Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2015-12-14][nuasmeninta nutartis byloje][2A-1643-262-2015].docx
Bylos nr.: 2A-1643-262/2015
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Vilniaus apygardos teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Trakų skyriaus Vievio medžiotojų būrelis 193160936 atsakovas
Kategorijos:
6. BYLOS DĖL ASMENŲ NETURTINIŲ TEISIŲ IR INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS
6.6. Bylos dėl kitų asmeninių neturtinių teisių gynimo
2. CIVILINIAI TEISINIAI SANTYKIAI
2. CIVILINIAI TEISINIAI SANTYKIAI
2.2. Asmenys
2.2. Asmenys
2.2.1. Fiziniai asmenys:
2.2.1.8. Kitos specifinės fizinių asmenų civilinės teisės, jų įgyvendinimas ir gynimas
2.2.2. Juridiniai asmenys:
2.2.2.3. Juridinių asmenų rūšys:
2.2.2.3.2. Privatūs juridiniai asmenys:
2.2.2.3.2.8. Kiti privatūs juridiniai asmenys
3. CIVILINIS PROCESAS
3. CIVILINIS PROCESAS
3.2. Procesas pirmosios instancijos teisme
3.2.6. Teismo sprendimas:
3.2.6.1. Teismo sprendimas, jo priėmimas ir išdėstymas, reikalavimai, kurie keliami teismo sprendimui
3.3. Teismų procesinių sprendimų kontrolės formos ir proceso atnaujinimas
3.3.1. Apeliacinis procesas:
3.3.1.21. Apeliacinės instancijos teismo sprendimas ir nutartis, sprendimo ir nutarties priėmimas bei paskelbimas

Civ

Civ. b. Nr. 2A-1643-262/2015

Teisminio proceso Nr. 2-48-3-01395-2013-1

Procesinio sprendimo kategorija: 2.2.2.3.2.8; 3.3.1.21

(S)

VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2015 m. lapkričio 2 d.

Vilnius

Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Onos Gasiulytės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Eglės Surgailienės ir Andriaus Veriko, kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Trakų skyriaus Vievio medžiotojų būrelio apeliacinį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2014 m. spalio 31 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo G. M. patikslintą ieškinį atsakovui Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Trakų skyriaus Vievio medžiotojų būreliui dėl visuotinio narių susirinkimo sprendimo dalinio panaikinimo ir ieškovo grąžinimo į Vievio medžiotojų būrelio narius,

 

n u s t a t ė :

 

I. Ginčo esmė

Ieškovas patikslintu ieškiniu prašė: pripažinti negaliojančiu (panaikinti) atsakovo Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Trakų skyriaus Vievio medžiotojų būrelio visuotinio narių susirinkimo 2013 m. gegužės 10 d. sprendimą kaip neteisėtą ta dalimi, kuria nutarta G. M. pašalinti iš Vievio medžiotojų būrelio narių, ir grąžinti jį į Vievio medžiotojų būrelio narius; priteisti ieškovui bylinėjimosi išlaidas.

Nurodė, kad jis 2008 metais tapo Vievio medžiotojų būrelio nariu. 2013-05-10 neeilinio visuotinio Vievio medžiotojų būrelio susirinkimo metu slaptu balsavimu, dalyvaujant 47 būrelio nariams, buvo priimtas sprendimas pašalinti ieškovą iš būrelio narių. Ginčijamas Vievio medžiotojų būrelio visuotinio susirinkimo sprendimas pašalinti ieškovą iš Vievio medžiotojų būrelio narių, yra nepagrįstas ir neteisėtas. Minėtas sprendimas yra nemotyvuotas ir nepagrįstas norminiu pagrindu. Protokole nenurodyta, kokius Būrelio įstatų ar kitų teisės aktų punktus ieškovas savo elgesiu pažeidė, taip pat nenurodyta, kokiais konkrečiai veiksmais ieškovas kėlė konfliktines situacijas, kokios yra etiškos medžioklės normos ir kaip jos pasireiškia, be to, neaišku, kaip pasireiškė ieškovo sukelta įtarumo atmosfera. Nėra aišku, kokiais veiksmais ir kokią žalą ieškovas padarė medžiotojų būreliui, ir kokius veiksmus atliko, jog jam buvo pritaikyta pati griežčiausia priemonė - pašalinimas iš medžiotojų būrelio.

Atsakovas atsiliepimu į ieškinį prašė jį atmesti. Nurodė, kad ieškovas iš atsakovo narių buvo pašalintas 42 atsakovo narių sprendimu iš 46 minėtame susirinkime dalyvavusių atsakovo narių. Taigi, atsakovo nariai minėtame susirinkime įstatų nustatyta tvarka išreiškė savo valią bei patvirtino, kad didžioji dauguma atsakovo narių nepasitiki ieškovu bei kad ieškovo interesai yra priešingi didžiosios daugumos atsakovo narių interesams, todėl esant šioms aplinkybėms ieškovas privalo būti pašalintas iš atsakovo narių. Atsakovo narių nepasitikėjimą ieškovu suformavo paties ieškovo veiksmai bei jo elgesys, atlikti tiek iki įsigaliojant naujiems įstatams, tiek ir jiems įsigaliojus. Ieškovas nenurodė, kokioms konkrečiai imperatyvioms teisės normoms bei kaip ir kokiu būdu prieštarauja ankščiau minėtas atsakovo Įstatų 4.8. punktas ir kodėl jis neturi būti taikomas, bei neįrodė šio teiginio.

 

II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

Trakų rajono apylinkės teismo 2014 m. spalio 31 d. sprendimu ieškinys buvo patenkintas visiškai: Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Trakų skyriaus Vievio medžiotojų būrelio neeilinio visuotinio narių susirinkimo 2013 m. gegužės 10 d. sprendimas dėl G. M. pašalinimo iš Vievio medžiotojų būrelio narių, pripažintas negaliojančiu ir G. M. grąžintas į Vievio medžiotojų būrelio narius; iš atsakovo ieškovui priteista 3144 Lt (910,57 Eur) bylinėjimosi išlaidų; iš atsakovo valstybei priteista 27,45 Lt (7,95 Eur) bylinėjimosi išlaidų.

Teismas nurodė, kad Apelianto įstatų 4.8. punktas prieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, o būtent: Asociacijos įstatymo 12 str. 2 d. 7 p. nuostatai, jog asociacijos įstatuose turi būti nurodoma jos narių pašalinimo sąlygos, tuo pačiu prieštarauja Asociacijų įstatymo 18 str. 1 d. nuostatai, taip pat prieštarauja teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principams. Ieškovas pirmą kartą buvo pašalintas iš Būrelio narių 2011-09-30 Atsakovo valdybos nutarimu bei 2011-10-07 Būrelio visuotinio narių susirinkimo sprendimu. Šie Atsakovo sprendimai buvo pripažinti negaliojančiais 2012-05-14 Trakų rajono apylinkės teismo sprendimu (prie šios bylos prijungtos civilinė byla Nr. 2-220-424/2012). Minėtu sprendimu teismas konstatavo, kad ieškovas pašalintas iš atsakovo narių nepagrįstai, kadangi toks ieškovo pašalinimo pagrindas, koks yra nurodytas skundžiamuose nutarime ir sprendime, nėra įtvirtintas atsakovo įstatuose (2003-03-15 atsakovo Įstatai, įregistruoti JAR 2003-04-15), kuriuose, kaip minėta, nustatytas baigtinis pašalinimo iš atsakovo narių pagrindų sąrašas. Be to, ieškovo veiksmuose, dėl kurių jis buvo pašalintas iš atsakovo narių, nėra nei vieno iš atsakovo įstatų 3.6 punkto antrajame papunktyje (grubus medžioklės taisyklių, draugijos, jos skyriaus įstatų pažeidimas) įtvirtintų pažeidimų sudėties. Kadangi CPK 182 str. nustato, kad nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje ar administracinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisines pasekmes ir nedalyvaujantiems byloje asmenims (prejudiciniai faktai). Taigi, įsiteisėjusiu 2012-05-14 Trakų rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-220-424/2012 nustatytos aplinkybės yra prejudiciniai faktai ir šioje byloje teismo neanalizuojamos ir nevertinamos. Atsakovas nepateikė jokių konkrečių aplinkybių, kurios sudarė atsakovo nurodytą pagrindą sprendimui dėl ieškovo pašalinimo iš Būrelio narių priimti, nepateikė jokių konkrečių ieškovo padarytų pažeidimų, atsakovas nenurodė ir įrodymų ieškovo 2013-05-10 pašalinimo iš Būrelio narių pagrindui pagrįsti. Atsakovas neįrodė jokių konkrečių aplinkybių, ieškovo padarytų pažeidimų, dėl kurių atsakovas priėmė sprendimą pašalinti pastarąjį iš Būrelio narių.

 

III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

Atsakovas apeliaciniu skundu prašo Trakų rajono apylinkės teismo 2014 m. spalio 31 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad apelianto įstatų 4.8 punktas numato, kad teisę pašalinti apelianto narį iš būrelio kitais nei įstatų 4.7 punkto pagrindais turi visuotinis būrelio narių susirinkimas būrelio valdybos teikimu. Įstatų 4.8 punktas numato, kad apelianto valdybos teikimu apelianto narys gali būti pašalintas iš būrelio, jeigu tam pritaria 2/3 visuotiniame susirinkime dalyvaujančių apelianto narių. Įstatų 4.8 punktas numato ir pašalinimo pagrindą, t.y. būrelio narių pasitikėjimo praradimą nariu, kuris yra šalinamas iš apelianto narių. Teismas nepagrįstai nurodė, kad apelianto įstatai prieštarauja Asociacijų įstatymo 18 str. 1 d., nes įstatai buvo parengti, patvirtinti notaro bei įregistruoti Juridinių asmenų registre po Asociacijų įstatymo įsigaliojimo. Teismas nesigilino ir neatliko teisės normų analizės vertinant kaip įstatų 4.8 punktas prieštarauja Asociacijų įstatymo 12 str., 2 d. Teismas nepagrįstai konstatavo, jog įstatų 4.8 punktas prieštarauja teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principams. Įstatų 4.8 punktas numato, kad sprendimas dėl nario pašalinimo gali būti priimamas ne vienasmeniškai, ne kolegialiai, o tik sprendžiant visiems asociacijos nariams. Tokia tvarka negali būti laikoma neteisinga, neproporcinga ir nesąžininga. Įstatų 4.8 punktas taip pat detaliai nurodo, kokia balsų dauguma apelianto narys gali būti pašalinamas, taip pat kokiu būdu nariai gali išreikšti savo valią. Numatytas balsavimas, kad pašalinimui turi pritarti net 2/3 visuotiniame susirinkime dalyvaujančių būrelio narių, o ne dalyvaujančių balsų dauguma, ar daugiau kaip ½ apelianto narių, taip pat negali būti laikoma neteisinga, neproporcinga ir nesąžininga. Teismas vertindamas ieškovo pašalinimo iš apelianto narių klausimą nepagrįstai rėmėsi Trakų rajono apylinkės teismo nustatytomis aplinkybėmis c.b. 2-220-424/2012 ir jas laikė prejudiciniais faktais, nes minėtame sprendime teismas vertino ieškovo veiksmus bei jų atitikimą tuo metu galiojusiems įstatams, kitiems būrelio veiklos dokumentams, o teismui šiuo metu vertinant ieškovo veiksmus, atliekamų veiksmų atitikimą apelianto įstatams reikėjo remtis bei vertinti vadovaujantis 2012 m. rugsėjo 21 d. apelianto įstatais, o ne tais, kurie šiuo metu yra netekę galios.

Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o sprendimą palikti nepakeistą, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

Nurodė, kad jis yra teisėtas Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Trakų skyriaus Vievio Medžiotojų būrelio narys, priimtas pagal atitinkamas procedūras, aktyviai veikiantis būrelio naudai, o apeliantas nepateikė jokių įrodymų patvirtinančių atvirkščiai, todėl sprendimas yra motyvuotas ir teisiškai pagrįstas.

 

IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

 

Apeliacinis skundas atmetamas.

CPK 320 str. 1 d. nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas.

Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d., 3 d.).

Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą privalo patikrinti ar pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, išsiaiškino visas aktualaus klausimo išsprendimui reikšmingas aplinkybes ir ar teisingai taikė tuo metu galiojusius teisės aktus.

Teismų praktikoje suformuota nuostata, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-252/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis c.b. 3K-3-52/2011 ir kt.).

Atsakovas teigia, kad jo įstatai aiškiai ir detaliai reglamentuoja narių priėmimo, išstojimo ir pašalinimo iš būrelio tvarką bei sąlygas. Apeliacinės instancijos teismas su tokiu argumentu nesutinka.

LR asociacijų įstatymo 12 str. 7 punktas reikalauja asociacijos įstatuose nurodyti naujų narių priėmimo, narių išstojimo ir pašalinimo iš asociacijos tvarką bei sąlygas. Tokios tvarkos ir sąlygų įtraukimas į asociacijos įstatus negali būti suprantamas formaliai, turi būti atsižvelgiama į tokio reguliavimo tikslus ir siekiamus padarinius: įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje numatytą teisę kiekvienam asmeniui laisvai vienytis į asociacijas ir tapti jos nariais (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 str.), taip pat užkirsti kelią neteisėtam asociacijos nario pašalinimui. Todėl aiškinant ir taikant teisės normas privaloma nustatyti ir išaiškinti tikrąją įstatymo ar jos normos prasmę.

Atsakovo įstatų 4.8 punkte yra nurodyta: „Kitais nei šių įstatų 4.7 punkte numatytais pagrindais būrelio narys iš būrelio gali būti pašalintas Būrelio valdybos teikimu, būrelio narių visuotiniame susirinkime dalyvaujančių narių 2/3 balsų dauguma. Pašalinus būrelio narį šiame punkte numatyta tvarka, sprendime pašalinimo priežastys nurodomos, tačiau jų įrodinėti nebūtina. Tokiu atveju, yra laikoma, kad būrelio narys prarado daugumos Būrelio narių pasitikėjimą ir tai yra pakankamas pagrindas jį pašalinti iš būrelio narių.

Taigi, taikant šį įstatų punktą asmuo gali bet kada ir dėl bet kokių priežasčių būti pašalintas iš būrelio narių. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, tokia norma asmeniui faktiškai užkertama teisė į teisminę gynybą (CPK 5 str.), ir teisė laisvai reikšti savo nuomonę (LR Konstitucijos 25 str.), nes teismas tokiu atveju negali vertinti asmens pašalinimo iš medžiotojų būrelio, kaip asociacijos, priežasčių, o ir medžiotojų būrelis savo sprendimo neprivalo motyvuoti, Taigi, skundžiamu sprendimu buvo pagrįstai konstatuota, jog tokia atsakovo įstatų nuostata prieštarauja imperatyvioms teisės normoms, o jos taikymas praktikoje (kaip ir buvo šiuo atveju) pažeidžia asmens konstitucines teises, nes, kaip minėta, šiuo pagrindu pašalinus asmenį iš būrelio, jis visiškai neturi jokių galimybių apginti pažeistas savo teises ir interesus.

Pažymėtina, kad ieškovas pranešė atsakovui, jog neeiliniame visuotiniame susirinkime jis dalyvauti negalės dėl ligos ir pateikė tai patvirtinančią pažymą. Atsakovas į tai visiškai neatsižvelgė ir net nesvarstė dėl susirinkimo atidėjimo. Tačiau, nepaisant šio procedūrinio pažeidimo bei kitų procedūrinių klausimų svarbiau yra tai, kad nebuvo jokių sąlygų ieškovo pašalinimui iš būrelio narių. Kaip minėta, remiantis Įstatų 4.8 susidarytų situacija, kad bet kurio asmens pašalinimas iš būrelio narių valdybos teikimu ir 2/3 visuotiniame susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma yra teisėtas, nes pašalinimo motyvuoti nereikia ir teismui paliekama galimybė vertinti tik pašalinimo iš būrelio narių procedūros teisėtumą. Tačiau toks teisės taikymas neatitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuluojamos praktikos nei, kaip minėta, Lietuvos Respublikos Konstitucijos garantuojamos asmens teisės į teisminę gynybą, taip pat kitų Konstitucijos garantuojamų teisių.

Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas nepateikė jokių įrodymų (CPK 178 str.), jog ieškovas elgėsi neprotingai, neatidžiai, nerūpestingai, neapdairiai, nesąžiningai, neteisingai bei piktnaudžiavo savo teisėmis. Iš liudytojų A. S., J. S. ir A. B. parodymų galima susidaryti kaip tik priešingą nuomonę: atsakovas ieškovo atžvilgiu elgėsi nesąžiningai ir neteisingai, nes iš esmės neaiškiu pagrindu ir be jokio išankstinio įspėjimo ieškovui buvo pritaikyta griežčiausia nuobauda - pašalinimas iš būrelio narių. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pažymėjo, kad žmogaus teisę laisvai reikšti savo nuomonę, o tai jam garantuoja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 straipsnis, kuris numato, kad žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti; žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas.

Apeliaciniame skunde nurodoma, jog teismas nepagrįstai rėmėsi Trakų rajono apylinkės teismo nustatytomis aplinkybėmis c.b. 2-220-424/2012 ir jas laikė prejudiciniais faktais. Tokį atsakovo argumentą apeliacinės instancijos teismas taip pat atmeta. Pažymėtina, kad pasirėmimas c.b. 2-220-424/2012 nustatytomis aplinkybėmis, nebuvo esminis veiksnys, lėmęs teismo sprendimą tenkinti ieškinį. Pirmosios instancijos teismas tokiu būdu tik atkreipė dėmesį, jog atsakovas ir anksčiau ieškovo atžvilgiu elgėsi pažeisdamas imperatyvius teisės aktų reikalavimus.

Įvertinęs tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog byloje pagrįstai buvo konstatuota, jog ieškovas yra teisėtas Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Trakų skyriaus Vievio Medžiotojų būrelio narys, jis buvo priimtas pagal atitinkamas procedūras, o atsakovas nepateikė jokių įrodymų patvirtinančių jo nurodomus ieškovo pašalinimo iš būrelio narių pagrindus, todėl yra pagrindas apeliacinį skundą atmesti, o skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą.

Atmetus apeliacinį skundą iš atsakovo ieškovui turėtų būti priteistos bylinėjimosi išlaidos, patirtos apeliacinės instancijos teisme, tačiau jokių įrodymų į bylą pateikta nebuvo, todėl bylinėjimosi išlaidos ieškovui nepriteisiamos.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p., teisėjų kolegija

 

n u t a r i a :

 

Trakų rajono apylinkės teismo 2014 m. spalio 31 d. sprendimą palikti nepakeistą.

 

Teisėjai                                                        Ona Gasiulytė                                                                                   

Eglė Surgailienė

 

Andrius Verikas

 

 

 


Paminėta tekste:
  • 2-220-424/2012
  • CPK 182 str. Atleidimas nuo įrodinėjimo
  • CPK
  • CPK 329 str. Sprendimo panaikinimas pažeidus arba neteisingai pritaikius procesinės teisės normas
  • CPK 5 str. Teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos
  • CPK 178 str. Įrodinėjimo pareiga