Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2019-02-27][nuasmeninta nutartis byloje][e2A-221-803-2019].docx
Bylos nr.: e2A-221-803/2019
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Vilniaus apygardos teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Viešoji įstaiga Lietuvos edukologijos universitetas“ 111951498 atsakovas
Viešoji įstaiga Lietuvos edukologijos universitetas“ 111951498 atsakovas
Lietuvos edukologijos universitetas 111951498 atsakovas
Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga 188755327 išvadą duodanti institucija
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba 288692340 išvadą duodanti institucija
Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija 188683671 trečiasis asmuo
Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija 188683671 trečiasis asmuo
Kategorijos:
3.3.1. Apeliacinis procesas
2. SU PRIEVOLIŲ TEISE SUSIJUSIOS BYLOS
3. CIVILINIS PROCESAS
3.3. Teismų procesinių sprendimų kontrolės formos ir proceso atnaujinimas
2.10. Kitos su prievolių teise susijusios bylos
3.3.1.14. Apeliacinis bylos nagrinėjimas rašytinio proceso tvarka
3.3.1.20. Apeliacinės instancijos teismo sprendimas ir nutartis, sprendimo ir nutarties priėmimas bei paskelbimas

?

Civilinė byla Nr. e2A-221-803/2019

Teisminio proceso Nr. 2-68-3-37452-2014-7

Procesinio sprendimo kategorijos

: 3.3.1.14.; 3.3.1.20.

 (S)

 

img1 

VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2019 m. vasario 19 d.

Vilnius

 

Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Vilijos Mikuckienės, Rūtos Petkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Laimos Ribokaitės,

teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės N. M. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. kovo 2 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovės N. M. ieškinį atsakovui viešajai įstaigai Vytauto Didžiojo universitetui (viešosios įstaigos Lietuvos edukologijos universiteto teisių perėmėjas) dėl įpareigojimo nutraukti diskriminacinę praktiką ir platinti leidinį, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, išvadas teikiančios valstybės institucijos – Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga.

 

Teisėjų kolegija,

 

n u s t a t ė :

I.                      Ginčo esmė

 

1.       Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama pripažinti, kad atsakovas neteisėtai dėl diskriminacinių pagrindų sustabdė N. D. (ieškovės pseudonimas) knygos „Gintarinė širdis“ platinimą bei prašė įpareigoti nutraukti šią neteisėtą diskriminacinę praktiką bei toliau be jokių kliūčių tęsti knygų platinimą pagal anksčiau viešosios įstaigos (toliau – VšĮ) Lietuvos edukologijos universiteto vykdytą platinimo tvarką. Prašė įpareigoti atsakovą paskelbti savo interneto svetainėje viešą atsiprašymą dėl knygos „Gintarinė širdis“ platinimo sustabdymo diskriminaciniais pagrindais bei priteisti ieškovei iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

2.       Nurodė, kad atsakovas yra išleidęs ieškovės, pasirašiusios kūrybiniu pseudonimu N. D., pasakų knygą „Gintarinė širdis“. Atsakovas ir trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 2013 m. gegužės 6 d. sudarė sutartį Nr. LE 13/063, pagal kurią trečiasis asmuo įsipareigojo skirti dalinį finansavimą ieškovės knygai „Pasakos kitaip“, kurios 2013 m. spalio 30 d. leidybos sutarties pakeitimu Nr. 1 pavadinimas buvo pakeistas į „Gintarinė širdis“, išleisti, o atsakovas įsipareigojo išleisti šią knygą bei skirti savivaldybių viešosios bibliotekoms 140 leidinio egzempliorių. Ieškovė teigė, kad atsakovas prisiėmė paminėtos knygos viešinimo ir platinimo įsipareigojimą, tačiau šio įsipareigojimo nevykdė dėl diskriminuojančių pagrindų.

3.       Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad atsakovas neatsisakė platinti ieškovės knygos, o platinimą atidėjo iki bus pateiktas Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos išaiškinimas, kaip vykdyti tą sprendimą ir kaip platinti knygą atsižvelgiant į sprendime numatytus apribojimus. Atsakovas neturėjo ketinimų neplatinti knygos, o ją platinti galėjo su apribojimais, nustatytais viešojo administravimo subjekto. Pažymėjo, kad knygos platinimui skirtai pakuotei yra reikalingas papildomas finansavimas. Atsakovo teigimu, knyga yra platinama viešai ir yra visiems prieinama audio ir rašytiniu formatu internete adresu http://manoteises.lt/enciklopedija/pasakų-rinkinys-gintarine-sirdis/. Pagal leidybos sutartį atsakovas nebuvo įsipareigojęs ieškovei platinti knygos, nes su ieškove nebuvo jokio konkretaus susitarimo, o visus susitarimus su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija atsakovas įvykdė. Atsakovas nesutiko, kad jo veiksmai galėjo sudaryti ieškovei pagrindą manyti, jog ji yra diskriminuojama dėl seksualinės orientacijos. Atsakovas vadovavosi Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimu, kurį ieškovė turėjo nuginčyti. Atsakovas nurodė, jog nėra tokio ieškovės teisių gynimo būdo, kaip įpareigojimas atsiprašyti. Be to, tokio ieškovės reikalavimo patenkinimas apribotų atsakovo, jo darbuotojų teisę laisvai reikšti mintis.

4.       Trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija nesutiko su ieškiniu. Nurodė, kad nagrinėdama su ieškinyje nurodytos knygos leidyba ir platinimu susijusius klausimus Lietuvos Respublikos kultūros ministerija neatliko neteisėtų veiksmų.

5.       Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. balandžio 16 d. sprendimu ieškovės ieškinį atmetė. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2016 m. kovo 2 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-310-262/2016 apylinkės teismo 2014 m. balandžio 16 d. sprendimą paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2016 m. gruodžio 6 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e3K-3-497-611/2016 Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 2 d. nutartį panaikino ir grąžino bylą apygardos teismui nagrinėti iš naujo. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2017 m. spalio 3 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-121-431/2017 panaikino 2015 m. balandžio 16 d. sprendimą ir perdavė bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Apeliacinės instancijos teismo 2017 m. spalio 3 d. nutartyje nurodyta, kad nagrinėdamas bylą pirmosios instancijos teismas neatliko Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos 2014 m. balandžio 8 d. rašte esančios išvados dėl knygos poveikio nepilnamečiams nepriklausomo įvertinimo, netyrė ir nevertino pačios knygos turinio, jo neanalizavo, nevertino poveikio nepilnamečiams asmenims dėl pritaikyto ribojimo proporcingumo, kuris yra reikšmingas Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 14 straipsnio, taikomo kartu su 10 straipsniu, aspektu. Dėl to buvo pripažinta, kad nagrinėjant bylą buvo neatskleista bylos esmė.

6.       Ieškovė patikslino ieškinio reikalavimus, prašė: 1) pripažinti, kad atsakovas VšĮ Lietuvos edukologijos universitetas neteisėtai dėl diskriminacinių pagrindų sustabdė N. D. (ieškovės kūrybinis pseudonimas) knygos „Gintarinė širdis“ platinimą ir įpareigoti nutraukti šią neteisėtą diskriminacinę praktiką bei toliau be jokių kliūčių tęsti knygos platinimą pagal anksčiau vykdytą platinimo tvarką; 2) įpareigoti atsakovą paskelbti VšĮ Lietuvos edukologijos universiteto interneto svetainėje viešą tokio turinio atsiprašymą dėl knygos „Gintarinė širdis“ platinimo sustabdymo diskriminaciniais pagrindais: „VšĮ Lietuvos edukologijos universitetas patvirtina, kad knygos „Gintarinė širdis“ platinimas 2014-03-27 įsakymu buvo sustabdytas be teisėto pagrindo, dėl homofobiškų nuostatų joje esančių tekstų ir knygos autorės N. D. atžvilgiu. VšĮ Lietuvos edukologijos universitetas pripažįsta, kad knygos „Gintarinė širdis“ platinimo sustabdymas, o vėliau leidimas ją platinti tik užklijavus lipduką su įrašu „Informacija gali daryti neigiamą poveikį asmenims iki 14 metų“, prasilenkia su suvokimu, jog tiek heteroseksualiems, tiek homoseksualiems asmenims turi būti sudaromos lygios galimybės būti dalimi sveikos ir brandžios visuomenės. Todėl VšĮ Lietuvos edukologijos universitetas už ankstesnę savo išsakytą poziciją nuoširdžiai atsiprašo autorės ir tų žmonių, kuriuos ši jų nuostata palietė tiesiogiai ar netiesiogiai bei patvirtina, jog knygą „Gintarinė širdis“ platins be apribojimų, ir tikisi, jog dabar ir ateityje VšĮ Lietuvos edukologijos universitetas bus siejama su modernios, į pažangą orientuotos įtaigos vardu“.

7.       Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba išvadoje nurodė, kad knygoje „Gintarinė širdis“ pasakose „Kaip karaliaus sūnus išminties ieškojo“ ir „Apie karalaitę, batsiuvio dukterį ir dvylika brolių, lakštingalom giedančių“ esanti informacija priskirtina neigiamą poveikį nepilnamečiams darančios informacijos kategorijai. Tai nustatė prie Tarnybos veikianti ekspertų grupė. Teigė, kad knygoje „Gintarinė širdis“ esančios informacijos skleidimas nėra draudžiamas, bet turi būti ribojamas pagal asmenų amžių, tokio pobūdžio informacija nerekomenduojama asmenims iki 14 metų amžiaus. Lygių galimybių kontrolierės 2014-08-22 pažymoje dėl skundo Nr. 14-SN-109 tyrimo ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. liepos 24 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. I-9157-142/2014 jokių diskriminacinio pobūdžio pažeidimų nebuvo nustatyta.

8.       Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga išvadoje nurodė, kad nenagrinėjo knygos „Gintarinė širdis“ turinio. Už Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostatų įgyvendinimą yra atsakinga Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, prie kurios veikia atitinkamų sričių ekspertai. Šie ekspertai 2014 m. gegužės 30 d. išvadoje pripažino, kad knygos „Gintarinė širdis“ pasakose yra žalingos nepilnamečiams informacijos. Nurodė, kad valstybės pareiga yra užtikrinti, kad vaikas būtų apsaugotas nuo žalingos viešosios informacijos. Vaikas viešosios informacijos turinį gali suprasti ir vertinti skirtingai, atsižvelgiant į amžiaus tarpsnių ypatybes, todėl viešosios informacijos turinys, atsižvelgiant į teisės aktų nuostatas, gali būti ribojamas pažymint informaciją pagal amžiaus kategoriją ar imantis kitokių priemonių. Įstaigos nuomone, toks reglamentavimas yra pagrįstas ir proporcingas siekiamam tikslui – apsaugoti vaiką nuo žalingos viešosios informacijos bei užtikrinti geriausius jo interesus. Pažymėjo, kad vaikų auditorija yra vertinama kaip labiausiai paveikiama, bet jos poveikio mastas priklauso nuo individų skirtumų.

 

II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

 

9.       Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. kovo 2 d. sprendimu ieškovės N. M. ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovės N. M. 1 900 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovo viešosios įstaigos Lietuvos edukologijos universiteto naudai.

10.       Teismas pažymėjo, kad dėl ieškovės laisvės reikšti mintis pažymi atsakovas neatliko veiksmų, sudarančių pagrindą manyti, kad ieškovė yra diskriminuojama dėl seksualinės orientacijos. Veiksmai buvo atlikti dėl knygos „Gintarinė širdis“ platinimo ribojimo, tačiau ne atsakovo iniciatyva, o pagal Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos, prie kurios veikia ekspertų grupė, rekomendaciją.

11.       Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog nustačius, kad kūrinyje esanti informacija gali turėti neigiamą poveikį nepilnamečiams, ir ne vienam, o neapibrėžtam asmenų skaičiui, buvo reikalinga taikyti atitinkamą priemonę, kuri nebuvo tokia, kad knygos „Gintarinė širdis“ išplatinti egzemplioriai buvo pašalinti iš bibliotekų, kad mėginta sugrąžinti parduotas knygas, o tiesiog nuspręsta prie platinamos knygos pridėti įspėjančią informaciją. Pažymėjo, kad kalbant apie nepilnamečių interesus paliečiami ir jų tėvų interesai, kurie yra atsakingi už vaikų auklėjimą, kurie turi aiškintis su savo vaiku visas kylančias problemas ir turi teisę turėti pagrįstą lūkestį dėl vaiko asmenybės tinkamo formavimosi. Konstatavo, kad pagal valstybėje esančią dabartinę šeimos sampratą, kai vaikams skirto kūrinio vertinimas yra susijęs ne su vien su atskiro individo, o su visuomenės interesais, minėtas ribojimas buvo proporcingas siekiamam tikslui – siekiant apginti tam tikro amžiaus nepilnamečių interesus.

12.       Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad atsakovas neturėjo tikslo diskriminuoti ieškovę, kiek priklausė atsakovo kompetencijai atliko veiksmus dėl knygos platinimo, ėmėsi ribojimo pagal valstybės institucijos išvadą siekiant ginti nepilnamečių asmenų interesus. 

13.       Teismas vertino, jog atsakovas VšĮ Lietuvos edukologijos universitetas ne šiaip be jokios priežasties ar tik dėl atsakovo vadovybei žinomos priežasties nutraukė knygos „Gintarinė širdis“ platinimą. Pagal nustatytas aplinkybes, dėl knygoje esančios informacijos apie tos pačios lyties asmenų santuoką susirūpinimą išreiškė Tėvų forumas, kurio atstovai kreipėsi į Seimo narius, o šie  į VšĮ Lietuvos edukologijos universiteto rektorių prašydami paaiškinti, ar knyga vaikams atitinka atsakovo koncepciją vaikų ugdymo kontekste, todėl sprendė, kad nėra pagrindo atsakovui teikti viešą atsiprašymą ieškovei.

 

III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

 

14.       Ieškovė N. M. pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. kovo 2 d. sprendimo, kuriuo prašo panaikinti skundžiamą sprendimą ir priimti naują – ieškinį tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė šiuos esminius argumentus:

1.1.                      paraiškoje atsakovas nurodė knygos platinimo ir viešinimo būdus (pavyzdžiui, leidinys bus platinamas knygynuose ir dovanojamas bibliotekoms). Vėliau sudarytoje sutartyje šios pareigos nebuvo pakeistos, taip pat jų nebuvo atsisakyta. Priešingai, sudarius sutartį, atsakovas vykdė paraiškoje nurodytas sąlygas: išleido knygą, pristatė ją knygų mugėje, platino savo leidyklos ir kituose knygynuose, dovanojo bibliotekoms. Šios aplinkybės paneigia teismo sprendime nurodytą teiginį, kad knygos platinimo galimybės yra nenustatytos;

1.2.                      atsakovo platinimo pareiga nepasibaigė perdavus knygos 140 egzempliorių bibliotekoms, kadangi nei paraiškoje, nei sutartyje tiesiogiai ar netiesiogiai nebuvo nurodyta, jog atsakovo platinimo pareiga baigiasi knygos egzempliorių perdavimu į bibliotekas. Atsakovas ir po knygos egzempliorių perdavimo toliau platino knygą. Atsakovas niekada apeliantei nenurodė, kad jo platinimo pareiga baigėsi perdavus knygos egzempliorius į bibliotekas. Priešingai – atsakovas ne kartą nurodė, kad knygos jis neplatina ne dėl platinimo pareigos pasibaigimo, bet dėl kitų priežasčių;

1.3.                      atsakovas nurodė, kad atsakovui knygos platinimo teisė buvo perduota ne leidybos sutartimi, o apeliantės vienašaliu sandoriu – leidimu knygą platinti / sutikimu / neprieštaravimu dėl jos platinimo. Atsakovo pozicija patvirtina, kad vis tik platinimo pareiga egzistavo ir atsakovas ją vykdė;

1.4.                      teismas, neatsižvelgdamas į apeliantės paaiškinimus, konstatavo, kad Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba šalių ginče negali turėti materialinio suinteresuotumo bylos baigtimi ir Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos procesinę padėtį iš trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, pakeitė į išvadą teikiančios institucijos. Teismas įpareigojo Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą pateikti išvadą byloje. Laikytina, kad teismas esmingai pažeidė civilinio proceso normas, reglamentuojančias išvadą teikiančios institucijos teisinį statusą, įrodymų rinkimo ir tyrimo taisykles, taip pat esmingai pažeidė apeliantės procesines teises ir neužtikrino tinkamo proceso. Ginčas pagal apeliantės ieškinį kartą jau buvo išnagrinėtas instancine tvarka. Visą bylos nagrinėjimo laiką nei atsakovas, nei Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, nei bylą nagrinėję teismai nekėlė klausimo dėl šio trečiojo asmens dalyvavimo ar suinteresuotumo bylos baigtimi nebuvimo. Tiek kasacinis teismas, tiek apeliacinės instancijos teismas, konstatuodami esamus procesinės teisės pažeidimus, neužsiminė apie netinkamą Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos procesinį statusą bei teismų pareigą ar teisę pakeisti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos statusą iš trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, į išvadą teikiančios institucijos; 

1.5.                      atsakovas apeliantės pasakas pavadino žalingomis, primityvia ir angažuota homoseksualumo propaganda ir nurodė, kad universitetas labai apgailestauja dėl jų išleidimo. Atsakovas šių išsakytų komentarų nepaneigė ir nuo jų neatsiribojo, kitaip nenurodė, kad su jais nesutinka ir kad tai neatspindi atsakovo pozicijos. Šie veiksmai rodo, kad atsakovo priimtas sprendimas dėl knygos platinimo sustabdymo buvo atliktas diskriminaciniais pagrindais, o vėlesni veiksmai, rėmimasis Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos išvada ar Seimo narių nuomone, laikytinas tik bandymu sukurti jau atliktų veiksmų teisėtumo pagrindą;

1.6.                      teismas iš esmės netyrė ir nevertino kuo pasireiškia šių konkrečių pasakų teiginių neigiamas poveikis nepilnamečiams, taip pat netyrė ir nevertino ar, atsižvelgiant į knygos turinį, tokios pasakos nelaikytinos skatinančiomis įvairovę ir ugdančiomis toleranciją. Rėmėsi teisiškai neprivaloma ekspertų nuomone, kurią pateikė institucija tiesiogiai suinteresuota 2014 m. balandžio 8 d. išvados teisingumo patvirtinimu. Teismas nevertino byloje pateiktos psichologo nuomonės, kad psichologijos mokslo požiūriu pasakos nėra žalingos;

1.7.                      atsakovo elgesys turėjo žalingą faktinį poveikį apeliantei. Toks neigiamas ir žalingas poveikis kilo ir iš to, kad knygos platinimo ribojimai buvo grindžiami Seimo narių nuomone, kurioje tiesiogiai nurodoma apeliantės seksualinė orientacija, taip keliamas klausimas dėl pasakomis deklaruojamų šeimos vertybių;

1.8.                      pirmosios instancijos teismas įpareigojo apeliantę patikslinti ieškinį ir suformuluoti atsiprašymo tekstą. Apeliantė teikdama šį tekstą nurodė, kad ji sutinka paskelbti ir kitokio turinio suderintą šalių tekstą. Teismas, manydamas, kad atsiprašymo tekstas neatitinka ginčo dalyko taip pat galėjo pasiūlyti jį papildyti ar vienašališkai pakeisti. Teismo išvados, kad atsakovas neturi pareigos atsiprašyti ir dėl to, kad tekstas galimai formuotų neigiamą atsakovo įvaizdį visuomenėje, yra nepagrįstas. Atsakovo veiksmai padarė žalos apeliantės kaip knygų autorės įvaizdžiui visuomenėje.

15.       Atsakovo VšĮ Lietuvos edukologijos universiteto teisių perėmėjas VšĮ Vytauto Didžiojo universitetas palaiko pateik atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriame prašo apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. kovo 2 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė šiuos esminius argumentus:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.                      knygos išleidimui ir jos platinimui lėšų buvo gauta mažiau negu planuota. Ieškovei buvo žinoma tarp atsakovo ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos sudarytos leidybos sutarties turinys, jos vykdymo eiga, bei jos pilno įvykdymo faktas, todėl sudarius šią leidybos projekto sutartį ir vietoje prašytų 14 200 Lt gavus 7 010 Lt tapo aišku, kad knygos leidybos projektui tokia apimtimi, kokia buvo planuojama šio ginčo šalių paraiškos teikimo momentu, įgyvendinimui lėšų neužteks. Taigi, pareigą knygą išleisti ir platinti atsakovas turėjo, tačiau ne ieškovei, o Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai ir kaip nustatė teismas, šią pareigą atsakovas, bibliotekoms pristatęs 140 knygos egzempliorių, pilnai įvykdė;

1.10.                      leidėjui pareiga platinti jo atgaminamą kūrinį atsiranda tik tuo atveju, jeigu tokia teisė jam suteikiama leidybos sutartimi, dėl kurios sąlygų – atgaminto kūrinio platinimo tvarkos, įskaitant kūrinio platinimo teisę perduoti pačiam kūrinio autoriui ar leidėjui šalys, yra laisvos susitarti. Pirmosios instancijos teismas visapusiškai išnagrinėjo joje esančius įrodymus ir skundžiamame sprendime padarė pagrįstą išvadą, kad šio ginčo šalių kūrinio leidybos teisiniai santykiai nesiejo, dėl ko nebuvo atsakovo pareigos platinti knygą;

1.11.                      atsakovas taip pat teikė savuosius faktinių aplinkybių teisinio vertinimo variantus, kuriuose sąžiningai pažymėjo baigiamojoje kalboje pateiktą vertinimą dėl knygos leidybos teisinių santykių, ir, atsižvelgiant į tai, jog klausimas dėl šio ginčo šalių su knygos išleidimu ir platinimu susijusių santykių teisinio įvertinimo nėra paprastas, pateikė keletą kitų, alternatyvių tų santykių teisinio kvalifikavimo variantų, aiškiai pažymėjęs, jog jie yra alternatyvūs, bei paaiškino dėl ko jų pateikimas neturėtų būti laikoma prieštaringa atsakovo pozicija byloje;

1.12.                      nustačius, kad atsakovas neturėjo pareigos platinti knygą, galima padaryti išvadą, jog ieškovė neturėjo atitinkamos priešpriešinės teisės to reikalauti, ir todėl visiškai nesvarbu dėl ko atsakovas knygos neplatino. Atsakovo pareigos platinti knygą nebuvimas gali būti kildinamas iš atitinkamų ginčo šalių teisinių santykių kvalifikavimo, nustatant, kad minėta pareiga aplamai neegzistavo arba minėta pareiga pasibaigė tinkamu jos įvykdymu. Tik nustačius, jog atsakovas sutartinę pareigą platinti knygą turėjo ir tebeturi iki šiol, galima svarstyti teisėtai ar ne atsakovas nutraukė jos vykdymą;

1.13.                      skundžiamą sprendimą priėmęs teismas tinkamai atskleidė bylos esmę, pažymėdamas, jog ginčas kilo dėl knygoje esančios informacijos ir jos galimos žalingos įtakos nepilnamečiams, o ne dėl kokių tai atskirų atsakovo veiksmų (pasisakymų). Paminėtina ir teismo išvada, susijusi su tokių vertybių kaip asmens saviraiškos laisvė, teisė laisvai reikšti mintis ir nepilnamečių asmenų kaip dar tebesiformuojančių asmenybių interesai apsauga. Teismas pagrįstai pažymėjo, jog pastaroji vertybė yra ne mažiau svarbi ir turi būti ginama. Atsižvelgiant į tai, skundžiamą sprendimą priėmęs teismas padarė kitą, visiškai pagrįstą išvadą, jog knygos platinimo ribojimas su ženklu „N14 nagrinėjamu atveju buvo proporcingas siekiamam tikslui.

 

Teisėjų kolegija

 

k o n s t a t u o j a :

 

IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

 

16.       Šią bylą išnagrinėjus kasacine tvarka ir grąžinus ją nagrinėti iš naujo, Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2017 m. spalio 3 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-121-431/2017 panaikino Vilniaus mieto apylinkės teismo 2015 m. balandžio 16 d. sprendimą ir perdavė bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

17.       Vilniaus mieto apylinkės teismas

suteikė ieškovei galimybę po įvykusių teismo procesų patikslinti reikalavimą, dėl ko pasikeitė faktinis ieškinio pagrindas, nes buvo papildytas reikalavimas – tęsti knygų platinimą pagal anksčiau atsakovo vykdytą platinimo tvarką, t. y., kad: a) būtų atšauktas knygos platinimo sustabdymas, b) knyga, tai yra visas jos tiražas, būtų platinama įprasta tvarka, kaip ir buvo platinama ligi neteisėtų veiksmų atlikimo (tai yra fiziniuose knygynuose, internetu, taip pat nežymint jos jokiais papildomais lipdukais ir pan.).

 

Dėl reikalavimo atnaujinti knygos platinimą

 

18.       Byloje nustatyta, kad buvęs VšĮ Lietuvos edukologijos universitetas (toliau – Universitetas) pagal  2013 m. gegužės 6 d. sudarytą Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamo leidybos projekto sutartį Nr. LE 13/063 (toliau – Sutartis), pradėjo platinti knygą „Pasakos kitaip“ (2013 m. spalio 30 d. leidybos sutarties pakeitimu Nr. 1 pavadinimas pakeistas į „Gintarinė širdis“). Universitetas ir ieškovė 2013 m. rugsėjo 20 d. pasirašė paslaugų teikimo sutartį Nr. TS13VP13-152 dėl knygos „Pasakos kitaip“ iliustravimo, knygos viršelio sukūrimo ir jos (knygos) meninio apipavidalinimo.

19.       VšĮ Lietuvos edukologijos universiteto rektoriaus 2014 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 1-224 sustabdytas leidinio „Gintarinė širdis“ platinimas.

20.       VšĮ Lietuvos edukologijos universiteto rektoriaus 2015 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 1-172 atnaujintas leidinio „Gintarinė širdis“ platinimas Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos vertinime nurodytu būdu. Nurodyta užtikrinti likusių neišplatintų knygos „Gintarinė širdis“ egzempliorių žymėjimą įspėjamuoju užrašu „Informacija gali daryti neigiamą poveikį asmenims iki 14 metų“.

21.       Iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Universitetas gavo knygos finansavimą 140 knygoms išplatinti, tačiau išplatino 270 knygos egzempliorių.

22.       Tokiu atveju, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad ieškovės ieškinys, jai neatsisakius reikalavimo iš dalies, kurioje prašoma atšaukti Knygos platinimo sustabdymą, pagrįstai buvo atmestas (CPK 13 straipsnis). Ieškovė neįrodinėjo, kad dėl laikino knygos platinimo sustabdymo patyrė materialinės ir / ar neturtinės žalos, t. y. nenurodė žalos fakto ir dydžio, todėl nesant teisės pažeidimo sudėties (CK 6.245 – 6.249 straipsniai), reikalavimas negalėjo būti patenkintas.

23.       Teisėjų kolegija nurodo, kad šią bylą nagrinėjant kasacine tvarka buvo aiški aplinkybė, jog knygos platinimas yra atnaujintas, tačiau su žyma „Informacija gali daryti neigiamą poveikį asmenims iki 14 metų“. Kasacinis teismas bylą grąžindamas nagrinėti iš naujo nurodė ištirti aplinkybes dėl pritaikyto ribojimo proporcingumo, įvertinant Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos 2014 m. balandžio 8 d. rašte pateiktą nuomonę. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija nurodo, kad negali vertinti, kad platinimas buvo atnaujintas dėl to, kad atsakovas ieškinį pripažino, nes knygos platinimas pratęstas būtent atsakovą tenkinančiomis sąlygomis.

 

Dėl knygos viso tiražo platinimo įprasta tvarka, kaip ir buvo platinama iki platinimo sustabdymo

 

24.       Nagrinėjamoje byloje, be kita ko, kilo ginčas, ar buvo susitarta su ieškove dėl knygos platinimo, jei taip, tai koks šio susitarimo turinys. Kasacinės instancijos teismas nurodė, kad „bylą nagrinėję teismai, nustatę aplinkybę, kad atsakovas platino kasatorės knygą, nekvalifikavo šalių teisinių santykių, nepašalino prieštaravimų tarp įrodymų“ (36 punktas civilinėje byloje Nr. e3K-3-497-611/2016).

25.       Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad nesant sutartinių įsipareigojimų atsakovas Universitetas neprisiėmė pareigos platinti ieškovės kūrinio. Teisėjų kolegija nurodo, kad teismas, padaręs šią išvadą, nevertino, kokiu teisiniu pagrindu buvo išplatinta viso 270 egzempliorių, kai atsakovas nuosekliai aiškino, jog gavo finansavimą tik 140 knygų.

26.       Pagal CK 6.154 straipsnio 1 dalį sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę. Pagal to paties straipsnio 2 dalį, kai šalys susitaria dėl visų esminių sutarties sąlygų, sutartis galioja, nors susitarimas dėl antraeilių sąlygų ir atidėtas. Kai šalys dėl antraeilių sutarties sąlygų nesusitaria, ginčas gali būti sprendžiamas teisme atsižvelgiant į sutarties pobūdį, dispozityviąsias teisės normas, papročius, teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijus.

27.       Siekiant įvertinti šalių susiklosčiusius santykius pagal kasacinio teismo išaiškinimus, reikia išanalizuoti knygos leidybos sutarties nuostatas. Iš tarp VšĮ Lietuvos edukologijos universiteto ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2013 m. gegužės 6 d. sudarytos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamo leidybos projekto sutarties Nr. LE 13/106 (toliau – Sutartis (tomas I, b.l.8-10)) 2.1.1 punkto nustatyta, kad Kultūros ministerija įsipareigojo skirti 7 010 litų ieškovės knygai „Pasakos kitaip“ išleisti. Universitetas įsipareigojo iš savo medžiagų ir savo priemonėmis kokybiškai išleisti leidinį, ne vėliau kaip iki 2013 m. gruodžio 13 d. pagal pridedamą sąmatą.

28.       Sutarties 2.2.5 punktas įpareigojo Universitetą skirti savivaldybių viešosioms bibliotekoms 140 išleisto leidinio egzempliorių. Iš 2013 m. gegužės 6 d. sąmatos Nr. LE 13/063 nustatyta, kad 7 010 litų suma (tomas I, b.l.6) apėmė autoriaus honorarą (865 Lt), meninio apipavidalinimo išlaidas (520 Lt), iliustracijų sukūrimą (1 600 Lt), iliustracijos parengimą (2 100 Lt), spaudos darbus (1 925 Lt).

29.       Taigi šie dokumentai neparodo Universiteto ir ieškovės sutartų įsipareigojimų turinio dėl leidinio platinimo, nors atsakovas jai remdamasis įrodinėja minimalų sutartinį platintų knygos egzempliorių skaičių. Teisėjų kolegija atmeta atsakovo argumentą, jog platinimas apsiribojo 140 išleisto leidinio egzempliorių perdavimu bibliotekoms, nes pats atsakovas pripažino, jog iš viso, jo duomenimis, yra išplatinta 270 knygos egzempliorių.

30.       Ieškovė įrodinėja, kad knygos 500 egzempliorių tiražas įrodo sutartą išplatinti knygų kiekį. Anot jos, tai įrodo paraiška ir kiti dokumentai.

31.       Į bylą pateikta VšĮ Lietuvos edukologijos universiteto 2012 m. gruodžio 6 d. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamo leidybos projekto paraiška, kurioje nurodyta, jog N. D. (N. M.) knygos tiražas yra 500 egz., išleidimui iš viso reikalinga lėšų suma yra 14 020 Lt, o valstybės biudžeto lėšų prašoma – 11 085 Lt (tomas I, b.l.24). Paraiškoje sąlygų dėl knygų platinimo nėra.

32.       Teisėjų kolegija, įvertinus į bylą pateiktus elektroninius laiškus, parašytus ieškovės po paraiškos užpildymo atsakovo atstovams (tomas I, b.l.25-30), taip pat po VšĮ Lietuvos edukologijos universiteto ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2013 m. gegužės 6 d. sutarties sudarymo, nenustatė, kad šalys būtų vėliau tarusios dėl konkretaus knygos egzempliorių platinimo kiekio. Iš esmės 2013 m. rugsėjo 20 d. buvo sudaryta tik Paslaugų sutartis Nr. TS13VP13-152 dėl knygos „Pasakos kitaip“ („Gintarinė širdis“) iliustravimo, knygos viršelio sukūrimo ir knygos meninio apipavidalinimo, kurios 2.6 punkte ieškovė įsipareigojo perleisti autorines teises, nepretenduoti į prekių (paslaugų) ženklus, pavadinimą ir panašiai, bet sąlygų dėl knygos platinimo nebuvo įtraukta (tomas I, b.l.16).

33.       Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 36 straipsnio 1 dalyje reglamentuojama, kad „Kiekviename leidinyje turi būti nurodyti jo tiražas, kiti Lietuvos standartuose nustatyti leidybiniai duomenys ir tarptautinis standartinis numeris (ISBN, ISSN, ISMN ir kt.). Šie reikalavimai netaikomi reklaminio ar pramoginio pobūdžio leidiniams (lankstinukams, atvirukams, kalendoriams ir kt.)“.

34.       Taigi knygos tiražas yra privalomas duomuo, todėl jo nurodymas leidinyje savaime neįrodo susitarimo dėl privalomo knygų kiekio platinimo. Iš pateiktų dokumentų teisėjų kolegija negali konstatuoti, jog ieškovės argumentas dėl knygos 500 egzempliorių tiražo įrodo, jog egzistavo šalių suderinta valia dėl sutarto išplatinti knygų kiekio (CPK 185 straipsnis). Tiek ikisutartiniai santykiai, tiek šalių susirašinėjimas po leidybos sutarties sudarymo, kada paaiškėjo gauta iš valstybės biudžeto lėšų suma, neįrodo, kad būtų derėtasi dėl platinimo sąlygų, privalomo išplatinti knygų kiekio. Tokiu atveju sprendžiama, jog ieškovė neįrodė susitarimo dėl antraeilių sąlygų dėl privalomo platinimo kiekio iki 500 egzempliorių, tai yra tiek, koks buvo knygos tiražas (CK 6.154 straipsnio 1, 2 dalys).

35.       Atsakovas atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė, kad  šalys nesitarė dėl to, kiek jis privalėjo išleisti ir išplatinti knygų. Anot jo, vadovaujantis ATGTĮ 44 straipsnio 2 dalimi, būtų galima laikyti, jog tartasi dėl minimalaus ir maksimalaus išleistinų knygos egzempliorių skaičiaus, t.y. nuo 140 egz. (minimalus skaičius) iki 500 egz. (maksimalus skaičius). Atsakovui buvo skirta 7 010 Lt valstybės biudžeto lėšų, vietoje prašytų 14 200 Lt, ir, anot atsakovo, jis neprivalo platinti knygos patirdamas nuostolį.

36.       Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esančius įrodymus, sprendžia, kad labiau tikėti atsakovo argumentai, jog šalys nesusitarė dėl galutinio išspausdintų knygų išplatinimo kiekio, nes jie pagrįsti ekonominiais skaičiavimais, įprasta ūkine praktika. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra konstatavęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2009; 2010 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

37.       Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamo leidybos projekto leidinio N. D. „Gintarinė širdis“ išleidimas įvykdymo 2013 m. gruodžio 18 d. ataskaitos Nr. B14-180 grafoje „Pasiekti projekto rezultatai skaičiais (leidinio tiražas)“ ties antrašte „Informacija apie projekto įvykdymą“ nurodyta 500 egz. ir grafoje „Kiti projekto finansavimo šaltiniai (leidykla, partneriai, rėmėjai) ir jų finansinis indėlis nurodyta VšĮ Lietuvos edukologijos universiteto indėlis – 7 010 Lt. Byloje nėra įrodymų, kad būtų gauta papildomai lėšų knygos platinimui. Vadinasi, pirmosios instancijos teismo išvada, kad Universitetui negaunant papildomo finansavimo neatsirado pareiga platinti ieškovės kūrinį, yra teisinga (CPK 185 straipsnis).

38.       Tokiu atveju, teisėjų kolegija konstatuoja, jog tarp šalių susiklostė konkliudentiniais veiksmais pagrįsti leidybos sutartiniai santykiai dėl išplatintų 130 knygos egzempliorių. Kaip nurodė kasacinis teismas, nors pagal ATGTĮ 44 straipsnio 1 dalį leidybos sutartis turi būti rašytinės formos, tačiau jos nesilaikymas nedaro sutarties negaliojančios, nes tokia pasekmė nėra įsakmiai nurodyta įstatyme (36 punktas civilinėje byloje Nr. e3K-3-497-611/2016).

39.       Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį ir į tai, kad ieškovė yra gavusi autorinį atlyginimą už knygos sukūrimą, kuris nesiejamas su išplatintų knygų skaičiumi, ir materialinio reikalavimo atsakovui nėra pareiškusi. Ieškovė apeliaciniame skunde įrodinėja, jog nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovo pareiga platinti knygą pasibaigė dėl nepakankamo finansavimo ir lėšų knygos platinimui trūkumo. Tačiau apeliantė nenurodo, kokios jai dėl tokio atsakovo sprendimo kyla neigiamos pasekmėmis, todėl šis argumentas atmetamas (CK 6.246-6.249 straipsniai). Be to, ieškovės ieškinio dalykas – knygos platinimo sustabdymas dėl diskriminacijos, todėl nėra teisiškai reikšmingos aplinkybės dėl atsakovo lėšų panaudojimo.   

40.       Kaip teisingai nurodyta atsakovo procesiniuose dokumentuose, Universitetas yra laisvas spręsti dėl lėšų panaudojimo tikslingumo. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 8 straipsnio 1 dalis numato, kad aukštoji mokykla turi autonomiją, apimančią akademinę, administracinę, ūkio ir finansų tvarkymo veiklą, grindžiamą savivaldos principu ir akademine laisve. Lietuvos Respublikos Konstitucijos, šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka aukštosios mokyklos autonomija derinama su atskaitomybe visuomenei, steigėjams ir juridinio asmens dalyviams. Taigi ieškovės teisė reikšti savo įsitikinimus grožinės literatūros pagalba veikia santykyje su Lietuvos Respublikos Konstitucijos laiduojama teise į asmens ūkinės veiklos laisvę (Konstitucijos 46 straipsnio 1 dalis).

41.       Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija, nenustačiusi susitarimo dėl antraeilių sąlygų dėl privalomo platinimo kiekio iki 500 egzempliorių fakto, atmeta ieškovės apeliacinį skundą dalyje, kurioje įrodinėjama, kad pirmosios instancijos teismas padarė neteisingą išvadą, jog atsakovas neprisiėmė pareigos platinti knygą (CPK 185 straipsnis).  

 

Dėl diskriminacijos kaip įrodinėjamo knygos sustabdymo pagrindo

 

42.       Pagal Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo 2 straipsnio 5 dalį „netiesioginė diskriminacija – veikimas ar neveikimas, teisės norma ar vertinimo kriterijus, akivaizdžiai neutrali sąlyga ar praktika, kurie formaliai yra vienodi, bet juos įgyvendinant ar pritaikant atsiranda ar gali atsirasti faktinis naudojimosi teisėmis apribojimas arba privilegijų, pirmenybės ar pranašumo teikimas lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu, nebent šį veikimą ar neveikimą, teisės normą ar vertinimo kriterijų, sąlygą ar praktiką pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis“.

43.       Apeliantės vertinimu ginčo atveju susiklostė netiesioginės diskriminacijos (nelygiateisiškumo) situacija, kai buvo sustabdytas knygos platinimas. Anot apeliantės, net ir preziumuojant, kad atsakovas neturėjo informacijos apie apeliantės seksualinę orientaciją, tai nepanaikina atsakovo veiksmų diskriminacinių motyvų ir jų faktinio diskriminacinio poveikio apeliantei, kadangi diskriminacija gali kilti ir pagal asociaciją.

44.       Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog apeliantė apeliaciniame skunde pripažįsta, kad atsakovas iki bylos nagrinėjimo teisme apeliantei nebuvo nurodęs, kad knygos platinimo sustabdymo pagrindas yra tik ŽEIT išvada ir Kultūros ministerijos raštas, vadinasi, ji pati paneigia aplinkybę, jog knygos sustabdymas jai galėjo asocijuotis su diskriminacija, kuri atsakovo buvo nukreipta į ją asmeniškai.

45.       Nors apeliantė įrodinėja, kad knygos platinimas buvo sustabdytas diskriminaciniais lytinės orientacijos pagrindais, tačiau iš atsakovo atstovės atsakymų į žurnalistės klausimus, nustatyta, kad problemą dėl vertybių atsakovas įžvelgė ne dėl to, kad knygoje vaizduojamas tos pačios lyties asmenų gyvenimas kartu, bet dėl gyvenimo kartu netinkamos pateikimo formos. Atsakovas kaip žalingą pripažino pasaką „Apie karalaitę, batsiuvio dukterį ir dvylika brolių, lakštingalom giedančių“  ne dėl papasakotos karalaitės ir batsiuvio dukters seksualinės orientacijos, bet dėl to, kad didelis dėmesys skirtas lytiniam potraukiui atskleisti, taip propaguojant tos pačios lyties asmenų santykius (tomas I, b.l.38).

46.       Teisėjų kolegija nurodo, kad visą laiką po knygos platinimo sustabdymo atsakovo atstovai itin dalykiškai bendravo su ieškove, jokios diskriminuojančios ją nuostatos neišreiškė. Atsakovas atsakant 2014 m. liepos 10 d. raštu Nr. 19.01-R4-595 į ieškovės klausimą dėl knygos platinimo, paaiškino, jog knygos išleidimą finansavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, todėl Universitetas, atsižvelgdamas į nurodymą vykdyti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos 2014 m. balandžio 8 d. rašte nurodytas priemones, sustabdė knygos platinimą (tomas I, b.l.13). Jokių užuominų apie knygos platinimo stabdymą diskriminaciniu aspektu nenustatyta. Sutiktina su atsakovo atsiliepime į skundą išdėstytu argumentu, apeliantė įsižeidė tik po to, kai atsakovas pasiūlė toliau platinti knygą pritaikius jos platinimo ribojimą – ženklinimą „N14“.

47.       Apeliaciniame skunde teigiama, kad knygos platinimo ribojimai buvo grindžiami Seimo narių nuomone, kurioje tiesiogiai nurodoma apeliantės seksualinė orientacija, taip keliamas klausimas dėl pasakomis deklaruojamų šeimos vertybių.

48.       Byloje nustatyta, kad Lietuvos Respublikos Seimo nariai 2014 m. kovo 20 d. rašte VšĮ Lietuvos edukologijos universiteto rektoriui nurodė, kad Lietuvos Tėvų forumas ir kitos šeimas atstovaujančios organizacijos išreiškė susirūpinimą dėl knygos „Gintarinė širdis“ platinimo, nes joje yra teiginių, kad tos pačios lyties asmenų santuoka yra sveikintinas reiškinys. Taip pat šiame rašte pasisakyta dėl atstorės seksualinės orientacijos (tomas I, b.l.24,25)

49.       Pagal įstatymą civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnio 1 dalis). Teisėjų kolegija nurodo, kad atsakovas negali būti atsakingas už Seimo narių išsakytą nuomonę, todėl apeliantės argumentas dėl netiesioginės diskriminacijos atmetamas (CPK 12, 178 straipsnis).

50.       Pažymėtina ir tai, kad knygos leidėjas yra buvęs Lietuvos edukologijos universitetas, kurio veikloje buvo taikomi itin aukšti etikos standartai dėl jam keliamos valstybės vizijos edukacijai, todėl knygos sustabdymas, siekiant išsiaiškinti situaciją, yra atitinkantis protingumo principą (CK 1.5 straipsnis), todėl nelaikomas turinčiu diskriminacinį kontekstą. Visiškai gero administravimo principą atitinka situacija, kai gavus Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, kaip juridinio asmens skyrusio finansavimą iš valstybės biudžeto, raštą riboti knygos platinimą (tomas I, b.l.15), atsakovas ėmėsi stabdyti platinimą.

51.       Nenustačius tarp atsakovo veikos ir pasekmių (knygos platinimo sustabdymo) diskriminacinio priežastinio ryšio (CK 6.246 – 6.249 straipsniai), apeliantės skundas dėl knygos platinimo sustabdymo diskriminaciniu motyvu atmetamas (CPK 185 straipsnis).

 

Dėl pritaikyto ribojimo proporcingumo

 

52.       Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo atliktu knygos turinio vertinimo, nurodydama, jog teismas, konstatavęs, kad pasakos neigiamai veikia neapibrėžtą nepilnamečių grupę, iš esmės rėmėsi tik 8 Seimo narių pasirašyta nuomone ir pats nesurinko ar atsakovo neįpareigojo pateikti kitų šiuos teiginius pagrindžiančių įrodymų.

53.       Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, išsamiai išanalizavęs knygos turinį, teisingai įvertino jo žalingumą vaiko socializacijai.

54.       Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba 2014 m. balandžio 8 d. rašte, adresuotame Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai nurodė, kad knygoje „Gintarinė širdis“ formuojama nuostata, jog šeimą gali sukurti tos pačios lyties asmenys, kas remiantis Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 16 punktu laikytina nepilnamečiams neigiamą poveikį darančia informaciją. Jos skleidimas nėra draudžiamas, tačiau knygos su tokiu turiniu platinimas turėtų būti ribojamas, ant knygos įdėklų ar pakuočių turi būti aiškiai įskaitomas atitinkamas įspėjamasis užrašas arba indeksas „Informacija gali daryti neigiamą poveikį asmenims iki 14 metų“ arba „N-14“ (tomas I, b.l.16,17). Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, pateikdama teismui išvadą dėl ginčo kartu pateikė 2014 m. gegužės 30 d. trijų ekspertų: dr. Eglės Latauskienės, dr. Sigitos Lesinskienės ir dr. Petro Ragausko, grupės posėdžio protokolą, kuriame nurodyta, kad pasakose esanti informacija ne vien dėl savo turinio, bet ir dėl savo formos yra kryptinga, t. y. ja siekiama (skatinama) keisti pažiūras ir (ar) elgseną. Esant magiškam, simboliniam mąstymui bei lakiai vaizduotei, etinių – moralinių pamatų diegimo laikui, savo lyties suvokimui ir pažinimui, lyčių skirtumų suvokimui ir supratimui, pasakos, pateikiančios vienos lyties porų santykius kaip normalius ir savaime suprantamus, vaiko trapiai besiformuojančiai pasaulėjautai yra kenksmingos, direktyvios ir manipuliatyvios, todėl daro neigiamą poveikį nepilnamečiams.

55.       Apeliantė įrodinėja, kad ekspertų išvadą paneigia byloje esanti klinikinio psichologo A. M. nuomonė, kad psichologijos mokslo požiūriu pasakos nėra žalingos ir ieškovės kūrinys neturi žalingo turinio (tomas IV, b.l.142).

56.       Teisėjų kolegija nurodo, kad šioje nuomonėje nėra nurodyta, kokiais kriterijais yra parengtas knygos turinio įvertinimas, todėl teisėjų kolegija negali vertinti nuomonės kaip patikimos (CPK 185 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina ir tai, kad ekspertai atkreipė dėmesį į dvi pasakas, t. y. pasaka „Kaip karaliaus sūnus išminties ieškojo“ ir „Apie karalaitę, batsiuvio dukterį ir dvylika brolių, lakštingalom giedančių“, argumentuodami jų turinio žalingumą. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos išvadoje nurodyta, kad vaikas viešosios informacijos turinį gali suprasti ir vertinti skirtingai, atsižvelgiant į amžiaus tarpsnių ypatybes, todėl viešosios informacijos turinys, atsižvelgiant į teisės aktų nuostatas, gali būti ribojamas pažymint informaciją pagal amžiaus kategoriją ar imantis kitokių priemonių.

57.       Bylos nagrinėjimo metu ieškovė nurodė, kad jos knyga „Gintarinė širdis“ yra skirta 9-10 metų amžiaus vaikams. Ieškovė anotacijoje paaiškino, kad pasakos turi edukacinę ir didaktinę funkciją: interpretuojant tradicinių pasakų motyvus, kuriami nauji modeliai, mokant priimti kitų išvaizdos ir gyvenimo būdo skirtingumą (tomas I, b.l.45).

58.       Teisėjų kolegija, susipažinusi su tradicinių Lietuvių liaudies pasakų rinktine „Sigutė“ turiniu, nurodo, kad, pavyzdžiui, pasakoje „Apie dvylika brolių, juodvarniais lakstančių“ nerado pavaizduotų scenų apie miegą pirmą naktį apsikabinus ir labiau detalizuojančių kūnišką meilę detalių. Tuo tarpu pasakoje „Apie karalaitę, batsiuvio dukterį ir dvylika brolių, lakštingalom giedančių“, jos yra: <...mylėsiu tave (batsiuvio dukrą) visą gyvenimą,  atsakė karalaitė palengvėjusia širdimi...>, <...batsiuvio duktė po nakties atrodė liūdna ir išblyškusi. Nenuostabu: vos tik karalaitė laiminga užmigo ją apkabinusi...>, <...net nepajusdavo (karalaitė), kaip batsiuvio dukra išsprūsta iš jos glėbio...> (knygos 71 psl.).

59.       Pažymėtina ir tai, jog, kaip teisingai nurodyta 2014 m. gegužės 30 d. ekspertų išvadoje, mūsų sąmonei svarbi pasaulėžiūros paradigma (V. Š. „Teisės sociologijos pagrindai“, p. 353). Jei jau interpretuojama tradicinė pasaka, tai reikėtų atsižvelgti, kad katalikiškai visuomenei skaičius 12 turi tam tikrą simbolį, pasižymintį sakralumu. Vadinasi, interpretacijai pasirinkta pasaka ir jos turinio pateikimo forma turėtų būti tokia, kuri, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, nereikalautų kitų vertybių gynimo būtinumo.

60.       Taip pat tiek ekspertų, tiek teismo nurodyta pasaka „Kaip karaliaus sūnus išminties ieškojo“ yra nukreipta ne į naujo modelio parodymą, bet į jo vertinimą, formuojant jau tam tikrą nuostatą lyties aspektu : <Per tą laiką garbingieji piliečiai spėjo papasakoti savo miesto žmonėms, kad jų siuvėjas susirado gyvenimo draugą – karaliaus sūnų, ir tai esanti didelė garbė, nes tą šalį valdo išmintingi valdovai...> (knygos 62 psl.). Tuomet svarstytina situacija, ar pati autorė (apeliantė) nesiekia diskriminuoti kitokias vertybes pripažįstančius visuomenės narius.

61.       Apeliantė nurodo, kad EŽTT byloje Sekmadienis LTD. prieš Lietuvą spręsdamas dėl Konvencijos 10 straipsnio pažeidimo, nurodė, kad kai kurios valdžios institucijos didele dalimi atsižvelgė į tai, kad maždaug šimtas asmenų skundėsi dėl reklamos, vis dėl to EŽTT laikė, kad žodžio laisvė apima ir idėjas, kurios įžeidžia, šokiruoja ar trukdo.

62.       Teisėjų kolegija pažymi, kad EŽTT minėtoje byloje atkreipė dėmesį į tai, kad nacionalinės institucijos privalo užtikrinti pusiausvyrą tarp visuomenės moralės principų apsaugos bei tikinčiųjų teisių ir pareiškėjos teisės į saviraiškos laisvę. Vadinasi, ieškovės laisvė skleisti informaciją yra apribota vartotojų teisės į informavimą apie įsigyjamą kūrinį.

63.       Šioje byloje pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad ieškovė nepateikė įtikinamų argumentų, kodėl tokio pobūdžio informaciją nepilnamečiams negali būti teikiama sulaukus tam tikro amžiaus, kaip šiuo atveju 14 metų, todėl sprendė, kad knygos „Gintarinė širdis“ egzempliorių žymėjimas įspėjamuoju užrašu „Informacija gali daryti neigiamą poveikį asmenims iki 14 metų“, yra proporcingas ieškovių teisių ribojimas. Teisėjų kolegija sutinka su tokia išvada, nes už pirminę vaikų socializaciją yra atsakingi tėvai, todėl prieš įsigydami knygą, jie pirmiausia turėtų patys įvertinti jos turinį, apie kurį būtų pateikta pakankama informacija (Konstitucijos 26 straipsnio 3 dalis). Iš esmės Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos rašte nurodyta informacija atliko knygos recenzijos funkciją, kuri negali būti laikoma diskriminuojančiu ieškovę veiksniu. Knygos platinimas nebuvo uždraustas, knygos „Gintarinė širdis“ išplatinti egzemplioriai nebuvo pašalinti iš bibliotekų, nemėginta sugrąžinti parduotas knygas. Sprendimas prie platinamos knygos pridėti įspėjančią informaciją yra proporcinga priemonė, nukreipta į nepilnamečių vaikų interesų apsaugą, kuri taip pat yra konstitucinė vertybė (Konstitucijos 38, 39 straipsniai).

64.       Literatūrinė pasaka – literatūros žanras; paprastai siužetinis literatūros kūrinys, kuriam būdingi antgamtiniai veikėjai, stebukliniai daiktai, neegzistuojančios erdvės ir pan. (šaltinis: http://lietuviu7-8.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/literaturine_pasaka/). Vadinasi, šis žanras neturėtų būti pagrįstas detalėmis, kuriomis tiesiogiai parodomas kūniškasis gyvenimo aspektas. Taigi knygos „Gintarinė širdis“ egzempliorių žymėjimas įspėjamuoju užrašu „Informacija gali daryti neigiamą poveikį asmenims iki 14 metų“ yra ne todėl, kad jame vaizduojamas tos pačios lyties asmenų gyvenimo modelis, o todėl, kad jis vaizduojamas per atvirai 9-10 metų amžiaus vaikams.

65.       Apeliantė remiasi argumentu, kad Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos (toliau – Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba) 2014 m. ataskaitoje tarnyba kritiškai įvertino ŽEIT išvadą. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba nurodė, kad yra kolizija tarp Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo nuostatų ir Nepilnamečių apsaugos įstatymo nuostatų ir šių įstatymų atskiros normos galimai prieštarauja viena kitai (galima įstatymų kolizija). 

66.       Teisėjų kolegija nurodo, kad teisės normų kolizija galima tarp bendrosios ir specialiosios teisės normų (A. V.. „Teisės teorija“, p. 291), bet ne tarp specialiųjų normų, kuri yra tiek Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas, tiek Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas. Nagrinėjamoje byloje teisiniam santykiui yra aktuali specialioji norma, kuri ir turi būti taikoma dėl nepilnamečių vaikų teisių apsaugos, t. y. Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas. Pirmosios instancijos teismas šiuo įstatymu ir rėmėsi, konstatuodamas pritaikytos priemonės proporcingumą.

67.       Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija atmeta apeliantės argumentą dėl to, kad teismas neatliko nei Knygos turinio, nei kitų byloje esančių įrodymų tyrimo, o formaliai remdamasis vienu byloje esančiu dokumentu, pripažino knygos turinį darančiu žalingą poveikį nepilnamečiams asmenims, kaip nepagrįstą (CPK 185 straipsnis).

 

Dėl pareigos atsiprašyti ir atsiprašymo teksto

 

68.       Apeliantė nurodė, kad taikant analogiją su CK 2.24 straipsnyje įtvirtintais teisių gynimo būdais, asmens garbės ir orumo pažeidimo atveju, prašo įpareigoti atsakovą atsiprašyti.

69.       Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2006 m. kovo 6 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-169/2006 išaiškino, kad atsiprašymas nėra nei teisinės atsakomybės, nei teisinės gynybos būdas, o asmens, paskleidusio duomenis, ir asmens, apie kurį paskleisti žeminantys jo dalykinę reputaciją duomenys, tarpusavio santykių aspektas, faktinė aplinkybė, į kurią atsižvelgdamas teismas gali sumažinti priteistinos neturtinės žalos dydį (CK 6.250 straipsnio 2 dalis). Dėl to teismas negali įpareigoti asmens, paskleidusio tokius duomenis, atsiprašyti.

70.       Atsižvelgiant į tai, kad atsiprašymas nėra nei teisinės atsakomybės, nei teisinės gynybos būdas, teisėjų kolegija nepasisako dėl apeliantės argumento, kad teismas turėjo padėti ieškovei suformuluoti atsiprašymo tekstą, nes tai nėra teisiškai reikšminga nagrinėjamai bylai, be to, neatitinka CPK 13 straipsnio.

71.       Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad Universitetas iš esmės įvykdė tam įgaliotos institucijos nurodymą įgyvendinant NANVIPĮ nuostatas, pagal nustatytų aplinkybių visumą nėra pagrindo Universitetui teikti viešą atsiprašymą ieškovei. Iš esmės teisinis rezultatas atmesti ieškinį yra teisingas, todėl apeliantės argumentai dėl atsiprašymo nesudaro pagrindo keisti pirmosios instancijos teismo sprendimo.

 

Dėl Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos procesinio statuso pakeitimo teisėtumo 

 

72.       Apeliantė mano, kad teismas neatsižvelgdamas į apeliantės paaiškinimus ir nepagrįstai konstatavo, kad Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba šalių ginče negali turėti materialinio suinteresuotumo bylos baigtimi ir jos procesinę padėtį iš trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, pakeitė į išvadą teikiančios institucijos.

73.       Pagal CPK 47 straipsnio 1 dalį tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų dėl ginčo dalyko, gali įstoti į bylą ieškovo arba atsakovo pusėje iki baigiamųjų kalbų pradžios, jeigu bylos išsprendimas gali turėti įtakos jų teisėms arba pareigoms. Jie gali būti įtraukiami dalyvauti byloje taip pat motyvuotu šalių prašymu arba teismo iniciatyva.

74.       Ieškovė, patikslinusi ieškinio dalyką, Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai neformulavo jokio reikalavimo. Apeliacinio skundo 37 punkte aiškiai nurodė, kad Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos rekomendacinė išvada negali būti laikoma pagrindu knygos platinimo ribojimams pritaikyti. Tokiu atveju konstatuojama, kad pati apeliantė paneigė savo argumentą dėl nepagrįsto Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos procesinio statuso pakeitimo, įrodinėdama šios institucijos išvados rekomendacinį poveikį.

75.       Kiti apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010, ir kt.).

76.       Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškinio reikalavimus, įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklių nepažeidė, išaiškino esmines faktines bylos aplinkybes, priėmė teisėtą sprendimą, todėl panaikinti ar pakeisti sprendimą apeliaciniame skunde nurodytais teiginiais ir argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Sprendimo negaliojimo absoliučių pagrindų nenustatyta (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnis).

 

Dėl bylinėjimosi išlaidų

 

77.       CPK normos yra viešosios teisės normos. Bylinėjimosi išlaidos reglamentuojamos CPK, todėl jų mokėjimas, paskirstymas, grąžinimas, priteisimas yra vertinami kaip teismo veikla veikiant ex officio. Atmetus apeliacinį skundą, bylinėjimosi išlaidos neperskirstomos (CPK 93 straipsnio 5 dalis).

78.       Bylinėjimosi išlaidos už teisinę pagalbą priteisiamos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakyme Nr. 1R–85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ numatytus dydžius (nauja redakcija nuo 2015.03.20). Atsakovas apeliacinės instancijos teisme pateikė įrodymus apie patirtas 1 100 Eur bylinėjimosi išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Įvertinant, jog bylinėjimosi išlaidos yra aiškiai mažesnės, nei rekomenduojamos priteisti už atsilepimo į apeliacinį skundą surašymą, pagrįstos ir įrodytos, sprendžiama, kad yra protinga jas priteisti visas (CPK 3 straipsnio 1 dalis).

79.       Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme išlaidos sudaro mažesnę nei 3 eurų sumą, todėl pagal CPK 92 straipsnio, 96 straipsnio 6 dalį bei Teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymą Nr. 1R-261/1K-355, valstybei šios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu, Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija

n u t a r ė :

apeliantės N. M. apeliacinį skundą atmesti.

Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. kovo 2 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Priteisti atsakovo VšĮ Vytauto Didžiojo universiteto (juridinio asmens kodas: 111950396) naudai iš apeliantės N. M. (asmens kodas: (duomenys neskelbtini) 1 100 Eur bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

 

 

Teisėjai                                        Vilija Mikuckienė              

                                        Rūta Petkuvienė

                                        Laima Ribokaitė                                                                                                                                                                                     


Paminėta tekste:
 • e3K-3-497-611/2016
 • I-9157-142/2014
 • e2A-121-431/2017
 • CPK 13 str. Dispozityvumo principas
 • CK
 • CPK 185 str. Įrodymų įvertinimas
 • CK6 6.154 str. Sutarties samprata
 • 3K-3-526/2009
 • 3K-3-206/2010
 • 3K-3-35/2011
 • CK6 6.246 str. Neteisėti veiksmai
 • CPK
 • CK1 1.5 str. Teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų taikymas
 • 3K-3-169/2006
 • CPK 47 str. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų
 • 3K-7-38/2008
 • 3K-3-252/2010
 • 3K-3-107/2010
 • CPK 326 str. Apeliacinės instancijos teismo teisės
 • CPK 320 str. Bylos nagrinėjimo ribos
 • CPK 93 str. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas
 • CPK 3 str. Bylų nagrinėjimas pagal galiojančią teisę
 • CPK 92 str. Išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, apmokėjimas