Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2017-11-08][nuasmenintas sprendimas už akių byloje][e2-25314-615-2017].docx
Bylos nr.: e2-25314-615/2017
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Kauno apylinkės teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Kategorijos:
2.1. Bylos, kylančios iš sutartinių teisinių santykių
3.1. Bendrosios nuostatos.
3.1.18.1. Pagrindas laikinosioms apsaugos priemonėms
3.1.18.1.1. Pagrindai taikyti laikinąsias apsaugos priemones
3.1.18.1.1.1. Grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui
3.2.6.6.1. Sprendimo už akių priėmimo sąlygos ir tvarka, draudimai priimti sprendimą už akių
3.2.7.1. Klausimai, kuriuos pirmosios instancijos teismas gali spręsti nutartimi
2. SU PRIEVOLIŲ TEISE SUSIJUSIOS BYLOS
2.1.7.2. dėl statybos rangos
3.2. Procesas pirmosios instancijos teisme
3.2. Procesas pirmosios instancijos teisme
3.2.6.6.2. Sprendimo už akių turinys
3.2.7.2. Pirmosios instancijos teismo nutarčių rūšys, priėmimo tvarka ir turinys
3. CIVILINIS PROCESAS
3. CIVILINIS PROCESAS
3.2.6. Teismo sprendimas
3.2.6.6. Sprendimas už akių
2.1.7. Bylos dėl rangos
3.2.7. Pirmosios instancijos teismo nutartys ir rezoliucijos
3.1.18. Laikinosios apsaugos priemonės

Civilinė byla Nr

Civilinė byla Nr. e2-25314-615/2017

Teisminio proceso Nr. 2-69-3-18291-2017-1

Procesinio sprendimo kategorijos:

(S)

3.2.6.6.1; 3.2.6.6.2                                                                                                                                                                              

 

KAUNO APYLINKĖS TEISMAS

 

S P R E N D I M A S U Ž A K I Ų

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2017 m. lapkričio 8 d.

Kaunas

 

Kauno apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas

rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo G. J. ieškinį atsakovui M. J. dėl skolos priteisimo.

 

Teismas

 

n u s t a t ė:

 

ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 6900 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

Atsakovui ieškinys ir pranešimas dėl atsiliepimo per 14 dienų į ieškinį pateikimo išsiųsti deklaruotos gyvenamosios vietos adresu (duomenys neskelbtini), ir pagal CPK 123 straipsnio 3 dalį laikomi įteiktais praėjus trisdešimčiai dienų nuo pašto pranešimo apie įteiktinus procesinius dokumentus palikimo (2017 m. rugsėjo 19 d.) adresato deklaruotoje gyvenamojoje vietoje. Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 153 straipsnio 2 dalis, 285 straipsnis ir 286 straipsnis).

 

Teismas

 

k o n s t a  t u o j a :

 

ieškinys tenkintinas.

Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad pagal 2016-10-08 rangos sutartį atsakovas ieškovui įsipareigojo pagaminti ir sumontuoti rąstinę pirtį. Darbų kaina 15300 Eur, darbų atlikimo terminas 2017-03-20. Ieškovas sumokėjo atsakovui 3000 Eur avansą ir papildomai už atliktų darbų dalį dalimis dar sumokėjo 3900 Eur, iš viso 6900 Eur. Atsakovas dirbo nekokybiškai, sutartų darbų laiku nebaigė, todėl ieškovas sutartį nutraukė. Ieškovas informavo atsakovą apie sutarties nutraukimą, atsakovas su tuo sutiko, išsivežė medžiagas ir įrankius, žadėjo grąžinti ieškovo sumokėtus pinigus, bet to nepadarė. Be to, ieškovui užsakius atsakovo atliktų pirties pamatų inventorizaciją, paaiškėjo, kad darbai neatitinka statybos reikalavimų, todėl ieškovas turėjo pamatus išardyti. Ieškinio reikalavimą ir pagrindą įrodo: 2016-10-08 rangos sutartis, fotonuotraukos, prekių (paslaugų) mokėjimo kvitai.

Statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą (CK 6.681 straipsnio 1 dalis). CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). CK 6.200 straipsnio 1 dalis įpareigoja šalį sutartis vykdyti tinkamai ir sąžiningai, o sutarties neįvykdymu taikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir vykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis).

Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą bei atsakovui nepateikus jokių prieštaravimų dėl ieškinyje iškeltų reikalavimų ar įrodymų, patvirtinančių, kad įsiskolinimas apmokėtas, darytina išvada, kad pasitvirtinus minėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 6900 Eur skola (CK 6.38 straipsnis, 6.200 straipsnis, 6.205 straipsnis, 6.681 straipsnis).

Atsakovas praleido terminą įvykdyti prievolę, todėl iš jo ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, CK 6.210 straipsnio 1 dalis).

Tenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovo priteistinas 192,75 Eur žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

Byloje 2017-09-14 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės lieka galioti iki visiško teismo sprendimo už akių įvykdymo (CPK 150 straipsnio 3 dalis).

Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos iš atsakovo valstybei nepriteistinos, kadangi jų dydis mažesnis už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, nustatytą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakyme Nr. 1R-298/1K-290 (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais,

n u s p r e n d ž i a:

 

ieškinį tenkinti.

Priteisti ieškovui G. J., a. k. (duomenys neskelbtini) iš atsakovo M. J., a. k. (duomenys neskelbtini) 6900 Eur (šešis tūkstančius devynis šimtus eurų) skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (6900 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-09-14) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 192,75 Eur (šimtą devyniasdešimt du eurus 75 ct) bylinėjimosi išlaidas.

Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

Ieškovas turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

 

Teisėjas                                                                                                                                          Mindaugas Plučas


Paminėta tekste:
  • CPK 123 str. Įteikimo tvarka
  • CPK 142 str. Atsiliepimas į ieškinį
  • CK
  • CK6 6.38 str. Prievolių vykdymo principai
  • CK6 6.59 str. Draudimas vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę
  • CK6 6.210 str. Palūkanos
  • CPK 80 str. Žyminio mokesčio dydis
  • CPK 150 str. Laikinųjų apsaugos priemonių galiojimas ir panaikinimas
  • CPK 96 str. Bylinėjimosi išlaidų atlyginimas valstybei
  • CPK 287 str. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo