Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2016-08-22][nuasmeninta nutartis byloje][e2-469-569-2016].docx
Bylos nr.: e2-469-569/2016
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Šiaulių apygardos teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
AAS „BTA Insurance Company“ SE filialas lietuvoje 300665654 atsakovas
R UAB „Meba“ 144573262 atsakovas
"Antikus" 302323496 atsakovas
"Rusnė" 132754130 atsakovas
Advokatų profesinė bendrija "Morkūnas Legal Bureau" 301499541 atsakovo atstovas
UAB "Klaipėdos administratorių biuras" 141972256 atsakovo atstovas
Šiaulių rajono savivaldybės administracija 188726051 Ieškovas
Kategorijos:
2. SU PRIEVOLŲ TEISE SUSIJUSIOS BYLOS
2.1. Bylos, kylančios iš sutartinių teisinių santykių
2.1.1. Bylos dėl pirkimo-pardavimo
2.1.1.3. dėl viešojo pirkimo-pardavimo
2. CIVILINIAI TEISINIAI SANTYKIAI
2. CIVILINIAI TEISINIAI SANTYKIAI
2.5. Prievolių teisė
2.5. Prievolių teisė
2.53.8. Taikos sutartis
2.53.8. Taikos sutartis
3. CIVILINIS PROCESAS
3.2. Procesas pirmosios instancijos teisme
3.2.1. Pasirengimas teisminiam civilinės bylos nagrinėjimui:
3.2.1.3. Pasirengimas nagrinėti bylą teisme parengiamajame teismo posėdyje
3.2.3. Bylos nagrinėjimas teismo posėdyje:
3.2.3.1. Žodinis bylos nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme

Civilinė byla Nr. e2-469-569/2016

Teisminio proceso Nr. 2-58-3-00329-2015-0

Procesinio sprendimo kategorija: 2.53.8.

(S)

 

 

ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2016 m. rugpjūčio 22 d.

Šiauliai

 

Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Muchtarovienė,

sekretoriaujant Violetai Paskočinienei,

dalyvaujant ieškovės Šiaulių rajono savivaldybės administracijos atstovui V. S. ir atsakovės restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės ,,Meba atstovei M. L. M.,

teismo posėdyje žodinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovės Šiaulių rajono savivaldybės administracijos ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei ,,Rusnė“, restruktūrizuojamai uždarajai akcinei bendrovei ,,Meba“, uždarajai akcinei bendrovei ,,Antikus“, V. S., AAS ,,BTA Insurance Company“ SE filialui Lietuvoje dėl nuostolių, palūkanų priteisimo,

 

nustatė:

 

Šiaulių apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės Šiaulių rajono savivaldybės administracijos ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) ,,Rusnė“, restruktūrizuojamai UAB ,,Meba“, UAB ,,Antikus“, V. S., AAS ,,BTA Insurance Company“ SE filialui Lietuvoje dėl nuostolių, palūkanų priteisimo.

Šalių prašymu byla buvo perduota teisminei mediacijai. Po teisminės mediacijos šalys pateikė teismui prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo. Šalys nurodo, kad iškilusį ginčą pavyko išspręsti taikiai, todėl sudarė taikos sutartį. Pažymi, kad civilinės bylos nutraukimo pasekmės šalims yra žinomos.

Taikos sutartis patvirtintina, civilinė byla nutrauktina.

Atsisakyti reikalavimų, ar jo dalies, baigti bylą taikos sutartimi yra šalių teisė, numatyta įstatyme (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK ) 42 straipsnio 1 dalis, 140 straipsnio 3 dalis.).

Iš taikos sutarties sąlygų matyti, kad sąlygos neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, viešajam interesui, matyti, kad šalims yra žinoma, jog teismui patvirtinus šią taikos sutartį, ji šalims turės galutinio teismo sprendimo galią, bus priverstinai vykdomas dokumentas ir nė vienai iš šalių nebus leidžiama vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Taigi šalims taikos sutarties sudarymo, jos patvirtinimo bei civilinės bylos nutraukimo pasekmės, numatytos CPK 42 straipsnyje, 140 straipsnio 3 dalyje ir 294 straipsnio 2 dalyje, žinomos.

Teismui nėra teisinio pagrindo nepriimti šalių susitarimo baigti bylą taikos sutartimi, todėl, atsižvelgus į taikos sutarties sąlygas, prašymas patvirtinti taikos sutartį laikytinas pagrįstu, dėl to tenkintinas, civilinė byla  nutrauktina.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalimi, 290–291 straipsniu,  293 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 294 straipsniu, teismas 

 

n u t a r i a :

 

Prašymą tenkinti.

Patvirtinti ieškovės Šiaulių rajono savivaldybės administracijos, Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai, juridinio asmens kodas 188726051, atstovaujamos (duomenys neskelbtini) G. K. (toliau Ieškovas) ir atsakovų: restruktūrizuojamos UAB „Meba, juridinio asmens kodas 144573262, Radviliškio g. 90A, Šiauliai, atstovaujamos (duomenys neskelbtini) M. L. M., AAS „BTA Baltic Insurance Company“ SE filialas Lietuvoje, juridinio asmens kodas 300665654, Viršuliškių skg. 34, Vilnius, atstovaujamos (duomenys neskelbtini) R. T., UAB „Rusnė“, juridinio asmens kodas 132754130, Miško g. 30-78 Kaunas, atstovaujamos advokato S. D., UAB „Antikus, juridinio asmens kodas 302323496, registruotos buveinės adresas Ašigalio g. 11, Kaunas, Kontaktinis adresas Žemynos g. 27, atstovaujamos (duomenys neskelbtini) V. S. ir V. S., asmens kodas (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) (toliau visi kartu vadinami „Atsakovais“, o kiekvienas atskirai vardu ir pavarde, pavadinimu) toliau kartu proceso dalyviai vadinami „Šalimis“, pasirašytą taikos sutartį:

 1. Ieškovas pateikė teismui 2015-11-27 ieškinį „Dėl viešo intereso gynimo priteisiant patirtus nuostolius įgyvendinus projektą „Kuršėnų dvaro sodybos teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas viešojo turizmo poreikiams“ (projekto kodas NR. VP3-1.3.-ŪM-05-R-61-004)“ (toliau ieškinys);
 2. Šalys atsižvelgdamos į tai, kad turi pretenzijų dėl „Kuršėnų dvaro sodybos teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas viešojo turizmo poreikiams“ (projekto kodas Nr. VP3-1.3.-ŪM-05-R-61-004) projekto įgyvendinimo:
  1. Ieškovas turi pretenzijų Atsakovams dėl netinkamai organizuotų rangos darbų, už kuriuos buvo sumokėta 17368 Eur.
  2. R UAB „Meba turi pretenzijų Ieškovui dėl neapmokėtų sąskaitų už 18900,65 Eur (į šią sumą patenka 4119,61 Eur ir 6 procentai procesinių palūkanų civ. b. 2A-453-883/2016) ir bylinėjimosi išlaidų šioje byloje už 1000 Eur.
  3. UAB „Antikus ir V. S., turi pretenzijų Ieškovui dėl neapmokėtos sąskaitos už suteiktas paslaugas už 2141,36 Eur ir patirtų bylinėjimosi išlaidų šioje byloje už 955 Eur.
  4. UAB „Rusnė“, turi pretenzijų Ieškovui dėl patirtų bylinėjimosi išlaidų šioje byloje už 3275 Eur. UAB „Rusnė“ turi pretenzijų restruktūrizuojamai UAB „Meba dėl patirtų bylinėjimosi išlaidų 441, 65 Eur civ. b. 2A-453-883/2016.
 3. Šalys sutarė abipusių nuolaidų būdu sureguliuoti kilusį ginčą taikiai:
  1. Ieškovas turi pareigą pervesti UAB „Meba 4119,61 Eur sumą (pagal c.b. Nr.

2A-453-883/2016 priimtą teismo sprendimą). Šalys Šią sumą sutaria dengti tokiomis dalimis:

   1. UAB „Meba atsisako 1110 Eur sumos Ieškovo naudai.
   2. AAS „BTA Baltic Insurance Company" įsipareigoja sumokėti į Ieškovo sąskaitą 1223,04 Eur sumą.
   3. UAB „Antikus ir V. S. įsipareigoja į Ieškovo sąskaitą pervesti bendrą 1110 Eur sumą.
   4. UAB „Rusnė“ indėlis padengiant dalintiną 4119,61 Eur sumą yra 1118,26 Eur, kurią sudaro:
    1. UAB „Meba mokėtina suma UAB „Rusnė“ naudai pagal teismo priimtą sprendimą c.b. Nr. 2A-453-883/2016 - 441,65 Eur (kurios UAB „Rusnė" atsisako);
    2. UAB „Rusnė“ mokėtina suma į Ieškovo sąskaitą - 676,61 Eur.
  1. UAB „Rusnė“ atitinkamai atsisako 441,65 Eur reikalavimo sumos iš R UAB „Meba, priteistos c.b. Nr. 2A-453-883/2016.
  2. UAB „Meba atsisako jos naudai iš Savivaldybės priteistų 6 procentų procesinių palūkanų civ. b. Nr. 2A-453-883/2016.
  3. Taip pat šalys sutaria:
   1. UAB „Meba atsisako bet kokių pretenzijų šalių atžvilgiu, kylančių iš šios bylos ir civ. b. Nr. 2A-453-883/2016 (tame tarpe patirtų bylinėjimosi išlaidų šioje byloje už 1000 Eur ir 4119,61 Eur sumos reikalavimo pagal c.b. Nr. 2A-453-883/2016 priimtą teismo sprendimą).
   2. AAS „BTA Baltic Insurance Company“ įsipareigoja sumokėti į Ieškovo sąskaitą papildomą 276,96 Eur sumą ir atsisako bet kokių pretenzijų šalių atžvilgiu.
   3. UAB „Antikus ir V. S. atsisako bet kokių pretenzijų šalių atžvilgiu (tame tarpe atsisako pretenzijų už 2141,36 Eur ir patirtų bylinėjimosi išlaidų už 955 Eur).
   4. UAB „Rusnė“ atsisako bet kokių pretenzijų šalių atžvilgiu, kylančių iš šios bylos ir civ. b. Nr. 2A-453-883/2016 (tame tarpe patirtų bylinėjimosi išlaidų šioje byloje už 3275_Eur) bei papildomai įsipareigoja sumokėti į Ieškovo sąskaitą 2310 Eur sumą.
   5. Teismui patvirtinus šią Taikos sutartį šalys atsisako bet kokių pretenzijų viena kitos atžvilgiu.
 1. Bendroje sumoje į Ieškovo sąskaitą Atsakovai perveda 5596,61 Eur sumą, kurią sudaro:
  1. AAS „BTA Baltic Insurance Company“ pagal Sutarties 3.1.2 ir 3.4.2 punktus - iš viso 1500 Eur.
  2. UAB „Antikus ir V. S. pagal Sutarties 3.1.3 punktą - iš viso 1110 Eur.
  3. UAB „Rusnė“ pagal Sutarties 3.1.4 ir 3.4.4 punktus - 2986,61 Eur.
 2. Ieškovas perveda į UAB „Meba sąskaitą 3009,65 Eur sumą.
 3. Šalys įsipareigoja sumokėti aptartas sumas per 10 darbo dienų nuo taikos sutarties atvirtinimo teisme, o už kiekvieną pavėluotą dieną įsipareigoja mokėti po 0,02 procentus procesinių palūkanų.
 4. Šalims pasirašius šią taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus, šalys atsisako bet kokių pretenzijų viena kitai ir patvirtina, kad nekels ateityje jokių pretenzijų vienos kitoms susijusių su ieškiniu c.b. Nr. e2-469-569/2016 ir civ. b. Nr. 2A-453-883/2016 bei projekto „Kuršėnų dvaro sodybos teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas viešojo turizmo poreikiams" (projekto kodas NR. VP3-1.3.-ŪM-05-R-61-004)“ įgyvendinimo.

 

Civilinę bylą pagal ieškovės Šiaulių rajono savivaldybės administracijos ieškinį atsakovams UAB ,,Rusnė“, restruktūrizuojamai UAB ,,Meba“, UAB ,,Antikus“, V. S., AAS ,,BTA Insurance Company“ SE filialui Lietuvoje dėl nuostolių, palūkanų priteisimo, nutraukti.

Nutartis  per 7 dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

 

Teisėja                                                                                                   Lina Muchtarovienė


Paminėta tekste:
 • CPK
 • 2A-453-883/2016