Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2016-08-18][nuasmenintas sprendimas byloje][e2-184-769-2016].docx
Bylos nr.: e2-184-769/2016
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Klaipėdos miesto apylinkės teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
DNSB "Rumpiškija" 302699865 Ieškovas
Klaipėdos apskrities VMI 188659752 kitas asmuo (ne proceso dalyvis)
Kategorijos:
2. SU PRIEVOLŲ TEISE SUSIJUSIOS BYLOS
2.1. Bylos, kylančios iš sutartinių teisinių santykių
2.1.28. Iš kitų sutarčių rūšių kilusios bylos
2. CIVILINIAI TEISINIAI SANTYKIAI
2. CIVILINIAI TEISINIAI SANTYKIAI
2.5. Prievolių teisė
2.5. Prievolių teisė
2.5.1. Prievolės:
2.5.1. Prievolės:
2.5.1.3. Prievolių rūšys:
2.5.1.3.6. Piniginės prievolės
2.5.1.4. Prievolių vykdymas
2.5.1.5. Prievolės neįvykdymo teisiniai padariniai
3. CIVILINIS PROCESAS
3. CIVILINIS PROCESAS
3.1. Bendrosios nuostatos
3.1. Bendrosios nuostatos
3.1.7. Bylinėjimosi išlaidos:
3.1.7. Bylinėjimosi išlaidos:
3.1.7.3. Išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, ir jų apmokėjimas
3.1.7.5. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas
3.2. Procesas pirmosios instancijos teisme
3.2. Procesas pirmosios instancijos teisme
3.2.6. Teismo sprendimas:
3.2.6. Teismo sprendimas:
3.2.6.1. Teismo sprendimas, jo priėmimas ir išdėstymas, reikalavimai, kurie keliami teismo sprendimui
3.2.6.5. Sprendimas už akių:
3.2.6.5.1. Sprendimo už akių priėmimo sąlygos ir tvarka, draudimai priimti sprendimą už akių
3.2.6.5.2. Sprendimo už akių turinys

Civilinė byla Nr. e2-184-769/2016

Proceso Nr. 2-06-3-05831-2015-6

Procesinio sprendimo kategorijos:

(S)

2.5.1.3.6.; 2.5.1.4.; 3.1.7.5.; 3.2.6.1. 

 

 

 

KLAIPĖDOS MIESTO APYLINKĖS TEISMAS

SPRENDIMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2016 m. liepos 19 d.

Klaipėda

 

Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant Erikai Žigalovaitei, Raimondai Karbauskienei, dalyvaujant ieškovės DNSB „Rumpiškija“ atstovei advokatei L. Š.,  atsakovės R. B. atstovui advokatui Sauliui Sudintui, tretiesiems asmenims A. M., R. V., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės DNSB „Rumpiškija“ ieškinį atsakovei R. B., tretiesiems asmenims A. M., R. V., dėl skolos priteisimo,

n u s t a t ė :

ieškovė 2015-05-11 kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės 2286,04 Eur skolos, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovė yra buto, esančio (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), su bendrojo naudojimo patalpomis savininkė, todėl vadovaujantis CK 4.82 str. 3 d. privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti. Pažymėjo, kad bendrija (ieškovė) buvo įsteigta dar nebaigus statyti gyvenamojo namo 2011-12-16, ieškovė organizavo namo statybos užbaigimą, visuotinio narių susirinkimo pritarimu sudarė sutartis su rangovais, kurie baigė gyvenamojo namo statybą ir finansavo darbų atlikimą, deklaracija apie statybos užbaigimą pasirašyta 2014-03-27, visuotiniai bendrijos narių susirinkimai patvirtino namo statybos užbaigimui reikalingas išlaidas ir leido jas apmokėti; faktinės ieškovės patirtos daugiabučio namo statybos  išlaidos buvo paskirstytos visiems daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams pagal CK 4.82 str. 7 d. įtvirtintą principą. Atsakovė raštu buvo raginama sumokėti skolą, tačiau šios pareigos nevykdė.

Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl 2015-07-15 priimtas sprendimas už akių. Atsakovei pateikus pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, 2015-09-03 teismas atsakovės pareiškimą dėl sprendimo už peržiūrėjimo tenkino, panaikino Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. liepos 15 d. sprendimą už akių ir paskyrė nagrinėti bylą teismo posėdyje.

Teismo posėdyje ieškovės atstovė advokatė Lina Šimė palaikė patikslinto ieškinio reikalavimus, sumažinusi reikalavimą prašė priteisti iš atsakovės 2076,10 Eur skolos (T.II, e.b.l. 175-176) ir bylinėjimosi išlaidas; prašė tenkinti ieškinį jame nurodytų motyvų ir argumentų pagrindu. Nurodė, kad bankrutavus namo statytojui užbaigti namo statybą buvo įsteigta namo bendrija; tuo metu galiojusio Statybos įstatymo normos draudė eksploatuoti namą neužbaigus namo statybos, bendrijos narių susirinkimuose nuolat buvo sprendžiama dėl namo statybos užbaigimo, buvo priimti sprendimai, kuriais patvirtintos namo statybos užbaigimui reikalingos lėšos; bendrijos susirinkimų sprendimai nebuvo  ginčijami, yra galiojantys ir turi būti vykdomi ne tik bendrijos narių, bet ir visų patalpų savininkų. Atsakovė priimtų bendrijos sprendimų, jai pateiktų sąskaitų, skaičiavimo neginčijo, nenuginčijo, tačiau jai pateiktų sąskaitų neapmokėjo. 

Atsakovės atstovas advokatas Saulius Sudintas prašė ieškinį atmesti, priteisti atsakovei jos patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad bendrija įsteigta bankų ir buvo valdoma jų paskirtų pirmininkų, veikusių bankų interesais; atsakovė nėra bendrijos narė, todėl neprivalo vykdyti bendrijos susirinkimų nutarimų; ieškovės pateiktose sąskaitose įrašyti atlikti darbai, už kuriuos atsakovė neturi mokėti, -  drenažo, garažo sienos, parkingo tvarkymas, gerbūvio darbai sklype, darbai, susiję su inžineriniais tinklais, kurie priklauso bendrijai ir kt. neapima atsakovės pareigos mokėti tokio pobūdžio išlaidas; iš pateiktų sąskaitų nėra aišku, kaip apskaičiuota atsakovės apmokėtina darbų dalis, nėra sprendimo dėl namo statybos užbaigimo, nėra namo bendro naudojimo objektų aprašo, todėl ieškinys atmestinas.

Trečiasis asmuo A. M. atsiliepimo į ieškinį byloje neteikė. Teismo posėdyje palaikė ieškovės reikalavimus. Paaiškino, kad nuo bendrijos įkūrimo 2011 metų spalį iki 2013-05-30 buvo bendrijos pirmininku; name jau gyveno žmonės, tačiau namo statyba nebuvo baigta, dėl neįrengtos drenažo sistemos namo cokoliniame aukšte (parkinge) darbai buvo nebaigti, rinkosi vanduo, buvo prasidėjusi namo deformacija, reikėjo tvarkyti namo pagrindus; konkurso būdu darbams atlikti buvo sudaryta sutartis su UAB „Promneta“; sudėti langai, įrengtos vandens surinkimo tranšėjos, buvo tiesiami vandens surinkimo vamzdžiai, visoje 17 arų teritorijoje reikėjo nuimti trinkeles, įrengti šulinius, atlikti drenažo darbus; buvo suremontuota siurblinė, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė; sutarties kaina nebuvo didinta, tačiau pradėjus darbus paaiškėjo, kad reikalingi papildomi darbai. Trečiajam asmeniui pirmininkaujant darbai nebuvo baigti, nes bankrutavo Ūkio bankas, keitėsi bendrijos pirmininkas; nebuvo baigta priešgaisrinė, vėdinimo sistema, nesutvarkyti namo pridavimo dokumentai. Trečiasis asmuo paaiškino, kad daug darbų  rangovai atliko už dyką, su Ūkio banku buvo susitarta dėl namo gyventojams labai palankaus finansavimo už atliktus namo tvarkymo darbus- iš žmonių buvo reikalaujama atlyginti tik 8 procentus visų darbų, atliktų tvarkant namo cokolinį aukštą. A. M. teigimu, visi darbai ( tiek žemės sklypo drenažas, tiek siurblinės remontas, tiek šulinių įstatymas ir t.t.) buvo būtini  namo pridavimui.

Trečiasis asmuo R. V. atsiliepimo į ieškinį byloje neteikė, teismo posėdyje palaikė ieškovės reikalavimus. Paaiškino, kad nuo 2013-06-01 iki 2015-12-31 buvo bendrijos pirmininkas; atsakovė jau tada buvo įsiskolinusi; namo statytoja buvo bendrija, tačiau dėl darbų atlikimo ji sudarė sutartį su rangovu UAB „Promneta“, kuri vykdė drenažo įrengimo, namo pritaikymo neįgaliesiems, akustinių reikalavimų užtikrinimo, gaisrinės saugos, gerbūvio darbus; tai buvo darbai, kurie pagal numatytus reikalavimus turėjo būti atlikti, kad namas būtų tinkamas eksploatuoti; paaiškino, kad bendrijos narių susirinkimuose buvo nuspręsta, jog namo statybos darbus reikia užbaigti, išlaidos už atliktus darbus buvo dalinamos proporcingai savininko turimo turto plotui; dėl įmonės parinkimo buvo organizuotas konkursas. UAB „Promneta“ darbų nebaigė, bankrutavo, bankroto administratorius pareiškė ieškinį bendrijai, byloje buvo sudaryta taikos sutartis, sutarta bendrijos skolą sumažinti pusiau. Vėliau darbus tęsė UAB “LEZ projektų valdymas”, užsakinėjo darbus pas kitus rangovus. R. V. paaiškino, kad namo akustiniai matavimai atlikti ne kartą, nes nustatytas neatitikimas nustatytiems normatyvams,- buvo įrengtos akustinės lubos, vykdyti teritorijos gerbūvio darbai, siurblinės remontas, kiti darbai; namo statybos užbaigimo aktas išduotas 2014-04-17, prieš pat „priduodant namą“ buvo įrengtos gaisrinės kopėčios ant stogo. Trečiajam asmeniui būnant pirmininku namo statyba buvo baigta, darbai atlikti tinkamai, bendrija pilnai atsiskaitė už atliktus darbus, tačiau ne visi patalpų savininkai atsiskaitė su bendrija. R. V. nurodė nežinantis, kodėl R. B. nesumoka bendrijai už atliktus darbus. Visi darbai susiję su namo užbaigimo aktu.

Ieškinys tenkintinas iš dalies.

Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.). Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str.1d.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-177/2006, Nr.3K-3-398/2006, 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008). Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 str.). Esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė DNSB „Rumpiškija“ buvo įsteigta 2011-10-21 (T. I, e.b.l. 15-22), ieškovė įgyvendina daugiabučio gyvenamojo namo Rumpiškės g. 29, Klaipėdoje, patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų ir namui priskirtų žemės sklypų valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu (T. I, e.b.l. 6-14). Atsakovė yra buto, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančio ieškovės administruojamame name savininkė, nuosavybės teisė į butą jai pripažinta 2011-06-08 Aukščiausiojo Teismo nutartimi c.b. Nr. 3K-3-261/2011 (T.I, e.b.l. 23-24, 96-110). Iš byloje pateiktų duomenų nustatyta, kad 2006-12-22 statybos leidimas Nr. (duomenys neskelbtini) statyti daugiabutį gyvenamąjį namą adresu (duomenys neskelbtini) išduotas UAB „Eudanas“ (T.II, e.b.l. 110), namo statytojui bankrutavus 2012-03-29 leidimas išduotas statytojui (turinčiam statytojo teisę asmeniui) DNSB „Rumpiškija“, į.k. 302699865, t.y. ieškovei (T.II, e.b.l.111-112). 2012-05-29 vykusio DNSB „Rumpiškija“ susirinkimo metu nutarta užbaigti namo statybą, ir priduoti namą statybos inspekcijai, taip pat nutarta, esant palankiam objektinės sąmatos koeficientui, pritarti statybos finansavimui  (T.II, e.b.l. 118-119). 2012-05-31 ieškovė sudarė statybos rangos sutartį Nr. (duomenys neskelbtini) su UAB „Promneta“, pagal kurią rangovas įsipareigojo atlikti bendruosius ir specialiuosius statybos darbus bei paruošti pastato pripažinimo tinkamu naudoti komisijai teikiamą pastato dokumentaciją, preliminari darbų kaina 537708,24 Lt, įskatinant PVM, taip pat sutartyje numatyta, kad galutinės sutartyje numatytų darbų kaina nustatoma pagal rangovo faktiškai atliktus ir užsakovui (ieškovei) perduotus darbus, 2012-10-02 su UAB „Promneta“ ieškovė sudarė Papildomą susitarimą Nr. 1 (T.II, e.b.l. 138-141, 142, 143-144). 2013-09-10 DNSB „Rumpiškija“ narių susirinkimo metu nuspręsta įpareigoti bendrijos pirmininką organizuoti pastato pridavimą su pinigų limitu 70000 Lt plius PVM (T.I, e.b.l. 26-27); 2013-05-30 bendrijos susirinkime pritarta bendrijos veiklos ataskaitai, nutarta bendrijos pirmininku išrinkti R. V., taip pat pabaigti numatytus statybos darbus (T.I. e.b.l. 149-150); 2014-07-16 vykusio DNSB „Rumpiškija“ susirinkimo metu nuspręsta pritarti bendrijos veiklos ataskaitai už 2013-01-01 – 2014-05-31, svarstytas pastato užbaigimo ir pridavimo klausimas, nutarta patvirtinti pastato užbaigimui patirtas išlaidas (T.I, e.b.l. 54-55, 155-156). Dėl namo statybos užbaigimo 2013-09-23 ieškovė su UAB „LEZ Projektų valdymas“ sudarė projekto valdymo paslaugų teikimo sutartį Nr. 2013-08, pagal kurią paslaugų teikėjas įsipareigojo parinkti rangovus darbų atlikimui, užbaigti statybos užbaigimo darbus, atlikti pastato akustinius matavimus, organizuoti projekto pridavimą ir įregistruoti statinį VĮ Registrų centras (T I, e.b.l. 29-31), dėl atliktų darbų ir jų kainos buvo sudaryti papildomi susitarimai, sudarytos sutartys su rangovais (T. I., e.b.l. 33-38, 39, 40-41, 42,43-46, 47, 48-53). Namo statyba užbaigta 2014-04-18 (T.I, e.b.l. 118-122). Atsakovei buvo pateiktos apmokėti sąskaitos: 2012-08-28 sąskaita RUM Nr. 0000026  - 901,98 Lt sumai; 2012-09-12 PVM sąskaita – faktūra RUM Nr. 0000047 – 689,20 Lt sumai, 2012-10-18 PVM sąskaita – faktūra RUM Nr. 0000072 – 1765,32 Lt sumai, 2013-04-15 PVM sąskaita – faktūra RUM Nr. 0000152 – 90,91 Lt sumai, 2013-09-10 PVM sąskaita – faktūra RUM Nr. 0000218 – 1449,75 Lt sumai, 2013-11-28 PVM sąskaita – faktūra RUM Nr. 0000258 – 269,13 Lt sumai; 2013-12-20 PVM sąskaita – faktūra RUM Nr. 0000279 – 151,19 Lt sumai, 2014-01-08 PVM sąskaita – faktūra RUM Nr. 0000296 – 120,83 Lt sumai, 2014-02-28 PVM sąskaita – faktūra RUM Nr. 0000329 – 16,38 Eur sumai, 2014-03-31 PVM sąskaita – faktūra RUM Nr. 0000351 – 34,59 Lt sumai; 2014-04-30 PVM sąskaita – faktūra RUM Nr. 0000373 – 2345,21 Lt sumai, 2014-05-30 PVM sąskaita – faktūra RUM Nr. 0000395 – 28,79 Eur sumai, 2014-10-31 PVM sąskaita – faktūra RUM Nr. 0000461 – 31,90 Eur sumai, 2014-12-31 PVM sąskaita – faktūra RUM Nr. 0000510 – minusinė sąskaita 1,94 Lt  (T.I., e.b.l. 181- 194). Atsakovei pateiktose sąskaitose nurodyti darbai, atlikti pagal sudarytas sutartis, taip pat pateikti dokumentai – darbų sutartys, atliktų ir perduotų darbų aktai, pažymos dėl atliktų darbų perdavimo ir priėmimo, kurių pagrindu atsakovei buvo išrašytos ir pateiktos apmokėti PVM sąskaitos – faktūros (T.II, e.b.l. 4-82). Ieškovė siuntė atsakovei pranešimus dėl skolos apmokėjimo (T.I. e.b.l. 143-147). Duomenų, kad skola būtų sumokėta byloje nėra.

2016-04-26 ieškovė pateikė atsakovei 2016-03-31 išrašytą kreditinę PVM sąskaitą faktūrą RUM Nr. 0000520 209,94 Eur, sumai, kuria sumažino reikalavimą atsakovei įvertinusi, jog sudaryta taikos sutartimi su UAB „Promneta“, bendrijos mokėtina suma sumažinta pusiau (T II, e.b.l. 175-176, 177). Liudytoja L. Ž. paaiškino, kad nuo 2015-06-01 tvarko „DNSB „Rumpiškija“ buhalterinę apskaitą, nuo 2014-11-04 gyvena bendrijos administruojame name; liudytojai apsigyvenus name statybos darbai buvo jau užbaigti; šiuo metu bendrija su rangovais yra pilnai atsiskaičiuosi, įsiskolinimų neturi; paaiškino, kad už baigiamuosius statybos darbus atsakovei buvo išrašomos sąskaitos, tačiau R. B. nėra jų apmokėjusi, nors sąskaitas už komunalines paslaugas, kurios apskaičiuojamos tuo pačiu principu (pagal plotą) apmoka; darbų kaina buvo apskaičiuojama ir dalinama patalpų savininkams proporcingai jų turimam plotui įskaičiuojant tiek naudingąjį, tiek bendrąjį plotą; liudytojai nežinoma, kad bendrijos priimti sprendimai būtų skundžiami ar panaikinti; be atsakovės R. B. dar dviejų namo gyventojų skolos išieškomos priverstine tvarka; trūkstamus pinigus atsiskaitymui su rangovais pervedė Šiaulių bankas, skolą bankui bendrija mažina banko turimų butų komunalinių paslaugų sąskaita.

Nuosavybės teisė – tai teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti (CK 4.37 straipsnio 1 dalis). Bendroji nuosavybės teisė yra dviejų ar kelių savininkų teisė valdyti, naudoti jiems priklausantį nuosavybės teisės objektą bei juo disponuoti (CK 4.72 straipsnio 1 dalis). Byloje nustatyta, kad atsakovė yra savininkė bendrosios dalinės nuosavybės daugiabučiame gyvenamajame name, kurio bendrojo naudojimo objektų valdymą ir priežiūrą atlieka ieškovė. Įstatymuose, reglamentuojančiuose daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigas bendrosios dalinės nuosavybės teisėje, yra įtvirtinta bendroji taisyklė, kad bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti. Šiai taisyklei taikyti yra teisiškai nereikšminga atitinkamų bendrosios dalinės nuosavybės objektų, dėl kurių daromos nurodytos išlaidos, funkcinė paskirtis, taip pat bendraturčio, kuriam ji taikytina, naudojimosi ar nesinaudojimo tais objektais aplinkybės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009). Vadovaujantis Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 3 dalimi, butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti.

Ieškovė patikslinusi reikalavimo prašo priteisti iš atsakovės 2076,10 Eur skolos, kuri susidarė atsakovei neapmokant sąskaitų už namo statybos užbaigimo darbus. Atsakovė su ieškiniu nesutiko, teigė, kad nėra bendrijos narė, todėl jai neprivalomi bendrijos narių susirinkimo sprendimai, atsakovė nedavė sutikimo dėl ieškinyje nurodytų išlaidų patyrimo, statybos užbaigimo darbai nėra susiję su pastato priežiūra. Atsakovės atsikirtimai į ieškinį atmestini, kaip nepagrįsti.

Bylos duomenimis, šalių paaiškinimais nustatyta, kad bankrutavus daugiabučio namo, esančio adresu (duomenys neskelbtini), statytojui buvo įkurta ieškovė (bendrija), vienas iš jos steigimo tikslų – namo statybos užbaigimas, kad namas būtų pripažintas tinkamu naudoti ir eksploatuoti, įregistruotas VĮ Registrų centre, t.y. siekta įgyvendinti imperatyvias įstatymo normas dėl statinio naudojimo ir jo priežiūros. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad bankrutavus statytojui, name jau buvo parduotų butų, juose faktiškai buvo gyvenama, nors pagal tuo metu galiojusius teisės aktus tai buvo draudžiama, todėl siekiant užtikrinti namo gyventojų teises, buvo būtina užbaigti namo statybą, užtikrinti tinkamas namo eksploatacijos sąlygas gyventojams. Namo statyba baigta surašius 2014-04-18 statybos užbaigimo aktą. Pažymėtina, kad sprendimas dėl namo statybos užbaigimo buvo priimtas 2012-05-29 bendrijos narių susirinkime (T.II., e.b.l.118-120). Statybos darbų vykdymui 2012-05-30 ieškovė sudarė sutartį su rangovu UAB „Promneta“, kuri turėjo atlikti visus darbus, reikalingus namo statybos užbaigimui ir reikalingos dokumentacijos parengimui, vėliau 2013-09-23 sudaryta projekto valdymo sutartis su UAB „LEZ projektų vykdymas“, kuri įsipareigojo užbaigti namo statybos procedūras, rasti rangovus baigiamųjų darbų atlikimui, gavus statybos užbaigimo aktą įregistruoti baigtą statybą nekilnojamo turto registre. Pažymėtina, kad bendrijos narių susirinkimuose buvo priimami sprendimai dėl gyvenamojo namo statybos užbaigimo, statybos darbams reikalingų lėšų skyrimo ir pritarimo faktiškai patirtoms darbų vykdymo išlaidoms. Trečiųjų asmenų – buvusių bendrijos pirmininkų, paaiškinimais nustatyta, kad susirinkimai buvo šaukiami įstatymo nustatyta tvarka, atsakovė nesinaudojo teise tapti bendrijos nare ir dalyvauti priimant sprendimus. Duomenų, kad minėti visuotinio DNSB „Rumpiškija“ bendrijos narių susirinkimų sprendimai būtų apskųsti, ginčijami ar panaikinti, negauta, todėl yra  galiojantys ir vykdytini. Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 21 str. numatyta, kad butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų pareigos, susijusios su bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu, priežiūra ir atnaujinimu, yra lygios neatsižvelgiant į tai, ar butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai yra bendrijos nariai, ar ne; butų ir kitų patalpų savininkai privalo vykdyti bendrijos organų, butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų susirinkimų sprendimus dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo, priežiūros ir atnaujinimo. Todėl atsakovės atstovo teiginiai, jog bendrija įkurta siekiant įgyvendinti bankų interesus, atsakovė nėra DNSB „Rumpiškija“ narė ir neprivalo vykdyti bendrijos priimtų sprendimų ir pan., yra teisiškai nepagrįsti ir atmestini.

            Byloje esantys duomenys patvirtina, kad atsakovė neapmokėjo jai pateiktų sąskaitų už namo statybos darbų atlikimą. Atsakovė teigė, kad neprivalo apmokėti išlaidų, patirtų dėl jai nuosavybės teise nepriklausančių objektų (darbų parkinge, drenažo sistemos įrengimo ir kt.). Rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovei buvo teikiamos apmokėti PVM sąskaitos – faktūros už faktiškai atliktus darbus, kiekvienoje sąskaitoje nurodant jos pateikimo pagrindą; ieškovės pateikti dokumentai, pagrindžia, jog PVM sąskaitose – faktūrose nurodytas išlaidos faktiškai buvo patirtos (T.I., e.b.l. 181-194, T.II. e.b.l. 4-82). Teisminio nagrinėjimo metu nustatyta, kad drenažo sistemos įrengimas, darbai namo cokoliniame aukšte (parkinge) ir namo išorėje buvo būtini; trečiasis asmuo A. M. paaiškino, kad buvo prasidėjusi namo deformacija, buvo būtina tvirtinti namo pagrindą, įrengti  drenažo sistemą, suremontuoti siurblinę ir kt., kad galima būtų užtikrinti tinkamą namo eksploataciją ir saugumą. Trečiojo asmens nurodytas aplinkybes pagrindžia pateikta fotofiksacijos medžiaga. Neatlikus ieškovės nurodytų baigiamųjų namo statybos darbų, nebuvo galimybės užtikrinti tinkamą viso namo funkcionavimą, atitiktį privalomiesiems reikalavimams, todėl atmesti atsakovės atstovo teiginiai, jog atsakovei nepagrįstai išrašytos sąskaitos, o nurodyti darbai nėra susiję su bendro naudojimo objektų tvarkymu ir priežiūra. Pažymėtina, kad teismo sprendimu atsakovei R. B., nesumokėjusiai visos, pagal sutartį su namo statytoju sutartos, sumos buvo pripažintos nuosavybės teisės į butą  nebaigtame statyti name. Ieškovei atlikus visus namo užbaigimo darbus 2014-04-18 buvo surašytas statybos užbaigimo aktas. Už pabaigtą namo statybą iš atsakovės yra prašoma 2076,10 Eur, atsakovė buvusiam namo statytojui pagal sutartį buvo skolinga apie 30 tūkstančių eurų. Kaip Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2011-06-08 nutartyje civilinėje byloje Nr.3K-3-261/2011 yra nurodęs, likusi suma nesumokėta ne dėl kasatorės ( R. B.) kaltės,-pirkimo objektas (nekilnojamas turtas) nebuvo užbaigtas statyti. Todėl atmestini, kaip nepagrįsti atsakovės atstovo teiginiai, kad visi darbai AB „Ūkio bankas“ buvo atlikti tam, kad „ padidėtų įkeisto turto vertė ( butų kaina) ir kad būtų galima dalį statybos darbų išlaidų perkelti kitiems gyvenamojo namo butų savininkams“, nes būtent po atliktų darbų padidėjo atsakovės turimo buto vertė,- jis buvo užbaigtas statyti, ir už statybų užbaigimą iš atsakovės yra prašoma keliolika kartų mažesnės sumos, nei buvo sutarta su pradiniu namo statytoju. Taip pat atmestini, kaip nepagrįsti, atsakovės atstovo teiginiai, kad nepagrįstai kelis kartus prašoma apmokėti už tuos pačius akustinius matavimus, kad neįrengta signalizacija, kad kopėčios nereikalingos ir t.t.- trečiasis asmuo R. V. patvirtino, jog visos sąskaitos buvo išrašytos už faktiškai atliktus darbus: buvo atliekami keli akustiniai matavimai,  signalizacija, gaisrinės kopėčios  buvo būtinos namo pridavimui ir t.t. Atsakovės atstovo nurodytas aplinkybes, kad skaičiuojant priteistiną iš atsakovės skolą buvo taikomas nevienodas koeficientas, paaiškino trečiasis asmuo A. M., nurodęs, kad jam pirmininkaujant bendrijai už tam tikrus rangovo atliktus darbus  92 procentus darbų sumos apmokėjo bankas, o iš gyventojų buvo reikalaujama tik 8 procentai darbų sumos.  Liudytojos duotais paaiškinimais nustatyta, kad jos darbo bendrijoje metu statybos darbų išlaidos buvo dalinamos proporcingai turimo ploto daliai visiems savininkams, tą patvirtina ir byloje ieškovės pateikti žiniaraščiai (T.I., e.b.l. 123-142). Esant nurodytoms aplinkybėms, nustačius, jog atsakovė, būdama bendrosios dalinės nuosavybės daugiabučiame gyvenamajame name, kurio bendrojo naudojimo objektų valdymą ir priežiūrą atlieka ieškovė, savininke, nepagrįstai atsisakė apmokėti jai pateiktas sąskaitas už namo statybos užbaigimo darbus, pripažintina, kad ieškovės reikalavimas dėl 2076,10 Eur yra pagrįstas ir tenkintinas.

             Ieškovė prašo priteisti 5 proc. dydžio procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 straipsnio 1 dalis). Todėl ieškovei iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2015-05-12, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis).

              Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Ieškovė pateikė duomenis, jog patyrė 540 Eur išlaidų už advokatės suteiktas teisines paslaugas: 150 Eur už ieškinio parengimą, 130 Eur už atsiliepimo į atsakovės pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, 260 Eur už atstovavimą teisme (T. I., e.b.l. 57-59, 164-167, 195-197, T.II., 157-159, 178-179), taip pat prašė priteisti žyminio mokesčio išlaidas. Ieškovė pateikdama ieškinį sumokėjo 53 Eur žyminio mokesčio (T.I., e.b.l. 5), už ieškinį mokėtina žyminio mokesčio suma 51 Eur (CPK 80 str. 1d.1 p.). Atsakovė pateikė duomenis, jog byloje patyrė 1210 Eur bylinėjimosi išlaidų (T. I., e.b.l. 111, 178-179, 145-147). ). Išlaidų advokato pagalbai apmokėti, šių išlaidų mokėjimo pagrindus, tvarką ir dydžio nustatymo kriterijus reglamentuoja CPK 88 ir 98 straipsniai. CPK 88 straipsnyje nustatyta, kad išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, gali būti pripažintos teismo išlaidomis, jeigu jos yra realios, būtinos ir pagrįstos. CPK 98 str. 2 d. numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato pagalba yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008 ). Pagal 2004-04-02 Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85, patvirtintų “Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ (teisės akto redakcija, galiojanti nuo 2015-03-20, toliau – Rekomendacijos) rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių). Atsižvelgiant į tai, jog byla nebuvo sudėtinga, nereikėjo specialių žinių, nebuvo sprendžiami nauji teisiniai klausimai, tarp šalių kilęs ginčas nereikalauja sudėtingos teisinės analizės ir t.t., įvertinus advokato laiko sąnaudas ir kitus pagrindus, nurodytus Rekomendacijose, atsižvelgus į ieškovės atstovės advokatės užmokestį byloje, laikytina, kad optimalus priteistinas užmokestis už šalių atstovų paslaugas byloje neviršija 540 Eur. Įvertinus, kad ieškovė sumažino ieškinio reikalavimą, tenkinus 2076,10 Eur reikalavimą, laikytina, kad patenkinta apie 90 procentų pradinio ieškinio reikalavimų, todėl iš atsakovės ieškovei priteistina 486 Eur atstovavimo išlaidų, iš ieškovės atsakovei 54 Eur. Ieškovei iš atsakovės priteistina 46,00 Eur žyminio mokesčio išlaidų. Byloje patirta 7,12 Eur išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, šios išlaidos priteistinos valstybės naudai iš atsakovės (CPK 92, 93 str.).

Ieškovės permokėta žyminio mokesčio dalis, -2,00 Eur žyminio  mokesčio, - teisme nebuvo užskaityta, todėl dėl šios žyminio mokesčio dalies grąžinimo ieškovė turi kreiptis tiesiogiai į Valstybinę mokesčių inspekciją.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 - 287 straipsniais, teismas

 

n u s p r e n d ž i a:

ieškinį tenkinti iš dalies.

Priteisti ieškovei DNSB „Rumpiškija“, j.a.k. 302699865, iš atsakovės R. B., a.k. (duomenys neskelbtini) 2076,10 Eur (du tūkstančius septyniasdešimt šešis Eur 10 ct) skolos, 5 proc. dydžio  procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2015-05-12, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 532,00 Eur (penkis šimtus trisdešimt du Eur 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

Priteisti atsakovei R. B., a.k. (duomenys neskelbtini) iš ieškovės DNSB „Rumpiškija“, j.a.k. 302699865, 54 Eur ( penkiasdešimt keturis Eur) atstovavimo išlaidų.

Priteisti iš atsakovės R. B., a.k. (duomenys neskelbtini) valstybei 7,12 Eur (septynis Eur 12 ct) bylinėjimosi išlaidų, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k. 188659752, sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per šį teismą.

 

 

 

Teisėja                                                                       Rasa Augustė


Paminėta tekste:
 • CK4 4.82 str. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisė
 • CPK 178 str. Įrodinėjimo pareiga
 • CPK 176 str. Įrodinėjimas
 • 3K-3-177/2006
 • 3K-3-398/2006
 • CPK 185 str. Įrodymų įvertinimas
 • CPK
 • 3K-3-35/2011
 • 3K-3-261/2011
 • CK4 4.37 str. Nuosavybės teisės sąvoka
 • CK4 4.72 str. Bendrosios nuosavybės teisės samprata ir subjektai
 • 3K-7-515/2009
 • CK6 6.210 str. Palūkanos
 • CK6 6.37 str. Palūkanos pagal prievoles
 • CPK 93 str. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas
 • CPK 80 str. Žyminio mokesčio dydis
 • CPK 98 str. Išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti atlyginimas
 • 3K-3-533/2008