Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2019-06-12][nuasmeninta nutartis byloje][eA-1738-556-2019].docx
Bylos nr.: eA-1738-556/2019
Bylos rūšis: administracinė byla
Teismas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Valstybinė mokesčių inspekcija 188659752 atsakovas
,,Skonis ir kvapas" 123547759 pareiškėjas
Kategorijos:
12.16.1. Akcizų objektas
12.16.1. Akcizų objektas
12.16.1. Akcizų objektas
52.1. Bylos nagrinėjimo sustabdymo pagrindai
12.16.1.2. Apdorotas tabakas
12.16.1.2. Apdorotas tabakas
12.16.1.2. Apdorotas tabakas
9. Mokestiniai teisiniai santykiai
52.1.9. Kai teismas kreipiasi į kompetentingą Europos Sąjungos teisminę instituciją
12. Mokesčiai, įmokos ir kiti privalomieji mokėjimai
12. Mokesčiai, įmokos ir kiti privalomieji mokėjimai
12. Mokesčiai, įmokos ir kiti privalomieji mokėjimai
12.16. Akcizai
12.16. Akcizai
12.16. Akcizai
52. Bylos nagrinėjimo sustabdymas ir atnaujinimas
1. Administracinės bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje
1.5. Mokesčių bylos

?

Administracinė byla Nr. eA-1738-556/2019

Teisminio proceso Nr. 3-61-3-00311-2016-7

Procesinio sprendimo kategorija 12.16.1.2

 (S)

 

img1 

 

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2019 m. birželio 12 d.

Vilnius

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dainiaus Raižio, Veslavos Ruskan ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. birželio 2 d. sprendimo administracinėje byloje pagal atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymą pareiškėjui uždarajai akcinei bendrovei „Skonis ir kvapas“ dėl Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimo panaikinimo.

 

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė:

I.

 

1.       Atsakovas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir atsakovas, VMI) kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir MGK, Komisija) 2015 m. gruodžio 21 d. sprendimą Nr. S-250 (7-249/2015) (toliau – ir MGK sprendimas) ir palikti galioti atsakovo 2015 m. rugsėjo 21 d. sprendimą Nr. (24.6-31-5)-FR0682-627 (toliau – ir VMI sprendimas).

2.       Paaiškino, kad VMI sprendimu buvo konstatuota, jog pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „Skonis ir kvapas“ (toliau – ir pareiškėjas) nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. iki 2015 m. balandžio 17 d. atgabenti 1 092,236 g tabako gaminių neatitinka cigarų ir cigarilių apibrėžimo, nustatyto Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 3 straipsnio 10 ir 11 dalyse, todėl pareiškėjai papildomai apskaičiuota 58 451,11 Eur akcizo, 8 195,86 Eur akcizo delspinigių bei skirta 8 768 Eur akcizo bauda. Pareiškėjas, nesutikdamas su tokiu sprendimu, kreipėsi į Komisiją, kuri tenkino pareiškėjo skundą ir panaikino VMI sprendimą.

3.       Nurodė, jog tiek Sąjungos teisės aktai, tiek Akcizų įstatymas aiškiai ir nedviprasmiškai nustato, kad cigarilė yra tabako ritinėlis, įvyniotas į išorinį apvalkalą, pagamintą iš natūralaus tabako. Kitaip sakant, imperatyviai įtvirtinta, kad ritinėlio išorinį apvalkalą sudaro vienintelė medžiaga – natūralus tabakas. Teisės aktai nenumato, kad ant tabako ritinėlio ar jo dalies, įvynioto į išorinį apvalkalą, pagamintą iš natūralaus tabako, gali būti užklijuotas kitas sluoksnis, vadinasi jis nėra leidžiamas, o tokį sluoksnį užklijavus, tabako gaminys nebeatitinka cigarilių sąvokos. Šiuo atveju, pareiškėjo produktas savo dydžiu, ant filtro užklijuota popierine dalimi bei pakuotės, kurioje pardavinėjamas, matmenimis ir atidarymo būdu imituoja cigaretės išvaizdą.

4.       Teigė, kad Komisija nepagrįstai sprendė, jog VMI nepasisakė dėl tabako gaminių atitikties objektyvių ir subjektyvių kriterijų visumai, nes, atsakovo nuomone, subjektyvių kriterijų klausimas nepanaikintų imperatyvių teisės normų reikalavimų net ir tuo atveju, jei dėl šių subjektyvių nuostatų būtų pasisakyta pareiškėjo naudai. Pažymėjo, kad VMI priimdama sprendimą, vadovavosi kompetentingos institucijos (Muitinės laboratorijos (toliau – ir Laboratorija)) išvadomis, kurios yra galiojančios. Laboratorija nustatė, kad minėtus gaminius iš dalies padengia popierius, todėl konstatavo, kad gaminiai laikytini cigaretėmis, o ne cigarilėmis. Pažymėjo, kad Komisija sprendime, nors ir nurodoma kitų administratorių pozicija, taip pat Nyderlandų teismo sprendimas, tačiau nepagrindžiama, kokiu teisiniu pagrindu vadovaujantis šiuo atveju į juos turėtų būti atsižvelgiama. 

5.       Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Skonis ir kvapas“ (toliau – ir UAB „Skonis ir kvapas“, pareiškėjas) su atsakovo VMI prašymu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

6.        Tvirtino, kad jog Akcizų įstatymo 3 straipsnio 10 dalies 1 punkte yra kalbama tik apie išorinį apvalkalą, kuris turi būti pagamintas iš natūralaus tabako. Įstatymo formuluotė nenustato kitų reikalavimų, pvz., kad tabako ritinėlis turėtų būti visiškai padengtas natūralaus tabako apvalkalu arba kad apvalkalo, pagaminto iš natūralaus tabako, papildomai nedengtų kiti apvalkalai. Šiuo atveju tabako gaminių „Colts“ išorinis apvalkalas pagamintas iš natūralaus tabako ir tai patvirtina Laboratorijos 2014 m. lapkričio 21 d. Tyrimo protokolas Nr. 14MLT2765 (toliau – ir Protokolas). VMI neginčijo Laboratorijos išvadų, todėl pareiškėjas darė išvadą, kad tabako gaminiai „Colts“ atitinka Akcizų įstatymo 3 straipsnio 10 dalies 1 punkte įtvirtintą cigarilių apibrėžimą.

 

II.

 

7.       Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. birželio 2 d. sprendimu atsakovo prašymo netenkino ir Komisijos sprendimą paliko galioti.

8.        Teismas nustatė, kad ginčo, jog tabako gaminių „Colts“ apvalkalas pagamintas iš natūralaus tabako nėra, tačiau atsakovas, minėtus tabako gaminius pagal Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų nuostatas priskyrė cigaretėms, o ne cigarilėms tuo pagrindu, kad išorinį sluoksnį papildomai iš dalies padengia popierius, kai cigarilėms keliamas reikalavimas, kad išorinis apvalkalas būtų pagamintas iš natūralaus tabako.

9.       Tačiau teismas, įvertinęs teisinį reguliavimą, darė išvadą, kad ritinėlis gali būti pagamintas ne vien tik iš natūralaus tabako, tačiau turi būti įvyniotas į išorinį apvalkalą pagamintą iš natūralaus tabako. Atsižvelgęs į tai, teismas sprendė, kad įstatymas nereikalauja, kad apvalkalo, pagaminto iš natūralaus tabako, papildomai nedengtų kiti apvalkalai, todėl Komisija pagrįstai šiuo aspektu nustatė, kad tabako gaminys „Colts“ atitinka cigarilių sąvoką.

 

III.

 

10.       Atsakovas VMI pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. birželio 2 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – atsakovo prašymą tenkinti ir panaikinti Komisijos sprendimą. Apeliacinį skundą atsakovas iš esmės grindžia tais pačiais argumentais, kurie buvo pateikti pirmosios instancijos teisme, papildomai nurodydamas, kad:

10.1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamą praktiką, pagal kurią viešojo administravimo subjektų, skirtingai nei privačių asmenų, veikloje taikomas principas – „viskas, kas aiškiai nėra leista, yra draudžiama“. Tad viešojo administravimo subjekto atlikti viešojo administravimo veiksmai, viršijant jam suteiktus įgaliojimus, taip pat ir administracinių aktų leidimas, viršijant suteiktą kompetenciją, yra neteisėti (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. gruodžio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1217-602/2015). Akcentuoja, kad jeigu įstatymų nuostatos nenumato, jog ant tabako ritinėlio ar jo dalies, įvynioto į išorinį apvalkalą, pagamintą iš natūralaus tabako, gali būti užklijuotas kitas sluoksnis, vadinasi jis nėra leidžiamas, o tokį sluoksnį užklijavus (šiuo atveju ant filtro), tabako gaminys nebeatitinka cigarilių sąvokos.

10.2. Pirmosios instancijos teismo nurodyti papildomi vertinimo požymiai (ginčo tabako gaminių įvardijimas kaip cigarai prekės lydinčiuosiuose dokumentuose, cigarilėms ir cigarams taikomo kodo deklaravimas Akcizų informacinėje sistemoje) nėra imperatyviai įtvirtinti. Be to, jie yra priklausomi nuo prekės pardavėjo (tiekėjo) valios, todėl negali būti vertinami kaip objektyvūs.

10.3. skiriasi Komisijos ir VMI nuomonė dėl teisės normų, reglamentuojančių Laboratorijos kompetenciją, turinio aiškinimo ir taikymo – Komisijos nuomone, teisės aktai nustato, kad Laboratorija sprendžia tik KN kodo priskyrimo tabako gaminiui (muitų tikslais) klausimą, atsakovas laikosi priešingos nuomonės, jog Laboratorijai suteikti įgaliojimai spręsti prekės pripažinimo akcizo objektu klausimą, todėl konstatavus, kad Laboratorija savo kompetencijos ribose atliko tyrimą ir surašė protokolą, VMI sprendimas turėjo būti paliktas galioti.

11.        Pareiškėjas pateikė atsiliepimą į atsakovo apeliacinį skundą, kuriuo prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti galioti.

11.1.                      Tvirtina, kad įrodė, jog tabako gaminiai „Colts“ yra tabako ritinėliai, įvynioti į išorinį apvalkalą, pagamintą iš natūralaus tabako, dėl ko atitinka Akcizų įstatymo 3 straipsnio 10 dalies 1 punkte pateikiamą cigarilės apibrėžimą.

11.2.                      Teigia, kad VMI neteisėtai ir nepagrįstai nevertina subjektyviųjų cigarilėms taikomų kriterijų. Subjektyviųjų kriterijų svarbą pripažino Komisija, o pirmosios instancijos teismas tokią poziciją patvirtino. Pareiškėjas pateikė įvairių objektyvių duomenų, rodančių, jog vartotojai tabako gaminius „Colts“ laiko cigarilėmis. Teismas nurodė, kad iš tabako gaminių „Colts“ gamintojų pristatomosios medžiagos turinio matyti, tabako gaminiai „Colts“ yra priskiriami cigarilėmis, o ne cigaretėmis. VMI nepatiekė jokių duomenų ar įrodymų, kuriais paneigtų šias išvadas.

11.3.                      Mano, kad VMI savo prašyme pateikia vienas kitam prieštaraujančius argumentus, nėra vertinama loginė ir lingvistinė ginčui aktualios Akcizų įstatymo nuostatos konstrukcija, pati nuostata yra aiškinamos plečiamai, nesistemiškai, kas prieštarauja teisės aiškinimo principams ir Konstitucinio Teismo jurisprudencijai. VMI selektyviai atsirinkdama taikytinas teisės normas ir aktualius įrodymus bei neatsižvelgiama į pareiškėjo argumentus, pažeidė Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintus objektyvumo, proporcingumo ir nepiktnaudžiavimo valdžia principus.

 

IV.

 

12.        Byloje priimta 2017 m. lapkričio 2 d. nutartimi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (toliau – ir Teisingumo Teismas) su prašymu išaiškinti, ar 2011 m. birželio 21 d. Tarybos direktyvos 2011/64/ES dėl akcizų, taikomų apdorotam tabakui, struktūros ir tarifų (kodifikuota redakcija) (toliau – ir Direktyva 2011/64) 4 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad sąvoka „cigarai arba cigarilės“ (ne)apima atvejų, kai apvalkalo, pagaminto iš natūralaus ar regeneruoto tabako, dalį papildomai dengta kitas (popieriaus) apvalkalu, kaip yra nagrinėjamoje byloje? Ar atsakymui į šį klausimą yra reikšminga aplinkybė, kad popieriaus, kaip papildomo sluoksnio naudojimas tabako gaminio išoriniame apvalkale (filtro vietoje) lemia jo vizualinį panašumą į cigaretę?

13.       Atsakydamas į šį prašymą Teisingumo Teismas 2019 m. balandžio 11 d. sprendimu byloje Skonis ir kvapas (C?638/17) išaiškino, kad Direktyvos 2011/64 4 straipsnio 1 dalies a punktas turi būti aiškinamas taip, kad tokie tabako produktai, kokie nagrinėjami pagrindinėje byloje, kurių iš natūralaus tabako pagaminto išorinio apvalkalo dalį, kur yra filtras, dengia papildomas sluoksnis iš popieriaus, kuris gali lemti šių produktų vizualinį panašumą į cigaretes, priskirtini prie cigarų arba cigarilių kategorijos, kaip ji apibrėžiama pagal šią nuostatą.

 

Teisėjų kolegija

 

k o n s t a t u o j a:

V.

 

14.       Byloje nagrinėjamas ginčas yra kilęs dėl VMI sprendimo, kuriuo buvo konstatuota, jog pareiškėjo UAB „Skonis ir kvapas“ nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. iki 2015 m. balandžio 17 d. atgabenti 1 092,236 g tabako gaminių neatitinka cigarų ir cigarilių apibrėžimo, nustatyto Akcizų įstatymo 3 straipsnio 10 ir 11 dalyse, todėl pareiškėjui papildomai apskaičiuota 58 451,11 Eur akcizo, 8 195,86 Eur akcizo delspinigių bei skirta 8 768 Eur akcizo bauda.

15.       Byloje nustatyta, kad pareiškėjas (Lietuvoje įsteigta įmonė, be kita ko, užsiimanti mažmenine įvairių tabako gaminių prekyba), ginčo laikotarpiu į Lietuvos Respubliką įvežė ginčo tabako gaminius, įsigytus Scandinavian Tobacco Group Eersel B. V., kuriuos Akcizų informacinėje sistemoje (AIS) deklaravo nurodydamas cigarilėms ir cigarams taikomą kodą. 

16.       Remiantis byloje pateikta Laboratorijos išvada, šie tabako gaminiai – 87 mm ilgio ir 8 mm pločio smulkinto tabako ritinėliai su filtru, padengti, įskaitant filtrą, natūralaus tabako apvalkalu, o filtras dar papildomai padengtas kitu (popieriaus) apvalkalu su prekės ženklo užrašu.

17.       VMI atliko pareiškėjo mokestinį patikrinimą ir, remdamasi Laboratorijos atlikto ginčo gaminių tyrimo išvadomis, konstatavo, jog šie gaminiai laikytini cigaretėmis, o ne cigarilėmis. Atitinkamai mokesčių administratorius priėmė ginčijamą sprendimą, kuriuo apskaičiavo pareiškėjui papildomai mokėtinus mokesčius ir susijusias sumas.

18.        Pareiškėjas, nesutikdamas su tokiu sprendimu, kreipėsi į Komisiją, kuri tenkino pareiškėjo skundą ir panaikino VMI sprendimą. Apeliaciniu skundu skundžiamu pirmosios instancijos teismas, atmesdamas mokesčių administratoriaus prašymą, sutiko su Komisijos vertinimu ir šios institucijos sprendimą paliko nepakeistą.

19.       Susipažinusi su bylos medžiaga ir proceso šalių teikiamais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad byloje nėra ginčo dėl mokestinio patikrinimo metu nustatytų faktinių aplinkybių, tačiau šalys nesutaria dėl ginčo gaminių kvalifikavimo kaip cigarilių apmokestinimo akcizu tikslais.

 

VI.

 

20.       Ginčo teisiniams santykiams aktuali Akcizų įstatymo 3 straipsnio 10 dalis (2010 m. lapkričio 30 d. įstatymo Nr. XI-1185 redakcija) nustato, kad cigarai ir cigarilės – šie produktai: 1) paruošti rūkyti tabako ritinėliai, įvynioti į išorinį apvalkalą, pagamintą iš natūralaus tabako; 2) paruošti rūkyti, užpildyti smulkinto tabako mišiniu tabako ritinėliai, kuriuos visiškai dengia įprastos cigaro spalvos išorinis apvalkalas, pagamintas iš regeneruoto tabako ir dengiantis filtrą, jei jis yra, bet ne kandiklį (kai cigarai yra su kandikliais), jeigu jų vieneto svoris (be filtro ar kandiklio) yra ne mažesnis kaip 2,3 gramo, bet ne didesnis kaip 10 gramų ir bent trečdalyje ritinėlio (pagal ilgį) apskritimo ilgis yra ne mažesnis kaip 34 mm. To paties straipsnio 11 dalies 1 punktas (2010 m. balandžio 1 d. įstatymo Nr. XI-722 redakcija) numato, kad cigaretės – <...> paruošti rūkyti tabako ritinėliai, nepriskirtini prie cigarų ar cigarilių pagal šio straipsnio 10 dalies nuostatas <...>“.

21.       Akcizų įstatymas priimtas, be kita ko, nacionalinėje teisėje įgyvendinat 2011 m. birželio 21 d. Tarybos direktyvą 2011/64/ES dėl akcizų, taikomų apdorotam tabakui, struktūros ir tarifų (toliau – ir Direktyva 2011/64).

22.       Direktyvos 2011/64 3 straipsnio 1 dalies a punktas nustato, jog cigaretės – tabako ritinėliai, tinkami rūkymui tokie, kokie jie yra, nepriskirtini prie cigarų ar cigarilių, kaip apibrėžta [šios direktyvos] 4 straipsnio 1 dalyje. Atitinkamai, vadovaujantis Direktyvos 2011/64 4 straipsnio 1 dalimi (tiek, kiek nuostata aktuali nagrinėjamoje byloje), „cigarai ir cigarilės, jeigu, atsižvelgiant į jų savybes ir įprastus vartotojų lūkesčius, juos galima rūkyti tik tokius, yra: <...> a) tabako ritinėliai, įvynioti į išorinį apvalkalą, pagamintą iš natūralaus tabako <...>.

23.       Taigi, konkrečiai byloje kyla klausimas, ar toks kaip ginčo gaminys, kuris visas, įskaitant filtrą, yra padengtas natūralaus tabako apvalkalu, o ant filtro esantis natūralaus tabako apvalkalas dar papildomai padengtas kitu (popieriaus) apvalkalu, laikytinas cigarile Direktyvos 2011/64 4 straipsnio 1 dalies a punkto it atitinkamų Akcizų įstatymo nuostatų taikymo prasme.

24.       Šiuo aspektu teisėjų kolegija pirmiausia pažymi, kad, kaip matyti iš Direktyvos 2011/64 1 straipsnio, ja siekiama nustatyti bendruosius akcizo, kurį valstybės narės taiko apdorotam tabakui, struktūros ir tarifų derinimo principus. Taigi, ši direktyva yra Sąjungos mokesčių teisės, taikomos tabako produktams, dalis ir pagal minėtos direktyvos 2 konstatuojamąją dalį ja siekiama užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą ir aukštą vartotojų apsaugos lygį (Teisingumo Teismo 2017 m. balandžio 6 d. sprendimo byloje Eko?Tabak, C-638/15, 17 p.; 2014 m. spalio 9 d. sprendimo byloje AAMS, C-428/13, 23 p.). Atitinkamai Direktyvoje 2011/64 vartojama cigarilių sąvoka yra Europos Sąjungos teisės kategorija, kuri visose valstybės narėse turi būti aiškinama ir taikoma vienodai (šiuo klausimu pagal analogiją, pvz., žr. Teisingumo Teismo 2006 m. kovo 30 d. sprendimo byloje Smits-Koolhoven, C-495/04, 17 p. ir jame nurodytą praktiką).

25.       Teisingumo Teismas minėto sprendimo byloje Skonis ir kvapas (C-638/17) 26, 28 ir 31 punktuose dėl Direktyvos 2011/64 4 straipsnio 1 dalies a punkto formuluočių pažymėjo, kad tabako ritinėliai, padengti išoriniu apvalkalu iš natūralaus tabako, iš principo priskirtini prie cigarų arba cigarilių kategorijos, kaip ji apibrėžiama pagal šią nuostatą. Medžiaga, iš kurios yra padarytas išorinis apvalkalas, yra esminis kriterijus, kuriuo remiantis šioje direktyvoje cigarų arba cigarilių kategorija atskiriama nuo cigarečių kategorijos; iš principo gaminiai priskiriami prie cigarų arba cigarilių kategorijos dėl išorinio apvalkalo iš natūralaus tabako.

26.       Aptariamo prejudicinio sprendimo 33, 34 ir 36 punktuose ši Europos Sąjungos teisminė institucija taip pat nurodė, kad Direktyvos 2011/64 4 straipsnio 1 dalyje esančioje cigarų arba cigarilių kategorijos apibrėžtyje numatyta, kad šie produktai gali būti priskiriami prie šios kategorijos, jeigu, atsižvelgiant į jų savybes ir įprastus vartotojų lūkesčius, juos galima rūkyti tik tokius, kokie jie yra. Atitinkamai tabako gaminiai negali būti priskiriami prie cigarų arba cigarilių, kaip jie suprantami pagal šią direktyvą, jei jie yra ritinėliai, padengti išoriniu apvalkalu iš natūralaus tabako, tačiau, atsižvelgiant į jų savybes ir įprastus vartotojų lūkesčius, jų negalima rūkyti tokių, kokie jie yra. Tačiau jei papildomas popierinis sluoksnis uždengia tik filtrą ir neapima gaminio dalies, kuri yra suvartojama, šis papildomas sluoksnis negali būti laikomas paneigiančiu aplinkybę, kad tokie produktai gali būti rūkomi tokie, kokie jie yra.

27.       Nagrinėjamu atveju, kaip minėta ir dėl ko ginčo tarp proceso šalių nėra, ginčo tabako ritinėliai buvo  padengti apvalkalu iš natūralaus tabako, o papildomas popieriaus sluoksnis dengė tik filtrą, t. y. dalį, kuri nėra skirta suvartoti. Todėl pareiškėjo importuoti tabako gaminiai priskirtini cigarų ir cigarilių kategorijai, kaip jie apibrėžiami tiek pagal aktualias Sąjungos, tiek pagal nacionalinės teisės aktų nuostatas. Be to, nagrinėjamu atveju šios išvados negali paneigti atsakovo argumentai dėl ginčo gaminių išvaizdos ir jų platinimo būdo panašumo į cigaretes; visiškai nereikšmingi ir šalių argumentai dėl Kombinuotosios nomenklatūros (KN) taikymo šioje byloje (šiuo klausimu žr. minėto Teisingumo Teismo sprendimo byloje Skonis ir kvapas (C-638/17) 38–45 p.).

28.       Nagrinėjamoje byloje konstatavus, kad pareiškėjo importuoti gaminiai laikytini cigarilėmis apmokestinimo akcizu tikslais, spręstina, jog mokestinį ginčą nagrinėjusios institucijos, įskaitant pirmosios instancijos teismą, pagrįstai pripažino centrinio mokesčių administratoriaus sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo nepagrįstu. Todėl nėra pagrindo tenkinti atsakovo apeliacinį skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija

 

n u t a r i a:

 

Atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. birželio 2 d. sprendimą palikti nepakeistą.

 Nutartis neskundžiama.

 

 

Teisėjai                                Dainiaus Raižio

 

Veslava Ruskan

 

Arūnas Sutkevičius


Paminėta tekste:
  • A-1217-602/2015