresuotas asmuo bendrovė „Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 16 d. nutartį. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Bylą nagrinėję teismai skirtingai sprendė, ar reglamente 805/2004 pateikiama sąvoka „neginčytinas reikalavimas“, kuriam vykdyti gali būti išduodamas Europos vykdomasis raštas, gali būti taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka skolininko kreditoriui išduotam vekseliui. Suinteresuotas asmuo nurodo, kad vekselio išdavimas reiškia aiškų skolininko sutikimą dėl prievolės kreditoriui apimties ir pobūdžio, o ta aplinkybė, kad kreditorė (bendrovė „Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD“) tiek „lietuvišką“ vykdomąjį įrašą, tiek Europos vykdomąjį raštą prašė išduoti dėl mažesnės sumos, nei pareiškėja buvo išdavusi vekselį, iš esmės nepakeitė nei vekselio teisinio statuso, nei pareiškėjos prievolės pobūdžio. Lietuvos Respublikos teisės aktai neriboja kreditoriaus teisės prašyti notaro vykdomąjį įrašą išduoti tik dėl skolininko prisiimtos prievolės dalies. Neabejotina ir tai, kad vekselio vykdymas mažesne apimtimi, nei pareiškėja jį yra išdavusi, nepažeidžia pareiškėjos teisių, o priešingai – pareiškėjos prievolę kreditorei sumažina.
  2. Suinteresuoto asmens teigimu, šioje byloje pastebima tendencingai ir klaidingai traktuojama pati autentiško dokumento samprata, t. y. pareiškėja autentišku dokumentu laiko tik vykdomąjį įrašą, tokią jos poziciją visiškai be pagrindo parėmė ir skundžiamą nutartį priėmęs teismas, darydamas išvadą, kad, vykdomajame įraše nesant skolininko sutikimo, eliminuojama Europos vykdomojo rašto išdavimo galimybė reglamento 805/2004 pagrindu, nes pastarasis Europos vykdomojo rašto išdavimo galimybę nustato skolininkui su reikalavimu aiškiai sutikus autentiškame dokumente. Lietuvos Respublikos civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymo (toliau – Įgyvendinimo įstatymas) 15 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad autentiški dokumentai yra notaro užprotestuoti ar neprotestuotini vekseliai, čekiai, kuriuose padaryti notaro vykdomieji įrašai.              Taigi akivaizdu, kad autentišką dokumentą sudaro vekselio ir vykdomojo įrašo visuma. Tuo tarpu apeliacinės instancijos teismas netgi nedetalizavo ir nepaaiškino, kuriame konkrečiai dokumente, teismo nuomone, skolininkas turėtų išreikšti sutikimą, kad toks kreditoriaus reikalavimas galėtų būti traktuojamas kaip neginčijamas reglamento 805/2004 3 straipsnio prasme. Priimdamas ginčytiną nutartį, apeliacinės instancijos teismas iš esmės užkirto kelią Lietuvos kreditoriams gauti Europos vykdomąjį raštą skolininkų Lietuvoje išduotų vekselių pagrindu. 
  3. Notaro įformintas vykdomasis įrašas pagal Lietuvos Respublikos teisę laikomas vykdomuoju dokumentu, t. y. kuris pats savaime gali būti vykdomas, dėl to svarstytina, ar vykdomasis įrašas negalėtų būti pripažintas teismo sprendimu reglamento 805/2004 preambulės 7 punkto prasme. Kadangi reglamente 805/2004 nepateikiama jokia bendra sąvokos „valstybės narės teismas“ apibrėžtis, todėl jos turinį reikia patikslinti teismo praktikoje, siekiant nustatyti, ar notaras, kuriam pagal nacionalinę teisę suteikti įgaliojimai išduoti vykdomuosius raštus, gali būti laikomas valstybės narės teismu, kaip tai suprantama pagal šį reglamentą.
  4. Apeliacinės instancijos teismas visiškai neteisėtai ir nepagrįstai vekselio pagrindu išduotam vykdomajam įrašui suteikė mažesnę vykdomąją galią, nei įprastai turi teismo sprendimo pagrindu ieškovui išduotas vykdomasis raštas. Nei Lietuvos Respublikos teisės aktai, nei reglamentas 805/2004 neįtvirtina skirtingų Europos vykdomojo rašto išdavimo procedūrų taikymo vykdomiesiems dokumentams, išduotiems skirtingų valstybės institucijų. Taip pat liko neišspręsta, ar notaras šiuo atveju privalo atlyginti (grąžinti) suinteresuotam asmeniui 3600 Eur notarinį mokestį, sumokėtą už Europos vykdomojo rašto išdavimą.
  5. Kadangi reglamente 805/2004 iš esmės nėra apibrėžta procedūra dėl Europos vykdomojo rašto vykdomosios galios atnaujinimo, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjęs bylą kasacine tvarka, kartu turėtų pasisakyti dėl Europos vykdomojo rašto nevykdymo arba vykdymo apribojimo pažymėjimo tolesnio galiojimo (negaliojimo).
 2. Kasaciniu skundu suinteresuotas asmuo Vilniaus m. 45-ojo notaro biuro nutarė J. Kontutienė prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 16 d. nutartį ir palikti galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 4 d. nutartį. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Apeliacinės instancijos teismas, aiškindamas ir taikydamas reglamente 805/2004 ir Įgyvendinimo įstatyme įtvirtintas materialiosios teisės normas, reguliuojančias (įtvirtinančias) Europos vykdomųjų raštų išdavimo pagal reglamente 805/2004 nurodytus autentiškus dokumentus taisykles, nepagrįstai rėmėsi vien tik lingvistiniu  teisės aiškinimo metodu (o ir šį metodą pritaikė klaidingai). Autentiškame dokumente (t. y. vekselyje kartu su jame notarės padarytu vykdomuoju įrašu) buvo išreikštas aiškus skolininko sutikimas dėl išieškotinos sumos, nes jeigu skolininkas vekselyje aiškiai sutiko (t. y. vekselio pagrindu prisiėmė besąlyginę prievolę) su didesne pinigų suma (t. y. 5 985 000 JAV dolerių), vadinasi, skolininkas sutiko ir su vykdomajame įraše bei ginčo Europos vykdomajame rašte nurodyta mažesne išieškotina pinigų suma (t. y. 728 666,27 Eur). Nei reglamente 805/2004, nei Įgyvendinimo įstatyme nėra nustatyta, kokiais papildomais įrodymais galėtų būti patvirtintas reikalavimo neginčytinumas. Be to, reikalavimas notarei kreiptis į skolininkus ir gauti jų papildomą sutikimą dėl kreditoriaus pareikšto reikalavimo pagrįstumo objektyviai negalėtų būti įgyvendintas, nes Įgyvendinimo įstatyme įtvirtintas penkių darbo dienų terminas nuo prašymo išduoti Europos vykdomąjį raštą pateikimo.  
  2. Pagal reglamentą 805/2004 vieną savarankišką dokumentų grupę sudaro teismų sprendimai dėl neginčytinų reikalavimų, o kitą – autentiški dokumentai bei teisminiai susitarimai. Autentiškiems dokumentams netaikoma dauguma reglamente 805/2004 įtvirtintų normų, palyginti su tomis, kurios taikytinos teismų sprendimams. Reglamente 805/2004 nėra pateikiamas konkrečių dokumentų, kurie laikytini autentiškais dokumentais, apibrėžimas, o tik nustatyti konkretūs teisiniai kriterijai, kuriais remdamosi valstybės narės turi teisę pačios apsibrėžti, kokie dokumentais laikytini autentiškais. Reikalavimai pagal vekselius vykdomi pagal vienašalę kreditoriaus inicijuotą teiseną, papildomai nevertinant vekselio turėtojo materialinio teisinio reikalavimo, kylančio iš vekselio, pagrįstumo, t. y. nenustatant pareigos vekselio turėtojui papildomai kreiptis į teismą dėl skolos pagal vekselį priteisimo ieškinio teisenos tvarka iš vekselio davėjo. Be to, vekselio turėtojas notarui pateiktame prašyme dėl vykdomojo įrašo atlikimo gali nurodyti nebūtinai visą vekselyje nurodytą sumą, o tik jos dalį. Taigi vekselio teisinė prigimtis visiškai atitinka reglamento 805/2004 3 straipsnio 1 dalies d punkte įtvirtinto neginčytino reikalavimo pagal autentišką dokumentą teisinės sąvokos apibrėžimą.  
 3. Atsiliepimu į kasacinį skundą pareiškėja RUAB „Arvi fertis“ prašo palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 16 d. nutartį ir priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Atsiliepimas į kasacinį skundą grindžiamas šiais esminiais argumentais:
  1. Autentiškas dokumentas yra vekselis ir notarės atliktas vykdomasis įrašas kartu paėmus. Jei autentiškame dokumente turi būti išreikštas skolininko sutikimas su skola, jis turėjo būti išreikštas ne tik vekselyje, bet ir vykdomajame įraše. Šiuo atveju notarės atliktame vykdomajame įraše nėra jokio aiškaus UAB „Arvi fertis“ sutikimo su bendrovės „Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD“ 728 666,27 Eur dydžio reikalavimu. Skolininko pritarimas negali būti numanomas, preziumuojamas, išvada dėl tokio pritarimo negali būti daroma iš skolininko pasyvumo – sutikimas turi būti aiškus. Vekselis savaime negali būti laikomas aiškiu sutikimu su reikalavimo suma.
  2. Vekselis atliko prievolių pagal sutartį užtikrinimo (avanso grąžinimo) funkciją, o ne patvirtino besąlyginį UAB „Arvi fertis“ įsipareigojimą dėl bet kokios, nuo sutarties vykdymo nepriklausomos pinigų sumos. Nepaisant to, kad vekselis turėjo vieną konkrečią funkciją – užtikrinti sumokėto avanso grąžinimą, praėjus daugiau kaip dvejiems metams po to, kai jis buvo išduotas (2014 m. gruodžio 29 d.), bendrovė „Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD“ nusprendė pasinaudoti 5 985 000 JAV dolerių vertės vekseliu ir 2017 m. sausio mėn. kreipėsi į notarę. Ši atliko vykdomąjį įrašą dėl 728 666,27 Eur, nors ši suma neturi nieko bendra su prievole, kuri buvo užtikrinta vekseliu. Be to, reikalavimas negali būti laikomas neginčytinu reglamento Nr. 805/2004 prasme, jei jis priklauso nuo trečiųjų asmenų tinkamo ar netinkamo prievolių vykdymo. Šiuo konkrečiu atveju bendrovė „Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD“ siekia pagal vekselį išieškoti net ne savo sumokėtą avansą, kurį visą bendrovė „Arvi NPK LC“ jai grąžino, bet tariamą savo patirtų 728 666,27 Eur dydžio nuostolių sumą.

Europos vykdomojo rašto išdavimo metu teismine tvarka jau buvo pradėtas ginčyti vykdomasis įrašas, kurio pagrindu notarė ir išdavė Europos vykdomąjį raštą. Teismo procesas dėl vykdomojo įrašo panaikinimo buvo inicijuotas dar iki Europos vykdomojo rašto išdavimo 2017 m. balandžio 20 d.

 

Teisėjų kolegija

 

k o n s t a t u o j a :

 

IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

 

Dėl notaro išduoto Europos vykdomojo rašto teisėtumo vertinimo

 

 1. Nagrinėjamoje byloje keliami teisės klausimai dėl 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 805/2004, sukuriančio neginčytinų reikalavimų Europos vykdomąjį raštą, normų, reglamentuojančių Europos vykdomojo rašto išdavimo sąlygas bei jų santykį su vekselius reglamentuojančiomis nacionalinės teisės normomis.
 2. Reglamento 805/2004 tikslas – sukurti Europos vykdomąjį raštą neginčytiniems reikalavimams, kad, nustačius minimalius reikalavimus, teismo sprendimai, susitarimai ir autentiški dokumentai galėtų laisvai judėti visose valstybėse narėse, iki pripažinimo ir sprendimo vykdymo neatliekant tarpinių procedūrų valstybėje narėje, kurioje turi būti vykdomas sprendimas (reglamento 805/2004 1 straipsnis). Šiuo reglamentu supaprastinamas neginčytinų reikalavimų pagrindu priimtų dokumentų judėjimas Europos Sąjungos erdvėje, atsisakant egzekvatūros procedūros (reglamento 805/2004 4 konstatuojamoji dalis), tačiau su sąlyga, kad kilmės valstybė laikysis tam tikrų minimalių ir vieningų proceso standartų, skirtų teisei į teisingą teismo procesą užtikrinti (reglamento 805/2004 19 konstatuojamoji dalis).
 3. Reglamento 805/2004 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Europos vykdomuoju raštu pripažįstami vykdomieji dokumentai – tai teismo sprendimai, susitarimai ir autentiški dokumentai dėl neginčytinų reikalavimų; d) punkte detalizuojant, kad reikalavimas laikomas neginčytinu, jeigu skolininkas aiškiai sutiko su juo autentiškame dokumente. Pagal 3 straipsnio 2 dalį, šis reglamentas taip pat taikomas sprendimams, priimtiems po Europos vykdomuoju raštu pripažintų teismo sprendimų, susitarimų ar autentiškų dokumentų užginčijimo.
 4. Reglamento 805/2004 4 straipsnio 3 dalyje a) punkte pateikta tokia sąvokos „autentiškas dokumentas“ apibrėžtis, tai yra: dokumentas, kuris buvo formaliai parengtas arba užregistruotas kaip autentiškas dokumentas, ir kurio autentiškumas: i) susijęs su parašu ir dokumento turiniu; ir ii) buvo nustatytas valdžios institucijos ar kitos institucijos, kurią šiam tikslui įgaliojo šio dokumento kilmės valstybė narė.
 5. Lietuvos Respublikos civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymo (toliau – Įgyvendinimo įstatymas) 15 straipsnyje reglamentuota, kad notaro užprotestuoti ar neprotestuotini vekseliai, čekiai, hipotekos (įkeitimo) sandoriai, kuriuose padaryti notaro vykdomieji įrašai, yra autentiški dokumentai.
 6. Nagrinėjamai bylai aktualiu aspektu teisėjų kolegija išaiškina, kad reglamento 805/2004 4 straipsnio 3 dalyje įtvirtintos kumuliatyvios sąlygos, įgyvendinimo Lietuvos Respublikos teisinėje sistemoje tikslais detalizuotos Įgyvendinimo įstatyme, suponuoja, kad autentišku dokumentu yra laikomas vekselis, kuriame padarytas notaro vykdomasis įrašas.
 7. Reglamento 805/2004 4 straipsnio 2 dalyje apibrėžta sąvokos reikalavimas“ prasmė – tai reikalavimas dėl konkrečios pinigų sumos mokėjimo, kuriam sukako terminas arba kuriam teismo sprendime, susitarime ar autentiškame dokumente yra nustatyta atitinkama data.
 8. Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų ir įsakomųjų vekselių įstatymo (toliau – ĮPVĮ) 4 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad paprastasis vekselis – vekselis, kurio davėjas be sąlygų įsipareigoja vekselio turėtojui sumokėti vekselyje įrašytą sumą. ĮPVĮ 77 straipsnio 1 dalies 2 punkte reglamentuota, kad paprastajame vekselyje turi būti besąlyginis įsipareigojimas sumokėti nurodytą sumą.
 9. Taigi pats vekselio išdavimas savaime reiškia skolininko sutikimą sumokėti atitinkamą pinigų sumą. Tačiau ši išvada, priešingai negu kasaciniuose skunduose teigia suinteresuoti asmenys, nereiškia, kad neapmokėto vekselio buvimas per se (savaime) yra pakankamas pagrindas konstatuoti neginčytiną reikalavimą reglamento 805/2004 taikymo aspektu, t. y. skolininko aiškų sutikimą su reikalavimu autentiškame dokumente. Teisėjų kolegija išaiškina: kadangi autentišku dokumentu laikoma dviejų elementų visuma – vekselis su jame padarytu notaro vykdomuoju įrašu, sprendžiant dėl reikalavimo neginčytinumo, aiškaus skolininko sutikimo kriterijus turi būti taikomas tiek vekseliui, tiek notaro vykdomajam įrašui.
 10. ĮPVĮ 81 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kai atsiranda reikalavimo teisė vekselį užprotestavus arba atleidus vekselio turėtoją nuo pareigos įforminti protestą bei pranešus visiems pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims, kad vekselis neakceptuotas arba neapmokėtas, vekselio turėtojo reikalavimai patenkinami ne ginčo tvarka. Reikalavimai pagal vekselį tenkinami notarui padarius vykdomąjį įrašą. Notaro vykdomieji įrašai pagal užprotestuotus arba neprotestuotinus vekselius ar čekius yra vykdomieji dokumentai ir yra antstolio vykdomi civilinio proceso tvarka (CPK 587 straipsnio 1 dalies 8 punktas).
 11. Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 14 punkte nustatyta, kad notaras daro vykdomuosius įrašus užprotestuotuose arba neprotestuotinuose vekseliuose ir čekiuose. Notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 988 (toliau Tvarka), 3 punkte įtvirtinta, kad notaras daro vykdomuosius įrašus pagal vekselio turėtojo rašytinį prašymą išieškoti pinigus iš skolininko. Tvarkos 8 punkto 1 pastraipoje reglamentuota, kad notaras, priėmęs prašymą, pareikalauja, kad vekselio turėtojas pateiktų įrodymus, ar pranešta visiems pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims, kad vekselis neapmokėtas, ir nurodo, kuriam laikui notarinis veiksmas atidedamas (ne ilgiau kaip 10 kalendorinių dienų). Tvarkos 8 punkto 2 pastraipoje nustatyta, kad vykdomasis įrašas išduodamas pasibaigus notarinio veiksmo atidėjimo laikui, tik įvykdžius 8 punkto pirmosios pastraipos reikalavimą.
 12. Kasacinio teismo praktikoje dėl aptartų įstatymo ir lydinčiųjų teisės aktų nuostatų įgyvendinimo išaiškinta, kad notaras gali išduoti vykdomąjį įrašą tik nustatęs, kad įvykdytos ĮPVĮ 81 straipsnyje nustatytos sąlygos: pirma, turi būti atsiradusi reikalavimo teisė; antra, turi būti pranešta pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims, kad vekselis neapmokėtas. Vekselio turėtojas, teikdamas notarui prašymą atlikti vykdomąjį įrašą, turi prašyme nurodyti, ar jis įvykdė ĮPVĮ 36 straipsnio 1 dalyje nurodytą pareigą pateikti vekselį apmokėti, tačiau nereikalaujama, jog jis kartu pateiktų tokios pareigos įvykdymą patvirtinančius įrodymus. Nepaisydamas to, notaras turi pareikalauti, o vekselio turėtojas turi pateikti įrodymus, kad jis ĮPVĮ 47 straipsnyje nustatyta tvarka pranešė visiems pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims apie tai, jog vekselis nebuvo apmokėtas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr.3K-3-174/2014).
 13. Suinteresuotų asmenų tinkamas informavimas apie neapmokėtą vekselį skirtas jų teisei į teisminę gynybą užtikrinti, t. y. informuotas apie neapmokėtą vekselį skolininkas, manydamas, kad jo teisės pažeidžiamos, gali imtis priemonių savo interesams ginti ir užginčyti reikalavimą teisme iki notarui išduodant vykdomąjį įrašą. Teisėjų kolegija išaiškina, kad reglamento 805/2004 taikymo aspektu aplinkybė, kad skolininkas, tinkamai informuotas apie neapmokėtą vekselį, iki vykdomojo įrašo padarymo neužginčija reikalavimų pagal vekselį, atitinka neginčytino reikalavimo kriterijus dėl pirmojo autentiško dokumento elemento – vekselio. Atsižvelgiant į vekselio, kaip vertybinio popieriaus, specifiką, kitokiu būdu išreikštas aiškus skolininko sutikimas su reikalavimu nereikalingas.
 14. Tačiau kartu pažymėtina, kad reikalavimas pagal vekselį gali būti ginčijamas ir po vykdomojo  įrašo išdavimo – ĮPVĮ 82 straipsnyje nustatyta, kad notaro vykdomieji įrašai neprotestuotinuose vekseliuose gali būti ginčijami ieškinio teisenos tvarka.
 15. Kaip nurodyta anksčiau šioje nutartyje (nutarties 16 punktas), reglamentas 805/2004 taikomas dviem dokumentų grupėms: 1) teismo sprendimams, susitarimams bei autentiškiems dokumentams dėl neginčytinų reikalavimų; 2) sprendimams, paskelbtiems po Europos vykdomaisiais raštais pripažintų teismo sprendimų, susitarimų ir autentiškų dokumentų užginčijimo (reglamento 805/2004 3 straipsnis). Taigi, Europos vykdomasis raštas negali būti išduodamas dėl ginčijamų autentiškų dokumentų.
 16. Apibendrindama išdėstytus argumentus teisėjų kolegija išaiškina, kad notaras negali išduoti Europos vykdomojo rašto dėl autentiško dokumento vekselio su vykdomuoju įrašu, jeigu suinteresuoti asmenys užginčija vykdomąjį įrašą, iki galutinio teismo sprendimo dėl ginčo priėmimo. Atsižvelgiant į tai, kad Europos vykdomasis raštas pažymi apie kilmės valstybėje vykdytiną reikalavimą, jį išduodantis notaras turi būti įsitikinęs, kad autentiškas dokumentas – vekselis su notaro atliktu vykdomuoju įrašu – nėra užginčytas. Nors kol nėra išspręstas ginčas, kad nebuvo prievolės pagal vekselį atsiradimo pagrindo arba kad jis negalioja, tol vekselio turėtojo reikalavimo teisė pagal vekselį yra galiojanti ir vykdytina, reglamento 805/2004 prasme tuo laikotarpiu, kai yra ginčijamas vekselis ar vekselyje atliktas vykdomasis įrašas, t. y. autentiškas dokumentas, Europos vykdomasis raštas negali būti išduodamas.

 

Dėl nagrinėjamoje byloje ginčijamo notarės išduoto Europos vykdomojo rašto

 

 1. Bylą nagrinėjusių teismų nustatyta, kad 2014 m. gruodžio 29 d. Lietuvoje, Marijampolėje, UAB Arvi fertis“ išdavė paprastąjį neprotestuotiną vekselį, kuriuo besąlygiškai įsipareigojo ne vėliau kaip iki 2015 m. kovo 15 d. sumokėti bendrovei „Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD 5 985 000 JAV dolerių. Šis vekselis buvo laiduotas laiduotojos UAB „ARVI“ ir ko. Nagrinėjamoje byloje nėra duomenų, kokius įrodymus apie vekselio neapmokėjimą notarei pateikė suinteresuotas asmuo bendrovė „Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD ir ar skolininkė buvo informuota apie tai, kad vekselis neapmokėtas. 2017 m. sausio 11 d. Vilniaus miesto 45-ojo notaro biuro notarė J. Kontutienė padarė vykdomąjį įrašą (notarinio registro Nr. JK-320), kuriuo reikalaujama pagal minėtą vykdomąjį įrašą išieškoti solidariai iš skolininkės UAB „Arvi fertis“ ir vekselio laiduotojos UAB „ARVI“ ir ko vekselio turėtojos bendrovės „Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD naudai per vekselio mokėjimo terminą neapmokėtą vekselio sumą – 769 981,65 JAV dolerio (728 666,27 Eur). 2017 m. balandžio 20 d. notarė išdavė ginčijamą Europos vykdomąjį raštą.
 2. Bylą nagrinėjusių teismų taip pat nustatyta, kad UAB „ARVI“ ir ko 2017 m. kovo 30 d. kreipėsi į Kauno apygardos teismą, prašydama pripažinti bendrovės „Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD“ reikalavimą atlyginti atsakovės patirtus nuostolius, vykdant 2014 m. gruodžio 24 d. sutartį, neteisėtu, o 2017 m. sausio 11 d. vykdomąjį įrašą – negaliojančiu. UAB „ARVI“ ir ko ieškinyje nurodė, kad 2014 m. gruodžio 29 d. UAB „Arvi fertisišduotas vekselis, už kurį ji laidavo, buvo išduotas kaip bendrovės „ARVI NPK LC“ įsipareigojimų pagal sutartį dėl trąšų pirkimo ir pardavimo įvykdymo užtikrinimo priemonė. Kauno apygardos teismas 2017 m. liepos 5 d. nutartimi ieškinį paliko nenagrinėtą CPK 296 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu, nes 2014 m. gruodžio 29 d. sutartyje buvo nustatyta arbitražinė išlyga. Kauno apygardos teismo procesinis sprendimas buvo apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui. Šiuo metu byla yra nagrinėjama kasacine tvarka (civilinės bylos Nr. e3K-3-278-313/2018).
 3. Įvertinusi nurodytas faktines bylos aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad ginčijamas Europos vykdomasis raštas išduotas ginčijamam autentiškam dokumentui, todėl yra neteisėtas ir apeliacinės instancijos teismo pagrįstai panaikintas. Dėl to apeliacinės instancijos teismo nutartis iš esmės paliekama nepakeista pagal šioje nutartyje pateiktus išaiškinimus pakeičiant jos motyvuojamąją dalį.
 4. Teisėjų kolegijos vertinimu, kiti suinteresuoto asmens bendrovės „Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD“ kasacinio skundo argumentai dėl notaro pripažinimo „valstybės narės teismu“ pagal reglamentą 805/2004, notaro išlaidų atlyginimo ar Europos vykdomojo rašto tolesnio galiojimo nėra kasacinio nagrinėjimo dalykas, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako.

 

Dėl bylinėjimosi išlaidų

 

 1. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalies, 98 straipsnio nuostatas išlaidos advokato pagalbai apmokėti atlyginamos šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas. Atsiliepimą į kasacinius skundus pateikusi RUAB Arvi fertis prašo priteisti jai bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, tačiau bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančių dokumentų nepateikė, todėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimas jai nėra priteisiamas.
 2. Kasacinis teismas patyrė 5,11 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. birželio 28 d. pažyma apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu). Netenkinus suinteresuotų asmenų kasacinių skundų, šios išlaidos į valstybės biudžetą priteistinos iš šių proceso dalyvių lygiomis dalimis (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis, 96 straipsnio 1 dalis), t. y. po 2,55 Eur. Tačiau CPK 96 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad jeigu iš šalies pagal šį straipsnį į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, teismas tokios sumos nepriteisia ir ji nėra išieškoma. Pagal Lietuvos Respublik?s teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, kurio pakeitimas įsigaliojo 2015 m. sausio 1 d., minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 Eur. Kadangi šioje byloje iš šalių išieškotina valstybės naudai bylinėjimosi išlaidų suma būtų mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, tai šios bylinėjimosi išlaidos valstybės naudai iš šalių nepriteistinos (CPK 96 straipsnio 6 dalis)..

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

 

 

n u t a r i a :

 

Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

 

Teisėjai              Egidijus Laužikas

              Sigita Rudėnaitė

              Algirdas Taminskas

             


Paminėta tekste:
 • CPK
 • CPK 587 str. Vykdomieji dokumentai
 • 3K-3-174/2014
 • CPK 296 str. Pareiškimo palikimo nenagrinėto pagrindai
 • CPK 93 str. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas
 • CPK 79 str. Bylinėjimosi išlaidos
 • CPK 96 str. Bylinėjimosi išlaidų atlyginimas valstybei