Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2018-10-10][nuasmeninta nutartis byloje][e3K-3-354-378-2018].docx
Bylos nr.: e3K-3-354-378/2018
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika 124246958 atsakovas
UAB „Inoveca Medtechna" 123549952 Ieškovas
Kategorijos:
11.1. Bylos dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo ar pakeitimo
2.6.11.4.1. Perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimas ar pakeitimas
2. CIVILINIAI TEISINIAI SANTYKIAI
2.6.11.4. Viešasis pirkimas-pardavimas
2.6. Prievolių teisė
11. BYLOS DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TEISINIŲ SANTYKIŲ
2.6.11. Pirkimas-pardavimas

?PASTABA: D

Civilinė byla Nr. e3K-3-354-378/2018

Teisminio proceso Nr. 2-55-3-02001-2017-8

Procesinio sprendimo kategorija 2.6.11.4.1 (S)

 

img1 

 

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2018 m. spalio 9 d.

Vilnius

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gražinos Davidonienės (pranešėja ir kolegijos pirmininkė), Birutės Janavičiūtės ir Gedimino Sagačio,

teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Inoveca Medtechna kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. kovo 8 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės Inoveca Medtechna“ ieškinį atsakovei viešajai įstaigai Vilniaus rajono centrinei poliklinikai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

 

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė :

 

I. Ginčo esmė

 

1.       Kasacinėje byloje sprendžiama dėl teisės normų, reglamentuojančių tiekėjo atitikties kvalifikacijos reikalavimui – turėti gamintojo išduotą (jei pats nėra gamintojas) atstovavimo teisę arba turėti oficialų susitarimą su gamintojo atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, taip pat viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo tvarką, aiškinimo ir taikymo.

2.       Ieškovė UAB „Inoveca Medtechna“ (toliau – ir ieškovė, tiekėja) teismo prašė pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės VšĮ Vilniaus rajono poliklinikos (toliau – ir atsakovė, perkančioji organizacija) 2017 m. rugpjūčio 18 d. ir rugsėjo 5 d. sprendimus, grąžinti šalis į iki pažeidimo buvusią padėtį, įpareigoti atsakovę pripažinti, kad ieškovė atitinka supaprastinto atviro viešojo pirkimo „Odontologinių įrenginių pirkimas“, pirkimo Nr. 187276, (toliau – ir Konkursas) sąlygų reikalavimus ir pripažinti ieškovę Konkurso laimėtoja.

3.       Atsakovė 2017 m. gegužės 18 d. paskelbė apie Konkursą, kurio:

3.1.                      3.1.6 punkte įtvirtinta, kad tiekėjai turi turėti atstovavimo gamintojui teisę (jei patys nėra gamintojai) arba turi turėti oficialų susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis (toliau – ir ginčo Konkurso sąlyga);

3.2.                      3.1.7 punkte nurodyta, kad tiekėjo siūlomų prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinių standartų reikalavimus; kvalifikacijos reikalavimą įrodantys dokumentai – oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintą kompetenciją turinčių agentūrų išduoti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai (su vertimu į lietuvių kalbą).

4.       Ieškovė Konkurse pateikė savo pasiūlymą. Atsakovė tris kartus prašė ieškovės patikslinti pateiktą pasiūlymą dėl atitikties ginčo Konkurso sąlygai ir galiausiai, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – ir VPĮ, redakcija, galiojusi iki 2017 m. liepos 1 d.) 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 2018 m. rugpjūčio 18 d. sprendimu jos pasiūlymą atmetė kaip neatitinkantį Konkurso sąlygų 3.1.6 punkto.

5.       Ieškovė 2017 m. rugpjūčio 25 d. pateikė pretenziją, šią atsakovė 2017 m. rugsėjo 5 d. sprendimu Nr. 10-1077 atmetė, nurodydama, kad gamintojos bendrovės „Cefla s.c. CE sertifikate nėra įrašytas turbininis antgalis ir polimerizaci lempa, todėl bendrovė „Cefla s.c. nėra šių dalių gamintoja, o tiekėja privalėjo pateikti atstovavimą šių prekių gamintojams patvirtinančius dokumentus pagal Konkurso sąlygų 3.1.6 punktą; bendrovė „Cefla s.c. neprisiima atsakomybės už nurodytų dalių kokybę ir netaiko joms garantijos, be to, tiekėja netinkamai aiškina, jog prekė yra visas komplektas (įrenginys), kadangi Techninėje specifikacijoje buvo nurodytos atskiros prekės, įskaitant turbininį antgalį ir polimerizaci lempą, todėl šios dalys yra atskiros prekės ir dėl jų tiekėja privalėjo pateikti atstovavimo gamintojai teisę patvirtinančius dokumentus. Tiekėjos pateikti dokumentai dėl bendrovių Sirona Dental systems GmbH EB bei Mecron SpA oficialių atstovų buvo vertinti, tačiau jie atsakovės buvo pripažinti kaip neatitinkantys ginčo Konkurso sąlygos reikalavimų.

6.       Ieškovės teigimu, perkančioji organizacija, vertindama jos pasiūlymo atitiktį Konkurso sąlygų 3.1.6 punkto reikalavimui, nepagrįstai aiškina, kad prekė yra kiekviena sudedamoji odontologinio įrenginio dalis, o ne toks įrenginys (įrenginio komplektas kaip visuma), ir todėl nepagrįstai laiko, jog tiekėjai privalėjo pateikti atstovavimo visų sudedamųjų dalių gamintojams teisę pagrindžiančius dokumentus. Aplinkybę, kad ieškovės siūlomas įrenginys Anthos A3Plus Continental, kurį sukomplektavo gamintoja bendrovė  Cefla s.c., yra viena prekė, patvirtina Konkurso sąlygų 2.1 punktas, 1 priedas, 2 priedas (toliau – ir Techninė specifikacija) bei subsidiariai viešųjų pirkimų procedūrose taikytini teisės aktai – Tarybos 1993 m. birželio 14 d. direktyvos 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų (toliau – ir Direktyva 93/42) 1 straipsnio 2 dalies f punktas ir Lietuvos medicinos normos MN 4:2009 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-18 (toliau – ir MN 4:2009), 33 punktas.

7.       Ieškovė nurodė, kad perkančioji organizacija jai pateiktus pirkimo objekto sudedamųjų dalių CE sertifikatus nepagrįstai ir neteisėtai vertino kaip pagrindą reikalauti šių sudedamųjų dalių gamintojų patvirtinimų dėl teisės atstovauti. Visos pirkimo objekto sudedamosios dalys yra neatskiriama ieškovės siūlomo prietaiso Anthos A3Plus Continental dalis ir ieškovei pakanka pateikti dokumentą, patvirtinantį atstovavimą jo gamintojai bendrovei Cefla s.c.“, ir nereikia pateikti atstovavimą atskirų dalių gamintojams patvirtinančių dokumentų.

8.       Ieškovė pažymėjo, kad perkančiajai organizacijai papildomai pateikė susitarimus su dviem kitų sudedamųjų dalių gamintojų bendrovių „Sirona Dental Systems GmbH EB bei Mectron SpA oficialiais atstovais ne dėl to, kad sutinka su atsakovės pozicija, o tik vykdydama jos įpareigojimą. Perkančioji organizacija netinkamai aiškina šių susitarimų reikšmę, kadangi sudedamąsias įrenginio dalis ieškovė įsigis ne iš jų, o jie tik įsipareigojo suteikti šių dalių kokybės garantiją, garantinę priežiūrą ir remontą.

 

II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė

 

9.       Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimu ieškinį atmetė.

10.       Teismas nustatė, kad atsakovė Konkursu ketino įsigyti keturis odontologinių įrenginių komplektus, susidedančius iš: odontologinio įrenginio (kurį sudaro paciento kėdė, vandens bei oro tiekimo ir instrumentų kontrolės ir valdymo sistema, išsiurbimo sistema, spjaudyklė, asistento instrumentai, apšvietimo sistema, kėdutė gydytojui bei kėdutė asistentui), taip pat elektrinio mikrovariklio, turbininio antgalio, kampinio antgalio, ultragarsinio skalerio ir polimerizacinės lempos. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija ketino įsigyti 6 skirtingas prekes (po 4 vienetus), kurios dėl perkamo objekto specifiškumo būtų komplektuojamos į 4 rinkinius, pateiktinus trims gydymo įstaigoms.

11.       Teismas nesutiko su ieškove, jog visas perkamas odontologinis įrenginys (odontologinė įranga), kaip komplektas, yra nedaloma prekė, nes Techninės specifikacijos 26 pozicijose nurodytos prekės nelaikytinos odontologinio įrenginio, esančio 1 pozicijoje, sudedamosiomis dalimis. Odontologinio įrenginio, kaip savarankiškos prekės, sudedamosiomis dalimis laikytinos: paciento kėdė, vandens bei oro tiekimo ir instrumentų kontrolės ir valdymo sistema, išsiurbimo sistema, spjaudyklė, asistento instrumentai, apšvietimo sistema, kėdutė gydytojui bei kėdutė asistentui, o Techninės specifikacijos 26 punktuose nurodytos prekės laikytinos odontologinio įrenginio priedais, ne sudedamosiomis dalimis.

12.       Teismas pažymėjo, jog pirmiau nurodyti priedai, kaip atskiros prekės, gali būti įmontuoti (išmontuoti), jos gali būti perkamos kaip atskiros prekės, taip pat šių priedų yra daugiau ir skirtingų. Dėl to situacija, kai skirtingos prekės sutarties vykdymo procese sukomplektuojamos į vieną rinkinį, nepašalina jų kaip skirtingų prekių apibrėžimo. Ta aplinkybė, kad perkančioji organizacija pasiūlymo kainą prašė pateikti pagal komplektą, kaip mato vienetą, taip pat nereiškia, jog Techninėje specifikacijoje nebuvo nurodytos atskiros perkamos prekės. 

13.       Atsižvelgdamas į Konkurso sąlygų 3.1.6 punkto turinį bei nustatęs, kad nei bendrovės „Cefla s.c. CE sertifikate Nr. 830/MMD, nei CE sertifikate Nr. 1675/MDD nėra deklaruota, jog ši gamintoja surinko siūlomą produktą Anthos A3Plus Continental kaip vieną rinkinį, įskaitant gamintojų bendrovių „Sirona Dental Systems GmbH bei Mectron SpA gaminamas prekes, t. y. ieškovė nepateikė gamintojos bendrovės Cefla s.c. surašytos atitikties deklaracijos, kurioje būtų įrašytos sertifikuotos kitų gamintojų prekės, naudojamos surenkant odontologinio įrenginio komplektą, o perkančiajai organizacijai adresuotame 2017 m. liepos 13 d. bendrovės „Cefla s.c. rašte tėra nurodyta, jog Anthos A3 Plus odontologinis įrenginys gali būti įrengtas su priedais – oro turbina Sirona T Racer ir polimerizacine lempa Mectron Starlight S Sler, teismas sprendė, kad pateiktas atstovavimo gamintojai bendrovei Cefla s.c. dokumentas nesuteikia teisės ieškovei atstovauti gamintojoms bendrovėms Sirona Dental Systems GmbH bei Mectron SpA. Teismas pažymėjo, kad pagal Konkurso sąlygas tuo atveju, jei ieškovės pasitelktas gamintojas bendradarbiauja su kitais gamintojais, ji galėjo pateikti įgalioto atstovo dokumentus, tačiau tokie dokumentai taip pat nebuvo pateikti.

14.       Vertindamas ieškovės papildomai pateiktus bendrovių „Sirona Dental Systems GmbH bei Mectron SpA oficialių atstovų UAB „BaltMed“ ir UAB „Medicinos linija“ 2017 m. liepos 31 d. susitarimus teismas nustatė, kad juose yra tik patvirtinimas, jog esant būtinybei ieškovei bus suteikta techninė pagalba remontuojant prekes ar tiekiant jų dalis, tačiau tai nėra susitarimas dėl prekių pardavimo, kaip reikalaujama ginčo Konkurso sąlygoje.

15.       Nepagrįstais laikyti ir ieškovės argumentai, kad ginčo atveju taikytina 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB, (toliau – ir Direktyva 2014/24) bei naujoji VPĮ redakcija, nes minėta direktyva taikoma tarptautinės vertės pirkimams, o Konkursas paskelbtas, todėl ir vykdomas pagal iki 2017 m. birželio 30 d. galiojusias VPĮ nuostatas.

16.       Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą pagal ieškovės apeliacinį skundą, 2018 m. kovo 8 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimą paliko nepakeistą.

17.       Kolegija, įvertinusi ne tik Techninės specifikacijos 2 lentelę, bet ir Konkurso sąlygų 2.1 punktą, 1 priedą ir ypač Techninės specifikacijos 1 lentelę, nurodė, kad atsakovė vykdė odontologinės įrangos pirkimą, t. y. ketino įsigyti keturis odontologinių įrenginių komplektus, kurie turėjo susidėti iš 6 skirtingų prekių. Techninės specifikacijos 1 lentelėje nurodytos 6 atskiros prekės, 2 lentelėje tik detalizuojama, kad odontologinio įrenginio, kaip savarankiškos prekės, sudedamosiomis dalimis laikytinos: paciento kėdė, vandens bei oro tiekimo ir instrumentų kontrolės ir valdymo sistema, išsiurbimo sistema, spjaudyklė, asistento instrumentai, apšvietimo sistema, kėdutė gydytojui bei kėdutė asistentui, o 2–6 punktuose nurodytos prekės laikytinos atskiromis prekėmis.

18.       Nors pasisakydamas dėl Direktyvos 93/42 1 straipsnio 2 dalies f punkto ir MN 4:2009 33 punkto reglamentavimo pirmosios instancijos teismas klaidingai kaip analogiškas vartojo sertifikatų bei deklaracijų sąvokas, tačiau, kolegijos vertinimu, tai nekeičia iš esmės teisingų teismo išvadų, kad norėdamas būti laikomu sukomplektuotos prekės gamintoju asmuo turi tokią prekę surinkti bei parengti jos atitikties deklaraciją. Šiuo atveju iš byloje esančių dokumentų kolegija padarė išvadą, kad gamintoja bendrovė Cefla s.c. odontologinį įrenginį Anthos A3Plius Continental komplektuoja su savo pačios pagamintais priedais, tačiau taip pat nurodo galinti sukomplektuoti ir su ieškovės pasiūlyme nurodytomis oro turbina Sirona T Racer bei polimerizacine lempa Mectron Starlight S Sler. Spręsta, kad įrodymų, jog tokia galimybė realiai buvo įgyvendinta ir buvo parengta tokio įrenginio atitikties deklaracija, dėl ko bendrovė „Cefla s.c. galėtų būti laikoma šio įrenginio gamintoja minėtos Direktyvos 93/42/EEB prasme, byloje nėra.

19.       Kolegija nurodė, kad, byloje nesant dokumentų, pagrindžiančių ieškovės teisę atstovauti gamintojoms bendrovėms Sirona Dental Systems GmbH ir Mectron SpA prekiaujant jų pagamintomis prekėmis, ieškovė pagrįstai pirmosios instancijos teismo vertinta kaip neatitikusi ginčo Konkurso sąlygos. Kolegija pažymėjo, kad pagal Konkurso sąlygas tiekėjai turėjo teisę, jei jų pasitelkti gamintojai (šiuo atveju bendrovė „Cefla s.c.) bendradarbiauja su kitais gamintojais (šiuo atveju bendrovėmis „Sirona Dental Systems GmbH ir Mectron SpA), pateikti oficialius įgalioto atstovo bendradarbiavimo dokumentus, tačiau tokie dokumentai taip pat nebuvo pateikti. Ieškovės susitarimai su UAB „BaltMedir UAB „Medicinos linija“, kolegijos vertinimu, nelaikytini susitarimais, įrodančiais ieškovės atstovavimo teisę dėl prekybos siūlomomis prekėmis, o tik patvirtina jų sutikimą, esant būtinybei, suteikti ieškovei techninę pagalbą aptarnaujant, remontuojant ir tiekiant dalis prekėms. Nesant ginčo dėl to, kad šie susitarimai nepagrindžia ieškovės atitikties Konkurso sąlygų 3.1.6 punkto reikalavimui, jie nelaikytini šios bylos nagrinėjimo dalyku ir dėl jų teismas plačiau nepasisakė.

 

III. Kasacinio skundo ir atsiliepimų į jį teisiniai argumentai

 

20.       Kasaciniu skundu ieškovė UAB „Inoveca Medtechnaprašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. kovo 8 d. nutartį ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

20.1.                      Teismai, pažeisdami VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytus tiekėjų lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus, nepagrįstai per plačiai aiškino ir taikė Konkurso sąlygas, kaip tariamai nustatančias reikalavimus ne visam tiekėjų siūlomam odontologinio įrenginio komplektui bendrai, bet kiekvienai jo sudedamajai daliai atskirai. Teismų nepagrįstai vertinta, kad atsakovė ketina įsigyti 6 atskiras prekes, o ne odontologinės įrangos komplektą. Darant tokią išvadą nebuvo atsižvelgta į Konkurso sąlygų 2.1 punktą, 1 priedą, Techninės specifikacijos 1 lentelę, paneigtas Konkurso dokumentuose nurodytas pirkimo objekto aprašymas, kuriame pirkimo objektas nurodytas kaip odontologinės įrangos komplektai. Be to, teismai pripažino atsakovės ketintas įsigyti prekes kaip atskiras, nepaisant to, kad jos nėra savarankiškos (polimerizacinė lempa ar oro turbina negali būti naudojamos atskirai, be kitų komplektuojamos įrangos dalių) ir sudaro vieną, tarpusavyje suderintą ir veikiantį įrangos komplektą, ką visiškai aiškiai atsakovė buvo įvardijusi Konkurso dokumentuose.

20.2.                      Konkurso dokumentų reikalavimų pagrįstumas turėtų būti vertinamas atsižvelgiant į atsakovės veiklos specifiką. Šiuo atveju atsakovė yra asmens sveikatos priežiūros įstaiga – poliklinika, o ne specializuota odontologinio gydymo įstaiga ar universitetinė ligoninė, kuri perka odontologinę įrangą, skirtą pirminio asmens sveikatos priežiūros lygio paslaugoms teikti, todėl nepagrįsta Konkurso dokumentų reikalavimus aiškinti taip griežtai (siaurai) ir tokiu būdu, kad tiekėjams, siekiantiems dalyvauti viešajame pirkime, būtina turėti atstovavimo susitarimą su kiekvienos odontologinės įrangos komplekto sudedamosios dalies gamintoju. 

20.3.                      Buvo nukrypta nuo kvalifikacijos, kaip objektyvios kategorijos, vertinimo standarto, nes objektyvūs faktai, t. y. perkamas objektas, kaip vientisas įrangos komplektas, ir ieškovės įgaliojimas atstovauti siūlomos įrangos komplekto gamintojui, buvo neteisingai įvertinti.

20.4.                      Teismai nepagrįstai de facto (faktiškai) sutapatino CE sertifikatą su CE deklaracija, todėl nepagrįstai konstatavo, jog vien CE deklaracijos, kurioje būtų minimos oro turbina Sirona T Racer ir polimerizacinė lempa Mectron Starlight S Sler, nepateikimas su pasiūlymu tariamai reiškia, jog bendrovė „Cefla s.c. tokio komplekto negamina ir atitinkamai ieškovė turėjo pateikti dokumentus, patvirtinančius jos teisę atstovauti ne vienai, o trims gamintojoms. Kadangi Konkurso dokumentuose nustatytas reikalavimas pateikti CE sertifikatą, tai perkančioji organizacija siekė įsitikinti gamintojo pajėgumu užtikrinti sukomplektuoto gaminio kokybę ir saugą. Su pasiūlymu buvo pateiktas notifikuotos įstaigos IMQ, atsakingos už medicinos priemonių įvertinimą, išduotas CE sertifikatas Nr. 830/MDD odontologinės įrangos komplektui Anthos A3 Continental, kuris parodo, kad gamintoja bendrovė Cefla s.c. užtikrina įvairių komplektacijų modelio Anthos A3 Continental atitik medicinos Direktyvai 93/42, kurio atitikčiai yra sertifikuotas.

20.5.                       Ieškovė pateikė CE sertifikatus visų sudedamųjų Konkurse siūlomo produkto dalių, kurias sukomplektuos ir ieškovei parduos odontologinės įrangos komplekto gamintoja bendrovė Cefla s.c., kartu pateikdama jau pagal atsakovės poreikius sukomplektuoto gaminio atitikties deklaraciją. Dėl to teismų pateiktas CE sertifikavimo bei deklaracijų išaiškinimas ir reikalavimas pirkimo metu ieškovei pateikti jos siūlomo produkto atitikties deklaraciją, kai pati prekė dar nėra sukomplektuota, nes ieškovė dar nelaimėjo Konkurso, paneigia ieškovės galimybę vykdytame viešajame pirkime siūlyti dar nepagamintą daiktą. Tik nustačius reikalavimą pateikti CE deklaraciją, tiekėjai viešajame pirkime privalo siūlyti jau pagamintą prekę, o šiuo atveju CE deklaracijos nebuvo reikalaujama pateikti.  

20.6.                       Teismai netinkamai taikė ir taip pažeidė Direktyvos 93/42 1 straipsnio 2 dalies f punkto ir MN 4:2009 33 punkto nuostatas dėl medicinos įrangos gamintojo sampratos bei jo pareigos parengti įrangos atitikties deklaraciją. Pagal Konkurso sąlygų 3.1.7 punktą tiekėjas turėjo pateikti CE sertifikatus kartu su pasiūlymu, o tik kartu su prekėmis, t. y. laimėjęs Konkursą ir sudaręs viešojo pirkimo sutartį, tiekėjas turėjo pateikti odontologinius komplektus, pažymėtus CE ženklu, bei pateikti techninius dokumentus, įskaitant CE deklaracijas (Konkurso sąlygų 3 priedo 2.2.3 punktas). Dėl to reikalavimas iš karto pateikti CE deklaracijas yra nepagrįstas, nes ieškovė objektyviai (odontologinis komplektas nėra užsakytas ir pagamintas) negali įgyvendinti teismų nurodytų reikalavimų ir CE ženklu paženklinti dar neegzistuojančio odontologinio komplekto.

21.       Atsakovė VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika atsiliepimu į kasacinį skundą prašo ieškovės kasacinį skundą atmesti ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. kovo 8 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodomi šie argumentai: 

21.1.                       Bylą nagrinėję teismai teisingai nustatė faktines aplinkybes, kad UAB „Inoveca Medtechna“ nei perkančiajai organizacijai pateiktame pasiūlyme, nei teismui nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad gamintoja bendrovė Cefla s.c. surinko siūlomą produktą Anthos A3 Plus Continental kaip vieną rinkinį kartu su gamintojos bendrovės „Sirona Dental Systems GmbH turbininiu antgaliu T3 Racer Midwest ir su gamintojos bendrovės MectronSpA polimerizacine lempa Starlight S Sler, vadinasi, netapo tokio rinkinio gamintoja. Bendrovės „Cefla s.c. 2017 m. liepos 13 d. rašte yra nurodyta ir ta aplinkybė, kad „garantija bus taikoma remiantis kiekvieno gamintojo pateiktais produkto dokumentais“, kas reiškia, kad Direktyvos 93/42 prasme gamintoja bendrovė Cefla s.c. neprisiima atsakomybės ir neketina minėtų priedų, pagamintų gamintojų bendrovių Sirona Dental Systems GmbH ir MectronSpA, tiekti rinkai savo vardu. Tokiu atveju, nepaneigiant galimybės komplektuoti gamintojos bendrovės „Cefla s.c. įrenginį su kitų gamintojų gaminamais priedais, ieškovė privalėjo pateikti gamintojų išduotus įgaliojimus atstovauti šioms gamintojoms parduodant (komplektuojant) šiais priedais siūlomą odontologinį įrenginį, nes tokiu atveju komplektuotoja būtų pati ieškovė.

21.2.                       Ieškovės pateikti siūlomų prekių CE sertifikatais aiškiai įrodoma, kad tiek siūlomas odontologinis įrenginys, tiek atskiri jo priedai yra savarankiškos prekės, nes jos sertifikuotos kaip atskiri produktai. Ieškovės pateikti susitarimai su oficialiomis gamintojų atstovėmis UAB „Medicinos linija“ ir UAB „Baltmed“ nepatvirtina ieškovės susitarimo su šiomis atstovėmis dėl prekybos siūlomomis prekėmis, susitarimai sudaryti po pasiūlymo pateikimo, todėl nepatvirtina, kad ieškovė pasiūlymo pateikimo metu turėjo atstovavimo teisę siūlyti ir parduoti siūlomame odontologinio įrenginio komplekte gamintojų bendrovių „Sirona Dental Systems GmbH ir MectronSpA gaminamas prekes.

21.3.                      Ieškovės kasaciniame skunde nurodytos aplinkybės, kaip Konkurso dokumentų reikalavimų aiškinimas, priklausomai nuo atsakovės, kaip asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiamų paslaugų lygio, nebuvo nurodytos pretenzijoje, nebuvo nagrinėjamos ir nustatytos nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teisme, todėl negali būti kasacinio apskundimo dalykas ir nagrinėjamos kasaciniame teisme. Jeigu ieškovė būtų VPĮ nustatyta tvarka ginčijusi ginčo Konkurso sąlygos reikalavimą dėl atstovavimo gamintojui dėl prekybos siūlomomis prekėmis, tik tuomet bylą nagrinėję teismai būtų galėję aiškintis tokio reikalavimo pagrįstumą, kiek tai susiję su perkančiosios organizacijos funkcijomis.

21.4.                       Lietuvos apeliacinis teismas atitikties deklaraciją laikė gamintoją patvirtinančiu dokumentu Direktyvos 93/42 prasme, todėl pagrįstai konstatavo, kad byloje nėra įrodymų, jog bendrovė Cefla s.c. galėtų būti laikoma siūlomo įrenginio gamintoja. Siūlomų prekių gamintojo identifikavimas pasiūlymų vertinimo etape yra itin svarbus, nes tik gamintojas (arba jo įgaliotas atstovas) gali prisiimti atsakomybę dėl gaminio atitikties visiems taikytiniems reikalavimams. Bylą nagrinėję teismai visiškai teisingai nustatė, kad ne CE deklaracijos pateikimas (nepateikimas) buvo ieškovės pasiūlymo atmetimo pagrindas, o tai, kad ji nepatvirtino savo turimos atstovavimo siūlomų prekių gamintojoms bendrovėms Sirona Dental Systems GmbH ir MectronSpA teisės dėl prekybos jų prekėmis.

21.5.                       Bylą nagrinėję teismai teisingai aiškino ir taikė Direktyvos 93/42 ir MN 4:2009 nuostatas, kad siūlomų prekių kokybę gali užtikrinti ir patvirtinti tik siūlomų prekių gamintojas, kuris atitinkamai savo gaminį paženklina CE ženklu. Konkurso sąlygą įtvirtinus būtent techninėje specifikacijoje, tiekėjų siūlomų prekių savybės, parametrai turi atitikti perkančiųjų organizacijų iškeltus reikalavimus galutinę pasiūlymų pateikimo dieną, o ne tik viešojo pirkimo sutarties vykdymo metu.

21.6.                       Bylą nagrinėję teismai nenustatė neteisėtų atsakovės veiksmų vertinant ieškovės pasiūlymą, o Konkursas yra pasibaigęs įstatymo pagrindu atmetus visus dalyvių pasiūlymus, kaip neįvykęs, o jo metu priimti sprendimai nebesukelia teisinių padarinių, nes dėl pirkimo objekto vykdomos naujo viešojo pirkimo procedūros.

 

Teisėjų kolegija

 

k o n s t a t u o j a :

 

IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

 

Dėl ieškovės pasiūlymo atitikties ginčo Konkurso sąlygai

 

22.       Pagrindinis šalių nesutarimo objektas – ieškovės pasiūlymo atitiktis Konkurso sąlygų 3.1.6 punktui, kad tiekėjai turi turėti atstovavimo gamintojui teisę (jei patys nėra gamintojai) arba turi turėti oficialų susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis. Byloje nustatyta, kad tiekėjos perkančiajai organizacijai siūlomą odontologinį įrenginį sudaro šešios sudėtinės dalys, iš kurių keturias gamina ir tiekia pagrindinė gamintoja – bendrovė „Cefla s.c., kitas dvi, t. y. turbininį antgalį ir polimerizacinę lempą, – kitos dvi gamintojos (bendrovės Sirona Dental Systems GmbH ir Mectron SpA). Ieškovė kartu su pasiūlymu pateikė tik atstovavimo pagrindinei gamintojai teisę patvirtinančius dokumentus dėl viso odontologinio įrenginio, t. y. ir dėl tų dalių, kurių ji pati negamina.

23.       Atsižvelgiant į tai, nagrinėjamoje byloje sprendžiamas teisės klausimas, ar pagal Konkurso sąlygas perkančioji organizacija siekė įsigyti vieną sudėtinį objektą ar atskiras prekes, kurios kartu sudaro odontologinį įrenginį, t. y. ar tiekėjai pakako pateikti tik dokumentą (ar įgaliojimą prekybai), patvirtinantį atstovavimo pagrindiniam gamintojui, kuris sukomplektavo visą įrenginį, teisę, ar ji privalėjo pateikti tiek dokumentų, kiek skirtingų gamintojų pagamino sudėtines šio įrenginio dalis. Nuo šio klausimo iš esmės priklauso atsakovės sprendimo atmesti ieškovės pasiūlymą teisėtumo vertinimas.

24.       Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai ieškovės ieškinį atmetė, ginčijamą atsakovės 2017 m. rugpjūčio 18 d. sprendimą pripažino teisėtu; pritarė atsakovės pozicijai, kad pagal Konkurso sąlygas pirkimo objektą sudaro šešios atskiros prekės, o ne vienas odontologinio įrenginio komplektas. Kasacinis teismas su tokiu vertinimu nesutinka, sprendžia, kad ieškovės pasiūlymas atitinka ginčo Konkurso sąlygą, o perkančiosios organizacijos sprendimas atmesti tiekėjos pasiūlymą šiuo pagrindu yra neteisėtas. Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su kasacinio skundo argumentais, kad Konkurso objektu laikytinas odontologinio įrenginio komplektas.

25.       Iš teismų procesinių sprendimų matyti, kad vienas svarbiausių argumentų pripažįstant, jog odontologinis įrenginys – ne sudėtinė viena prekė, buvo lingvistinis Konkurso sąlygų aiškinimas. Neginčytina, kad pagal Techninės specifikacijos nuostatas odontologinis įrenginys įeina į odontologinio įrenginio komplekto sudėtį, kurioje kartu yra elektrinis mikrovariklis, turbininis antgalis, kampinis antgalis, kampinis antgalis, ultragarsinis skaleris, polimerizacinė lempa. Vis dėlto kitose Konkurso nuostatose vartojama tik odontologinio įrenginio sąvoka. Pavyzdžiui, Techninės specifikacijos 2 lentelės 7 punkte nurodyta, kad odontologiniam įrenginiui turi būti taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija.

26.       Ginčo Konkurso sąlygoje abstrakčiai nurodytas reikalavimas atstovauti prekių gamintojui, o Konkurso sąlygų 2.1 punkte įtvirtinta, kad pirkimo objektas – odontologiniai įrenginiai, 4 komplektai; perkamų prekių savybės, kiekiai nustatyti Techninėje specifikacijoje. Pastarojoje nurodyta, kad odontologinio įrenginio komplektą sudaro šešios sudėtinės dalys, šios dar papildomai detalizuotos bei išskaidytos į smulkesnes dalis. Iš šių nuostatų matyti, kad odontologinio įrenginio sąvoka vartojama dvejopai – siauresne ir platesne prasmėmis, bet iš esmės dominuoja platesnis traktavimas, t. y. odontologinis įrenginys reiškia visą komplektą – prekę.

27.       Šiame kontekste pažymėtina, kad kasacinis teismas nuosekliai laikosi pozicijos, jog pirkimo sąlygos turi būti aiškinamos ir taikomos sistemiškai, nesuabsoliutinant lingvistinio aiškinimo metodo, atsižvelgiant į tikrąją perkančiosios organizacijos valią bei į kituose teisės aktuose įtvirtintas normas, taip pat į kitas nuostatas (pvz., Viešųjų pirkimų tarnybos teisės aktus); tačiau sisteminis pirkimo sąlygų aiškinimo rezultatas neturi lemti visiškai priešingos išvados, palyginus su lingvistine jų išraiška; toks pirkimo sąlygų aiškinimo padarinys bet kokiu atveju nepateisinamas, nesuderinamas su uolaus ir rūpestingo tiekėjo teisėtais lūkesčiais dėl jų supratimo (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. birželio 2 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-291-969/2016 31 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką).

28.       Tai, kad pirkimo objektą sudaro ne pavienės prekės, o bendras jų derinys ir dėl to tiekėjui pakaktų pateikti atstovavimo vienam gamintojui dokumentą, patvirtinama ir kitomis Konkurso sąlygomis. Pavyzdžiui, Konkurso sąlygų 2.2 punkte nurodyta, kad tiekėjai turi ne tik pristatyti, bet ir sumontuoti prekes, apmokyti darbuotojus; prekių perdavimopriėmimo aktas bus pasirašomas tik tuomet, kai bus įvykdyti pirmiau nurodyti įsipareigojimai, kurie detalizuojami Odontologinių įrenginių pirkimo–pardavimo sutartyje (Konkurso 3 priedas).

29.       Kita vertus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad iš tiesų klausimas, ar odontologinio įrenginio komplektas yra vienas nedalomas objektas, nėra tiek svarbus sprendžiant dėl ieškovės pasiūlymo atitikties ginčo Konkurso sąlygai. Pastaroji nuostata kvalifikuotina kaip ad hoc (šiuo atveju) reikalavimas turėti teisę versti veikla, nes atsakovė siekė įsitikinti tiekėjo, kuris nėra gamintojas, santykių su trečiaisiais asmenimis teisėtumu bei užsitikrinti sklandų viešojo pirkimo sutarties vykdymą.

30.       Neginčytina, kad ieškovės pateikta sutartis su bendrove „Cefla s.c. dėl prekybos šios gamintojos prekėmis įrodo jos teisę prekiauti ir atstovauti gamintojai. Ši gamintoja gamina pagrindinę komplekto dalį – odontologinį įrenginį (taip pat kitas dalis: elektrinį mikrovariklį, kampinį antgalį, ultragarsinį skalerį), be to, būtent ši gamintoja įsipareigojo į vieną komplektą sujungti tiek savo, tiek kitų gamintojų gaminamas prekes. Pažymėtina, kad byloje nepaneigta šios gamintojos teisė įsigyti kitų gamintojų prekes ir komplektuoti prie savo odontologinio įrenginio bei visą komplektą pateikti į rinką. Priešingas vertinimas paneigtų civilinėje teisėje galiojančią sąžiningumo prezumpciją (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. lapkričio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-456-469/2016, 55 punktas).

 

Dėl šalių ginčo apimties

 

31.       Byloje nėra ginčo dėl to, kad ieškovės pasiūlymas buvo atmestas dėl pasiūlymo neatitikties Konkurso sąlygų 3.1.6 punkte įtvirtintam reikalavimui. Ieškovės skundžiamame perkančiosios organizacijos 2018 m. rugpjūčio 18 d. sprendime nurodyta, kad ieškovė neįrodė atitikties ginčo Konkurso sąlygai, nes jos su pasiūlymu ir vėliau pateiktais dokumentais neįrodyta atstovavimo gamintojams teisė dėl prekybos turbininiu antgaliu ir polimerizacine lempa. Tokios pozicijos atsakovė iš esmės laikėsi ir atsiliepime į pareikštą ieškinį.

32.       Vis dėlto triplike, galimai atsižvelgdama į ieškovės argumentus, pateiktus ieškinyje ir dublike, atsakovė nurodė, kad MN 4:2009 33 punkte nustatyta, jog asmuo, kuris surenka medicinos priemones, paženklintas ženklu CE, pagal jų paskirtį ir pagal medicinos priemonės gamintojo pateiktus nurodymus, kad jas galima būtų pateikti rinkai kaip sistemą ar procedūrinį rinkinį, turi parengti atitikties deklaraciją, kuria patvirtina, kad patikrino medicinos priemonės komponentų tarpusavio suderinamumą ir atliko visas operacijas pagal medicinos priemonės gamintojo instrukciją; įpakavo sistemą ar procedūrinį rinkinį ir pateikė reikalingą informaciją vartotojams, įtraukdamas ir atitinkamą medicinos priemonės gamintojo instrukciją; visa ši veikla patikrinta atitinkamais vidinės kontrolės ir inspektavimo metodais.

33.       Pažymėtina, kad pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai atsižvelgė į šiuos atsakovės argumentus ir sprendė, kad ginčijamas atsakovės sprendimo teisėtumas papildomai pagrįstas dėl ieškovės nepateiktos pirmiau nurodytos medicinos priemonės – sistemos atitikties deklaracijos. Nors byloje nėra ginčo, kad ieškovė nepateikė aptariamo dokumento ir dėl to jos pasiūlymas iš esmės neatitiko Konkurso sąlygų 3.1.7 punkto (dėl to papildomai bus pasisakoma vėliau), tačiau teisėjų kolegija atskirai atkreipia dėmesį į tai, kad tiek atsakovė, tiek teismai (iš dalies) nepagrįstai išplėtė ginčo apimtį ir nukrypo nuo tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų ginčų nagrinėjimo teisinio reguliavimo.

34.       Šiame kontekste kasacinio teismo nuosekliai pabrėžiama viešųjų pirkimų ikiteisminės ginčų stadijos svarba. Įstatymų leidėjas įteisino kasacinio teismo praktikos išaiškinimus, kad tiekėjo pretenzijoje ir ieškinyje nurodomos aplinkybės turi sutapti, todėl tiekėjai pavėluotai ribojami ginčyti perkančiųjų organizacijų sprendimus. Vienoje naujausių kasacinio teismo nutarčių pažymėta, kad jo praktika dėl tiekėjų pažeistų teisių gynybos įgyvendinimo, atsižvelgiant į CPK 4233 straipsnio nuostatas, aiškintina taip, jog tiekėjas procese savo pasiūlymo vertinimo teisėtumą gali kvestionuoti, inter alia (be kita ko), visų tiekėjų pasiūlymų nelygiaverčiu vertinimu, kai tokia aplinkybė yra iškelta pretenzijoje, nebent ikiteisminėje ginčo stadijoje dėl šios aplinkybės nespręsta, nes šių aplinkybių tiekėjas objektyviai negalėjo nurodyti (CPK 4233 straipsnio 3 dalis); kita vertus, kai tiekėjas pretenzijoje objektyviai negali nurodyti faktinių aplinkybių (dėl jų konkrečiai pasisakyti), susijusių su kitų tiekėjų pasiūlymų vertinimu, jis bet kokiu atveju turi nurodyti savo abejones, svarstymus ar prielaidas dėl nelygiaverčio tiekėjų pasiūlymų vertinimo (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. birželio 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-234-469/2018 46 punktą).

35.       Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, nors CPK nuostatose atskirai įtvirtintos nuostatos dėl ieškiniui keliamų reikalavimų ir pirmiau nurodyti ieškovo procesinio elgesio ribojimai, tai per se (savaime) nereiškia, kad atsakovėms – perkančiosioms organizacijoms procese suteikta daugiau teisių. Šiame kontekste kasacinio teismo pažymėta, kad jei tiekėjai, prasidėjus viešojo pirkimo procedūroms, ribojami ginčyti pirkimo sąlygas, tai ir perkančiosios organizacijos nėra visiškai laisvos jas kvestionuoti (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gruodžio 7 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-437-916/2017 70 punktą).

36.       Vis dėlto pažymėtina, kad perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo procedūrų metu išimtiniais atvejais gali keisti, inter alia, papildyti sprendimus dėl tiekėjų pasiūlymų vertinimo ir tai savaime nepažeis tiekėjų teisėtų lūkesčių (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 16 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-674-969/2015). Bet kokiu atveju pasikeitusi perkančiųjų organizacijų pozicija dėl tiekėjų pasiūlymų vertinimo turi paaiškėti prieš šiems inicijuojant peržiūros procedūrą ir tokiu būdu, kad nebūtų pažeista pastarųjų teisė į veiksmingą pažeistų teisių gynybą (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-324/2013).

37.       Kita vertus, net konkrečiu atveju konstatavus, kad tiekėjas (arba perkančioji organizacija) teismui nurodo naujas faktines aplinkybes ar iškelia naujus reikalavimus, kuriuos galėjo nurodyti ar iškelti ikiteisminėje ginčo stadijoje, nuostata, jog tiekėjas savo reikalavimą teisme galėtų grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo iškelti pretenzijoje, iš esmės taikytina tik tiekėjui (ieškovui), bet savaime neapriboja teismo, kuris viešųjų pirkimų ginčus sprendžia kaip aktyvus arbitras. Kasacinio teismo išaiškinta, kad nurodytos ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos teisinio reglamentavimo, jog ieškinyje nurodomi bei skundžiami perkančiosios organizacijos neteisėti veiksmai turi sutapti su prieš tai tiekėjo perkančiajai organizacijai apskųstais sprendimais pretenzijoje, aiškinimas taikytinas atsižvelgiant į sisteminius teisės aiškinimo ryšius su teismo pareigų apimčių vertinimu ex officio (pagal pareigas) spręsti dėl perkančiųjų organizacijų veiksmų teisėtumo (žr., pvz., pirmiau nurodytos kasacinio teismo nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-234-469/2018 50 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką).

38.       Kasacinio teismo dėl peržiūros institucijų iniciatyvumo viešųjų pirkimų ginčuose pažymėta ir tai, kad kai teismas ex officio peržengia ginčo ribas, savo aktyvaus procesinio elgesio priežastis turi pagrįsti, motyvuoti, tinkamai ir iš anksto apie tai informuoti proceso šalis, suteikti joms galimybę pateikti savo poziciją tiek dėl poreikio peržengti ginčo ribas, tiek dėl naujų aplinkybių vertinimo (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-175-415/2016 85 punktą). Teisėjų kolegija sprendžia, kad teismai neišsamiai ir netinkamai motyvavo ginčo nagrinėjimą platesne apimtimi, nei jis buvo inicijuotas ikiteisminėje ginčų stadijoje.

39.       Kita vertus, atkreiptinas dėmesys į tai, kad byloje iš esmės nėra ginčo dėl teisinio reguliavimo, pagal kurį gamintojas turi pareigą pateikti medicinos priemonės sistemos (procedūrinio rinkinio) atitikties deklaraciją. Šalys procese ginčijosi dėl šio reguliavimo taikymo, inter alia, pagal Konkurso sąlygas. Atsižvelgiant į tai, neracionalu, tik išsprendus šalių ginčą dėl Konkurso sąlygų 3.1.6 punkto, šalis grąžinti į prieš pažeidimą buvusią padėtį, kur ieškovės pasiūlymas būtų atmestas kitu pagrindu. Dėl šių priežasčių kasacinis teismas sprendžia iš esmės dėl Konkurso sąlygų 3.1.7 punkto (šios nutarties 3.2 punktas) aiškinimo ir taikymo.

 

Dėl ieškovės pasiūlymo atitikties Konkurso 3.1.7 punktui

 

40.       Pirmiausia pažymėtina, kad Konkurso sąlygų 3.1.7 punktas, nors ir įtrauktas prie tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų, tačiau pagal savo turinį, nustatymo tikslus ir taikymo padarinius tai – iš esmės reikalavimas pasiūlymui siaurąja prasme, juolab kad aptariamoje nuostatoje expressis verbis (tiesiogiai) nurodyta, jog keliami reikalavimai prekių kokybei (šiame kontekste žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. kovo 9 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-77-969/2018 34, 38, 40 punktus). Be to, priešingai nei argumentuoja atsakovė, Konkurso sąlygų 3.1.7 punktas iš esmės nesusijęs su ginčo Konkurso sąlyga. Gamintojas gali būti tinkamai atlikęs medicinos priemonės sertifikavimo procedūrą, bet neišdavęs prekybos įgaliojimo viešojo pirkimo dalyviui, ir atvirkščiai; be to, gaminio sukomplektavimas į tam tikrą rinkinį atliekamas pirmiau už jo kokybės patikrą.

41.       Kasacinio teismo ne kartą konstatuota, kad, sprendžiant perkančiosios organizacijos ir tiekėjo ginčą dėl pirkimo sąlygos pobūdžio, svarbu ne tai, kaip perkančioji organizacija ją įvardija, bet sąlygos turinys; tinkamas pirkimo dokumentų sąlygų kvalifikavimas lems tinkamą VPĮ nuostatų, taikomų skirtingoms pirkimo procedūroms, taikymą, taigi ir tinkamą ginčo sprendimą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010); pirkimo sąlygų analizė – ne fakto klausimas, taigi galimas spręsti kasaciniame procese (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartį sujungtose civilinėse bylose Nr. 3K-3-436/2011).

42.       Atsižvelgiant į tai, nors Konkurso sąlygų 3.1.7 punktas nustatytas kaip reikalavimas tiekėjų pajėgumui, bet pagal savo turinį jis kvalifikuotinas kaip techninės specifikacijos sąlyga. Kasacinio teismo ne kartą spręsta, kad tiekėjų pareigos pateikti įrodymus dėl prekės atitikties kokybės ar kitokio pobūdžio reikalavimams įgyvendinimo momentas – galutinė pasiūlymų pateikimo diena ar tam tikra sutarties vykdymo diena – iš esmės priklauso nuo to, ar atitinkamas reikalavimas įtvirtintas tik viešojo pirkimo sutarties projekte ar kitose nuostatose, kuriose apibrėžiamas sutarties vykdymas, ar pagrindinėse viešojo pirkimo sąlygose fortiori (ypač) techninėje specifikacijoje (žr. pirmiau nurodytos kasacinio teismo nutarties civilinėje byloje   Nr. e3K-3-77-969/2018 35 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką).

43.       Ieškovė kasaciniame skunde teigia, kad pagal Konkurso sąlygų 3 priedo „Odontologinių įrenginių pirkimo–pardavimo sutarties projektas“ 2.2.3 punktą pardavėjas pirkėjui perduoda, inter alia, techninę dokumentaciją (techninį aprašymą, schemas, brėžinius ir pan.), todėl, laimėjusi Konkursą ir pradėjusi vykdyti viešojo pirkimo sutartį, ji būtų pateikusi atitikties deklaraciją. Teisėjų kolegija su tokia pozicija nesutinka, nes, viena vertus, patikimai neįrodyta, kad techninės dokumentacijos sąvoka apima ir atitikties deklaraciją, juolab kad ji jau patikslinta, be to, CE sertifikatų pateikimo pareiga įtvirtinta sutarties projekto 2.2.4 punkte; antra vertus, bet kokiu atveju aptariama pareiga įtvirtinta pagrindinėse Konkurso sąlygose ir nepriklausomai nuo Konkurso sąlygų 3.1.7 punkto kvalifikavimo tiekėjai su pasiūlymu turėjo pateikti gaminio kokybę patvirtinančius dokumentus, išduotus iki galutinio pasiūlymų pateikimo momento.

44.       Ieškovė taip pat įrodinėja, kad pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai savo priimtais sprendimais paneigė jos teisę perkančiajai organizacijai siūlyti dar nepagamintas (nesukomplektuotas) prekes. Su tokiu vertinimu nesutiktina. Visų pirma pažymėtina kasacinio teismo praktika, kuria pripažinta tiekėjų teisė perkančiosioms organizacijoms siūlyti prieš tai nepagamintų (ar į rinką dar neišleistų) prekių (žr. pagal analogiją Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2011). Tokia tiekėjų galimybė priklauso nuo pirkimo sąlygų, ypač kai jose nėra jokių konkrečių nuostatų. Vis dėlto tai savaime neriboja perkančiųjų organizacijų reikalauti, kad pirkimo procedūrose būtų siūlomos jau pagamintos ir (ar) išbandytos, patikrintos prekės. Dėl to kai viešo pirkimo sąlygose tiesiogiai ar netiesiogiai reikalaujama pateikti pagamintą (sukomplektuotą) prekę, tiekėjų pasiūlymai turi jas atitikti galutinę pasiūlymų pateikimo dieną, o ne vėliau (žr. pagal analogiją pirmiau nurodytos kasacinio teismo nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-77-969/2018 34–41 punktus).

45.       Priešingai nei įrodinėja ieškovė, Konkurso sąlygų 3.1.7 punkto atitikčiai įrodyti nebuvo reikalaujama pateikti išimtinai tik CE sertifikatus, bet ir lygiaverčius dokumentus, kurie nagrinėjamu atveju pagal MN 4:2009 33 punktą (šios nutarties 32 punktas) yra atitikties deklaracija. Be to, šioje Konkurso nuostatoje įtvirtinta tiekėjo pareiga įrodyti siūlomų prekių kokybės atitiktį Europos Sąjungos ar tarptautinių standartų reikalavimams.

46.       Dėl pirmiau nurodytų argumentų visumos kasacinis teismas konstatuoja, kad ieškovės pasiūlymas neatitinka Konkurso sąlygų 3.1.7 punkte įtvirtinto reikalavimo.

 

Dėl procesinės bylos baigties

 

47.       Remdamasi šioje nutartyje kasacinio teismo nurodytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai, nors iš dalies ir netinkamai motyvavo platesnį, nei leistina, ginčo sprendimą ir argumentavo ieškovės pasiūlymo neatitikties pagrindus, tačiau iš esmės priėmė teisingus sprendimus ir jų kasacinio skundo argumentais nėra pagrindo naikinti.

48.       Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovė, inter alia, kvestionavo atsakovės 2017 m. rugsėjo 5 d. sprendimą atmesti jos pretenziją. Dėl šio reikalavimo teismai sprendė iš esmės, jį kartu su kitais reikalavimais atmetė.

49.       Pagal nuosekliai suformuotą kasacinio teismo praktiką ieškinio reikalavimas dėl tiekėjo pretenzijos atmetimo nėra savarankiškas reikalavimas ir dėl to nepatenka į bylos nagrinėjimo dalyką; viešųjų pirkimų ginčuose teismui pripažinus ieškovo pagrindinio reikalavimo pagrįstumą ir tenkinus ieškinį ar jo dalį, perkančiosios organizacijos sprendimai, kuriais tiekėjo pretenzija buvo atmesta, netenka teisinės reikšmės ir teismui nereikia dėl jų atskirai spręsti; dėl to bylos dalis dėl perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti tiekėjo pretenziją ar jos neišnagrinėti nutrauktina (CPK 293 straipsnio 1 punktas) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. kovo 29 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-112-690/2018 62 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką).

50.       Taikant ankstesnėje kasacinio teismo praktikoje suformuluotas teisės aiškinimo taisykles, nagrinėjamoje byloje naikintina teismų procesinių sprendimų dalis, kuria atmestas ieškovės reikalavimas panaikinti atsakovės Viešųjų pirkimų komisijos 2017 m. rugsėjo 5 d. sprendimą atmesti ieškovės pretenziją, ir ši bylos dalis nutrauktina.

 

Dėl bylinėjimosi išlaidų

 

51.       Pažymėtina, kad nors ieškovė įrodė, jog jos pasiūlymas buvo netinkamai įvertintas pagal ginčo Konkurso sąlygą, tačiau sprendžiant bylinėjimosi išlaidų paskirstymą tarp šalių ji nelaikytina laimėtoja, nes jos ieškinys dėl šioje nutartyje išdėstytų argumentų atmestinas. Kita vertus, atsakovė taip pat nelaikytina visiška šio proceso laimėtoja, nes ieškovės ieškinys atmetamas ne dėl iš pradžių inicijuoto, bet dėl procese išsiplėtusio ginčo.

52.       Be to, kaip nurodyta pirmiau, atsakovė (ir iš dalies teismai) pažeidė ieškovės teisių gynybos veiksmingumą. Kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad, nustatęs veiksmingumo principo pažeidimą, teismas į šią aplinkybę gali atsižvelgti, inter alia, paskirstydamas tarp šalių jų patirtas bylinėjimosi išlaidas (žr. pirmiau nurodytą kasacinio teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-324/2013 ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką). Ši praktika koreliuoja su CPK 93 straipsnio 4 dalimi, kurioje nurodyta, kad teismas gali nukrypti nuo bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos.

53.       Dėl pirmiau nurodytų argumentų šalių elgesio ikiteisminėje ginčo stadijoje ir procese kasacinis teismas, atitinkamai pakeisdamas pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinius sprendimus, perskirsto šalių bylinėjimosi išlaidas ir šalims priteisia 1/2 dalį turėtų bylinėjimosi išlaidų pirmosios ir apeliacinės instancijos ir kasaciniame teismuose. 

54.        Pagal byloje esančius rašytinius įrodymus nustatyta, kad ieškovė sumokėjo 1500 Eur žyminio mokesčio už ieškinį ir apeliacinį skundą, taip pat pateikė duomenis apie 4927,85 Eur turėtų išlaidų advokato pagalbai pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose. Atsakovė atitinkamai sumokėjo 4477 Eur už advokato pagalbą pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose. Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai ieškovei turėtų būti atlyginama 3213,93 Eur, o atsakovei – 2238,50 Eur bylinėjimosi išlaidų. Įskaičius sumas, kurias šalys turi viena kitai sumokėti, iš atsakovės ieškovės naudai priteistina 975,43 Eur (3213,93 – 2238,50) bylinėjimosi išlaidų pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose atlyginimo.

55.       Kasaciniame teisme ieškovė nurodė, kad patyrė 750 Eur išlaidų žyminio mokesčio ir       2114,11 Eur išlaidų advokato pagalbai. Kadangi ieškovės advokato pagalbai apmokėti patirtų išlaidų suma viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu (aktuali redakcija nuo 2015 m. kovo 20 d.) patvirtintų Rekomendacijų 8.13 punkte nustatytą maksimalų dydį, todėl prašoma ieškovės turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo suma sumažintina iki 1871,76 Eur. Atsakovė pateikė duomenis, kad kasaciniame teisme patyrė 968 Eur atstovavimo išlaidų. Atsižvelgiant į proporcingai patenkintų reikalavimų dalį, po įskaitymo iš atsakovės kasaciniame teisme priteistina 826,88 Eur ieškovės naudai.

 

       Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

 

n u t a r i a :

 

Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimo ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. kovo 8 d. nutarties dalis dėl ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Inoveca Medtechna reikalavimo pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės viešosios įstaigos Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2017 m. rugsėjo 5 d. sprendimą atmesti ieškovės pretenziją ir dėl šio reikalavimo priimti naują sprendimą – šią bylos dalį nutraukti.

Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimo ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. kovo 8 d. nutarties dalis dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tarp ginčo šalių ir priteisti iš atsakovės viešosios įstaigos Vilniaus rajono centrinės poliklinikos (j. a. k. 124246958) ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Inoveca Medtechna“ (j. a. k. 123549952) 975,43 Eur (devynis šimtus septyniasdešimt penkis Eur 43 ct) bylinėjimosi išlaidų pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose atlyginimo.

Kitas Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimo ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. kovo 8 d. nutarties dalis palikti nepakeistas.

Priteisti iš atsakovės viešosios įstaigos Vilniaus rajono centrinės poliklinikos (j. a. k. 124246958) ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Inoveca Medtechna“ (j. a. k. 123549952)            826,88 Eur (aštuonis šimtus dvidešimt šešis Eur 88 ct) bylinėjimosi išlaidų kasaciniame teisme atlyginimo.

Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

 

 

Teisėjai        Gražina Davidonienė

 

 

                Birutė Janavičiūtė

 

        

        Gediminas Sagatys        


Paminėta tekste:
  • e3K-3-291-969/2016
  • e3K-3-456-469/2016
  • CPK
  • e3K-3-234-469/2018
  • e3K-3-437-916/2017
  • 3K-3-324/2013
  • e3K-3-175-415/2016
  • e3K-3-77-969/2018
  • 3K-3-126/2010
  • CPK 93 str. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas