Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: nuasmeninta nutartis byloje [2A-2128-275-2014].docx
Bylos nr.: 2A-2128-275/2014
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Vilniaus apygardos teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
LIETUVOS GYVŪNŲ GLOBOS DRAUGIJOS VILNIAUS SKYRIUS 125535218 atsakovas
Registrų centras 124110246 trečiasis asmuo
Kategorijos:
7. BYLOS DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ
7.3. Bylos dėl juridinių asmenų organų sprendimų teisėtumo
2. CIVILINIAI TEISINIAI SANTYKIAI
2.2. Asmenys
2.2.2. Juridiniai asmenys:
2.2.2.1. Juridinių asmenų teisinis statusas (juridinio asmenų steigimo dokumentai, įstatai, turtas ir atsakomybė, filialas ir atstovybė)
2.2.2.3. Juridinių asmenų rūšys:
2.2.2.3.1. Viešieji juridiniai asmenys:
2.2.2.3.1.8. Asociacijos
2.2.2.7. Juridinio asmens organai
3. CIVILINIS PROCESAS
3.1. Bendrosios nuostatos
3.1.18. Laikinosios apsaugos priemonės:
3.1.18.1. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas
3.1.18.3. Vienos laikinosios apsaugos priemonės pakeitimas kita
3.2. Procesas pirmosios instancijos teisme
3.2.6. Teismo sprendimas:
3.2.6.1. Teismo sprendimas, jo priėmimas ir išdėstymas, reikalavimai, kurie keliami teismo sprendimui
3.3. Teismų procesinių sprendimų kontrolės formos ir proceso atnaujinimas
3.3.1. Apeliacinis procesas:
3.3.1.14. Apeliacinis bylos nagrinėjimas rašytinio proceso tvarka
3.3.1.18. Apeliacinės instancijos teismo, išnagrinėjusio bylą apeliacine tvarka, teisės
3.3.1.21. Apeliacinės instancijos teismo sprendimas ir nutartis, sprendimo ir nutarties priėmimas bei paskelbimas

Civilinė byla Nr

Civilinė byla Nr. 2A-2128-275/2014

Teisminio proceso Nr. 2-68-3-22226-2013-9

Procesinio sprendimo kategorija 121.14.; 121.18.; 121.21.

(S)

 

VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2014 m. gruodžio 22 d.

 

Vilnius

 

Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Kutrienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Henricho Jaglinskio ir Virginijaus Kairevičiaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovų Lietuvos gyvūnų globos draugijos Vilniaus skyriaus ir G. K. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 5 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės D. N. ieškinį atsakovams G. K., N. K., I. J., J. J., L. R., Lietuvos gyvūnų globos draugijos Vilniaus skyriui dėl neeilinio visuotinio narių susirinkimo ir jo sprendimų pripažinimo neteisėtais, trečiasis asmuo – VĮ „Registrų centras“.

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė:

 

                                                        I. Ginčo esmė

 

Ieškovė D. N. kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti 2013-06-12 sušauktą neeilinį visuotinį Lietuvos gyvūnų globos draugijos Vilniaus skyriaus narių susirinkimą bei jame priimtus nutarimus neteisėtais ir negaliojančiais nuo jų priėmimo momento, kadangi buvo pažeista stojimo į Draugiją procedūra bei nesilaikyta neeilinio visuotinio narių susirinkimo sušaukimo tvarkos, taip pat prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog 2013-06-12 buvo sušauktas neeilinis visuotinis Lietuvos gyvūnų globos draugijos Vilniaus skyriaus (toliau – Draugija) narių susirinkimas, kurio metu buvo nuspręsta išrinkti Draugijos tarybos narius G. K., N. K., I. J., Draugijos tarybos pirmininke išrinkti G. K., nuspręsta atšaukti D. N. iš Draugijos pirmininkės pareigų, o naująja pirmininke išrinkti G. K., taip pat nuspręsta pakeisti Draugijos buveinės adresą iš S. Stanevičiaus g. 45-23, Vilniuje, į Architektų g. 104-4, Vilniuje. Pažymėjo, jog minėtas susirinkimas yra neteisėtas, kadangi susirinkimą sušaukė ir sprendimus priėmė asmenys, nesantys asociacijos nariais, jie nebuvo priimti į Draugiją. Draugija negalėjo teisėtai priimti jokių naujų Draugijos narių, todėl darytina išvada, jog 2013-06-12 visuotinį Draugijos narių susirinkimą sušaukė, jame dalyvavo ir sprendimus priėmė ne Draugijos nariai, taigi, tokių asmenų susirinkimai ir jų metu priimti sprendimai negali turėti įtakos Draugijai kaip juridiniam asmeniui. Ieškovė taip pat nurodė, jog buvo pažeista 2013-06-12 neeilinio visuotinio Draugijos narių susirinkimo sušaukimo tvarka, kadangi vadovaujantis Draugijos įstatų 5.6 punktu, neeilinis visuotinis Draugijos narių susirinkimas gali įvykti nutarus Draugijos pirmininkui, tarybai balsų dauguma arba pareikalavus ne mažiau kaip trečdaliui Draugijos narių.

Atsakovas Lietuvos gyvūnų globos draugijos Vilniaus skyrius į ieškovės ieškinį pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė ieškovės ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2013-06-12 sušauktas neeilinis visuotinis Lietuvos gyvūnų globos draugijos Vilniaus skyriaus narių susirinkimas, jo metu naujai išrinkta Draugijos taryba, tarybos pirmininkas ir Draugijos pirmininkas 2013-06-17 buvo įregistruoti VĮ „Registrų centras“. Pažymėjo, jog Draugijos susirinkimas buvo sušauktas laikantis Bendrijos įstatų reikalavimų, pareikalavus ne mažiau kaip trečdaliui Draugijos narių, buvo remiamasi 2012-06-27 Draugijos pirmininkės raštu dėl nario mokesčio ir narių sąrašo, kuriame nurodyti 9 Draugijos nariai. Nurodė, kad Draugijos įstatuose nėra apibrėžta visuotinio narių susirinkimo sušaukimo tvarka, yra tik nuostatos, numatančios informavimą apie būsimą susirinkimą bei iniciatyvos teisę turinčius subjektus. Nurodė, kad netgi tuo atveju, jei ieškovė ir būtų dalyvavusi susirinkime, jos balsas nebūtų nieko iš esmės pakeitęs ar nulėmęs, nes visi Draugijos narių sprendimai buvo priimti absoliučia balsų dauguma, todėl nėra jokio teisinio pagrindo juos panaikinti. Draugijos nariai buvo informuoti ne per Draugijos pirmininką, kaip yra nurodyta įstatuose, o tai padarė susirinkimą inicijavę Draugijos nariai viešojo informavimo būdu, tačiau visi Draugijos nariai turėjo realią galimybę jame dalyvauti.

Trečiasis asmuo VĮ „Registrų centras“ atsiliepimu į ieškovės ieškinį prašė bylą nagrinėti teismo nuožiūra.

Ieškovė D. N. teismui pateikė patikslintą ieškinį, kuriuo prašė pripažinti 2013-06-12 sušauktą neeilinį visuotinį Lietuvos gyvūnų globos draugijos Vilniaus skyriaus narių susirinkimą bei jame priimtus nutarimus neteisėtais ir negaliojančiais nuo jų priėmimo momento, kadangi buvo pažeista stojimo į Draugiją procedūra bei nesilaikyta neeilinio visuotinio narių sušaukimo tvarkos, taip pat prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė tuos pačius argumentus kaip ir ieškinyje, tačiau patikslino atsakovo ir trečiųjų asmenų procesinę padėtį, t. y. trečiuosius asmenis G. K., N. K., I. J., J. J. ir L. R. byloje nurodė kaip atsakovus (t. 2, b. l. 1-6).

Atsakovai J. J., I. J., N. K., G. K., L. R. atsiliepimais į patikslintą ieškinį prašė ieškovės patikslintą ieškinį atmesti ir priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog visiškai sutinka su atsakovo Lietuvos gyvūnų globos draugijos Vilniaus skyriaus atsiliepime į ieškovės ieškinį išdėstytais argumentais.

 

II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

 

Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. kovo 5 d. sprendimu ieškovo ieškinį tenkino. Pripažino 2013-06-12 sušauktą neeilinį visuotinį Lietuvos gyvūnų globos draugijos Vilniaus skyriaus narių susirinkimą bei jame priimtus nutarimus (svarstyta ir nuspręsta išrinkti Draugijos tarybos narius: G. K., N. K. ir I. J., Draugijos tarybos pirmininke išrinkta G. K., taip pat nuspręsta atšaukti D. N. iš Draugijos pirmininkės pareigų, o naująja pirmininke išrinkta G. K., susirinkimo metu nuspręsta pakeisti buveinės adresą iš S. Stanevičiaus g. 45-23, Vilniuje, į Architektų g. 104-4, Vilniuje) neteisėtais ir negaliojančiais nuo jų priėmimo momento. Priteisė lygiomis dalimis iš atsakovų ieškovės D. N. naudai 2030 Lt bylinėjimosi išlaidų, t.y. po 338,33 Lt. Priteisė lygiomis dalimis iš atsakovų valstybės naudai 174,40 Lt pašto išlaidų, t.y. po 29,06 Lt. Nustatė, kad 2013-06-12 neeilinio visuotinio narių susirinkimo protokole narių skaičius nurodomas pagal 2012-06-27 Lietuvos gyvūnų globos draugijos Vilniaus skyriaus raštą dėl nario mokesčio ir narių sąrašo (t. 1, b. l. 22, 80), tuo tarpu iš byloje esančio 2013-03-12 Lietuvos gyvūnų globos draugijos Vilniaus skyriaus rašto dėl narių sąrašo matyti, jog aktyviais nariais laikytini 20 žmonių, iš kurių 2013-06-12 visuotiniame susirinkime dalyvavo tik N. K. ir G. K. (t. 1, b. l. 16, 20). Kadangi byloje nebuvo pateikta jokio prašymo šaukti neeilinį visuotinį narių susirinkimą 2013-06-12, kurį būtų pasirašę trečdalis narių, teismas sprendė, jog 2013-06-12 neeilinis visuotinis narių susirinkimas įvyko neteisėtai.

Lietuvos gyvūnų globos draugijos Vilniaus skyriaus įstatų 5.10 punktas numato, jog susirinkimo darbotvarkė, laikas ir vieta skelbiami ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki nustatytos susirinkimo datos. Draugijos taryba tvirtina narių informavimo apie Draugijos susirinkimo sušaukimo ir narių informavimo apie sprendimus, tarybos pasiūlymus ir esminius įvykius tvarką (Įstatų 5.16 p.), tačiau remiantis 2009-04-01 visuotinio narių susirinkimo protokolu, Draugijos tarybos nariai minėtu susirinkimu nebuvo renkami (t. 1, b. l. 7-8). Taigi, nagrinėjamu atveju iki 2013-06-12 vykusio neeilinio visuotinio narių susirinkimo, Draugijos tarybos nebuvo, todėl nebuvo patvirtinta tvarka. Lietuvos gyvūnų globos draugijos Vilniaus skyriaus įstatų 5.19 punkto 7 papunktis numato, jog viešosios informacijos paskelbimą skelbia ir organizuoja Draugijos pirmininkas, tačiau nagrinėjamu atveju pranešimą dienraštyje „Respublika“ paskelbė susirinkimą iniciavę nariai, taip pažeisdami imperatyvias įstatų normas. Atsižvelgiant į tai, kad iki 2013-06-12 Draugijos pirmininke buvusi ieškovė pagal nusistovėjusią praktiką visus pranešimus apie susirinkimus skelbė ne viešai, ne laikraštyje, o elektroniniu paštu, su savanoriais buvo susitariama Draugijos internetinėje svetainėje arba „Facebook“ paskyroje, pranešimo apie susirinkimą viešą paskelbimą dienraštyje „Respublika“ laikė netinkamu pranešimu, pažeidžiančiu įstatų imperatyvias normas (t. 1, b. l. 21). Atsakovai atsiliepimuose taip pat pripažino, jog 2013-06-12 visuotinis narių susirinkimas nevyko Draugijos patalpose. Nagrinėjamu atveju ieškovė buvo atšaukta iš Lietuvos gyvūnų globos draugijos Vilniaus skyriaus pirmininkės pareigų jos neinformavus apie susirinkimą ir jai nedalyvaujant jame, todėl Draugijos nariai pažeidė asociacijų savanoriškumo, narių savitarpio supratimo ir interesų bendrumo principus. Atsakovai privalėjo vadovautis Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu ir Lietuvos gyvūnų globos draugijos Vilniaus skyriaus įstatais, tačiau įstatais tinkamai nesivadovavo, todėl teismas sprendė, jog 2013-06-12 neeilinis visuotinis Lietuvos gyvūnų globos draugijos Vilniaus skyriaus narių susirinkimas bei jame priimti nutarimai yra neteisėti ir negaliojantys nuo jų priėmimo momento, kadangi buvo pažeista stojimo į Draugiją procedūra bei nesilaikyta neeilinio visuotinio narių sušaukimo tvarkos.

 

III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

 

Atsakovai su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 5 d. sprendimu nesutinka, prašo jį panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

1. Apeliantas nesutinka su teismo pozicija, kad 2013-06-12 neeilinis visuotinis narių susirinkimas įvyko neteisėtai. Draugijos Įstatų 5,12,-5,17 punktai, taip pat 5,19. punktas nenumato jokios privalomos pirmininko arba tarybos kompetencijos šaukiant visuotinius narių susirinkimus. Todėl trečdalio narių reikalavimas pats savaime yra pakankamas pagrindas visuotinio narių susirinkimo sušaukimui ir nereikalauja papildomo Draugijos valdymo organų sprendimo. Atsakovai į bylą pateikė 4 narių pasirašytą prašymą ieškovei šaukti visuotinį narių susirinkimą, į kurį ieškovė niekaip neatsakė ir atitinkamai prašomo sušaukti visuotinio narių susirinkimo nesušaukė. Pažymėtina, kad 4 nariai sudaro virš 44 proc. visų Draugijos narių, todėl įstatų 5.6. punkte nurodytas reikalavimas, kad neeilinį visuotinį narių susirinkimą turi teisę šaukti trečdalis Draugijos narių, yra tenkinamas. 2013-03-12 Draugijos narių sąrašas yra pasirašytas vienašališkai pačios ieškovės, šiame rašte nurodytų aplinkybių nepatvirtina jokie kiti įrodymai. Ieškovės pateiktame draugijos sąraše nurodyti asmenys nėra sumokėję nario mokesčio, išskyrus G. D. bei atsakoves G. K. ir N. K.. Šie įrodymai pagrindžia atsakovų teiginius, kad ieškovės vienašališkai sudarytas 20- ies Draugijos narių sąrašas neatitinka faktinės situacijos, o dalis asmenų išvis nedalyvauja Draugijos veikloje.

2. Atmestini teismo argumentai, jog atsakovų apie 2013-06-12 neeilinį visuotinį Draugijos narių susirinkimą paskelbimas dienraštyje „Respublika yra netinkamas pranešimas, pažeidžiantis Draugijos įstatus. Dėl pačios ieškovės neveikimo ir Draugijos narių nuomonės nevertinimo Draugijos Taryba, kaip kolegialus Draugijos valdymo organas nebuvo išrinktas iki pat 2013-06-12 Susirinkimo. Atitinkamai šaukiant neeilinį visuotinį Draugijos susirinkimą nebuvo vidaus teisės akto, kurio nuostatas Susirinkimą inicijavę nariai būtų galėję pažeisti. Ieškovei kategoriškai atsisakius pačiai geranoriškai sušaukti Draugijos visuotinį narių susirinkimą, nariai pasinaudojo įstatų 5.19 punkto numatyta galimybe šaukti visuotinį narių susirinkimą be atskiro pirmininkės nutarimo. Pačių narių pasirašytas prašymas ieškovei šaukti visuotinį narių susirinkimą yra dokumentas, išreiškiantis narių valią, kas atitinka įstatų 5.6. punkto sąlygą. Vien tas faktas, kad informaciją apie šaukiamą Susirinkimą paskelbė ne pirmininkas, o pati Susirinkimo iniciatyvinė narių grupė, negali būti pagrindas teismui konstatuoti, kad apie Susirinkimą nariai nebuvo informuoti. Teismas nepasisakė dėl aplinkybės, kad visiems nariams, įskaitant ir ieškovę paštu buvo išsiųsti pranešimai apie šaukiamą 2013-06-12 neeilinį visuotinį narių susirinkimą.

3. Neteisingi teismo argumentai, jog ieškovė, kaip Draugijos pirmininkė, pranešdavo el.paštu, Draugijos tinklapyje ar Draugijos „Facebook profilyje, todėl viešas paskelbimas apie Susirinkimą dienraštyje „Respublika“ yra laikytinas netinkamu. Draugijos tinklapį, tiek Draugijos „Facebook profilį administruoja ieškovė, o atsakovai šių teisių ar prisijungimo duomenų Susirinkimo sušaukimo metu neturėjo.

4. Teismo konstatuotos aplinkybės dėl I. P. parodymų yra klaidingos: teismo posėdžio metu liudininkė I. P. patvirtino, kad Draugijos veikloje dalyvauja nuo 2013 m. rudens, kuomet ieškovė jau buvo atšaukta iš Draugijos pirmininkės pareigų, todėl negalėjo žinoti apie jokius anksčiau ieškovės šauktus narių susirinkimus bei Draugijoje buvusią įprastą jų sušaukimo tvarką.

Ieškovė D. N. atsiliepimu prašo apeliacinį skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad Visuotinis Draugijos narių susirinkimas galėjo būti sušauktas tik vadovaujantis Asociacijų įstatymo 8 str. 9 d., todėl apeliantės argumentai dėl asmenų, kurie apeliantės netinkamai įvardijami, kaip Draugijos nariai, teisės šaukti visuotinį susirinkimą yra nelogiški, nepagrįsti. Neaiškus apeliantės argumentas dėl vidaus akto, nustatančio šaukimo tvarką, būtinybės, kadangi narių informavimo tvarka reglamentuota Draugijos Įstatuose. Argumentas, kad tik ieškovei atsisakius sušaukti visuotinį susirinkimą buvo pasinaudota narių teise numatyta įstatų 5.19 punkte, yra niekinis, kadangi nei apeliantė, nei atsakovai nėra LGGD Vilniaus skyriaus nariais, nes nėra pateikę LGGD Vilniaus skyriui rašytinių prašymų įtraukti juos į Draugijos narius. Atsakovai nesikreipė į Draugijos valdymo organą nei dėl jų priėmimo į narius, nei dėl visuotinio narių susirinkimo  sušaukimo, taip pat nesikreipė į teismą dėl susirinkimo sušaukimo įstatymų nustatyta tvarka.

Apeliantės, argumentas, kad tinkamu informavimu nelaikytinas paskelbimas socialiniame tinklalapyje „Facebook, elektroniniu paštu yra nepagrįsti bei nepatvirtinti jokiais, minėtas aplinkybes patvirtinančiais duomenimis.  Ieškovė neturi net prijungimo prie Draugijos tinklalapio www.beglobis.lt turinio valdymo programos, per kurią talpinama visa informacija į tinklapį, taip pat neadministruoja LGGD Vilniaus skyriaus paskyros „Facebook“ socialiniame tinklapyje. Taip pat, klaidingu laikytinas ir apeliantės teiginys, jog I. B., dalyvaudama Draugijos veikloje nuo 2013 m., negalėjo žinoti apie ieškovės šaukiamų savanorių susirinkimų įprastą tvarką, kadangi ieškovė iki 2013 m. lapkričio 20 d., t. y. kol apygardos teismo nebuvo panaikintos laikinosios apsaugos priemonės, praktiškai ėjo pirmininkės pareigas ir kviesdavo savanorių susirinkimus, kuriuose dalyvavo ir I. B., todėl ji žinojo kokia tvarka (elektroniniu paštu, pranešant Draugijos tinklapyje) šaukiami Draugijos susirinkimai.

2014 m. birželio 20 d. gautas apeliantų prašymas dėl naujų įrodymų prijungimo. Jame nurodyta, kad teikiamas 2014-03-05 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas patvirtina, jog ieškovė elgiasi nesąžiningai, perkeldama LGGD Vilniaus skyriaus puslapio lankytojus į savo įkurtos organizacijos puslapį, tuo patvirtinama, kad po 2013-06-12 susirinkimo suaukotus rėmėjų pinigus ieškovė nukreipė į kitą organizaciją. Prašo priimti naujus įrodymus - 2012-01-23 ir 2012-02-10 elektroninių laiškų kopijas, kuriose įvardinti asmenys, tuo metu buvę draugijos nariais. Šių įrodymų pateikimo būtinybė atsirado tik išanalizavus priimtą sprendimą.

 

IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

 

Skundas atmestinas. 

 

Lietuvos Gyvūnų globos draugijos  Vilniaus skyriaus įstatų 5.6 punktas numato, kada vyksta neeiliniai visuotiniai  narių susirinkimai- nutarus Draugijos Tarybai, arba pareikalavus ne mažiau  kaip trečdaliui Draugijos narių. Aiškinant Įstatų  5.6 punkto nuostatą,  kad susirinkimai vyksta  pareikalavus ne mažiau kaip trečdaliui Draugijos narių, darytina išvada,  kad susirinkimą gali sušaukti ne tik Draugijos pirmininkas ar Taryba, bet ir ne mažiau kaip trečdalis Draugijos narių, tokia pati išvada padaryta ir teismo sprendime.  Iš ginčijamo susirinkimo, įvykusio 2013-06-12 d. protokolo matyti ( t. I, b. l. 17-19), kad  Draugija turi 9 narius, iš kurių susirinkime dalyvauja 5. Ieškovei teigiant, kad Draugijoje susirinkimo dienai buvo 20 aktyvių narių, teismas turėjo padaryti išvadą, koks buvo Draugijos narių  skaičius susirinkimo dienia, t.y. 2013-06-12. Atsakovas apeliaciniame  skunde  teigia,  kad ieškovės pateikto įrodymo - 2013-03-12 aktyvių narių sąrašo,  kuriame  20 narių,  nepatvirtina jokie kiti įrodymai, tačiau nenurodo argumentų, kokie įrodymai patvirtina kitokį narių skaičių, nenurodo argumentų, kad šis  sąrašas nebuvo sudarytas 2013-03-12 dienai. Atsakovo argumentai, jog nario mokestį yra sumokėję tik 3 iš sąraše nurodytų  asmenų, atmestini dėl to, kad  nario mokesčio  nesumokėjimas  yra pagrindas nutraukti asmens narystę Draugijoje tuo atveju, jei jis  LGGD Vilniaus  skyriaus tarybos nutarimu pašalintas iš Draugijos narių. Kadangi Draugijos įstatų  4.6 punktas numato tokį pašalinimo iš narių  pagrindą  kaip nesumokėjimą  nario mokesčių, narystė pasibaigia tuomet, kai Taryba priima sprendimą  pašalinti narį iš Draugijos. Atsakovas nepateikė  įrodymų,  pagrįsti teiginiui, kad narystė visų asmenų, išskyrus trijų – G. D., G. K. ir N. K. yra pasibaigusi dėl mokesčio nemokėjimo, todėl pagrįstai buvo įvertinta, kad Draugijoje ginčijamo susirinkimo pravedimo laikotarpiu buvo 20 narių.

               Ta aplinkybė, kad dalis ieškovės pateiktame  sąraše  nurodytų asmenų  nedalyvauja Draugijos veikloje, taip pat nėra pagrindu vertinti, jog jie nėra Draugijos nariais. Įstatų 4.6 punktas numato, jog pašalinti iš Draugijos narių  gali Vilniaus  skyriaus Taryba  tuo atveju, jei narys nevykdo prisiimtų įsipareigojimų  ar kitaip pažeidžia įstatymus.  Remiantis 3.4 punktu darytina išvada, kad  nario neaktyvus dalyvavimas Draugijos veikloje yra pagrindas pašalinti iš narių, tačiau byloje nebuvo įrodyta, kad iš 20 narių, kurie yra įtraukti į 2013-03-12 sąrašą, dalis buvo pašalinta iš Draugijos narių dėl to, kad nevykdo prisiimtų įsipareigojimų  aktyviai dalyvauti Draugijos veikloje.

               Apeliantai nurodo, kad teismas nepasisakė dėl aplinkybės, kad visiems nariams, įskaitant ir ieškovę, paštu buvo išsiųsti pranešimai apie šaukiamą 2013-06-12 neeilinį visuotinį narių susirinkimą, tačiau teismo sprendime yra išvada,  kad  ieškovė buvo atšaukta iš skyriaus pirmininkės pareigų jos neinformavus apie susirinkimą ir jai nedalyvaujant. Tokią išvadą teismas padarė remdamasis atsakovės G. K. paaiškinimais, atsakovams neginčijant šio įrodymo, darytina  išvada, kad  teismas tinkamai įvertino byloje esančius įrodymus dėl pranešimo  apie susirinkimą tinkamumo. 

              Skunde nurodyta, kad dėl pačios ieškovės neveikimo ir Draugijos narių nuomonės nevertinimo Draugijos Taryba, kaip kolegialus Draugijos valdymo organas, nebuvo išrinktas iki pat 2013-06-12 susirinkimo. Tai, kad nebuvo išrinkta taryba, nėra susiję su reiškiamu reikalavimu, nes  Draugijos nariai, t.y. reikalaujant ne mažiau kaip trečdaliui Draugijos narių, galėjo būti  inicijuotas Draugijos Tarybos  išrinkimas.

Apeliantai  teigia, kad šaukiant neeilinį visuotinį Draugijos susirinkimą nebuvo vidaus teisės akto, kurio nuostatas Susirinkimą inicijavę nariai būtų galėję pažeisti, nurodo, kad neteisingi teismo argumentai, jog ieškovė, kaip Draugijos pirmininkė,  pranešdavo apie susirinkimus el.paštu, Draugijos tinklapyje ar Draugijos „Facebook“ profilyje, todėl viešas paskelbimas apie Susirinkimą dienraštyje „Respublika“ yra laikytinas netinkamu. Nurodė, kad Draugijos tinklapį, tiek Draugijos „Facebook“ profilį administruoja ieškovė, o atsakovai šių teisių ar prisijungimo duomenų Susirinkimo sušaukimo metu neturėjo. Tai, kad Draugijos nariams nebuvo žinoma apie tai, jog  apie visuotinius susirinkimus bus skelbiama „Respublikos“ laikraštyje, leidžia daryti išvadą, kad  Draugijos nariams buvo pranešta apie  susirinkimą netinkamai.  Nesant nustatytos tvarkos,  kokiu būdu ir kokioje priemonėje bus pranešama apie susirinkimus, jį organizavę Draugijos nariai privalėjo pranešti kiekvienam  Draugijos  nariui, tik tokiu atveju pranešimas būtų pripažintinas tinkamu. Atsižvelgiant į tai, kad  Draugijos nariais buvo tik 20 narių,  šiems asmenims pranešimas buvo galimas ir kitais būdais, o pasirinkimas skelbimo apie susirinkimą viename iš dienraščių, kai Draugijoje nebuvo  tokios pranešimų praktikos, pripažintina netinkamu pranešimu nariams apie susirinkimą.

Atsakovų naujai  pateikti  įrodymai byloje  nepriimtini  CPK 314 straipsnio pagrindu, nes jie galėjo būti pateikti  pirmosios  instancijos  teismui, be to, dalis įrodymų, t.y. įrodymai apie ieškovės veikslą po ginčijamo susirinkimo nutarimo priėmimo nėra susiję su nagrinėjimo  dalyku byloje.

Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

 

n u t a r i a:

 

Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.

 

Teisėjai                                                                     Virginijus Kairevičius

 

Danutė Kutrienė

 

Henrichas Jaglinskis

 

 

 

 


Paminėta tekste:
  • CPK 314 str. Nauji įrodymai