Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2015-09-14][nuasmeninta nutartis byloje][3K-3-475-684-2015].docx
Bylos nr.: 3K-3-475-684/2015
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Klaipėdos apskrities VMI Šilutės poskyris kitas asmuo (ne proceso dalyvis)
"Redesa" 300539513 trečiasis asmuo
Kategorijos:
2. SU PRIEVOLŲ TEISE SUSIJUSIOS BYLOS
2.1. Bylos, kylančios iš sutartinių teisinių santykių
2.1.17. Bylos dėl paskolos
2.1.17.2. dėl vartojimo kredito
2.2. Bylos, kylančios iš kitais pagrindais atsirandančių prievolių
2.2.4. Bylos, susijusios su civiline atsakomybe
2.2.4.2. Bylos, susijusios su sutartine atsakomybe
2. CIVILINIAI TEISINIAI SANTYKIAI
2.2. Asmenys
2.2.3. Atstovavimas:
2.2.3.1. Atstovavimas (jame dalyvaujantys asmenys, jų įgalinimai, įgalinimų atsiradimo pagrindai, atstovavimo rūšys ir kt.)
2.2.3.2. Įgaliojimas, jo rūšys, įgaliojimo forma ir terminas, perįgaliojimas, įgaliojimo pasibaigimas
2.5. Prievolių teisė
2.5.9. Kitais pagrindais atsirandančios prievolės:
2.5.9.2. Nepagrįstas praturtėjimas ar turto gavimas
3. CIVILINIS PROCESAS
3.1. Bendrosios nuostatos
3.1.1. Civilinio proceso įstatymai, jų aiškinimas ir taikymas:
3.1.1.2. Civilinio proceso principai:
3.1.1.2.10. Valstybinės kalbos principas
3.1.6. Teisėjo ar kitų proceso dalyvių nušalinimas (nusišalinimas):
3.1.6.1. Pagrindai teisėjui nušalinti (nusišalinti)
3.1.11. Dalyvaujančių byloje asmenų procesiniai dokumentai:
3.1.11.4. Dalyvaujančių byloje asmenų procesinių dokumentų priėmimas ir trūkumų ištaisymas
3.2. Procesas pirmosios instancijos teisme
3.2.1. Pasirengimas teisminiam civilinės bylos nagrinėjimui:
3.2.1.3. Pasirengimas nagrinėti bylą teisme parengiamajame teismo posėdyje
3.2.2. Bylos skyrimas nagrinėti teismo posėdyje
3.2.4. Įrodymai ir įrodinėjimas:
3.2.4.11. Įrodymų vertinimas
3.2.6. Teismo sprendimas:
3.2.6.4. Galutinis sprendimas
3.2.7. Pirmosios instancijos teismo nutartys ir rezoliucijos:
3.2.7.1. Klausimai, kuriuos pirmosios instancijos teismas gali spręsti nutartimi
3.3. Teismų procesinių sprendimų kontrolės formos ir proceso atnaujinimas
3.3.1. Apeliacinis procesas:
3.3.1.21. Apeliacinės instancijos teismo sprendimas ir nutartis, sprendimo ir nutarties priėmimas bei paskelbimas

Civilinė byla Nr. 3K-3-475-684/2015

Teisminio proceso Nr. 2-43-3-01042-2013-5

Procesinio sprendimo kategorija 120 (S)

cid:image003.png@01D0EEDF.875DE620

 

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

 

A T S K I R O J I  N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2015 m. rugsėjo 14 d.

Vilnius

 

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virgilijaus Grabinsko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Gedimino Sagačio ir Vinco Versecko,

rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo V. S. kasacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. spalio 23 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo S. T. ieškinį atsakovui V. S. dėl nepagrįsto praturtėjimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Redesa“.

 

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė :

 

Byloje kilo ginčas dėl teisės normų, reglamentuojančių be teisinio pagrindo įgytų lėšų grąžinimą, aiškinimo ir taikymo. Ieškovas S. T. ieškiniu atsakovui V. S. prašė priteisti iš atsakovo 27 500 Lt (7964,55 Eur), 5 proc. palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir bylinėjimosi išlaidas.

 

Teisėjų kolegija

 

k o n s t a t u o j a :

 

Byloje nagrinėtas šalių ginčas dėl ieškovo atsakovui perduotų pinigų grąžinimo kaip įgytų be teisinio pagrindo. Byloje nustatyta, kad ieškovui S. T. 2012 m. gruodžio 5 d. automobilių pardavimo aikštelėje Tauragės m., Pramonės g., buvo parduotas automobilis „Peugeot Boxer“ (2009 m.), nuosavybės teise priklausęs UAB Redesa“. 20 000 Lt (5792,40 Eur) už automobilį ieškovas perdavė (banko pavedimu) atsakovui V. S. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2015 m. rugsėjo 14 d. nutartimi konstatavo, kad atsakovas iš ieškovo gavo pinigus už parduotą automobilį turėdamas teisinį pagrindą, t. y. atstovaudamas UAB Redesa“ (pagal 2012 m. lapkričio 19 d. įgaliojimą) parduodant jai priklausantį automobilį.

Nustačius, kad atsakovui iš ieškovo priėmus 20 000 Lt (5792,40 Eur), iš kurių 17 200 Lt (4981,46 Eur) atsakovas perdavė trečiajam asmeniui UAB Redesa“, atsakovui liko 2800 Lt (810,94 Eur), šios lėšos galėtų būti traktuojamos kaip atsakovo pajamos, gautos tarpininkaujant automobilio pardavimo procese.

Pagal atitinkamas Civilinio kodekso (pvz., CK 2.158, 6.758 straipsniai) ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas asmenys, vykdantys savarankišką veiklą, kuria versdamiesi siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį, privalo šią veiklą vykdyti laikydamiesi mokestines prievoles reglamentuojančių įstatymų. Nagrinėjamoje byloje nustatyta 2012 m. gruodžio 5 d. automobilio pardavimo sandorio metu atsakovo V. S. vykdyta veikla, iš kurios atsakovas gavo pajamų. Byloje nebuvo tirta, nes tai nebuvo pareikšto ieškinio dalykas, ar atsakovo vykdyta tarpininkavimo veikla yra tęstinė ir gali turėti versliškumo elementų.

CPK 299 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad teismai privalo reaguoti į nagrinėjant civilinę bylą nustatytus teisės pažeidimus. Nurodyta proceso teisės norma grindžiama tuo, kad teismas yra valstybės institucija, todėl privalo reaguoti į bet kokius teisės pažeidimus, nors tie pažeidimai ir neturėtų įtakos nagrinėjamai bylai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB Polikopija“ pareiškimą dėl Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos įpareigojimo įvykdyti antstolio patvarkymą, bylos Nr. 3K-3-94/2007).

Nurodyti nustatyti faktai ir teisinis reglamentavimas teikia pagrindą kolegijai informuoti atitinkamą mokesčių administratorių – Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Šilutės poskyrį – apie 2012 m. gruodžio 5 d. automobilio pardavimo sandorio metu atsakovo V. S. gautas/gaunamas iš savarankiškos veiklos pajamas, nuo kurių galimai nebuvo sumokėti mokesčiai, taip pažeidžiant galiojančius teisės aktus (CPK 299 straipsnis, 340 straipsnio 5 dalis).

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 299 straipsniu, 340 straipsnio 5 dalimi bei 362 straipsniu,

 

n u t a r i a :

 

Informuoti Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Šilutės poskyrį apie 2012 m. gruodžio 5 d. automobilio pardavimo sandorio metu atsakovo V. S. (duomenys neskelbtini) gautas pajamas, nuo kurių galimai nebuvo sumokėti mokesčiai.

Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

 

 

Teisėjai                                                                       Virgilijus Grabinskas

 

 

Gediminas Sagatys

 

 

Vincas Verseckas