Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: nuasmenintas baudžiamasis įsakymas byloje [1-2867-311-2011].doc
Bylos nr.: 1-2867-311/2011
Bylos rūšis: baudžiamoji byla
Teismas: Kauno miesto apylinkės teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Kategorijos:

Baudž

Baudž. byla Nr. 1-2867-311/2011

Proceso Nr. 50-2-00081-11-1

Procesinio sprendimo kategorija

(S)

2.1.10.1; 1.2.11.2

KAUNO MIESTO APYLINKĖS TEISMAS

TEISMO BAUDŽIAMASIS ĮSAKYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2011 m. rugsėjo 22 d.

Kaunas

 

Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas R. G., išnagrinėjęs Kauno miesto apylinkės prokuratūros prokurorės R. Č. pareiškimą dėl proceso užbaigimo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje, kurioje

R. A. Z., a.k. (duomenys neskelbtini) gim. (duomenys neskelbtini), gyv. (duomenys neskelbtini), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, vedęs, nedirbantis, neteistas,

kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 170 str. 2 d.,

 

n u s t a t ė:

 

K. R. A. Z. 2011 m. sausio 8 d. 13:34 val., panaudodamas visuomenės informavimo priemonę, t.y. internetu svetainę adresu: wwu.delfi.lt, iš IP adreso 78.57.181.6., kurio paslauga teikiama internete vartotojai E. Z., pasivadindamas slapyvardžiu „gal ir nieko“, paraše komentarą „visus gejus i prieshakine atakos linija, kuo daugiau ju ishtashkys tuo geriau“, tuo viešai tyčiojosi, niekino, skatino neapykantą, kurstė diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl seksualinės orientacijos, įsitikinimų ar pažiūrų, tai yra padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 170 str. 2d.

K. R. A. Z. kaltu prisipažino ir parodė, kad jis gyvena kartu su šeima bute, esančiame (duomenys neskelbtini). Jo mamos E. Z. vardu sudaryta internete paslaugų sutartis su „TEO LT“. Jis dažnai naršo internete. Dažnai naudojasi delfi.lt interneto svetaine, kadangi ten spausdinami įdomūs straipsniai. 2011 m. pradžioje, tai galėjo būti sausio 8 d. tačiau pats tikslios datos neprisimena, vwvw.delfi.lt internetinėje svetainėje perskaitė delfi redakcijos straipsnį „Nėra įstatymų, dėl kurių gėjai negalėtų tarnauti Lietuvos kariuomenėje“. Jis pasipiktino straipsnio turiniu ir spontaniškai parašė po straipsniu komentarą „visus gejus i prieshakine atakos linija, kuo daugiau ju ishtashkys tuo geriau“, pasivadinęs slapyvardžiu „gal ir nieko“. Savo komentaru nenorėjo nors įžeisti ar kurstyti žmones smurtauti prieš homoseksualios orientacijos žmones, jis tik išsakė savo nuomonę. Dėl savo veiksmų gailisi ( b.1.62).

Be kaltinamojo prisipažinimo jo nusikalstama veika visiškai įrodyta:

-liudytojos I. Z. apklausos protokolu, kuriuo nustatyta, kad ji gyvena (duomenys neskelbtini), kartu su savo vyru A. R. Z., dukra N. Z. ir vyro mama E. Z.. E. Z. vardu yra pasirašyta interneto paslaugų sutartis su „TEO LT“. Namuose turi kompiuteri, kuriuo naudojasi dukra, vyras ir ji. Jai pateiktas 2011-01-08 internetiniame naujienų portale vwwv.delfi.lt parašyto komentaro tekstas: „visus gejus i priešakine linija, kuo daugiau ju ishtashkys tuo geriau“. Ji tikrai minėto komentaro nerašė internete. Mano, kad minėtą komentarą galėjo parašyti jos vyras A.R. Z., tačiau nėra dėl to tikra ( b.l. 57);

  • 2011-02-15 UAB „Delfi“ raštu, kuriuo nustatyta, kad komentaras „.visus gejus i prieshakine atakos linija, kuo daugiau j u ishtashkys tuo geriau“ su slapyvardžiu „gal ir nieko“ parašytas  iš IP adreso 78.57.181.6. ( b.l. 21);
  • 2011-03-07 Panevėžio apskr. VPK NTB  ENTS pranešimu, kuriuo nustatyta, kad IP adresas 78.57.181.6 priklauso E. Z., gyv. (duomenys neskelbtini) ( b.l. 34);
  • 2011-06-21 Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos ekspertizės aktu Nr. EAN-41, kuriuo nustatyta, kad pasakymu „visus gejus i priešakine linija, kuo daugiau ju ishtashkys tuo geriau“ yra propaguojamos idėjos, kurstančios diskriminuoti (visus gejus i prieshakine atakos linija), fiziškai susidoroti (kuo daugiau ju ishtashkys tuo geriau) visuomenės grupę, skiriamą seksualinės orientacijos pagrindu. Toks komunikacinis aktas, vykstantis viešoje erdvėje, yra visuomeniškai reikšmingas, tačiau dėl kai kurių komunikacijos aklo sąlygų dalinio ar visiško netenkinimo, kylančio iš adresato ir adresato hipotetiškumo, adresato pajėgumo įvykdyti propoziciją, negali būti laikomas sėkmingu ( b.l. 44).

Baudžiamojoje byloje ištirtų įrodymų visuma nustatyta, kad R.A. Z. viešai tyčiojosi, niekino, skatino neapykantą, kurstė diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl seksualinės orientacijos, įsitikinimų ar pažiūrų. Jo padaryta nusikalstama veika teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos BK 170 str. 2 d.

K. R. A. Z. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad jis prisipažįsta padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi. Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. 

Skirdamas bausmę teismas atsižvelgia į padaryto nusikaltimo pavojingumo laipsnį, kaltės formą, padaryto nusikaltimo motyvus ir tikslus, kaltinamojo atsakomybę lengvinančią aplinkybę, sunkinančių aplinkybių nebuvimą, kaltinamojo asmenybę.

Kaltinamasis neteistas, galiojančių administracinių nuobaudų neturi, jam skirtina su laisvės atėmimu nesusijusi bausmė- bauda (BK 55 str.).

K. R. A. Z. su proceso užbaigimu teismo baudžiamuoju įsakymu ir prokuroro siūlomos baudos dydžiu sutinka ( b.l. 72).

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 418 str., 420 str. 1 d. 1 p., 421 str., BVK 22 str. 2 d.,

 

n u s p r e n d ž i a:

 

R. A. Z. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 170 str. 2 d., ir jam paskirti 4 (keturių) MGL dydžio – 520 ( penkių šimtų dvidešimties) litų baudą;

Kardomosios priemonės R. A. Z. neskirti.

Įpareigoti nuteistąjį per du mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos baudą sumokėti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, įmonės kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), įmokos kodas 6801, „Swedbank“, AB, kodas 73000, nurodant, kad laiku nesumokėjus baudos, ji bus išieškota priverstinai. Išaiškinti nuteistajam, kad sumokėjus baudą nuteistasis privalo pateikti teismo raštinės (kabinetas Nr. 128) tarnautojui banko kvitą (Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 22 str., 23 str.).

Kaltinamasis per 14 dienų nuo teismo baudžiamojo įsakymo gavimo dienos turi teisę paduoti Kauno miesto apylinkės teismui prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme. Išaiškinti nuteistajam, kad išnagrinėjus bylą ir pripažinus kaltinamąjį kaltu, teismas gali paskirti kitos rūšies ar dydžio bausmę, negu buvo paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu.

 

 

 

Teisėjas                                                                                                 R. G.