Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: nuasmenintas sprendimas byloje [2-710-793-2013].doc
Bylos nr.: 2-710-793/2013
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Klaipėdos miesto apylinkės teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
"Pamario troba" 142049656 atsakovas
DNSB Mėlynas namas 300066380 Ieškovas
"A 405" 140306739 trečiasis asmuo
"Ranga" 140665254 tretysis asmuo
"Vigrinda" 141303379 tretysis asmuo
Kategorijos:
9. KITOS BYLOS, NAGRINĖJAMOS YPATINGOSIOS TEISENOS TVARKA
9.13. Bylos, kurios pagal CK bei kitus įstatymus nagrinėtos supaprastinto proceso tvarka:
9.13.5. Kitos bylos nagrinėtos supaprastinto proceso tvarka
3. CIVILINIS PROCESAS
3.2. Procesas pirmosios instancijos teisme
3.2.1. Pasirengimas teisminiam civilinės bylos nagrinėjimui:
3.2.1.3. Pasirengimas nagrinėti bylą teisme parengiamajame teismo posėdyje
3.2.2. Bylos skyrimas nagrinėti teismo posėdyje
3.2.3. Bylos nagrinėjimas teismo posėdyje:
3.2.3.6. Bylos sustabdymas (bylos sustabdymo pagrindai, terminai, teisiniai padariniai ir bylos nagrinėjimo atnaujinimas):
3.2.3.6.2. Fakultatyvus bylos sustabdymas:
3.2.3.6.2.2. Bylos sustabdymas, kai teismas paskiria ekspertizę
3.2.4. Įrodymai ir įrodinėjimas:
3.2.4.9. Įrodinėjimo priemonės:
3.2.4.9.6. Eksperto išvada:
3.2.4.9.6.1. Eksperto skyrimas ir ekspertizės atlikimas
3.2.7. Pirmosios instancijos teismo nutartys ir rezoliucijos:
3.2.7.1. Klausimai, kuriuos pirmosios instancijos teismas gali spręsti nutartimi
3.2.8. Bylos nutraukimas:
3.2.8.4. Bylos nutraukimas, jeigu ieškovas atsisakė nuo ieškinio ir teismas atsisakymą priėmė

Civilinė byla Nr

 

Civilinė byla Nr. 2-710-793/2013

Proceso Nr. 2-06-3-12973-2010-6

Procesinio sprendimo kategorija

(S)

30.2.; 30.9.1.; 44.5.1.; 114.9.6.; 116.1.

 

KLAIPĖDOS MIESTO APYLINKĖS TEISMAS

SPRENDIMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2013 m. vasario 26 d.

Klaipėda

 

Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Petras Mineikis, sekretoriaujant D. B., dalyvaujant ieškovui G. Š., ieškovų DNSB „Mėlynas namas“ ir G. Š. atstovui advokatui R. G., atsakovo UAB Pamario troba atstovui advokatui A. J., trečiajam asmeniui Z. Š., trečiojo asmens UAB „Ranga“ atstovui advokato padėjėjui  A. P. (A. P.), trečiojo asmens UAB „Vigrinda“ vadovui V. Č., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovų DNSB „Mėlynas namas“ ir G. Š. ieškinį atsakovei UAB „Pamario troba“, tretiesiems asmenims UAB „Ranga“, UAB „Vigrinda“, UAB „A 405“, Z. Š. dėl įpareigojimo pašalinti netinkamos kokybės daikto trūkumus,

 

nustatė:

 

ieškovai DNSB „Mėlynas namas“ ir G. Š. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami įpareigoti atsakovę UAB „Pamario troba“ pašalinti daugiabučio gyvenamojo namo, esančio adresu (duomenys neskelbtini), trūkumus, nurodytus UAB „Statybų horizontai“ 2010-09-15 parengto Dalinės ekspertizės akto išvadų 1-7 punktuose, nurodytų trūkumų nepašalinus, skirti atsakovei 200,00 Lt baudą ieškovo naudai už kiekvieną pradelstą visiškai pašalinti trūkumus kalendorinę dieną, priteisti iš atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas (T I, b. l. 3-6). Tikslindami ieškinio reikalavimus, ieškovai 2013-01-28 pateikė teismui pareiškimą dėl dalies ieškinio reikalavimų atsisakymo ir patikslinimo, kuriuo atsisakė reikalavimo pakeisti sandarinimo medžiagas tarp visų namo išorinių langų ir balkoninių staktų ir sienų naujomis sandarinimo medžiagomis, atitinkančiomis statybos techninius reikalavimus, bei pateikė galutinius ieškinio reikalavimus: įpareigoti atsakovę UAB „Pamario troba“ per du mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti daugiabučio gyvenamojo namo, esančio adresu (duomenys neskelbtini), trūkumus, nurodytus UAB „Statybų horizontai“ 2010-09-15 parengto Dalinės ekspertizės akto išvadų 2-7 punktuose, o būtent 1) pašalinti namo garažo sienų (ašyse 1-1 ir 8-8) ir garažo grindų pastovios drėgmės skverbtį į garažo patalpas atliekant statybos techninius reikalavimus atitinkančios namo pamatų hidroizoliacijos įrengimo/taisymo ir grunto drenažo aplink namą įrengimo/taisymo darbus, 2) provėžų ir lietaus surinkimo latakų įvažiavime į garažą ištaisymui sutvarkyti po betoninėmis trinkelėmis esančius grunto pagrindus, pakeisti sulūžusius lietaus surinkimo latakus ir pakloti betonines trinkeles ant sutvarkyto pagrindo, 3) suformuoti namo balkonų, nuo antrojo aukšto iki penktojo aukštų (ties ašimi 2-2) grindų nuolydžius į pastato išorę, kad atmosferos krituliai nepatektų ant pastato sienos (fasado) ir pašalinti namo apdailiniame tinke ties šiais balkonais atsiradusius defektus (tinko pažeidimas, dažų atsilupimas, vizualios purvo dėmės-nubėgimai), 4) pašalinti namo apdailiniame tinke ir apdailiniame mūre atsiradusius įtrūkimus, 5) atsakovės lėšas parengti projektinius sprendinius ir juos įgyvendinti tikslu užkirsti kelią tolimesniam namo apdailinio tinko ir apdailinio mūro įtrūkimams atsirasti; 6) pakeisti namo cokolio apdailinį tinką ir jį nudažyti. Taip pat prašo priteisti iš atsakovės ieškovų patirtas bylinėjimosi išlaidas, be to, per teismo nustatytą terminą atsakovei pilnai nepašalinus visų gyvenamojo namo adresu: (duomenys neskelbtini), trūkumų, nurodytų UAB „Statybų horizontai“ 2010-09-15 parengto Dalinės ekspertizės akto išvadų 2-7 punktuose, skirti atsakovei 200,00 Lt baudą ieškovės naudai už kiekvieną pradelstą visiškai pašalinti trūkumus kalendorinę dieną (T III, b. l. 57-58). Ieškinio reikalavimų pagrindu nurodo, kad atsakovė 2004 metais pirkimo – pardavimo sutarčių pagrindu individualiai pardavė gyvenamojo namo, esančio (duomenys neskelbtini), butus. Teigia, kad pradėjus minėtą namą eksploatuoti, išaiškėjo jo defektai, kurie nustatyti UAB „Statybų horizontai“ atlikus dalinę minėto namo atliktų statybos darbų ekspertizę. Pažymi, jog kreipėsi su pretenzijomis į atsakovę, kad pastaroji pašalintų minėtus namo defektus, bet atsakovė į pretenzijas nereaguoja, namo atliktų statybos darbų trūkumų nepašalino (T I, b. l. 3-6).

Atsakovė UAB „Pamario troba“ atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad DNSB „Mėlynas namas“ nėra tinkama ieškovė šioje byloje. Pažymi, kad ieškiniams dėl parduotų daiktų trūkumų taikomas sutrumpintas šešerių mėnesių ieškinio senaties terminas, kuris nagrinėjamu atveju yra pasibaigęs. Mano, kad ieškinys nepagrįstas, todėl prašo jį atmesti (T I, b. l. 78-80).

Trečiasis asmuo UAB „Ranga“ atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad gyvenamojo namo, esančio (duomenys neskelbtini), statybos darbai buvo atlikti tinkamai ir kokybiškai, minėtą aplinkybę pagrindžia Pripažinimo tinkamu naudoti aktas ir Paslepiamųjų darbų aktas. Teigia, kad UAB „Statybų horizontai“ atlikta dalinė minėto namo statybos darbų ekspertizė neturi įrodomosios galios, todėl atsakovė šalinti minėtos ekspertizės metu nustatytus namo trūkumus. Mano, kad ieškinyje atsakovės kaltė dėl nustatytų namo trūkumų neįrodyta. Pažymi, kad yra pagrindas taikyti ieškinio senatį, nes ieškiniams dėl parduotų daiktų trūkumų taikomas sutrumpintas šešerių mėnesių ieškinio senaties terminas. Prašo ieškinį, kaip nepagrįstą, atmesti.

Ieškovas ieškinį palaiko.

Ieškovų atstovas ieškinį palaiko.

Atsakovės atstovas su ieškiniu sutinka iš dalies.

Trečiojo asmens UAB „Ranga“ atstovas  su ieškiniu sutinka iš dalies.

Trečiojo asmens UAB „Vigrinda“ vadovas su ieškiniu sutinka iš dalies.

Trečiasis asmuo Z. Š. su ieškiniu sutinka.

Ieškovas teismo posėdyje paaiškino, kad namas, esantis (duomenys neskelbtini), pradėtas eksploatuoti 2006-09-30, DNSB „Mėlynas namas“ sukurta tais pačias metais. Nurodė, kad tapęs pirmininku pastebėjo, kaip eksploatuojant namą išryškėjo namo statybos darbų trūkumai. Teigė, kad kreipėsi į atsakovę su prašymais pašalinti nustatytus trūkumus, bet atsakovė į prašymus tinkamai nereagavo, pašalino tik dalį nustatytų trūkumų.

Ieškovų atstovas teismo posėdyje patvirtino ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir papildomai paaiškino, kad atsakovė, kaip namo, esančio (duomenys neskelbtini), pardavėjas privalo garantuoti, kad parduotas namas atitiktų teisės normų reikalavimus ir tie atitikimai išliks visą garantinį ir po garantinį laikotarpį. Pažymėjo, kad namas gyventojų buvo eksploatuojamas tinkamai, todėl atsakovė atsakinga už nustatytų namo defektų šalinimą. Nurodė, kad ieškovų ieškinyje prašomas nustatyti 2 mėnesių terminas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti daugiabučio gyvenamojo namo, esančio adresu (duomenys neskelbtini), trūkumus, atitinka protingumo ir sąžiningumo principus, ir atkreipė dėmesį, kad minėtas terminas gali būti koreguojamas. Teigė, kad bauda turėtų būti priteista ieškovės DNSB „Mėlynas namas“ naudai. Prašė ieškinį tenkinti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atkreipė dėmesį, kad bylinėjimosi išlaidas patyrė ieškovė DNSB „Mėlynas namas“, todėl jos turėtų būti atlygintos būtent minėtai ieškovei.

Atsakovės atstovas teismo posėdyje paaiškino, kad su dalinės ekspertizės motyvais nesutinka, nes atlikta ekspertizė neatitina privalomų reikalavimų. Sutinka su eksperto S. atliktos ekspertizės motyvais. Prašo ieškovo G. Š. pateiktą ieškinį atmesti, dėl to, jog galutinai patikslinus ieškinio reikalavimus matyti, kad pareikšti reikalavimai priklauso bendrijos kompetencijai. Atmetus ieškovo Š. ieškinį, prašo atitinkamai paskirstyti bylinėjimosi išlaidas. Pažymėjo, kad, atsižvelgiant į S. atliktą ekspertizę, atsakovė sutinka iš dalies su pareikštais reikalavimais, o būtent: sutinka su patikslinto reikalavimo 1.2 punktu; su 1.1 punktu sutinka iš dalies, t. y. sutinka pašalinti garažo sienų defektus ir nesutinka dėl garažo grindų ir kitų to punkto reikalavimų; su patikslinto  reikalavimo 1.3 punktu nesutinka; su 1.4 punktu sutinka iš dalies, t. y. sutinka su apdailiname mūre atsiradusiais įtrūkimais, nesutinka pašalinti namo apdailinio tinko trūkumus; su 1.5 punktu nesutinka; su 1.6 punktu sutinka. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinį pripažįsta iš dalies, kitoje dalyje ieškinį prašė atmesti, atitinkamai paskirstant bylinėjimosi išlaidas.

Trečiojo asmens UAB „Ranga“ atstovas  teismo posėdyje sutiko su atsakovės atstovo išdėstytais argumentais. Prašė bylą nagrinėti remiantis S. atliktos ekspertizės aktu.

Trečiojo asmens UAB „Vigrinda“ vadovas teismo posėdyje nurodė, kad sutinka su patikslinto reikalavimo 1.2 punktu, nes minėtame punkte nurodytus darbus atliko UAB „Vigrinda“. Pažymėjo, kad turi būti nustatytas pakankamas terminas prieš tai minėtame punkte nurodytiems darbams atlikti.

Trečiasis asmuo Z. Š. teismo posėdyje paaiškino, kad, jos nuomone, nereikėtų reikšti tų reikalavimų su kuriais atsakovė sutinka. Pažymėjo, kad bylinėjimosi išlaidas patyrė tik ieškovė DNSB „Mėlynas namas“.

Ieškinys tenkintinas iš dalies.

LR CPK 178 str. nustatyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių LR CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Šioje įstatymo normoje įtvirtinta bendra įrodinėjimo pareiga – ji nustatyta tam asmeniui, kuris teigia, o ne tam, kuris neigia. Taigi ieškovas turi įrodyti savo reikalavimo pagrįstumą – ieškinio faktinį pagrindimą. Ieškovui neįrodžius ieškinio faktinio pagrindimo, ieškinys netenkinamas. LR CPK 185 str. 1 d. nustatyta, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusiškus ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Taigi šioje įstatymo normoje įtvirtintas įrodymų vertinimas, kuris reiškia, kad galutinai ir privalomai įrodymus įvertina teismas. Kartu teismas saistomas įrodymo leistinumo ir sąsajumo (LR CPK 177 str. 4 d., 180 str.), kitų įrodinėjimo taisyklių (LR CPK 182 str.). Įrodymų vertinimas yra susijęs su įrodymų pakankamumu. Teismo įsitikinimą formuoja vieni ar kiti įrodymai. Taigi teismas, remdamasis byloje esančiais faktiniais duomenimis, gali konstatuoti, kad atitinkama aplinkybė yra įrodyta arba neįrodyta.

Rašytine bylos medžiaga ir šalių paaiškinimais nustatyta, kad 2004-04-07 tarp atsakovės UAB „Pamario troba“ ir trečiojo asmens UAB „Vigrinda“ buvo sudaryta Sutartis Nr. 04-06-02 dėl namo, esančio (duomenys neskelbtini), aplinkos tvarkymo darbų (T I, b. l. 81-82). 2003-10-23 tarp atsakovės UAB „Pamario troba“ ir trečiojo asmens UAB „Ranga buvo sudaryta Statybos rangos sutartis Nr. 48 dėl namo, esančio (duomenys neskelbtini), statybos darbų atlikimo, 2003-09-12 buvo sudaryta Statybos rangos sutartis Nr. 45 dėl namo, esančio (duomenys neskelbtini), pamatų įrengimo, 2004-02-13 buvo sudaryta Rangos sutartis Nr. 2-KL dėl PVC gaminių (langų) pagaminimo ir montavimo darbų atlikimo (T I, b. l. 83-99). Namas, esantis (duomenys neskelbtini), 2004-09-28 aktu pripažintas tinkamu naudoti (T I, b. l. 11-13). Klaipėdos m. 1-ojo notarų biuro 2004-07-29 sutartis patvirtina, kad ieškovas G. Š. butą, esantį (duomenys neskelbtini), pirko iš atsakovės UAB „Pamario troba“ (T I, b. l. 68-71). Iš VĮ :Registrų centras“ Klaipėdos filialo 2004-08-03 pažymėjimo matyti, kad trečiasis asmuo Z. Š., 2004-07-27 pirkimo – pardavimo sutarties pagrindu įsigijo butą, esantį (duomenys neskelbtini) (T II, b. l. 106). Namo, esančio (duomenys neskelbtini), administravimui ir eksploatavimui, bendrojo naudojimo patalpų, įrenginių priežiūrai, namo remontui ir renovacijai bei kitiems uždaviniams vykdyti, 2005-04-27 įsteigta DNSB „Mėlynas namas (T I, b. l. 123-127). UAB „Statybų horizontai“ 2010-06-28 Dalinės ekspertizės aktu (toliau – Dalinės ekspertizės aktas) nustatyti namo, esančio (duomenys neskelbtini), statybos darbų trūkumai: pamatų vertikali hidroizoliacija nėra atlikta tinkamai; garažo grindys nuolat drėgnos; ties įvažiavimu į garažą yra susidariusios provėžos; vietomis nukritęs tinkas ir t. t. (T I, b. l. 14-51). Ieškovė DNSB „Mėlynas namas“ laikotarpiu nuo 2007 m. iki 2009 m. kelis kartus su pranešimais dėl namo defektų pašalinimo kreipėsi į atsakovę UAB „Pamario troba“, taip pat į Klaipėdos apskrities viršininko administraciją dėl pagalbos teikimo sprendžiant situaciją dėl namo defektų pašalinimo (T I, b. l. 52-66, T II, b. l. 36-91). Dalį nustatytų namo, esančio (duomenys neskelbtini), defektų pašalino trečiasis asmuo UAB „Ranga“ (T II, b. l. 22-26). UAB „Vakarų regiono statybų konsultacinis biuras“ 2012-10-16 teismo ekspertizės aktu Nr. 12-10/01 (toliau – Ekspertizės aktas) nustatyta, kad UAB „Statybų horizontai“ 2010-06-28 Dalinės ekspertizės akto sudėtis ir turinys neatitinka statybos techninių reglamentų, taip pat nustatyti namo, esančio (duomenys neskelbtini), defektai, kurios ieškovė ieškinyje nurodo ir prašo pašalinti (T III, b. l. 179). 

Ginčas byloje iš esmės kilo dėl ieškovės DNSB „Mėlynas namas“ užsakymu UAB „Statybų horizontai“ atliktos 2010-06-28 Dalinės ekspertizės akte nustatytų namo, esančio (duomenys neskelbtini), statybos darbų trūkumų pobūdžio ir apimties. Be to, atsakovė ginčija ieškovo G. Š. teisę reikšti ieškinį dėl įpareigojimo bendrosios dalinės nuosavybės teise bendrijos nariams priklausančio daikto trūkumų šalinimo.

Rašytiniais byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad namo, esančio (duomenys neskelbtini), administravimui ir eksploatavimui, bendrojo naudojimo patalpų, įrenginių priežiūrai, namo remontui ir renovacijai bei kitiems uždaviniams vykdyti, 2005-04-27 įsteigta DNSB „Mėlynas namas

Rašytine bylos medžiaga, šalių atstovų paaiškinimais, trečiojo asmens Z. Š. paaiškinimais nustatyta, kad ginčo daugiabučio namo savininkų bendrijos nariai nepasirašė rangos sutarčių su trečiaisiais asmenimis, o atsakovė neperleido bendrijos nariams su rangos sutartimi susijusių teisių bei pareigų, tad tretieji asmenys tiesiogiai nėra atsakingi ieškovei. Kadangi daugiabučių namų savininkų bendrijos narius ir atsakovę siejo pirkimo-pardavimo santykiai, konstatuotina, jog ieškovė - DNSB „Mėlynas namas gali naudotis visomis įstatymuose ir sutartyje įtvirtintomis pirkėjo teisėmis pardavėjo atžvilgiu (LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-499/2009).

Dėl daugiabučių namų savininkų bendrijos teisės kreiptis į teismą su ieškiniu dėl įpareigojimo pašalinti netinkamos kokybės daikto trūkumus.

Daugiabučio namo savininkų bendrija, vadovaujantis Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, yra ne pelno organizacija, įgyvendinanti šio namo patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu. Esant nustatytam teisiniam reglamentavimui, konstatuotina, jog šiuo konkrečiu atveju, ieškovas G. Š. nepagrįstai pareiškė ieškinį atsakovei, įgyvendinant ginčo namo patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų trūkumų šalinimu, kurį turėjo teisę reikšti ieškovė - DNSB „Mėlynas namas“. Esant nustatytoms aplinkybėms darytina išvada, kad ieškinį pareiškė ne tas asmuo, kuriam priklauso reikalavimo teisė, todėl ieškovo G. Š. ieškinys atsakovei UAB „Pamario troba“, tretiesiems asmenims UAB „Ranga“, UAB „Vigrinda“, UAB „A 405“, Z. Š. dėl įpareigojimo pašalinti netinkamos kokybės daikto trūkumus, atmestinas kaip nepagrįstas. Pažymėtina, jog ieškovas pageidavo atsiimti ieškinį, tačiau atsakovui nesutikus, ieškinio neatsisakė ir toliau palaikė savo ieškinį.

Dėl pardavėjo pareigos garantuoti parduodamo daikto kokybę ir pirkėjo teisių gynimo, įsigijus netinkamos kokybės daiktą.

Pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės (patikėjimo) teise, o šis - priimti daiktą ir sumokėti už jį nustatytą kainą (CK 6.305 straipsnio 1 dalis). Parduodamų daiktų kokybė, kiekis ir kiti kriterijai turi atitikti sutarties sąlygas, o jeigu sutartyje šie neaptarti - įprastus reikalavimus (CK 6.327 straipsnio 1 dalis). Reikalavimai perduodamo daikto kokybei reglamentuojami CK 6.333 straipsnyje. Pardavėjas privalo perduoti pirkėjui daiktus, kurių kokybė atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas bei daiktų kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus. Taigi užtikrinti parduodamų daiktų kokybę yra pardavėjo pareiga, kuri laikytina garantija pagal įstatymą ir pasižymi didžiausiu vykdymo intensyvumu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. Ch. v. UAB „Sklypas“, bylos Nr. 3K-3-499/2009; 2010 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Vakarų laivų gamykla“ v. UAB „Mechanika“,bylos Nr. 3K-3-19/2010; 2010 m. lapkričio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Mercbusas“ v. UAB ,,Silberauto“, bylos Nr. 3K-3-455/2010).

Dėl parduodamo daikto kokybės garantijos.

Viena iš bendrųjų pardavėjo pareigų yra perduoti daiktus. Vykdydamas ją pardavėjas privalo pagal pirkimo-pardavimo sutartį perduoti daiktus pirkėjui valdyti nuosavybės teise ir patvirtinti daiktų kokybę. Tai nustatyta CK 6.217 straipsnio 1 dalyje ir vertinama kaip įstatyme nustatyta prievolė. Ji yra viena iš civilinių teisinių pareigų (CK 1.136, 6.2 straipsniai). Pardavėjo suteikiamas parduodamo daikto kokybės patvirtinimas yra garantija. Pagal pareigos vykdymo intensyvumą yra išskiriamos: prievolės pasiekti tam tikrą rezultatą; prievolė užtikrinti tam tikrą apdairumo, uolumo, rūpestingumo laipsnį; prievolė ką nors garantuoti. Lietuvos teismų praktikoje toks skirstymas pripažįstamas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. spalio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Ž. B. IĮ v. UAB „Lietuvos telekomo verslo sprendimai“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-927/2001; 2001 m. lapkričio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L. M. S. v. Kauno Raudonojo Kryžiaus ligoninė, bylos Nr. 3K-3-1140/2001). Prievolė garantuoti pasižymi didžiausiu pareigos įvykdymo privalomumu. Pardavėjo prievolė patvirtinti daikto kokybę yra garantija pagal įstatymą (CK 6.317 straipsnio 2 dalis), todėl ji pasižymi didžiausiu vykdymo intensyvumu. Viena vertus, tai reiškia, kad pardavėjas garantuoja, jog parduodamų daiktų kokybė atitinka reikalavimus daiktui (CK 6.327 straipsnis), o kita vertus pardavėjui atsakomybė už netinkamą daikto kokybę netaikoma tik įstatyme ar sutartyje aiškiai apibrėžtais pagrindais. Pagal CK 6.327 straipsnio 3 dalį pardavėjas atsako už bet kokį neatitikimą, kuris buvo nuosavybės teisės perėjimo momentu, net jeigu tai paaiškėja vėliau. Tai reiškia, kad pagal šią nuostatą už paslėptus (neakivaizdžius) daikto trūkumus atsakomybė tenka pardavėjui. Pagal CK 6.327 straipsnio 4 dalį pardavėjas atsako už bet kokį neatitikimą, kuris yra bet kokios pardavėjo prievolės, įskaitant tinkamumą naudoti, pažeidimo pasekmė.

Remiantis byloje esančiais įrodymais konstatuotina, kad skolininkas pagal sutartį yra pardavėjas (atsakovė), todėl jo pareigos ir atsakomybė yra pagal pirmiau nurodytas teisines nuostatas. Atsakovės atstovas teismo posėdyje pripažino, jog atsakovė yra atsakinga už namo trūkumus, visiškai sutiko su eksperto A. S. Ekspertizės akte nurodytomis išvadomis, todėl išsamiau dėl atsakovės pareigos pašalinti gyvenamojo namo, esančio (duomenys neskelbtini), statybos darbų trūkumus nepasisakytina.

Dėl eksperto išvados vertinimo.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką, savo nutartyse yra pasisakęs, kad eksperto išvada teismui nėra privaloma. Ji turi būti įvertinta pagal teismo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu byloje esančių įrodymų ištyrimu (CPK 218 straipsnis), t. y. ekspertizės išvada vertinama pagal tokias pačias taisykles kaip ir kitos įrodinėjimo priemonės. Dėl ekspertizės akto, kaip įrodymų šaltinio, vertinimo kasacinis teismas yra suformavęs teisės aiškinimo praktiką, pagal kurią konkretūs faktiniai duomenys, gauti ekspertinio tyrimo metu, gali būti paneigti, jeigu yra duomenų dėl jų nepagrįstumo, nepatikimumo ar kitokio ydingumo. Pagrindas atmesti kaip įrodymą eksperto išvadą ar jos dalį gali būti tai, kad ekspertizės akto turinys prieštaringas, kad išvados neišplaukia iš tyrimo eigos, kad išvada pateikta dėl to, dėl ko tyrimas nedarytas arba atliktas neišsamiai, ir kitais panašiais atvejais, kai kyla pagrįstų abejonių dėl ekspertinio tyrimo eigos ir rezultatų. Ekspertizės akto duomenys gali būti atmetami kaip įrodymai, kai jie prieštarauja kitiems bylos įrodymams, nes ekspertizės akto duomenys neturi didesnės įrodomosios galios. Kita vertus, ekspertizės akte esantys duomenys pagal jų objektyvumą dėl prigimties ir gavimo aplinkybių paprastai yra patikimesni, negu duomenys, esantys kituose įrodymų šaltiniuose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. gegužės 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. Ž. v. J. A. V., bylos Nr. 3K-3-733/2002; kt.).

Nagrinėjamoje byloje teismas, įvertinęs teismo paskirtos ekspertizės aktą, vadovaudamasis proceso teisės normų nustatytomis ir teismų praktikos išplėtototomis įrodymų vertinimo taisyklėmis, konstatuoja, kad eksperto A. S. išvada yra pagrįsta. Pažymėtina, jog šalys ir tretieji asmenys sutiko su eksperto Ekspertizės akte pateiktomis išvadomis ir jų neginčijo.

Ištyrus ir įvertinus byloje esančius įrodymus, konstatuotina, jog ieškovė neįrodė, kad Dalinės ekspertizės akte nustatytus trūkumus galima pašalinti vien tik jos reikalaujamu būdu, todėl, atsižvelgiant į Ekspertizės akto išvadas šios ieškinio dalys tenkinos iš dalies.

Esant nustatytoms faktinėms bylos aplinkybėms ir jas patvirtinantiems įrodymams, atsižvelgiant į ekspertizės akto išvadas, eksperto A. S. paaiškinimus, konstatuotina, jog ieškovės reikalavimai pagrįsti iš dalies, todėl ieškinys tenkintinas iš dalies. Ieškovė įpareigotina pašalinti šiuos daugiabučio gyvenamojo namo, esančio adresu (duomenys neskelbtini), trūkumus, nurodytus UAB „Statybų horizontai“ 2010-09-15 parengto Dalinės ekspertizės akto išvadų 2-7 punktuose:

1) pašalinti namo, esančio adresu (duomenys neskelbtini), garažo sienų (ašyse 1-1 ir 8-8) ir garažo grindų pastovios drėgmės skverbtį į garažo patalpas atliekant statybos techninius reikalavimus atitinkančios namo pamatų hidroizoliacijos įrengimo/taisymo darbus;

2) provėžų ir lietaus surinkimo latakų įvažiavime į garažą ištaisymui sutvarkyti po betoninėmis trinkelėmis esančius grunto pagrindus, pakeisti sulūžusius lietaus surinkimo latakus ir pakloti betonines trinkeles ant sutvarkyto pagrindo;

3) suformuoti namo balkonų, nuo antrojo aukšto iki penktojo aukštų (ties ašimi 2-2) grindų nuolydžius taip, kad atmosferos krituliai nuo balkonų grindų nepatektų ant pastato sienos (fasado) ir pašalinti namo apdailiniame tinke ties šiais balkonais atsiradusius defektus (tinko pažeidimas, dažų atsilupimas, vizualios purvo dėmės-nubėgimai);

4) pašalinti namo apdailiniame tinke ir apdailiniame mūre atsiradusius įtrūkimus;

5) atsakovės lėšas parengti projektinius sprendinius ir juos įgyvendinti tikslu užkirsti kelią tolimesniam namo apdailinio tinko ir apdailinio mūro įtrūkimams atsirasti;

6) pakeisti namo cokolio apdailinį tinką ir jį nudažyti.

Atmestini ieškovės reikalavimai dėl grunto drenažo aplink namą įrengimo/taisymo darbų atlikimo, bei namo balkonų, nuo antrojo aukšto iki penktojo aukštų (ties ašimi 2-2) grindų nuolydžių įrengimą, suformuojant balkono grindų nuolydžius į pastato išorę, nes, atsižvelgiant į Ekspertizės akto išvadas, eksperto A. S. paaiškinimus, darytina išvada, jog ieškovas neįrodė, kad ieškinyje trūkumus galima pašalinti tik ieškinyje reikalaujamais Dalinės ekspertizės akte nurodytais būdais.

Atmestinas kaip nepagrįstas atsakovės atstovo atgrumentas, jog atsakovė neprivalo pašalinti namo apdailinio tinko trūkumus bei už atsakovės lėšas parengti projektinius sprendinius ir juos įgyvendinti tikslu užkirsti kelią tolimesniam namo apdailinio tinko ir apdailinio mūro įtrūkimams atsirasti, motyvuojant tuo, kad tie trūkumai nenurodyti A. S. Ekspertizės akte. Teismo posėdžio metu trečiojo asmens UAB „A 405“ atstovas S. P. paaiškino, jog įtrūkimai galėjo atsirasti dėl projektavimo klaidų, kadangi tai buvo naujas dalykas ir nebuvo techninių reglamentų, kaip reikia projektuoti, nurodė, jog gali padaryti projektinį pasiūlymą dėl deformacinių siūlių įrengimo. Kadangi konstatuota, jog dėl namo statybos darbų trūkumų atsakinga yra atsakovė, todėl atsakovė privalo pašalinti prieš tai minėtus trūkumus.

Atmestinas kaip nepagrįstas ieškovės reikalavimas įpareigoti atsakovę per du mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti daugiabučio gyvenamojo namo, esančio adresu (duomenys neskelbtini), trūkumus, nurodytus UAB „Statybų horizontai“ 2010-09-15 parengto Dalinės ekspertizės akto išvadų 2-7 punktuose, bei reikalavimas per teismo nustatytą terminą atsakovei pilnai nepašalinus visų gyvenamojo namo adresu: (duomenys neskelbtini), trūkumų, skirti atsakovei 200,00 Lt baudą ieškovės naudai už kiekvieną pradelstą visiškai pašalinti trūkumus kalendorinę dieną. Teismas sutinka su atsakovės atstovo argumentu, jog ieškovės reikalavimas nustatyti terminą trūkumams pašalinti yra nepagrįstas, nes nustačius konkretų terminą atsakovas bus įpareigotas atlikti darbus tuo metų laiku, kai jų atlikti negalima, kadangi kai kurie darbai gali būti atliekami tik vasaros metu, todėl termino nustatymas ir baudos skyrimas prieštarautų teisingumo sąžiningumo ir protingumo kriterijams.

Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškinį tenkinus iš dalies patenkinta 50,00 procentų ieškinio reikalavimų, atmesta 50,00 procentų reikalavimų. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovės ieškovei priteistina 50,00 procentų jos turėtų bylinėjimosi išlaidų. Atitinkamai iš ieškovės atsakovei priteistina 50,00 procentų jos turėtų bylinėjimosi išlaidų.

Nustatyta, kad ieškovė sumokėjo 133,00 Lt žyminį mokestį (T I, b. l. 7) bei patyrė šias bylinėjimosi išlaidas: 1089,00 Lt užstatas, įmokėtas į teismo depozitinę sąskaitą už eksperto darbą (T III, b. l. 41, 52-53), 5804,90 Lt už advokato paslaugas (T III, b. l. 64-87), 4840,00 Lt už UAB „Statybų horizontai“ dalinės ekspertizės atlikimą (T III, b. l. 88). Viso ieškovė patyrė 11866,90 Lt bylinėjimosi išlaidų. Esant aukščiau nustatytoms aplinkybėms, iš atsakovės ieškovės naudai priteistina 5933,45 Lt bylinėjimosi išlaidų.

Nustatyta, kad atsakovė patyrė šias bylinėjimosi išlaidas: 10000,00 Lt užstatas, įmokėtas į teismo depozitinę sąskaitą už UAB „Vakarų regiono statybų konsultacinis biuras“ ekspertizės atlikimą (T II, b. l. 136, 181), 6050,00 Lt už advokato paslaugas (T III, b. l. 19-20). Viso atsakovė patyrė 16050,00 Lt bylinėjimosi išlaidų. Esant aukščiau nustatytoms aplinkybėms, iš ieškovų atsakovės naudai priteistina 8025,00 Lt bylinėjimosi išlaidų, po 4012,50 Lt iš kiekvieno ieškovo.

Taikant tarpusavio įskaitymo būdą, iš atsakovės UAB „Pamario troba“ ieškovės DNSB „Mėlynas namas“ naudai priteistina 1920,95 Lt bylinėjimosi išlaidų.

Atmetus ieškovo G. Š. ieškinį ieškovo G. Š. priteistina 4012,50 Lt bylinėjimosi išlaidų atsakovei UAB „Pamario troba“.

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 262 str. 2 d., 286 str.,

 

n u s p r e n d ž i a:

 

ieškovės DNSB „Mėlynas namas ieškinį tenkinti iš dalies.

Įpareigoti atsakovę UAB „Pamario troba“, į. k. 142049656, pašalinti daugiabučio gyvenamojo namo, esančio adresu (duomenys neskelbtini), šiuos trūkumus, nurodytus UAB „Statybų horizontai“ 2010-09-15 parengto Dalinės ekspertizės akto išvadų 2-7 punktuose:

1) pašalinti namo, esančio adresu (duomenys neskelbtini), garažo sienų (ašyse 1-1 ir 8-8) ir garažo grindų pastovios drėgmės skverbtį į garažo patalpas atliekant statybos techninius  reikalavimus atitinkančios namo pamatų hidroizoliacijos įrengimo/taisymo darbus;

2) provėžų ir lietaus surinkimo latakų įvažiavime į garažą ištaisymui sutvarkyti po betoninėmis trinkelėmis esančius grunto pagrindus, pakeisti sulūžusius lietaus surinkimo latakus ir pakloti betonines trinkeles ant sutvarkyto pagrindo;

3) suformuoti namo balkonų, nuo antrojo aukšto iki penktojo aukštų (ties ašimi 2-2) grindų nuolydžius taip, kad atmosferos krituliai nuo balkonų grindų nepatektų ant pastato sienos (fasado) ir pašalinti namo apdailiniame tinke ties šiais balkonais atsiradusius defektus (tinko pažeidimas, dažų atsilupimas, vizualios purvo dėmės-nubėgimai);

4) pašalinti namo apdailiniame tinke ir apdailiniame mūre atsiradusius įtrūkimus;

5) atsakovės lėšas parengti projektinius sprendinius ir juos įgyvendinti tikslu užkirsti kelią tolimesniam namo apdailinio tinko ir apdailinio mūro įtrūkimams atsirasti;

6) pakeisti namo cokolio apdailinį tinką ir jį nudažyti.

Kitoje dalyje ieškovės DNSB „Mėlynas namas ieškinį atmesti.

Ieškovo G. Š. ieškinį atsakovei UAB „Pamario troba“, tretiesiems asmenims UAB „Ranga“, UAB „Vigrinda“, UAB „A 405“, Z. Š. dėl įpareigojimo pašalinti netinkamos kokybės daikto trūkumus, atmesti.

Priteisti ieškovo G. Š. 4012,50 Lt bylinėjimosi išlaidų atsakovei UAB „Pamario troba“, į. k. 142049656.

Priteisti iš atsakovės UAB „Pamario troba“, į. k. 142049656, 1920,95 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovei DNSB „Mėlynas namas, į. k. 300066380.

Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

 

 

 

Teisėjas                                                                                                                         Petras Mineikis


Paminėta tekste:
 • CPK 178 str. Įrodinėjimo pareiga
 • CPK
 • CPK 185 str. Įrodymų įvertinimas
 • CPK 177 str. Įrodymai
 • CPK 182 str. Atleidimas nuo įrodinėjimo
 • 3K-3-499/2009
 • CK6 6.305 str. Pirkimo-pardavimo sutarties samprata
 • CK6 6.327 str. Reikalavimai daiktui
 • CK
 • 3K-3-19/2010
 • 3K-3-455/2010
 • CK6 6.217 str. Sutarties nutraukimas
 • CK6 6.317 str. Pardavėjo pareiga perduoti daiktus
 • CPK 218 str. Eksperto išvados įvertinimas
 • CPK 93 str. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas