Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: nuasmeninta nutartis byloje [3K-7-124-2014].docx
Bylos nr.: 3K-7-124/2014
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
,,Mitnija" 134511472 Ieškovas
"MG Baltic Investment" 123249022 Ieškovas
Kategorijos:
2. SU PRIEVOLŲ TEISE SUSIJUSIOS BYLOS
2.2. Bylos, kylančios iš kitais pagrindais atsirandančių prievolių
2.2.4. Bylos, susijusios su civiline atsakomybe
2.2.4.3. Bylos, susijusios su deliktine atsakomybe
2.3. Kitos su prievolių teise susijusios bylos
2. CIVILINIAI TEISINIAI SANTYKIAI
2.2. Asmenys
2.2.2. Juridiniai asmenys:
2.2.2.7. Juridinio asmens organai
2.5. Prievolių teisė
2.5.1. Prievolės:
2.5.1.6. Kreditoriaus interesų gynimas:
2.5.1.6.1. Actio Pauliana
2.5.10. Civilinė atsakomybė:
2.5.10.2. Civilinės atsakomybės sąlygos:
2.5.10.5. Civilinės atsakomybės rūšys:
2.5.10.5.2. Deliktinė atsakomybė:
2.5.10.5.2.17. Kiti žalos atlyginimo atvejai
3. CIVILINIS PROCESAS
3.1. Bendrosios nuostatos
3.1.6. Teisėjo ar kitų proceso dalyvių nušalinimas (nusišalinimas):
3.1.6.1. Pagrindai teisėjui nušalinti (nusišalinti)
3.1.6.3. Pareiškimų dėl nušalinimų pateikimo ir išsprendimo tvarka, šių pareiškimų patenkinimo teisiniai padariniai
3.1.14. Ieškinys:
3.1.14.2. Kelių ieškinio reikalavimų sujungimas ir išskyrimas
3.1.18. Laikinosios apsaugos priemonės:
3.1.18.1. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas
3.1.18.2. Atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimas
3.1.18.4. Laikinųjų apsaugos priemonių galiojimas ir panaikinimas
3.1.18.5. Nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdymas ir apskundimas
3.1.18.6. Kiti su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, pakeitimu, panaikinimu susiję klausimai
3.2. Procesas pirmosios instancijos teisme
3.2.6. Teismo sprendimas:
3.2.6.1. Teismo sprendimas, jo priėmimas ir išdėstymas, reikalavimai, kurie keliami teismo sprendimui

                            Nr. 3P-170/2013

                            Teisminio proceso Nr. 2-55-3-00325-2010-8 (S)

             

 

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

 

NUTARTIS

 

2013 m. gruodžio 27 d.

Vilnius

 

 

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Gražinos Davidonienės, Sigito Gurevičiaus, Birutės Janavičiūtės, Janinos Januškienės, Rimvydo Norkaus (kolegijos pranešėjas), Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė) ir Janinos Stripeikienės,

susipažinusi su 2013 m. gruodžio 20 d. gautu kasatorės (atsakovės) V. G. prašymu leisti disponuoti dalimi areštuoto turto pagal byloje pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones,

 

n u s t a t ė :

 

Kasacinis procesas byloje dėl žalos atlyginimo (bylos Nr. 3K-7-570/2013) pradėtas pagal atsakovės V. G. ir ieškovo UAB ,,Mitnija“ kasacinius skundus. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui byloje proceso pirmosios ir apeliacinės instancijų metu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – atsakovės V. G. turto areštai, kurių bendras mastas sudaro 76 337 450,57 Lt.

Atsakovė V. G. prašo iš jos areštuotų lėšų leisti jai sumokėti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nekilnojamojo turto mokestį už komercinės paskirties statinius, esančius (duomenys neskelbtini), taip pat leisti iš šioje byloje areštuotų lėšų atlikti kitus su šiuo mokėjimu tiesiogiai susijusius mokėjimus. Atsakovės nuosavybės teises į nurodytu adresu esančius statinius patvirtina byloje esantys Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų duomenys (T. 34, b. l. 7).

Teisėjų kolegija nurodo, kad šioje byloje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 2 d. nutartimi jau buvo leista kasatorei (atsakovei) atlikti nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimus iš jos areštuoto turto. Šiuo naujai pateiktu prašymu kasatorė (atsakovė) nurodo kitus nekilnojamojo turto objektus, už kuriuos ji prašo leisti sumokėti nekilnojamojo turto mokesčius valstybei. Kolegija, atsižvelgdama į tai, kad nurodyta ankstesne nutartimi jau buvo suteikta teisė atsakovei mokėti mokesčius už jai priklausantį nekilnojamąjį turtą, sprendžia tenkinti atsakovės prašymą leisti mokėti nekilnojamojo turto mokesčius už jame nurodytus kitus nekilnojamus daiktus (CPK 145 straipsnio 6 dalis).

 

Remdamasi išdėstytais argumentais ir vadovaudamasi CPK 144 straipsnio 1, 3 dalimis, 145 straipsnio 1 dalies 1, 3 punktais, 6 dalimi ir 363 straipsnio 2 dalimi teisėjų kolegija

 

n u t a r i a :

 

Tenkinti kasatorės (atsakovės) V. G. prašymą dėl leidimo disponuoti dalimi areštuoto turto.

Leisti atsakovei V. G. iš šioje byloje areštuotų jos lėšų sumokėti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nekilnojamojo turto mokestį už nekilnojamus daiktus: komercinės paskirties statinius – pastatą–žaliavų sandėlį ir pastatą–svarstykles, esančius (duomenys neskelbtini), taip pat leisti iš šioje byloje areštuotų lėšų atlikti kitus su išvardytais mokėjimais tiesiogiai susijusius mokėjimus.

Nutarties kopijas išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

 

 

Teisėjai                                                                                                                              Gražina Davidonienė             

 

Sigitas Gurevičius             

 

Birutė Janavičiūtė             

 

Janina Januškienė             

 

Rimvydas Norkus             

 

Sigita Rudėnaitė             

 

Janina Stripeikienė             

 

 


Paminėta tekste:
  • CPK 145 str. Laikinosios apsaugos priemonės
  • CPK 144 str. Pagrindas laikinosioms apsaugos priemonėms