Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: nuasmenintas nuosprendis byloje [PK-87-497-2012].doc
Bylos nr.: PK-87-497/2012
Bylos rūšis: baudžiamoji byla
Teismas: Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Kategorijos:
8. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai asmens garbei ir orumui (BK XXII skyrius)
8.1. Šmeižimas ( BK 154 str.)
1. BAUDŽIAMOJI TEISĖ
1.2. Specialioji dalis
1.2.8. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai asmens garbei ir orumui (BK XXII skyrius)
1.2.8.1. Šmeižimas (BK 154 str.)
1.2.8.1.1. Šmeižimas pagal BK 154 str. 1 d. (BK 154 str. 1 d.)

PK-87-497/2012

1.2.4.8

  

 

NUOSPRENDIS

Lietuvos Respublikos vardu

Vilnius

2012-02-01

Vilniaus m. 2 apylinkės teismo teisėjas A. C.,

sekretoriaujant T. M.,

dalyvaujant nukentėjusiajai M. D.,

nukentėjusiosios atstovei adv. J. L.,

gynėjui R. D.,

viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje M. D. kaltina G. J., a.k. (duomenys neskelbtini) gim. (duomenys neskelbtini), LR pilietę, lietuvę, gyv. (duomenys neskelbtini), neteistą, pagal LR BK 154 str. 1 d. ir nustatė:

G. J. 2011-06-17, apie 11.00 val., viešoje vietoje- (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), nukentėjusiosios vadovei Ž. K. paskleidė tikrovės neatitinkančia informaciją, galinčia paniekinti ir pažeminti nukentėjusiąją ir pakirsti pasitikėjimą ja, t.y. perdavė Ž. K. privataus, asmeninio pobūdžio žinias, kad nukentėjusioji yra nestabilios psichinės būklės.

Kaltinamoji G. J. savo kaltės nepripažino ir parodė, kad eina Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos generalinės sekretorės pareigas. Nukentėjusioji M. D. dirbo organizacijoje buhaltere. Išėjo iš darbo 2010 m. ir padavė kaltinamosios vadovaujamą organizaciją į teismą dėl neišmokėto darbo užmokesčio išieškojimo. Su tikslu gauti informacijos ir galbūt ją panaudoti civiliniame procese, buvo susitikusi su naujos M. D. darbovietės- teritorinės statistikos valdybos padalinio vadove. Pokalbio metu galbūt galėjo pasakyti, jog nukentėjusioji neadekvačios būsenos, nes padavė buvusią darbovietę į teismą. Šmeižti M. D. tikslo neturėjo, ir to, kad ji yra nestabilios psichinės būklės, nesakė.

Nors kaltinamoji G. J. savo kaltę neigia, ją įrodo nukentėjusiosios, liudytojos Ž. K. parodymai.

Nukentėjusioji M. D. parodė, kad iki 2010-03-01 dirbo Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijoje buhaltere. Išėjo iš darbo, nes nebuvo mokamas darbo užmokestis, kreipėsi į teismą dėl darbo užmokesčio išieškojimo. Netrukus įsidarbino Vilniaus teritorinėje statistikos Valdyboje buhaltere. 2011-06-17 nukentėjusiąją pas save pasikvietė valdybos direktorė Ž. K. ir papasakojo, kad įvyko pokalbis su G.J. kuri charakterizavo nukentėjusiąją kaip psichiškai nestabilią.

Liudytoja Ž. K. parodė, kad skunde nurodytu laikotarpiu dirbo Vilniaus teritorinės statistikos valdybos direktore. M. D. ėjo buhalterės pareigas. Nukentėjusiąją charakterizuoja tik teigiamai- kaip darbuotoją, kuris kruopščiai ir neskaičiuodamas asmeninio laiko, esant reikalui ir po darbo, vykdė jam pavestas pareigas. 2011-06-16 į darbą telefonu paskambino neprisistačiusi moteris ir pasakė, kad turi nusiskundimų viena mano darbuotoja. Liudytoja pasiūlė išdėstyti faktus raštu arba susitikti. Susitarė susitikti kitą dieną. Kitą dieną, 2011-06-17 susitiko su skambinusia moterimi, kaip dabar žino- G. J.. Paaiškėjo, kad kaltinamoji jokių nusiskundimų dėl įstaigos darbuotojų neturi, o atėjo neva perspėti dėl tariamai neprognozuojamo M. D. elgesio. Charakterizavo ją kaip psichiškai nestabilią, turinčią psichologinių problemų moterį. Visas šias žinias pateikė ne kaip nuomonę, o kaip faktus, buvo akivaizdus G. J. noras pakenkti M. D., ją sukompromituoti. Liudytoja, kadangi buvo visiškai patenkinta M. D. darbu, nutraukė pokalbi, supratusi, jos ja bandoma manipuliuoti. Apie įvykusi pokalbį tą pačia dieną papasakojo M. D., kuri dėl to labai susijaudino.

G. J. veiksmai teisingai kvalifikuoti, pagal LR BK 154 str. 1 d. Atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

G. J. teisiama pirmą k artą, todėl jai skirtina su laisvės atėmimu nesusijusi bausmė- laisvės apribojimas. (LR BK 55 str.).

Civilinis ieškinys tenkintinas dalinai. Teismas nenustatė, kad kaltinamosios paskleista tikrovės neatitinkanti informacija pasklido, todėl kitos žalos, išskyrus dvasinius pergyvenimus ir stresą, nukentėjusiąją negalėjo padaryti. Įvertinus šias aplinkybes, teismo nuomone, adekvatus padarytai neturtinei žalai kompensacijos dydis yra 2000 Lt.

Vadovaujantis LR BPK 303 str. 2 d., nusprendė:

G. J. pripažinti kalta pagal LR BK 154 str. 1 d. ir skirti laisvės apribojimą 3 mėnesiams.

Išaiškinti, kad asmenys, nuteisti laisvės apribojimo bausme privalo be teismo ar bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos bei nustatyta tvarka atsiskaityti, kaip vykdo šį draudimą.

Kardomosios priemonės- pasižadėjimo neišvykti, nekeisti.

Priteisti M. D. naudai iš G. J. 2000 Lt, nusikaltimu padarytai neturtinei žalai atlyginti ir 1000 Lt išlaidoms, susijusioms su atstovės pagalbos teisme apmokėjimu atlyginti.

Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus m. 2 apylinkės teismą apeliaciniu skundu.

 

 

Teisėjas


PK-87-497/2012

1.2.4.8

  

 

NUTARTIS

Vilnius

2012-02-02

Vilniaus m. 2 apylinkės teismo teisėjas A. C. susipažino su baudžiamąją byla, kurioje G. J. nuteista pagal LR BK 154 str. 1 d. ir nustatė:

2012-02-01 Vilniaus m. 2 apylinkės teismo nuosprendžiu G. J. pripažinta kalta pagal LR BK 154 str. 1 d. ir nubausta laisvės apribojimu 3 mėnesiams. Nuosprendžio rezoliucinėje dalyje padaryta klaida, nurodant kardomosios priemonės taikymą nuteistajai iki įsiteisės nuosprendis. 2011-10-27 Vilniaus m. 2 apylinkės teismo nutartimi G. J. skirta kardomoji priemonė- rašytinis pasižadėjimas neišvykti (b.l. 10), panaikinta 2011-11-29 Vilniaus apygardos teismo nutartimi (b.l. 62- 64), todėl iki nuosprendis įsiteisės, G. J. jokia kardomoji priemonė neskirtina.

Vadovaujantis LR BPK 3081 str. nutarė:

Iš nuosprendžio rezoliucinės dalies pašalinti sakinį: „Kardomosios priemonės- pasižadėjimo neišvykti, nekeisti“.

G. J. iki nuosprendis įsiteisės, kardomosios priemonės neskirti.

Prieštaravimai šiai nutarčiai gali būti nurodyti apeliaciniame skunde dėl nuosprendžio.

 

 

Teisėjas