Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2018-10-04][nuasmeninta nutartis byloje][e3K-3-343-690-2018].docx
Bylos nr.: e3K-3-343-690/2018
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyba 191832666 atsakovas
Lietuvos kariuomenė 188732677 atsakovas
UAB „Inoveca Medtechna“ 123549952 Ieškovas
Viešųjų pirkimų tarnyba 188656261 išvadą duodanti institucija
UAB „Mardentas“ 225863550 trečiasis asmuo
UAB „BaltMed“ 302582602 trečiasis asmuo
UAB „SK Impex Service Center“ 111526860 trečiasis asmuo
Kategorijos:
11.1. Bylos dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo ar pakeitimo
2.6.11.4.1. Perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimas ar pakeitimas
2. CIVILINIAI TEISINIAI SANTYKIAI
2.6.11.4. Viešasis pirkimas-pardavimas
2.6. Prievolių teisė
11. BYLOS DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TEISINIŲ SANTYKIŲ
2.6.11. Pirkimas-pardavimas

?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Civilinė byla Nr. e3K-3-343-690/2018

Teisminio proceso Nr. 2-56-3-01154-2017-7

Procesinio sprendimo kategorija 2.6.11.4.1

(S)

 

img1 

 

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2018 m. spalio 4 d.

Vilnius

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Egidijaus Laužiko (pranešėjas), Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė) ir Gedimino Sagačio,

teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Inoveca Medtechnakasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. vasario 27 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Inoveca Medtechna“ ieškinį atsakovei Lietuvos kariuomenės dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys – uždarosios akcinės bendrovės „Mardentas“, „BaltMed“ ir „SK Impex Service Center“, išvadą teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba.

 

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė :

 

I. Ginčo esmė

 

1.       Kasacinėje byloje sprendžiama dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių tiekėjų pasiūlymų (siaurąja prasme) vertinimą, ir proceso teisės normų, nustatančių teisės į teisminę gynybą įgyvendinimo tvarką, aiškinimo bei taikymo.

2.       Ieškovė UAB „Inoveca Medtechna“ (toliau – ieškovė) prašė teismo panaikinti atsakovės Lietuvos kariuomenės dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos (toliau – atsakovė, perkančioji organizacija) 2017 m. rugpjūčio 28 d. ir 2017 m. rugsėjo 27 d. sprendimus; grąžinti šalis į padėtį, buvusią iki ginčijamų sprendimų priėmimo; priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

3.       Ieškovė nurodė, kad atsakovė vykdė atvirą konkursą „Medicinos prietaisų pirkimas“ (toliau – Konkursas), jame, be kitų, siekė įsigyti odontologinės įrangos komplektą (Konkurso 1 dalis). Konkurso sąlygų 2 priede Medicinos prietaisų techninėje specifikacijoje (toliau – Techninė specifikacija), be kitų reikalavimų, buvo nustatyta:

3.1.                      Prekėms būtina pateikti CE sertifikato arba 1993 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvos 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų (toliau – Direktyva 93/42) atitikties deklaracijos kopijas (1 punktas).

3.2.                      Operacinio šviestuvo spalvos temperatūra ne daugiau kaip 5000 K (1.1.4 punkto c papunktis).

3.3.                      Operacinio šviestuvo specialus kompozitų režimas; šviesos srautas ne baltos spalvos, nedarantis įtakos šviesoje kietėjančiai kompozitinei medžiagai – ne mažiau kaip du geltonos spalvos diodai; intensyvumas ne mažiau kaip 20 000 lux (1.1.4 punkto d papunktis).

3.4.                      Operacinio šviestuvo apšvietimo įjungimas (išjungimas) valdomas judesio davikliu ar liečiamu jungikliu prie šviestuvo arba automatiškai, kėdę įjungus į darbinę poziciją ir iš gydytojo instrumentų pulto. Apšvietimo intensyvumo ir specialaus kompozitų režimo valdymas atliekamas liečiamais jungikliais ant šviestuvo ir ant gydytojo instrumentų pulto (1.1.4 punkto e papunktis).

3.5.                      Elektrinio bešepetėlio mikrovariklio su pašvietimu svoris ne daugiau kaip 65 g (1.1.5 punkto e papunktis).

3.6.                      Sodasrovės komplekte du antgaliukai 60o ir 80o kampais (1.3 punkto c papunktis).

4.       Konkurso 1 dalies pasiūlymus pateikė ieškovė, UAB Mardentas“, UAB BaltMed“, UAB „SK Impex Service Center“ ir A. Grigaliūno įmonė „Gristoma“. Atsakovė 2017 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu atmetė ieškovės pasiūlymą dėl jo neatitikties Techninės specifikacijos 1.1.4 punkto d, e papunkčių reikalavimams ir sudarė pasiūlymų eilę.

5.       Ieškovė, nesutikdama su šiuo sprendimu, 2017 m. rugsėjo 13 d. pateikė pretenziją, joje nurodė, kad: 1) ieškovės pasiūlytas šviestuvas MAIA LED atitiko Techninės specifikacijos 1.1.4 punkto d papunkčio reikalavimą, nes Techninėje specifikacijoje nebuvo nurodyta, kokiu būdu turi būti gaunami du geltonos spalvos diodai su filtru ar be filtro; 2) pasiūlymas atitinka Techninės specifikacijos 1.1.4 punkto e papunkčio reikalavimą dėl liečiamo jungiklio, nes siūlomas šviestuvas įjungiamas (išjungiamas) liečiamu jungikliu ant šviestuvo ir instrumentų pulto, taip pat asistento stalelyje yra šviestuvo įjungimo (išjungimo) mygtukas; 3) trečiųjų asmenų UAB ,,SK Impex Service Center“ ir UAB ,,BaltMed“ pasiūlyti „Sirona“ prietaisai neatitinka Techninės specifikacijos 1.1.5 punkto e papunkčio reikalavimo, nes mikrovariklio BL ISO E svoris 81 g, o ne 65 g; 4) UAB ,,SK Impex Service Center“ ir UAB „BaltMed“ pasiūlytas šviestuvas LED view Plus neatitinka Techninės specifikacijos 1.1.4 punkto c, d papunkčių reikalavimų, nes jame nėra dviejų geltonos spalvos diodų, šviesos intensyvumas kompozitų režimu  tik 10 000 lux (reikalaujama ne mažiau kaip 20 000 lux), spalvos temperatūra viršija reikalaujamus 5000 K (atitinka tik 1 lygis, kiti du – viršija); 5) UAB ,,SK Impex Service Center“ pasiūlyta sodasrovė KaVo PROPHYflex neturi antgalių 60o ir 80o kampais (komplektuojama su 1 nenurodyto kampo antgaliu); 6) UAB ,,Mardentas“ nėra pateikęs II a klasės odontologinio įrenginio „A200/300 CE sertifikato ar atitikties deklaracijos. 

6.       Kadangi atsakovė 2017 m. rugsėjo 27 d. sprendimu atmetė ieškovės pretenziją, tai ieškovė kreipėsi į teismą. Ieškinyje nurodė, kad jos pasiūlytas šviestuvas buvo lygiavertis, atitiko Techninės specifikacijos reikalavimus ir užtikrino perkančiosios organizacijos tikslus, perkančioji organizacija per siaurai aiškino Techninės specifikacijos reikalavimus, nepagrįstai sprendė, kad buvo pateiktas alternatyvus pasiūlymas. Atsakovė per plačiai aiškino Techninės specifikacijos 1.1.5 punkto reikalavimus (nurodė, kad mikrovariklio svoris bus vertinamas be visų jo sudedamųjų dalių), leido UAB „SK Impex Service Center“ ir UAB „BaltMed“ po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pakeisti savo pasiūlymus taip, kad iš neatitinkančių jie tapo atitinkantys Konkurso sąlygų reikalavimus, t. y. vietoj pasiūlymuose nurodytų standartinių šviesos režimų (10 000 lux) leido patiekti specialiai pagal perkančiosios organizacijos poreikius suformuotus šviesos režimus (20 000 lux), pridėti papildomus antgaliukus 60o ir 80o kampais, kurie nebuvo nurodyti pasiūlyme, taip pat priėmė Konkurso dalyvių parengtus įrodymus, nors jie nėra tinkami atitikčiai Techninės specifikacijos reikalavimams pagrįsti.

 

II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė

 

7.       Kauno apygardos teismas 2017 m. gruodžio 12 d. sprendimu ieškinį atmetė; paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

8.       Teismas sprendė, kad Konkursą vykdžiusi Lietuvos kariuomenės dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyba yra tinkama atsakovė byloje (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 29 straipsnis), nes ji yra įtraukta tiek į Juridinių asmenų registrą (kaip Lietuvos kariuomenės struktūrinis padalinys), tiek į Perkančiųjų organizacijų sąrašą, patvirtiną Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 4-72.

9.       Teismas nurodė, kad iš Techninės specifikacijos 1.1.4 punkto d papunkčio reikalavimo matyti, jog geltonos spalvos diodai turi būti įmontuoti į patį šviestuvą ir taip užtikrinti specialų kompozitų režimą. Teismo vertinimu, šį reikalavimą perkančioji organizacija nurodė tam, kad nebūtų daroma įtaka šviesoje kietėjančiai kompozitinei medžiagai. Ieškovė pasiūlė šviestuvą su papildomai uždedamu geltonos spalvos antipolimerizaciniu filtru, tačiau toks filtras (gaubtas), anot teismo, yra kitoks techninis sprendimas nei reikalaujamas, nepakeičia įmontuotų diodų spalvos ir neatitinka Techninės specifikacijos nuostatų. Ieškovė nepagrindė, kad jos pasiūlyto būdo veikimo mechanizmas, poveikis, savybės ir kt. iš esmės yra tokie patys kaip ir įmontuotų diodų. Geltonos spalvos gaubtas dėl savo techninio pritaikymo ir naudojimo būdo (išorinis) gali būti paveiktas išorinių aplinkybių ir per tam tikrą laiką gali prarasti reikalaujamas savybes.

10.       Teismas pažymėjo, kad pagal Techninės specifikacijos 1.1.4 punkto e papunktį apšvietimo intensyvumo ir specialaus kompozitų režimų valdymas turi būti atliekamas liečiamais jungikliais ant šviestuvo ir ant gydytojo instrumentų pulto. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad pretenzijoje ieškovė nurodė, jog jos pasiūlymas atitinka šį reikalavimą, nes jungiklis įmontuotas ant šviestuvo ir instrumentų valdymo pulto, taip pat asistento stalelyje yra šviestuvo įjungimo (išjungimo) mygtukas, o ieškinyje ir dublike pateikė naujus, pretenzijoje neiškeltus ir perkančiosios organizacijos neišnagrinėtus argumentus, kad Techninėje specifikacijoje nurodyta jungiklio sąvoka abstrakti, nesuprantama.

11.       Teismas pripažino nepagrįstu ieškovės aiškinimą, kad tiek svirtinį, tiek kitokios rūšies jungiklį reikia mechaniškai paveikti – paliesti, todėl nė vienas Konkurso dalyvių siūlomas šviestuvas negali būti įjungtas be mechaninio judesio. Anot teismo, pagal Techninės specifikacijos 1.1.4 punkto e papunktį pats įjungimo veiksmas turi įvykti prisilietus prie jungiklio. Iš ieškovės pasiūlymo duomenų teismas sprendė, kad pasiūlyto šviestuvo svirties prilietimas jo neįjungs ir neišjungs, reikės papildomų judesių, o tai galimai sukels nepatogumų šviestuvą naudojančiam personalui. Remdamasis šiais argumentais, teismas sprendė, kad ieškovės siūlytas šviestuvas neatitinka Techninės specifikacijos 1.1.4 punkto e papunkčio reikalavimo.

12.       Dėl Techninės specifikacijos 1.1.5 punkto e papunkčio reikalavimo teismas pažymėjo, kad jame nustatytas maksimalus paties variklio svoris (65 g); tam, kad jis galėtų tinkamai veikti, yra jungiamas prie adapterio ir kitų prietaisų visumos. Teismas nustatė, kad UAB SK Impex Service Center“ ir UAB BaltMed“ pasiūlyto modelio variklio (kartu su adapteriu, kuris sveria apie 18 g) svoris yra 81 g, todėl sprendė, jog pasiūlyto variklio svoris yra mažesnis nei 65 g ir atitinka Techninės specifikacijos 1.1.5 punkto e papunkčio reikalavimus. Ieškovė nepateikė jokių objektyvių duomenų, kurie patvirtintų jos argumentus arba paneigtų, kad variklio BL ISO E svoris be adapterio yra 81 g.

13.       tiekėjų UAB SK Impex Service Center“ ir UAB BaltMed“ pasiūlyto šviestuvo LED view Plus techninių parametrų teismas nustatė, kad jame yra sumontuoti 4 spalvas keičiantys LED diodai, tiek šviesos intensyvumas, tiek temperatūra gali būti reguliuojami nepriklausomai vienas nuo kito. Pasiūlyto šviestuvo šviesos intensyvumo skalė  nuo 5000 iki 40 000 lux (intensyvumo dydžiai 5000 lux, 10 000 lux, 15 000 lux, 20 000 lux, 25 000 lux, 30 000 lux ir 40 000 lux), todėl aplinkybės, kad techninių parametrų skiltyje Apšvieta kompozito režime nurodyta 10 000 lux, teismas nevertino kaip maksimalaus galimo apšvietos intensyvumo kompozito režimu. Skiltyje „Apšvieta kompozito režime“ nurodytas tik apytikslis liuksų dydis, tai nereiškia, kad UAB SK Impex Service Center“ ir UAB BaltMed“ pasiūlyto šviestuvo maksimalus šviesos intensyvumas specialaus kompozito režimu gali būti tik 10 000 lux.

14.       Teismas atmetė ieškovės argumentus, kad pasiūlytas šviestuvas neatitinka Techninės specifikacijos 1.1.4 punkto c papunkčio reikalavimo, pažymėjo, jog taip būtų, jeigu visi šviestuvo spalvos temperatūros lygiai viršytų 5000 K rodiklį. Kadangi spalvos temperatūros pirmasis lygis yra 4600 K (neviršija Techninės specifikacijos 1.1.4 punkto c papunktyje nustatyto dydžio), tai aplinkybę, jog galima pasirinkti didesnę apšvietą ir spalvos temperatūrą, teismas vertino kaip suteikiančią galimybę plačiau panaudoti siūlomą prietaisą; atskirai reguliuojant ryškumą bei spalvos temperatūrą galimos įvairios kombinacijos. Teismas pažymėjo, kad kompozito funkcija gaunama ir atitinka tarptautinį standartą ISO 9680:2014.

15.       Teismas nesutiko su ieškove, kad UAB SK Impex Service Center“ pasiūlymas neatitiko Techninės specifikacijos 1.3 punkto reikalavimų, nes pasiūlyta sodasrovė KaVo PROPHYflex neturi antgalių 60o ir 80o kampais, o po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos UAB SK Impex Service Center“ neturėjo teisės pakeisti savo pasiūlymo. Teismas nustatė, kad atsakovė 2017 m. rugpjūčio 10 d. raštu prašė UAB SK Impex Service Center“, be kitų, papildomai pateikti sodasrovės gamintojo dokumentus apie siūlomos prekės atitiktį Techninės specifikacijos 1.3 punkto b, c papunkčių reikalavimams, o 2017 m. rugsėjo 20 d. raštu prašė patikslinti duomenis dėl siūlomo mikrovariklio svorio, taip pat patvirtinti, kad tiekiant prekes bus įvykdytas Techninės specifikacijos 1.3 punkto c papunkčio reikalavimas dėl antgaliukų kampų. Teismo vertinimu, prašytas patikslinimas negali būti laikomas Konkurso sąlygos pakeitimu. Toks perkančios organizacijos pasiūlymas pripažintinas ne sprendimu leisti tiekėjui paaiškinti pasiūlymą arba to neleisti, o įvertinimu, ar pasiūlymo trūkumo pobūdis leidžia jį pataisyti. Dėl to teismas padarė išvadą, kad, gavusi atsakymą (paaiškinimą) dėl pasiūlymo atitikties Konkurso sąlygų reikalavimams, perkančioji organizacija neturėjo pagrindo juo netikėti ir jo nevertinti.

16.       Teismas nurodė, kad pagal preliminariosios sutarties 2.2.3 ir 7.2.4 punktų nuostatas ši sutartis gali būti nutraukta, jei pardavėjas jos galiojimo laikotarpiu neišlaiko pasirašant sutartį buvusių organizacinių ir techninių gebėjimų bei pajėgumų arba pardavėjo kvalifikacija neatitinka Konkurso sąlygose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų. Šios nuostatos patvirtina, kad net kai preliminarioji sutartis yra pasirašyta, paaiškėjus, jog Konkursą laimėjęs tiekėjas neatitinka visų Konkurso sąlygų reikalavimų, yra pagrindas nutraukti su juo sudarytą sutartį.

17.       Nagrinėdamas ieškovės argumentą, kad odontologinis įrenginys „A-dec 200“ ar „A-dec 300“ (IIa klasės medicinos prietaisas) gaunamas sujungus I ir IIa klasės prietaisus, tačiau UAB Mardentas“ nėra pateikusi IIa klasės prietaiso A200/300 CE sertifikato ar atitikties deklaracijos (pateikta I ir IIa klasės mazgų deklaracija), o A-dec interneto puslapyje ir bukletuose nėra nurodytas modelis „A-dec 200/300“, teismas nustatė, jog UAB ,,Mardentas“ dėl Konkurso 1 dalies pasiūlė sukomplektuotą odontologinį įrenginį, pažymėjo, kad Konkurso sąlygose neįtvirtinta, jog perkamas objektas turi būti nekomplektuojamas. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad UAB „Mardentas“ pateiktoje EB atitikties deklaracijoje nurodyta, kokiai gaminio klasei priklauso konkrečios siūlomo objekto komplektuojamos dalys (I klasei ar IIa klasei), pažymėta, jog atitikties deklaracija yra išduota gamintojai bendrovei „Adec, Inc“ prisiimant išimtinę atsakomybę, gaminys atitinka Direktyvos 93/42 ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo reikalavimus. Taip pat byloje pateiktas visiškos kokybės užtikrinimo sistemos aprobavimo sertifikatas. Iš šių duomenų teismas sprendė, kad UAB „Mardentas“ yra pateikusi tiek Atitikties deklaraciją, tiek CE sertifikatą.

18.       Teismas nurodė, kad Medicinos priemonių (prietaisų) saugos techniniame reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. V-18 (toliau – Saugos reglamentas), įgyvendinančiame Direktyvą 93/42, nereikalaujama, jog odontologinė sistema būtų laikoma IIa klasės prietaisu; būtina, kad kartu sumontuoti skirtingi komponentai atitiktų bendruosius reikalavimus dėl odontologinės įrangos saugos ir veikimo lygio. Pagal Saugos reglamento 9 priedo 9.1 punktą, jeigu medicinos prietaisas yra skirtas naudoti kartu su kitu medicinos prietaisu, tai klasifikavimo taisyklės taikomos kiekvienam medicinos prietaisui atskirai. Kadangi UAB „Mardentas“ pateikė CE sertifikatus, o Techninės specifikacijos 1 punkte nebuvo nustatytas reikalavimas dėl konkrečios medicinos prietaiso saugos klasės, tai teismas konstatavo, kad perkančioji organizacija pagrįstai sprendė, jog UAB Mardentas“ siūlomos prekės atitinka Techninės specifikacijos 1 punkto reikalavimą.

19.       Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą pagal ieškovės apeliacinį skundą, 2018 m. vasario 27 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 12 d. sprendimą paliko nepakeistą; paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

20.       Teisėjų kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo išvadomis, padarytomis vertinant ieškovės pasiūlymo atitiktį Techninės specifikacijos 1.1.4 punkto d papunkčio reikalavimui (šios nutarties 9 punktas), nurodė, kad UAB ,,Mardentas“ pasiūlytos odontologinės įrangos šviestuvas turi gamintojo įmontuotus geltonos spalvos šviesos diodus, todėl atmetė ieškovės argumentus, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neįvertino aplinkybės, kad analogiškas UAB „Mardentas“ siūlomas filtruotos baltos šviesos šviestuvas buvo pripažintas atitinkančiu Techninės specifikacijos reikalavimus, pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus.

21.       Teisėjų kolegija pritarė pirmosios instancijos teismo argumentams, nurodytiems vertinant tiekėjų pasiūlymų atitiktį Techninės specifikacijos 1.1.4 punkto e papunkčio, 1.1.5 punkto e papunkčio reikalavimams (šios nutarties 10–13 punktai). Kolegija atkreipė dėmesį į tai, kad ieškovė pretenzijoje nebuvo nurodžiusi argumentų, jog atsakovės sprendimas pripažinti UAB „SK Impex Service Center“ ir UAB „BaltMed“ pasiūlymų atitiktį (mikrovariklio svorio reikalavimui) yra nepagrįstas, nes jis priimtas neįvertinus aplinkybės, jog mikrovariklio negalima atjungti nuo ISO adapterio. Kolegija plačiau nepasisakė dėl naujų, pretenzijoje nenurodytų argumentų.

22.       Kadangi ieškovė pirmosios instancijos teisme neginčijo UAB „SK Impex Service Center“ teisės atstovauti gamintojui ir tiekti „Sirona prekes, tai kolegija nenagrinėjo naujų, pretenzijoje nenurodytų argumentų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 4233 straipsnio 2 dalis).

23.       Kolegija atmetė ieškovės argumentus, kad pirmosios instancijos teismas priėmė nemotyvuotą sprendimą, neatsižvelgė į ieškovės pateiktus įrodymus, pažeidė materialiosios teisės normas (VPĮ 25 straipsnio 4 dalis) ir nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos. Kolegija konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas atskleidė bylos esmę, nurodė esminius argumentus dėl ieškinio nepagrįstumo, todėl vien aplinkybė, jog ieškovė nesutinka su teismo sprendimu, neteikia pagrindo spręsti, kad jis yra netinkamai ar nepakankamai motyvuotas.

 

III. Kasacinio skundo ir atsiliepimų į jį teisiniai argumentai

 

24.       Kasaciniu skundu ieškovė prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. vasario 27 d. nutartį ir Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 12 d. sprendimą bei priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti; priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

24.1.                      Teismai nevertino, ar ieškovės pasiūlyta prekė gali būti pripažinta lygiaverte perkančiosios organizacijos reikalaujamam pirkimo objektui ir taip paneigė lygiavertiškumo institutą viešuosiuose pirkimuose (VPĮ 25 straipsnis). Teismai nesivadovavo kasacinio teismo praktika, pagal kurią tuo atveju, jei tiekėjo siūlomas pirkimo objektas iš tiesų lygiavertis perkančiosios organizacijos siekiamiems tikslams ir funkciniams reikalavimams, tokiu jis ir turi būti pripažįstamas, nepriklausomai nuo prekių, paslaugų ar darbų svarbos (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. lapkričio 11 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-584-378/2015); pasiūlymų lygiavertiškumas vertinamas atsižvelgiant ne tik į VPĮ nuostatas, pirkimo sąlygos tekstinę išraišką, jos turinį, bet ir į perkančiosios organizacijos siekiamą tikslą atitinkamą nuostatą įtvirtinti (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. sausio 31 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-12/2014).

24.2.                      Teismai vertino tik atsakovės argumentus, kad ieškovės pasiūlytas objektas neatitinka Techninės specifikacijos 1.1.4 punkto d, e papunkčių reikalavimų, juos skaitant pažodžiui, tačiau neatsižvelgė į tai, jog pasiūlyti sprendiniai, nors pažodžiui ir nėra identiški Techninės specifikacijos reikalavimams, tačiau užtikrino perkančiosios organizacijos poreikius ir tikslus užtikrina kompozitinės medžiagos nekietėjimą, apšvietimo intensyvumo ir specialaus kompozitų režimo valdymą liečiamais jungikliais ant šviestuvo ir ant gydytojo instrumentų pulto.

24.3.                      Teismai sprendė, kad ieškovės pasiūlymas neatitinka reikalavimų, nes operacinis šviestuvas neturi geltonos spalvos diodų, tačiau UAB „Mardentas“ pasiūlymą, kuriame nurodytas operacinis šviestuvas taip pat neturi geltonos spalvos diodų, vertino kaip tinkamą. Tai lėmė situaciją, kai ieškovės ir UAB „Mardentas“ siūlomi sprendiniai, nors yra analogiški, buvo vertinti skirtingai, pažeidžiant lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis).

24.4.                      Teismai, pripažindami ieškovės pasiūlymo atmetimą teisėtu, vertino, ar siūlomas sprendinys (gaubtas) techniškai visą laiką atitiks kokybės reikalavimus, ir taip išėjo už savo kompetencijos ribų, nes teismas nėra institucija, kuri vertina medicinos prietaisų kokybę bei atitiktį specialiesiems reikalavimams; toks teismų veikimas neatitinka naujausios kasacinio praktikos dėl situacijų, kurioms reikalingos specialiosios žinios, nagrinėjimo (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gegužės 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-220-248/2017).

24.5.                      Teismai, spręsdami, kad UAB „SK Impex Service Center“ ir UAB „BaltMed“ pasiūlymai atitinka Techninės specifikacijos 1.1.5 punkto e papunkčio, 1.1.4 punkto d papunkčio bei 1.3 punkto reikalavimus, vadovavosi vien juos pateikusių Konkurso dalyvių paaiškinimais, o ne gamintojų dokumentais, nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos dėl įrodymų tinkamumo ir pakankamumo (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2011; kt.). Byloje esantys įrodymai (gamintojų dokumentai) nepatvirtina Konkurso dalyvių paaiškinimų turinio teisėtumo, priešingai, pagrindžia, kad UAB „SK Impex Service Center“ ir UAB „BaltMedpasiūlymai neatitinka Techninės specifikacijos reikalavimų (mikrovariklių Motor BL ISO E gamintojas nustatė tik bendrą jų svorį (81 g) ir niekur nenurodė mikrovariklio svorio be ISO adapterio; šviesos intensyvumas kompozito režimu galėjo būti 10 000 lux (kituose režimuose – iki 40 000 lux); gaminys KaVo PROPHYflex neturi antgaliukų 60? ir 80? kampais, jis komplektuojamas tik su vienu nenurodyto kampo antgaliu).

24.6.                      Teismai apribojo ieškovės teisės į teisminę gynybą įgyvendinimą, nes nevertino jos argumentų dėl UAB „SK Impex Service Center“ teisės atstovauti siūlomo mikrovariklio ir šviestuvo gamintojui, taip pat dėl UAB „Mardentas“ pradėto ikiteisminio tyrimo dėl galimai suklastotų atstovavimą gamintojui patvirtinančių dokumentų; šių argumentų ieškovė objektyviai negalėjo nurodyti ikiteisminio nagrinėjimo metu. Pagal kasacinio teismo praktiką, ginčo išsprendimo aplinkybių, kurios paaiškėja tik teisminio proceso metu, nenurodymas ikiteisminėje stadijoje per se (savaime) nereiškia jų atmetimo, jeigu nurodytos aplinkybės nebuvo žinomos anksčiau, ypač tuo atveju, kai iš nurodytų aplinkybių akivaizdus atsakovės veiksmų neteisėtumas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-543/2015). Remdamiesi CPK 4238 straipsnio 2 dalimi, teismai privalėjo įvertinti ieškovės pateiktus argumentus dėl naujai paaiškėjusių aplinkyb.

25.       Atsakovė atsiliepime į kasacinį skundą prašo kasacinį skundą atmesti; Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. vasario 27 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

25.1.                      Ieškovės argumentai dėl pasiūlymų lygiavertiškumą reglamentuojančių teisės normų pažeidimo (šios nutarties 24.1, 24.3 punktai) nepagrįsti, nes nurodyti neįvertinus UAB Mardentaspasiūlyto A-dec šviestuvo aprašymo ir schemos, patvirtinančių, kad jo korpuse yra integruoti 8 diodai, šviečiantys balta spalva, ir 4 diodai, šviečiantys geltona spalva, o juos visus dengia vienas skaidrus apsauginis gaubtas, taigi, kaip pagrįstai sprendė teismai, šviestuvas atitinka nustatytus reikalavimus.

25.2.                      Remiantis VPĮ 25 straipsnio 4 dalimi, pareiga įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė, kyla ją siūlančiam tiekėjui. Nors ieškovė neįrodinėjo siūlomos prekės lygiavertiškumo, Viešojo pirkimo komisija vertino siūlomą prekę ir priėmė sprendimą, kad ji nėra lygiavertė (specialaus kompozitų režimo valdymas šviestuve galimas tik valdymo svirtimi, be to, apšvietimo intensyvumo ir specialaus kompozitų režimo valdymas liečiamais jungikliais gydytojo instrumentų pulte įmanomas tik papildomai uždedant ar nuimant specialų filtrą). Ieškovė dėl savo pasiūlymo lygiavertiškumo tik deklaratyviai nurodė, kad jis toks yra, bet nepateikė jokių objektyvių, patikrinamų duomenų.

25.3.                      Iš ieškovės argumentų galima spręsti, kad bet koks šviestuvas, užtikrinantis kompozitinės medžiagos nekietėjimą, yra lygiavertis Techninėje specifikacijoje apibrėžtam šviestuvui. Toks aiškinimas neatitik realybės, reikšmingai pažeistų viešųjų pirkimų principus ir iškreiptų konkurenciją, nes perkančioji organizacija būtų apribota įsigyti modernesnę, patogesnę naudoti prekę. Ieškovė (profesionali viešųjų pirkimų dalyvė), teikdama prekę, neatitinkančią Konkurso sąlygų reikalavimų, žinojo ar turėjo žinoti, kad jos pasiūlymas bus atmestas, jei ji nesugebės įrodyti jo lygiavertiškumo.

25.4.                      Ieškovė netinkamai aiškina, kad Techninės specifikacijos 1.1.4 punkto e papunkčio reikalavimą iš esmės atitinka bet koks jungiklis; remiasi interneto svetainėje nurodyta bendrine jungiklio sąvoka, nors atsakovė Techninėje specifikacijoje nurodė, jog apšvietimo įjungimas (išjungimas) valdomas liečiamu jungikliu prie šviestuvo. Ieškovė dirbtinai kelia abejones dėl liečiamo jungiklio sąvokos; įrenginiai ir jų sprendiniai, apibūdinami žodžiu „liečiamas“, reiškia įrenginį, kuris yra jautrus lietimui ir temperatūrai bei valdomas lietimu. Ieškovės pasiūlytas jungiklis, kurį galima paliesti, neatitinka nustatytų reikalavimų, nes neatlikus mechaninio judesio prietaisas neįsijungia; pasiūlymo techninėje dokumentacijoje aiškiai matoma svirtis ir toks jungiklis vadinamas svirtiniu, jo techninis veikimas skiriasi nuo liečiamo jungiklio.

25.5.                      Teismai, vertindami kitų tiekėjų pasiūlymų atitik Techninės specifikacijos 1.1.4 punkto d papunkčio ir 1.1.5 punkto e papunkčio reikalavimams, vadovavosi ne tik tiekėjų paaiškinimais, bet atsižvelgė ir į papildomai pateiktus dokumentus. Kasaciniame skunde nepagrįstai keliami fakto klausimai dėl aplinkybių, kurios bylą nagrinėjusių teismų buvo tinkamai nustatytos.

25.6.                      Byloje nėra duomenų, kad ieškovė nebūtų galėjusi šios nutarties 24.6 punkte nurodytų įrodymų pateikti ikiteisminėje ginčo stadijoje; argumentai, kad UAB SK lmpex Service Center tariamai neturi teisės atstovauti gamintojui, buvo nurodyti motyvuojant ieškovės atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Apeliacinės instancijos teismas pagrįstai atsisakė nagrinėti pretenzijoje nenurodytus motyvus. Be to, kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, tiekėjui neišlaikius organizacinio ar techninio gebėjimo vykdyti sutartį, ši galėtų būti nutraukta, o tiekėjui kiltų civilinė atsakomybė (šios nutarties 16 punktas).

26.       Trečiasis asmuo UAB „Mardentasatsiliepime į kasacinį skundą prašo kasacinį skundą atmesti; priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

26.1.                      Ieškovė praleido nuo 2017 m. liepos 1 d. galiojančio VPĮ 102 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą ieškinio senaties terminą, todėl, atsakovei ir trečiajam asmeniui prašant, tai buvo savarankiškas ieškinio (taigi ir kasacinio skundo) atmetimo pagrindas.

26.2.                      Ieškovė nepagrįstai nurodo, kad trečiojo asmens pasiūlytas operacinis šviestuvas yra analogiškas ieškovės šviestuvui, šio savo teiginio nepagrindžia jokiais bylos įrodymais. UAB „Mardentas pasiūlyme pateiktas A-dec šviestuvo aprašymas ir schemos patvirtina, kad šis šviestuvas atitinka Konkurso sąlygų reikalavimus; šios išvados nepaneigia deklaratyvūs ieškovės teiginiai (šios nutarties 24.4 punktas). Ieškovė siūlo kitokios konstrukcijos šviestuvą, kurio diodai šviečia balta šviesa, o tam, kad šviesa būtų geltona, uždedami papildomi geltoni plastikiniai gaubtai. Teismai pagrįstai sprendė, kad ieškovė pateikė kitokį šviestuvo sprendinį nei UAB Mardentas“ ir šie sprendiniai nėra lygiaverčiai.

26.3.                      Ieškovės iškeltas trečiojo asmens atstovavimo gamintojai bendrovei Chirana Medical a. s.“ faktas nesusijęs su šioje byloje kilusiu ginču; nurodytas atstovavimo dokumentas buvo pateiktas kitos perkančiosios organizacijos vykdytame pirkime. Be to, šis argumentas nebuvo pateiktas nei pretenzijoje, nei ieškinyje, todėl jis išeina už bylos nagrinėjimo ribų. Deklaratyvūs kasacinio skundo argumentai, kad ieškovė neva tik po ieškinio pateikimo sužinojo apie naują pagrindą ginčyti Konkurso procedūras, neatitinka tikrovės, ieškovė nenurodė, kada jai paaiškėjo galimai netinkamo atstovavimo gamintojai bendrovei „Chirana Medical a. s.“ faktas.

26.4.                      Kasacinio skundo reikalavimas tenkinti ieškinį visa apimtimi yra nepagrįstas, nes juo neskundžiama teismų procesinių sprendimų dalis, kuria atmesti ieškinio argumentai dėl UAB „Mardentas“ siūlomos įrangos sertifikavimo (siūlomos įrangos CE sertifikato), taigi su šia procesinių sprendimų dalimi ieškovė sutiko.

27.       Kitų atsiliepimų į kasacinį skundą įstatymų nustatyta tvarka negauta.

 

Teisėjų kolegija

 

k o n s t a t u o j a :

 

IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

 

28.       Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl tiekėjų pasiūlymų siaurąja prasme (techninių pasiūlymų duomenų) vertinimo.

29.       Bylą nagrinėję teismai sprendė, kad perkančioji organizacija pagrįstai atmetė ieškovės pasiūlymą, kaip neatitinkantį Techninės specifikacijos 1.1.4 punkto d ir e papunkčių reikalavimų, o trečiųjų asmenų UAB Mardentas“, UAB BaltMed“ ir UAB „SK Impex Service Center“ pasiūlymus pagrįstai pripažino atitinkančiais Konkurso reikalavimus ir šias tiekėjas įtraukė į sudarytą pasiūlymų eilę.

30.       Ieškovė, nesutikdama su teismų atliktu vertinimu ir padarytomis išvadomis, pateikė kasacinį skundą, kuriame išdėstė argumentus dėl, pirma, VPĮ 25 straipsnyje įtvirtinto lygiavertiškumo instituto netinkamo taikymo, antra, lygiateisiškumo principo pažeidimo vertinant skirtingų tiekėjų pasiūlytus analogiškus sprendinius, trečia, nukrypimo nuo kasacinio teismo praktikos dėl viešojo pirkimo dalyvių pareigos įrodyti pasiūlymų atitiktį pirkimo sąlygų techniniams reikalavimams, ketvirta, ieškovės teisės į teisminę gynybą įgyvendinimo apribojimo.

 

Dėl tiekėjų pasiūlymų lygiavertiškumo viešojo pirkimo sąlygoms vertinimo, lygiateisiškumo principo pažeidimo

 

31.       VPĮ 25 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kai perkančioji organizacija nurodo technines specifikacijas, vadovaudamasi šio straipsnio 3 dalies 1 punkto reikalavimais, ji neturi teisės atmesti pasiūlymo dėl to, kad siūlomos prekės, paslaugos, ar darbai neatitinka nurodytų techninių specifikacijų, kuriomis ji rėmėsi, jeigu dalyvis savo pasiūlyme bet kokiomis perkančiajai organizacijai tinkamomis priemonėmis įrodo, kad jo pasiūlyti sprendimai yra lygiaverčiai ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

32.       Kasacinis teismas savo praktikoje aiškindamas šią normą laikosi pozicijos, kad perkančiosios organizacijos negali atmesti tiekėjo pasiūlymo tik tuo pagrindu, kad siūlomi pirkimo objekto savybės, parametrai ar sprendimai nėra identiški nurodytoms pirkimo sąlygoms (techninei specifikacijai), jeigu dalyvis savo pasiūlyme bet kokiomis perkančiajai organizacijai tinkamomis priemonėmis įrodo, jog jo pasiūlyti sprendimai yra lygiaverčiai perkančiosios organizacijos siekiamam rezultatui ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus; nors neginčytina perkančiosios organizacijos siekiamų tikslų svarba, tačiau dėl jos neturi esmingai skirtis VPĮ 25 straipsnio nuostatų taikymas; jei tiekėjo siūlomas pirkimo objektas iš tiesų lygiavertis perkančiosios organizacijos siekiamiems tikslams ir funkciniams reikalavimams, tokiu jis ir turi būti pripažįstamas, nepriklausomai nuo prekių, paslaugų ar darbų svarbos; neidentiškais parametrais apibūdinto pasiūlymo pateikimas VPĮ 25 straipsnio prasme savaime nereiškia kitų tiekėjų teisių pažeidimo, priešingai – atspindi jų konkurenciją; lygiateisiškumo principas viešųjų pirkimų srityje reiškia reikalavimą vienodai vertinti tiekėjų pasiūlymus, kurie yra lygiaverčiai ar iš esmės vienodai konkurencingi, nebent skirtingą jų vertinimą būtų galima pateisinti (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-96-916/2015 ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką).

33.       Tiekėjams kyla pareiga įrodyti siūlomų prekių lygiavertiškumą perkančiosios organizacijos apibūdintam pirkimo objektui ir išviešintiems jo įsigijimo tikslams, bet ne šių identiškumą; jei perkančioji organizacija vertina, kad tiekėjo pateikiamais duomenimis neįrodytas siūlomos prekės lygiavertiškumas, ji šią poziciją turi detaliai pagrįsti, be kita ko, pateikdama jos turimus įrodymus, o teismai turi išsamiai visus byloje pateiktus duomenis vertinti tarpusavyje (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. lapkričio 11 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-584-378/2015 ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką).

 

1)       dėl ieškovės pasiūlymo atitikties Techninės specifikacijos 1.1.4 punkto d papunkčio reikalavimui

 

34.       Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovė pasiūlė šviestuvą MAIA LED su papildomai uždedamu geltonos spalvos antipolimerizaciniu filtru ir nurodė, jog toks techninis sprendimas yra lygiavertis 1.1.4 punkto d papunkčio reikalavimui turėti ne mažiau kaip du geltonos spalvos diodus (šios nutarties 3.3 punktas), nes siūlomas filtras užtikrina, kad nebūtų daroma įtaka šviesoje kietėjančiai kompozitinei medžiagai. Teismai, pritardami perkančiosios organizacijos sprendimui atmesti ieškovės pasiūlymą, sprendė, kad toks filtras (gaubtas) yra kitoks techninis sprendimas nei reikalaujamas, nepakeičia įmontuotų diodų spalvos ir neatitinka Techninės specifikacijos nuostatų, be to, gaubtas dėl savo techninio pritaikymo ir naudojimo būdo per tam tikrą laiką gali prarasti reikalaujamas savybes.

35.       Kasaciniame skunde ieškovė siekia įrodyti, kad tiek perkančioji organizacija, tiek teismai netinkamai įvertino aplinkybę, ar jos siūlomo operacinio šviestuvo sprendiniai atitinka Techninės specifikacijos 1.1.4 punkto d papunkčio reikalavimą. Anot ieškovės, teismai nepagrįstai neatsižvelgė į perkančiosios organizacijos pareigą priimti tiekėjų siūlomus pirkimo objektus, lygiaverčius perkančiosios organizacijos siekiamiems tikslams ir funkciniams reikalavimams (VPĮ 25 straipsnio 4 dalis).

36.       Teisėjų kolegija, įvertinusi teismų išvadas, padarytas vertinant skundžiamą perkančiosios organizacijos sprendimą dėl ieškovės pasiūlymo atmetimo dėl jo neatitikties Techninės specifikacijos 1.1.4 punkto d papunkčio reikalavimui, sprendžia, kad jos neatitinka pirmiau aptartos kasacinio teismo praktikos dėl VPĮ 25 straipsnio 4 dalies aiškinimo ir taikymo.

37.       Pažymėtina, kad Techninės specifikacijos 1.1.4 punkto d papunktyje buvo nustatyta perkamos įrangos savybė, jog siūlomo šviestuvo šviesos srautas būtų ne baltos spalvos – nedarytų įtakos šviesoje kietėjančiai kompozitinei medžiagai; ją užtikrinantis techninis reikalavimas – ne mažiau kaip du geltonos spalvos diodai. Taigi reikalavimu, kad šviestuve būtų ne mažiau kaip du geltonos spalvos diodai, perkančioji organizacija visų pirma siekė užsitikrinti, kad šviestuvo šviesos srautas būtų ne baltos spalvos ir jį naudojant nekietėtų kompozitinė medžiaga (įtvirtino norimo rezultato reikalavimą, kaip tai nustatyta VPĮ 25 straipsnio 3 dalies 2 punkte). Dėl to, ieškovei pasiūlius kitokiu principu veikiantį šviestuvą, tačiau teikiant įrodymus, kad jis lygiavertis ir užtikrina perkančiosios organizacijos siekiamus tikslus bei atlieka reikalingas funkcijas, tiek perkančioji organizacija, tiek vėliau ginčą nagrinėję teismai privalėjo vertinti, ar ieškovės pateikti įrodymai patvirtina siūlomų prekių lygiavertiškumą (VPĮ 25 straipsnio 4 dalis).

38.       Nagrinėjamoje byloje yra duomenų, kad ieškovė kartu su pasiūlymu pateikė šviestuvo gamintojo techninius dokumentus, kuriuose, be kitos informacijos, nurodyta, jog antipolimerizacijos filtras su visiškai apgaubiančiu skydeliu, atsižvelgiant į plombų polimerizacijos efektą, naudojamas dirbant su kompozitais šviečiant dantų apšvietimo šviestuvui; plombos kietėjimo efektas sumažinamas naudojant bet kokį rinkoje siūlomą kompozitą net ir esant didžiausiam intensyvumui (daugiau nei 99,9 proc.). Taip pat ieškovė savo procesiniuose dokumentuose paaiškino, kad skirtingi gamintojai skirtingais būdais sprendžia kompozitinės medžiagos nekietėjimo užtikrinimo klausimą, vienas jų – geltono filtro uždėjimas.

39.       Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad tiek perkančiajai organizacijai, tiek bylą nagrinėjusiems teismams atmetant ieškovės pasiūlymą (jos ieškinį) dėl to, jog siūlomas filtras (gaubtas) yra kitoks techninis sprendimas, nei reikalaujama Techninėje specifikacijoje, nepakeičia įmontuotų diodų spalvos, detaliau nebuvo vertinta ieškovės pateikti dokumentai, plačiau neanalizuota, ar jos siūlomas techninis sprendimas tikrai neužtikrina kompozitinės medžiagos nekietėjimo, taigi nebuvo laikytasi kasacinio teismo suformuotos VPĮ 25 straipsnio aiškinimo ir taikymo praktikos. Kaip buvo nurodyta, spręsdama, kad tiekėjas neįrodė siūlomos prekės lygiavertiškumo, perkančioji organizacija šią poziciją turi detaliai pagrįsti, tačiau nagrinėjamu atveju tai nebuvo padaryta. Teiginys, kad siūlomas kitoks techninis sprendimas nei reikalaujamas, per se nepaneigia pasiūlymo lygiavertiškumo.

40.       Šiame kontekste svarbu pažymėti, kad objektų lygiavertiškumas nereiškia jų identiškumo. Aplinkybė, kad buvo pasirinktas kitoks technologinis sprendimas reikalaujamam rezultatui pasiekti, jeigu šis rezultatas yra lygiavertis perkančiosios organizacijos tikslui ir ši nepateikia duomenų, kurie leistų spręsti priešingai, neteikia pagrindo atmesti tokio pasiūlymo. Atsižvelgiant į tai spręstina, kad atsakovė nepagrįstai atmetė (leistinais įrodymais nepagrindė tokio savo sprendimo) ieškovės pasiūlymą dėl jo neatitikties Techninės specifikacijos 1.1.4 punkto d papunkčio reikalavimui.

41.       Savo pasiūlymo atmetimo neteisėtumą ieškovė taip pat grindė argumentais dėl lygiateisiškumo principo pažeidimo vertinant ieškovės ir trečiojo asmens UAB „Mardentas“ pasiūlytų šviestuvų atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimams. Anot ieškovės, UAB Mardentas“ siūlomas šviestuvas neturėjo geltonos spalvos diodų, o kompozitinės medžiagos nekietėjimas buvo užtikrinamas kitomis priemonėmis, tačiau atsakovė ir teismai šio trečiojo asmens pasiūlymą pripažino tinkamu, taip pažeisdami VPĮ 3 straipsnio 1 dalį.

42.       Kasacinis teismas, remdamasis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo išaiškinimais, nuosekliai formuoja praktiką, kad lygiateisiškumo principas viešųjų pirkimų srityje reiškia ir perkančiosios organizacijos pareigą vienodai aiškinti ir taikyti viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas visiems konkurso dalyviams; lygiateisiškumo principas pažeidžiamas, jeigu skirtingiems tiekėjams nevienodai aiškinamos ir taikomos viešųjų pirkimų teisės ir pirkimo dokumentų normos; pagrindas konstatuoti lygiateisiškumo principo pažeidimą atsiranda ir tuo atveju, jeigu perkančioji organizacija, spręsdama dėl viešojo pirkimo dalyvių pasiūlymų siaurąja prasme atitikties pirkimo sąlygų reikalavimams, juos (pasiūlymus) vertina ne tik pagal skirtingus parametrus, bet ir nesilaikydama iš anksto paskelbtų pirkimo sąlygų (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. spalio 26 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-360-248/2017 20 punktą).

43.       Sprendžiant dėl kasacinio skundo argumentų grupės, susijusios su lygiateisiškumo principo pažeidimu vertinant trečiojo asmens UAB „Mardentas“ pasiūlymą, atkreiptinas dėmesys į teismų byloje nustatytas faktines aplinkybes, kad UAB „Mardentas“ pasiūlyto šviestuvo korpuse yra gamintojo įmontuoti aštuoni balta šviesa šviečiantys diodai ir keturi geltona spalva šviečiantys diodai; šią teismų išvadą patvirtina į bylą pateikti gamintojo techniniai dokumentai.

44.       Teisėjų kolegija konstatuoja, kad teismams nustačius, jog UAB „Mardentas“ siūlomas šviestuvas atitinka Techninės specifikacijos reikalavimus (turi integruotus geltonos spalvos diodus), nėra teisinio pagrindo spręsti dėl lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų pažeidimo skirtingai vertinant analogiškus tiekėjų pasiūlymus (CPK 353 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgdama į tai teisėjų kolegija daro išvadą, kad kasacinio skundo argumentai, susiję su VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų principų pažeidimu, atmestini kaip neatitinkantys faktinių byloje nustatytų aplinkybių.

 

2)       dėl ieškovės pasiūlymo atitikties Techninės specifikacijos 1.1.4 punkto e papunkčio reikalavimui

 

45.       Techninės specifikacijos 1.1.4 punkto e papunktyje atsakovė buvo nurodžiusi, kad šviestuvo įjungimas ir išjungimas, apšvietimo intensyvumas bei specialus kompozitų režimas būtų valdomas liečiamais jungikliais. Vertindama ieškovės pasiūlymą atsakovė nustatė, ir bylą nagrinėjant teisme šios aplinkybės nebuvo paneigtos, kad buvo pasiūlytas šviestuvas, kuris įjungiamas ir išjungiamas svirtimi, o šviestuvo specialus kompozitų režimas valdomas uždedant specialų antipolimerizacinį filtrą. Šių duomenų pagrindu atsakovė sprendė, kad siūlomas šviestuvas neatitinka Techninės specifikacijos 1.1.4 punkto e papunkčio nuostatų, nes kompozitų režimui valdyti būtina atlikti fizinius veiksmus – uždėti ir nuimti filtrą. Teismai vertino, kad ieškovės siūlomas šviestuvas įjungiamas ir išjungiamas svirtimi, o toks jo valdymas taip pat neatitinka nustatytų reikalavimų, nes reikalauja papildomų judesių.

46.       Kasaciniame skunde ieškovė savo pasiūlymo lygiavertiškumą siekia pagrįsti argumentu, kad siūlomos lempos liečiamas techninis prietaisas – svirtis, kuri veikia kaip ir kiti liečiami jungikliai (paliesta savo pozicijos nepakeičia, o grįžta į pradinę poziciją), užtikrina, jog apšvietimo intensyvumo ir specialaus kompozitų režimo valdymas būtų atliekamas liečiamais jungikliais ant šviestuvo ir ant gydytojo instrumentų pulto.

47.       Dėl šio kasacinio skundo argumento teisėjų kolegija sprendžia, kad, net ir sutinkant su ieškove, jog šviestuvo įjungimas ir išjungimas, apšvietimo intensyvumas gali būti valdomas svirtimi (dėl jos lygiavertiškumo reikalavimui dėl liečiamo jungiklio teisėjų kolegija nepasisako), byloje lieka nepaneigta perkančiosios organizacijos nustatyta aplinkybė, kad ieškovės siūlomo šviestuvo specialus kompozitų režimas gali būti įjungiamas tik ant šviestuvo uždėjus specialų gaubtą (filtrą). Šiame kontekste pripažintinas pagrįstu perkančiosios organizacijos vertinimas, kad toks šviestuvo paruošimo kompozitų režimo naudojimui techninis sprendinys reikalauja papildomų veiksmų, daugiau judesių, taigi atitinkamai ir ilgesnio atsitraukimo nuo atliekamo darbo, ir dėl to negali būti prilyginamas specialaus režimo įjungimui liečiamu jungikliu bei vertinamas kaip jam lygiavertis. Ieškovės siūlomo šviestuvo specialus kompozitų režimas valdomas uždedant atskirą geltonos spalvos antipolimerizacinį filtrą (gaubtą), todėl perkančiajai organizacijai pagrįstai kilo abejonių, jog jį naudojant nebus pasiektas Techninėje specifikacijoje nustatytas siekiamas tikslas (perkančiosios organizacijos Techninėje specifikacijoje nurodytas norimas rezultatas VPĮ 25 straipsnio 3 dalies 2 punkto prasme) – kad perkamos įrangos apšvietimas būtų valdomas liečiamu jungikliu arba davikliu, be kita ko, kad šviestuvo ar specialaus kompozitų režimas būtų įjungiamas (išjungiamas) vos prisilietus.

48.       Ieškovė, manydama priešingai, teikė argumentus, susijusius išimtinai su siūlomo šviestuvo įjungimo (išjungimo) svirties lygiavertiškumu liečiamam jungikliui, tačiau nepateikė jokių duomenų ir argumentų, kaip bus užtikrintas lygiavertis siūlomo šviestuvo specialaus kompozitų režimo valdymas.

49.       Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad ieškovė, siekdama pasinaudoti VPĮ 25 straipsnio 4 dalyje įtvirtintu pasiūlymų lygiavertiškumo institutu, neįvykdė jai iš nurodytos teisės normos kylančios pareigos įrodyti siūlomų prekių lygiavertiškumą perkančiosios organizacijos apibūdintam pirkimo objektui. Dėl to atmestini kaip nepagrįsti kasacinio skundo argumentai, susiję su ieškovės pasiūlyto šviestuvo lygiavertiškumu Techninės specifikacijos 1.1.4 punkto e papunkčio reikalavimams.

 

Dėl tiekėjų pareigos įrodyti pasiūlymų atitiktį Konkurso sąlygų techniniams reikalavimams

 

50.       Remiantis reikalavimus techninei specifikacijai nustatančio VPĮ 25 straipsnio 7 dalimi, šio straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytos „bet kokios perkančiajai organizacijai tinkamos priemonės“, kuriomis jai galima įrodyti, kad pasiūlyti sprendimai yra lygiaverčiai ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus arba atitinka perkančiosios organizacijos keliamus norimo rezultato ir funkcinius reikalavimus, gali būti gamintojo techniniai dokumentai arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos atlikto bandymo protokolas.

51.       Dėl tiekėjo perkančiajai organizacijai pateiktinų atitiktį techniniams reikalavimams patvirtinančių duomenų kasacinio teismo yra pažymėta, kad paprastai tiekėjai, įrodydami, jog jų siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos paskelbtos techninės specifikacijos reikalavimus, jos prašomi (tai turi būti nurodyta pirkimo dokumentuose) pateikia arba kompetentingos institucijos oficialų dokumentą (bandymo protokolą, sertifikatą, pažymą, liudijimą ir pan.), arba gamintojo techninius dokumentus (VPĮ 25 straipsnio 7 dalis, 88 straipsnis) (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2011).

52.       Viešojo pirkimo dalyvio parengti techniniai dokumentai ir jo paaiškinimai dėl jo pasiūlymo atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, esant dalyvių pretenzijų (ar perkančiosios organizacijos abejonių) dėl tiekėjo pasiūlymo atitikties pirkimo sąlygoms ir (ar) dėl to kilus ginčui, nepripažinti pakankamais reikalaujamai atitikčiai įrodyti (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. sausio 4 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-16-378/2018 74 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką).

53.       Kasacinio teismo taip pat yra konstatuota, kad tuo atveju, kai pirkimo sąlygose perkamų daiktų savybės apibūdintos tiksliais duomenimis, tokie techninės specifikacijos reikalavimai yra įvykdomi pateikiant konkrečius duomenis, o ne abstraktaus turinio įsipareigojimus, jog reikalavimai bus įvykdyti. Jeigu tiekėjo iš pradžių pateikta techninė dokumentacija nepagrindžia atitikties techninės specifikacijos reikalavimams, vėliau tiekėjui negali būti leidžiama pateikti dokumentus, kurie netinkamą pasiūlymą darytų tinkamą. Tokios išvados nepaneigia aplinkybė, kad ši techninė informacija egzistavo ir anksčiau, t. y. reikalaujamus parametrus ieškovės siūlomas įrenginys atitinka ir, jei atitinkami dokumentai būtų buvę pateikti iš pradžių, pasiūlymas būtų neatmestas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. birželio 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-234-469/2018 34 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką).

54.       Kasaciniame skunde pateikti argumentai, kad perkančioji organizacija ir teismai nepagrįstai sprendė dėl trečiųjų asmenų UAB „BaltMed“ ir UAB „SK Impex Service Center“ pasiūlytų prekių atitikties Techninės specifikacijos reikalavimams, rėmėsi išimtinai šių Konkurso dalyvių paaiškinimais, o ne gamintojų techniniais dokumentais, kurie pagrindžia, kad pasiūlymai neatitinka reikalavimų.

55.       Kasaciniam teismui nurodytu aspektu vertinant skundžiamų teismų procesinių sprendimų pagrįstumą ir teisėtumą, būtina pažymėti, kad Techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 8 punkte buvo nustatytas reikalavimas pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitiktį kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems Techninėje specifikacijoje, – tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus. Atsižvelgiant į tai, tiekėjų pasiūlymai siaurąja prasme turėjo būti vertinami pagal jų pateiktus techninius duomenis.

56.       Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į byloje nustatytas aplinkybes, susijusias su perkančiosios organizacijos atliktu trečiųjų asmenų UAB „BaltMed“ ir UAB „SK Impex Service Center“ pasiūlymų vertinimu, kurios reikšmingos sprendžiant dėl jos priimtų sprendimų teisėtumo. Bylos duomenimis, nustačiusi, kad tiekėjų UAB „BaltMed“ ir UAB „SK Impex Service Center pasiūlymai pateikti su trūkumais, atsakovė į jas kreipėsi ir:

56.1.                      2017 m. rugpjūčio 10 d. raštu „Dėl pasiūlymo papildymo“ prašė UAB „SK Impex Service Center“ pateikti atitiktį Techninės specifikacijos 1.3 punkto b ir c papunkčiuose nustatytiems reikalavimams patvirtinančius gamintojų dokumentus (bukletus, brošiūras ar kitą informacinę medžiagą), nes pateiktuose dokumentuose trūksta nurodytos informacijos, taip pat prašė nurodyti dėl Techninės specifikacijos 1.1.1, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.3 punktų siūlomų prekių modelius. Atsakydama UAB „SK Impex Service Center“ nurodė prašomus prekių modelius, pateikė techninius gamintojo dokumentus;

56.2.                      2017 m. rugsėjo 19 d. raštu „Dėl pakartotinio pasiūlymo papildymo“ atsakovė nurodė UAB „SK Impex Service Center“, kad buvo siūlomas mikrovariklis BL ISO E, tačiau pateikta kito modelio brošiūra, todėl prašė patikslinti siūlomo mikrovariklio techninius duomenis, patvirtinančius jo atitiktį Techninės specifikacijos 1.1.5 punkto e papunkčio reikalavimui, taip pat prašė patvirtinti, kad tiekiant prekes bus įvykdytas Techninės specifikacijos 1.3 punkto c papunkčio reikalavimas, jog sodasrovės komplekte būtų du antgaliukai. Atsakydama UAB „SK Impex Service Center“ informavo, kad BL ISO E mikrovariklis sveria ne daugiau nei 65 g, taip pat patvirtino, kad tiekiant prekes bus įvykdyti Techninės specifikacijos 1.3 punkto reikalavimai, t. y. komplekte bus antgaliukai 60o ir 80o kampais;

56.3.                      2017 m. rugsėjo 18 d. raštu „Dėl pakartotinio pasiūlymo papildymo“ kreipėsi į UAB „BaltMed“ (šis raštas į bylą nepateiktas). Atsakydama UAB „BaltMed“ paaiškino, kad siūlo naujausią mikrovariklio modelį BL C be adapterio ISO (buklete nurodytas svoris su adapteriu, atėmus adapterio svorį, variklio svoris atitinka reikalavimus), siūlomas šviestuvas atitinka reikalavimus, šviestuvo šviesos intensyvumą ir spalvos temperatūrą galima keisti pasirenkant skirtingus lygius, įrangos priežiūros specialistas pagal pageidavimą gali nustatyti 20 000 lux šviesos intensyvumą.

57.       Pirmiau nurodytų paaiškinimų pagrindu atsakovė sprendė, kad UAB „BaltMed“ ir UAB „SK Impex Service Center“ pasiūlymai atitinka Techninės specifikacijos reikalavimus, o teismai konstatavo, jog tokį jos sprendimą patvirtina byloje esančių duomenų visuma.

58.       Kasacinio teismo teisėjų kolegija tokias teismų išvadas pripažįsta teisiškai nepagrįstomis.

59.       Remiantis pirmiau nurodytu VPĮ reguliavimu ir cituota kasacinio teismo praktika, tiekėjų pasiūlymų atitiktis techniniams reikalavimams privalo būti pagrįsta gamintojų techniniais dokumentais ar kitais lygiaverčiais duomenimis, ypač tais atvejais, kai toks reikalavimas yra nustatytas viešojo pirkimo sąlygose. Viena vertus, tokiu būdu užtikrinamas gautos informacijos patikimumas ir patikrinamumas, nes perkančioji organizacija gauna informaciją iš objektyvaus ir nešališko šaltinio, paprastai nesuinteresuoto konkretaus viešojo pirkimo baigtimi. Kita vertus, užtikrinamas skaidrumo imperatyvas, įpareigojantis perkančiąją organizaciją, reikalavusią kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (šios nutarties 55 punktas), laikytis savo pačios nustatytų sąlygų ir tiekėjų pasiūlymus vertinti išimtinai pagal viešojo pirkimo dokumentus.

 

1)       dėl UAB „SK Impex Service Center pasiūlymo atitikties Techninės specifikacijos reikalavimams

 

60.       Iš atsakovės 2017 m. rugpjūčio 10 d. ir rugsėjo 19 d. raštų UAB „SK Impex Service Center“ turinio matyti, kad ši tiekėja kartu su pasiūlymu nebuvo pateikusi techninių duomenų, kurie pagrįstų jos siūlomos sodasrovės KaVo PROPHYflex atitik Techninės specifikacijos 1.3 punkto c papunkčio reikalavimui ir siūlomo mikrovariklio BL ISO E atitiktį Techninės specifikacijos 1.1.5 punkto e papunktyje nurodytam reikalavimui. Perkančioji organizacija paprašė trečiojo asmens paaiškinti pasiūlymą ir pateikti atitiktį reikalavimams patvirtinančius techninius dokumentus. Atsakydama į perkančiosios organizacijos prašymus, UAB „SK Impex Service Center“ nepateikė techninių duomenų dėl prašyme nurodytų neatitikčių, tik deklaratyviai nurodė, kad prekės atitiks reikalavimus (šios nutarties 56.2 punktas). Atsakovė tokį paaiškinimą pripažino tinkamu.

61.       Teisėjų kolegija, įvertinusi nurodytas aplinkybes, konstatuoja, kad, priimdama tokį sprendimą, atsakovė nukrypo nuo šios nutarties 51–53 punktuose nurodytos kasacinio teismo praktikos ir nesilaikė savo pačios nustatyto Konkurso sąlygų reikalavimo pateikti techninius įrangos duomenis, nes dėl UAB „SK Impex Service Center“ pasiūlymo tinkamumo sprendė vien iš deklaratyvių šios tiekėjos teiginių, kurių nepagrindė konkretūs techniniai duomenys, t. y. nei sodasrovės KaVo PROPHYflex, nei mikrovariklio BL ISO E gamintojo parengtuose dokumentuose nebuvo aiškių duomenų apie tai, kad šios prekės atitinka visus Techninės specifikacijos reikalavimus.

62.       Nagrinėjamoje byloje esančiuose mikrovariklio BL ISO E gamintojo techniniuose dokumentuose prie bendrų duomenų apie produktą nurodytas jo svoris – 81 g. Gamintojas nėra detalizavęs ar kitaip paaiškinęs, kad ISO adapteris yra atskira savarankiška šio modelio mikrovariklio dalis, kurią galima atskirti ir perskaičiuoti mikrovariklio svorį. Taigi, trečiojo asmens pateiktas paaiškinimas, kad mikrovariklis be ISO jungties sveria ne daugiau nei 65 g, neturėjo konkrečiais dokumentais patvirtinto technologinio pagrindo arba toks perkančiajai organizacijai nebuvo pateiktas. Dėl to perkančioji organizacija neturėjo pagrindo spręsti, kad mikrovariklio BL ISO E svoris yra kitoks (mažesnis), nei nurodė jo gamintojas.

63.       Šiame kontekste teisėjų kolegija išaiškina, kad tiekėjų paaiškinimams negali būti suteikiama tokia pati įrodomoji reikšmė kaip gamintojų techniniams dokumentams ar kitiems lygiaverčiams duomenims, kurie yra pradinis ir pagrindinis atitikties techninės specifikacijos reikalavimams vertinimo šaltinis, paaiškinimais ar deklaracijomis taip pat negali būti keičiama gamintojo techniniuose dokumentuose nurodoma informacija. Dėl to tais atvejais, kai paaiškinimais teigiama priešingai, nei nurodė gamintojas, arba siekiama pagrįsti kitokią išvadą, nei patvirtina gamintojo duomenys, didesnė įrodomoji reikšmė suteiktina gamintojų techniniams dokumentams ar kitiems lygiaverčiams duomenims. Nagrinėjamos bylos atveju tai nebuvo padaryta.

64.       Remiantis šios nutarties 53 punkte nurodyta praktika taip pat spręstina, kad atsakovė neįvertino aplinkybės, jog UAB „SK Impex Service Center“ pasiūlyme nebuvo pateikusi techninių duomenų dėl pasiūlymo atitikties Techninės specifikacijos 1.3 punkto c papunkčio reikalavimui, o dėl atitikties Techninės specifikacijos 1.1.5 punkto e papunktyje nurodytam reikalavimui buvo pateikusi kito modelio brošiūrą. Be to (kas nebuvo ginčo šioje byloje dalykas), iš 2017 m. rugpjūčio 10 d. atsakovės prašymo galima daryti prielaidą, kad UAB „SK Impex Service Center“ pasiūlyme nebuvo nurodyti dėl Techninės specifikacijos 1.1.1, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.3 punktų siūlomų prekių modeliai.

65.       Dėl šio aspekto pirmiau nurodytų faktinių šios bylos aplinkybių kontekste atkreiptinas dėmesys į pasiūlymui siaurąja prasme vertinti taikytino VPĮ 39 straipsnio 1 dalį, pagal kurią perkančiajai organizacijai leidžiama prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto konkurencinio dialogo metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.

66.       Kasacinio teismo praktikoje laikomasi griežtos VPĮ 39 straipsnio 1 dalies taikymo pozicijos, koreliuojančios su proporcingumo ir turinio viršenybės prieš formą principais. Pagal šią praktiką, kai tiekėjo pasiūlyme siaurąja prasme nustatomi reikšmingi trūkumai ir kai net pagal turiningojo vertinimo principą (be kita ko, atsižvelgiant į dokumentų visumą) perkančiosios organizacijos negali konstatuoti jo atitikties iškeltiems reikalavimams, tuomet tiekėjo paaiškinimai kaip keičiantys pasiūlymą iš esmės yra nepriimtini ir toks pasiūlymas atmestinas VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. balandžio 6 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-237-415/2016 66 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką).

67.       Kadangi ieškovė neginčijo trečiųjų asmenų pasiūlymų vertinimo teisėtumo netinkamo VPĮ 39 straipsnio 1 dalies taikymo pagrindu, tai teisėjų kolegija dėl jo plačiau nepasisako, tik atkreipia dėmesį į tai, kad atsakovės veiksmai prašant pateikti techninius duomenis ar techninę informaciją ir ją priimant galėtų būti vertinami kaip neatitinkantys VPĮ 39 straipsnio 1 dalies reglamentavimo.

68.       Teisėjų kolegija, remdamasi pirmiau nurodytais argumentais ir išaiškinimais, konstatuoja, kad atsakovė ir jos priimtą sprendimą tikrinę teismai nepagrįstai sprendė, jog trečiojo asmens UAB „SK Impex Service Centerpateiktas paaiškinimas patvirtino jo pasiūlymo atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimams, suabsoliutino šios tiekėjos pateiktos deklaracijos, kad prekės atitiks reikalavimus, įrodomąją reikšmę ir taip pažeidė VPĮ 25 straipsnio 7 dalies nuostatas, nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos.

 

2)       dėl UAB „BaltMed“ pasiūlymo atitikties Techninės specifikacijos reikalavimams

 

69.       Kasaciniame skunde ginčijama trečiojo asmens UAB „BaltMed“ pasiūlymo atitiktis Techninės specifikacijos 1.1.5 punkto e papunkčio, 1.1.4 punkto d papunkčio ir 1.1.4 punkto c papunkčio reikalavimams tuo aspektu, kad trečiasis asmuo nepateikė atitiktį šiems reikalavimams patvirtinančių techninių duomenų (arba pateikė duomenis, kurių pagrindu darytina priešinga išvada, nei sprendė atsakovė ar bylą nagrinėję teismai). Šie skundo argumentai pripažintini pagrįstais.

70.       Pirma, bylą nagrinėję teismai nustatė, UAB BaltMed“ pasiūlė mikrovariklį BL ISO E. Kaip buvo nurodyta šios nutarties 62 punkte, jo gamintojo parengtuose techniniuose dokumentuose nurodytas svoris – 81 g. Pagal perkančiosios organizacijos prašymą aiškindama pasiūlymą, UAB „BaltMed“ savo atitiktį Techninės specifikacijos 1.1.5 punkto e papunkčio reikalavimui grindė tuo, kad siūlo naujausią variklio modelį BL C be adapterio ISO (o tokio variklio svoris neviršija nustatyto reikalavimo). Nors paaiškinimuose buvo nurodyta kita siūloma prekė (t. y. pasiūlymas buvo pakeistas), atsakovė tokį paaiškinimą priėmė ir vertino jame pateiktus duomenis, juos pripažino tinkamais.

71.       Teisėjų kolegija pirmiau nurodytus perkančiosios organizacijos veiksmus vertina tiek kaip prieštaraujančius Konkurso sąlygų reikalavimui atitiktį Techninės specifikacijos sąlygoms pagrįsti techniniais duomenimis (šios nutarties 55 punktas) ir kasacinio teismo išaiškinimams dėl tam tikrų duomenų įrodomosios reikšmės (žr. šios nutarties 63 punktą), tiek kaip pažeidžiančius draudimą daryti pasiūlymo pakeitimus, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus (VPĮ 39 straipsnio 1 dalis).

72.       Šioje nutartyje jau buvo konstatuota, kad mikrovariklio BL ISO E svoris neatitinka Techninėje specifikacijoje nustatyto maksimalaus svorio reikalavimo (nutarties 62 punktas). Atsižvelgiant į tai ir į aplinkybę, kad pradiniame pasiūlyme UAB „BaltMed“ pasiūlė būtent šį mikrovariklio modelį, spręstina, kad bylą nagrinėję teismai nepagrįstai pripažino, jog UAB „BaltMed“ pasiūlymas atitiko Techninės specifikacijos 1.1.5 punkto e papunkčio reikalavimą.

73.       Antra, kaip pažeidžiantis šios nutarties 71 punkte nurodytus reikalavimus vertintinas ir UAB BaltMed“ paaiškinimas dėl siūlomo šviestuvo šviesos intensyvumo kompozito režimu, kuriame trečiasis asmuo nurodė, kad šviestuvo kompozito funkcija atitinka tarptautinį ISO standartą, pagal kurį šviesos intensyvumas kompozito režimu neturėtų viršyti 10 000 lux, tačiau įrangos priežiūros specialistas pagal pageidavimą gali nustatyti 20 000 lux šviesos intensyvumą.

74.       Byloje nustatyta, kad UAB „BaltMed“ pasiūlyto šviestuvo LED view Plus apšvieta gali būti reguliuojama (galima rinktis 1 iš 7 lygių). Šviestuvo naudotojo instrukcijoje gaminio techninių parametrų lentelėje taip pat nurodyta, kad apšvieta kompozito režimu – apie 10 000 lux. Atsižvelgdama į tai teisėjų kolegija sprendžia, kad, gamintojui nurodžius konkretų apšvietos kompozito režimu dydį (apie 10 000 lux), prielaida apie šio parametro skaitinės reikšmės pakeitimą (padvigubinimą), grindžiama vien įrangos platintojo pateiktais paaiškinimais, negali būti vertinama kaip tinkamas atitikties Techninėje specifikacijoje nurodytiems konkretiems reikalavimams įrodymas (šiame kontekste žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 20 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/2014), juolab kad byloje nėra jokių duomenų, jog gamintojas būtų patvirtinęs, kad tokia galimybė techniškai įmanoma ir leidžiama. Priešingai, šviestuvo naudotojo instrukcijoje yra nurodyta, kad įrenginio pakeitimai, kurie gali turėti įtakos sistemos savininko, pacientų ar kitų asmenų saugai, yra draudžiami įstatymu.

75.       Remdamasi nurodytais argumentais teisėjų kolegija sprendžia, kad kasacinio skundo argumentai dėl netinkamo UAB „BaltMed“ pasiūlymo vertinimo yra pagrįsti. Atsakovė ir teismai, dėl šio trečiojo asmens pasiūlymo atitikties Techninės specifikacijos reikalavimams nusprendę iš jo pateikto deklaratyvaus pobūdžio paaiškinimo, pažeidė VPĮ 25 straipsnio 7 dalies nuostatas, nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos.

 

Dėl ieškovės teisės į teisminę gynybą įgyvendinimo

 

76.       Kasaciniame skunde ieškovė taip pat laikėsi pozicijos, kad jos teisė į teisminę gynybą buvo apribota, teismams atsisakius vertinti jos argumentus dėl UAB „SK Impex Service Center“ teisės atstovauti siūlomo mikrovariklio ir šviestuvo gamintojui, taip pat dėl UAB „Mardentaspradėto ikiteisminio tyrimo dėl galimai suklastotų atstovavimą gamintojui patvirtinančių dokumentų. Anot ieškovės, šių argumentų ji objektyviai negalėjo nurodyti ikiteisminio ginčo nagrinėjimo metu.

77.       Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmiau nurodytų argumentų ieškovė nekėlė atskirų reikalavimų, tačiau siekė, jog būtų patenkintas bendrasis ieškinio reikalavimas – būtų pripažintas negaliojančiu perkančiosios organizacijos 2017 m. rugpjūčio 28 d. sprendimas. Kadangi pirmiau šioje nutartyje buvo konstatuota, kad UAB „SK Impex Service Center“ pasiūlymas neatitiko Techninės specifikacijos reikalavimų ir dėl to ši tiekėja negalėjo būti įtraukta į pasiūlymų eilę, tai teisėjų kolegija nepasisako dėl kasacinio skundo argumentų, susijusių su šios tiekėjos teise atstovauti gamintojai bendrovei „Sirona“, nes tai neturės reikšmės teisiniam bylos rezultatui.

78.       Dėl skundo argumentų, susijusių su UAB „Mardentasatstovavimu gamintojai bendrovei „Chirana Medical a. s.“, pažymėtina, kad šią aplinkybę ieškovė pirmąkart nurodė apeliacinės instancijos teismui teiktame 2017 m. lapkričio 2 d. atskirajame skunde dėl Kauno apygardos teismo 2017 m. spalio 26 d. nutarties, prie jo pridėjo gamintojos bendrovės „Chirana Medical a. s.“ įgaliojimą, taip pat prokuratūrai pateiktą pranešimą apie suklastotą dokumentą. Rašytinius paaiškinimus šią bylą nagrinėjančiam teismui ieškovė pateikė 2017 m. lapkričio 30 d. 10.30 val. (posėdis, kuriame byla buvo nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, vyko 2017 m. lapkričio 30 d. 11.00 val.); nurodė, kad UAB „Mardentasviešuosiuose pirkimuose teikia suklastotus atstovavimą gamintojui patvirtinančius dokumentus, prašė pridėti prie bylos prokuratūros raštą, kuriuo persiųstas pranešimas, kad būtų išspręstas klausimas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo.

79.       Pirmosios instancijos teismas nesvarstė ieškovės argumentų, kurie nebuvo susiję su pretenzijoje pareikštais reikalavimais, o apeliacinės instancijos teismas nepasisakė dėl ieškovės argumentų, susijusių su UAB „Mardentas“ atstovavimu gamintojai bendrovei „Chirana Medical a. s.“.

80.       Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad CPK 4233 straipsnio 2, 3 dalyse įtvirtinti apribojimai tiekėjams teisme reikšti reikalavimus, kurie nebuvo keliami ikiteisminėje ginčo sprendimo procedūroje, bei ieškinį grįsti naujomis aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pretenzijoje perkančiajai organizacijai, išskyrus atvejus, kai šių reikalavimų tiekėjas negalėjo kelti ar šių aplinkybių negalėjo nurodyti kreipimosi padavimo metu.

81.       Kasacinio teismo išaiškinta, kad nurodytos ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos teisinio reglamentavimo, jog ieškinyje nurodomi bei skundžiami perkančiosios organizacijos neteisėti veiksmai turi sutapti su prieš tai tiekėjo perkančiajai organizacijai apskųstais sprendimais pretenzijoje, aiškinimas taikytinas atsižvelgiant į sisteminius teisės aiškinimo ryšius su teismo pareigų apimčių vertinimu ex officio (pagal pareigas) spręsti dėl perkančiųjų organizacijų veiksmų teisėtumo. Teismai, spręsdami tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų ginčus, materialiosios ir proceso teisės normas ex officio aiškina ir taiko taip, kad tiekėjui būtų leista efektyviai įgyvendinti teisę į pažeistų teisių gynybą; teismai turi patikrinti ne tik tai, kaip buvo laikytasi peržiūros procedūros nuostatų, bet ir tai, ar naudojimasis jomis suponavo veiksmingą tiekėjo teisių gynybą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-32/2013 ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką).

82.       Kadangi viešųjų pirkimų bylos įstatymu priskirtos nedispozityviųjų bylų kategorijai (CPK 4238 straipsnis), tai teismas jose ne tik turi teisę aktyviai veikti, tačiau ir atitinkamą pareigą šią teisę įgyvendinti, kai to reikia teisingam bylos išnagrinėjimui. Kita vertus, kaip yra išaiškinęs kasacinis teismas, aktyvus teismo vaidmuo viešųjų pirkimų ginčuose negali būti aiškinamas taip, kad peržiūros institucijos kiekvieną kartą privalėtų nuodugniai išnagrinėti kiekvieną ieškovo nemotyvuotą abejonę, deklaratyvius argumentus, nes tai suponuotų piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis, ginčo nepagrįsto užtrukimo ir ikiteisminės ginčo stadijos reikšmės devalvacijos grėsmę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-362-415/2015 ir joje nurodyta kasacinio teismo praktika).

83.       Teisėjų kolegija, apibendrindama pirmiau nurodytą praktiką, atsižvelgdama į nagrinėjamos bylos aplinkybes, išaiškina, kad tiekėjų pažeistų teisių gynybos tinkamumas, be kita ko, turi būti vertinamas, atsižvelgiant ir į tiekėjų iniciatyvumą viešųjų pirkimų procedūros metu bei vykstant teismo procesui, t. y. tiekėjai turi aktyviai domėtis savo teisėmis ir, sužinoję apie (galimą) jų pažeidimą, operatyviai imtis jų gynybos veiksmų. Tai reiškia, kad, pirma, turi būti įvertinta, ar tiekėjas turėjo tam tikrus duomenis, galėjo jais remtis ir ikiteisminio ginčo nagrinėjimo metu kelti tam tikrus reikalavimus; antra, jeigu tiekėjas to negalėjo padaryti, turi būti nustatyta, kada tokia informacija jam galėjo ir tapo žinoma, bei įvertintas tiekėjo elgesys po aktualių duomenų gavimo; trečia, turi būti įvertinta, ar, atsižvelgiant į proceso eigą ir kitas reikšmingas aplinkybes, byloje esant tam tikrų duomenų, neatsirado pagrindo teismui ex officio spręsti dėl jų įtakos perkančiųjų organizacijų veiksmų teisėtumui.

84.       Nagrinėjamu atveju pirmiau nurodytos bylos aplinkybės (šios nutarties 78 punktas) patvirtina, kad duomenis apie UAB „Mardentas“ teisę atstovauti bendrovei „Chirana Medical a. s.“ ieškovė gavo ne vėliau kaip iki 2017 m. lapkričio 2 d., kai buvo pateiktas atskirasis skundas (iš pridėtų dokumentų turinio matyti, kad tam tikrus dokumentus ieškovė turėjo jau 2017 m. rugsėjo mėn. pradžioje, taigi dar iki kreipimosi į teismą su ieškiniu dienos (2017 m. spalio 12 d.). Nepaisant to, šie duomenys pirmosios instancijos teismui buvo pateikti 2018 m. lapkričio 30 d., likus 30 min. iki teismo posėdžio pradžios, neargumentavus tokio vėlavimo pagrįstumo bei plačiau nepagrindus pateiktų duomenų reikšmės nagrinėjamai bylai.

85.       Teisėjų kolegija vertina, kad nurodytas pasyvus ieškovės elgesys, delsimas operatyviai panaudoti naujai sužinotą informaciją neatitiko proceso koncentruotumo principo, aktyvaus ir rūpestingo viešojo pirkimo dalyvio standarto. Dėl to konstatuotina, kad ieškovė, gindama savo teises, nesilaikė CPK 4233 straipsnio 2, 3 dalyse nustatytų reikalavimų.

86.       Vis dėlto teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad, ieškovei (nors ir pavėluotai) į bylą pateikus duomenis apie tai, jog į sudarytą pasiūlymų eilę įtraukta UAB „Mardentasneturi teisės atstovauti bendrovei „Chirana Medical a. s.“, teismams tapo žinoma apie tai, kad tiekėja, su kuria ketinama sudaryti viešojo pirkimo (preliminarią) sutartį, galimai neturi teisės atstovauti gamintojui, kaip to reikalaujama Konkurso sąlygose. Atsižvelgiant į tai, teismams, kurie nagrinėjamoje byloje kitais pagrindais sprendė dėl atsakovės veiksmų vertinant UAB Mardentas“ pasiūlymą teisėtumo, siekiant užtikrinti viešąjį interesą ir tinkamai išnagrinėti bylą, šiuo konkrečiu atveju kilo pareiga ex officio vertinti, ar UAB „Mardentas“ turi teisę atstovauti bendrovei „Chirana Medical a. s.“. Tokią išvadą patvirtina ir aplinkybė, kad Vilniaus apygardos teisme buvo nagrinėjama civilinė byla, iš kurios duomenų matyti, jog kitame viešajame pirkime UAB Mardentas“ pasiūlymas buvo atmestas dėl to, kad ji perkančiosios organizacijos prašymu nepateikė gamintojos bendrovės „Chirana Medical a. s.“ įgaliojimo originalo (žr. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-5365-590/2017).

 

Dėl procesinės bylos baigties

 

87.       Atsižvelgiant į pirmiau šioje nutartyje nurodytus argumentus darytina išvada, kad ginčą sprendę teismai, pažeisdami VPĮ nuostatas, nepagrįstai pripažino, jog trečiųjų asmenų UAB BaltMed“ ir UAB „SK Impex Service Center“ pasiūlymai atitiko Techninės specifikacijos reikalavimus, todėl skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas ir apeliacinės instancijos teismo nutartis naikintini ir dėl šios dalies priimtinas naujas sprendimas – ieškinys tenkintinas iš dalies (CPK 359 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

88.       Pagal nuosekliai suformuotą kasacinio teismo praktiką viešojo pirkimo procedūras pripažinus neteisėtomis, turi būti sprendžiama dėl perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų padarinių. Iš Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos duomenų matyti, kad atsakovė 2018 m. balandžio 11 d. sudarė preliminariąją sutartį su UAB „Mardentas, 2018 m. birželio 25 d. – su UAB „SK Impress Service Center“, 2018 m. birželio 28 d. – su UAB BaltMed.

89.       Sudarius viešojo pirkimo sutartis, Konkurso procedūros pasibaigė įstatymo pagrindu, todėl ieškovės ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimas ginčo šalims nebesukelia jokių teisinių padarinių (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 31 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-219-469/2018 45 punktą). Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo naikinti atsakovės sprendimo dalies, kuria UAB „BaltMed“ ir UAB „SK Impex Service Center“ pasiūlymai įtraukti į sudarytą pasiūlymų eilę, todėl ieškovės reikalavimas tenkintinas iš dalies ir ginčijamo atsakovės 2017 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo dalis dėl UAB „BaltMed“ ir UAB „SK Impex Service Center“ pasiūlymų pripažinimo atitinkančiais Techninės specifikacijos reikalavimus ir jų įtraukimo į sudarytą pasiūlymų eilę pripažintina neteisėta.

90.       Kasacinio teismo teisėjų kolegija daro išvadą, kad byloje nustatytos aplinkybės ir padarytos išvados dėl netinkamo UAB BaltMed“ ir UAB „SK Impex Service Center“ pasiūlymų vertinimo teikia pagrindą su šiomis Konkurso dalyvėmis dėl jo 1 dalies sudarytas preliminariąsias viešojo pirkimo sutartis pripažinti neteisėtomis ab initio (nuo sudarymo momento). Pagal nuosekliai suformuotą kasacinio teismo praktiką teismas, nustatęs, kad sandoris prieštarauja imperatyviosioms teisės normoms, turi ex officio pripažinti sandorį niekiniu ir negaliojančiu bei taikyti atitinkamus teisinius padarinius, neatsižvelgdamas į bylos dalyvių reikalavimus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.78 straipsnio 5 dalis). Taigi teismas pripažįsta sandorį niekiniu tiek bylos dalyviams pareiškus tokį reikalavimą, tiek jo nepareiškus, ir kiekvienu atveju sprendžia dėl niekinio sandorio teisinių padarinių, nes tik išsprendus dėl negaliojančio sandorio teisinių padarinių užbaigiamas ginčo sprendimas ir atkuriama teisinė taika (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. sausio 6 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-62-415/2016 25 punktą).

91.       Teisėjų kolegijai konstatavus, kad teismai turėjo pareigą ex officio spręsti, ar UAB „Mardentas“ turi teisę atstovauti bendrovei „Chirana Medical a. s (šios nutarties 86 punktas), tačiau to nepadarė, spręstina, jog buvo neatskleistos su šiuo argumentu susijusios bylos aplinkybės (CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Bylos esmės neatskleidimas yra esminis proceso teisės normų pažeidimas, dėl kurio, byloje nesant įvertintų visų reikšmingoms aplinkybėms nustatyti reikalingų įrodymų, byla negali būti išnagrinėta iš esmės apeliacinės instancijos teisme (CPK 360 straipsnis). Nustatytas pažeidimas negali būti ištaisytas apeliacinės instancijos teisme, todėl ši bylos dalis grąžintina nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

92.       Teisėjų kolegija papildomai pažymi, kad jeigu pirmosios instancijos teismui iš naujo nagrinėjant bylos dalį paaiškėtų, jog su preliminariųjų sutarčių kontrahentais buvo sudaryta (-os) pagrindinė (-ės) viešojo pirkimo sutartis (-ys), šis teismas turėtų ex officio spręsti dėl tokios (-) pagrindinės (-) viešojo pirkimo sutarties (-čių) panaikinimo ar išsaugojimo taikant VPĮ įtvirtintą alternatyvią sankciją.

93.       Ieškovė ieškiniu taip pat prašė panaikinti atsakovės 2017 m. rugsėjo 27 d. sprendimą, kuriuo buvo atmesta jos pretenzija.

94.       Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad pagal nuosekliai formuojamą kasacinio teismo praktiką ieškinio reikalavimas dėl tiekėjo pretenzijos atmetimo nėra savarankiškas reikalavimas ir dėl to nepatenka į bylos nagrinėjimo dalyką; viešųjų pirkimų ginčuose teismui pripažinus ieškovo pagrindinio reikalavimo pagrįstumą ir tenkinus ieškinį ar jo dalį, perkančiosios organizacijos sprendimai, kuriais tiekėjo pretenzija buvo atmesta, netenka teisinės reikšmės ir teismui nereikia dėl jų atskirai spręsti; dėl to bylos dalis dėl perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti tiekėjo pretenziją ar jos neišnagrinėti nutrauktina (CPK 293 straipsnio 1 punktas) (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gegužės 4 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-219-690/2017 35, 61 punktus ir juose nurodytą kasacinio teismo praktiką).

95.       Taikant ankstesnėje kasacinio teismo praktikoje suformuluotas teisės aiškinimo taisykles, ieškovės reikalavimas panaikinti atsakovės 2017 m. rugsėjo 27 d. sprendimą nenagrinėtinas ir ši bylos dalis nutrauktina (CPK 359 straipsnio 1 dalies 6 punktas).

96.       Dėl kitų kasacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentų, kaip neturinčių teisinės reikšmės bylos rezultatui, teisėjų kolegija nepasisako.

 

Dėl bylinėjimosi išlaidų

 

97.       Byloje esantys dokumentai patvirtina, kad pateikdama kasacinį skundą ieškovė sumokėjo 3750 Eur žyminio mokesčio ir turėjo 3146,40 Eur atstovavimo kasaciniame teisme išlaidų; trečiasis asmuo UAB „Mardentas“ turėjo 1452 Eur atstovavimo kasaciniame teisme išlaidų; kasacinis teismas turėjo 10,74 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. spalio 4 d. pažyma apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu).

98.       Kasaciniam teismui nusprendus, kad bylos dalis perduotina nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, ginčo šalių bylinėjimosi išlaidų ir valstybės turėtų išlaidų paskirstymo klausimas paliktinas spręsti šiam teismui (CPK 93 straipsnis).

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 4, 5, 6 punktais, 360, 362 straipsniais,

 

n u t a r i a :

 

Panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. vasario 27 d. nutartį ir Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 12 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą.

Ieškinį tenkinti iš dalies.

Pripažinti neteisėta Lietuvos kariuomenės dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos 2017 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo dalį, kuria UAB „BaltMed“ ir UAB „SK Impex Service Center“ pasiūlymai įtraukti į sudarytą pasiūlymų eilę.

Pripažinti negaliojančia Lietuvos kariuomenės dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos ir UAB „SK Impress Service Center“ 2018 m. birželio 25 d. sudarytą preliminariąją sutartį Nr. FS-259.

Pripažinti negaliojančia Lietuvos kariuomenės dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos ir UAB „BaltMed“ 2018 m. birželio 28 d. sudarytą preliminariąją sutartį Nr. FS-265.

Bylos dalį dėl UAB „Mardentas“ teisės atstovauti bendrovei „Chirana Medical a. s perduoti Kauno apygardos teismui nagrinėti iš naujo.

Nutraukti bylos dalį dėl ieškinio reikalavimo panaikinti Lietuvos kariuomenės dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos 2017 m. rugsėjo 27 d. sprendimą.

Kitą ieškinio dalį atmesti.

Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

 

Teisėjai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Egidijus Laužikas

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Sigita Rudėnaitė

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Gediminas Sagatys


Paminėta tekste:
 • CPK
 • 3K-3-584-378/2015
 • 3K-3-12/2014
 • 3K-3-220-248/2017
 • 3K-3-119/2011
 • 3K-3-96-916/2015
 • e3K-3-360-248/2017
 • CPK 353 str. Bylos nagrinėjimo ribos
 • e3K-3-16-378/2018
 • e3K-3-234-469/2018
 • e3K-3-237-415/2016
 • 3K-3-333/2014
 • e3K-3-362-415/2015
 • e2-5365-590/2017
 • CPK 359 str. Kasacinio teismo teisės
 • e3K-3-219-469/2018
 • CPK 360 str. Teismo teisė grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui