Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: nuasmenintas sprendimas byloje [2-1368-370-2011].doc
Bylos nr.: 2-1368-370/2011
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Klaipėdos apygardos teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
"Minestas" 142095319 atsakovas
"Inesitas" 242102540 Ieškovas
Kategorijos:
2. SU PRIEVOLŲ TEISE SUSIJUSIOS BYLOS
2.1. Bylos, kylančios iš sutartinių teisinių santykių
2.1.7. Bylos dėl rangos
2.1.7.2. dėl statybos rangos
2.1.21. Bylos dėl atsiskaitymų
7. BYLOS DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ
7.3. Bylos dėl juridinių asmenų organų sprendimų teisėtumo
2. CIVILINIAI TEISINIAI SANTYKIAI
2.5. Prievolių teisė
2.5.1. Prievolės:
2.5.1.6. Kreditoriaus interesų gynimas:
2.5.1.6.1. Actio Pauliana
2.5.3. Reikalavimo perleidimas (cessio)
3. CIVILINIS PROCESAS
3.2. Procesas pirmosios instancijos teisme
3.2.1. Pasirengimas teisminiam civilinės bylos nagrinėjimui:
3.2.1.3. Pasirengimas nagrinėti bylą teisme parengiamajame teismo posėdyje
3.2.6. Teismo sprendimas:
3.2.6.1. Teismo sprendimas, jo priėmimas ir išdėstymas, reikalavimai, kurie keliami teismo sprendimui

Civilinė byla Nr

Civilinė byla Nr. 2-1368-370/2011

(Proceso Nr. 2-57-3-00131-2011-6)

Procesinio sprendimo kategorija 35.6.1; 37; 116.1 (S)

  

 

 

 

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMAS

 

S P R E N D I M A S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2011 m. liepos 5 d.

Klaipėda

 

Klaipėdos apygardos teismo teisėja Danguolė Martinavičienė, sekretoriaujant Jelenai Ušakovai, dalyvaujant ieškovės atstovei bankroto administratorei Virginijai Lukošienei, atsakovės atstovui Robertui Zeidleriui, teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios UAB „Inesitasbankroto administratorės Virginijos Lukošienės ieškinį atsakovei UAB „Minestas“ dėl reikalavimo perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir

 

n u s t a t ė:

 

UAB „Inesitas“ bankroto administratorė pareiškė ieškinį, kuriuo teismo prašo pripažinti negaliojančia 2010-03-25 reikalavimo perleidimo sutartį, kurios pagrindu UAB „Inesitas“ atsakovei UAB „Minestas“ perleido 21 003,47 Lt reikalavimo teisę į DNSB „Rumpiškės“. Nurodo, kad Klaipėdos apygardos teismo 2010-05-28 nutartimi ieškovei iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta Virginija Lukošienė. Bankroto administratorė, įgyvendindama bankroto teisės normas, nustatė, kad
ginčijama sutartis pažeidžia kitų kreditorių teises, sutarties sudarymo metu ieškovė buvo nemoki, nes buvęs UAB „Inesitasdirektorius kreipdamasis į teismą dėl bankroto bylos jo vadovaujamai įmonei iškėlimo įmonės nemokumui pagrįsti pateikė 2010-03-30 balanso duomenis, pelno (nuostolio) ataskaitas. Ginčijamo sandorio sudarymo metu UAB „Inesitas turėjo pakankamai skolų pirmosios eilės kreditoriams: t. y. darbuotojams, VSDFV biudžetui, Klaipėdos apskrities VMI. Atsakovė privalėjo sąžiningai elgtis ir domėtis, ar sandoris nepažeis kitų asmenų teisių. Kreditorius turi suprasti, kad skolininkas turi verslo santykių ne tik su juo, bet ir su kitais asmenimis, žinodama, kad skolininkas, sudarydamas su juo sandorį, kuriuo siekia atgauti didelę dalį skolos, verslininkas turi suprasti ir tai, kad skolininkas gali turėti atsiskaitymo sunkumų ir su kitais verslo partneriais, todėl jo sudaromu sandoriu gali būti labiau apsunkinta skolininko galimybė atsiskaityti su kitais kreditoriais. Ieškovė neturi duomenų patvirtinančių, kad atsakovė ėmėsi aktyvių veiksmų, siekdama sudaryti sandorį, nepažeidžiant įstatymų ir kreditorių interesų, buvo pakankamai atidus ir domėjosi apie skolininką kaip sutarties šalį.

Atsakovė UAB Minestas atsiliepime su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad nėra actio Pauliana tenkinimo sąlygų visumos, nes ieškovė nepaneigė atsakovės sąžiningumo.

Teismo posėdžio metu šalių atstovai savo reikalavimus ir atsikirtimus palaikė.

Ieškinys netenkintinas.

Byloje nustatyta, kad 2010-01-25 šalys sudarė rangos sutartį Nr. 10/01-25, pagal kurią atsakovė ieškovei įsipareigojo iki 2010-03-25 atlikti daugiabučių namų, esančių Ryšininkų g. 3 ir Ryšininkų g. 4, Klaipėdoje, fasadų apskardinimo defektų taisymo darbus, o ieškovė įsipareigojo atsakovei sumokėti už faktiškai atliktus darbus kiekvieną mėnesį per 10 dienų po atliktų darbų akto ir sąskaitos faktūros išrašymo (b. l. 7–9). Atsakovė darbus atliko, 2010-03-19 ieškovei pateikė 21 003,47 Lt sąskaitą faktūrą MIN Nr. 00676 (b. l. 10). 2010-03-25 šalys sudarė reikalavimo perleidimo sutartį, pagal kurią atsiskaitydama pagal pateiktą sąskaitą faktūrą atsakovei ieškovė perleido 21 003,47 Lt reikalavimo teisę į DNSB „Rumpiškės“ pagal pastarųjų sudarytą sutartį Nr. 08/11/26 (b. l. 11, 12). Klaipėdos apygardos teismo 2010-05-28 nutartimi ieškovei iškelta bankroto byla (b. l. 6), nutartis įsiteisėjo 2010-06-07.

Actio Pauliana instituto taikymas susijęs su sutarties laisvės principo ribomis, todėl pripažinti sandorį negaliojančiu šiuo pagrindu bei taikyti teisines pasekmes galima tik esant CK 6.66 straipsnyje nustatytų sąlygų visetui, kad būtų užkirstas kelias galimam kreditoriaus piktnaudžiavimui šiuo institutu ir nepagrįstam skolininko teisių suvaržymui. Actio Pauliana instituto taikymo sąlygos: 1. Kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę. 2. Ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises. 3. Nėra suėjęs vienerių metų ieškinio senaties terminas. 4. Skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio. 5. Skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises. 6. Trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas. 7. Kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos dėl actio Pauliana, netiesioginio ieškinio, sulaikymo teisės ir prevencinio ieškinio institutų taikymo apžvalga. Publikuota:Teismų praktika“ Nr. 29, 2008 m.).

Byloje iš esmės kilo ginčas tik dėl vienos actio Pauliana taikymo sąlygos – atsakovės sąžiningumo. Ieškovės atstovės nuomone, atsakovė prieš sudarydama reikalavimo perleidimo sutartį privalėjo veikti aktyviai ir jai prieinamomis priemonėmis domėtis kita sandorio šalimi ir jos turtine padėtimi, nesąžiningumui konstatuoti pakanka, kad trečiasis asmuo žinotų, jog sudaromas sandoris sukels ar sustiprins skolininko nemokumą. Ieškovė jau remiantis 2009 balanso duomenimis buvo nemoki, todėl atsakovė privalėjo žinoti, kad reikalavimo perleidimo sandoris pažeis kitų kreditorių interesus.

Su šiais ieškovės argumentais teismas nesutinka. Aplinkybė, kad ieškovės turtinė padėtis buvo bloga jau 2009 metais, nesutrukdė jai 2010-01-25 užsakyti rangos darbų pas atsakovę. Atsakovė savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai ir laiku, todėl nesąžininga dar iki rangos sutarties sudarymo buvusia turtine padėtimi jau po dviejų mėnesių remtis siekiant išvengti atsiskaitymo pagal tą sutartį. Aplinkybė, kad ieškovė turėjo ir kitų kreditorių bei kokių nors atsiskaitymo sunkumų su jais, neįrodo atsakovės nesąžiningumo. Atsakovė yra verslininkė ir neprivalo atsisakyti atlyginimo už atliktus darbus vien dėl to, kad skolininkė turi verslo santykių ir su kitais asmenimis, taip suteikdama pirmenybę kitiems skolininkės kreditoriams. Būtent kiti skolininkės verslo santykiai ir jų pagrindu sudaromi bei vykdomi sandoriai sumažina galimas abejones dėl skolininkės galimybių atsiskaityti, nes ieškovė patvirtino turinti reikalavimo teises į kitus asmenis. Byloje nagrinėjamu atveju atsakovės nesąžiningumas nėra preziumuojamas pagal įstatymą, todėl jam įrodyti nepakanka aplinkybės, kad ieškovė neturi duomenų, patvirtinančių, kad atsakovė ėmėsi aktyvių veiksmų ieškovės mokumui nustatyti. Atsakovės nesąžiningumą galėtų įrodyti tokios aplinkybės, iš kurių atsakovei turėtų būti akivaizdu jog ieškovė yra nemoki. Verslo santykiai su kitais asmenimis bei sutrikę atsiskaitymai ieškovės nemokumo nepatvirtina. Taip pat nepagrįstas ieškovės argumentas, kad reikalavimo perleidimo sutartis sudaryta nesuėjus atsiskaitymo terminui pagal rangos sutartį. Remiantis rangos sutarties 4.2 punktu, apmokėjimas vykdomas kiekvieną mėnesį per 10 dienų nuo atliktų darbų akto ir sąskaitos faktūros išrašymo. Pagal sutartį 2010-03-19 buvo išrašyta viena sąskaita faktūra pagal du atliktų darbų aktus, t. y. ieškovė privalėjo ją apmokėti ne vėliau kaip 2010-03-29, tačiau tai nereiškia, kad negalėjo apmokėti anksčiau. Rangos darbai buvo baigti taip pat anksčiau sutartyje numatyto galutinio termino (sutarties 3.2 p.). Atsiskaityta pagal rangos sutartį buvo po šešių dienų nuo sąskaitos faktūros išrašymo, t. y. per nustatytą terminą, todėl atsiskaitymo momento aplinkybė niekaip neįrodo atsakovės nesąžiningumo. Ieškovės atstovės argumentai dėl rangos ir subrangos teisinių santykių su trečiaisiais asmenimis ieškinio pagrįstumui įtakos neturi, nes šalių sudarytos rangos sutarties ar jos įvykdymo tinkamumo neginčija, o pareiškė ieškinį CK 6.6 str. pagrindu. Atskirai pažymėtina, kad atsakovė realiai atlyginimo už atliktus darbus negavo, šiuo metu teisme vyksta ginčas su DNSB „Rumpiškės“.

Esant tokioms aplinkybėms, teismas konstatuoja, kad ieškovė neįrodė actio Pauliana sąlygų visumos, konkrečiai – atsakovės nesąžiningumo, todėl ieškinys atmestinas (CK 6.66 str., CPK 178, 185, 260, 265 str.).

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270 straipsniu, teismas

 

n  u  s p r e n d ž  i a :

 

ieškinį atmesti.

Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

 

Teisėja                                                                                                                              Danguolė Martinavičienė