Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: nuasmeninta nutartis byloje [2S-485-123-2012].doc
Bylos nr.: 2S-485-123/2012
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Klaipėdos apygardos teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Kategorijos:

Civilinė byla Nr

Pranešėja V. N. Griškevičienė                                          Civilinė byla Nr. 2S-485-123/2012

Teisėja E. Kazlauskienė                                          (Proceso Nr. 2-06-3-15424-2011-1)                                          Procesinio sprendimo kategorija

                                          103.4; 122.4 (S)

 

 

 

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

 

2012 m. sausio 25 d.

Klaipėda

 

Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Nijolė Griškevičienė, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovės UAB „Grens Cargo“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 28 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Grens Cargo ieškinį atsakovui ITS „Miroslaw Kožuchowski“ dėl be pagrindo įgytos pinigų sumos ir palūkanų priteisimo,

 

nustatė:

 

ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovo 27 967,68 Lt nepagrįstai įgytų piniginių lėšų, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo visos priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1 452 Lt išlaidų už advokato pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas, dokumentų vertimo išlaidas, žyminį mokestį ir kitas bylinėjimosi išlaidas.

Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011-11-28 nutartimi nustatė ieškovei UAB „Grens Cargo“ 7 dienų terminą nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos ieškinio trūkumams pašalinti t. y. pateikti atsakovui nurodytų dokumentų vertimus į jam suprantamą kalbą (lenkų, rusų ar anglų kalbas), nes jie pateikiami kaip ieškinio priedai. Kai dalyvaujantys byloje asmenys, kuriems turi būti įteikti procesiniai dokumentai, nemoka valstybinės kalbos, teismui turi būti pateikti šių dokumentų vertimai į jiems suprantamą kalbą. Pagal 1993-01-26 sudarytos Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos tarptautinės sutarties „Dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos, darbo ir baudžiamosiose bylose“ 4 straipsnio 1 dalį, prie prašymų teikti procesinius dokumentus Lenkijos Respublikoje, pridedamas vertimas į Susitariančiosios Šalies (Lenkijos Respublikos), kuriai pateiktas prašymas, valstybinę kalbą arba rusų ar anglų kalbą. Teismas paaiškino ieškovei, kad teismo nustatytu terminu trūkumų nepašalinus, ieškinys bus laikomas nepaduotu ir grąžintas jį padavusiam asmeniui.

Atskiruoju skundu ieškovė UAB „Grens Cargo“ prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-11-28 nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – priimti ieškovės ieškinį nagrinėti Klaipėdos miesto apylinkės teisme. Nurodo, kad CPK 113 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata byloje dalyvaujantiems asmenims pateikti procesinių dokumentų vertimus į jiems suprantamą kalbą taikytina procesiniams dokumentams, bet ne jų priedams. Teismui turi būti pateikti tik procesinių dokumentų, bet ne jų priedų (rašytinių įrodymų) vertimai į jiems suprantamą kalbą.

 

Atskirasis skundas atmestinas.

 

Byloje kilo ginčas dėl to, ar teismas pagrįstai ieškinio trūkumu laikė ir įpareigojo ieškovę pateikti kartu su ieškiniu teismui pateiktų procesinių dokumentų priedų vertimus į atsakovui suprantamą kalbą.

CPK 113 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad visi procesiniai dokumentai ir jų priedai teismui pateikiami valstybine kalba, išskyrus CPK ir kituose teisės aktuose numatytas išimtis. Teismas nesutinka su apeliantės išvada, kad CPK 113 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata byloje dalyvaujantiems asmenims pateikti procesinių dokumentų vertimus į jiems suprantamą kalbą taikytina procesiniams dokumentams, bet ne jų priedams. Procesinių dokumentų priedams yra taikomos tos pačios taisyklės kaip ir procesiniams dokumentams. Procesinių dokumentų priedų vertimų nepateikimas į adresatui suprantamą kalbą sąlygotų šalių procesinio lygiateisiškumo principo pažeidimus, atsakovas negalėtų tinkamai atsikirsti į pareikštą ieškinį ir tokiu būdu nebūtų įgyvendintas rungtyniškumo principas. 

Atsakovo ITS „Miroslaw Kožuchowski“ buveinė yra Lenkijos Respublikoje. Teismo procesinių dokumentų įteikimą Europos Sąjungos valstybėse, tarp jų ir Lenkijoje, be CPK normų, reglamentuoja ir 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse. Pažymėtina, kad reglamentas taikomas tiesiogiai, t. y. juo nustatoma teisė, kuri visose valstybėse narėse imama taikyti iš karto ir lygiagrečiai su nacionaline teise be jokio pačių valstybių narių valdžios įstaigų įsikišimo. Pagal nurodyto Reglamento 8 straipsnio 1 dalį, gaunančioji agentūra, naudodama Reglamento II priede pateiktą tipinę formą, informuoja adresatą, kad jis gali atsisakyti priimti įteikiamą dokumentą arba grąžinti dokumentą gaunančiajai agentūrai per vieną savaitę, jeigu jis nėra parengtas kalba, kurią supranta adresatas, arba valstybės narės, į kurią kreipiamasi, oficialia kalba, ar viena iš oficialių įteikimo vietos kalbų.

Atsakovas ITS „Miroslaw Kožuchowski“ yra Lenkijos Respublikoje registruotas juridinis asmuo, todėl ieškovė privalo pateikti teismui visų ieškinio priedų, nurodytų skundžiamoje nutartyje, vertimus į lenkų ar kitą atsakovui suprantamą kalbą.

Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo abejoti pirmosios instancijos teismo išvadomis, skundžiama nutartis yra teisėta ir pagrįsta, pagrindo keisti ar naikinti teismo nutartį atskirajame skunde išdėstytais motyvais nėra pagrindo, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 str.             1 d. 1 p.).

 

Vadovaudamasis civilinio proceso kodekso 336339 straipsniais, teismas

 

n  u  t  a  r  i  a :

 

Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

 

 

Teisėja                                                                                                          Virginija Nijolė Griškevičienė