Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2018-06-06][nuasmeninta nutartis byloje][A-1132-858-2018].docx
Bylos nr.: A-1132-858/2018
Bylos rūšis: administracinė byla
Teismas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas 302610311 atsakovas
MB „MIGLUTĖ“ 302913956 pareiškėjas
Kategorijos:
34.2. Alkoholio kontrolė
34.2. Alkoholio kontrolė
31. Tabako ir alkoholio kontrolė
34. Tabako ir alkoholio kontrolė
34. Tabako ir alkoholio kontrolė

Administracinė byla Nr. A-1132-858/2018

                                                                Teisminio proceso Nr. 3-61-3-00361-2016-2

Procesinio sprendimo kategorija 34.2

(S)

 

 

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2018 m. birželio 1 d.

Vilnius

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Irmanto Jarukaičio (pranešėjas) ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė),

teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo mažosios bendrijos „Miglutė apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. lapkričio 28 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo mažosios bendrijos „Miglutė skundą atsakovui Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui dėl nutarimo panaikinimo.

 

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė:

I.

 

 1. Pareiškėjas mažoji bendrija (toliau – ir MB) ,,Miglutė(toliau – ir pareiškėjas, Bendrija) kreipėsi į teismą su skundu, kuriame prašė panaikinti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau ir Departamentas) 2015 m. gruodžio 17 d. nutarimą Nr. ATK2-175/15 (toliau – ir Nutarimas) bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Skunde nurodė, kad Nutarimu buvo nubausta už tai, kad Bendrijai priklausančioje kavinėje buvo rastas 1 butelis 0,5 l degtinės „Sobieski Superior“, kuriam nebuvo pateikti įsigijimą ar gabenimą patvirtinantys dokumentai. Pareiškėjo teigimu, šiuo atveju jo kaltės dėl įstatymo normų pažeidimo nėra, kadangi patikrinimo metu rastas degtinės butelis MB „Miglutė“ buvo pristatytas per klaidą, t. y. vietoje 0,5 l degtinės „Sobieski“ su pipirais ir medumi arba spanguolėmis. Butelių talpa ir įsigijimo kaina sutapo su nurodyta 2015 m. spalio 5 d. PVM sąskaitoje faktūroje Nr. 0369167, o neatitiko tik degtinės rūšis. Ši klaida alkoholio pristatymo metu nebuvo pastebėta, todėl 1 butelis 0,5 l degtinės „Sobieski Superior“ nebuvo grąžintas ar pakeistas. Nurodytas aplinkybes patvirtina tai, kad patikrinimo metu nebuvo nustatyta jokių pažeidimų nei dėl turimų pinigų sumų, nei dėl turimo alkoholio butelių kiekio. Uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Prekyba alkoholiniais gėrimais“ (buvusi UAB „Belvedere prekyba“) 2015 m. gruodžio 16 d. paaiškinimas, kuriame nurodyta, jog dėl prekių tiekimo nebuvo pateikta jokių pretenzijų ar duomenų apie netinkamai pristatytas prekes, laikytinas gynybine pozicija, nenorint pripažinti savo klaidos.
 3. Pažymėjo, kad esant nurodytoms aplinkybėms, Bendrijai ekonominė sankcija pritaikyta nepagrįstai, t. y. nesant  MB „Miglutė“ kaltės. Ekonominės sankcijos pritaikymas esant įsivėlusiai klaidai ir nesant Bendrijos kaltės, pažeistų sąžiningumo ir teisingumo principus.
 4. Atsakovas Departamentas atsiliepime prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.
 5. Atsiliepime nurodė, kad pareiškėjo argumentus vertina kritiškai, jie nepanaikina padaryto pažeidimo sudėties. Pareiškėjo pozicija, subjektyviai aiškinant teisės aktų reikalavimus ir situaciją, vertintina kaip siekis bet kokiais būdais ir priemonėmis išvengti kilusios atsakomybės. Pareiškėjo prekybos vietos patikrinimo metu Departamento darbuotojams pateikta 2015 m. spalio 5 d. PVM sąskaita faktūra serija BPV Nr. 0369167 iš UAB „Belvedere prekyba“, kurioje degtinei „Superior Sobieski“, 0,5 l talpos, 40 proc. alk. tūrio, kuri nurodyta 2015 m. lapkričio 18 d. materialinių vertybių atsakingo saugojimo akte ATK2-211 prie 2015 m. lapkričio 18 d. patikrinimo protokolo Nr. ATK2-211, nėra. Patikrinime dalyvavusi pardavėja nurodė, kad galėjo atvežti prekes vietoje 0,5 l talpos baltos degtinės, 0,5 l talpos degtinės su skoniu. Pastabų pardavėja dėl patikrinimo protokole nurodytų faktų nepareiškė.
 6. Departamentas gavo pareiškėjo elektroniniu laišku siųstą UAB Belvedere prekyba“ vadybininko A. B. rašytinį paaiškinimą, kad pareiškėjui galėjo būti per klaidą įdėtas kitokios rūšies degtinės butelis. Tačiau UAB „Prekyba alkoholiniais gėrimais“ (buv. UAB Belvedere prekyba“) rašytiniame paaiškinime nurodė, kad prekių tiekimo metu jai nebuvo pateikta pretenzijų ar duomenų apie netinkamai pristatytas prekes, tokia informacija nebuvo gauta ir iš sandėlio ar logistikos įmonės, o A. B. UAB „Prekyba alkoholiniais gėrimais“ dirba tik nuo 2015 m. spalio 30 d., todėl neturėjo galimybių pateikti objektyvią informaciją apie ginčo prekių tiekimą. Kadangi pareiškėjas juridinę galią turinčių įsigijimo dokumentų alkoholiniams gėrimams nepateikė, tokiu būdu pažeidė Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo (toliau – ir AKĮ) 17 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 2 dalies 2 punkto reikalavimus.

             

II.

 

 1. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. lapkričio 28 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.
 2. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Departamento Tabako ir alkoholio kontrolės skyriaus vyr. specialistės patikrino MB „Miglutė“ priklausančią kavinę, esančią adresu: (duomenys neskelbtini), surašė patikrinimo protokolą Nr. ATK2-211, kuriame nurodė, kad kavinėje yra laikomi ir parduodami alkoholiniai gėrimai, kuriems nepateikti juridinę galią turintys įsigijimo arba gabenimo dokumentai (1 butelis 0,5 l degtinės „Sobieski Superior); UAB „Miglutė“ atstovė patikrinimo protokole paaiškino, kad „galėjo atvežti prekes vietoje 0,5 l baltos degtinės 0,5 l degtinės su skoniu“; Departamente 2015 m. lapkričio 19 d. el. paštu gautas MB „Miglutė“ siųstas UAB „Belvederio prekyba“ vadybininko A. B. paaiškinimas, kuriame nurodyta, kad 2015 m. spalio 5 d. į MB „Miglutė“ buvo atvežtos prekės (buvo užsakyti 3 vnt. 0,5 l spanguolių skonio degtinės „Sobieski“), galimai per klaidą sandėlyje buvo įdėtas 1 vnt. 0,5 l degtinės „Sobieski Superior“; Departamentas 2015 m. lapkričio 30 d. raštu Nr. S-(4.3.-3)-3190 kreipėsi į UAB Belvedere prekyba“, prašė pateikti tikslią informaciją, kokie alkoholiniai gėrimai pareiškėjai buvo parduoti bei pristatyti į prekybos vietą pagal 2015 m. spalio 5 d. PVM sąskaitą faktūrą BPV Nr. 0369167, taip pat paaiškinimą dėl įmonės vadybininko A. B. nurodytų aplinkybių; UAB „Prekyba alkoholiniais gėrimais“ 2015 m. gruodžio 11 d. Departamentui pateikė 2015 m. spalio 5 d. PVM sąskaitos faktūros BPV Nr. 0369167 kopiją, o 2015 m. gruodžio 16 d. raštu Nr. 02-96 Departamentą informavo, kad parašas sąskaitoje faktūroje patvirtina, jog pirkėjui buvo pristatytos visos sąskaitoje faktūroje nurodytos prekės, dėl to nebuvo pateikta jokių pretenzijų ir (ar) duomenų apie pristatytą netinkamą prekių kiekį ir (ar) komplektaciją, tokia informacija nebuvo gauta nei iš sandėlio, nei iš logistikos įmonės, nei iš kliento; A. B. bendrovėje dirba tik nuo 2015 m. spalio 30 d., todėl neturi galimybių pateikti objektyvią informaciją, susijusią su nurodytų prekių tiekimu; Departamentas 2015 m. gruodžio 17 d. priėmė Nutarimą Nr. ATK2-175/15, kuriuo MB Miglutė“ už tai, kad nepateikė juridinę galią turinčių 1 butelio 0,5 l degtinės „Sobieski Superior įsigijimo dokumentų, paskyrė 289 Eur baudą.
 3. Teismas taip pat nurodė, kad Departamentas Nutarimą priėmė nustatęs, jog pareiškėjui priklausančioje kavinėje buvo aptiktas butelis degtinės, kuriam pareiškėjas neturėjo įsigijimą patvirtinančių dokumentų. Byloje iš esmės nėra ginčo dėl patikrinimo metu atliktų procedūrų teisėtumo ir pagrįstumo bei nustatytų faktinių aplinkybių. Pareiškėjas teigia, kad minėtas degtinės butelis jam buvo pristatytas per klaidą (supainiota alkoholinio gėrimo rūšis), o ši klaida pastebėta tik per Departamento vykdytą patikrinimą. Vadinasi, siekiant išspręsti byloje kilusį ginčą būtina nustatyti, ar Departamentas tinkamai įvertino patikrinimo metu nustatytas aplinkybes bei pagrįstai konstatavo, kad MB „Miglutė“ jam priklausančiose patalpose laikė ir prekiavo alkoholiu, kuriam neturėjo juridinę galią turinčių įsigijimo dokumentų, ir dėl to jam skyrė baudą.
 4. Teismas rėmėsi ginčui aktualiomis AKĮ nuostatomis, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika tokio pobūdžio bylose. Pareiškėjo argumentus, kad 2015 m. spalio 5 d. alkoholio pristatymo metu jam per klaidą buvo pristatytas ne tos rūšies alkoholio butelis (vietoje 0,5 l degtinės „Sobieski“ su pipirais ir medumi arba spanguolėmis, pristatytas 0,5 l degtinės Superior Sobieski“ butelis) ir ši klaida pristatymo metu buvo nepastebėta, vertino kritiškai. Pažymėjo, kad mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijos turėtojams yra taikomas reikalavimas laikytis aukštesnių atidumo ir rūpestingumo standartų, todėl MB Miglutė“ priimdamas prekes privalėjo įsitikinti, kad pateiktos prekės nurodytos alkoholio įsigijimo dokumentuose, o to nepadaręs, prisiėmė iš to kylančią riziką dėl galimų teisinių pasekmių. Kita vertus, pareiškėjo nurodytos aplinkybės paties pažeidimo kvalifikavimui teisinės reikšmės neturi, kadangi tam užtenka tik formalaus pažeidimo nustatymo fakto; į tokių faktinių aplinkybių visumą gali būti atsižvelgiama sprendžiant tik dėl skirtinos sankcijos dydžio. Be to, pareiškėjo nurodytą aplinkybę, kad 0,5 l degtinės „Superior Sobieski“ butelis jam buvo pristatytas per klaidą, paneigia jam alkoholinius gėrimus pristačiusios UAB „Prekyba alkoholiniais gėrimais“ Departamentui 2015 m. gruodžio 16 d. raštu Nr. 02-96 pateiktas paaiškinimas, kuriuo netikėti teismas neturi jokio pagrindo. Šiame kontekste pareiškėjo teiginį, kad 2015 m. gruodžio 16 d. paaiškinimu UAB „Prekyba alkoholiniais gėrimais“ nenori pripažinti padarytos klaidos, vertino kaip jokiais faktiniais įrodymais nepagrįstą gynybinę poziciją.
 5. Teismas akcentavo, kad už teisės pažeidimus valstybės nustatomos poveikio priemonės turi būti proporcingos teisės pažeidimui, turi atitikti siekiamus teisėtus ir visuotinai svarbius tikslus, neturi asmens varžyti akivaizdžiai labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti. Teisingumo ir teisinės valstybės konstituciniai principai reiškia ir tai, kad tarp siekiamo tikslo ir priemonių šiam tikslui pasiekti, tarp teisės pažeidimų ir už šiuos pažeidimus nustatytų nuobaudų turi būti teisinga pusiausvyra (proporcija). Šie principai neleidžia nustatyti už teisės pažeidimus tokių nuobaudų, kurios būtų akivaizdžiai neproporcingos teisės pažeidimui bei siekiamam tikslui. Nagrinėjamu atveju MB „Miglutė skirtos ekonominės sankcijos tikslas yra susijęs su inter alia (be kita ko) A 1 straipsnio 1 dalyje įtvirtintu siekiu mažinti Lietuvos Respublikoje alkoholio vartojimą, jų prieinamumą ir dėl alkoholio vartojimo atsiradusius neigiamus padarinius gyventojų sveikatai ir ūkiui. Teismo vertinimu, pareiškėjui paskirta bauda, ypač atsižvelgiant į tai, kad pažeidimas padarytas pirmą kartą ir Departamentas tai vertino kaip lengvinančią aplinkybę bei skyrė mažiausią už pareiškėjo padarytą pažeidimą galimą skirti baudą (289 Eur), yra proporcinga padarytam pažeidimui.
 6. Teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju Departamentas tinkamai įvertino patikrinimo metu nustatytas aplinkybes bei pagrįstai sprendė, kad MB „Miglutė“ pažeidė Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punktą bei 2 dalies 2 punktą. Nutarimu skirta ekonominė sankcija yra adekvati bei proporcinga, naikinti jį nėra teisinio ir faktinio pagrindo.

 

III.

 

 1. Pareiškėjas (toliau – ir apeliantas) pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. lapkričio 28 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą pareiškėjo skundą tenkinti.
 2. Apeliacinį skundą pareiškėjas grindžia iš esmės aplinkybėmis, nurodytomis skunde pirmosios instancijos teismui. Papildomai nurodo, kad šiuo konkrečiu atveju nebuvo nustatyta neatitikimų tarp įsigijimo dokumentuose ir patikrinimo metu rastų butelių kiekio. Tai reiškia, kad patikrinimo metu buvo rasta tikras ir teisingas kiekis butelių, atitinkantis įsigijimo dokumentus. Patikrinimo metu rasto 0,5 l butelio tūris taip pat atitiko įsigijimo dokumentuose nurodytus pirktų alkoholinių gėrimų butelių tūrius. Patikrinimo metu rastas butelis taip pat atitiko įsigijimo dokumentuose nurodytą alkoholio rūšį ir gamintoją, t. y. degtinė „Sobieski“. Vienintelis neatitikimas buvo nustatytas tame, kad patikrinimo metu buvo rastas 1 butelis degtinės „Sobieski Superior“ 0,5 l, o pagal 2015 m. spalio 5 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. 0369167 buvo įsigyta 3 vnt. degtinės „Sobieski“ pipirų ir medaus skonio 0,5 l talpos, kurios vieneto kaina yra 4,09 Eur ir 3 vnt. degtinės „Sobieski“ spanguolių skonio 0,5 l talpos, kurios vieneto kaina yra 4,09 Eur. Tai reiškia, kad neatitiko rasto butelio degtinės skonis, tačiau tai, kad buvo rastas butelis degtinės „Sobieski“, kaip yra nurodyta įsigijimo dokumentuose, laikytina, kad turimo alkoholio rūšis atitiko įsigijimo dokumentuose nurodytą alkoholio rūšį. Akcentuoja, kad patikrinimo metu nebuvo nustatyta jokių neatitikimų nei dėl turimų butelių kiekių, nei dėl kasoje laikomų priimtų kiekių. Ši aplinkybė patvirtina, kad įsigyjant degtinę „Sobieski“ buvo padaryta elementari apsirikimo klaida.
 3. Pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus, o būtent UAB „Belvedere prekyba“ vadybininko A. B. paaiškinimą. Šis asmuo faktiškai dirba UAB „Belvedere prekyba“, žino šios įmonės veiklos specifiką ir susiduria su veikoje pasitaikančiomis klaidomis. Būtent tą aplinkybę, kad šiuo konkrečiu atveju įvyko klaida dėl vieno butelio A. B. ir patvirtino. Tai, kad A. B. įmonėje pradėjo dirbti vėliau, nei MB Miglutė“ buvo pateiktos įsigyjamos prekės, nepaneigia A. B. paaiškinimų dėl klaidų pasitaikymo tiekiant prekes. Klaida dėl 0,5 l butelio degtinės „Sobieski Superior“ buvo pastebėta tik patikrinimo metu, todėl jokių pretenzijų UAB „Belvedere prekyba“ pareiškėja MB Miglutė“ nereiškė. Dėl šios priežasties UAB „Belvedere prekyba“ neturėjo ir negalėjo pateikti jokios informacijos apie neatitikimus logistikoje tiekiant prekes MB „Miglutė“. Taigi pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino byloje surinktus įrodymus, nepagrįstai atmetė MB „Miglutė“ palankius įrodymus.
 4. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo motyvais dėl aukštesnių atidumo ir rūpestingumo standartų, kurių yra būtina laikytis, kad nebūtų padaryta žala asmens sveikatai ir gyvybei. Šiuo konkrečiu atveju per klaidą buvo įsigyta tik ne to skonio degtinė, tačiau ji buvo įsigyta iš tinkamo pardavėjo, įsigyta degtinė atitiko jai keliamus kokybės reikalavimus. Jokios grėsmės dėl 0,5 l butelio degtinės „Sobieski Superior“ turėjimo vietoj kito skonio „Sobieski“ degtinės turėjimo niekaip negalėjo padaryti jokios žalos asmens sveikatai ar tuo labiau gyvybei.
 5. Akcentuoja, kad šiuo konkrečiu atveju visiškai nėra aišku, kokio norminio akto pagrindu MB „Miglutė“ yra taikomi aukštesni atidumo ir rūpestingumo standartai ir kuo jie pasireiškia. Šiuo konkrečiu atveju pasitaikė apsirikimo klaida, nenulėmusi jokios žalos nei fiziniams, nei juridiniams asmenims, nei Lietuvos valstybei. Nereikšmingas apsirikimo klaidas daro visi, bet kokia veikla užsiimantys subjektai ir netgi teisingumą vykdantys teismai. Įstatymo leidėjas net teismui nustato galimybę taisyti rašymo ar skaičiavimo apsirikimo klaidas, teismų sprendimai yra peržiūrimi ir keičiami. O šiuo konkrečiu atveju MB „Miglutė“ per apsirikimą priėmus ne to skonio degtinės „Sobieski“ butelį yra keliami aukščiausi rūpestingumo ir atidumo reikalavimai su pakankamai griežtomis sankcijų taikymo pasekmėmis.
 6. Atsakovas Departamentas pateiktame atsiliepime su pareiškėjo apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo jį atmesti.
 7. Atsakovas atsiliepime nurodo, kad pareiškėjo apeliacinio skundo teiginius vertina kritiškai, nurodyti argumentai nepanaikina padaryto pažeidimo sudėties. Byloje nėra ginčo, kad Departamento pareigūnų atlikto patikrinimo metu pareiškėjo prekybos vietoje buvo rastas alkoholinis gėrimas, t. y. 1 butelis degtinės „Sobieski Superior“, kuriam pareiškėjas nepateikė juridinę galią turinčių įsigijimo dokumentų, todėl pažeidė AKĮ 17 straipsnio 1 dalies 2 punktą, 2 dalies 2 punkto reikalavimus.
 8. Akcentuoja, kad pareiškėjas nepagrįstai tvirtina, jog sąskaita laikytina tinkamu šio alkoholinio gėrimo įsigijimą patvirtinančiu dokumentu, nes joje nėra duomenų apie degtinės „Sobieski Superior įsigijimą (t. y. nesutampa patikrinimo metu pareiškėjo prekybos vietoje rasto laikomo ir parduodamo alkoholinio gėrimo ir pareiškėjo pateiktame dokumente (t. y. sąskaitoje) nurodytų alkoholinių gėrimų pavadinimai (faktiškai patikrinimo metu rastas alkoholinis gėrimas degtinė Sobieski Superior“, tuo tarpu sąskaita patvirtina alkoholinių gėrimų 3 vnt. degtinės Sobieskipipirų ir medaus skonio (0,5 l talpos) ir 3 vnt. degtinės „Sobieski“ spanguolių skonio (0,5 l talpos) įsigijimą). Teismas sprendime pagrįstai nurodė, kad AKĮ 17 straipsnio 1 dalies 2 punkte bei 2 dalies 2 punkte nustatytas draudimas, siejamas su būtinumu turėti alkoholio produktų juridinę galią turinčius privalomus jų įsigijimą patvirtinančius dokumentus, reiškia, kad alkoholio produktai negali būti nei laikomi, nei parduodami, kai nurodyti privalomi dokumentai realiai neegzistuoja, t. y. nurodyti dokumentai turi realiai egzistuoti visą alkoholio produktų laikymo bei pardavimo laiką. Be to, tokie dokumentai patikimumo aspektu turi būti aiškūs ir vienareikšmiškai patvirtinti tiesioginį jų ryšį su alkoholiniais gėrimais, kurių laikymas ir pardavimas neatitinka minėtų AKĮ nustatytų reikalavimų.
 9. Atsakovas kritiškai vertina pareiškėjo teiginį, kad buvo padaryta sąskaitos išrašymo klaida, nes tokią pareiškėjo versiją paneigia UAB „Prekyba alkoholiniais gėrimais“ 2015 m. gruodžio 15 d. rašytinis paaiškinimas, kuriuo UAB „Prekyba alkoholiniais gėrimais“ nurodo, kad sąskaita su pareiškėjo atstovo parašu patvirtina, jog pirkėjui buvo pristatytos visos šioje sąskaitoje nurodytos prekės, t. y. degtinė „Sobieski Superior“ nebuvo pristatyta. Pareiškėjas pretenzijų dėl neteisingai pristatytų prekių nepateikė. Nesutinka su pareiškėjo teiginiu, kad teismas nepagrįstai neįvertino A. B., dirbančio UAB „Prekyba alkoholiniais gėrimais“, paaiškinimų. Pažymi, kad Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 56 straipsnio 6 dalis nustato, jog jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios. Šalys turi teisę teikti teismui įrodymus bei interpretacijas dėl pateiktų įrodymų, tačiau teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. A. B. nedirbo UAB „Prekyba alkoholiniais gėrimais“ alkoholinių gėrimų pardavimo pareiškėjui momentu, todėl objektyviai negali žinoti šiai bylai reikšmingu aplinkybių.
 10. Nesutinka su pareiškėjo teiginiais, kad jam nėra numatytų aukštesnių atidumo ir rūpestingumo standartų. Tokie standartai ūkio subjektams, vykdantiems licencijuojamą alkoholio produktų veiklą, kildinami iš siekio, kad nebūtų padaryta žala žmogaus sveikatai ir gyvybei ir yra suformuoti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje. Pareiškėjo teiginiai, kad jis nepadarė žalos žmogaus sveikatai ir gyvybei, yra nereikšmingi pažeidimo kvalifikavimui, nes AKĮ 17 straipsnio 1 dalies 2 punkte, 2 dalies 2 punkte draudimai, kaip tai nurodo ir teismas skundžiamame sprendime, yra formalūs ir nėra siejami su pasekmėmis ar alkoholio laikymo tikslais, motyvais bei alkoholio valdymo faktu ar laikymo trukme, o pažeidimo konstatavimui pakanka nustatyti tik minėtos normos nesilaikymo faktą. Šie pareiškėjo teiginiai gali būti reikšmingi tik nustatant baudos dydį.

 

Teisėjų kolegija

 

k o n s t a t u o j a:

IV.

 

 1. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 2015 m. gruodžio 17 d. nutarimo Nr. ATK2-175/15, kuriuo MB „Miglutė“ už AKĮ 17 straipsnio 1 dalies 2 punkte ir 2 dalies 2 punkte nustatytus pažeidimus paskirta 289 Eur bauda, teisėtumo ir pagrįstumo.
 2. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nustatė, kad Nutarimu pareiškėjas pagrįstai pripažintas pažeidęs AKĮ 17 straipsnio 1 dalies 2 punktą bei 2 dalies 2 punktą, kadangi pareiškėjui priklausančioje kavinėje buvo aptiktas butelis degtinėsSobieski Superior, kuriam pareiškėjas neturėjo įsigijimą patvirtinančių dokumentų, todėl jam pagrįstai paskirta ekonominė sankcija.
 3. Pareiškėjas apeliaciniame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus, būtent UAB „Belvedere prekyba“ vadybininko A. B. paaiškinimą, nepagrįstai pareiškėjo atžvilgiu sprendė dėl aukštesnių atidumo ir rūpestingumo standartų, kurių yra būtina laikytis, kad nebūtų padaryta žala asmens sveikatai ir gyvybei. Pareiškėjas tiek skunde pirmosios instancijos teismui, tiek apeliaciniame skunde tvirtina, kad šiuo konkrečiu atveju pasitaikė apsirikimo klaida, buvo pristatytas ne tos rūšies alkoholio butelis (vietoje 0,5 l degtinės „Sobieski“ su pipirais ir medumi arba spanguolėmis, pristatytas 0,5 l degtinės Superior Sobieski“ butelis), nenulėmusi jokios žalos nei fiziniams, nei juridiniams asmenims.
 4. Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad Lietuvos Respublikoje parduoti draudžiama alkoholio produktus, kurie neįrašyti į licencijas juos gaminti, importuoti, parduoti, ir alkoholio produktus neturint juridinę galią turinčių privalomų tų produktų įsigijimo arba gabenimo dokumentų. Šio įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams, užsienio juridinių asmenų atstovybėms Lietuvos Respublikoje laikyti, gabenti Lietuvos Respublikoje draudžiama: alkoholio produktus, kurie neįrašyti į licencijas juos gaminti, importuoti, parduoti, ir alkoholio produktus neturint juridinę galią turinčių privalomų tų produktų įsigijimo arba gabenimo dokumentų.
 5. Alkoholio kontrolės įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šio įstatymo tikslas – mažinti bendrąjį alkoholio suvartojimą, jo prieinamumą, ypač nepilnamečiams, piktnaudžiavimą alkoholiu, jo daromą žalą sveikatai ir ūkiui, nustatyti teisės gaminti, parduoti, įvežti, importuoti ir eksportuoti šiame įstatyme reglamentuojamus alkoholio produktus suteikimo ūkio subjektams teisinius pagrindus. Alkoholio kontrolės įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog alkoholio produktai yra priskiriami specialiems gaminiams, kurių apskaitai, gamybai, įvežimui, importui, eksportui, prekybai ir vartojimui pagal šį ir kitus įstatymus bei teisės aktus taikomas ypatingas valstybinio reglamentavimo režimas. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, atsižvelgdamas į alkoholio produktų, kaip specifinių civilinės apyvartos objektų, darančių neigiamą poveikį žmogaus sveikatai, pobūdį, savo praktikoje (žr., pvz., 2004 m. sausio 26 d. nutarimą) yra nurodęs, kad valstybė gali nustatyti specialų, būtent šio produkto apyvartai skirtą, teisinį reguliavimą.
 6. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punkte ir 2 dalies 2 punkte įtvirtintas draudimas laikyti alkoholio produktus, neturint juridinę galią turinčių privalomų tokių produktų įsigijimo arba gabenimo dokumentų, yra formalus ir nėra siejamas su pasekmėmis ar alkoholio laikymo tikslais, motyvais bei alkoholio valdymo faktu ar laikymo trukme, o pažeidimo konstatavimui pakanka nustatyti tik minėtos normos dispozicijos draudimo nepaisymą (žr., pvz., 2015 m. gegužės 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-281-261/2015, 2016 m. sausio 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-43-520/2016 ir kt.). Toks Alkoholio kontrolės įstatymo nuostatų aiškinimas teismų praktikoje grindžiamas poreikiu užtikrinti šių teisės normų saugomas vartotojų teises, kita vertus, užtikrinti būtinumą tokį produktą pardavinėjančiam subjektui laikytis aukštesnių atidumo ir rūpestingumo standartų, kad nebūtų padaryta žala žmogaus sveikatai ir gyvybei (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. lapkričio 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143-1038/2009; 2010 m. gruodžio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-1561/2010). Taigi ūkio subjektas, kaip prekybos alkoholiniais gėrimais licencijos turėtojas, turi pareigą imtis visų būtinų teisinių, organizacinių (administracinių) priemonių tam, kad nebūtų pažeisti Alkoholio kontrolės įstatymo reikalavimai.
 7. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 56 straipsnio 6 dalį, teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Taigi, konstatuoti tam tikro fakto buvimą ar nebuvimą galima tik remiantis byloje surinktų įrodymų visuma, o ne atskirais įrodymais. Nustatant teisiškai reikšmingas aplinkybes turi būti įvertintas surinktų įrodymų pakankamumas, jų nuoseklumas, galimi jų prieštaravimai, logiškumas, atitinkamų duomenų nurodymo aplinkybės, įrodymų šaltinių patikimumas. Iš ABTĮ 56 straipsnio 6 dalies taip pat seka, kad įrodymų vertinimas, kaip objektyvios tiesos nustatymo procesas, grindžiamas subjektyviu faktoriumi – vidiniu įsitikinimu. Vidinis įsitikinimas – tai ne išankstinis įsitikinimas, nuojauta, o įrodymais pagrįsta išvada, kuri padaroma iš surinktų įrodymų, kada išnagrinėjami reikšmingi faktai, iškeliamos ir ištiriamos galimos versijos, įvertinami kiekvienas įrodymas atskirai ir jų visuma.
 8. Teisėjų kolegija, taikydama įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą apibrėžiančias proceso taisykles bei vadovaudamasi ABTĮ 80 straipsniu nustatyta apimtimi, patikrinusi bylos faktinių aplinkybių nustatymo bei tyrimo objektyvumą, įvertinusi byloje pateiktą medžiagą, atsižvelgusi į Alkoholio kontrolės įstatymo nuostatas, kurių pažeidimu kaltinamas pareiškėjas, į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotą aktualių teisės normų taikymo bei aiškinimo praktiką, užfiksuotas pareiškėjo padaryto pažeidimo aplinkybes, sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad pareiškėjas pagrįstai ir teisėtai pripažintas pažeidusiu Nutarime nurodytas Alkoholio kontrolės įstatymo nuostatas.
 9. Pareiškėjo ir skunde, ir apeliaciniame skunde nurodyti argumentai, kad šiuo atveju per klaidą buvo pristatytas ne tos rūšies alkoholio butelis (vietoje 0,5 l degtinės „Sobieski“ su pipirais ir medumi arba spanguolėmis, pristatytas 0,5 l degtinės „Superior Sobieski“ butelis), vertintini kritiškai. Bylos medžiaga patvirtina, kad UAB „Belvedere prekyba“ (dabar – UAB „Prekyba alkoholiniais gėrimais“) vadybininkas A. B., kurio paaiškinimais remiasi pareiškėjas aiškindamas įvykusią klaidą dėl alkoholio pristatymo, bendrovėje dirbo nuo 2015 m. spalio 30 d., o prekės pareiškėjai buvo pristatytos 2015 m. spalio 5 d., todėl jis objektyviai negalėjo žinoti su alkoholinių gėrimų pristatymu pareiškėjui 2015 m. spalio 5 d. susijusių aplinkybių. UAB „Prekyba alkoholiniais gėrimais“ 2015 m. gruodžio 16 d. rašte Departamentui nurodė, kad MB „Miglutė“ buvo pristatytos visos 2015 m. spalio 5 d. PVM sąskaitoje faktūroje nurodytos prekės, jokių pretenzijų ar duomenų apie ne tos komplektacijos prekes nebuvo gauta.
 10. Teisėjų kolegija taip pat nesutinka su pareiškėjo teiginiu, kad jokia reali žala Alkoholio kontrolės įstatymo saugomiems gėriams nebuvo padaryta. Kaip buvo nurodyta, asmenims už Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus skiriamos ekonominės sankcijos tikslas yra susijęs su inter alia (be kita ko) Alkoholio kontrolės įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje įtvirtintu siekiu mažinti Lietuvos Respublikoje alkoholio vartojimą, jo prieinamumą ir dėl alkoholio vartojimo atsiradusius neigiamus padarinius gyventojų sveikatai ir ūkiui. Taip pat šioje nutartyje nurodyta, kad pareiškėjo padarytų pažeidimų sudėtis yra formali, todėl nereikia įrodinėti žalos, tai, jog pareiškėjo ketinimas vykdyti prekybą alkoholiniais gėrimais pažeidžiant teisės aktų reikalavimus buvo nerealizuotas tik dėl Departamento atlikto patikrinimo ir reali žala Alkoholio kontrolės įstatymo saugomiems gėriams nekilo ne dėl pareiškėjo valios, o dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių.
 11. Apibendrindama nustatytas aplinkybes ir padarytas išvadas teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus ir nustatė teisiškai reikšmingas aplinkybes bylai išspręsti, teisingai pritaikė ginčo teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas, nenukrypo nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, todėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. lapkričio 28 d. sprendimas paliekamas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmetamas.

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

 

n u t a r i a:

 

Pareiškėjo mažosios bendrijos ,,Miglutė“ apeliacinį skundą atmesti.

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. lapkričio 28 d. sprendimą palikti nepaleistą.

Nutartis neskundžiama.

 

 

Teisėjai                                                                                                  Laimutis Alechnavičius

 

 

Irmantas Jarukaitis

 

 

Vaida Urmonaitė-Maculevičienė

 

 

 


Paminėta tekste:
 • A-43-520/2016