Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: nuasmeninta nutartis byloje [3K-3-122-690-2015].docx
Bylos nr.: 3K-3-122-690/2015
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Mykolo Romerio universitetas 111951726 atsakovas
UAB „Estravel Vilnius“ 110781452 Ieškovas
UAB „ZIP Travel“ 135474614 trečiasis asmuo
Kategorijos:
2. SU PRIEVOLŲ TEISE SUSIJUSIOS BYLOS
2.1. Bylos, kylančios iš sutartinių teisinių santykių
2.1.1. Bylos dėl pirkimo-pardavimo
2.1.1.3. dėl viešojo pirkimo-pardavimo
2. CIVILINIAI TEISINIAI SANTYKIAI
2.5. Prievolių teisė
2.5.11. Pirkimas-pardavimas:
2.5.11.4. Viešasis pirkimas-pardavimas
2.5.35. Viešas konkursas
3. CIVILINIS PROCESAS
3.3. Teismų procesinių sprendimų kontrolės formos ir proceso atnaujinimas
3.3.1. Apeliacinis procesas:
3.3.1.21. Apeliacinės instancijos teismo sprendimas ir nutartis, sprendimo ir nutarties priėmimas bei paskelbimas

Motyvų projektas

Civilinė byla Nr. 3K-3-122-690/2015

Teisminio proceso Nr. 2-55-3-02843-2013-8

Procesinio sprendimo kategorijos: 45.4; 69 (S)

 

 

 

 

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2015 m. kovo 4 d.

Vilnius

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Gražinos Davidonienės, Birutės Janavičiūtės ir Egidijaus Laužiko (pranešėjas ir kolegijos pirmininkas),

rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Estravel Vilnius“ kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. birželio 13 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Estravel Vilnius“ ieškinį atsakovei viešajai įstaigai Mykolo Romerio universitetui dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo; trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Zip travel.

 

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė :

 

I. Ginčo esmė

 

Byloje keliami materialiosios teisės normų, reglamentuojančių neįprastai mažos kainos pasiūlymo vertinimą, aiškinimo ir taikymo klausimai.

Ieškovė UAB „Estravel Vilnius“ (toliau – ieškovė, kasatorė) kreipėsi į teismą prašydama pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės VšĮ Mykolo Romerio universiteto (toliau – atsakovė, perkančioji organizacija) 2013 m. lapkričio 7 d. rašte Nr. 3A (18.2-45502)-472 užfiksuotą sprendimą, kuriuo nustatyta pasiūlymų eilė ir Pirkimo laimėtojas; priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

Byloje nustatyta, kad atsakovė vykdė supaprastintą atvirą konkursą „Kelionių oro transportu organizavimo ir apgyvendinimo paslaugų pirkimas“ (Nr. 143243) (toliau – Pirkimas), kuriam pasiūlymą, be kitų tiekėjų, pateikė ir ieškovė. Atsakovė 2013 m. lapkričio 7 d. raštu Nr. 3A (18.2-45502)-472 informavo Pirkimo dalyvius apie sudarytą pasiūlymų eilę ir Pirkimo laimėtoją, kuriuo pripažintas trečiasis asmuo UAB „Zip travel“. Ieškinyje nurodoma, kad ieškovė pateikė atsakovei prašymą leisti susipažinti su kitų dalyvių pasiūlymuose esančia nekonfidencialia informacija, įskaitant oficialias kainų lenteles ir skrydžių išrašus, o susipažinusi su skrydžių ir apgyvendinimo viešbučiuose lentelių galutinėmis perskaičiuotomis kainomis (visa kita pasiūlymuose esanti informacija perkančiosios organizacijos laikyta konfidencialia) – pretenziją, kuria prašė leisti susipažinti su visų tiekėjų pasiūlymuose esančiomis skrydžių ir apgyvendinimo viešbučiuose kainų lentelėmis ir skydžių išrašais iš rezervavimo sistemų, panaikinti perkančiosios organizacijos 2013 m. lapkričio 7 d. rašte Nr. 3A (18.2-45502)-472 užfiksuotus sprendimus dėl pasiūlymų eilės ir Pirkimo laimėtojo nustatymo bei atmesti trečiojo asmens pasiūlymą. Atsakovės 2013 m. lapkričio 28 d. raštu Nr. 3A (18.2-45502)-619 pretenzija atmesta.

Ieškovės vertinimu, trečiojo asmens pasiūlymas neatitinka Pirkimo sąlygų reikalavimų, todėl privalėjo būti atmestas. Perkančioji organizacija, UAB „Zip travel“ pasiūlymo kainą pripažinusi pagrįsta, o šį dalyvį – Pirkimo laimėtoju, pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 3 straipsnio 1 dalyje nustatytus viešųjų pirkimų principus, VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktą, 40 straipsnio 1 dalį. Pirkimo sąlygose buvo reikalaujama siūlyti nakvynes viešbučiuose, atitinkančiuose ne mažiau kaip 3 žvaigždučių viešbučiams nustatytus reikalavimus. Ieškovės teigimu, Tokijuje, Larnakoje, Lisabonoje, Tamperėje, Vašingtone, Bankoke, Vienoje, Majamyje, Šanchajuje ir Lione neįmanoma pasiūlyti nakvynės asmeniui 3 žvaigždučių viešbutyje vienviečiame standartiniame kambaryje su pusryčiais už 39,59 Lt (11,45 Eur), nes nurodytuose miestuose tokių apgyvendinimo kainų nėra, jos neatitinka realybės. Dėl to UAB „Zip travel“ objektyviai negalėjo pateikti nei šią neįprastai mažą kainą pagrindžiančių skaičiavimų, nei išrašų iš rezervavimo sistemų, nei kitų įrodymų, kad visą sutarties galiojimo laikotarpį galės teikti apgyvendinimo paslaugas pirmiau nurodytuose miestuose už vidutiniškai 39,52 Lt (11,45 Eur). Ieškinys grindžiamas viešbučių kainų paieškos sistemos „Price Hotel Scanner“ duomenimis, pagal kuriuos nakvynė 3 žvaigždučių viešbutyje Lione, rezervuojant ją prieš dvi darbo dienas, siekia 173 Lt (50,10 Eur) ir daugiau, Majamyje – svyruoja nuo 234 Lt (67,77 Eur) iki 400 Lt (115,85 Eur). Ieškovė mano, kad UAB „Zip travel“ dirbtinai sumažino paslaugų kainas, taip iškreipdama sąžiningą tiekėjų konkurenciją; tai patvirtina aplinkybė, kad kiti tiekėjai pateikė kelis kartus didesnes apgyvendinimo viešbučiuose paslaugų kainas (UAB „Zip travel“ pasiūlymo kaina 8393,11 Lt (2430,81 Eur), visų kitų tiekėjų kainos didesnės nei 20 000 Lt (5792,40 Eur). Dėl to trečiojo asmens pasiūlymas privalėjo būti atmestas vadovaujantis Pirkimo sąlygų 9.8.2 punktu, nes pasiūlytos nerealios ir objektyviai neegzistuojančios kainos (VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktas). Ieškovės įsitikinimu, perkančioji organizacija taip pat pažeidė viešųjų pirkimų principus ir VPĮ 6 straipsnio 1 dalį, nes neleido jai susipažinti su kitų Pirkimo dalyvių pasiūlymuose esančia informacija (išskyrus galutines perskaičiuotas kainas), nors pasiūlymo viešajam pirkimui kainos, vadovaujantis VPĮ 19 ir 31 straipsnių nuostatomis, negali būti konfidencialios.

 

II. Byloje priimtų teismų procesinių sprendimų esmė

 

Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 28 d. sprendimu ieškinį atmetė; paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

Teismas nustatė, kad UAB „Zip travel“ pasiūlymo kaina (8393,11 Lt (2430,81 Eur) sudaro 24,16 proc. visų tiekėjų pasiūlytų kainų aritmetinio vidurkio (34 741,45 Lt (10 061,82 Eur); tarp šalių nėra ginčo dėl neįprastai mažos laimėjusiu pripažinto pasiūlymo kainos. Perkančioji organizacija 2013 m. spalio 28 d. raštu Nr. 3A (18.2-45502)-390 „Dėl pasiūlymo kainos pagrindimo“ paprašė UAB „Zip travel“ pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą, pateikti įrodymus, patvirtinančius galimybes teikti apgyvendinimo paslaugas išskirtinai palankiomis sąlygomis, t. y. siūlomos apgyvendinimo viešbučiuose kainos išsamų apskaičiavimą ir pagrindimą su tai patvirtinančiais įrodymais (pvz., susitarimą su tiekėjais, bendradarbiavimo sutartis ar kitas sąlygas, leidžiančias mažinti kainas); visam sutarties galiojimo laikotarpiui taikomų nuolaidų maksimaliai leistinai kainai išsamų apskaičiavimą ir pagrindimą; toks pat prašymas pateiktas ir ieškovei. Toks perkančiosios organizacijos prašymas suformuluotas pagal Pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos pagrindimo rekomendacijas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1S-122, ir atitinka jų 6 punktą. Trečiasis asmuo, atsakydamas į perkančiosios organizacijos prašymą, pateikė paaiškinimą ir rezervavimo sistemos administratoriaus raštą, kuriame teigiama, kad jo klientams bus užtikrintos rašte nurodytos kainos; pažymėta, kad į pateiktas kainas įskaičiuotas apgyvendinimas 3 žvaigždučių viešbutyje vienam asmeniui vienai nakčiai vienviečiame kambaryje su pusryčiais; kainos garantija galioja neribotą laiką su sąlyga, kad klientai sutinka su siūlomų viešbučių vieta miesto ribose puslapio www.posaka.com nuožiūra. Įvertinęs šalių pateiktus rašytinius įrodymus ir konfidencialią informaciją, teismas sutiko su atsakove, kad trečiasis asmuo tinkamai pagrindė pasiūlymo kainą – oficialioje pažymoje patvirtinta, kad trečiąjį asmenį ir rezervavimo sistemą sieja sutartiniai teisiniai santykiai; dėl siūlomų kainų sudarytas trečiojo asmens ir rezervavimo sistemos susitarimas, leidžiantis jam siūlyti pasiūlyme nurodytas kainas; rezervavimo sistema, taigi ir trečiasis asmuo, visą sutarties galiojimo laikotarpį sugebės teikti apgyvendinimo viešbučiuose paslaugas už tokias kainas, kurios buvo pasiūlytos atsakovei. Teismas nesutiko su ieškovės argumentais, kad kainos pagrindimas buvo visiškai formalus, nurodė, kad konkurso sąlygų 1 priedo 2 lentelėje „Apgyvendinimo viešbučiuose kainos“ ir 5 priede „Pasiūlymo forma“ tiekėjų nebuvo reikalaujama pasiūlymo kainas susieti su konkrečiais viešbučiais, nurodyti jų pavadinimus, pateikti apgyvendinimo paslaugų kainų pagrindimą (konkrečių viešbučių patvirtinimus apie pasiūlyme nurodytų kainų realumą, kainų galiojimo užtikrinimą ir pan.); tokio reikalavimo nebuvo ir prašyme pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą; tiekėjams nedrausta teikiant pasiūlymą naudotis viešbučių paslaugų platinimo (rezervavimo) sistemomis. Byloje nustatyta, kad trečiąjį asmenį ir rezervavimo sistemą sieja sutartiniai santykiai, rezervavimo sistemos administratorius užtikrino ir patvirtino, kad UAB „Zip travel“ klientams garantuoja sutartines apgyvendinimo paslaugų kainas, todėl, teismo vertinimu, perkančioji organizacija trečiojo asmens pateiktą neįprastai mažos kainos pagrindimą pagrįstai pripažino tinkamu, nes kainos buvo patvirtintos ir įrodytas jų realumas (CPK 177, 178 straipsniai, 197 straipsnio 1 dalis).

Teismas konstatavo, kad perkančioji organizacija nepažeidė VPĮ 6 straipsnio 1 dalies ir viešųjų pirkimų principų. UAB „Zip travel“ buvo nurodžiusi, kad pasiūlyme teikiama ir konfidenciali informacija, tarp jos – ir pasiūlymas, išskyrus tiekėjo rekvizitus ir galutinę pasiūlymo kainą; atsakovė kreipėsi į trečiąjį asmenį, prašydama pagrįsti informacijos konfidencialumą, toks pagrindimas buvo pateiktas. Bylos duomenys patvirtino, kad atsakovė leido ieškovei susipažinti su visa prašoma informacija, išskyrus tą, kuri objektyviai ir pagrįstai buvo konfidenciali (kurią kaip konfidencialią nurodė patys tiekėjai), todėl teismas sprendė, kad nėra pagrindo konstatuoti, jog atsakovė pažeidė VPĮ 6 straipsnio 1 dalį.

 

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi ieškovės apeliacinį skundą, 2014 m. birželio 13 d. nutartimi paliko Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 28 d. sprendimą nepakeistą; paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

Teisėjų kolegija sprendė, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai, pagal įstatymo reikalavimus tyrė ir teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus ir byloje nėra pagrindo priimti kitokį procesinį sprendimą. Kolegija pažymėjo, kad VPĮ 40 straipsnio nuostatos perkančiajai organizacijai suteikia teisę nuspręsti, kokie pasiūlymo aspektai, sudėtinės kainos dalys ar skaičiavimai turi būti pagrįsti; pagal kasacinio teismo praktiką tiekėjai, atsakydami į perkančiųjų organizacijų prašymą pateikti kainos pagrindimą, privalo atsakyti tiek, kiek yra prašomi, taip pat turi teisę pateikti platesnius paaiškinimus, papildomas aplinkybes ar dokumentus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VšĮ „Kretingos maistas“ v. Akmenės rajono savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-3-216/2010). Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija pripažino pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvadą, kad trečiojo asmens paaiškinimas ir rezervavimo sistemos administratoriaus raštas, patvirtinantis su UAB „Zip travel“ sutartas kainas trečiojo asmens klientams, yra tinkamas pasiūlytos kainos pagrindimas. Kolegijos vertinimu, byloje nustatytų aplinkybių ir jas pagrindžiančių įrodymų visuma sudaro pagrindą spręsti, kad trečiasis asmuo tinkamai pasinaudojo VPĮ jam suteikta teise pagrįsti pasiūlytą neįprastai mažą kainą, pateikė visus perkančiosios organizacijos prašomus dokumentus, įrodė, kad jo pasiūlymas realus, ekonomiškai pagrįstas, o siūlomos kelionių oro transportu organizavimo ir apgyvendinimo paslaugos bus tinkamai suteiktos, todėl perkančioji organizacija priėmė pagrįstus sprendimus.

Kolegija konstatavo, kad ieškovė nepagrįstai trečiojo asmens nurodytą konfidencialią informaciją laiko vieša. Trečiasis asmuo nesutiko atskleisti konkuruojantiems ūkio subjektams pasiūlyme nurodytų konkrečių skrydžio bilietų ir apgyvendinimo viešbučiuose kainų ir jas pagrindžiančių duomenų, nes šią informaciją laikė komercine paslaptimi, nurodė, kad ją atskleidus būtų neteisėtai paviešinti pasiūlyme taikyti konfidencialūs aptarnavimo mokesčiai ir nuolaidos. VPĮ 6 straipsnio 1 dalyje, Pirkimo sąlygų 5.12 punkte atsakovei draudžiama atkleisti tretiesiems asmenims jai pateiktą tiekėjo informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Atsižvelgdama į tai, kad trečiasis asmuo nurodė, kokia informacijos dalis laikytina konfidencialia, teisėjų kolegija padarė išvadą, jog atsakovė pagrįstai atsisakė leisti ieškovei susipažinti su konfidencialia informacija.

 

III. Kasacinio skundo ir atsiliepimų į jį pagrindiniai teisiniai argumentai

 

Kasaciniu skundu ieškovė prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. birželio 13 d. nutartį ir Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 28 d. sprendimą; priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti; priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Kasacinis skundas grindžiamas šiais teisiniais argumentais:

 1. Dėl trečiojo asmens pasiūlymo kainos pagrindimo. Kasatorės teigimu, skundžiami procesiniai sprendimai priimti remiantis formaliais argumentais, nesigilinant į bylos esmę ir byloje pateiktus įrodymus; teismai neįvertino, kad perkančioji organizacija turėjo realiai (patikimais įrodymais) įsitikinti, jog trečiojo asmens kainos pagrįstos, o trečiasis asmuo turėjo pateikti įrodymus, kainų išrašus iš rezervavimo sistemų, kad tokios kainos realiai egzistuoja. Teismai neatsižvelgė į tai, kad kainos realumas ir pagrįstumas, pasiūlymus vertinant pagal mažiausios kainos kriterijų, turi esminę reikšmę, nepagrįstas ir nerealias paslaugų kainas pripažinus tinkamomis, iškreipiama tiekėjų konkurencija ir pažeidžiami skaidrumo ir lygiateisiškumo principai; neįvertino, kad VPĮ 18 straipsnio 3 dalyje aiškiai nustatyta, kad, sudarant sutartį, negali būti keičiama tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina, pirkimo dokumentuose ir pasiūlyme nustatytos sąlygos. Kasatorės manymu, teismai netinkamai įvertino atsakovės 2013 m. spalio 28 d. raštą UAB „Zip travel“, kuriuo buvo prašoma pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą (pateikti išsamų apskaičiavimą ir pagrindimą su tai patvirtinančiais įrodymais); jokių išsamių skaičiavimų, susitarimų ar sutarčių, leidžiančių mažinti kainas ir taikyti ypatingas nuolaidas, trečiasis asmuo nepateikė, tą pripažino ir teismai, klaidingai nurodydami, jog tokių pateikti trečiasis asmuo neva ir neturėjo. Trečiasis asmuo pateikė tik paaiškinimus ir deklaratyvią www.posoka.com rezervavimo sistemos deklaraciją, tačiau nepridėjo perkančiosios organizacijos prašomų susitarimų ir skaičiavimų. Teismai tokį pagrindimą laikė tinkamu, neįvertino, kad UAB „Zip travel“ nepateikė įrodymų (rezervavimo sistemų išrašų su viešbučių kainomis, susitarimų dėl ypatingų nuolaidų taikymo, viešbučių patvirtinimų), kurie pagrįstų, kad apgyvendinimas pasiūlyme nurodytuose miestuose bus prieinamas už pasiūlyme nurodytas kainas, o nurodytos kainos bus tokios mažiausiai 12 mėn. (sutarties vykdymo laikotarpiu). Kasatorė atkreipia dėmesį į tai, kad teismai neatsižvelgė į jos pateiktus įrodymus, paneigiančius trečiojo asmens deklaracijas – www.posoka.com neteikia paslaugų trečiojo asmens pasiūlyme nurodytomis kainomis, neteikia apgyvendinimo paslaugų Tamperėje; kitus įrodymus apie realias apgyvendinimo viešbučiuose kainas Pirkimo sąlygose nurodytuose miestuose. Kasatorės teigimu, tiekėjai (kelionių agentūros) yra tik tarpininkai, parduodantys apgyvendinimo viešbučiuose paslaugas pagal galutinio paslaugos teikėjo (viešbučio) nustatytas kainas, todėl pasiūlymo kainas turėjo pagrįsti išrašais iš rezervavimo sistemų, net jei ir nebuvo reikalaujama jų pridėti rengiant pasiūlymą. Byloje nėra įrodymų, kad trečiojo asmens pasitelkta rezervavimo sistema yra pasirašiusi sutartis su Pirkimo sąlygose nurodytuose miestuose esančiais viešbučiais, t. y. kad sutarties vykdymo metu bus taikomos korporatyvinės kainos, be to, rezervavimo sistema www.posoka.com nesiūlo apgyvendinimo paslaugų Tamperėje (neaišku, kaip bus užtikrintos apgyvendinimo paslaugų Tamperėje kainos, grindžiamos paslaugų neteikiančios rezervavimo sistemos pažyma). Kasatorės įsitikinimu, viešai rezervavimo sistemose skelbiamos kainos atspindi rinkos kainas; korporatyvinės paslaugų kainos gali būti tik šiek tiek, bet ne daug kartų žemesnės nei rinkos kainos (tokias nurodžius, turi būti pateikti aiškūs išskirtines sąlygas patvirtinantys įrodymai). Pasak kasatorės, priimdami skundžiamus sprendimus, teismai nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos, suformuluotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 17 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje VšĮ „Kretingos maistas“ v. Akmenės rajono savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-3-216/2010; 2012 m. balandžio 20 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje UAB „Dussmann Service“ v. AB „Lietuvos dujos“, bylos Nr. 3K-3-181/2012).
 2. Dėl pasiūlymuose esančios informacijos konfidencialumo. Kasatorė nurodo, kad ginčija trečiojo asmens siūlomų apgyvendinimo viešbučiuose paslaugų kainas, tačiau jai neleidžiama susipažinti su šiomis kainomis ir tariamais jų pagrįstumo įrodymais, taip apribojant jos teisių gynybą ir perkančiosios organizacijos sprendimų peržiūrą. Kasatorės manymu, teismai neatsižvelgė į tai, kad Pirkimo sąlygų 5.12 punkte nustatyta, jog konfidencialia informacija, inter alia, negali būti laikomos siūlomos paslaugų kainos sudedamosios dalys, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei. Pasiūlymo forma ir joje pateiktos paslaugų kainos savo turiniu nėra konfidenciali informacija, nes neatitinka CK 1.116 straipsnio nuostatų ir teismų praktikoje pateiktų išaiškinimų, kad komercine paslaptimi laikoma informacija, kurią savininkas saugo protingomis pastangomis, pavyzdžiui, fizinėmis, techninėmis, teisinėmis, organizacinėmis ar kitokiomis priemonėmis; ar asmuo ėmėsi priemonių informacijai saugoti, vertinama pagal tai, ar jis priėmė sprendimą paskelbti konkrečius duomenis kaip saugotinus ir ėmėsi protingų saugos priemonių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Rūdupis“ v. Varėnos rajono savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-3-495/2013). Trečiojo asmens pasiūlymo kaina neatitinka šių kriterijų, nes rezervavimo sistema viešai prieinama visuomenei, nėra slapta, trečiasis asmuo nesiėmė jokių protingų rezervavimo sistemos ir kainų slaptumą užtikrinančių priemonių (objektyviai negali jų imtis); apgyvendinimo kainas nustato viešbučiai, o ne kelionių agentūros, tokios kainos skelbiamos viešai, todėl negali būti trečiojo asmens komercinė paslaptis ir (ar) konfidenciali informacija. Kasatorė pažymėjo, kad teismai nenurodė, kas yra kainos sudėtinė dalis kelionių paslaugų pirkime; jos vertinimu, apgyvendinimo viešbučiuose dešimtyje pasaulio miestų kaina yra paslaugų kaina, o ne paslaugų kainos dalis (kuri būtų pusryčių, valymo, kt. aptarnavimo paslaugos ir pan.). Apgyvendinimo viešbutyje kaina kiekviename Pirkimo sąlygose nurodytame mieste, kasatorės manymu, yra paslaugos kaina, reikalaujama pateikti pagal Pirkimo sąlygas, o ne kainos sudėtinė dalis, todėl ji negali būti konfidenciali.
 3. Dėl Pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia. Kasaciniame skunde nurodoma, kad jei Pirkimo sutartis bus sudaryta, tenkinus kasacinį skundą, ji ex officio turėtų būti pripažinta negaliojančia.

 

Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovė prašo kasacinį skundą atmesti; palikti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. birželio 13 d. nutartį nepakeistą; priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Atsiliepimas grindžiamas šiais teisiniais argumentais:

 1. Dėl trečiojo asmens pasiūlymo kainos pagrindimo. Atsakovė nesutinka su kasacinio skundo argumentais dėl įrodymų vertinimo taisyklių pažeidimo ir formalaus trečiojo asmens neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimo vertinimo. Jos teigimu, UAB „Zip travel“ pateikė realų kainos pagrindimą – raštą ir jame nurodytus duomenis patvirtinančią oficialią rezervavimo sistemos administratoriaus pažymą, kuri patvirtina, kad trečiąjį asmenį ir rezervavimo sistemą sieja sutartiniai santykiai, leidžiantys trečiajam asmeniui siūlyti tam tikras kainas; šių santykių faktas ir turinys (bendradarbiavimo sąlygos) yra konfidencialaus pobūdžio; rezervavimo sistema galės teikti apgyvendinimo viešbučiuose paslaugas trečiojo asmens pasiūlyme nurodytuose miestuose (įskaitant Tamperę) ir tai daryti atsakovei pasiūlytomis kainomis. Tokie įrodymai laikytini tinkamais ir pakankamais, suprantami kiekvienai protingai ir atidžiai perkančiajai organizacijai; be to, jie buvo įvertinti ir ginčą nagrinėjusių teismų. Nepaisant to, kad Pirkimo nelaimėjusiam dalyviui naudinga įrodinėti, jog laimėjusio tiekėjo kainos nepakankamai pagrįstos, neįprastai mažos kainos instituto tikslas yra ne tiekėjo, o perkančiosios organizacijos siekis įsitikinti pateikto pasiūlymo kainos pagrįstumu. Atsakovės manymu, kasatorės pateiktame išraše iš rezervavimo sistemos nurodytos viešos kainos, kuriomis gali pasinaudoti kiekvienas norintis asmuo, o trečiasis asmuo ir rezervavimo sistema yra susitarę dėl atskirų kainų ir sąlygų. Jos įsitikinimu, bendradarbiavimo fakto ir aktualių jo sąlygų atskleidimas bei patvirtinimas yra teisiškai reikšmingesnis, nei viešai prieinami duomenys. Atsakovė nesutinka, kad kelionių agentūra negali pasiūlyti galutinės apgyvendinimo viešbučiuose paslaugų kainos, pažymėdama, kad agentūra gali tai padaryti, nes žino apie savo susitarimus ir gautas nuolaidas, be to, trečiojo asmens pasiūlytas kainas patvirtino ir rezervavimo sistema, susitarimo pagrindu įsipareigojusi suteikti trečiajam asmeniui paslaugas nurodytomis kainomis. Atsakovė paaiškino, kad prašyme pagrįsti neįprastai mažą kainą nurodė rekomendacinio pobūdžio gaires, kokie dokumentai pagrįstų kainas, jos neturėtų būti suprantamos kaip draudimas pateikti kitus dokumentus, jei jie gali pagrįsti kainą; taip prašymą vertino ir ginčą nagrinėję teismai, o tokia išvada atitinka tiek kasacinio, tiek Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – Teisingumo Teismas) praktiką.
 2. Dėl pasiūlymuose esančios informacijos konfidencialumo. Atsakovė nesutinka su kasatore, kad byloje nėra įrodymų, kurie pagrįstų apgyvendinimo viešbučiuose kainų konfidencialumą. Trečiojo asmens konfidencialia nurodyta informacija (rezervavimo sistema, bendradarbiavimo faktas, sąlygos, leidžiančios tiekėjui konkuruoti rinkoje) nėra viešai žinoma ir trečiosioms šalims laisvai prieinama informacija, jai apsaugoti imtasi protingų priemonių – sudarytas konfidencialumo susitarimas, dalyvaujant Pirkime nurodyta, kokia informacija konfidenciali, – kurios atitinka nustatytąsias kasacinio teismo praktikoje. Atsakovė, vadovaudamasi VPĮ 19 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 31 straipsnio 7 dalimi, nurodo, kad pareiga viešai atskleisti galutinę kainą neturi būti prilyginama pareigai atskleisti ir tos galutinės kainos sudedamąsias dalis, kurios yra dviejų šalių bendradarbiavimo sąlygos ir yra konfidencialios, nes leidžia kurti pridėtinę vertę ir sėkmingai konkuruoti rinkoje. VPĮ 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad galutinės kainos sudedamosios dalys negali būti atskleidžiamos, nes tokia informacija yra konfidenciali.

 

Atsiliepimu į kasacinį skundą trečiasis asmuo prašo kasacinį skundą atmesti; priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Atsiliepimas grindžiamas šiais teisiniais argumentais:

 1. Dėl trečiojo asmens pasiūlymo kainos pagrindimo. Trečiojo asmens įsitikinimu, kasatorė nepagrįstai lygina jo ir savo pasiūlymų kainas, nes juose naudotos skirtingos kainodaros – kasatorė pasiūlymo kainas susiejo su konkrečių viešbučių kainomis, konkrečiu metu galiojusiomis praeityje, o trečiasis asmuo savo pasiūlymą parengė remdamasis rezervavimo sistemos administratoriaus įsipareigojimu užtikrinti konkrečių kainų galiojimą trečiojo asmens klientams ateityje. Kasatorė nepagrindė ir neįrodė, kad tokia kainodara pažeidė Pirkimo sąlygas, priešingai, sutiko, kad Pirkime galėjo būti naudojamos sutartinės (korporatyvinės) kainos. Atsižvelgiant į pasirinktą kainodarą, pasiūlymų kainų pagrindimo duomenys negalėjo sutapti – kasatorė pasiūlymo kainą grindė faktinėmis konkrečių viešbučių kainomis, galiojusiomis praeityje, kurių pagrindu rengė pasiūlymą, todėl perkančiajai organizacijai pateikė išrašus iš rezervavimo sistemos; trečiasis asmuo pasiūlymą rengė kitu būdu, todėl negalėjo jo grįsti taip pat kaip kasatorė (objektyviai negalėjo pateikti konkrečių viešbučių faktinių kainų pagrindimo, nes jomis negrindę savo pasiūlymo). Pasiūlymo lentelėje nebuvo reikalaujama kainas susieti su konkrečiais viešbučiais, nurodant jų pavadinimus, tokio reikalavimo nėra ir Pirkimo sąlygose; tiekėjas privalėjo nurodyti apgyvendinimo paslaugų kainą konkrečiame mieste, ką trečiasis asmuo ir padarė. Atsiliepime atkreipiamas dėmesys į tai, kad perkančioji organizacija nereikalavo pagrįsti pasiūlyme nurodytų kainų galiojimo ateityje; reikalauta užtikrinti pasiūlyme nurodytos nuolaidos maksimaliai leistinai kainai galiojimą viso viešojo pirkimo sutarties vykdymo metu (Pirkimo sąlygų 5 priedo 2 lentelės pastabų 5 punktas). Trečiasis asmuo nurodo, kad grįsdamas savo pasiūlymo kainą perkančiajai organizacijai pateikė išsamius paaiškinimus, rezervavimo sistemos administratoriaus pažymą, atskleidė pasiūlymo kainodarą, faktus apie sėkmingai aptarnaujamas perkančiąsias organizacijas, todėl atsakovė negalėjo pagrindimo laikyti netinkamu ir abejoti, kad UAB „Zip travel“ neįvykdys viešojo pirkimo sutarties ar vykdys ją netinkamai (kasatorė tai įrodančių duomenų taip pat nepateikė). Kasatorė nepagrįstai remiasi viešai prieinamais www.posoka.com kainų pasiūlymais, nes jie neatitinka trečiajam asmeniui individualaus susitarimo pagrindu siūlomų kainų, kurios (tą pripažino ir kasatorė) būna mažesnės; tai, kad nėra galimybės viešai gauti apgyvendinimo pasiūlymą viešbutyje Tamperėje, nereiškia, kad tokia galimybė negali būti užtikrinta susitarimo su paslaugų teikėju (rezervavimo sistema) pagrindu. Anot trečiojo asmens, kasatorė absoliutina jo pareigą pagrįsti pasiūlymo kainą, siekdama gauti rezervavimo sistemos administratoriaus sudarytus susitarimus su konkrečiame mieste esančiais viešbučiais.
 2. Dėl pasiūlymuose esančios informacijos konfidencialumo. Trečiojo asmens įsitikinimu, kasatorės pozicija, kad tiekėjų pasiūlymuose nurodytos skrydžių ir apgyvendinimo paslaugų kainos negali būti konfidencialios ir sudaryti komercinę paslaptį, nepagrįsta ir nesąžininga – savo pasiūlyme ji pati nurodė, kad skrydžio bilietų ir apgyvendinimo viešbučiuose paslaugų kainos yra konfidencialios. Trečiojo asmens nuomone, nepriklausomai nuo to, kokiam pasiūlymo elementui priskirtos Pirkimo dalyvių pasiūlymuose nurodytos apgyvendinimo paslaugų viešbučiuose kainos, jos galėtų būti laikomos konfidencialiomis, jeigu Pirkimo dalyvis tinkamai pagrindė jų konfidencialumą remdamasis Pirkimo sąlygų 5.12 punktu. Iš kasacinio skundo trečiasis asmuo sprendžia, kad kasatorei aiškios esminės ginčo aplinkybės, todėl nesutinka su jos teiginiu, kad neatskleidus trečiojo asmens pasiūlyme nurodytų apgyvendinimo paslaugų kainų buvo apribota kasatorės teisė į gynybą.

 

Teisėjų kolegija

 

k o n s t a t u o j a :

 

IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

 

Dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos pasiūlymo ir jo pagrindimo tinkamumo

 

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuodamas teisės taikymo ir aiškinimo jurisprudenciją dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos ir jos pagrindimą reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo praktikos (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 17 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje VšĮ „Kretingos maistas“ v. Akmenės rajono savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-3-216/2010; 2012 m. balandžio 20 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Dussmann Service“ v. AB „Lietuvos dujos“, bylos Nr. 3K-3-181/2012; 2013 m. birželio 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje VšĮ „Kretingos maistas“ v. Vilniaus „Spindulio“ pagrindinė mokykla, bylos Nr. 3K-3-333/2013), laikosi nuoseklios praktikos, kad perkančioji organizacija, įvertinusi viešajam pirkimui pateiktus tiekėjų pasiūlymus ir nustačiusi, kad juose nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina yra neįprastai maža, vadovaudamasi VPĮ 40 straipsnio 1 dalimi, privalo pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų siūlomą kainą, o jeigu dalyvis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą privalo atmesti. Toks reikalavimas įstatyme įtvirtintas, siekiant užtikrinti tiek perkančiosios organizacijos, kuri gali įsitikinti pasiūlymo pagrįstumu, realumu ir tiekėjo pasirengimu įvykdyti pirkimo sutartį, tiek tiekėjo, kuriam suteikiama galimybė pateikti paaiškinimus ir taip įrodyti savo pasiūlymo pagrįstumą, teises.

Reikalavimas pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą įgyvendinamas rungtyniškumo principo taikymu viešuosiuose pirkimuose, nes, prieš nuspręsdama sudaryti pirkimo sutartį, perkančioji organizacija įpareigojama ne tik raštu paprašyti pateikti kainos pagrįstumo įrodymus, bet ir juos kruopščiai įvertinti. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad rungtyniškumo principas ir tiekėjo apsaugai nuo neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų nustatytos neįprastai mažos kainos procedūros suponuoja ne tik perkančiosios organizacijos pareigą prašyti ir vėliau objektyviai vertinti tiekėjo pateiktus neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimo dokumentus, tačiau, tikintis pasiūlymo pripažinimo pagrįstu, įpareigoja ir tiekėją aktyviai bendradarbiauti su perkančiąja organizacija, vykdyti jos reikalavimus, pateikti visus prašomus paaiškinimus ar dokumentus. Tiekėjas ir perkančioji organizacija turi bendradarbiauti, siekti išsiaiškinti pasiūlymo kainos realumą; šio reikalavimo neatitinka ir rungimosi principą pažeidžia vien formalus šalių susirašinėjimas, neturint tikslo nustatyti kainos pagrįstumą ar įrodyti pasirengimą tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį. (žr., pvz., pirmiau nurodytą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/2013).

Nagrinėjamoje byloje tarp šalių kilo ginčas dėl neįprastai mažos trečiojo asmens pasiūlymo kainos fakto bei dėl šios kainos pagrindimui tiekėjo pateiktų dokumentų tinkamumo ir pakankamumo. Byloje nustatyta faktinė aplinkybė, kad trečiojo asmens UAB „Zip Travel“ bendra pasiūlymo kaina atsakovei vykdant Pirkimą yra daugiau nei 8000 Lt, o keturių, pateikusių pasiūlymus Pirkime, yra nuo 20 000 iki 30 000 Lt, kitų dar didesnės, o šiuo atveju kasatorės pasiūlymas buvo beveik 2,5 karto didesnis nei trečiojo asmens. Tokiu atveju perkančioji organizacija turėjo realiai įsitikinti, ar tokios kainos yra pagrįstos ir ar tokia sutartis bus realiai įvykdoma ir esant tokiam dideliam kainų skirtumui pagrįsti turėjo būti pateikiami perkančiai organizacijai patikimi ir įtikinami kainų skaičiavimai bei įrodymai, kad tokios kainos egzistuoja ir trečiasis asmuo, vykdydamas sutartį, užtikrins tokių kainų lygį. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Pirkimui pateiktame pasiūlyme būtent ir aktualus kainos realumas ir pagrįstumas, atsižvelgiant į Pirkimo sąlygų 10.2 punktą, kuriame įtvirtinta, jog pasiūlymo vertinimo kriterijus yra mažiausia kaina, todėl ir pagrįstos bei realios kainos nustatymas turi esminę reikšmę šio ginčo atveju, nes sudaromos viešojo pirkimo sutarties trukmė yra 12 mėnesių su galimybe ją pratęsti du kartus tam pačiam laikotarpiui. Teisėjų kolegija pažymi, kad, kilus ginčui dėl nurodytų paslaugų pirkimo, turėjo būti įvertinta ir nustatyta, ar perkančioji organizacija turėjo realią galimybę, remiantis faktiniais duomenimis, įsitikinti, kad trečiojo asmens kainos pagrįstos ir realios, o trečiasis asmuo pateikė pakankamus ir realius duomenis, jog tokios kainos iš tiesų egzistuoja, ir tik tuomet įvertinus pasiūlymus pagal mažiausios kainos kriterijų atsirastų galimybė įsitikinti, ar pateikta kaina yra pagrįsta ir reali. Įstatyme imperatyviai nustatyta, kad negali būti keičiama tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina, pirkimo dokumentuose ir pasiūlyme nustatytos sąlygos, tuo užtikrinama sąžininga tiekėjų tarpusavio konkurencija, jų lygiateisiškumas, įgyvendinamas skaidrumo principas bei užkertama galimybė tiekėjui nesąžiningai pateikus mažiausios kainos pasiūlymą, vėliau vykdyti sutartį pagal visai kitas kainas, negu buvo nurodyta jo pasiūlyme.

VPĮ 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pateiktame pasiūlyme esant nurodytai neįprastai mažai prekių, paslaugų ar darbų kainai, perkančioji organizacija privalo pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų siūlomą kainą, o jeigu jis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą privaloma atmesti. Kasacinis teismas nuosekliai formuoja praktiką, kad neįprastai mažos pasiūlymo kainos institutas yra teisinė priemonė, skirta perkančiajai organizacijai, sudaranti jai sąlygas išvengti tiekėjo nesugebėjimo įvykdyti viešojo pirkimo sutartį dėl viešajame pirkime pateikto ekonomiškai nepagrįsto pasiūlymo (pirmiau nurodytos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys, priimtos civilinėse bylose Nr. 3K-3-216/2010 ir Nr. 3K-3-333/2013). VPĮ 40 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, kad perkančioji organizacija turi pareikalauti dalyvio, pasiūliusio neįprastai mažą kainą, pagrįsti šį pasiūlymą, jos manymu, reikšmingais pasiūlymo aspektais, kainos sudėtinėmis dalimis ir skaičiavimais, taip pat pateiktas kriterijų, į kuriuos perkančioji organizacija, vertindama kainos pagrindimą, turi atsižvelgti, sąrašas.

Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys į kasacinio teismo praktiką, kurioje ne kartą pasisakyta, kad perkančiajai organizacijai nesuteikta neribotos diskrecijos teisės konstatuoti pasiūlymo atitikties įrodymo ar neįrodymo, t. y. įrodymų pakankamumo fakto; tam tikras aplinkybes įrodančiais tiekėjo dokumentais gali būti pripažįstami tokie dokumentai, kurių turinys dėl įrodinėjamų aplinkybių yra pagrįstas objektyviais, patikrinamais duomenimis, jei šio turinio pagrindu bet kuris nešališkas, protingas asmuo gali objektyviai padaryti išvadą, kad dokumentas įrodinėjamas aplinkybes patikimai patvirtina (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 24 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje AB TEO LT v. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, bylos Nr. 3K-3-458/2011). Kai dokumento, kurį perkančioji organizacija laikė įrodančiu atitiktį pirkimo sąlygoms, šaltinis yra tiekėjas – suinteresuotas pirkimo procedūrų baigtimi jo dalyvis, šiame dokumente pateiktas tiekėjo teiginys, jog jis atitinka suformuluotus reikalavimus (nagrinėjamu atveju – jo kaina pagrįsta), negrindžiamas jokiais patikrinamais duomenimis, kurių objektyvumu, patikimumu būtų galima neabejoti, susidaro tautologinė situacija (idem per idem), pažeidžianti peržiūros procedūros veiksmingumo principą, ji [kito] tiekėjo galimybę efektyviai kvestionuoti perkančiosios organizacijos veiksmus daro formalius (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 21 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB ,,Mindoza“ v. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, bylos Nr. 3K-3-119/2011).

Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į paties Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, kurioje nurodyta, kad perkančiosios organizacijos sprendimas atmesti konkursą laimėjusio dalyvio pasiūlymą ar jo neatmesti dėl nepagrįstos neįprastai mažos kainos turi įtakos ir kitų tiekėjų teisėms ir pareigoms, kurių pasiūlymai, atmetus laimėjusį pasiūlymą, galėtų būti pripažinti nugalėjusiais, todėl perkančiosios organizacijos sprendimas laikyti, kad tiekėjas pagrindė neįprastai mažą kainą, turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis ir nepalikti pagrįstų abejonių dėl tiekėjo galimybės įvykdyti viešojo pirkimo sutartį (žr. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 26 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Ekskomisarų biuras“ v. UAB „Panevėžio autobusų parkas“, kt., bylos Nr. 2A-1795/2012).

Byloje esantys duomenys patvirtina, kad perkančioji organizacija, vykdydama šią įstatymo nuostatą, 2013 m. spalio 28 d. raštu prašė tiekėją UAB „Zip travel“ pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą (pateikti išsamų apskaičiavimą ir pagrindimą su tai patvirtinančiais įrodymais). Pastarasis pateikė tik paaiškinimus ir www.posoka.com rezervavimo sistemos deklaraciją, tačiau nepridėjo perkančiosios organizacijos prašomų susitarimų ir skaičiavimų ir nepateikė įrodymų, kurie pagrįstų, kad apgyvendinimas pasiūlyme nurodytuose miestuose bus prieinamas už pasiūlyme nurodytas kainas, o nurodytos kainos bus tokios mažiausiai 12 mėnesių (sutarties vykdymo laikotarpiu). Šių paaiškinimų atsakovei pakako mažiausios kainos pagrindimui, nors neįprastai mažos kainos pagrindimo procedūros rungtyniškumas suponuoja ne tik tiekėjo, bet ir perkančiosios organizacijos aktyvumą, VPĮ jai nedraudžiama į tiekėją kreiptis kelis kartus, kad šis pateiktų papildomus duomenis, patvirtinančius jo siūlomos kainos pagrįstumą.

Esant šioms aplinkybėms teisėjų kolegija sutinka su kasacinio skundo argumentais, jog teismai nesilaikė įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklių (CPK 176185 straipsniai), nes nevertino kasatorės pateiktų įrodymų, jos nuomone, galinčius paneigti trečiojo asmens paaiškinimus ir atsikirtimus www.posoka.com neteikia paslaugų trečiojo asmens pasiūlyme nurodytomis kainomis; neteikia apgyvendinimo paslaugų Tamperės mieste; duomenų apie realias apgyvendinimo viešbučiuose kainas Pirkimo sąlygose nurodytuose miestuose; tiekėjai (kelionių agentūros) yra tik tarpininkai, parduodantys apgyvendinimo viešbučiuose paslaugas pagal galutinio paslaugos teikėjo (viešbučio) nustatytas kainas, kasatorės paaiškinimus, kad viešai rezervavavimo sistemose skelbiamos kainos atspindi rinkos kainas, o korporatyvinės paslaugų kainos gali būti šiek tiek mažesnės, bet ne tiek, kaip trečiojo asmens pasiūlyme, kur nustatomos išskirtinės kainos, kasatorės skaičiavimu, daugiau nei 90 proc. nuolaidas nuo maksimalia leistinos kainos bei kitų ieškovės pateiktų įrodymų.

Teisėjų kolegija konstatuoja, kad trečiasis asmuo, perkančiajai organizacijai pasiūlęs viešbučių kainas, turi garantuoti bei įrodyti jų realumą ir tai, kad būtent tokiomis kainomis sugebės teikti paslaugas, jų nedidindamas visą sutarties vykdymo laikotarpį ir, kaip jau buvo nurodyta šioje byloje, paslaugų tiekėjas įsipareigojo, jog jo nurodytos kainos nekis mažiausiai 12 mėnesių, be to, jis turės galimybę pratęsti sutartį dar du kartus (viso 36 mėnesiai). Nagrinėjamos bylos ypatumas tas, kad šiuo metu viešojo pirkimo sutartis yra sudaryta ir vykdoma, todėl teismas, spręsdamas dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo pakankamumo, negali ignoruoti šios aplinkybės, nes, kaip nurodyta pirmiau, neįprastai mažos kainos institutu, inter alia, siekiama perkančiosios organizacijos apsaugos sutarties vykdymo rizikos. Nėra pagrindo perkančiajai organizacijai taikyti griežčiausius jos neteisėtų veiksmų (taip pat ir dėl VPĮ 40 straipsnio taikymo) padarinius, jei neliko vertybės, įtvirtintos įstatyme, gynybos apsaugos tikslo (žr. mutatis mutandis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 9 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Kanalų valymas“ v. UAB „Aukštaitijos vandenys“, bylos Nr. 3K-3-231/2011). Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad ankstesnėje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje, sprendžiant dėl pateiktos kainos realumo ir pagrįstumo, buvo vertinama faktinė aplinkybė, susijusi su viešojo pirkimo sutarties vykdymu laimėtojo pasiūlyme nurodyta kaina (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Valda“ v. UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras, kt., bylos Nr. 2A-581/2008). Kita vertus, dėl šio aspekto teisėjų kolegija pažymi, kad šalių ginčas turi būti tinkamai sprendžiamas iki viešojo pirkimo sutarties sudarymo, nes kainos pagrindimo pagrįstumo vertinimas pagal vykdomą sandorį – daugiau išimtinė, o ne bendro pobūdžio taisyklė.

Atsižvelgiant į pirmiau nurodytus argumentus, svarbu nustatyti, kaip realiai, inter alia, kokiomis kainomis ji yra vykdoma, t. y. ar užtikrinamas tinkamas sutarties vykdymas, ar nustačius itin mažą kainą nėra pažeidžiami sąžiningų tiekėjų teisėti interesai bei viešųjų pirkimų principai. Dėl to, siekiant išsiaiškinti pirmiau nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismo nutartis naikintina ir byla perduodama iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui (CPK 359 straipsnio 1 dalies 5 punktas) įvertinti, atsižvelgiant į sutarties vykdymą, ar tiekėjas ir perkančioji organizacija nepažeidė VPĮ 40 straipsnio nuostatų bei Pirkimo sąlygų dėl neįprastai mažos kainos nustatymo. Kasaciniame skunde nurodoma, kad jei Pirkimo sutartis bus sudaryta, tenkinus kasacinį skundą, ji ex officio turėtų būti pripažinta negaliojančia, tačiau bylą perdavus nagrinėti iš naujo apeliacinės instancijos teismui , šis reikalavimas nesvarstomas.

 

Dėl pasiūlymuose esančios informacijos konfidencialumo.

 

Šioje byloje keliamas klausimas, ar, tiekėjui ginčijant kito tiekėjo siūlomų apgyvendinimo viešbučiuose paslaugų kainas, gali būti leidžiama susipažinti su šiomis kainomis ir tariamais jų pagrįstumo įrodymais, ir ar taip nėra apribojama jo teisių gynyba ir galimybė peržiūrėti perkančiosios organizacijos sprendimą.

Kasacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad pasiūlyme nurodyti duomenys savo turiniu nėra konfidenciali informacija, kai neatitinka CK 1.116 straipsnio nuostatų ir teismų praktikoje pateiktų išaiškinimų, kad komercine paslaptimi laikoma informacija, kurią savininkas saugo protingomis pastangomis, pavyzdžiui, fizinėmis, techninėmis, teisinėmis, organizacinėmis ar kitokiomis priemonėmis; ar asmuo ėmėsi priemonių informacijai saugoti, vertinama pagal tai, ar jis priėmė sprendimą paskelbti konkrečius duomenis kaip saugotinus ir ėmėsi protingų saugos priemonių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Rūdupis“ v. Varėnos rajono savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-3-495/2013). Šiuo atveju negalima sutikti su kasatorės teigimu, kad trečiojo asmens pasiūlymo kaina neatitinka šių kriterijų, nes rezervavimo sistema viešai prieinama visuomenei, nėra slapta, apgyvendinimo kainas nustato viešbučiai, o ne kelionių agentūros, tokios kainos skelbiamos viešai, todėl negali būti trečiojo asmens komercinė paslaptis ir (ar) konfidenciali informacija. Teisėjų kolegija sutinka su teismų išvadomis, kad perkančioji organizacija nepažeidė VPĮ 6 straipsnio 1 dalies nuostatų, o galutinės kainos sudedamosios dalys negali būti atskleidžiamos, nes tokia informacija yra konfidenciali. Byloje trečiojo asmens konfidencialia nurodyta informacija (rezervavimo sistema, bendradarbiavimo faktas, sąlygos, leidžiančios tiekėjui konkuruoti rinkoje) nėra viešai žinoma ir trečiosioms šalims laisvai prieinama informacija. Dėl to, vadovaujantis VPĮ 19 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 31 straipsnio 7 dalimi, kuriose nustatyta pareiga viešai atskleisti galutinę kainą, neturėtų būti prilyginama pareigai atskleisti ir tos galutinės kainos sudedamąsias dalis, kurios yra dviejų šalių bendradarbiavimo sąlygos ir sudaro galimybę tiekėjams konkuruoti rinkoje. Beje, ir pati ieškovė savo pasiūlyme yra nurodžiusi, kad skrydžio bilietų ir apgyvendinimo viešbučiuose paslaugų kainos yra konfidencialios. Dėl šių argumentų šioje dalyje kasatorės skundas atmestinas ir nagrinėjant bylą iš naujo informacijos konfidencialumo klausimas nesvarstytinas.

 

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

 

n u t a r i a :

 

Panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. birželio 13 d. nutartį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui.

Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

 

 

Teisėjai                                                        Gražina Davidonienė

                                                                      Birutė Janavičiūtė

Egidijus Laužikas


Paminėta tekste:
 • CPK
 • 3K-3-216/2010
 • 3K-3-181/2012
 • CK1 1.116 str. Komercinė (gamybinė) ir profesinė paslaptis
 • 3K-3-495/2013
 • 3K-3-333/2013
 • 3K-3-119/2011
 • 2A-1795/2012
 • 3K-3-231/2011
 • 2A-581/2008