Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2017-05-05][nuasmeninta nutartis byloje][3K-3-191-690-2017].docx
Bylos nr.: 3K-3-191-690/2017
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 288600210 Ieškovas
Šermukšnėlė, sodininkų bendrija 191672489 trečiasis asmuo
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyrius 188704927 tretysis asmuo
Kategorijos:
2.1. Bendrosios nuostatos
2.1.1. Civiliniai įstatymai, jų aiškinimas ir taikymas ir jų reglamentuojami santykiai
2. CIVILINIAI TEISINIAI SANTYKIAI
2.1.1.3.2. Nuosavybės neliečiamumo principas
2.4.2. Nuosavybės teisė
2.4.2.2. Nuosavybės teisės įgyvendinimas
2.1.1.3. Civilinės teisės principai
2.4. Daiktinė teisė
2.4.2.7. Nuosavybės teisės praradimas
2.4.2.13. Kiti su nuosavybės teise susiję klausimai
4. BYLOS, KYLANČIOS IŠ DAIKTINIŲ TEISINIŲ SANTYKIŲ
4.6. Bylos dėl valdymo gynimo
2. CIVILINIAI TEISINIAI SANTYKIAI
2.1. Bendrosios nuostatos
2.1.1. Civiliniai įstatymai, jų aiškinimas ir taikymas ir jų reglamentuojami santykiai:
2.1.1.2. Civilinių įstatymų aiškinimas ir taikymas
2.1.5. Ieškinio senatis:
2.1.5.4. Ieškinio senaties termino taikymas
2.3. Daiktinė teisė
2.3.2 Nuosavybės teisė:
2.3.2.2. Nuosavybės teisės įgyvendinimas
2.3.2.10. Savininko teisių apsauga
3. CIVILINIS PROCESAS
3.1. Bendrosios nuostatos
3.1.3. Civilinio proceso dalyviai:
3.1.3.3. Tinkama ir netinkama proceso šalis
3.1.3.6. Tretieji asmenys civiliniame procese:
3.1.3.6.2. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų
3.1.7. Bylinėjimosi išlaidos:
3.1.7.5. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas
3.1.11. Dalyvaujančių byloje asmenų procesiniai dokumentai:
3.1.11.4. Dalyvaujančių byloje asmenų procesinių dokumentų priėmimas ir trūkumų ištaisymas
3.2. Procesas pirmosios instancijos teisme
3.2.2. Bylos skyrimas nagrinėti teismo posėdyje
3.2.3. Bylos nagrinėjimas teismo posėdyje:
3.2.3.1. Žodinis bylos nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme
3.2.3.2. Rašytinis bylos nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme
3.2.3.6. Bylos sustabdymas (bylos sustabdymo pagrindai, terminai, teisiniai padariniai ir bylos nagrinėjimo atnaujinimas):
3.2.3.6.1. Privalomas bylos sustabdymas:
3.2.3.6.1.3. Bylos sustabdymas, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol nebus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka
3.2.4. Įrodymai ir įrodinėjimas:
3.2.4.4. Įrodinėjimo pareiga ir jos paskirstymas tarp šalių
3.2.6. Teismo sprendimas:
3.2.6.4. Galutinis sprendimas
3.2.6.10. Teismo sprendimo trūkumų ištaisymas:
3.2.6.10.1. Sprendime padarytų rašymo apsirikimų ir aritmetinių klaidų ištaisymas
3.2.7. Pirmosios instancijos teismo nutartys ir rezoliucijos:
3.2.7.1. Klausimai, kuriuos pirmosios instancijos teismas gali spręsti nutartimi
3.3. Teismų procesinių sprendimų kontrolės formos ir proceso atnaujinimas
3.3.1. Apeliacinis procesas:
3.3.1.18. Apeliacinės instancijos teismo, išnagrinėjusio bylą apeliacine tvarka, teisės
3.3.1.21. Apeliacinės instancijos teismo sprendimas ir nutartis, sprendimo ir nutarties priėmimas bei paskelbimas

Civilinė byla Nr. 3K-3-191-690/2017

Teisminio proceso Nr. 2-52-3-03424-2011-9

Procesinio sprendimo kategorija 3.2.6.12.1

(S)

 

 

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

 

N U T A R T I S

 

2017 m. gegužės 4 d.

Vilnius

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Egidijaus Laužiko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Andžej Maciejevski  ir  Gedimino Sagačio,

teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės N. Š. prašymą ištaisyti rašymo apsirikimą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. balandžio 19 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ieškinį atsakovei N. Š. dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo; tretieji asmenys: T. B., D. B., Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyrius, sodininkų bendrija „Šermukšnėlė“.

 

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė :

 

CPK 276 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas gali savo iniciatyva ar dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu ištaisyti sprendime rašymo apsirikimus ar aiškias aritmetines klaidas, kurių ištaisymas nekeičia sprendimo esmės.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. balandžio 19 d. nutartimi nuspręsta priteisti iš atsakovės N. Š. valstybei 181,73 Eur bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos ir kasaciniame teismuose atlyginimo. 2017 m. gegužės 2 d. kasaciniame teisme gautas atsakovės prašymas ištaisyti kasacinio teismo nutartyje padarytą rašymo apsirikimą. Atsakovė nurodo, kad kasacinis teismas netinkamai paskaičiavo valstybei iš jos priteistą bylinėjimosi išlaidų atlyginimo sumą.

Pagal turimus duomenis, Vilniaus rajono apylinkės teismas 2014 m. gegužės 27 d. sprendimu priteisė iš atsakovės 167,52 Lt (48,52 Eur) bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Bylos nagrinėjimo kasaciniame teisme metu patirta 14,21 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Taigi bendra iš atsakovės valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų atlyginimo suma turėjo būti ne 181,73 Eur, o 62,73 Eur. Kasacinis teismas, apskaičiuodamas iš atsakovės priteistiną bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, nekonvertavo pirmosios instancijos teismo priteistos valstybei iš atsakovės 167,52 Lt sumos į eurus, todėl netinkamai apskaičiavo iš jos priteistiną bylinėjimosi išlaidų atlyginimo sumą. Teisėjų kolegija laiko, kad tai yra aiški aritmetinė klaida, kurios ištaisymas nepakeis kasacinio teismo nutarties esmės (CPK 276 straipsnio 2 dalis).

Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes teisėjų kolegija sprendžia, kad yra pagrindas ištaisyti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. balandžio 19 d. nutarties rezoliucinėje dalyje padarytą aiškią aritmetinę klaidą, nurodant, kad iš atsakovės valstybei priteistina 62,73 Eur bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos ir kasaciniame teismuose atlyginimo (CPK 276 straipsnio 2 dalis).

              Pagal atsakovės pateiktus duomenis, 2017 m. balandžio 24 d. ji sumokėjo 181,73 Eur į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą. Kadangi atsakovė turėjo mokėti tik 62,73 Eur bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos ir kasaciniame teismuose atlyginimo, tai jai grąžintina permokėta 119 Eur suma.

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 276 straipsnio 2 dalimi, 340 straipsnio 5 dalimi,

 

n u t a r i a :

 

Ištaisyti aiškią aritmetinę klaidą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. balandžio 19 d. nutarties rezoliucinėje dalyje, nurodant, kad iš atsakovės N. Š. (a. k. (duomenys neskelbtini) valstybei priteistina 62,73 Eur (šešiasdešimt du Eur 73 ct) bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos ir kasaciniame teismuose atlyginimo.

              Šią aiškią aritmetinę klaidą ištaisančią nutartį laikyti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. balandžio 19 d. nutarties sudedamąja dalimi.

              Grąžinti atsakovei N. Š. (a. k. (duomenys neskelbtini) 119 (vieną šimtą devyniolika) Eur, sumokėtų 2017 m. balandžio 24 d. AB „Swedbank“ mokėjimo nurodymu Nr. 606.

              Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

 

 

Teisėjai                            Egidijus Laužikas

 

                                                                     

                                                                      Andžej Maciejevski

 

 

                                                                      Gediminas Sagatys