Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2019-08-14][nuasmeninta nutartis byloje][eAS-570-502-2019].docx
Bylos nr.: eAS-570-502/2019
Bylos rūšis: administracinė byla
Teismas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 288600210 atsakovas
DNSB "Birutės parkas" 304108147 pareiškėjas
"NT fortus" 302799794 trečiasis suinteresuotas asmuo
Palangos miesto savivaldybės administracija 125196077 trečiasis suinteresuotas asmuo
Kategorijos:
57.3. Atstovavimo išlaidos ir jų paskirstymas
57.3. Atstovavimo išlaidos ir jų paskirstymas
13. Teritorijų planavimas
57. Bylos nagrinėjimo išlaidos
57. Bylos nagrinėjimo išlaidos

?

Administracinė byla Nr. eAS-570-502/2019

Teisminio proceso Nr. 3-61-3-00882-2017-1

Procesinio sprendimo kategorija 57.3

 (S)

 

img1 

 

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS

 

N U T A R T I S

 

2019 m. rugpjūčio 14 d.

Vilnius

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Ramutės Ruškytės,

teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo

administracinę bylą pagal trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „NT fortus“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. liepos 2 d. nutarties, kuria išnagrinėtas trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „NT fortus“ prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo priteisimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo daugiabučių namų savininkų bendrijos „Birutės parkas“ skundą atsakovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (tretieji suinteresuoti asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „NT fortus“, Palangos miesto savivaldybės administracija) dėl potvarkio panaikinimo.

 

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė:

 

I.

 

Pareiškėjas daugiabučių namų savininkų bendrija (toliau – ir DNSB) „Birutės parkas“ (toliau – ir pareiškėjas) 2017 m. kovo 17 d. kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – ir atsakovas) 2017 m. sausio 31 d. potvarkį Nr. P1-3 „Dėl 2016-11-21 statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo, prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo terminų laikymosi patikrinimo akto Nr. SLD-30-161121-00020 panaikinimo“.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. birželio 29 d. sprendimu atmetė pareiškėjo skundą.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2019 m. gegužės 22 d. nutartimi atmetė pareiškėjo apeliacinį skundą, pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą.

Trečiasis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „NT fortus“ (toliau – ir Bendrovė, trečiasis suinteresuotas asmuo) 2019 m. birželio 4 d. teismui pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo priteisimo, prašydamas priteisti jam 4 704,88 Eur bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

Atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atsiliepime į UAB „NT fortus“ prašymą nurodė manantis, kad šis prašymas yra pagrįstas ir tenkintinas, nes, išnagrinėjus bylą, buvo apgintos ir šio trečiojo suinteresuoto asmens teisės, o klausimą dėl konkretaus bylinėjimosi išlaidų atlyginimo dydžio priteisimo prašė spręsti teismo nuožiūra.

Pareiškėjas DNSB „Birutės parkas“ atsiliepime į UAB „NT fortus“ prašymą su juo nesutiko.

Pareiškėjo vertinimu, prašoma suma bylinėjimosi išlaidoms atlyginti yra neprotingai didelė, nes administracinė byla nebuvo sudėtinga, bylos medžiaga ir ginčas advokatui S. A. buvo gerai žinomi (jis Bendrovę atstovavo ir kitose susijusiose bylose), byla išnagrinėta per du teismo posėdžius, kurių pirmasis truko 23 min., antrasis – 2 val. 15 min. Reikšminga aplinkybe laikė ir tai, kad UAB „NT fortus“ į bylos nagrinėjimą buvo įtraukta ne kaip atsakovas, o kaip trečiasis suinteresuotasis asmuo. Pareiškėjas pastebėjo, kad dalis teisinių paslaugų ataskaitoje nurodytų išlaidų nėra susiję su išnagrinėta byla, pavyzdžiui, 2017 m. gegužės 6 d. neva buvo rengiamas pranešimas dėl prieštaravimų, tačiau toks dokumentas byloje nepateiktas. Pareiškėjas taip pat nepritarė, jog į bylinėjimosi išlaidų dydį turėtų būti įtraukiamas pridėtinės vertės mokestis (toliau – ir PVM), nes Bendrovė bylos nagrinėjimo metu buvo PVM mokėtoja ir galėjo šią sumą įtraukti į apskaitą. Pabrėžė, kad prašomas priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimas akivaizdžiai viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos) nurodytus maksimalius dydžius. Be to, pareiškėjas atkreipė dėmesį į tai, jog prašoma priteisti atlyginimą ir už teisines paslaugas asmens, kuris nagrinėjamoje byloje neatstovavo UAB „NT fortus“ G. N.. G. N., nebūdama advokate ar advokato padėjėja, negalėjo teikti paslaugų, susijusių su kliento interesų atstovavimu teisme ar jo informavimu apie proceso eigą, tačiau tokias paslaugas teikė, dauguma jos ir advokato S. A. teiktų teisinių paslaugų dubliuojasi.

 

II.

 

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. liepos 2 d. nutartimi trečiojo suinteresuoto asmens UAB „NT fortus“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo priteisimo tenkino iš dalies, t. y. priteisė jam iš pareiškėjo DNSB „Birutės parkas“ 563,40 Eur bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

Teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos administracino teismo 2017 m. birželio 29 d. sprendimu buvo apgintos trečiojo suinteresuoto asmens UAB „NT Fortus“ teisės, dėl ko jis įgijo teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

UAB „NT Fortus“, pagrįsdama patirtas bylinėjimosi išlaidas, prie prašymo pridėjo:
1) 2017 m. rugpjūčio 16 d. PVM sąskaitą faktūrą NJORD Nr. 17-0741 4 704,88 Eur sumai; 
2) 2017 m. gruodžio 14 d. mokėjimo nurodymą Nr. 211, iš kurio matyti, kad pagal PVM sąskaitą faktūrą NJORD Nr. 17-0741 į advokatų profesinės bendrijos NJORD Law Firm sąskaitą pervesta
4 704, 88 Eur; 3) klientui suteiktų teisinių paslaugų ataskaitą pagal PVM sąskaitą faktūrą NJORD Nr. 17-0741 (toliau – ir Ataskaita). Byloje esanti 2016 m. kovo 10 d. atstovavimo sutartis patvirtina advokato S. A. įgaliojimus atstovauti UAB „NT Fortus“ administracinėse bylose.

Ataskaitoje, be kita ko, nurodyta, kad tam tikras paslaugas Bendrovei teikė G. N., tačiau byloje nėra įrodymų, patvirtinančių jos įgaliojimus teikti teisines paslaugas UAB „NT Fortus“, todėl teismas netenkino prašymo priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą už G. N. suteiktas paslaugas.

Teismas taip pat nustatė, kad Bendrovės prašoma suma už atsiliepimo į skundą parengimą – 157,71 Eur, bei  paaiškinimų teismui parengimą  52,57 Eur, neviršija Rekomendacijose nustatytų dydžių. Teismas nutarė nepriteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimo už 2017 m. birželio 12 d. vykusį teismo posėdį, nes šis posėdis truko trumpiau nei 30 min., bet už 2017 m. birželio 21 d. vykusį posėdį priteistina 176,56 Eur. Teismas priteisė Bendrovei bylinėjimosi išlaidų atlyginimą tik už advokato pasiruošimą 2017 m. birželio 12 d. teismo posėdžiui – 176,56 Eur, nes, jo vertinimu, tarp teismo posėdžių buvo labai trumpas laiko tarpas ir advokatui, ruošiantis 2017 m. birželio 21 d. teismo posėdžiui, jau nereikėjo tokių didelių laiko sąnaudų. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, pažymėjo, jog išlaidos už papildomai pateiktų dokumentų analizę atskirai nepriteisiamos.

Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad UAB „NT fortus“ atstovui advokatui S. A. bylos aplinkybės nebuvo naujos, kadangi iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų matyti, jog ginčas šioje administracinėje byloje kilo iš 2016 m. gruodžio 6 d. atsakovo sprendimo, kuris buvo ginčijamas administracinėje byloje Nr. eI-597-243/2017, tarp tų pačių šalių, kur
trečiąjį suinteresuotą asmenį UAB „NT fortus“ atstovavo S. A.. Nagrinėjamoje byloje buvo ginčijamas 2017 m. sausio 31 d. atsakovo potvarkis, kuriuo, kaip atsiliepime į UAB „NT Fortus“ prašymą nurodo atsakovas, atsakovai „ištaisė“ savo klaidą, nurodytą 2016 m. gruodžio 6 d. atsakovo sprendime. Administracinė byla Nr. eI-597-243/2017 pradėta 2017 m. sausio 9 d. pareiškėjo skundo pagrindu, o Klaipėdos apygardos administracinis teismas sprendimą priėmė
2017 m. gegužės 16 d. Šioje byloje abu teismo posėdžiai įvyko ir atsiliepimą į pareiškėjo skundą UAB „NT fortus“ pateikė jau po minėto teismo sprendimo priėmimo, t. y. 2017 m. birželio mėn.

Teismas, atsižvelgdamas į ginčo teisinių santykių pobūdį, į tai, kad advokatui S. A. šioje administracinėje byloje nurodytos aplinkybės nebuvo naujos, į nurodytas advokato darbo ir laiko sąnaudas, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, priėjo prie išvados, kad adekvati priteistina išlaidų suma yra 563,40 Eur (157,71 Eur+176,56 Eur+176,56 Eur + 52,57 Eur).

 

III.

 

Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „NT fortus“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. liepos 2 d. nutartį ir priimti naują nutartį – priteisti jam iš pareiškėjo DNSB „Birutės parkas“ 4 704,88 Eur bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

UAB „NT fortus“ paaiškina, kad teisinių paslaugų teikimo sutartis buvo sudaryta tarp jos ir advokatų profesinės bendrijos NJORD Law Firm, ir joje nėra nurodyta, kad teisines paslaugas Bendrovei gali teikti tik išimtinai advokatas S. A.. Visuotinė advokatų profesinių bendrųjų darbo ir veikimo principų praktika patvirtina, jog, atstovaujant suinteresuotų asmenų interesams, gali būti pasitelkiami advokatai, advokatų padėjėjai, teisininkai ir kitas personalas, tokios išlaidos sudaro bylinėjimosi išlaidų visumą ir yra priteistinos, tai patvirtina Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika. Aplinkybė, kad nagrinėjamu atveju dalį teisinių paslaugų suteikė advokatų profesinės bendrijos NJORD Law Firm teisininkė G. N., nepaneigia fakto, jog trečiasis suinteresuotas asmuo faktiškai patyrė bylinėjimosi išlaidas.

UAB „NT fortus“ nesutinka su teismo išvada, jog S. A. su ginčo klausimais buvo susipažinęs anksčiau nagrinėtoje byloje, ir tvirtina, kad pareiškėjas minėtų bylų nagrinėjimo metu piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis, tiek Bendrovę, tiek atsakovą įtraukdamas į nepagrįstus bylinėjimosi procesus, kurių pirminis ir tiesioginis tikslas buvo tariamai teisinėmis priemonėmis apsunkinti Bendrovės kaip statytojo teisių įgyvendinimą. Vienu metu išvis vyko keturi teisminiai procesai, todėl laikytina, kad bylinėjimosi procesas buvo sudėtingas ir aktyvus, o bylinėjimosi išlaidų dydį sąlygojo inter alia (be kita ko, įskaitant) paties pareiškėjo elgesys. UAB „NT fortus“ atkreipa dėmesį į tai, kad teismas gali nukrypti nuo Rekomendacijose nustatytų maksimalių dydžių, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais. Įvertinus kompleksinį ginčo pobūdį, didelį su bylos nagrinėjimu susijusios informacijos kiekį bei paties pareiškėjo elgesį byloje nuolat reiškiant įvairaus pobūdžio prašymus ir reikalavimus, UAB „NT fortus“ prašomas priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimas, jos nuomone, laikytinas protingu ir pagrįstu.

Pareiškėjas DNSB „Birutės parkas“ atsiliepime į UAB „NT fortus“ atskirąjį skundą nurodo su juo nesutinkantis, palaikantis anksčiau išdėstytus savo argumentus.

Pareiškėjas, atsakydamas į atskirojo skundo motyvus, pažymi, kad UAB „NT fortus“ nepateikė jokių įrodymų dėl teisininkei G. N. suteiktų įgaliojimų šioje byloje dėl
bylos vedimo ar atstovavimo Bendrovei teisme. Vien teisinių paslaugų teikimo sutarties tarp
UAB „NT fortus“ ir advokatų profesinės bendrijos NJORD Law Firm sudarymas, joje nenurodant konkrečių įgaliotų asmenų, savaime nepatvirtina, kad įgaliojimai (pavedimas) buvo suteikti ir teisininkei G. N.. Be to, pati Bendrovė teismui pateikė 2016 m. kovo 10 d. atstovavimo sutartį, patvirtinančią būtent advokato S. A. įgaliojimus atstovauti Bendrovei. Pareiškėjas taip pat akcentuoja, kad advokatų profesinės bendrijos teisininkai nepatenka į asmenų, galinčių būti kitų fizinių ar juridinių asmenų įgaliotaisiais atstovais (pagal pavedimą) teisme, ratą. Nei teisės aktai, nei teismų praktika nenumato galimybės atlyginti bylinėjimosi išlaidas už teisininko pagalbą, susijusią su teisinių paslaugų teikimu proceso šaliai. Procesinių dokumentų ar jų projektų rengimo paslaugų teikimas patenka į atstovavimo sampratą.

Pareiškėjo teigimu, Bendrovė nepagrįstai remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. gegužės 25 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-313-146/2016, kadangi nagrinėjamoje byloje yra taikytinos Lietuvos Respubulikos administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatos, įsigaliojusios 2016 m. liepos 1 d., kurios aiškiai apriboja galimybę priteisti bylinėjimosi išlaidas už kitų atstovų pagal pavedimą suteiktas teisines paslaugas proceso šaliai (40 str. 5 d.).

Pareiškėjo nuomone, kadangi teiginiai apie tariamą jo piktnaudžiavimą procesu nebuvo nurodyti pirmosios instancijos teismui, jie neturėtų būti nagrinėjami apeliacinėje instancijoje. Be to, šie teiginiai grindžiami tik subjektyvia UAB „NT fortus“ nuomone, o teismai nenustatė, kad pareiškėjo procesinis elgesys būtų netinkamas arba kad pareiškėjas būtų piktnaudžiavęs procesu. Akcentuoja, kad administracinėje byloje Nr. eA-316-525/2019 buvo priimtas pareiškėjo interesus tenkinantis sprendimas, o civilinės bylos Nr. e2-1116-549/2017 nagrinėjimas iki šiol sustabdytas. Pareiškėjo vertinimu, būtent UAB „NT fortus“ elgėsi nesąžiningai ir piktnaudžiavo procesu, pavyzdžiui, ji iki šiol vengia pateikti UAB „Palangos kempingas“ sutikimo originalą, ir toks nesąžiningas Bendrovės elgesys, vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, sudaro pagrindą mažinti jai priteistino bylinėjimosi išlaidų atlyginimo dydį. Pareiškėjas papildomai pastebi, kad atskirajame skunde Bendrovė neneigė, jog advokatui S. A. ginčo aplinkybės nebuvo naujos.

Atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atsiliepime į UAB „NT fortus“ atskirąjį skundą apžvelgia ginčo aplinkybes, nurodo savo poziciją šiuo klausimu išdėsčiusi atsiliepime į prašymą, prašo atskirąjį skundą nagrinėti teismo nuožiūra, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais.

 

Teisėjų kolegija

 

k o n s t a t u o j a:

 

IV.

 

Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 1 dalį, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. To paties straipsnio 3 dalyje numatyta, kad, kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar apginamos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės, šie asmenys turi tokias pačias teises į išlaidų atlyginimą, kaip ir proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas. Nagrinėjamoje byloje nėra ginčo dėl trečiojo suinteresuoto asmens UAB „NT fortus“ teisės reikalauti bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

Sprendžiant klausimą dėl konkretaus bylinėjimosi išlaidų atlyginimo dydžio, Administracinių bylų teisenos įstatymo 3941 straipsnių nuostatų prasme priteistinos tik tiesiogiai su teismo procesu susijusios, būtinos, pagrįstos ir suinteresuotos šalies realiai turėtos bylinėjimosi išlaidos (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. liepos 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-3461-822/2018, 2019 m. sausio 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-10-502/2019). Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka (Administracinių bylų teisenos įstatymo 40 str. 5 d.). Remiantis Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 2 dalies nuostatomis, šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, negu yra nustatyta Rekomendacijose (2015 m. kovo 19 d. įsakymo
Nr. 1R-77 redakcija).

Dėl pareiškėjo pastebėjimų apie Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatų pasikeitimą teisėjų kolegija pažymi, jog Administracinių bylų teisenos įstatymo (2000 m. rugsėjo 19 d. įstatymo Nr. VIII-1927 redakcija, galiojusi iki 2016 m. birželio 30 d.) 44 straipsnio 6 dalyje buvo nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas; atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Administracinių bylų teisenos įstatymo 
(2016 m. birželio 2 d. įstatymo Nr. XII-2399 redakcija, įsigaliojusi 2016 m. liepos 1 d.)
40 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti; kitų atstovų pagal pavedimą pagalbai apmokėti patirtos išlaidos atlyginamos, jeigu teismas pripažįsta, kad jos buvo būtinos ir pagrįstos ir jos nėra susijusios su teisinių paslaugų teikimu proceso šaliai; atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Pastebėtina, kad naujausioje ir ginčui aktualioje Administracinių bylų teisenos įstatymo redakcijoje buvo įtvirtintas ir naujas išlaidų, priskiriamų prie bylos nagrinėjimo išlaidų, sąrašas, jame numatant išlaidas advokato ar advokato padėjėjo teisinėms paslaugoms apmokėti (išlaidos už advokato ar advokato padėjėjo konsultacijas, pagalbą rengiant bei paduodant procesinius dokumentus ir dalyvaujant nagrinėjant bylą teisme) (39 str. 1 d. 2 p.). Tokiu būdu Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatos dėl atstovavimo išlaidų atlyginimo buvo priartintos Civilinio proceso kodekse įtvirtintam reguliavimui, kuriame įtvirtinta, jog prie bylinėjimosi išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priskiriamos išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti
(88 str. 1 d. 6 p.); šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas <...> (98 str. 1 d.). Kita vertus, Administracinių bylų teisenos įstatyme, skirtingai nei Civilinio proceso kodekse, yra tiesiogiai numatyta proceso šalies, kurios naudai priimtas sprendimas, teisė reikalauti ir kitų atstovų pagal pavedimą pagalbai apmokėti patirtas išlaidas, nesusijusias su teisinių paslaugų teikimu proceso šaliai, jeigu teismas pripažįsta, kad jos buvo būtinos ir pagrįstos (39 str. 1 d. 3 p., 40 str. 5 d.).

Teisėjų kolegija, išanalizavusi minėtas Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatas bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką aiškinant panašias Civilinio proceso kodekso nuostatas (žr., pvz., 2015 m. balandžio 15 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-212-219/2015, 2017 m. sausio 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-7-687/2017), prieina prie išvados, kad įstatymas numato administracinio proceso dalyviui, kurio naudai priimtas sprendimas, teisę reikalauti iš kitos (pralaimėjusios) šalies savo patirtų atstovavimo administraciniame procese pagal pavedimą išlaidų, susijusių su teisinių paslaugų teikimu, atlyginimo tik tuo atveju, kai jam atstovavo advokatas arba advokato padėjėjas. Kitokios proceso dalyvio patirtos atstovavimo išlaidos administraciniame procese, susijusios su teisinių paslaugų teikimu, įskaitant ir tas, kai jam atstovauja su juo susiję, Administracinių bylų teisenos įstatymo 47 straipsnio 4 dalies 3–7 punktuose nurodyti asmenys, negali būti priteistos.

Atskirajame skunde siekiant pagrįsti teiginį, jog UAB „NT fortus“ teisines paslaugas
galėjo teikti ne tik advokatas S. A., bet ir teisininkė G. N., remiamasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. gegužės 25 d. nutartyje administracinėje byloje
Nr. A-313-146/2016 pateiktais išaiškinimais. Minėtoje nutartyje Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas analizavo situaciją, kai teisines paslaugas administracinėje byloje pareiškėjui perįgaliojimo pagrindu suteikė advokatų profesinės bendrijos teisininkas, o už byloje suteiktas paslaugas pareiškėjas faktiškai atsiskaitė su advokatu. Teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 20 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. AS143-31/2012 išdėstytą poziciją bei Administracinių bylų teisenos įstatymo (2000 m. rugsėjo 19 d. įstatymo Nr. VIII-1927 redakcija) 44 straipsnio 6 dalies nuostatas, konstatavo, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka reikalauti atlyginti jai ne tik tas atstovavimo išlaidas, kurias ji patyrė apmokėdama advokato ar advokato padėjėjo paslaugas, bet taip pat ir kitų asmenų, kurie teisėtai atstovavo proceso šaliai, teisinėms paslaugoms apmokėti. Tačiau, kaip įžvalgiai pastebėjo pareiškėjas, po minėtos nutarties priėmimo teisinis reglamentavimas pasikeitė, todėl minėti teismo išaiškinimai šiuo metu galiojančių teisės normų kontekste neturi lemiamos teisinės reikšmės.

Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija, ištyrusi kartu su prašymu dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo UAB „NT fortus“ pateiktus dokumentus (2017 m. rugpjūčio 16 d. PVM sąskaita faktūra NJORD Nr. 17-0741, VII t., b. l. 19; Ataskaita, VII t., b. l. 20–21; ir kt.) bei atskirajame skunde papildomai pateiktus paaiškinimus, nenustatė pagrindo pripažinti, jog advokatų profesinės bendrijos NJORD Law Firm teisininkė G. N. teisines paslaugas Bendrovei teikė kaip savarankiškas atstovas pagal pavedimą Administracinių bylų teisenos įstatymo 47 straipsnio 4 dalies nuostatų prasme. Teisėjų kolegijos vertinimu, byloje esantys dokumentai (be kita ko, 2016 m. kovo 10 d. atstovavimo sutartis, IV t., b. l. 142) patvirtina, kad atstovavimo pagal pavedimą teisiniai santykiai susiklostė tarp UAB „NT fortus“ ir advokatų profesinės bendrijos NJORD Law Firm, atstovaujamos advokato S. A., kuriam pavesta vienam arba kartu su kitais atstovauti Bendrovei atstovavimo sutartimi apibrėžtose ribose. Byloje nėra duomenų apie Bendrovės atskirai atliktus mokėjimus būtent G. N.. Šiame kontekste papildomai akcentuotina, kad advokatų profesinės bendrijos vardu teisines paslaugas gali teikti tik advokatai bei advokatų padėjėjai (Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 29 str. 2 d.). Iš ant elektroninių dokumentų esančių žymų bei duomenų apie vykusius teismo posėdžius matyti, jog atstovavimą Bendrovei realiai vedė advokatas S. A., o tai, kokias užduotis jis pavedė atlikti kitiems minėtos advokatų profesinės bendrijos nariams ar darbuotojams, laikytina jo darbo vidinės organizacijos klausimu, kurio detalės šiuo konkrečiu atveju nelaikytinos teisiškai reikšmingomis. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, konstatuotina, kad visos Ataskaitoje nurodytos paslaugos (išskyrus vertimo paslaugas) priskirtinos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai Administracinių bylų teisenos įstatymo 39 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 40 straipsnio 5 dalies prasme ir Bendrovė turi teisę reikalauti priteisti tokių išlaidų, susijusių su teisinių paslaugų teikimu, atlyginimą, o pirmosios instancijos teismo išvada, kad G. N. Bendrovei teikė teisines paslaugas, neturėdama įgaliojimų tokias paslaugas teikti, yra nepagrįsta.

Iš teismui pateiktų dokumentų matyti, jog atsiliepimo į pareiškėjo skundą parengimas užtruko 13,5 val. (2,5 val. Bendrovės pateiktų dokumentų teisinė analizė + 1,5 val. atsiliepimo į skundą rengimas + 7 val. atsiliepimo į skundą rengimas + 2,5 skundo teisinė analizė), todėl už šią paslaugą Bendrovei teko sumokėti 1 419,35 Eur (13,5 val. x 86,89 Eur/val. x 21% (PVM)). Vadovaujantis Rekomendacijų 8 punkte nurodytais koeficientais ir Lietuvos statistikos departamento skelbiamu užpraėjusio ketvirčio (šiuo atveju – 2016 m. IV ketv.) vidutiniu mėnesiniu bruto darbo užmokesčiu šalies ūkyje (be individualių įmonių) laikytina, kad už atsiliepimo į skundą parengimą priteistino užmokesčio maksimalus dydis – 2 057 Eur (2,5 x 822,80 Eur).
UAB „NT fortus“ prašoma priteisti suma – 1 419,35 Eur – neviršija šio maksimalaus dydžio.

Už prašymo dėl termino atsiliepimui pateikti pratęsimo parengimą Bendrovė turėjo sumokėti 78,85 Eur (0,75 val. x 86,89 Eur/val. x 21%), o už rašytinių paaiškinimų ir prašymo dėl papildomų įrodymų pridėjimo parengimą, kuris užtruko 12 val. (4 val. rašytinių paaiškinimų dėl Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2004 m. birželio 23 d. pranešimo (sutikimo)
Nr. 13.1-1186-(6.4-11.2) parengimas, 2 val. pareiškėjo procesinių dokumentų teisinė analizė,
0,5 val. papildomų paaiškinimų rengimas, 2,5 val. pareiškėjo procesinių dokumentų teisinė analizė, 3 val. rašytinių paaiškinimų ir prašymo dėl papildomų įrodymų administracinėje byloje pridėjimo parengimas), – 1 261,64 Eur (12 val. x 86,89 Eur/val. x 21%). Už kito dokumento, kuriame pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai, parengimą priteistino užmokesčio maksimalus dydis – 329,12 Eur (0,4 x 822,80 Eur). UAB „NT fortus“ prašoma priteisti suma už prašymo dėl termino atsiliepimui pateikti pratęsimo parengimą 78,85 Eur – neviršija šio maksimalaus dydžio, tačiau prašoma priteisti suma už rašytinių paaiškinimų ir prašymo dėl papildomų įrodymų pridėjimo parengimą – 1 261,64 Eur viršija šį maksimalų dydį ir yra atitinkamai mažintina.

Ataskaitoje minima, kad pranešimo dėl prieštaravimų parengimas užtruko 0,5 val. (6 eilutė), tačiau, kaip teisingai pastebėjo pareiškėjas, byloje nėra duomenų apie tokio dokumento parengimą, todėl tokios prašomos atlyginti išlaidos neatitinka pagrįstumo kriterijaus ir nėra priteistinos.

Už pasirengimą 2017 m. birželio 12 d. teismo posėdžiui (2 val. + 2 val.) ir atstovavimą šiame teismo posėdyje (1 val.), bei pasirengimą 2017 m. birželio 21 d. teismo posėdžiui (1 val. +
2 val. + 1 val.) ir atstovavimą šiame teismo posėdyje (2,5 val.) Bendrovė turėjo sumokėti
1 209,07 Eur (11,5 val. x 86,89 Eur/val. x 21%). Už vieną teisinių konsultacijų, atstovavimo teisme, pasirengimo teismo ar parengiamajam posėdžiui valandą, dalyvavimo derybose dėl taikos sutarties sudarymo valandą ar asmens atstovavimo ikiteisminėse ginčų sprendimo institucijose, jeigu tas pats ginčas vėliau tapo teisminiu, valandą priteistino užmokesčio maksimalus dydis – 82,28 Eur
(0,1 x 822,80 Eur). UAB „NT fortus“ prašoma priteisti suma už vieną valandą atstovavimo teisme ar pasirengimo teismo posėdžiui 105,14 Eur (86,89 Eur/val. x 21%) viršija šį maksimalų dydį ir yra atitinkamai mažintina. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad 2017 m. birželio 12 d. teismo posėdis truko 23 min., 2017 m. birželio 21 d. teismo posėdis  2 val. 18 min.,  viso  2 val. 41 min., o suapvalinus pagal Rekomendacijų 9 punkte nurodytas taisykles – 3 val. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo priteisimo Bendrovei už advokato atstovavimo teisme laiką, nepagrįstai teismo posėdžių trukmes vertino atskirai. Teisėjų kolegija sprendžia, kad už atstovavimą teisme ir pasirengimą teismo posėdžiui patirtas išlaidas Bendrovei gali būti priteisiama ne daugiau nei 905,08 Eur (11 val. x 82,28 Eur).

Ataskaitoje kaip G. N. atliktos užduotys nurodytas kliento interesų atstovavimas teisme, kliento informavimas apie proceso eigą (11 ir 19 eilutės), atliktos 2017 m. birželio 12 d. ir 21 d., t. y. teismo posėdžių dienomis, bei trukusios atitinkamai 2 val. ir 4 val. Byloje esančiose informacinėse pažymose nenurodyta, kad G. N. būtų dalyvavusi teismo posėdžiuose, o pati UAB „NT fortus“ nepaaiškino, kuo pasireiškė minėtos jai suteiktos paslaugos – kliento interesų atstovavimas teisme, kliento informavimas apie proceso eigą. Net jei kliento informavimą apie proceso eigą būtų galima laikyti teisinių konsultacijų teikimu, nėra aišku, kiek laiko šios teisinės konsultacijos truko. Taigi, trečiasis suinteresuotas asmuo argumentais ir / ar įrodymais nepagrindė, kad tokios bylinėjimosi išlaidos buvo būtinos ir pagrįstos, todėl jo prašymas priteisti tokių bylinėjimosi išlaidų atlyginimą yra atmestinas.

Ataskaitoje tarp Bendrovei suteiktų teisinių paslaugų yra nurodytos ir su teisinių paslaugų teikimu nesusijusios paslaugos – Kipro Respublikos išrašo vertimas (20 eilutė), šis dokumentas teismui realiai buvo pateiktas (popierinė byla, l. 9–11). Bendrovė už šią paslaugą turėjo sumokėti 52,57 Eur (0,5 val. x 86,89 Eur/val. x 21%). Kaip minėta, Administracinių bylų teisenos įstatyme yra įtvirtinta teisė reikalauti būtinų ir pagrįstų išlaidų, nesusijusių su teisinių paslaugų teikimu proceso šaliai, atlyginimo (39 str. 1 d. 3 p., 40 str. 5 d.). Pareiškėjas neginčijo tokių trečiojo suinteresuoto asmens išlaidų būtinumo.

Bendrovė atskirajame skunde pažymi, kad teismas gali nukrypti nuo Rekomendacijose nustatytų maksimalių dydžių, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, tokią teismo galimybę šiuo konkrečiu atveju siedamas su aplinkybe, jog pareiškėjas piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis. Teisėjų kolegija, nesutikdama su tokia Bendrovės nuomone, pabrėžia, kad vien tik intensyvus (kiekybiniu aspektu) asmens bylinėjimasis teismuose savaime nereiškia piktnaudžiavimo teisminės gynybos teise
(žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. spalio 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS403-536/2006, 2016 m. lapkričio 2 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. AS-752-662/2016). Nors atskirajame skunde teigiama, kad pareiškėjas piktnaudžiavo savo teisėmis, o vienu metu iš viso vyko keturi teisminiai procesai, Bendrovė šių teisminių procesų neįvardijo (išskyrus nurodytuosius pirmosios instancijos teismo nutartyje) ir nepaaiškino, kodėl pareiškėjo aktyvus naudojimasis savo teise į gynybą šiuo konkrečiu atveju galėtų būti laikomas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis. Nors administracinėje byloje, dėl kurioje patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo priteisimo kilo ginčas, pareiškėjo skundas ir apeliacinis skundas buvo atmesti, administracinėje byloje Nr. eI-597-243/2017 (vėliau – Nr. eA-316-525/2019) pareiškėjo reikalavimai buvo patenkinti, o civilinė byla Nr. e2-1116-549/2017 (dabar –
Nr. e2-27-549/2019), kaip pareiškėjas ir nurodė, iki šiol yra sustabdyta. Taigi, Bendrovė neįrodė, jog pareiškėjas piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis. Kita vertus, pareiškėjo teiginiai, jog pati Bendrovė yra nesąžininga ir piktnaudžiauja procesu, taip pat yra atmestini, kadangi pareiškėjas tokią savo poziciją sieja su vienintele aplinkybe – UAB „Palangos kempingas“ sutikimo originalo nepateikimu, nepaaiškindamas, kokiu būdu tokie tariami Bendrovės veiksmai užvilkino ar kitaip sutrikdė teismo procesą.

Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į anksčiau nustatytas aplinkybes, įvertinusi
UAB „NT fortus“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo priteisimo pagal Rekomendacijų
2 punkte įtvirtintus kriterijus (be kita ko, bylos apimtį ir sudėtingumą, procesinių dokumentų turinį), atkreipdama dėmesį į tai, kad Bendrovė nepateikė jokių savo nesutikimo su pirmosios instancijos teismo išvada, kad advokatui S. A. kilusio ginčo aplinkybės buvo žinomos iš ankstesnių bylų, motyvų, sutikdama su pirmosios instancijos teismo vertinimu, jog dėl trumpo laikotarpio tarp teismo posėdžių advokatui nereikėjo ypatingų darbo laiko sąnaudų siekiant pasirengti antrajam teismo posėdžiui (atskirajame skunde ši pozicija nebuvo ginčijama), bei vadovaudamasi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, sprendžia, kad trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „NT fortus“ priteistina 2 500 Eur bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

Apibendrindama išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas iš dalies netinkamai aiškino ir taikė proceso teisės normas, todėl neteisingai įvertino trečiajam suinteresuotam asmeniui priteistino bylinėjimosi išlaidų atlyginimo dydį. Atsižvelgiant į tai, trečiojo suinteresuoto asmens atskirasis skundas tenkinamas iš dalies, o pirmosios instancijos teismo nutartis pakeičiama.

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio
2 dalimi, teisėjų kolegija

 

n u t a r i a:

 

Trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „NT fortus“ atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. liepos 2 d. nutartį pakeisti,
t. y. trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „NT fortus“ iš pareiškėjo daugiabučių namų savininkų bendrijos „Birutės parkas“ priteistino bylinėjimosi išlaidų atlyginimo dydį padidinti iki 2 500 Eur (dviejų tūkstančių penkių šimtų eurų).

Nutartis neskundžiama.

 

 

Teisėjai         Audrius Bakaveckas

 

 

        Artūras Drigotas

 

 

        Ramutė Ruškytė


Paminėta tekste:
  • eI-597-243/2017
  • A-313-146/2016
  • eA-316-525/2019
  • eA-3461-822/2018
  • AS-10-502/2019
  • 3K-3-212-219/2015
  • 3K-3-7-687/2017
  • AS-752-662/2016