Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2017-11-16][nuasmeninta nutartis byloje][e3K-3-369-916-2017].docx
Bylos nr.: e3K-3-369-916/2017
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Viešoji įstaiga CPO LT 302913276 atsakovas
UAB „Formedics“ 124980311 Ieškovas
"Viešųjų pirkimų tarnyba" 188656261 išvadą duodanti institucija
Lietuvos ortopedų traumatologų draugija 191358848 trečiasis asmuo
Valstybinė ligonių kasa prie LR SAM 191351679 trečiasis asmuo
Kategorijos:
2.1. Bylos, kylančios iš sutartinių teisinių santykių
11.1. Bylos dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo ar pakeitimo
2. SU PRIEVOLIŲ TEISE SUSIJUSIOS BYLOS
3.2. Procesas pirmosios instancijos teisme
3. CIVILINIS PROCESAS
3.2.4. Įrodymai ir įrodinėjimas
11.5. Kitos bylos dėl viešųjų pirkimų teisinių santykių
11. BYLOS DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TEISINIŲ SANTYKIŲ
3.2.4.11. Įrodymų vertinimas
2.1.23. Bylos dėl viešo konkurso

Civilinė byla Nr. e3K-3-369-916/2017

Teisminio proceso Nr. 2-55-3-00343-2017-5

Procesinio sprendimo kategorija 3.2.4.11.

(S)

 

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2017 m. lapkričio 16 d.

Vilnius

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Birutės Janavičiūtės, Egidijaus Laužiko (kolegijos pirmininkas) ir Dalios Vasarienės (pranešėja),

teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Formedics kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. birželio 20 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Formedics“ ieškinį atsakovei viešajai įstaigai CPO LT dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo pirkimo objekto dalyje, tretieji asmenys – Valstybinė ligonių kasa prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir Lietuvos ortopedų traumatologų draugija, išvadą byloje teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba.

 

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė :

 

I. Ginčo esmė

 

 1. Kasacinėje byloje sprendžiama dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) (2016 m. rugsėjo 20 d. įstatymo redakcija) 39 straipsnio, reglamentuojančio pasiūlymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo.
 2. Ieškovė UAB „Formedics“ (toliau – ir ieškovė) prašė teismo pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės VšĮ „CPO LT“ (toliau – ir atsakovė, perkančioji organizacija) sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą.
 3. Ieškovė nurodė, kad dalyvauja atsakovės vykdomame pirkime „Medicinos įrangos (sąnarių endoprotezų) užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą“, taikant dinaminę pirkimų sistemą (toliau – Konkursas), o pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos vertinimo kriterijų. Atsakovės Viešojo pirkimo komisija priėmė sprendimą, nurodydama, kad ieškovės pateikti 22, 29 ir 33 Konkurso dalių pasiūlymai atitinka reikalavimus, o 8, 11, 23 ir 25 Konkurso dalių pasiūlymai buvo atmesti, nes buvo ekspertų pripažinti neatitinkančiais Konkretaus pasiūlymo 2 lakšto Privalomų reikalavimų.
 4. Nesutikdama su šiuo sprendimu, ieškovė inicijavo peržiūros procedūrą dėl savo pasiūlymo, pateikto Konkurso aštuntai daliai, vertinimo teisėtumo. Ieškovė pretenzijoje nurodė, kad Privalomų reikalavimų 121 pirkimo objekto dalims 4 punkte, dėl kurio neatitikties jos pasiūlymas buvo atmestas, įtvirtinta, jog tiekėjai privalo pateikti ISI indeksą turinčių leidinių mokslinių publikacijų kopijas arba sąnarių endoprotezų registro duomenis apie Konkursui siūlomų implantų išlikimo rezultatus: kur revizijų dažnis yra ne daugiau 10 proc. po 10 metų po pirminio endoprotezavimo dėl kurios nors priežasties; naujesnių endoprotezų, kurie neturi 10 metų išlikimo rezultatų, revizijų dažnis ne daugiau kaip 2 proc. per pirmus 3 metus (toliau – ginčo Konkurso sąlyga).
 5. Ieškovė teigė, kad ginčo Konkurso sąlygoje nenustatyta, jog endoprotezų išlikimo rezultatai būtų tiesiogiai nurodyti mokslinės publikacijos tekste, todėl tiekėjai turi teisę aiškinti pateiktos publikacijos turinį ir atitinkamai savo paaiškinimuose išdėstyti, kokius implantų išlikimo rezultatus atskleidžia straipsnyje nurodytas revizijų skaičius; specifinio endoprotezų išlikimo analizės metodo naudojimas nebūtų buvęs tikslingas, nes pagal ginčo Konkurso sąlygą aktualūs du elementai – 10 metų laikotarpis ir atliktų revizijų dažnis, turintis per nurodytą laikotarpį neviršyti 10 procentų; Konkurso dokumentuose reikalavimas taikyti tam tikrą metodą nenustatytas.
 6. Atsakovė pretenziją atmetė, nurodydama, kad ieškovės pateiktas straipsnis neatitinka ginčo Konkurso sąlygos, nes straipsnyje aprašyta studija orientuota į polietileno dėvėjimąsi, o rezultatuose pateikiamas endoprotezų revizijų dažnis, bet ne išlikimo rezultatai.
 7. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad implantų išlikimas šiuo atveju turėtų būti suprantamas kaip tie atvejai, kada per tam tikrą apsibrėžtą laikotarpį (šiuo atveju 10 metų) pacientams, kuriems buvo implantuotas atitinkamas protezas, nėra reikalingos šių implantų revizijos; šis rodiklis parodo implantų patikimumą ir ilgaamžiškumą; revizijos atitinkamai reiškia operacijas, kurių metu reikia taisyti ar pakeisti esamą implantą dėl tam tikrų kilusių problemų; ginčo Konkurso sąlygoje įtvirtinta endoprotezų išlikimo rezultatų samprata tiesiogiai siejama su revizijų dažniu kaip rodikliu, pagal kurį turėtų būti apskaičiuojami išlikimo rezultatai; nors atsakovei pateiktame straipsnyje aprašytos studijos pavadinime paminėtas polietileno dėvėjimasis, tačiau, tyrimo metu vertinant revizijų dažnį, nebuvo apsiribojama vien atvejais, kai revizijos buvo daromos dėl polietileninės gūžduobės medžiagos nusidėvėjimo; vienintelė studijos metu atlikta 32 mm siūlomos komplektacijos (su nerūdijančio plieno galva) klubo sąnario Ostealimplanto revizija buvo atlikta devintaisiais tyrimo metais dėl šlaunikaulio galvos atlaisvėjimo, tačiau nė vienam siūlomos komplektacijos 28 mm klubo sąnariui revizijos nebuvo reikalingos; tai leidžia daryti išvadą, kad išlikimo rezultatai 32 mm protezų grupėje būtų apskaičiuotini iš 20 protezų, sudarančių 100 proc. visų tirtų tokio tipo protezų, atėmus vieną protezą, kuriam buvo atlikta revizija ir kuris sudaro 5 proc. visų tirtų tokio tipo protezų; tokiu atveju išlikimo rezultatui apskaičiuoti reikšmingi yra likę 19 protezų, kuriems nebuvo reikalingos revizijos ir kurie sudaro 95 proc. visų tirtų protezų bei atitinkamai lemia 95 proc. išlikimo rezultatą; remiantis tuo pačiu principu, 28 mm protezų grupės, kuriai per tyrimo laikotarpį neprireikė nė vienos revizijos, išlikimo rezultatas yra 100 proc.; atsižvelgiant į tai, bendras 28 mm ir 32 mm protezų grupių išlikimo rezultatas yra 97,5 proc.
 8. Ieškovė taip pat pažymėjo, kad ginčo Konkurso sąlyga vienareikšmiškai sieja revizijų skaičių kaip atvirkščiai proporcingą implantų išlikimo rezultatams; kitokia interpretacija traktuotina kaip reikalavimų Konkurse dalyvaujantiems tiekėjams aiškinimas plečiamai, taip dirbtinai ribojant konkurenciją, užkertant kelią pirkime dalyvauti tiekėjui, pateikusiam objektyviai Konkurso sąlygas ir pacientų interesus atitinkantį pasiūlymą; nesant teisėto pagrindo plečiamai aiškinti ginčo Konkurso sąlygą dėl endoprotezų išlikimo rezultatų apskaičiavimo, tokie atsakovės veiksmai laikytini diskriminaciniais, varžančiais konkurenciją ir neteisėtais; specifinės išlikimo metodikos (Kaplano-Mejerio, Life Table ir kt.) nebuvo įtvirtintos ginčo Konkurso sąlygoje ar kitose Konkurso nuostatose, todėl perkančioji organizacija negali reikalauti iš tiekėjų įrodyti tam tikrų metodikų taikymo; implantų išlikimas Konkurso sąlygose susietas su vieninteliu kintamuoju – implantų, kuriems nebuvo atliktos revizijos, skaičiumi, todėl juos atvaizduoti vienu iš minėtų metodų būtų neracionalu.

 

II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė

 

 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. balandžio 7 d. sprendimu ieškinį atmetė.
 2. Teismas nustatė, kad, vykdydama ginčo Konkurso sąlygos reikalavimą pateikti ISI indeksą turinčių leidinių mokslinių publikacijų kopijas, ieškovė su Konkurso 8 dalies pasiūlymu pateikė mokslinės publikacijos „Ten Years survivorship of cemented ceramictotal hip prosthesis“ ir bukleto „Ceraver. Klubo sąnarys“ kopijas, tačiau pagal pirminį vertinimą ieškovės pasiūlyme buvo nustatyta duomenų trūkumų, kurie ekspertams neleido atlikti nuoseklaus pasiūlymo vertinimo, todėl ieškovė buvo paprašyta paaiškinti savo pasiūlymą; tikslindama pasiūlymą ieškovė pateikė dar dvi papildomas publikacijų kopijas „The French paradox“ ir „Zirconia and alumina ceramics in comparison with stainless-steel heads. Polyethylene wear after a minimum ten-year follow-up“; ieškovės pateiktos publikacijos Lietuvos ortopedų traumatologų draugijos (toliau – ir LOTD) ekspertų buvo pripažintos kaip neatitinkančios ginčo Konkurso sąlygos, nes: bukletas „Ceraver. Klubo sąnarys“ nėra ISI indeksą turintis leidinys; publikacijoje „The French paradox“ nėra implantų išlikimo duomenų, publikacijoje „Zirconia and alumina ceramics in comparison with stainless-steel heads. Polyethylene wear after a minimum ten-year follow-up“ rezultatai aprašyti su keramikine galva, publikacijoje „Ten Years survivorship of cemented ceramictotal hip prosthesis“ rezultatai aprašyti su keramikine galva. Atsižvelgdama į minėtas ekspertų išvadas, atsakovė paprašė ieškovės patikslinti pasiūlymą.
 3. Teismas nurodė, kad LOTD ekspertams įvertinus ieškovės pasiūlymo paaiškinimus nustatyta, kad šie vis tiek nepagrindžia dėl Konkurso 8 dalies pasiūlyto produkto atitikties ginčo Konkurso sąlygai, nes publikacijoje „The French paradox“ pateiktas kitos studijos citavimas, o ne studija su išlikimo rezultatais, patys cituojamieji šaltiniai irgi neatitinka Privalomųjų reikalavimų, nes pateikiamas 99 proc. stiebo išlikimas dėl aseptinio išklibimo, tačiau dėl visų priežasčių 82,59 proc., be to, abiejuose šaltiniuose naudotas ne toks pats kaip tiekėjos siūlomas implantas; publikacijoje „Zirconia and alumina ceramics in comparison with stainless-steel heads. Polyethylene wear after a minimum ten-year follow-up nėra aprašomi išlikimo rezultatai, studija orientuota į polietileno dėvėjimąsi, straipsnio statistinės analizės pastraipoje nėra nurodyta, kad buvo skaičiuotas implantų išlikimas (Kaplano-Mejerio, Life Table ar kita išlikimo analizės metodika), rezultatuose pateikiamas revizijų dažnis, bet ne išlikimo rezultatai; publikacija „Ten Years survivorship of cemented ceramictotal hip prosthesis“ yra netinkamas šaltinis, nes netinkamas endoprotezų išlikimas (10 m. išlikimas dėl visų priežasčių 82,59 proc.) ir šaltinyje naudotas ne toks pats kaip tiekėjos siūlomas implantas.
 4. Teismas, įvertinęs ginčo Konkurso sąlygos turinį, nurodė, kad perkančiajai organizacijai tiekėjo teikiamoje mokslinėje publikacijoje turi būti nurodyti Konkursui siūlomų implantų išlikimo rezultatai. Teismas nesutiko su ieškovės pozicija, kad ji pateikė produkto išlikimo rezultatus, pabrėžė, jog ieškovės pateiktas straipsnis nurodo atliktų revizijų skaičių, o Konkurso sąlygose vienareikšmiškai reikalaujama implantų išlikimo rezultatų. Teismas nurodė, kad ieškovė siekia sau naudinga linkme interpretuoti tiek Konkurso sąlygas, tiek mokslinės publikacijos turinį, nepateikdama objektyvių tokio aiškinimo pagrindų.
 5. Teismas nesutiko su ieškovės argumentais, kad endoprotezų išlikimas turėtų būti suprantamas kaip tie atvejai, kada per tam tikrą apsibrėžtą laikotarpį (šiuo atveju – 10 metų) pacientams, kuriems buvo implantuotas atitinkamas protezas, nėra reikalingos šių implantų revizijos. Teismas nurodė, kad revizijų dažnis ir išlikimo rezultatai nėra tapatūs terminai, kadangi, norint apskaičiuoti implantų išlikimo rezultatus, reikia turėti ne tik revizijų dažnį, bet ir įtraukimo terminą bei kriterijus, tinkamą imtį, individualų sekimo laikotarpį, iškritimo atvejus, mirties datas ir tik tuomet, turint minėtų duomenų visumą, galima apskaičiuoti išlikimo rezultatus, o tai ieškovės pateiktame straipsnyje padaryta nebuvo.
 6. Teismas nustatė, kad ieškovės pateiktame straipsnyje Konkurso dokumentuose prašoma nurodyti informacija apie siūlomo implanto išlikimo rezultatus tiesiogiai nėra pateikta, todėl straipsnyje pateiktus rezultatus teismas pripažino nepakankamais iškeltų reikalavimų atitikčiai nustatyti. Teismas atsižvelgė į perkančiosios organizacijos pasitelktų ekspertų pateiktą informaciją, kad statistinė išlikimo rezultatų analizė turi specialią visuotinai mokslinėje literatūroje patvirtintą skaičiavimo metodologiją: auksinis standartas Kaplano-Mejerio išlikimo analizė, taip pat naudojama Life Table metodika, Coxo regresija ir kt.
 7. Atsakydamas į ieškovės argumentus, kad Konkurso dokumentuose nėra nurodoma, kaip turėtų būti skaičiuojamas išlikimas, ir metodologijos reikalavimai tiekėjams nebuvo keliami, teismas pabrėžė, jog ieškovės pasiūlymas pripažintas neatitinkančiu Konkurso sąlygų ne dėl netinkamos skaičiavimo metodologijos pritaikymo, o dėl to, kad jos nurodytoje publikacijoje nėra duomenų, leidžiančių pagal visuotinai mokslinėje literatūroje patvirtintas išlikimo rezultatų skaičiavimo metodologijas patvirtinti siūlomo produkto atitiktį Konkurso sąlygų reikalavimams.
 8. Teismas atsižvelgė į tai, kad perkančioji organizacija du kartus kreipėsi į ieškovę, prašydama šios paaiškinti ir patikslinti savo pasiūlymą, tačiau, tiekėjai tinkamai to neatlikus, priėmė sprendimą atmesti jos pasiūlymą, pateiktą dėl Konkurso 8 dalies. Teismas konstatavo, kad perkančioji organizacija nuosekliai ir kruopščiai, vadovaudamasi VPĮ 39 straipsnio nuostatomis, įvertino ieškovės pateiktą pasiūlymą, ne kartą pasiūlė ieškovei pateikti papildomą informaciją ar dokumentus, todėl ieškovės reikalavimą pripažino nepagrįstu.
 9. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą pagal ieškovės apeliacinį skundą, 2017 m. birželio 20 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 7 d. sprendimą paliko nepakeistą.
 10. Apeliacinės instancijos teismas pripažino nepagrįstais ieškovės argumentus, kad ekspertais pasirinkdama tik du LOTD narius atsakovė nesilaikė Viešųjų pirkimų pasiūlymų rekomendacijų, patvirtintų Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2006 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1S-53 (toliau – Rekomendacijos), 34 punkte nurodyto ekspertų skaičiaus – bent trys, o norėdama pasitelkti ekspertus, atsakovė turėjo kreiptis į Valstybinę ligonių kasą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ir VLK), kuri sudarytų komisiją. Kolegija pabrėžė, kad ieškovės nurodytos Rekomendacijos nėra privalomos perkančiosioms organizacijoms, todėl sprendė, kad aplinkybė, jog atsakovės organizuotam pirkimui buvo pasitelkti du, o ne trys ekspertai, nereiškia jų neobjektyvumo, šališkumo ar kitų aplinkybių, kurios lemtų ekspertų išvados neteisingumą.
 11. Kolegija nurodė, kad VPĮ 16 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta perkančiųjų organizacijų viešojo pirkimo komisijų teisė kviestis ekspertus. Pasiūlymams įvertinti atsakovė pasitelkė specialių žinių turinčius asmenis, šių kvalifikacijos ieškovė neginčija. Įvertinusi ekspertų pasirašytas nešališkumo deklaracijas ir konfidencialumo pasižadėjimus, kolegija konstatavo, kad pasiūlymų vertinimą atliko tinkami ir kvalifikuoti ekspertai. Kolegija pabrėžė, kad ekspertų šališkumo nelemia ir tai, jog šiam Konkursui vykdyti atsakovė pasirinko ne VLK sudarytą komisiją, o LOTD narius, nes komisijos iš VLK narių sudarymas perkančiajai organizacijai nėra privalomas. Apeliacinės instancijos teismas padarė išvadą, kad ieškovė nei ekspertų kandidatūros, nei perkančiosios organizacijos teisės juos pasitelkti nepaneigė.
 12. Apeliacinės instancijos teismas nesutiko su ieškovės argumentais, kad visi reikiami duomenys endoprotezų išlikimo rezultatams apskaičiuoti pasitelkiant LOTD ekspertų nurodytas metodologijas yra nurodyti straipsnyje ir apskaičiuoti išlikimo rezultatai pagal šiuos duomenis lieka tokie patys, kokius ieškovė nurodė pretenzijoje ir ieškinyje. Spręsdama dėl ieškovės pateikto straipsnio atitikties ginčo Konkurso sąlygai, kolegija nurodė, kad joje įtvirtintas reikalavimas pateikti straipsnius, kuriuose yra užfiksuoti pasiūlyme nurodytų endoprotezų išlikimo rezultatai, ir bet koks kitoks šios sąlygos aiškinimas prieštarautų VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintiems lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principams.
 13. Kolegija nurodė, kad ieškovė pati sutinka, jog straipsnyje nėra tiesiogiai nurodyti siūlomų endoprotezų išlikimo rezultatai. Ieškovės argumentus, kad minėta Konkurso sąlyga išlikimo rezultatus tiesiogiai sieja su revizijų dažniu, kad straipsnyje pateikti visi kintamieji, reikalingi tam, kad perkančioji organizacija savarankiškai apskaičiuotų išlikimo rezultatus, kolegija pripažino nepagrįstais samprotavimais. Įvertinusi Konkurso sąlygų turinį, kolegija nurodė, kad revizijų dažnis yra tik viena iš sudedamųjų išlikimo rezultatų dalių. Išlikimo dažniui nustatyti naudojami duomenys apie įtraukimo terminą bei kriterijus, tinkamą imtį, individualų sekimo laikotarpį, iškritimo atvejus, mirties datas, ir tik tuomet, turint minėtų duomenų visumą, galima apskaičiuoti išlikimo rezultatus.
 14. Teismas nurodė, kad ieškovės pateikti rodikliai yra ištraukti iš bendro straipsnio konteksto, išvados apie jų egzistavimą (neegzistavimą) daugeliu atvejų daromos iš padrikų sakinių arba jokios informacijos apie kriterijaus buvimą nepateikimo (pvz., apie iškritimą arba mirtį), todėl konstatavo, kad apeliaciniame skunde pateikti argumentai nepaneigia perkančiosios organizacijos ir pirmosios instancijos teismo padarytos pagrįstos išvados, kad išlikimo rezultatai straipsnyje pateikti nebuvo.

 

III. Kasacinio skundo ir atsiliepimų į jį teisiniai argumentai

 

 1. Kasaciniu skundu ieškovė prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 7 d. sprendimą ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. birželio 20 d. nutartį ir priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį patenkinti. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismai rėmėsi tikėtinumo taisykle civiliniame procese, tačiau aiškindami ir pritaikydami šią taisyklę nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-260/2001; 2017 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-282-686/2017), nes reikalavo ieškovės pašalinti bet kokias abejones, o įrodymus vertino netinkamai arba dėl jų nepasisakė, taip pažeisdami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 176, 185 straipsnius.
  2. Ginčo Konkurso sąlygoje įtvirtintas įpareigojimas pateikti ISI indeksą turinčių leidinių mokslinių publikacijų kopijas apie Konkursui siūlomų implantų išlikimo rezultatus, tačiau nenustatyta, kad publikacijose turėtų būti tiesiogiai nurodyti išlikimo rezultatai, todėl nepagrįsta apeliacinės instancijos teismo pozicija, jog šioje sąlygoje akivaizdžiai įtvirtintas reikalavimas pateikti tokius ISI indeksą turinčius mokslinius straipsnius, kuriuose yra užfiksuoti pasiūlyme nurodytų endoprotezų išlikimo rezultatai. Šio įpareigojimo forma sudaro sąlygas pateikti ir tokius mokslinius straipsnius, kuriuose būtų rašoma apie implantų išlikimą tiesiogiai nenurodant išlikimo rezultatų.
  3. Ginčo Konkurso sąlygos sakinio skyrybos struktūra patvirtina ieškovės poziciją, kad išlikimo rezultatai yra tiesiogiai priklausomi (ir atvirkščiai proporcingi) revizijų dažniui. Tarp žodžių „išlikimo rezultatus“ ir „kur revizijų dažnis yra ne daugiau 10 %“ yra dvitaškis. Kompiuteriniame lietuvių kalbos žinyne nurodyta, kad dvitaškis dedamas tarp bejungtukio sakinio dėmenų, kai pradžioje pasakytą mintį paaiškina ar paremia tolesnis dėmuo. Atsižvelgiant į tokią dvitaškio vartojimo specifiką, teismai be pagrindo atmetė ieškovės išaiškinimus, kad revizijų dažnis šiuo atveju turi būti suprantamas kaip įvykis, nutraukiantis tyrimo eigą ir nulemiantis išlikimo rezultatą (esantis priešingai jam proporcingas). Dvitaškis šiuo atveju leidžia daryti vienareikšmišką išvadą, kad, skaičiuojant išlikimo rezultatus, įvykis, kuris nutraukia išlikimo rezultato skaičiavimą, yra revizijos atlikimas.
  4. Byloje pateiktų įrodymų ir išdėstytų argumentų visuma leidžia spręsti, kad labiau tikėtina ieškovės pateikto straipsnio ir jos pasiūlymo atitiktis ginčo Konkurso sąlygai nei neatitiktis. Straipsnio autorius prof. Philippe’u Hernigou savo laiške patvirtino, kad straipsnyje aprašyto tyrimo kontekste ieškovės nurodomi išlikimo rezultatai ir jų sąsaja su endoprotezų revizijų skaičiumi yra teisinga, bei patvirtino visų tokiai išvadai padaryti reikalingų aplinkybių egzistavimą. Tačiau teismai nevertino šio dokumento ir jo įrodomosios reikšmės, pirmenybę suteikė atsakovės pasitelktų LOTD ekspertų pozicijai. Tiek apeliaciniame skunde, tiek ankstesniuose paaiškinimuose ieškovė nuosekliai išdėstė Kaplano-Mejerio metodologijos taikymui keliamus reikalavimus, išlikimo rezultatams reikalingą informaciją ir kiekvieno duomens reikšmę, tačiau ieškovės poziciją apeliacinės instancijos teismas laikė nepagrįstais samprotavimais.
  5. Ieškovės nuosekliai dėstomos neprieštaringos straipsnyje aprašyto tyrimo aplinkybės, nesant konkrečių jas paneigiančių įrodymų, turėjo būti vertinamos kaip pakankami įrodymai dėl straipsnio ir ieškovės pasiūlymo atitikties pirkime iškeltiems reikalavimams. Ieškovė teikė nuoseklius ir pagrįstus statistinius skaičiavimus, kuriais išvedamas išlikimo rezultatas. Atsakovės ir LOTD ekspertų kritika dėl ieškovės pasiūlymo grindžiama ginčo Konkurso sąlygoje neįtvirtintais reikalavimais. Tikslus paskelbtų viešojo pirkimo dokumentų (sąlygų) laikymasis reiškia, kad perkančiosioms organizacijoms neleistina itin laisvai interpretuoti savo suformuluotų pirkimo sąlygų, nes taip iš esmės gali būti pakeistas turinys, todėl tokia praktika, kai šalys be pagrindo iškelia papildomus, nestatistinius reikalavimus dėl pateikiamų endoprotezų išlikimo rezultatų, yra nepriimtina, pažeidžia ieškovės kaip viešojo pirkimo dalyvės teises ir teisėtus interesus, lygiateisiškumo (nediskriminavimo) ir skaidrumo principus.
  6. Pagal CPK 178 straipsnį teismai turėjo vienodai vertinti ne tik ieškovės sukeltas abejones, bet ir atsakovės pozicijos abejones. Atsakovė ir jos pasitelkti LOTD ekspertai nepateikė įrodymų, pagrindžiančių teiginius apie privalomą turėti išsamesnę, nei straipsnyje pateikta, informaciją implantų išlikimo rezultatams apskaičiuoti. Vien tai, kad taip teigia LOTD ekspertai, kurie objektyviai negali būti laikomi nešališkais šio ginčo kontekste, neturėtų būti laikoma neginčijamu faktu, sudarančiu sąlygas, neįsigilinus į bylos esmę, teismui atmesti ieškovės argumentus dėl to, kad išlikimo rezultatui apskaičiuoti ta informacija visiškai nereikalinga. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas. Išimtinis rėmimasis vienos šalies ekspertų pozicija, ignoruojant išsamią ir logikos dėsniais paremtą ieškovės poziciją, negali būti laikomas tinkamu įrodymų vertinimu.
 2. Atsakovė atsiliepimu į kasacinį skundą prašo palikti nepakeistus teismų procesinius sprendimus. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:
  1. Nepagrįsti ieškovės argumentai, kad ginčo Konkurso sąlygoje nenustatyta, jog mokslinėse publikacijose turėtų būti tiesiogiai nurodyti išlikimo rezultatai. Ginčo Konkurso sąlygos reikalavimai dėl mokslinės publikacijos (išlikimo rezultatų nurodymo kontekste) buvo aiškūs, nedviprasmiški ir Konkurse dalyvaujantiems tiekėjams (ieškovei) suprantami. Buvo aiškiai nustatyta pareiga pateikti būtent tokį mokslinį straipsnį, kuriame būtų aprašoma siūlomo produkto objektyvi išlikimo rezultatų informacija, o jo esmė buvo, remiantis mokslinėje bendruomenėje pripažintais siūlomo produkto išlikimo rezultatais, įsitikinti siūlomo produkto kokybiniais parametrais.
  2. Ieškovė suprato mokslinei publikacijai keliamą reikalavimą, nes Konkurso procedūrų pradžioje pateikė publikaciją, atitikusią keliamus turinio, bet ne produkto kokybės reikalavimus. Nei ieškovei, nei kitiems Konkurso dalyviams ginčo Konkurso sąlygos reikalavimo turinys sintaksės ir kitais aspektais nekėlė klausimų. Aukšti medicininiams klinikiniams tyrimams keliami reikalavimai, kurie apibrėžti Pasaulio medikų asocijacijos Helsinkio deklaracijoje, neleidžia palikti abejonių ar dviprasmybių dėl tyrimo duomenų. Klinikiniam tyrimui būtina, tačiau neaprašyta informacija negali būti sutapatinama su fakto nebuvimu, o tai, sau naudinga linkme interpretuodama pateikto straipsnio turinį ir Konkurso reikalavimus, bando padaryti ieškovė. Kasacinio skundo argumentai ginčo Konkurso sąlygos sintaksės kontekste paneigia visiems Konkurso dalyviams bei ieškovei suprantamą reikalavimo esmę – remiantis mokslinėje bendruomenėje pripažintais siūlomo produkto išlikimo rezultatais, įsitikinti siūlomo produkto kokybiniais parametrais.
  3. Ginčo Konkurso sąlygoje po dvitaškio esantis sakinys aiškiai nurodo kiekybinę rezultatų vertę. Ieškovė pateikia nepagrįstą ir Helsinkio deklaracijai prieštaraujančią reikalavimo interpretaciją, kad tokia sakinio struktūra paaiškina, jog tyrimas gali būti nekokybiškas, nebūtina paisyti visuotinai priimtų medicinoje aukštų klinikinių tyrimų reikalavimų ir atsižvelgti į visas esamas mokslines žinias ir įmanomus faktorius, kurie gali iškreipti tyrimo rezultatus. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad ieškovės publikacijoje nėra pateikta informacija, būtina endoprotezų išlikimo analizei atlikti. Trūkstama informacija reikalinga ir tam, kad nepriklausomi ISI žurnalų ekspertai galėtų patikrinti klinikinio tyrimo kokybę, rezultatus ir išvadas.
  4. Vertindami ieškovės pateiktą publikaciją ekspertai nustatė, kad klinikinio tyrimo metu nustatytų implantų išlikimo rezultatų analizei trūksta klinikinio tyrimo protokolo, tiriamųjų imties pagrįstumo, įtraukimo ir atmetimo kriterijų, ligonių įtraukimo į grupes aprašymo bei pagrįstumo, įtakos tyrimo rezultatams galinčių turėti faktorių aprašo, duomenų apie iš tyrimo iškritusius ligonius, paaiškinimo, kokiais atvejais ligoniai galėjo atsisakyti dalyvauti tyrime ar tęsti, kiek tokių ligonių buvo ir kokios buvo atsisakymo priežastys, duomenų apie mirties atvejus, individualaus sekimo periodo, tinkamai aprašytos ir pritaikytos statistinės analizės, apibendrintų rezultatų, galimų tyrimo trūkumų aprašo. Priešingai nei teigia ieškovė, minėti ISI straipsnio duomenys nėra papildomi nestatistiniai reikalavimai, jie būtini mokslinėje bendruomenėje pripažintai tyrimo metodikai pritaikyti, tyrimo rezultatų ir išvadų auditui atlikti. Ieškovė pateikė straipsnį apie implanto dėvėjimąsi, tačiau ISI žurnalo ekspertai nevertino ir negalėjo įvertinti išlikimo analizės, nes tokie duomenys straipsnyje nebuvo pateikti.
  5. Nepagrįsta ieškovės pozicija, kad į bylą pateiktų įrodymų ir argumentų visuma leidžia spręsti, jog labiau tikėtina ieškovės pateiktos publikacijos atitiktis Konkurso sąlygoms. Tiek ieškovė, tiek kiti dalyviai nuo Konkurso procedūrų pradžios suprato ginčo Konkurso sąlygas. Paklausimų, pastabų ar pretenzijų dėl reikalavimo turinio nebuvo gauta. Nors ieškovės siūlomu produktu prekiaujama daugiau nei 40 metų, ji negali (ar nenori) Konkurse pateikti jo išlikimo rezultatų. Vertinant šią aplinkybę tikimybių pusiausvyros kontekste, nesuprantama, kodėl nuo 1977 metų gaminamo produkto tiekėjas vengia turėti ir pateikti tiesioginius (o ne tariamai atvirkščiai proporcingus) jo išlikimo rezultatų duomenis, nes, objektyviai vertinant, per tokį produkto gamybos laikotarpį minėti duomenys tikrai galėjo būti surinkti.
  6. Abejonių dėl atsakovės pasitelktų ekspertų kvalifikacijos ir nešališkumo ieškovė byloje nepagrindė, todėl procesinius sprendimus byloje priėmę teismai neturėjo objektyvaus pagrindo neatsižvelgti į specifinėmis medicininėmis žiniomis grindžiamas ekspertų išvadas. Ieškovė savo argumentų nepagrindė nei panašios kvalifikacijos specialistų ekspertinėmis išvadomis, nei kitais panašaus objektyvumo ir kvalifikacinio lygmens duomenimis, apsiribojo tik savo subjektyvia nuomone, todėl bylą nagrinėjusiems teismams nebuvo pagrindo manyti, kad ieškovės argumentų visuma yra labiau tikėtina.
  7. Straipsnio autoriaus prof. Philippeo Hemigou laiškas įrodomosios reikšmės neturi, nes jame nėra pateikiama jokia papildoma informacija, o tik nurodoma, kad revizijų dažnis yra informacija, susijusi su išlikimo analize. Remiantis objektyvia ir visuotinai patvirtinta metodologija, ieškovės teiginiai neatitinka tikrovės, interpretacijos prieštarauja ne tik aukštiems moksliniams reikalavimams, bet ir etinėms normoms. Ieškovė vienais atvejais duomenų nepateikimą traktuoja kaip įvykio nebuvimo faktą, o kitais kaip visus galimus sau palankius variantus be jokių įrodymų.
 3. Trečiasis asmuo Lietuvos ortopedų traumatologų draugija atsiliepimu į kasacinį skundą prašo atmesti ieškovės kasacinį skundą. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:
  1. Pagal ginčo Konkurso sąlygą tiekėjas privalo įrodyti siūlomų implantų saugą pateikdamas informaciją apie jos veikimą, gautą juos naudojant. Atsakovė nustatė, kad šis reikalavimas yra įrodomas pateikiant ISI indeksą turinčių leidinių mokslinių publikacijų kopijas arba sąnarių endoprotezų registro duomenis. Šiuose šaltiniuose turėjo būti pateikta informacija apie siūlomų medicinos priemonių išlikimo rezultatus. Pakankamais išlikimo rezultatais atsakovė laikė tokius, kai po 10 metų po pirminio endoprotezavimo protezų revizijų dažnis dėl kurios nors priežasties yra ne daugiau 10 proc., o naujesnių endoprotezų, kurie neturi 10 metų išlikimo rezultatų, revizijų dažnis turėjo būti ne didesnis nei 2 proc. per pirmus 3 metus.
  2. Ieškovė, įrodinėdama siūlomo produkto atitik, pateikė mokslinį straipsnį, kuriame buvo aprašyti įvairių implantų polietileno dėvėjimosi rezultatai. Ieškovės pateiktas straipsnis analizuoja polietileno dilimą, tačiau ekspertai nustatė, kad straipsnyje nebuvo atlikta Ceraver Osteal endoprotezų su metalinėmis galvomis išlikimo analizė. Toks faktas ekspertams sukėlė pagrįstą abejonę dėl straipsnyje pateiktų duomenų, nes vien tik plikas revizijų skaičius nėra vienintelis dėmuo, kurio pagrindu galima įsitikinti klinikinių tyrimų ir parašytų rezultatų patikimumu. Ekspertai nurodė, kad, norint įvertinti implantų išlikimo rezultatus, reikia turėti ne tik revizijų dažnį (mokslinio straipsnio duomenys), bet ir statistiškai pagrįstą tiriamųjų imtį, įtraukimo ir atmetimo kriterijus, ligonių įtraukimo į grupes aprašymą bei pagrįstumą, tyrimo rezultatams įtakos galinčių turėti faktorių aprašą, duomenis apie iškritusius ligonius, paaiškinimus, kokiais atvejais ligoniai galėjo atsisakyti dalyvauti tyrime ar tęsti, kiek tokių ligonių buvo ir kokios buvo atsisakymo priežastys, duomenis apie mirties atvejus, individualaus sekimo periodą, tinkamai aprašytą ir pritaikytą statistinę analizę, apibendrintus rezultatus, galimų tyrimo trūkumų aprašą. Tik turint visus duomenis, galima tiksliai įvertinti, ar siūlomi implantai atitinka ginčijamą kriterijų.
  3. Nepagrįsti ieškovės argumentai, kad ginčo Konkurso sąlygoje nenustatyta pareiga mokslinėse publikacijose tiesiogiai nurodyti išlikimo rezultatus, o toks perkančiosios organizacijos reikalavimas buvo perteklinis, iškeltas be pagrindo ir taip pažeidė ieškovės teises ir teisėtus interesus, lygiateisiškumo (nediskriminavimo) ir skaidrumo principus. Statistikos mokslo tikslas yra teisingai pateikti ir įvertinti duomenis. Tai pagrindinis mokslinių publikacijų įrankis teikiant tinkamas išvadas, kad būtų išvengta subjektyvių interpretacijų. Nesant būtinų duomenų, kuriuos būtų galima patikrinti, negalima vertinti išlikimo, o juo labiau patvirtinti, kad straipsnyje nepateikti duomenys, reikalingi išlikimo analizei, neturi įtakos klinikinių tyrimų rezultatams. Ieškovės pateikta gramatinė ginčo Konkurso sąlygos analizė yra neteisinga. Po dvitaškio esantis sakinys aiškiai nurodo kiekybinę rezultatų vertę.
  4. Nagrinėjamo ginčo atveju vertinant įrodymus negalima vadovautis ieškovės nurodyta įrodymų pakankamumo taisykle, kad faktas yra labiau įrodytas nei neįrodytas. Bylose, kuriose yra sprendžiama dėl medicinos prekių atitikties kokybiniams reikalavimams, turi būti taikomas itin aukštas įrodymų patikimumo standartas, kuris neleistų abejoti, kad siūlomos medicininės prekės yra patikimos ir gali patekti į civilinę apyvartą. Būtent tokių prekių tiekėjai tenka pareiga įrodyti, kad jos produktas atitinka atsakovės nustatytus standartus.
 4. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. rugsėjo 27 d. nutartimi buvo nuspręsta atidėti bylos nagrinėjimą iš esmės, informuoti byloje dalyvaujančius asmenis apie teismo ketinimą ex officio (pagal pareigas) peržengti kasacinio skundo ribas ir jiems pasiūlyta pateikti paaiškinimus dėl ginčo Konkurso sąlygos teisėtumo.
 5. Trečiasis asmuo Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad Konkurso techninę specifikaciją parengė komisija, sudaryta VLK direktoriaus 2012 m rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 1K-201. Šią komisiją sudarė 15 narių, iš kurių 10 narių yra gydymo įstaigų vadovų deleguoti aukštos kvalifikacijos gydytojai specialistai ekspertai, turintys ilgametę endoprotezavimo patirtį, bei kiti VLK atstovai ir pacientų organizacijos nariai. VLK daug metų vykdė viešuosius pirkimus pagal šios komisijos parengtą specifikaciją. Tiekėjai nė karto neteikė klausimų ar prašymų paaiškinti specifikacijos reikalavimus ir Privalomuosius reikalavimus dėl ISI indeksą turinčių leidinių mokslinių publikacijų apie implantų išlikimo rezultatus vertinimus, todėl galima teigti, kad visiems Konkurso dalyviams specifikacijos reikalavimai buvo aiškūs ir suprantami.
 6. Atsakovė viešoji įstaiga „CPO LT“ rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad ginčo Konkurso sąlyga atitinka aiškumo, tikslumo ir nedviprasmiškumo imperatyvus. Ieškovė nuo Konkurso procedūrų pradžios suprato ginčijamo reikalavimo esmę. Šis reikalavimas visiems Konkurso dalyviams buvo aiškus ir suprantamas. Paklausimų, pastabų ar pretenzijų dėl šio reikalavimo turinio nebuvo gauta nei Konkurso techninės specifikacijos viešinimo metu (iki pirkimo procedūros), nei Konkurso procedūrų metu. Tai, kad ieškovė suprato mokslinei publikacijai keliamą reikalavimą, pagrindžia byloje nurodytos faktinės aplinkybės, nes Konkurso procedūrų metu ji pateikė publikaciją, atitikusią keliamus turinio, bet ne produkto kokybės reikalavimus. Ieškovei kelis kartus buvo suteikta galimybė patikslinti pasiūlymą, bet ji nekėlė klausimų ar pretenzijų dėl reikalavimo turinio, nors VPĮ nuostatos suteikia jai tokias galimybes. Konkurso dalyviai yra ne vienerius metus medicininių priemonių rinkoje veikiantys tiekėjai. Kiekvienam rūpestingam ir informuotam tokio pirkimo objekto tiekėjui turėtų būti žinomos tarptautinės klinikinių tyrimų su žmonėmis reikalavimų etinės nuostatos, kurias apibrėžia Pasaulio medikų asocijacijos Helsinkio deklaracija, todėl ginčo Konkurso sąlygos aiškumas turėtų būti vertinamas ir atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes. Ginčo Konkurso sąlyga nė vienam tiekėjui nesuteikė daugiau teisių nei kitiems. Visi tiekėjai turėjo vienodas galimybes pateikti savo pasiūlymus Konkursui. Atsakovė ir jos pasitelkti ekspertai ginčo Konkurso sąlygą visiems tiekėjams taikė vienodai.

 

 

Teisėjų kolegija

 

k o n s t a t u o j a :

 

IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

 

Dėl atsakovės veiksmų vertinant tiekėjos pasiūlymo siaurąja prasme atitiktį ginčo Konkurso sąlygai teisėtumo (VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktas)

 

 1. Pagrindinis šalių ginčo objektas – atsakovės sprendimas atmesti ieškovės pasiūlymą kaip neatitinkantį perkančiosios organizacijos iškeltų pirkimo objekto reikalavimų (VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktas). Šalys nesutaria, ar ieškovės pasiūlymas siaurąja prasme atitiko ginčo Konkurso sąlygą (šios nutarties 4 punktas).
 2. Kaip kasacinis teismas konstatavo 2017 m. rugsėjo 27 d. nutartyje, kuria šalių prašė pateikti rašytinius paaiškinimus dėl ginčo Konkurso sąlygos teisėtumo, nors šalys ir nesutaria dėl ieškovės pasiūlymo atmetimo teisėtumo, tačiau jų ginčo esmė kyla iš nesutarimo dėl ginčo Konkurso sąlygos turinio: ieškovė teigia, kad perkančiajai organizacijai pateikiama moksline publikacija svarbiausia parodyti implantų revizijų skaičių, o atsakovė nurodo, kad tiekėjai turėjo pagrįsti ne tik revizijų dažnį, bet ir bendrai išlikimo rezultatus, kurių patikimumas priklauso nuo tam tikrų papildomų faktorių nustatymo. Pažymėtina, kad nuo ginčo Konkurso sąlygos aiškinimo apimties (t. y. kaip plačiai ar siaurai ją reikėtų aiškinti) gali priklausyti ginčijamo perkančiosios organizacijos sprendimo teisėtumas.
 3. Ieškovė viso proceso metu laikėsi pozicijos, kad ginčo Konkurso sąlygą reikia aiškinti taip, kad joje nurodytas reikalavimas dėl endoprotezų išlikimo rezultatų būtų tiesiogiai susietas su implantų revizijų skaičiumi ir šie elementai yra vienas nuo kito priklausomi: kuo daugiau revizijų, tuo mažesnis išlikimas ir atvirkščiai. Atsakovė ir LTOD laikėsi priešingos pozicijos, nurodė, kad tiekėjų pateikiamose mokslinėse publikacijose turėjo būti tiesiogiai pažymėta apie endoprotezų išlikimo rezultatus, išlikimo rezultatai ir revizijų skaičius nėra tapačios kategorijos, pirmoji platesnė už antrąją (be revizijų skaičiaus, reikia nustatyti ir kitus faktorius, reikalingus implantų išlikimo rezultatams apskaičiuoti).
 4. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai pritarė atsakovės ir LTOD pozicijai, sprendė, kad ieškovės pateikiamoje mokslinėje studijoje nepakanka duomenų, kad būtų patvirtinta jos siūlomų implantų atitiktis iškeltiems reikalavimams. Kasacinis teismas tokį vertinimą pripažįsta kaip teisiškai nepagrįstą, iš dalies prieštaraujantį Konkurso nuostatoms.
 5. Pirmiausia pažymėtinas ginčo Konkurso sąlygos specifiškumas. Iš tiesų perkančioji organizacija nustatė gan neįprastą pasiūlymo siaurąja prasme atitikties įrodomąją priemonę – mokslinę publikaciją. Dėl to šalių ginčas iš dalies apėmė diskusiją apie medicinos mokslo tyrimų metodologiją, duomenų patikimumą ir pan. Vis dėlto atkreiptinas dėmesys į tai, kad mokslinė publikacija – ne pirkimo objektas, o jo atitikties įrodomoji priemonė (žr. pagal analogiją Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 9 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-466-969/2015).
 6. Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad, pagal VPĮ 25 straipsnio nuostatas, tiekėjams negalint pateikti perkančiųjų organizacijų reikalaujamos įrodomosios informacijos apie siūlomą pirkimo objektą, tam tikromis sąlygomis leidžiama pateikti kitus, lygiaverčius duomenis. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad tiekėjai siūlomų prekių atitiktį galėjo įrodyti ir kitomis analogiškai patikimomis priemonėmis, inter alia (be kita ko), mokslinės publikacijos autoriaus rašytiniais paaiškinimais apie savo straipsnio turinį.
 7. Šiame kontekste pažymėtina, kad techninėje specifikacijoje nustatytos įrodomosios priemonės – mokslinės publikacijos – specifiškumas yra ir dėl to, kad tiekėjai privalo pateikti informaciją (duomenis), kurią parengė ne jie patys ar prekių gamintojai, o nepriklausomi tretieji asmenys – mokslininkai. Atsakovė nepagrindė savo teiginių, kad ieškovė vengia ar nenori pateikti tinkamų įrodymų, pagrindžiančių siūlomų parduoti prekių atitiktį ginčo Konkurso sąlygai. Net jei ūkio subjektai potencialiai ir gali inicijuoti mokslinius tyrimus, juos remti, bet kokiu  patys mokslininkai sprendžia, ar ir kaip atlikti tyrimus.
 8. Dėl šių priežasčių kaip teisiškai nepagrįsti taip pat pripažįstami atsakovės argumentai, pateikti rašytiniuose paaiškinimuose (šios pozicijos ji nuosekliai laikėsi viso proceso metu), kad ieškovė tinkamai suprato ginčo Konkurso sąlygos turinį, nes viena iš jos pateiktų publikacijų atitiko joms keliamus turinio reikalavimus. Byloje nenustatyta, kad esama kitokių, Konkurso sąlygas atitinkančių publikacijų, tačiau ieškovė jų nepateikė (pvz., dėl juose aprašytų tyrimų rezultatų). Atsakovė taip pat nepagrindė savo argumentų, kad medicinos priemonių tiekėjams (pardavėjams) turi būti žinomos tarptautinės klinikinių žmonių tyrimų etinės normos, šių tyrimų rezultatų aprašymo reikalavimai ir pan.
 9. Kasacinio teismo praktikoje dėl pirkimo sąlygų turinio nuosekliai pabrėžiama, kad šios privalo būti aiškios tiek tiekėjams, tiek perkančiosioms organizacijoms, kad pirmieji galėtų tinkamai suformuluoti ir pateikti pirkėjų poreikius atitinkančius pasiūlymus, o antrosios – juos vienodai įvertinti pagal pirkimo sąlygas; pirkimo sąlygos aiškintinos ir taikytinos sistemiškai, nesuabsoliutinant lingvistinio aiškinimo metodo, atsižvelgiant į tikrąją perkančiosios organizacijos valią bei į kituose teisės aktuose įtvirtintas normas, taip pat į kitas nuostatas (pvz., Viešųjų pirkimų tarnybos teisės aktus); kita vertus, sisteminis pirkimo sąlygų aiškinimo rezultatas neturi lemti visiškai priešingos išvados, palyginus su lingvistine jų išraiška; toks pirkimo sąlygų aiškinimo padarinys bet kokiu atveju nepateisinamas, nesuderinamas su uolaus ir rūpestingo tiekėjo teisėtais lūkesčiais dėl jų supratimo; konkurso specifikacijų apimtis turi būti nustatoma iš potencialių viešojo pirkimo dalyvių pozicijų; perkančiosios organizacijos valios ir ketinimo, jei jų iš tiesų tokių buvo, dėl pirkimo sąlygos turinio svarba sumenksta, jei ji pirkimo sąlygose juos netinkamai ir nesuprantamai materializuoja (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. sausio 6 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-39-690/2015 ir joje nurodytą kasacinio teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – Teisingumo Teismas) praktiką).
 10. Su šia praktika koreliuoja kasacinio teismo teisės išaiškinimai, kad perkančiosios organizacijos turi griežtai laikytis savo pačių nustatytų kriterijų; perkančiosios organizacijos tiekėjų pasiūlymus (plačiąja prasme) vertina išimtinai pagal viešojo pirkimo sąlygas; bet kokiu atveju perkančiosios organizacijos negali atmesti tiekėjo pasiūlymo pagal iš anksto aiškiai neišviešintus reikalavimus, nepriklausomai nuo to, kad jų taikymo poreikis kyla dėl kitų specialiųjų teisės aktų taikymo (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. vasario 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-7-23-248/2017 64.1, 65, 71.1 punktus ir juose nurodytą kasacinio teismo ir Teisingumo Teismo praktiką).
 11. Taigi tiekėjų nenaudai negalima taikyti bet kokių iš anksto viešojo pirkimo sąlygose neišviešintų reikalavimų, net ir visuotinai ar tam tikram subjektų ratui žinomo (ar turimo žinoti) teisinio reguliavimo. Tai reiškia, kad tiekėjų pasiūlymai negali būti vertinami kaip neatitinkantys aiškiai neišviešintų reikalavimų ir dėl to atmetami. Pažymėtina, kad tik dėl aiškiai neišviešinto privalomai taikomo teisinio reguliavimo kasacinio teismo nustatytas korekcinis mechanizmas, pagal kurį tiekėjams turi būti leidžiama pataisyti pasiūlymo trūkumus, nulemtus viešojo pirkimo sąlygų (žr. pirmiau nurodytos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-7-23-248/2017 68–71 punktus). Kitais atvejais tiekėjų pasiūlymai privalo būti vertinami išimtinai pagal pirkimo sąlygas, nebent jų turinys lemtų išvadą apie tokio laipsnio neaiškumą, dviprasmiškumą ir pan., kad tai suponuotų jų pripažinimą neteisėtomis.
 12. Dėl šios nutarties 3638 punktų kaip teisiškai nepagrįsti pripažįstami apeliacinės instancijos teismo argumentai, kad ginčo Konkurso sąlyga turėjo būti aiškinama ir taikoma atsižvelgiant į medicinos moksle pripažintus kriterijus, reikšmingus apskaičiuojant implantų išlikimo rezultatus: įtraukimo terminą, imtį, individualų sekimo laikotarpį, iškritimo atvejus, mirties datas. Nesutiktina su apeliacinės instancijos teismo išvada, kad iš ginčo Konkurso sąlygos turinio aiškiai matyti pirmiau nurodytų kriterijų taikymo būtinybė.
 13. Pirma, sutiktina su vertinimu, kad pirkimo sąlygų aiškinimas, taikant sisteminį, teleologinį, lingvistinį ir kitus metodus (šiame kontekste žr. plačiau Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-406/2011), kai kuriais išimtiniais atvejais gali lemti tam tikros turinio reikšmės „suradimą“ (žr. pagal analogiją Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. spalio 26 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-360-248/2017), tačiau bet kokiu atveju teismas, aiškindamas pirkimo sąlygas, negali sukurti naujos nuostatos, perkančiosios organizacijos veiksmų teisėtumą vertinti pagal iš anksto expressis verbis (tiesiogiai) neišviešintus parametrus.
 14. Antra, nagrinėjamoje byloje tarp šalių iš esmės nėra ginčo, kad implantų išlikimo ir revizijų kategorijos nėra identiškos. Vis dėlto jos ir neprivalo kiekvienu atveju visiškai sutapti, nes mokslo srityje vartojamos sąvokos, sampratos per se (savaime) neturi visuomet turėti tapačios reikšmės kaip ir viešojo pirkimo sąlygose, a fortiori (ypač) kai tokia perkančiosios organizacijos valia aiškiai neįtvirtinta pirkimo sąlygose. Šiuo aspektu pažymėtina, kad iš tiesų neatmestinos situacijos, kai pirkėjas pasirenka vertinti tiekėjų pasiūlymus pagal vieną ar kelias (o ne visas) iš sudėtinių tam tikros kategorijos, reiškinio dalių.
 15. Šiame kontekste pažymėtina, kad ankstesniuose panašaus pobūdžio pirkimuose analogiškos pirkimo nuostatos buvo suformuluotos abstrakčiau. Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad Konkurso 2240 dalyse, priešingai nei ginčo Konkurso sąlygoje, tik nustatyta, kad tiekėjai turi pateikti mokslines publikacijas apie Konkurse siūlomų implantų klinikines studijas, t. y. neįtvirtintas reikalavimas dėl endoprotezų išlikimo rezultatų, revizijų dažnio.
 16. Atsižvelgiant į tai, ginčo Konkurso sąlyga kvalifikuotina ne kaip iš privalomojo teisinio reguliavimo išplaukianti norma, o nuostata, kuria siekiama gauti patikimos informacijos apie perkamų prekių kokybę. Toks vertinimas taip pat suponuoja išvadą, kad perkančioji organizacija iš esmės turėjo teisę siūlomus endoprotezus vertinti ne pagal visus mokslo srityje visuotinai pripažintus kokybinius parametrus, o pagal individualiai Konkursui pasirinktus kriterijus.
 17. Dėl pirmiau nurodytų argumentų visumos nagrinėjamoje byloje spręstina, ar, vertinant ieškovės reikalavimo pagrįstumą, ginčo Konkurso sąlygą iš esmės galima aiškinti taip, kad endoprotezų išlikimo rezultatai susieti su revizijų skaičiumi, t. y. vieni kitiems proporcingi: kuo mažiau revizijų, tuo didesnis išlikimo rezultatas. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į šioje nutartyje nurodytus argumentus bei įvertinusi ginčo Konkurso sąlygos turinį, sprendžia, kad ieškovės siūlomas aiškinimas iš esmės atitinka jos lingvistinę išraišką, t. y. implantų išlikimo rezultatai yra tiesiogiai priklausomi nuo revizijų dažnio (ir atvirkščiai jam proporcingi).
 18. Vis dėlto kasacinis teismas pats negali spręsti dėl ieškovės pasiūlymo siaurąja prasme atitikties, nes apeliacinės instancijos teismas neatliko tokio vertinimo pagal pirmiau nurodytą ginčo Konkurso sąlygos aiškinimą, o kasaciniame procese šalys iki galo nesutaria, ar ieškovės pateiktame straipsnyje „Cirkonio ir aliuminio oksido keramika palyginant su nerūdijančio plieno galvutėmis. Polietileno nusidėvėjimas po dešimties metų pakartotinio tyrimo“ (P. Hernigou, T. Bahrami) iš tiesų buvo tinkamai nurodytas ieškovės siūlomų implantų revizijų dažnis (žr., pvz., LTOD atsiliepimo į ieškovės kasacinį skundą 13 punktą). Atsižvelgiant į tai, byla pagal kasacinio teismo nutartyje pateikiamus teisės išaiškinimus grąžintina nagrinėti iš naujo apeliacinės instancijos teismui.
 19. Šiame kontekste primintina kasacinio teismo praktika, kad VPĮ ir kituose teisės aktuose įtvirtinti reikalavimai tiek perkančiosioms organizacijoms, tiek tiekėjams yra nustatyti ne tam, kad kaip savitikslės būtų atliktos formalios procedūros, kuriose perkančiųjų organizacijų ir tiekėjo veiksmai atitiktų teisės normas ar atitinkamas pirkimo sąlygas (pvz., dokumento formos reikalavimai), o siekiant viešųjų pirkimo tikslo, išplaukiančio iš VPĮ 3 straipsnio ir viešųjų pirkimų reguliavimo; viešųjų pirkimų teisinių santykių formalizavimas svarbus tiek, kiek tai padeda siekti viešųjų pirkimų tikslų ir nepažeidžia viešųjų pirkimų principų; tiekėjų veiksmų ir perkančiosios organizacijos sprendimų turiningasis vertinimas, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus ir tikslus, turi viršenybę prieš formalumus; turinio viršenybės prieš formą principas aktualus vertinant tiek tiekėjo veiksmus, tiek perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumą visose viešojo pirkimo procedūrose ir jų stadijose; tiekėjų veiksmų ir perkančiosios organizacijos sprendimų (turiningasis) vertinimas, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus ir tikslus, turinčius viršenybę prieš formalumus, turi ribas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2012 ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką).

 

Dėl bylinėjimosi išlaidų

 

 1. Byloje esantys mokėjimo dokumentai patvirtina, kad ieškovė, pateikdama kasacinį skundą, sumokėjo 217 Eur žyminio mokesčio; trečiasis asmuo LOTD, pateikdamas atsiliepimą į kasacinį skundą, turėjo 1210 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Kiti byloje dalyvaujantys asmenys nepateikė kasaciniame teisme turėtų bylinėjimosi išlaidų faktą ir dydį pagrindžiančių įrodymų.
 2. Kasaciniame teisme su procesinių dokumentų įteikimu susijusios išlaidos sudaro 8,82 Eur (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. lapkričio 16 d. pažyma apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu).
 3. Kasaciniam teismui nutarus perduoti bylą nagrinėti iš naujo apeliacinės instancijos teismui, kasaciniame teisme su procesinių dokumentų įteikimu susijusių išlaidų ir ginčo šalių kasaciniame teisme turėtų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas paliktinas spręsti apeliacinės instancijos teismui kartu su kitų bylinėjimosi išlaidų paskirstymu (CPK 93, 98 straipsniai).

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

 

n u t a r i a :

 

Panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. birželio 20 d. nutartį ir bylą perduoti iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui.

Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

 

 

 

Teisėjai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Birutė Janavičiūtė

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Egidijus Laužikas

Dalia Vasarienė


Paminėta tekste:
 • 3K-3-282-686/2017
 • CPK
 • e3K-3-39-690/2015
 • e3K-7-23-248/2017
 • 3K-3-406/2011
 • e3K-3-360-248/2017
 • 3K-3-280/2012