Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2017-12-07][nuasmeninta nutartis byloje][e3K-3-437-916-2017].docx
Bylos nr.: e3K-3-437-916/2017
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
VšĮ Druskininkų ligoninė 152114650 atsakovas
UAB „Diamedica“ 111768155 Ieškovas
Kategorijos:
11.1. Bylos dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo ar pakeitimo
2.6.11.4.1. Perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimas ar pakeitimas
2. CIVILINIAI TEISINIAI SANTYKIAI
2.6.11.4. Viešasis pirkimas-pardavimas
2.6. Prievolių teisė
11. BYLOS DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TEISINIŲ SANTYKIŲ
2.6.11. Pirkimas-pardavimas

Civilinė byla Nr. e3K-3-437-916/2017

Teisminio proceso Nr. 2-56-3-00325-2017-6

Procesinio sprendimo kategorija 2.6.11.4.1

(S)

 

 

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2017 m. gruodžio 7 d.

Vilnius

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Birutės Janavičiūtės, Egidijaus Laužiko (kolegijos pirmininkas) ir Dalios Vasarienės (pranešėja),

teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Diamedicakasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. rugpjūčio 10 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Diamedica“ ieškinį atsakovei viešajai įstaigai Druskininkų ligoninei dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

 

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė :

 

I. Ginčo esmė

 

 1. Kasacinėje byloje sprendžiama dėl teisės normų, reglamentuojančių perkančiosios organizacijos sprendimą nutraukti viešąjį pirkimą, aiškinimo ir taikymo.
 2. Ieškovė UAB „Diamedica“ teismo prašė pripažinti neteisėtu bei panaikinti atsakovės VšĮ Druskininkų ligoninės 2017 m. kovo 2 d. sprendimą Nr. S(3.28)-167 (kuriuo atsakovė panaikino 2017 m. vasario 8 d. sprendimą Nr. S(3.28)-119 atmesti tiekėjos UAB „Diamedica“ pasiūlymą bei visus po šio sprendimo priimtus sprendimus ir Pirkimo 33 dalį nutraukė) ir 2017 m. kovo 20 d. sprendimą Nr. S(3.28)-212 (kuriuo atsakovė atmetė ieškovės pretenziją dėl 2017 m. kovo 2 d. sprendimo); grąžinti šalis į iki pažeidimo buvusią padėtį, įpareigoti atsakovę pripažinti, kad ieškovė UAB „Diamedica“ atitinka konkurso sąlygų reikalavimus, pripažinti ieškovę laimėtoja dėl Pirkimo 33 dalies.
 3. Ieškovė nurodė, kad atsakovė VšĮ Druskininkų ligoninė vykdė viešąjį pirkimą supaprastinto atviro konkurso būdu „Reagentų ir priemonių laboratorijai pirkimas“ (toliau – Pirkimas, Konkursas). Pirkimas suskirstytas į 33 Pirkimo dalis. Perkančioji organizacija paaiškino Pirkimo sąlygas, nurodydama, kad tiekėjai dėl visų Pirkimo dalių gali pateikti reagentų ir priemonių pasiūlymą su analizatoriaus panauda, reagentai ir priemonės bei analizatoriai turi būti lygiaverčiai nurodytiesiems Konkurso sąlygose, analizatoriai turi būti ne senesni kaip 3 metai ir turi būti analogiški esantiems.
 4. Ieškovė pateikė pasiūlymą su analizatorių panauda. Perkančioji organizacija 2017 m. vasario 8 d. sprendimu Nr. S(3.28)-119 ieškovės pasiūlymą atmetė kaip neatitinkantį Pirkimo 10 bei 33 dalyse nurodytų perkančiosios organizacijos poreikių, nes siūlytą analizatorių laikė nelygiaverčiu perkančiosios organizacijos turimam analizatoriui. Ieškovė pateikė pretenziją, ją atsakovė 2017 m. kovo 2 d. sprendimu Nr. S(3.28)-167 iš dalies patenkino ir panaikino 2017 m. vasario 8 d. sprendimą Nr. S(3.28)-119 atmesti tiekėjos pasiūlymą bei visus po šio sprendimo priimtus sprendimus ir dėl 33 dalies Pirkimą nutraukė. Ieškovės dėl šio sprendimo pateiktą 2017 m. kovo 6 d. pretenziją 2017 m. kovo 20 d. sprendimu atsakovė atmetė.
 5. Ieškovės teigimu, atsakovė nepagrįstai nutraukė tik  Pirkimo 33 dalį dėl netikslių, neaiškių ir dviprasmiškų Konkurso sąlygų, o kitų Pirkimo dalių Konkursas nebuvo nenutrauktas ir jau yra pasirašytos viešojo pirkimo sutartys. Perkančiajai organizacijai konstatavus, kad Pirkimo 33 dalies sąlygos neaiškios, netikslios ir dėl to Pirkimo 33 dalis turi būti nutraukta, analogiškai turėtų būti vertinamos ir kitos Pirkimo dalys. Perkančioji organizacija vienodoje padėtyje esančius tiekėjus vertino skirtingai, nes su kitais tiekėjais sudarė viešojo pirkimo sutartis.
 6. Ieškovė nurodė, kad atsakovė paminėtais veiksmais pripažino, jog ieškovės pasiūlymas dėl Pirkimo 33 dalies atitinka Konkurso sąlygų reikalavimus, todėl ji turi būti pripažinta laimėtoja dėl Pirkimo 33 dalies ir su ja turi būti sudaryta viešojo pirkimo sutartis.
 7. Ieškovės teigimu, perkančiosios organizacijos veiksmai nagrinėjant ieškovės pretenzijas neatitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – ir VPĮ) 941 straipsnio 3 dalies reikalavimų, veiksmingos tiekėjo teisių gynybos principo, perkančioji organizacija siekė, kad nebūtų sudaryta viešojo pirkimo sutartis su ieškove. Perkančiosios organizacijos veiksmai ir sprendimai, kuriais nustatomos galimai žinomai netikslios, neaiškios ir dviprasmiškos Konkurso sąlygos ir atplėšiami vokai su kainos pasiūlymais, pažeidžia tiekėjų sąžiningos konkurencijos principą, kadangi kiti tiekėjai sužino siūlomas pirkimo objekto kainas ir po konkurso nutraukimo vykdomame naujame viešajame pirkime turi nesąžiningą pranašumą.
 8. Ieškovė atsakovės argumentus, kad ieškovės pasiūlymas teisėtai atmestas dėl ieškovės analizatoriaus neatitikties perkančiosios organizacijos turimo analizatoriaus techniniams parametrams, laikė nepagrįstais ir neteisėtais, kadangi, ieškovės teigimu, nėra ginčo dėl ieškovės pasiūlymo atitikties Konkurso sąlygų reikalavimams. Konkurso sąlygų 4 priedo lentelėse nebuvo techninių nė vieno analizatoriaus reikalavimų. Ieškovė pažymėjo, kad atsakovės argumentai, jog Pirkimo 33 dalis nutraukta dėl Konkurso sąlygų 4 priedo Reagentų ir priemonių laboratorijai sąrašo lentelės 33 punkte pateiktos neaiškios (nedetalizuotos) specifikacijos, dėl kurios Pirkimo 33 dalyje galėjo nedalyvauti dalis pasiūlymus dėl šios Pirkimo dalies galėjusių pateikti tiekėjų, prieštarauja atsakovės teiginiams, jog perkančioji organizacija paaiškino (patikslino) Pirkimo sąlygas, todėl iš jų yra aišku, kad tiekėjos siūlomas analizatorius savo techninėmis savybėmis turėjo būti lygiavertis perkančiosios organizacijos turimam analizatoriui „AQT 90Flex“.

 

II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė

 

 1. Kauno apygardos teismas 2017 m. gegužės 29 d. sprendimu ieškinį atmetė.
 2. Teismas nustatė, kad atsakovė VšĮ Druskininkų ligoninė vykdė viešąjį pirkimą supaprastinto atviro konkurso būdu „Reagentų ir priemonių laboratorijai pirkimas“. Pirkimas vykdomas pagal Viešųjų pirkimų komisijos 2016 m. spalio 25 d. nutarimu (protokolo Nr. VP-26) patvirtintas Konkurso sąlygas. Pirkimo objektas – reagentai ir priemonės laboratorijai, kurių pavadinimai, savybės ir kiekis nurodyti konkurso sąlygų 4 priede pateiktoje specifikacijoje (Konkurso sąlygų 7 punktas). Pirkimas skaidomas į atskiras dalis. Tiekėjas turi teisę pateikti vienos, kelių ar visų Pirkimo objekto dalių pasiūlymą (Konkurso sąlygų 14 punktas).
 3. Ieškovė 2016 m. lapkričio 28 d. teikė kelių Pirkimo dalių, tarp jų ir Pirkimo 33 dalies, pasiūlymą Nr. 198, kuriame nurodyta, kad siūlomas analizatorius panaudai „Vidas“, gamintojas – „Biomerieux“ (Prancūzija), kartu pridėjo atitikties deklaracijas.
 4. Perkančioji organizacija 2017 m. kovo 2 d. sprendimu Pirkimo 33 dalį dėl netikslių, neaiškių ir dviprasmiškų Konkurso sąlygų nutraukė.
 5. Skelbime apie pirkimą nurodyta, kad pagal 33 Pirkimo dalį yra perkami reagentai ir priemonės imunologinių tyrimų sistemos analizatoriui „AQT 90Flex“ arba reagentai ir priemonės su analizatoriaus panauda 131 pak. Iš Konkurso sąlygų 4 priedo Reagentų ir priemonių laboratorijai sąrašo matyti, kad Pirkimo 33 dalyje „Reagentai ir priemonės imunologinių tyrimų sistemos analizatoriui „AQT 90 Flextechniniai analizatoriaus reikalavimai nenustatyti.
 6. Pirkimo sąlygose nustatyta, kad Konkurso sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, jiems raštu kreipiantis į perkančiąją organizaciją tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, taip pat nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas CVP IS priemonėmis (Konkurso sąlygų 38, 39 punktai). Perkančioji organizacija keletą kartų tikslino Pirkimo sąlygas. 2016 m. lapkričio 21 d. rašte Nr. S-(3.28)-768 atsakovė nurodė, kad neturint reagentų ir priemonių nurodytiems analizatoriams galima teikti reagentų ir priemonių pasiūlymą su analizatoriaus panauda. Ši Pirkimo informacija patikslinta atsakovės 2016 m. lapkričio 28 d. raštu Nr. S-(3.28)-785, nurodant, kad, neturėdamas reagentų ir priemonių nurodytiems analizatoriams, tiekėjas gali pateikti lygiaverčių (t. y. atitinkančių Konkurso sąlygų 4-ame priede nurodytus specialiuosius reikalavimus) reagentų ir priemonių pasiūlymą su lygiaverčio analizatoriaus panauda, tiekėjas, tiekdamas aparatą panaudai, įsipareigoja savo lėšomis prisijungti prie VšĮ Druskininkų ligoninės laboratorinės informacinės sistemos. 2016 m. gruodžio 2 d. raštu Nr. S-(3.28)-785 tiekėjams paaiškino, kad panaudai teikiami analizatoriai turi būti ne senesni nei trys metai. Nurodė, kad 4 priedas nebuvo atnaujintas papildant jį kitais specialiaisiais reikalavimais. Analizatoriai turi būti analogiški esamiems.
 7. Perkančioji organizacija 2016 m. gruodžio 19 d. raštu Nr. S (3.28)-835 informavo tiekėjus, kad nutarė prašyti tiekėjų, pateikusių pasiūlymus dėl Pirkimo 10, 11, 33 dalių, pateikti išsamius paaiškinimus dėl siūlomo analizatoriaus lygiavertiškumo esamam įstaigos laboratorijoje, o 2017 m. sausio 5 d. raštu Nr. S-(3.28)-15 paprašė tiekėjų pateikti išsamius paaiškinimus dėl siūlomo analizatoriaus lygiavertiškumo esamam įstaigos laboratorijoje Pirkimo 33 dalyje „Reagentai ir priemonės imunologinių tyrimų sistemos“ nurodytam analizatoriui „AQT 90 Flex“, nurodydama klausimus dėl konkrečių analizatoriaus techninių savybių.
 8. Ieškovė 2017 m. sausio 16 d. raštu atsakovei nurodė, kad perkančioji organizacija negali prašyti įrodyti lygiavertiškumą savo turimai įrangai, nes atsakovės įranga yra uždaro tipo, o paskelbtuose pirminiuose Pirkimo dokumentuose nenurodyti reikalavimai dėl kitos įrangos (papildomi reikalavimai). Kartu ieškovė pateikė Viešųjų pirkimų tarnybos 2017 m. sausio 16 d. atsakymą (žr. nutarties 37 punktą).
 9. Perkančioji organizacija 2017 m. vasario 1 d. raštu Nr. S(3.28)-92 pranešė tiekėjams, kad Viešųjų pirkimų komisija priėmė sprendimą dėl supaprastinto atviro konkurso reagentams ir priemonėms laboratorijai pirkti Pirkimo 10 ir 33 dalių organizuoti pirkimą apklausos raštu būdu pagal pateiktą specifikaciją, pakvietė tiekėjus, kurie buvo pateikę pasiūlymus, teikti šių Pirkimo dalių pasiūlymus.
 10. Ieškovė perkančiajai organizacijai pateikė 2017 m. vasario 2 d. pretenziją Nr. 25, kurioje pareikalavo pasirinkti tiekėjus (laimėtojus) pagal pirminius paskelbtus Pirkimo dokumentus.
 11. Perkančioji organizacija 2017 m. vasario 8 d. raštu Nr. S(3.28)-119 ieškovei pranešė, kad jos pretenziją tenkino ir Pirkimo procedūros tęsiamos, o įvertinusi turimą informaciją, sprendė, kad pasiūlymas atmetamas. Nurodė, kad, ieškovei nepateikus atsakymo į atsakovės užduotus klausimus, įstaigos laboratorijos specialistai iš viešai prieinamos informacijos dėl Pirkimo 33 dalies nustatė, jog UAB „Diamedica“ pateiktas pasiūlymas dėl 33 Pirkimo dalies neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių, t. y. analizatorius „Biomerioux Vidas“ nėra lygiavertis ligoninės turimai įrangai, kadangi: siūlomu analizatoriumi nėra galimybės atlikti tyrimų iš bendro kraujo, paimto į EDTA mėgintuvėlį. Tyrimams atlikti reikalingas serumas ar plazma, kur ištyrimo procedūra užtrunka dėl mėginio centrifugavimo ir kitų prenatalinių procedūrų (rankinio mėginio pipetavimo ir kt.). Be to, nėra galimybės „D-Dimer“ tyrimą atlikti siūlomu analizatoriumi iš EDTA mėgintuvėlio paimto mėginio, reikalingi papildomi specifiniai mėgintuvėliai. Nurodė, kad atlikdamas tyrimus siūlomu analizatoriumi operatorius nėra apsaugotas nuo kontakto su mėginiu, kadangi reikalinga mėginio paruošimo ir pipetavimo procedūra. Be to, nėra galimybės siūlomame analizatoriuje įvesti visų reikiamų skirtingų parametrų reagentus bei laikyti juos stabilius minimaliai 10 dienų, siūlomu analizatoriumi reagentus reikia įdėti rankiniu būdu kiekvieną kartą prieš atliekant tyrimą.
 12. Nesutikdama su perkančiosios organizacijos 2017 m. vasario 8 d. rašte Nr. S(3.28)-119 nurodytu sprendimu, ieškovė atsakovei 2017 m. vasario 15 d. pateikė pretenziją Nr. 36, kurioje prašė panaikinti 2017 m. vasario 8 d. sprendimą Nr. S(3.28)-119 atmesti tiekėjo pasiūlymą, panaikinti visus po minėto sprendimo priimtus sprendimus, grąžinti šalis į iki pažeidimo buvusią padėtį, pripažinti, kad tiekėja atitinka Konkurso sąlygų reikalavimus, bei ją pripažinti Pirkimo 33 dalies laimėtoja.
 13. Perkančioji organizacija 2017 m. kovo 2 d. raštu Nr. S(3.28)-167 ieškovei pranešė apie priimtą sprendimą pateiktą pretenziją tenkinti iš dalies – panaikinti 2017 m. vasario 8 d. sprendimą Nr. S(3.28)-119 atmesti tiekėjo pasiūlymą dėl 33 Pirkimo dalies, panaikinti visus po 2017 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. S(3.28)-119 priimtus sprendimus dėl Pirkimo 33 dalies ir supaprastinto pirkimo Nr. 180808  Pirkimo 33 dalį nutraukti. Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisija nurodė iš esmės sutinkanti su tiekėjos pretenzijoje nurodytais motyvais, kad konkurso sąlygų 4 priede pateiktoje specifikacijoje nedetalizavus, kokie reagentai ir priemonės su analizatoriaus panauda būtų vertinami kaip lygiaverčiai Konkurso sąlygų 4 priedo Reagentų ir priemonių laboratorijai sąrašo lentelės 33 punkte nurodytiems reagentams ir priemonėms imunologinių tyrimų sistemos analizatoriui „AQT 90 Flex“, šios dalies Konkurso sąlygos tiekėjams galėjo būti nepakankamai aiškios ir tikslios, t. y. tokios, pagal kurias tiekėjai negalėjo pateikti (suformuluoti) perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių pasiūlymų, o perkančioji organizacija – pagal gautus pasiūlymus nupirkti to, ko jai reikia (Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 9 dalis). Be to, perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisija konstatavo, kad dėl Konkurso sąlygų 4 priedo Reagentų ir priemonių laboratorijai sąrašo lentelės 33 punkte pateiktos neaiškios (nedetalizuotos) specifikacijos Pirkimo 33 dalyje galėjo nedalyvauti dalis pasiūlymus dėl šios Pirkimo dalies galėjusių pateikti tiekėjų. Tuo remdamasi perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisija nusprendė, kad reikia nutraukti Konkurso Pirkimo 33 dalies procedūras ir, patikslinus neaiškias Konkurso šios dalies sąlygas, skelbti naują konkursą dėl Pirkimo 33 dalyje nurodytų reagentų ir priemonių įsigijimo (su analizatoriaus panauda ar be jos). Tuo tikslu, vadovaudamasi Į Druskininkų ligoninės 2013 m gegužės 6 d direktorius įsakymu Nr. V-45 patvirtintų Į Druskininkų ligoninės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 52 punktu, perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisija pateikė siūlymą perkančiosios organizacijos vadovui dėl supaprastinto pirkimo Nr. 180808 Pirkimo 33 dalies nutraukimo. Perkančiosios organizacijos vadovas priėmė sprendimą pirmiau nurodytą supaprastintą pirkimą nutraukti.
 14. Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo nutraukti pirkimo procedūras dėl Pirkimo 33 dalies tiekėja UAB „Diamedica“ atsakovei 2017 m. kovo 6 d. pateikė pretenziją Nr. 51, prašydama panaikinti 2017 m. kovo 2 d. sprendimą Nr. S(3.28)-167 nutraukti Pirkimą 33 dalį, grąžinti šalis į iki pažeidimo buvusią padėtį, pripažinti, kad tiekėja atitinka Konkurso sąlygų reikalavimus bei ją pripažinti Pirkimo 33 dalies laimėtoja. Atsakovė šios ieškovės pretenzijos netenkino, apie tai informavo 2017 m. kovo 20 d. raštu Nr. S(3.28)-212.
 15. Teismas nurodė, kad pirkimo procedūrų nutraukimą reglamentuojančio Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 5 dalis nustato, jog perkančioji organizacija, gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nereikalingas nutraukiant neskelbiamų derybų būdu atliekamo pirkimo ir šio įstatymo IV skyriuje reglamentuojamų supaprastintų pirkimų procedūras.
 16. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką perkančioji organizacija gali nutraukti procedūras tik nustačius šias sąlygas: 1) pirkimo sutartis dar neturi būti sudaryta, 2) turi būti gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas dėl procedūros nutraukimo (šiuo nagrinėjamu atveju sutikimas nereikalingas), 3) turi būti nustatytos aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti. Pirmosios dvi sąlygos yra formaliosios, trečioji sąlyga (nenumatytos aplinkybės) – vertinamoji. Viešųjų pirkimų įstatyme neatskleidžiami šios vertinamosios sąlygos taikymo kriterijai, taigi nenumatytos aplinkybės vertinamos teismo konkrečioje byloje. Neturi reikšmės, kada nenumatytų aplinkybių objektyviai atsirado – iki pirkimo pradžios ar jau jam prasidėjus. Svarbu, kad atsiradusios aplinkybės turi esminę reikšmę tolesnei pirkimo eigai, t. y. dėl jų tolesnis pirkimo procedūrų vykdymas tampa negalimas bei jos perkančiajai organizacijai nebuvo žinomos ir negalėjo būti protingai numatytos pradedant pirkimo procedūras. Tik tokiu atveju procedūrų nutraukimas objektyviai bus pateisinamas, o dalyvaujančių tiekėjų interesai laikomi nepažeistais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-433/2011; 2013 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-32/2013 ir kt.).
 17. Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio nuostatos, susijusios su pirkimo pasibaigimu, yra ir turėtų būti objektyvios, daugiau priklausyti nuo faktinių aplinkybių, o ne nuo subjektyvaus jų vertinimo. Kita vertus, šios nuostatos kvalifikuotinos kaip išimtinės, aiškintinos ir taikytinos siaurai. Pradėjus pirkimo procedūras gali paaiškėti aplinkybės, dėl kurių nurodytas tikslas nebuvo pasiektas. Dėl to viešasis pirkimas nėra savitikslis, nes tai reikštų, jog pirkimo procedūros turėtų būti baigtos pirkimo sutarties sudarymu tik dėl to, kad pirkimas jau pradėtas. Manytina, kad neturi reikšmės, ar nenumatytos aplinkybės objektyviai atsirado iki pirkimo pradžios, ar jau prasidėjus pirkimui. Svarbu, kad atsiradusios aplinkybės turi esminę reikšmę tolesnei pirkimo eigai, t. y. dėl jų tolesnis pirkimo procedūrų vykdymas tampa negalimas bei jos perkančiajai organizacijai nebuvo žinomos ir negalėjo būti protingai numatytos pradedant pirkimo procedūras.
 18. Viešųjų pirkimų dalyvių lygiateisiškumo principas įgyvendinamas draudimu keisti konkurso sąlygas vykstant viešojo pirkimo procedūroms. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ir Teisingumo Teismas) praktikoje yra pažymėta, kad, remiantis lygiateisiškumo principu, tuo atveju, kai perkančioji organizacija viešojo pirkimo kvietime nustatė tam tikras sąlygas, tiekėjų pasiūlymai turėtų jas atitikti tam, kad garantuotų objektyvų šių duomenų palyginimą. Jau pradėjus viešojo pirkimo procedūras, nebegalima keisti ar kitaip modifikuoti sąlygų, t. y. perkančioji organizacija privalo laikytis tų viešojo pirkimo sąlygų, kurios buvo nustatytos ir konkurso dalyviams nurodytos pirkimo proceso pradžioje. Taip garantuojama reali ir sąžininga konkurencija ir užtikrinamos vienodos tiekėjų dalyvavimo pirkimo procedūrose galimybės. Pareiga nekeisti konkurso sąlygų, kaip lygiateisiškumo principo išraiška, apima ir viešojo pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo stadiją, t. y. draudžiama sutartyje suderėti tokias sąlygas, kokių nebuvo konkurse.
 19. Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 6 ir 7 punktuose nurodyta, kad privalomoji pirkimo dokumentų informacija turi apimti bendruosius reikalavimus pirkimo objektui (prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas, kiekis (apimtis), su prekėmis teiktinų paslaugų pobūdis, prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminai) ir specialiuosius reikalavimus pirkimo objektui (techninė specifikacija). Be to, šio straipsnio 9 dalyje nurodyta, kad pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia.
 20. Pirkimo 33 dalies sąlygose buvo nustatyta, kad perkami reagentai ir priemonės imunologinių tyrimų sistemos analizatoriui „AQT 90 Flex“. Sąlygose taip pat buvo nustatyta, kad tiekėjas gali siūlyti lygiavertį analizatorių panaudai, o perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisija, nustačiusi, kad tiekėjo pateikti kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, privalo raštu CVP IS priemonėmis prašyti tiekėjo juos papildyti arba paaiškinti per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą (Konkurso sąlygų 52 punktas). Taip pat iškilus klausimų dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu CVP IS priemonėmis paprašius, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti raštu CVP IS priemonėmis papildomus paaiškinimus, siūlomų prekių pavyzdžius, prekių gamintojų katalogų kopijas nekeisdami pasiūlymo esmės (Konkurso sąlygų 52 punktas).
 21. Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkamų prekių, paslaugų ar darbų savybės apibūdinamos pirkimo dokumentuose pateikiamoje techninėje specifikacijoje. Iš pateiktų Konkurso sąlygų nustatyta, kad jose nebuvo nurodytos nei konkrečios imunologinių tyrimų sistemos analizatoriaus „AQT 90 Flex“ techninės savybės, nei lygiaverčio analizatoriaus techninės savybės. Kaip matyti iš byloje ieškovės pateikto Viešųjų pirkimų tarnybos 2017 m. sausio 16 d. atsakymo, tais atvejais, kai perkančioji organizacija analizatorius (uždaro tipo) valdo nuosavybės teise, ji pirkimo dokumentuose turi nurodyti reikalavimus dėl analizatorių, kuriuos tiekėjai galėtų siūlyti, t. y. pirkimo dokumentuose turi būti nurodomi papildomi reikalavimai dėl analizatorių, o ne tik surašyta analizatorių, valdomų nuosavybės teise, techninė specifikacija. Jei šiuo atveju perkančiosios organizacijos įranga yra uždaro tipo, perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose turėjo nurodyti kitos įrangos, kurią galėtų pasiūlyti tiekėjas, reikalavimus (papildomus reikalavimus), o ne prašyti įrodyti lygiavertiškumą perkančiosios organizacijos turimai įrangai.
 22. Ieškovė, skirtingai nei kiti tiekėjai, atsisakė pateikti papildomus paaiškinimus (atsakyti į 2017 m. sausio 5 d. rašte Nr. S-(3.28)-15 pateiktus klausimus) dėl jos siūlomo panaudai analizatoriaus „Biomerioux Vidas“. Taigi, šiuo atveju perkančioji organizacija rėmėsi tik viešai skelbiama informacija apie šį analizatorių ir sprendė, kad jis nėra lygiavertis perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam įrenginiui. Tačiau atsakovė kartu įvertino ir tai, jog Pirkimo sąlygos, kuriose buvo nenurodyta analizatoriaus „AQT 90 Flex“ techninės savybės ir papildomi reikalavimai dėl lygiaverčių analizatorių, galimai tiekėjams buvo neaiškios, neužtikrino realios konkurencijos, diskriminuoja tiekėjus ir pažeidžia viešųjų pirkimų principus bei tikslus (VPĮ 3 straipsnio 1, 3 dalys, 25 straipsnio 2 dalis), ir sprendė, jog tikslinga Pirkimą dėl 33 dalies nutraukti, nes Pirkime galėjo nedalyvauti pasiūlymus dėl šios dalies galėjusių pateikti tiekėjų dalis. Todėl darytina išvada, kad šios aplinkybės gali būti kvalifikuojamos kaip aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti.
 23. Perkančiosios organizacijos naudojimasis teise nutraukti viešojo pirkimo procedūras apribotas svarbiomis bei išimtinėmis aplinkybėmis ir privalo būti pagrįstas svariais argumentais (Teisingumo Teismo 1999 m. rugsėjo 16 d. sprendimas Fracasso ir Leitschutz, C-27/98, Rink. 1999, p. I-5697). Nagrinėjamu atveju, visas priežastis, dėl kurių nuspręsta nutraukti pirkimo procedūras Pirkimo 33 dalyje atsakovė išsamiai išdėstė ginčijamame 2017 m. kovo 2 d. rašte Nr. S(3.28)-167 Dėl pateiktos pretenzijos.
 24. Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią perkančiajai organizacijai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Tuo tarpu esant aptartiems duomenims, jog šios konkurso dalies sąlygos, nenurodant techninių reikalavimų, buvo nepakankamai aiškios, tęsiant Pirkimą būtų galimai ribojama konkurencija, pažeidžiami viešųjų pirkimų principai ir nepasiekti viešųjų pirkimų tikslai.
 25. Ieškovės argumentai, kad perkančioji organizacija skirtingose Pirkimo dalyse skirtingai vertino vienodoje padėtyje esančius tiekėjus, šioje dalyje nutraukdama šios konkurso dalies procedūras siekė bet kokiomis priemonėmis atmesti ieškovės pasiūlymą, ir tai patvirtina Pirkimo neskaidrumą ir Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimą, pripažintas neįrodytu. Viešųjų pirkimų tarnybos 2017 m. sausio 16 d. atsakymas tik patvirtina atsakovės argumentus, jog konkurso sąlygos nebuvo pakankamai tikslios ir aiškios.
 26. Teismo vertinimu, atsakovės nagrinėjamu atveju priimtas sprendimas nutraukti viešojo pirkimo procedūras dėl Pirkimo 33 dalies pripažintinas pagrįstu ir teisėtu, nes konkrečių ar papildomų techninių parametrų nenustatymas Konkurso sąlygose yra esminis ir neištaisomas perkančiosios organizacijos padarytas ginčo pirkimo procedūrų pažeidimas, lėmęs teisėtą šių procedūrų nutraukimą.
 27. Atmetus ieškovės reikalavimą panaikinti sprendimą, kuriuo buvo nutrauktos pirkimo procedūros, reikalavimai grąžinti šalis į iki pažeidimo buvusią padėtį, įpareigoti atsakovę pripažinti, kad ieškovė UAB „Diamedica“ atitinka Konkurso sąlygų reikalavimus, pripažinti ieškovę 33 Konkurso dalies laimėtoja, negali būti tenkinami. Pagal VPĮ 7 straipsnio 4 dalies 3 punktą viešasis pirkimas laikomas pasibaigusiu nutraukus pirkimo procedūras, o vykdyti naujo konkurso pirkimo procedūras yra perkančiosios organizacijos kompetencija, todėl ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas (CPK 178 straipsnis).
 28. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2017 m. rugpjūčio 10 d. nutartimi, išnagrinėjusi ieškovės UAB „Diamedicaapeliacinį skundą, paliko nepakeistą Kauno apygardos teismo 2017 m. gegužės 29 d. sprendimą.
 29. Nutartyje apeliacinės instancijos teismas pažymėjo, kad Pirkimo 33 dalies sąlygose buvo nustatyta, jog perkami reagentai ir priemonės imunologinių tyrimų sistemos analizatoriui „AQT 90 Flex“. Konkurso sąlygose nebuvo nurodytos nei konkrečios imunologinių tyrimų sistemos analizatoriaus „AQT 90 Flex“ techninės savybės, nei lygiaverčio analizatoriaus techninės savybės. Viešųjų pirkimų tarnybos 2017 m. sausio 16 d. atsakyme nurodyta, kad tais atvejais, kai perkančioji organizacija analizatorius (uždaro tipo) valdo nuosavybės teise, ji pirkimo dokumentuose turi nurodyti reikalavimus analizatoriams, kuriuos tiekėjai galėtų siūlyti, t. y. pirkimo dokumentuose turi būti nurodomi papildomi analizatorių reikalavimai, o ne tik surašyta analizatorių, valdomų nuosavybės teise, techninė specifikacija. Jei šiuo atveju perkančiosios organizacijos įranga yra uždaro tipo, perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose turėjo nurodyti kitos įrangos, kurią galėtų pasiūlyti tiekėjas, reikalavimus (papildomus reikalavimus), o ne prašyti įrodyti lygiavertiškumą perkančiosios organizacijos turimai įrangai.
 30. Ieškovei neginčijus Pirkimo sąlygų patikslinimo dėl analizatorių lygiavertiškumo ir analogiškumo, ieškovei tenka pareiga atsakovės prašymu paaiškinti analizatorių lygiavertiškumą ir analogiškumą, o tai galima padaryti tik sulyginus ligoninės naudojamo ir tiekėjo siūlomo analizatoriaus techninius parametrus.
 31. Konkurso sąlygų 52 punkte nustatyta, kad Komisija tikrina tiekėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacijos duomenų atitiktį konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Jeigu Komisija nustato, kad tiekėjo pateikti kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji privalo raštu CVP IS priemonėmis prašyti tiekėjo juos papildyti arba paaiškinti per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Jeigu perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas CVP IS priemonėmis nepatikslino pateiktų netikslių ir neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija atmeta tokį pasiūlymą.
 32. Ieškovė atsisakė pateikti papildomus paaiškinimus (atsakyti į 2017 m. sausio 5 d. rašte Nr. S-(3,28)-15 pateiktus klausimus) dėl jos siūlomo panaudai analizatoriaus „Biomerioux Vidas“, todėl perkančioji organizacija rėmėsi tik viešai skelbiama informacija apie šį analizatorių ir pagal tuos duomenis sprendė, kad jis nėra lygiavertis perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam įrenginiui. Atsakovė įvertino tai, kad Pirkimo sąlygos, kuriose buvo nenurodytos nei analizatoriaus „AQT 90 Flex“ techninės savybės, nei papildomi reikalavimai dėl lygiaverčių analizatorių, galimai tiekėjams buvo neaiškios, neužtikrino realios konkurencijos, diskriminuoja tiekėjus ir pažeidžia viešųjų pirkimų principus bei tikslus (VPĮ 3 straipsnio 1, 3 dalys, 25 straipsnio 2 dalis), ir sprendė, jog tikslinga Pirkimo 33 dalį nutraukti, nes Pirkime galėjo nedalyvauti pasiūlymus dėl Pirkimo 33 dalies galėjusių pateikti tiekėjų dalis.
 33. Teisėjų kolegija sprendė, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai paminėtas aplinkybes kvalifikavo kaip aplinkybes, kurių nebuvo galima numatyti, ir konstatavo, kad atsakovė pagrįstai nutraukė Pirkimo 33 dalį. Ieškovė neįrodė, kad nepagrįstas atsakovės sprendimas nutraukti viešojo pirkimo procedūras dėl Pirkimo 33 dalies.

 

III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai

 

 1. Kasaciniu skundu ieškovė UAB „Diamedica“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2017 m. gegužės 29 d. sprendimą ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. rugpjūčio 10 d. nutartį bei priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Žemesnės instancijos teismai pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytus tiekėjų lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus bei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 3 straipsnį, nes tokio paties pobūdžio Pirkimo sąlygų reikalavimus ir toje pačioje situacijoje esančių tiekėjų padėtį įvertino visiškai skirtingai, kas iš esmės lėmė skirtingus padarinius tiekėjų teisių apimčiai. Teismų sprendimas ir nutartis tiekėją (ieškovę) diskriminuoja kitų tiekėjų atžvilgiu, nes Pirkimo procedūros, kuriuose jie dalyvavo, nenutrauktos, nors Pirkimo sąlygų reikalavimai buvo to paties tipo. Toje pačioje situacijoje esančių tiekėjų padėtis tapo visiškai skirtinga – vieniems buvo sudarytos sąlygos sudaryti viešojo pirkimo sutartis, o iš tiekėjos tokia galimybė buvo atimta, nutraukus procedūras.
  2. Pirkimo 33 dalies nutraukimo teisėtumas, motyvuojamas Pirkimo sąlygų netikslumu ir neaiškumu, negali būti vertinamas atsietai nuo kitų to paties Pirkimo dalių, kuriose reikalavimai formuluojami laikantis identiškų perkančiosios organizacijos pasirinktų reikalavimo formulavimo taisyklių. Žemesnės instancijos teismai pažeidė CPK 260 straipsnio reikalavimus teismo sprendimą priimti tik visiškai išsprendus bylą bei CPK 4238 straipsnio reikalavimus, esant pagrįstiems atvejams ginti viešąjį interesą, veikti aktyviai ir išeiti už ieškinio ribų. Nors ieškovė neginčijo atsakovės sprendimų dėl kitų Pirkimo dalių, tačiau ieškinį grindė argumentais, remdamasi atsakovės sprendimais dėl analogiškai formuluojamų Pirkimo sąlygų reikalavimų, t. y. ieškovė nuosekliai prašė teismo jos, kaip tiekėjos, padėtį vertinti laikantis lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų, atsižvelgiant į Pirkimo sąlygų reikalavimų visumą ir perkančiosios organizacijos sprendimus dėl kitų Pirkimo dalių, o ne izoliuotai vertinti tik Pirkimo 33 dalies sąlygas. Šios ieškovės argumentacijos teismai neįvertino ir tai lėmė iš esmės neteisingo sprendimo ir nutarties priėmimą.
  3. Žemesnės instancijos teismai nukrypo nuo kasacinio teismo viešųjų pirkimų bylose pateiktų išaiškinimų dėl perkančiosios organizacijos ir teismų pareigos užtikrinti tiekėjų lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų laikymąsi viešuosiuose pirkimuose bei draudimo identiškas situacijas vertinti skirtingai. Kasacinio teismo išaiškinta, kad teismas gali konstatuoti tiekėjų lygiateisiškumo principo pažeidimą ne tik tada, kai nustato skirtingą tapačių reiškinių vertinimą (arba vienodą skirtingų), bet ir tada, kai visiems tiekėjams vienodai taikomi perkančiosios organizacijos veiksmai ar sprendimai de facto (faktiškai) nepagrįstai (neteisėtai) lemia skirtingus padarinius (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 24 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-249/2011; 2015 m. rugpjūčio 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-468-969/2015). Perkančioji organizacija, vertindama pasiūlymus, visiems tiekėjams turi sudaryti vienodas sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo. Viešojo pirkimo konkurse negalimi du skirtingi perkančiosios organizacijos sprendimai dėl atskirų dalyvių tuo pačiu pagrindu, tai pažeistų tiekėjų lygiateisiškumo principą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010). Teisingumo Teismo išaiškinta, kad lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principai reiškia pareigą tapačius reiškinius vertinti vienodai, bet nevertinti vienodai skirtingų situacijų, jei toks vertinimas negali būti objektyviai pagrįstas (Teisingumo Teismo 2004 m. gruodžio 14 d. sprendimas Arnold Andre, C-434/02).
  4. Žemesnės instancijos teismai neatsižvelgė į tiekėjos argumentus, kad perkančiosios organizacijos sprendimai identiškose Pirkimo situacijose yra kardinaliai priešingi – vienu atveju Pirkimo procedūros buvo tęsiamos ir yra sudarytos viešojo pirkimo sutartys (dėl 1–9, 12–25, 27–29, 32 Pirkimo dalių), kitu atveju Pirkimo procedūros buvo nutrauktos (nustačiusi, kad tiekėjos ginčijamos Pirkimo 33 dalies sąlygos yra neaiškios ir netikslios, procedūros dėl šios dalies negali būti tęsiamos, atsakovė priėmė sprendimą nutraukti šios Pirkimo dalies procedūras). Tai yra esminis VPĮ 3 straipsnio 1 dalies pažeidimas, lemiantis perkančiosios organizacijos sprendimų nutraukti Pirkimo 33 dalį neteisėtumą ir dėl to objektyvų poreikį teismų sprendimą ir nutartį panaikinti bei pripažinti perkančiosios organizacijos sprendimus neteisėtais. Identiška Pirkimo sąlygų reikalavimo formulavimo konstrukcija vienu metu tame pačiame Pirkime negali būti ir teisėta, ir neteisėta. Teismas, nagrinėdamas bylą, Pirkimo sąlygų reikalavimų teisėtumo klausimą turėjo išspręsti iš esmės atsižvelgdamas į visas dalis, nes sąlygos visose dalyse iš esmės pasikartoja, tačiau teismas to neišsprendė ir taip pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalį, CPK 3 ir 260 straipsnius.
  5. Kadangi tiek atsakovė, tiek pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai pripažino, kad Pirkimo sąlygų reikalavimų konstrukcija, kai Pirkimo sąlygų reikalavimuose yra nepateikti analizatorių techniniai parametrai ir analizatoriaus lygiavertiškumui nustatyti keliami konkretūs techniniai reikalavimai, yra neaiški ir netiksli, dėl ko Pirkimo procedūros Pirkimo dalyje Nr. 33 turėjo būti nutrauktos, tai teismas ex officio (pagal pareigas) privalėjo konstatuoti ir visų kitų Pirkimo dalių sąlygų neteisėtumą. Atitinkamai teismas ex officio privalėjo panaikinti visas Pirkime sudarytas viešojo pirkimo sutartis arba taikyti perkančiajai organizacijai įstatyme nustatytas alternatyvias sankcijas (VPĮ 95 straipsnis).
  6. Pastarojo meto kasacinio teismo praktikoje formuojama pozicija, kad teismo teisė ex officio spręsti dėl viešojo pirkimo sąlygų reikalavimų teisėtumo, kai kalbama apie viešųjų pirkimų principų pažeidimo akivaizdumą, yra pripažintina pareiga. Kasacinio teismo išaiškinta, kad draudimas diskriminuoti tiekėjus – pamatinė viešųjų pirkimų teisės nuostata, todėl jos vertinimas neturi išimtinai priklausyti nuo šalių, nes tokio pobūdžio ginčai išeina už privačių santykių ribų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-241-690/2017). Jeigu teismas pripažįsta, kad pirkimo sąlygos diskriminuoja tiekėjus, tai privalo ex officio tokį pirkimą pripažinti neteisėtu ir jį nutraukti; viešojo pirkimo procedūros negali būti toliau vykdomos pagal neteisėtomis pripažintas pirkimo sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011; 2015 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-96-916/2015; 2017 m. vasario 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-2-248/2017). Be kita ko, teismas, nustatęs, kad sandoris prieštarauja imperatyviosioms teisės normoms, turi ex officio pripažinti sandorį niekiniu ir negaliojančiu bei taikyti atitinkamus teisinius padarinius, neatsižvelgdamas į bylos dalyvių reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-23-248/2017).
  7. Jei žemesnės instancijos teismai sprendė, kad kitų Pirkimo dalių sąlygos yra teisėtos ir pagrįstos, kadangi tų dalių Pirkimo sąlygų reikalavimų nepripažino neteisėtais, tuomet ieškovės ieškinys, laikantis tiekėjų lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų, turėjo būti tenkintas visas – su tiekėja privalėjo būti sudaryta viešojo pirkimo sutartis. Šiuo atveju viešojo pirkimo sąlygų reikalavimų netikslumai turėtų būti priskirti pačios perkančiosios organizacijos rizikai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-498/2011; 2014 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-132/2014).
 2. Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovė VšĮ Druskininkų ligoninė prašo atmesti ieškovės UAB Diamedica“ kasacinį skundą ir palikti nepakeistus Kauno apygardos teismo 2017 m. gegužės 29 d. sprendimą ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. rugpjūčio 10 d. nutartį. Atsiliepime nurodyti tokie esminiai argumentai:
  1. Ginčas kilo dėl atsakovės teisės nutraukti pirkimo procedūras dėl ginčo Pirkimo 33 dalies, todėl žemesnės instancijos teismai tinkamai ir teisingai pasisakė tik dėl atsakovės sprendimų, susijusių su šia dalimi, neanalizuodami kitų Pirkimo dalių sąlygų ir atsakovės sprendimų dėl kitų Pirkimo dalių, tokiu būdu, priešingai nei teigia ieškovė, sudarydami pastarajai galimybę pirkime dalyvauti pakartotinai ir taip užtikrindami lygiateisiškumo bei nediskriminavimo principus (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis).
  2. Atsakovė per kelis kartus (ieškinio priedai Nr. 1-3; Nr. 1-4; Nr. 1-5) paaiškino (patikslino) Pirkimo sąlygas, nurodydama, kad neturėdami reagentų ir priemonių nurodytiems analizatoriams tiekėjai dėl visų Pirkimo dalių gali pateikti reagentų ir priemonių pasiūlymą su analizatoriaus panauda, kurie turi būti lygiaverčiai ir analogiški nurodytiesiems Pirkimo sąlygose. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovė neginčijo šių atsakovės sprendimų, kuriais buvo patikslintos pirkimo sąlygos, įskaitant ir 33 Pirkimo dalį. Todėl darytina išvada, kad atsakovei patikslinus pirkimo sąlygas, ieškovė neįžvelgė ir nekėlė Pirkimo sąlygų neteisingumo ir neteisėtumo klausimo, nes tokių aplinkybių nebuvo.
  3. Kasacinio teismo išaiškinta, kad tiekėjams taikomas ribojimas ginčyti pirkimo sąlygas, o teismui – jas vertinti (išskyrus atvejus, kai teismas ex officio sprendžia dėl tokio būtinumo), jei pirkimo sąlygų teisėtumas kvestionuojamas bet kurioje vėlesnėje viešojo pirkimo stadijoje, kai perkančioji organizacija priima sprendimą (perkančioji organizacija įvertino tiekėjų kvalifikaciją, patikrino pasiūlymus, išrinko laimėtoją ir pan.), remdamasi šiomis sąlygomis, kurių tiekėjai neginčijo iš karto, kai apie jas jie sužinojo ar turėjo sužinoti (pvz., pirkimo sąlygų viešas paskelbimas). Tokiuose ginčuose teismai gali vertinti, ar perkančioji organizacija tinkamai dalyviams pritaikė pirkimo sąlygas, bet ne tai, ar jos (pirkimo sąlygos) yra teisėtos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2011).
  4. Atsakovė pasiūlė ieškovei (ieškinio priedas Nr. 1-8) pagrįsti savo pasiūlymo lygiavertiškumą. Ieškovė pateikė paaiškinimą (ieškinio priedas Nr. 1-9), bet juo nepagrindė siūlomo analizatoriaus lygiavertiškumo pirkimo sąlygų reikalavimams. Ieškovei neginčijant pirkimo sąlygų patikslinimo dėl analizatorių lygiavertiškumo ir analogiškumo, jai tenka pareiga įrodyti analizatorių lygiavertiškumą ir analogiškumą, tai galima padaryti tik sulyginus atsakovės naudojamo ir ieškovės siūlomo analizatoriaus techninius parametrus, kurių ši nenurodė. Neturėdama objektyvių duomenų, pagrindžiančių, kad ieškovės siūlomas analizatorius atitinka Pirkimo sąlygas ir atsakovei bus tinkamas, atsakovė objektyviai negalėjo pripažinti ieškovės Pirkimo 33 dalies laimėtoja. Tik viena ieškovė pateikė Pirkimo 33 dalies pasiūlymą, o atsakovei nutraukus pirkimo procedūras dėl šios Pirkimo dalies, nebuvo pažeisti tiekėjų lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principai (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis).
  5. VPĮ 25 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkamų prekių, paslaugų ar darbų savybės apibūdinamos pirkimo dokumentuose pateikiamoje techninėje specifikacijoje. Iš Pirkimo sąlygų nustatyta, kad jose nebuvo nurodytos nei konkrečios imunologinių tyrimų sistemos analizatoriaus „AQT 90 Flex“ techninės savybės (Pirkimo 33 dalis), nei lygiaverčio analizatoriaus techninės savybės. Kartu bylą nagrinėję teismai įvertino ir tai, kad pirkimo sąlygos, kuriose buvo nenurodytos nei analizatoriaus „AQT 90 Flex“ techninės savybės, nei papildomi reikalavimai dėl lygiaverčių analizatorių, galimai tiekėjams buvo neaiškios, neužtikrino realios konkurencijos, diskriminuoja tiekėjus ir pažeidžia viešųjų pirkimų principus bei tikslus (VPĮ 3 straipsnio 1, 3 dalys, 25 straipsnio 2 dalis), ir pagrįstai nusprendė, jog buvo tikslinga Pirkimo 33 dalį nutraukti, nes Pirkime galėjo nedalyvauti pasiūlymus dėl šios dalies galėjusių pateikti tiekėjų dalis.
  6. Ieškovės argumentai, kad atsakovė skirtingose Pirkimo dalyse skirtingai vertino vienodoje padėtyje esančius tiekėjus, neatitinka tikrovės bei teisinio reglamentavimo. Viešųjų pirkimų skaidymo į atskiras pirkimo dalis principas taikomas, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas kuo didesniam tiekėjų ratui dalyvauti pirkimuose (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2013 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. 1S-191; nuo 2017 m. liepos 1 d. ši nuostata perkelta į VPĮ 28 straipsnį). Tačiau toks skaidymas savaime nereiškia, kad pirkimo dalys yra arba turi būti analogiškos. Priešingai, atskiros Pirkimo dalys yra savarankiškos bendro Pirkimo kontekste, tokioms atskiroms Pirkimo dalims gali būti nustatyti ir skirtingi reikalavimai. Įrodymų, kad visos Pirkimo dalys buvo vienodos ir visi tiekėjai buvo vienodoje padėtyje, byloje nėra.
  7. Ieškovė, ginčydama viešojo pirkimo procedūrų nutraukimo pagrįstumą ir tvirtindama, kad atsakovė pati turėtų prisiimti riziką dėl neaiškių konkurso sąlygų, pati nevykdė pareigos atsakovės prašymu pateikti papildomus paaiškinimus dėl savo pasiūlymo, o Viešųjų pirkimų tarnybos 2017 m. sausio 16 d. atsakymas tik patvirtina atsakovės argumentus, jog konkurso sąlygos nebuvo pakankamai tikslios ir aiškios. Žemesnės instancijos teismai pagrįstai konstatavo, kad atsakovės nagrinėjamu atveju priimtas sprendimas nutraukti viešojo pirkimo procedūras dėl Pirkimo 33 dalies yra pagrįstas ir teisėtas, nes konkrečių ar papildomų techninių parametrų nenustatymas Pirkimo sąlygose yra esminis ir neištaisomas ginčo pirkimo procedūrų pažeidimas, lėmęs teisėtą šių procedūrų nutraukimą.
  8. Kasacinio teismo išaiškinta, kad viešasis pirkimas nėra savitikslis, kas reikštų, jog pirkimo procedūros turėtų būti baigtos pirkimo sutarties sudarymu tik dėl to, kad pirkimas jau pradėtas. Pradėjus pirkimo procedūras gali paaiškėti aplinkybės, dėl kurių nurodytas tikslas nebus pasiektas. Neturi reikšmės, kada nenumatytų aplinkybių objektyviai atsirado – iki pirkimo pradžios ar jau jam prasidėjus. Svarbu, kad atsiradusios aplinkybės turi esminę reikšmę tolesnei pirkimo eigai, t. y. dėl jų tolesnis pirkimo procedūrų vykdymas tampa negalimas bei jos perkančiajai organizacijai nebuvo žinomos ir negalėjo būti protingai numatytos pradedant pirkimo procedūras. Tik tokiu atveju procedūrų nutraukimas objektyviai bus pateisinamas, o dalyvaujančių tiekėjų interesai laikomi nepažeistais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-433/2011, 2013 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-32/2013, kt.).
  9. Žemesnės instancijos teismams pagrįstai atmetus ieškinį panaikinti sprendimą, kuriuo buvo nutrauktos Pirkimo 33 dalies procedūros, reikalavimai grąžinti šalis į iki pažeidimo buvusią padėtį, įpareigoti atsakovę pripažinti, kad ieškovė UAB „Diamedica“ atitinka Pirkimo sąlygų reikalavimus bei yra pripažįstama Pirkimo 33 dalies laimėtoja, negali būti tenkinami. Pagal VPĮ 7 straipsnio 4 dalies 3 punktą viešasis pirkimas laikomas pasibaigusiu nutraukus pirkimo procedūras, o vykdyti naujo konkurso pirkimo procedūras yra perkančiosios organizacijos kompetencija, todėl ieškinys pagrįstai atmestas kaip nepagrįstas ir neįrodytas (CPK 178 straipsnis).

 

Teisėjų kolegija

 

k o n s t a t u o j a :

 

IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

 

Dėl atsakovės ginčijamo sprendimo vertinimo tiekėjų lygiateisiškumo aspektu

 

 1. Ieškovė kasaciniame skunde teigia, kad perkančioji organizacija skirtingose Pirkimo dalyse skirtingai vertino vienodoje padėtyje esančius tiekėjus, nutraukdama Pirkimo 33-ios dalies procedūras, o kitose Pirkimo dalyse, esant toms pačioms Pirkimo sąlygoms, tęsdama pirkimo procedūras ir pasirašydama sutartis su kitų Pirkimo dalių Konkurso laimėtojais tiekėjais, ir taip ieškovė pateko į diskriminuojamą padėtį lyginant su kitais tiekėjais. Ieškovė nurodo, kad teismai, nagrinėdami bylą, Pirkimo sąlygų reikalavimų teisėtumo klausimą turėjo išspręsti iš esmės visose dalyse, nes sąlygos visose dalyse iš esmės pasikartoja, tačiau neišsprendė ir taip pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalį, CPK 3 ir 260 straipsnius. Ieškovės teigimu, teismai, padarė teisiškai nepagrįstą išvadą dėl ginčo apimties, todėl atsietai vertino atsakovės veiksmus tik dėl Pirkimo 33 dalies.
 2. Teisėjų kolegija sutinka su pagrindiniais šios ginčo dalies kasacinio skundo argumentais, kad akivaizdžiai skirtingas vienodų situacijų sprendimas suponuoja kai kurių subjektų diskriminaciją. Vis dėlto kasacinis teismas iš esmės nepasisakys dėl šios ginčo dalies, t. y. ar iš tiesų visų Konkurso dalių sąlygos buvo identiškos ir sukūrė tapačius padarinius ginčo teisinio santykio šalims, kadangi šio klausimo nenagrinėjo pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai. Kita vertus, kasacinis teismas sprendžia, kad, vykdant kasacijos funkciją užtikrinti vienodą teisės taikymo ir aiškinimo praktiką (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/2013), kyla poreikis atskirai pasisakyti dėl tiekėjų teisės savo galbūt pažeistas teises ginti viešojo pirkimo dalyvių diskriminavimo (nelygiateisiškumo) pagrindu.
 3. Pažymėtina, kad, pirma, pagal nuosekliai suformuotą kasacinio teismo praktiką, kurią kasaciniame skunde nurodo ir ieškovė, VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta perkančiųjų organizacijų pareiga užtikrinti, jog, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, reiškia, kad vien šių principų pažeidimo konstatavimas, nesiremiant jokia papildoma norma, yra pakankamas pagrindas reikalauti iš teismo pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. lapkričio 26 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-360-248/2017 15 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką). Taigi ieškovė iš principo galėjo kvestionuoti atsakovės veiksmus galimo tiekėjų diskriminavimo aspektu.
 4. Antra, pirmosios instancijos teismas nurodė, o apeliacinės instancijos teismas paliko galioti jo teisinį vertinimą, kad ieškinio dalykas yra tik dėl Pirkimo 33 dalies procedūrų nutraukimo, todėl nėra pagrindo spręsti dėl kitų Konkurso nuostatų. Kasacinis teismas ne kartą savo praktikoje atkreipė dėmesį į peržiūros procedūros svarbą, inter alia (be kita ko), tiekėjo ieškinyje iškeltų perkančiųjų organizacijų neteisėtų veiksmų sutaptį su nurodytais pretenzijoje. Vis dėlto nagrinėjamoje byloje nėra pagrindo spręsti, kad ieškovė, keldama argumentus dėl kitų Konkurso dalių, netinkamai įgyvendino savo galbūt pažeistų teisių gynybą.
 5. Šiame kontekste pirmiausia pažymėtina, kad iš kasacinio teismo praktikos matyti, jog pretenzijoje ir ieškinyje nurodytų aplinkybių sutaptis yra svarbesnė ieškinio pagrindo (galimų perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų), o ne reikalavimų atžvilgiu. Kasacinio teismo, pavyzdžiui, nurodyta, kad pirkimo sąlygų teisėtumo klausimas pretenzijoje nebūtinai turi būti iškeltas kaip būsimo ieškinio dalykas (reikalavimas), t. y. tiekėjas iš esmės gali ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimą dėl jo pasiūlymo remdamasis pirkimo sąlygų neteisėtumu (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. birželio 2 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-293-378/2016 24 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką).
 6. Kita vertus, atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovė visos peržiūros procedūros metu nuosekliai įrodinėjo atsakovės veiksmų neteisėtumą tiekėjų diskriminavimo pagrindu. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovės reikalavimas nekito, jis buvo grindžiamas tais pačiais argumentais. Pirmosios instancijos teismas bet kokiu atveju pernelyg formaliai vertino ieškovės galimai pažeistų teisių gynybą.
 7. Kasacinio teismo šiuo klausimu taip pat pažymėta, kad ieškovai perkančiųjų organizacijų sprendimus dėl jų pasiūlymo vertinimo gali kvestionuoti nurodydami, jog kitų tiekėjų pasiūlymai, esant vienodoms aplinkybėms, buvo įvertinti skirtingai; dėl to nelaikoma, kad ieškovas teismo procese kelia naujas aplinkybes (reikalavimus), susijusias su kito dalyvio pasiūlymo vertinimu, kai jis, kvestionuodamas galimai neteisėtą savo paties pasiūlymo vertinimą, be kita ko, įrodinėja, kad konkurse dalyvavusių ūkio subjektų pasiūlymai buvo įvertinti nelygiavertiškai (žr. pagal analogiją Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 9 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-362-415/2015 ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką).
 8. Trečia, kaip teisingai nurodo ieškovė, perkančioji organizacija tuo pačiu pagrindu negali priimti skirtingų sprendimų. Kasacinio teismo šiuo klausimu ne kartą pasisakyta; jo netgi nurodyta, kad dėl to paties teismo neteisėtu pripažinto perkančiosios organizacijos sprendimo tiekėjų pasiūlymai negali būti skirtingai įvertinti, atsižvelgiant į jų padėtį ir veiksmus teismo procese, t. y. jie dalyvavo ar ne peržiūros procedūroje (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 9 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010). Taigi teisiškai pagrįsti kasacinio skundo argumentai, kad analogiškos įvairių Konkurso dalių nuostatos ir jų galimo neaiškumo vertinimas turėjo sukelti vienodus padarinius: arba lemti atsakovės (ar teismo) sprendimą nutraukti ne tik Pirkimo 33 dalies procedūras, arba vertinti, kad visos Konkurso sąlygos buvo pakankamai aiškios tam, jog su atitinkamais laimėtojais būtų sudarytos viešojo prekių pirkimo sutartys.
 9. Atsižvelgiant į tai, ketvirta, ieškovė teisingai pažymi pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų iniciatyvumo stoką. Jei ikiteisminėje ginčo stadijoje ir teismo procese tiekėjas nurodo, kad įvairių Konkurso dalių sąlygos buvo identiškos, tačiau dėl jų turinio priimti skirtingi sprendimai, teismai privalėjo ex officio spręsti ir dėl kitų Pirkimo nuostatų, jei vertino, kad atsakovės sprendimas dėl Pirkimo 33 dalies teisėtas. Šiame kontekste kasacinio teismo ne kartą konstatuota, kad viešųjų pirkimų bylose teismas turi teisę savo iniciatyva šalių ginčą spręsti kaip aktyvus arbitras (be kita ko, peržengti skundo ribas), kurio nesaisto proceso šalių rungimosi ribos; toks vaidmuo laikytinas diskrecine teise, tačiau ne absoliučia bei ribojama perkančiosios organizacijos galimai neteisėto veiksmo (sprendimo) akivaizdumu (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-175-415/2016 83 punktą). Taigi, jei perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumas nėra akivaizdus, teismas gali veikti aktyviai, o kai akivaizdus – privalo.

 

Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo nutraukti viešąjį pirkimą teisėtumo

 

 1. Pagrindinis šalių nesutarimo objektas – ar Konkurso 33 dalies sąlygų turinys iš tiesų suponavo atsakovės teisę nutraukti Pirkimo procedūras, nes dėl neaiškių reikalavimų buvo pažeistas skaidrumo principas, galbūt dėl to Konkurse dalyvavo ne visi potencialūs ūkio subjektai. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai iš esmės palaikė atsakovės poziciją dėl ginčo Konkurso sąlygų neaiškumo ir perkančiosios organizacijos veiksmus nutraukti viešojo pirkimo procedūras vertino kaip teisėtus. Kasacinis teismas pirmosios ir apeliacinės instancijos teismo padarytas teisines išvadas vertina kaip teisiškai nepagrįstas.
 2. Kasacinio teismo praktikoje dėl perkančiosios organizacijos sprendimo nutraukti pirkimo procedūras teisėtumo nurodyta, kad teismas, spręsdamas tokio pobūdžio ginčą, pirmiausia atsižvelgia į tokio sprendimo išimtinį (lot. ultima ratio) pobūdį, objektyvias priežastis (o ne subjektyvų jų vertinimą), lėmusias VPĮ 7 straipsnio 5 dalies nuostatų taikymą, bei perkančiosios organizacijos galimybes ir pastangas išsaugoti atitinkamo viešojo pirkimo teisinius santykius. Šis vertinimas atliekamas visų bylai reikšmingų aplinkybių pagrindu tiekėjų pažeistų teisių gynybos veiksmingumo principo ir iš jo turinio išplaukiančių tiekėjų teisių bei peržiūros institucijų pareigų kontekste. Tokio perkančiosios organizacijos sprendimo teisėtumo vertinimui taip pat svarbus perkančiosios organizacijos intereso ginčo pirkimu egzistavimas, t. y. ar suinteresuotumas pirkimo objektu išliko ar ne (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-32/2013).
 3. Kai tiekėjas siekia panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą nutraukti pradėtą viešąjį pirkimą, priimtą dėl to, kad pirkimo sąlygos tiekėjams galėjo būti nepakankamai aiškios ir tikslios (VPĮ 24 straipsnio 9 dalis), jis turi nuginčyti ir skundžiamo sprendimo nutraukti pirkimo procedūras pagrindus, t. y. įrodyti, kad perkančiosios organizacijos nustatytų kliūčių tęsti viešojo pirkimo procedūras nėra arba jie nėra tokio pobūdžio (nėra esminiai), kad reikėtų nutraukti pirkimo procedūras.
 4. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovė 2016 m. lapkričio 28 d. teikė, inter alia (be kita ko), 33 Pirkimo dalies pasiūlymą, jame nurodė, jog siūlomas analizatorius panaudai „Vidas“, gamintojas „Biomerieux“ (Prancūzija), bei kartu pridėjo atitikties deklaracijas. Skelbime apie Pirkimą nurodyta, kad pagal pirkimo 33 dalį yra perkami reagentai ir priemonės imunologinių tyrimų sistemos analizatoriui „AQT 90Flex“ arba reagentai ir priemonės su analizatoriaus panauda 131 pak. Iš Konkurso sąlygų 4 priedo Reagentų ir priemonių laboratorijai sąrašo matyti, kad pirkimo 33 dalyje „Reagentai ir priemonės imunologinių tyrimų sistemos analizatoriui „AQT 90 Flex“ techniniai analizatoriaus reikalavimai nenustatyti.
 5. Perkančioji organizacija keletą kartų tikslino Pirkimo sąlygas. 2016 m. lapkričio 21 d. rašte atsakovė nurodė, kad neturint reagentų ir priemonių nurodytiems analizatoriams galima teikti reagentų ir priemonių pasiūlymą su analizatoriaus panauda. Ši pirkimo informacija patikslinta atsakovės 2016 m. lapkričio 28 d. raštu Nr. S-(3.28)-785, nurodant, kad neturėdamas reagentų ir priemonių nurodytiems analizatoriams tiekėjas gali pateikti lygiaverčių (t. y. atitinkančių Konkurso sąlygų 4-ame priede nurodytus specialiuosius reikalavimus) reagentų ir priemonių pasiūlymą su lygiaverčio analizatoriaus panauda, tiekėjas, tiekdamas aparatą panaudai, įsipareigoja savo lėšomis prisijungti prie VšĮ Druskininkų ligoninės laboratorinės informacinės sistemos. Atsakovė 2016 m. gruodžio 2 d. raštu tiekėjams paaiškino, kad panaudai teikiami analizatoriai turi būti ne senesni nei treji metai, nurodė, kad 4 priedas nebuvo atnaujintas papildant jį kitais specialiaisiais reikalavimais. Analizatoriai turi būti analogiški esamiems.
 6. Perkančioji organizacija 2016 m. gruodžio 19 d. raštu Nr. S (3.28)-835 informavo tiekėjus, kad nutarė prašyti tiekėjų, pateikusių Pirkimo 10, 11, 33 dalių pasiūlymus, pateikti išsamius paaiškinimus dėl siūlomo analizatoriaus lygiavertiškumo esamam įstaigos laboratorijoje, o 2017 m. sausio 5 d. raštu Nr. S-(3.28)-15 paprašė tiekėjų pateikti išsamius paaiškinimus dėl siūlomo analizatoriaus lygiavertiškumo esamam įstaigos laboratorijoje Pirkimo 33 dalyje „Reagentai ir priemonės imunologinių tyrimų sistemos“ nurodytam analizatoriui „AQT 90 Flex“, nurodydama klausimus dėl konkrečių analizatoriaus techninių savybių.
 7. Ieškovė 2017 m. sausio 16 d. raštu atsakovei nurodė, kad perkančioji organizacija negali prašyti įrodyti lygiavertiškumo jos turimai įrangai, nes atsakovės įranga yra uždaro tipo, o paskelbtuose pirminiuose pirkimo dokumentuose nenurodyti reikalavimai dėl kitos įrangos.
 8. Perkančioji organizacija 2017 m. vasario 8 d. raštu ieškovei pranešė, kad jos pretenziją tenkino ir pirkimo procedūros tęsiamos, o įvertinus turimą informaciją, sprendė, kad pasiūlymas atmetamas. Nurodė, kad, ieškovei nepateikus atsakymo į atsakovės užduotus klausimus, įstaigos laboratorijos specialistai iš viešai prieinamos informacijos dėl Pirkimo 33 dalies nustatė, kad UAB „Diamedica“ pateiktas 33 Pirkimo dalies pasiūlymas neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių, t. y. analizatorius „Biomerioux Vidas“ nėra lygiavertis ligoninės turimai įrangai.
 9. Ieškovė atsakovei 2017 m. vasario 15 d. pateikė pretenziją ir atsakovė 2017 m. kovo 2 d. raštu ieškovei pranešė apie priimtą sprendimą pateiktą pretenziją tenkinti iš dalies – panaikinti 2017 m. vasario 8 d. sprendimą Nr. S(3.28)-119 atmesti tiekėjo pateiktą pirkimo 33 dalies pasiūlymą, panaikinti visus po 2017 m. vasario 8 d. sprendimo priimtus sprendimus dėl 33 pirkimo dalies ir supaprastinto pirkimo Nr. 180808 Pirkimo 33 dalį nutraukti. Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisija nurodė iš esmės sutinkanti su tiekėjos pretenzijoje nurodytais motyvais, kad konkurso sąlygų 4 priede pateiktoje specifikacijoje nedetalizavus, kokie reagentai ir priemones su analizatoriaus panauda būtų vertinami kaip lygiaverčiai Konkurso sąlygų 4 priedo Reagentų ir priemonių laboratorijai sąrašo lentelės 33 punkte nurodytiems reagentams ir priemonėms imunologinių tyrimų sistemos analizatoriui „AQT 90 Flex“, šios dalies Konkurso sąlygos tiekėjams galėjo būti nepakankamai aiškios ir tikslios, t. y. tokios, pagal kurias tiekėjai negalėjo pateikti (suformuluoti) perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių pasiūlymų, o perkančioji organizacija – pagal gautus pasiūlymus nupirkti to, ko jai reikia (VPĮ 24 straipsnio 9 dalis).
 10. Pirkimo procedūrų nutraukimą reglamentuojančioje VPĮ 7 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija, gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nereikalingas nutraukiant neskelbiamų derybų būdu atliekamo pirkimo ir šios įstatymo IV skyriuje reglamentuojamų supaprastintų pirkimų procedūras.
 11. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką perkančioji organizacija gali nutraukti procedūras tik nustačius šias sąlygas: 1) pirkimo sutartis dar neturi būti sudaryta, 2) turi būti gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas dėl procedūros nutraukimo (sutikimas nereikalingas dėl neskelbiamų derybų būdu atliekamo pirkimo ir dėl supaprastintų pirkimų), 3) turi būti nustatytos aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti. Pirmosios dvi sąlygos yra formaliosios, trečioji sąlyga (nenumatytos aplinkybės) – vertinamoji. VPĮ neatskleidžiami šios vertinamosios sąlygos taikymo kriterijai, taigi nenumatytos aplinkybės vertinamos teismo konkrečioje byloje. Neturi reikšmės, kada nenumatytų aplinkybių objektyviai atsirado – iki pirkimo pradžios ar jau jam prasidėjus. Svarbu, kad atsiradusios aplinkybės turi esminę reikšmę tolesnei pirkimo eigai, t. y. dėl jų tolesnis pirkimo procedūrų vykdymas tampa negalimas bei jos perkančiajai organizacijai nebuvo žinomos ir negalėjo būti protingai numatytos pradedant pirkimo procedūras. Tik tokiu atveju procedūrų nutraukimas objektyviai bus pateisinamas, o dalyvaujančių tiekėjų interesai laikomi nepažeistais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-433/2011; 2013 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-32/2013; kt.).
 12. Pažymėtina, kad VPĮ 7 straipsnio nuostatos, susijusios su pirkimo pasibaigimu, nutraukiant pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, yra ir turėtų būti objektyvios, daugiau priklausyti nuo faktinių aplinkybių, o ne nuo subjektyvaus jų vertinimo. Kita vertus, šios nuostatos kvalifikuotinos kaip išimtinės, aiškintinos ir taikytinos siaurai. Pradėjus pirkimo procedūras gali paaiškėti aplinkybės, dėl kurių nurodytas tikslas nebuvo pasiektas.
 13. Kasacinio teismo ne kartą pažymėta perkančiųjų organizacijų teisė persvarstyti priimtus sprendimus. Vis dėlto pažymėtina, kad perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų persvarstymas siejamas su naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis ir siekiu nesudaryti viešojo pirkimo sutarties su netinkamu tiekėju ar neatitinkantį pirkimo sąlygas pasiūlymą pateikusiu dalyviu. Be to, tokios teisės įgyvendinimas siejamas ne tik su tikslu atitaisyti netinkamai įvykdytą viešojo pirkimo procedūrą, bet ir su išimtinėmis aplinkybėmis, pateisinančiomis tokį jos elgesį (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. liepos 5 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-359/2012).
 14. VPĮ 25 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkamų prekių, paslaugų ar darbų savybės apibūdinamos pirkimo dokumentuose pateikiamoje techninėje specifikacijoje. Konkurso sąlygose nebuvo nurodytos nei konkrečios imunologinių tyrimų sistemos analizatoriaus „AQT 90 Flex“ techninės savybės, nei lygiaverčio analizatoriaus techninės savybės.
 15. Ieškovė, skirtingai nei kiti tiekėjai, atsisakė pateikti papildomus paaiškinimus (atsakyti į 2017 m. sausio 5 d. rašte pateiktus klausimus) dėl jos siūlomo panaudai analizatoriaus „Biomerioux Vidas“. Perkančioji organizacija rėmėsi tik viešai skelbiama informacija apie šį analizatorių ir sprendė, kad jis nėra lygiavertis perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam įrenginiui. Tačiau atsakovė kartu įvertino ir tai, jog Pirkimo sąlygos, kuriose buvo nenurodyta analizatoriaus „AQT 90 Flex“ techninės savybės ir papildomi reikalavimai dėl lygiaverčių analizatorių, galimai tiekėjams buvo neaiškios, neužtikrino realios konkurencijos, diskriminuoja tiekėjus ir pažeidžia viešųjų pirkimų principus bei tikslus (VPĮ 3 straipsnio 1, 3 dalys, 25 straipsnio 2 dalis), ir sprendė, jog tikslinga Pirkimą dėl 33 dalies nutraukti, nes Pirkime galėjo nedalyvauti šios dalies pasiūlymus galėjusių pateikti tiekėjų dalis.
 16. Bylą išnagrinėję pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai įvertino, kad Pirkimo 33 dalies sąlygų neaiškumas gali būti kvalifikuojamas kaip aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti. Kasacinio teismo teisėjų kolegija nesutinka su šiuo vertinimu. Visų Pirkimo dalių sąlygos buvo vienodos, pagal jas kitose Pirkimo dalyse buvo įvykdyti pirkimai ir pasirašytos sutartys, išskyrus Pirkimo 33 dalį. Pirkimo sąlygas parengė ir pagal jas Pirkimo procedūras suplanavo pati perkančioji organizacija, dėl to nėra pagrindo daryti išvadą, kad Pirkimo sąlygų neaiškumas buvo jai netikėtas, atsirado kaip aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti VPĮ 7 straipsnio prasme.
 17. Šiame kontekste Europos Sąjungos Teisingumo Teismo nurodyta, kad konkurso specifikacijų apimtis turi būti nustatoma iš potencialių dalyvių pozicijų, nes viešųjų pirkimų teisiniame reguliavime įtvirtintų viešojo pirkimo sutarčių sudarymo procedūrų tikslas yra būtent užtikrinti šiems Europos Sąjungoje įsteigtiems dalyviams galimybę dalyvauti juos dominančiuose viešuosiuose pirkimuose (Teisingumo Teismo 2012 m. gegužės 10 d. sprendimas Komisija prieš Nyderlandus, C-368/10). Atsakovės argumentai, kad Konkurso sąlygose pirkimo objekto ir jo poreikio nedetalizavimas sumažino potencialių dalyvių skaičių, laikytini deklaratyviais, nes priešingai nei nurodoma, tokios Pirkimo sąlygos kaip tik leido dalyvauti kaip įmanoma daugiau ūkio subjektų.
 18. Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad jei tiekėjai, prasidėjus viešojo pirkimo procedūroms, ribojami ginčyti pirkimo sąlygas, tai ir perkančiosios organizacijos nėra visiškai laisvos jas kvestionuoti. Nors iš principo neatmetamos ir išimtinės situacijos, kai dalyvis (-iai) turi objektyvią galimybę suprasti pirkimo sąlygas tik tada, kai, įvertinusi pasiūlymus, perkančioji organizacija pateikė išsamią informaciją apie savo sprendimo motyvus (Teisingumo Teismo 2015 m. kovo 12 d. sprendimas eVigilo, C-538/13), tačiau šios situacijos vertintinos giežtai (siaurai), įvertinus tam tikras konkretaus ginčo aplinkybes, atsižvelgiant į deramai informuoto ir įprastai rūpestingo konkurso dalyvio standartą (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 11 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-654-378/2015).
 19. Pažymėtina ir tai, kad perkančioji organizacija neprarado suinteresuotumo šia Pirkimo dalimi, nes sprendime nutraukti aptariamą Pirkimo dalį, be kita ko, perkančioji organizacija nurodė, kad numato skelbti naują konkursą dėl Pirkimo 33 dalyje nurodytų reagentų ir priemonių įsigijimo (su analizatoriaus panauda ar be jos). Kadangi nenustatyta nenumatytų aplinkybių, perkančioji organizacija nepagrįstai nutraukė Pirkimo 33 dalį, ji turėjo iš esmės vertinti šios Pirkimo dalies tiekėjos (ieškovės) pasiūlymą.
 20. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai, netinkamai taikydami materialiosios teisės normas, nepagrįstai vertino perkančiosios organizacijos (atsakovės) atliktą Pirkimo 33 dalies nutraukimą kaip teisėtai priimtą sprendimą. Todėl remdamasi CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 359 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir 3 dalimi, teisėjų kolegija sprendžia panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir apeliacinės instancijos teismo nutartį bei priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinį tenkinti iš dalies: panaikinti perkančiosios organizacijos (atsakovės) 2017 m. kovo 2 d. sprendimo dalį, kuria nutrauktos Pirkimo 33 dalies procedūros, ir įpareigoti perkančiąją organizaciją iš naujo vertinti ieškovės pasiūlymą; kitus ieškinio reikalavimus atmesti. Tenkindama ieškinį iš dalies, teisėjų kolegija atsižvelgia į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gruodžio 29 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-546-469/2016 57 punkto išaiškinimą, kad pripažinus neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus nesprendžiama šalis grąžinti į atitinkamą viešojo pirkimo procedūrų stadiją, o perkančioji organizacija įpareigojama iš naujo vertinti ieškovės (tiekėjos) pasiūlymą.

 

Dėl bylinėjimosi išlaidų

 

 1. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Pagal CPK 93 straipsnio 5 dalį, jeigu kasacinis teismas, neperduodamas bylos iš naujo nagrinėti, pakeičia teismo sprendimą arba priima naują sprendimą, jis atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą.
 2. Kadangi priimama iš esmės palanki ieškovei teismo nutartis, jos turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimas priteistinas iš atsakovės. Ieškovė jų atlyginimą prašo priteisti iš atsakovės. Byloje pateiktų mokėjimo dokumentų duomenimis, ieškovė už ieškinį, apeliacinį ir kasacinį skundus sumokėjo po 217 Eur, t. y. iš viso 651 Eur žyminio mokesčio; ieškovė turėjo advokato atstovavimo išlaidų pirmosios instancijos teisme – 3133,90 Eur, apeliacinės instancijos teisme – 1863,40 Eur ir kasaciniame teisme – 1210 Eur. Prašomų priteisti advokato atstovavimo išlaidų suma neviršija teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio. Todėl ieškovei iš atsakovės priteistina 6858,30 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.
 3. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gruodžio 7 d. pažymą kasacinis teismas turėjo 6 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Šios bylinėjimosi išlaidos valstybei priteistinos iš atsakovės (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92, 96 straipsniai).

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

 

n u t a r i a :

 

Panaikinti Kauno apygardos teismo 2017 m. gegužės 29 d. sprendimą ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. rugpjūčio 10 d. nutartį bei priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinį tenkinti iš dalies: panaikinti atsakovės viešosios įstaigos Druskininkų ligoninės 2017 m. kovo 2 d. sprendimo dalį, kuria Pirkimo 33 dalis nutraukta, ir įpareigoti atsakovę viešąją įstaigą Druskininkų ligoninę iš naujo vertinti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Diamedica“ pasiūlymą; kitus ieškinio reikalavimus atmesti.

Priteisti iš atsakovės viešosios įstaigos Druskininkų ligoninės (j. a. k. 152114650) ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Diamedica“ (j. a. k. 111768155) 6858,30 Eur (šešis tūkstančius aštuonis šimtus penkiasdešimt aštuonis Eur 30 ct) ir valstybei 6 (šešis) Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Valstybei priteista suma mokėtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos (j. a. k. 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660.

Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

 

 

Teisėjai                                                                      Birutė Janavičiūtė

 

 

                                                                      Egidijus Laužikas

 

 

                                                                      Dalia Vasarienė

 


Paminėta tekste:
 • 3K-3-433/2011
 • 3K-7-32/2013
 • CPK 178 str. Įrodinėjimo pareiga
 • CPK
 • CPK 260 str. Galutinis sprendimas
 • 3K-3-249/2011
 • 3K-3-468-969/2015
 • 3K-3-425/2010
 • e3K-3-241-690/2017
 • 3K-3-231/2011
 • 3K-3-96-916/2015
 • e3K-3-2-248/2017
 • e3K-7-23-248/2017
 • 3K-3-498/2011
 • 3K-3-132/2014
 • 3K-3-436/2011
 • e3K-3-360-248/2017
 • e3K-3-293-378/2016
 • e3K-3-362-415/2015
 • 3K-3-654-378/2015
 • CPK 346 str. Įsiteisėjusių teismo sprendimų, nutarčių peržiūrėjimo kasacine tvarka pagrindai
 • e3K-3-546-469/2016
 • CPK 93 str. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas
 • CPK 88 str. Išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu
 • CPK 79 str. Bylinėjimosi išlaidos