Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2019-06-13][nuasmeninta nutartis byloje][e2A-876-236-2019].docx
Bylos nr.: e2A-876-236/2019
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Lietuvos apeliacinis teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras 163743744 atsakovas
,,Stamela" 177220323 Ieškovas
,,Kavesta" 177388310 trečiasis asmuo
Kategorijos:
11.1. Bylos dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo ar pakeitimo
3.3.1. Apeliacinis procesas
2. CIVILINIAI TEISINIAI SANTYKIAI
2. CIVILINIAI TEISINIAI SANTYKIAI
3. CIVILINIS PROCESAS
3.3. Teismų procesinių sprendimų kontrolės formos ir proceso atnaujinimas
2.6.11.4. Viešasis pirkimas-pardavimas
2.6.11.4. Viešasis pirkimas-pardavimas
2.6.11.4.5. Kiti klausimai dėl viešųjų pirkimų teisinių santykių
2.6.11.4.5. Kiti klausimai dėl viešųjų pirkimų teisinių santykių
2.6. Prievolių teisė
2.6. Prievolių teisė
11. BYLOS DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TEISINIŲ SANTYKIŲ
2.6.11. Pirkimas-pardavimas
2.6.11. Pirkimas-pardavimas
3.3.1.20. Apeliacinės instancijos teismo sprendimas ir nutartis, sprendimo ir nutarties priėmimas bei paskelbimas

?

Civilinė byla Nr. e2A-876-236/2019

Teisminio proceso Nr. 2-57-3-00046-2019-9

Procesinio sprendimo kategorija 2.6.11.4.5.

 (S)

 

img1 

LIETUVOS APELIACINIS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2019 m. birželio 13 d.

Vilnius

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mariaus Bajoro, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Astos Radzevičienės,

teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Kavesta apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. balandžio 8 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „STAMELA“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Kavesta.

 

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė :

 

I.                      Ginčo esmė

 

1.       Ieškovė UAB STAMELAkreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui, prašydama panaikinti atsakovės UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras 2019-01-11 sudarytą viešojo pirkimo „Rangos darbai dėl šlako aikštelės įrengimo“ (pirkimo Nr. 403216) 1 dalies pasiūlymų eilę ir 2019-01-11 sprendimą paskelbti UAB „Kavestašio pirkimo 1 dalies laimėtoja.

2.       Ieškovė procesiniuose dokumentuose nurodė, kad atsakovė UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras vykdo viešąjį pirkimą atviro konkurso būdu „Rangos darbai dėl šlako aikštelės įrengimo“ (pirkimo Nr. 403216) (toliau – Pirkimas, Konkursas). Ieškovė pateikė pasiūlymą Konkurso 1 daliai. 2019-01-02 iš perkančiosios organizacijos gautu pranešimu „Dėl pasiūlymų eilės I-ai pirkimo daliai“ ieškovė buvo pripažinta laimėtoja. Tačiau, užuot sudariusi sutartį su ieškove, atsakovė 2019-01-11 pranešimu „Dėl pirkimo procedūrų atnaujinimo ir pasiūlymų eilės“ informavo ieškovę, kad išnagrinėjo gautą UAB „Kavesta“ pretenziją ir atnaujina Pirkimo procedūras. Perkančioji organizacija sudarė naują pasiūlymų eilę Pirkimo 1 daliai, kurioje laimėtoja buvo numatyta UAB „Kavesta“.

3.       Ieškovė, nesutikdama su atsakovės sprendimu įtraukti UAB „Kavesta“ pasiūlymą į Konkurso 1 dalies pasiūlymų eilę ir paskelbti ją Konkurso 1 dalies laimėtoja, 2019-01-18 perkančiajai organizacijai pateikė pretenziją. Tačiau perkančioji organizacija pretenziją patenkinti atsisakė, nurodydama, kad aplinkybė, jog UAB „Kavesta“ rengė Pirkimo techninį darbo projektą yra vieša informacija. Nors UAB „Kavesta“ padėjo perkančiajai organizacijai teikdama konsultacijas, kurios buvo susijusios su Pirkimo objektu, tačiau gavusi UAB „Kavesta“ konsultaciją perkančioji organizacija pati rengė galutinius atsakymus į pateiktus tiekėjų klausimus ir pateikdavo juos vienu metu visiems prie Pirkimo prisijungusiems tiekėjams. Perkančioji organizacija pabrėžė, kad UAB „Kavesta“ jokios įtakos nei Pirkimo procedūroms, nei tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimui, ar vertinimo kriterijų formavimui neturėjo, elgėsi rūpestingai, sąžiningai ir laimėtoja buvo pripažinta dėl to, kad pateikė ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, kuris buvo išrenkamas pagal pateiktą mažiausią kainą. Perkančioji organizacija laikėsi viešųjų pirkimų principų, o UAB „Kavesta“ vykdė pagalbinę viešųjų pirkimų veiklą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą (toliau – VPĮ) ir tinkamai tai deklaravo. Ieškovė nesutinka su šiais atsakovės argumentais ir tvirtina, kad UAB „Kavesta“ tiesiogiai dalyvavo rengiant Konkurso 1 dalies dokumentus – visą techninį darbo projektą ir visus atsakymus (paaiškinimus ir patikslinimus) į tiekėjų klausimus, susijusius su techniniu darbo projektu. Ji, teikdama atsakymus į tiekėjų klausimus darė įtaką Konkurso 1 dalies rezultatams ir turėjo tiesioginį finansinį, ekonominį suinteresuotumą, kad UAB „Kavesta“ teikiami atsakymai būtų kuo palankesni UAB „Kavesta“ atžvilgiu, todėl trečiasis asmuo įgavo neteisėtą konkurencinį pranašumą prieš kitus tiekėjus. Atsižvelgiant į tai, UAB „Kavesta“ neturėjo teisės dalyvauti Konkurso 1 dalyje ir šios bendrovės pasiūlymas privalo būti pašalintas iš Konkurso 1 dalies tiekėjų pasiūlymų eilės VPĮ 21 straipsnio 1 ir 3 dalyse bei VPĮ
46 straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodytais imperatyviais pagrindais.

4.       Perkančiajai organizacijai nepaisant aplinkybės, kad UAB „Kavesta“ pateko į interesų konfliktą ir įgijo neteisėtą konkurencinį pranašumą prieš visus kitus tiekėjus, negana to ir pripažinta Konkurso 1 dalies laimėtoja, buvo pažeisti ir VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti lygiateisiškumo ir skaidrumo principai.

5.       Atsakovė UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras procesiniuose dokumentuose prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad pagal Pirkimo 1 dalį pasiūlymus pateikė ieškovė, UAB „Kavesta“, UAB „Klaistvita“, UAB „Plungės lagūna“, UAB „Kauno tiltai“ ir UAB „Hidrostatyba“. Atsakovė 2019-01-02 tiekėjams pateikusi pranešimą, kad sudarė pasiūlymų eilę ir pirmoje vietoje nurodė ieškovę, į Pirkime sudarytą pasiūlymų eilę neįtraukė UAB „Kavesta“ pasiūlymo, kadangi UAB „Kavestaparengė techninį darbo projektą, pagal kurį ginčo Pirkime perkami statybos rangos darbai. Atsakovė laikė, kad UAB „Kavesta“ teikdama pasiūlymą šią aplinkybę turėjo išviešinti. 2019-01-07 UAB „Kavestaatsakovei pateikė pretenziją, su kuria pastaroji susipažinusi ir atlikusi gilesnę teismų praktikos viešųjų pirkimų srityje analizę nustatė, kad aplinkybė, jog tas pats tiekėjas rengia techninį projektą (ar techninį darbo projektą) ir vėliau dalyvauja pagal projektą reikalingų atlikti statybos darbų pirkime nėra draudžiama ar VPĮ normoms prieštaraujanti situacija. Tokia situacija nelaikoma ir interesų konfliktu. Be to, aplinkybė, kad tiekėjas teikia pasiūlymą rangos darbų pirkime, kai rangos darbai turės būti atliekami pagal paties tiekėjo parengtą techninį projektą (ar techninį darbo projektą) neturi būti viešinama kaip pagalbinė konsultacinė viešųjų pirkimų veikla (atitinkamai tiekėjui to nereikia žymėti pildant Europos viešųjų pirkimų dokumentą (EBVP). Atsakovė, išnagrinėjusi ir tenkinusi UAB „Kavesta“ pretenziją, 2019-01-11 pateiktame pranešime sudarytoje naujoje pasiūlymų eilėje pirmuoju numeriu įtraukė ir Pirkimo laimėtoja pripažino UAB „Kavesta, pateikusią ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą.

6.       Atsakovės teigimu, ieškovė ignoruoja aplinkybę, kad UAB „Kavesta“ teisėtai ir pagrįstai Pirkime pateikė ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą ir dėl to teisėtai yra pripažinta Pirkimo laimėtoja. Aplinkybė, kad atsakovė buvo priėmusi neteisingą sprendimą atmesti UAB „Kavesta“ pasiūlymą, bet vėliau šį sprendimą pakeitusi, parodo tai, jog atsakovė siekia tinkamai ir nepažeisdama teisės aktų vykdyti viešųjų pirkimų procedūras bei atidžiai vertina tiekėjų pasiūlymus ir argumentus.

7.       Atsakovė nurodė, kad trečiasis asmuo (jo darbuotojai) UAB „Kavesta nerengė jokių konsultacijų šiame Pirkime ir nekonsultavo atsakovės Pirkimo vykdymo klausimais, todėl ieškovės teiginiai, kad Pirkime susidarė interesų konflikto situacija yra nepagrįsti. Ieškovė nepagrindė ir neįrodė iš tariamo interesų konflikto kylančių teisinių padarinių, kurie turėtų įtakos Pirkimo rezultatams. Atsakovė, pripažindama trečiąjį asmenį Pirkimo laimėtoju, savo sprendimus priėmė vadovaudamasi VPĮ 21 straipsnio nuostatomis ir Pirkimo dokumentų reikalavimais.

8.       Atsakovė atkreipė dėmesį, kad aplinkybė, jog UAB „Kavesta yra techninio darbo projekto rengėja niekada nebuvo slepiama, ši informacija visada buvo žinoma tiek ieškovei, tiek ir kitiems Pirkimu besidomintiems subjektams. Visi techninio darbo projekto sprendiniai buvo paskelbti viešai ir vienodai prieinami visiems suinteresuotiems asmenims. Kartu su šio Pirkimo dokumentais buvo viešinamas techninis darbo projektas ir jame aiškiai nurodyta, kad techninio darbo projekto rengėja yra UAB „Kavesta“, o sprendinius patvirtinęs projektuotojas  A. R.. Visi suinteresuoti tiekėjai turėjo galimybes detaliai susipažinti su parengtu techniniu darbo projektu, įvertinti jame numatytus sprendinius ir pateikti savo pasiūlymus. UAB „Kavesta“ dalyvavimas Pirkime nepažeidė jokių viešųjų pirkimų principų, neribojo tiekėjų konkurencijos. Aplinkybė, kad tiekėjas yra ir techninio darbo projekto rengėjas, jam nesuteikia jokio nesąžiningo konkurencinio pranašumo prieš kitus Pirkimo dalyvius. 

9.       Atsakovė pažymėjo, kad šiame Pirkime visus dokumentų paaiškinimus ir atsakymus į tiekėjų klausimus rengė išskirtinai pat

i, nes turi pakankamus vidinius žmogiškuosius išteklius ir kompetencijas tam, kad be jokios išorinės pagalbos ir konsultacijų atsakytų į tiekėjams Pirkime kylančius klausimus ar paaiškintų Pirkimo dokumentų nuostatas ir šiuo konkrečiu atveju UAB „Kavestaatsakovei jokios pagalbinės viešųjų pirkimų veiklos neteikė. 

10.       Trečiasis asmuo UAB „Kavesta atsiliepime nurodė su ieškiniu nesutinkanti, todėl prašė jį atmesti ir priteisti iš ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovė poziciją dėl atsakovės 2019-01-11 sprendimo neteisėtumo grindžia ne įrodymais, o prielaidomis ir subjektyviais samprotavimais. Ieškinyje pateikta projektuotojo nesąžiningo elgesio prezumpcija yra nepagrįsta. Neaišku kokios konkrečiai Pirkimo sąlygos (techninio darbo projekto dalys), kokia apimtimi ir dėl kokių priežasčių buvo neva išskirtinai naudingos techninio darbo projekto rengėjai UAB „Kavesta“. Neįrodyta, kad perkančioji organizacija sudarė palankesnes sąlygas trečiajam asmeniui kitų Pirkimo dalyvių atžvilgiu ar vertino UAB „Kavesta“ pasiūlymą subjektyviai. Nei Pirkimo dokumentai, nei teisės aktai ir teismų praktika nedraudė projektuotojui dalyvauti rangos darbų viešajame pirkime ir kartu su kitais tiekėjais konkuruoti dėl rangos darbų sutarties. Trečiojo asmens UAB „Kavesta“ darbuotojai nedalyvavo perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos darbe, nebuvo komisijos nariais ar ekspertais, stebėtojais. UAB „Kavesta“ nekonsultavo perkančiosios organizacijos Pirkimo procedūrų organizavimo ir/ar vykdymo klausimais, t. y. nevykdė pagalbinės viešųjų pirkimų veiklos, taip kaip ji apibrėžta VPĮ 2 straipsnio 22 punkte.

11.       Techninio darbo projekto rengėją UAB „Kavesta“ ir atsakovę siejo sutartiniai santykiai. Nors projektuotojas rengė techninį darbo projektą Pirkimo darbams ir teikė nuomonę dėl kitų Pirkimo dalyvių prašymų paaiškinti / patikslinti Pirkimo sąlygas, tačiau tiek techninis darbo projektas, tiek Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai teisės aktų ir Pirkimo sąlygų nustatyta tvarka buvo išviešinti, visi Pirkimo dalyviai turėjo lygias galimybes susipažinti su projekto sprendiniais bei pateikti lygiaverčius pasiūlymus, o prieš teikdami pasiūlymus Pirkime, turėjo vienodas galimybes įvertinti bet kokią techninio darbo projekto dokumentaciją, taigi, aplinkybė, kad UAB „Kavesta“ vykdo projektavimo sutartį su atsakove, šiai nesuteikė jokios informacijos, kurios nežinotų kiti Pirkimo dalyviai ir nesuteikė jokio nepagrįsto konkurencinio pranašumo. Visi tiekėjų Pirkimui pateikti pasiūlymai buvo vertinami pagal tas pačias Pirkimo sąlygas ir tą pačią dokumentaciją  su Pirkimo dokumentais pateiktą techninį darbo projektą ir jame nurodytus sprendinius, todėl tiekėjai nebuvo diskriminuojami.

12.       Trečiasis asmuo nurodė, kad projektuotojo pareiga atsakyti į klausimus, susijusius su jo parengtu techniniu darbo projektu yra sąlygota Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 16 straipsnio 5 dalies, statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir darbo projekto rengimo sutarties 5.3 punkto nuostatų, bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.200 straipsnyje nustatytos bendradarbiavimo ir kooperavimosi pareigos. Ieškovės ginčijama situacija neatitinka VPĮ 21 straipsnyje apibrėžtos interesų konflikto sampratos. Šiuo atveju UAB „Kavesta“ ir jos darbuotoja projekto vadovė A. R. pati nerengė atsakymų į Pirkimo dalyvių prašymus paaiškinti / patikslinti Pirkimo sąlygas, neteikė jų nei tiesiogiai, nei Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – ir CVP IS) priemonėmis Pirkimo dalyviams. Vadovaujantis VPĮ 19 straipsniu bet kokius viešojo pirkimo sprendimus (įskaitant, bet neapsiribojant Pirkimo sąlygų paaiškinimais ir / ar patikslinimais) priima Pirkimo komisija.

 

II.                      Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

 

13.       Klaipėdos apygardos teismas 2019-04-06 sprendimu ieškovės UAB „STAMELA“ ieškinį tenkino, panaikino atsakovės UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro 2019-01-11 sudarytą viešojo pirkimo „Rangos darbai dėl šlako aikštelės įrengimo“ (pirkimo Nr. 403216) 1 dalies pasiūlymų eilę bei atsakovės UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro 2019-01-11 sprendimą paskelbti UAB „Kavesta“ viešojo pirkimo „Rangos darbai dėl šlako aikštelės įrengimo“ (pirkimo Nr. 403216) 1 dalies laimėtoja ir priteisė iš atsakovės ieškovei 1 538 Eur bylinėjimosi išlaidų, Klaipėdos apygardos teismo 2019-02-05 nutartimi byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones teismas paliko galioti iki teismo sprendimo byloje įsiteisėjimo.

14.       Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad aplinkybė, jog vykusių Konkurso komisijos posėdžių, kurių metu perkančioji organizacija sprendė tiekėjų užduotus klausimus ir teikė į juos atsakymus, protokolus ir juose užfiksuotus atsakymus pasirašydavo perkančiosios organizacijos komisija nepripažintina pakankama paneigti ieškovės teiginius, jog atsakymams paruošti buvo pasitelkiama techninį darbo projektą parengusio trečiojo asmens darbuotojų nuomonė.

15.       Teismo vertinimu, atsakovė teismui teikė prieštaringus parodymus, nes, viena vertus, tvirtinusi, kad UAB „Kavesta užpildytame Europos bendrajame viešųjų pirkimų dokumente (EBVPD) pateikė neteisingą informaciją, jog nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nedalyvavo rengiant Pirkimo procedūrą, nekonsultavo perkančiosios organizacijos, t. y. teikdama pasiūlymą UAB „Kavesta“ neišviešino aplinkybės, kad rengė techninį darbo projektą, tačiau, kita vertus, gavusi pastarosios pretenziją savo nuomonę pakeitė. Teismas atsakovės argumentus, kuriais remiantis patenkinta UAB „Kavesta“ pretenzija, vertino kaip atmestinus.

16.       Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju Konkurso laimėtoja UAB „Kavesta“ ir ieškovė UAB „STAMELA“ buvo nelygiavertėje padėtyje, nes UAB „Kavesta“, kuri parengė statybos techninį darbo projektą, pagal kurį yra parengtos šio Pirkimo 1 dalies sąlygos, turėjo didesnes galimybes žinoti visus būsimų darbų niuansus ir smulkiausias aplinkybes. Be to, trečiasis asmuo UAB Kavesta pats pripažino, kad atsakovei teikė nuomonę dėl kitiems tiekėjams iškylančių klausimų. Teismas pažymėjo, kad atsakovei pateiktoje pretenzijoje dėl atmesto pasiūlymo UAB „Kavesta“ nurodė, kad visa UAB „Kavesta teikiamų atsakymų į klausimus procedūra yra perkančiajai organizacijai puikiai žinoma: susirašinėjimas vyko elektroniniu paštu išskirtinai perkančiosios organizacijos iniciatyva, tiekėjui atsakant į konkrečius klausimus. Taigi, atsakovės poziciją, kad UAB „Kavesta“ ar jos darbuotojai nerengė jokių atsakymų šiame Pirkime, nekonsultavo atsakovės Pirkimo vykdymo klausimais, kad Pirkimo vykdymo metu jokių susirašinėjimų su UAB „Kavesta“ dėl Pirkime pateiktų tiekėjų klausimų ar Pirkimo dokumentų paaiškinimų nei elektroniniu paštu, nei CVP IS nevykdė ir kad tarp atsakovės ir trečiojo asmens susirašinėjimas nevyko ir nėra jokių elektroninių laiškų, teismas laikė paneigta paties trečiojo asmens argumentais, nurodytais atsiliepime, t. y. kad projektuotojas UAB „Kavesta“ bei už pasiūlymo pateikimą atsakingas asmuo A. R., kuri parengė techninį darbo projektą Pirkimo darbams, atsakovei teikė nuomonę dėl kitų Pirkimo dalyvių prašymų paaiškinti / patikslinti Pirkimo sąlygas (atsiliepimo 23 p.).

17.       Teismas sprendė, kad aplinkybė, jog Pirkimo atveju, tiek techninis darbo projektas, kurio pagrindu buvo įsigyjami Pirkimo darbai, tiek atsakovės atsakymai į tiekėjų užduotus klausimus buvo paskelbti visiems Pirkimo dalyviams viešai CVP IS, nepaneigia aplinkybės, jog nuomonę dėl Pirkimo sąlygų aiškinimo teikė būtent trečiasis asmuo UAB „Kavesta“. Teismas atkreipė dėmesį, kad viena vertus, atsakovės teigimu elektroninių laiškų su trečiojo asmens nuomone (atsakymais) į tiekėjų klausimus nėra, kita vertus, nors pats trečiasis asmuo pripažįsta nuomonę teikęs, nurodė, kad su tokio pobūdžio informacija ieškovė neturi teisės susipažinti pagal VPĮ 58 straipsnio 5 dalies nuostatas. 

18.       Teismas darė išvadą, kad aplinkybė, jog tas pats tiekėjas rengia techninį projektą (techninį darbo projektą), o vėliau dalyvauja pagal projektą reikalingų atlikti statybos darbų pirkime, nėra draudžiama ar VPĮ normoms prieštaraujanti situacija tuomet, jeigu šis tiekėjas minėtą aplinkybę deklaruoja laikydamasis įstatymų reikalavimų. Tačiau, teismo vertinimu, techninį darbo projektą rengęs ir nuomonę dėl jo atsakant į tiekėjų klausimus teikęs trečiasis asmuo UAB „Kavesta“ viešame dokumente (EBVPD) paneigė vykdęs pagalbinę viešųjų pirkimų veiklą, todėl ši aplinkybė nesuponuoja UAB „Kavesta“ viešųjų pirkimų principų laikymosi ir tinkamo savo vaidmens rengiant Pirkimo dokumentus deklaravimo.

19.       Teismas pažymėjo, kad viešuosiuose pirkimuose kylantiems interesų konfliktams priskiriami atvejai, kai perkančiosios organizacijos ar pagalbinės pirkimų veiklos paslaugų teikėjo darbuotojai, kas nagrinėjamu atveju yra UAB „Kavesta“ ir pastarosios darbuotoja A. R., vertintini kaip pagalbinės pirkimų veiklos paslaugų teikėjai. Jų dalyvavimą Pirkimo procedūroje teikiant nuomonę dėl Pirkimo objekto statybos darbų, teismas vertino kaip galintį daryti įtaką Pirkimo rezultatams. Jų dalyvavimą teikiant pasiūlymą Pirkime, tačiau tuo pačiu teikiant nuomonę Pirkimo komisijai dėl kitiems tiekėjams kylančių klausimų, teismas vertino kaip turintį tiesioginį ar netiesioginį finansinį, ekonominį ar kitokio pobūdžio asmeninį suinteresuotumą, galintį pakenkti jų nešališkumui ir nepriklausomumui Pirkimo metu. 

20.       Teismas, atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, darė išvadą, kad atsakovė, vykdydama Pirkimą pažeidė VPĮ reikalavimus, nes tarp atsakovės ir trečiojo asmens UAB „Kavesta“ susiklostė interesų konflikto situacija. Nurodė, kad būtent perkančioji organizacija užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų. Todėl atsakovė privalėjo trečiojo asmens pasiūlymą atmesti ir pašalinti UAB „Kavesta iš Pirkimo procedūrų, tačiau to nepadarė. 

 

 

 

III.                      Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

 

21.       Apeliaciniame skunde trečiasis asmuo UAB „Kavesta prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2019-04-08 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

21.1.                      Teismas nepagrįstai sprendė, kad techninio darbo projekto rengimas yra pagalbinė viešųjų pirkimų veiklos paslauga, kurios UAB „Kavesta“ nesiūlo ir neteikia. Dėl šios priežasties, UAB „Kavesta” pagrįstai Europos bendrajame viešųjų pirkimų dokumente (EBVPD) neigiamai atsakė į klausimą dėl pagalbinės viešųjų pirkimų veiklos. Šiuo atveju projektuotojo pareiga atsakyti į klausimus, susijusius su jo parengtu techniniu darbo projektu yra sąlygota teisės aktų reikalavimų ir projektavimo sutarties.

21.2.                      Teismas nepagrįstai sprendė, kad egzistuoja interesų konfliktas, kadangi susiklosčiusi situacija neatitinka VPĮ 21 straipsnio 1 dalies nuostatų. Atitinkamai negali būti taikoma
VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punkto sąlyga, įpareigojanti perkančiąją organizaciją pašalinti tiekėją iš pirkimo procedūros.

21.3.                      Teismas, konstatuodamas tariamą UAB „Kavesta“ konkurencinį pranašumą Pirkime vadovavosi ieškovės pateiktomis prielaidomis ir nepagrįstu teisiniu vertinimu. Teismas netyrė, ar projektavimo paslaugų pirkime nebuvo numatytų apribojimų UAB „Kavesta“ dalyvauti Pirkime, ar trečiajam asmeniui buvo žinoma kokia nors papildoma informacija, kurios nežinojo kiti Pirkimo dalyviai, kuri suteiktų UAB „Kavesta“ neteisėtą pranašumą.

22.       Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė UAB „STAMELA“ prašo skundą atmesti ir palikti nepakeistą Klaipėdos apygardos teismo 2019-04-08 sprendimą. Atsiliepime nurodomi tokie atsikirtimai:

22.1.                      Trečiasis asmuo tiesiogiai dalyvavo rengiant Konkurso 1 dalies pirkimo dokumentus, todėl neturėjo teisės dalyvauti Konkurso 1 dalyje ir jo pasiūlymas privalėjo būti pašalintas iš Konkurso 1 dalies tiekėjų pasiūlymų eilės. UAB „Kavesta“ ir projektų vadovė A. R. ne tik parengė Konkurso 1 dalies dokumentų esminę dalį – techninį darbo projektą, bet ir tiesiogiai jau Konkurso vykdymo metu rengė Konkurso dokumentus – atsakymus (paaiškinimus ir patikslinimus) į tiekėjų klausimus dėl Konkurso 1 dalies dokumentų turinio, sau palankia linkme aiškino ir tikslino Konkurso 1 dalies dokumentus, kas per se (savaime) reiškia neteisėto konkurencinio pranašumo prieš visus kitus Konkurso dalyvius įgijimą.

22.2.                      Nagrinėjamu atveju susidarė situacija, kai UAB „Kavesta“ ir jos projektų vadovė
A. R. teikė atsakymus (paaiškinimus, patikslinimus) dėl Konkurso pirkimo dokumentų ir kartu rengė pasiūlymą pagal pačios pateiktus paaiškinimus ir patikslinimus (atsakymus į tiekėjų klausimus). 

22.3.                      Pasiūlymą Konkursui pateikusi UAB ,,Kavesta“ įgijo neteisėtą konkurencinį pranašumą prieš kitus tiekėjus vien tuo pagrindu, jog rengė atsakymus sau naudinga linkme, nes preziumuojama, jog kiekvienas tiekėjas siekia laimėti Konkursą ir gauti pelną ir, atitinkamai, turėdamas tiesioginę galimybę tiesiogiai rengti pirkimo dokumentus, šią galimybę naudojasi taip, kaip palanku šiam pirkimo dokumentų didžiąją dalį rengiančiam tiekėjui, t. y. taip, kaip šiuo atveju palanku būtent UAB „Kavesta“ atžvilgiu. Be to, UAB „Kavesta“ tiesiogiai rengdama didžiąją dalį Pirkimo dokumentų jau Pirkimo vykdymo metu pirmoji žinojo (sužinodavo) būsimuosius atsakymus ir įgydavo neteisėtą konkurencinį pranašumą, kadangi turėdavo žymiai daugiau laiko parengti pasiūlymą pagal savo pačios parengtus atsakymus, lyginant su visais kitais Pirkimo tiekėjais.

23.       Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras prašo skundą tenkinti ir panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2019-04-08 sprendimą. Atsiliepime nurodomi tokie atsikirtimai:

23.1.                      Atsakovė visiškai sutinka ir palaiko trečiojo asmens apeliaciniame skunde nurodytus motyvus ir reikalavimus. Teismas netinkamai vertino, kad trečiasis asmuo Pirkime atliko pagalbinę viešųjų pirkimų veiklą, atitinkamai, tarp atsakovės ir trečiojo asmens nesusiklostė jokia interesų konflikto situacija.

 

Teisėjų kolegija

 

k o n s t a t u o j a :

 

IV.                      Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

 

24.       Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 2 dalis). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo ribų.

 

Dėl faktinių bylos aplinkybių

 

25.       Bylos duomenys patvirtina, kad UAB „Kavesta ir atsakovė 2017-01-30 sudarytos projektavimo paslaugų sutarties Nr. 17-09 pagrindu, UAB „Kavesta parengė techninį darbo projektą viešajam pirkimui atviro konkurso būdu „Rangos darbai dėl šlako aikštelės įrengimo“, kurį 2018-10-05 atsakovė paskelbė ir vykdė pagal viešai paskelbtas Pirkimo sąlygas.

26.       Pirkimo 1 daliai  dėl šlako (pelenų) atliekų (baldų) apdorojimo aikštelių, žemės sklype, esančiame Dumpių k., Klaipėdos r. sav. rangos darbų pirkimo pasiūlymus pateikė UAB „Kavesta“,
UAB „Klaistvita“, UAB „Plungės lagūna“, UAB „Kauno tiltai“, UAB „Hidrostatyba“ ir ieškovė UAB „STAMELA“. Perkančioji organizacija 2019-01-02 pranešimu laimėtoja pripažino ieškovę. UAB „Kavesta“ 2019-01-07 pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją. Išnagrinėjusi pretenziją, perkančioji organizacija 2019-01-11 atnaujino Pirkimo procedūras ir sudarė naują pasiūlymų eilę Pirkimo 1 daliai ir iš naujo sudarė pasiūlymų eilę, laimėtoja pripažindama UAB „Kavesta“. 

27.       Ieškovė, nesutikdama su perkančiosios organizacijos sprendimu įtraukti UAB „Kavesta“ pasiūlymą į Konkurso 1 dalies pasiūlymų eilę ir paskelbiant  laimėtoja, 2019-01-18 pateikė pretenziją, reikalaudama sustabdyti Konkurso 1 dalies procedūras, panaikinti 2019-01-11 sprendimus dėl Konkurso 1 dalies pasiūlymų eilės sudarymo ir UAB „Kavesta“ pripažinimo Konkurso laimėtoja (pretenzijoje nurodytais pagrindais), pašalinti UAB „Kavesta“ iš Konkurso 1 dalies tiekėjų eilės ir patvirtinti naują Konkurso 1 dalies pasiūlymų eilę, paskelbiant laimėtoja UAB „STAMELA“. Atsakovė atsisakė pretenziją tenkinti, nurodydama, kad UAB „Kavesta“ padėjo perkančiajai organizacijai teikdama konsultacijas, kurios buvo susijusios su Pirkimo objektu – techninėmis savybėmis, tačiau perkančioji organizacija gavusi UAB „Kavesta“ konsultaciją pati rengė galutinius atsakymus į pateiktus tiekėjų klausimus ir pateikdavo juos vienu metu visiems prie Pirkimo prisijungusiems tiekėjams. Nurodė, kad jokios įtakos nei Pirkimo procedūroms, nei tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimui, ar vertinimo kriterijų formavimui UAB „Kavesta“ neturėjo, elgėsi rūpestingai, sąžiningai ir laimėtoja buvo pripažinta dėl to, kad pateikė ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, kuris buvo išrenkamas pagal pateiktą mažiausią kainą. Perkančioji organizacija kategoriškai laikėsi viešųjų pirkimų principų. UAB „Kavesta“ vykdė pagalbinę viešųjų pirkimų veiklą pagal VPĮ ir tinkamai deklaravo. Ieškovė su perkančiąja organizacija nesutiko.

 

Dėl interesų konflikto

 

28.       Interesų konfliktų (plačiąja prasme) tyrimo kontekste kasacinio teismo suformuota nuosekli praktika. Joje pažymima, kad perkančiosioms organizacijoms kyla bendroji aktyvaus veikimo pareiga užtikrinant viešojo pirkimo procedūrų skaidrumą tiek vertikalaus, tiek horizontalaus interesų konfliktų atvejais, t. y. kai procedūrų skaidrumui kyla grėsmė dėl tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ar dėl kelių tiekėjų tarpusavio santykių; perkančiųjų organizacijų aktyvus vaidmuo (pareiga) užtikrinti viešųjų pirkimų lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus kyla iš viešųjų pirkimų direktyvų esmės, o tai reiškia, jog perkančiosios organizacijos bet kuriuo atveju privalo patikrinti, ar egzistuoja interesų konfliktai, ir imtis tinkamų priemonių, skirtų jiems išvengti, nustatyti ir pašalinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-06-27 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-317-469/2018).

29.       VPĮ 21 straipsnio interesų konfliktas yra siejamas su perkančiosios organizacijos ar pagalbinės pirkimų veiklos paslaugų teikėjo darbuotojų, komisijos narių ar ekspertų, stebėtojų, dalyvaujančių pirkimo procedūroje ar galinčių daryti įtaką jos rezultatams, tiesioginiu ar netiesioginiu finansiniu, ekonominiu ar kitokio pobūdžio asmeniniu suinteresuotumu, galinčiu pakenkti jų nešališkumui ir nepriklausomumui pirkimo metu.

30.       VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punkte numatyta, kad perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu jis pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta šio įstatymo 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų šio įstatymo nuostatoms.

31.       Teismų praktikoje interesų konflikto samprata pagal pirkimui taikytiną viešųjų pirkimų teisinį reguliavimą kildinama ne tik iš viešųjų pirkimų principų, tačiau ir iš perkančiajai organizacijai tenkančios pareigos užtikrinti pirkimą vykdančių asmenų nešališkumą, tiekėjų tarpusavio sąžiningą varžymąsi, neatskleidžiant tiekėjų pateiktos informacijos, garantuojant pirkime dalyvaujančių asmenų viešųjų ir privačių interesų prevenciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-05-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-309-248/2015).

32.       Nagrinėjamoje byloje apeliantė savo teiginius dėl interesų konflikto nebuvimo grindžia dviem pagrindais: pirma, kad techninio darbo projekto rengimas nėra pagalbinė viešųjų pirkimų veiklos paslauga. Antra, kad nebuvo UAB  Kavesta“ konkurencinio pranašumo.

33.       Nagrinėjamu atveju byloje nėra ginčo, kad UAB „Kavesta“, parengusi Pirkimo techninį darbo projektą, konsultavo atsakovę, teikė paaiškinimus, tačiau nei atsakovė, nei trečiasis asmuo į bylą nepateikė duomenų, patvirtinančių tokių konsultacijų, paaiškinimų turinį. Nepaisant to, apeliantė pirmosios instancijos teisme tvirtino, kad ji ar jos darbuotojai nerengė jokių atsakymų ginčo Pirkime, nekonsultavo atsakovės Pirkimo vykdymo klausimais ir nurodė, kad Pirkimo vykdymo metu jokių susirašinėjimų su UAB „Kavesta“ dėl Pirkime pateiktų tiekėjų klausimų, ar Pirkimo dokumentų paaiškinimų nevykdė, tačiau atsiliepime į ieškinį pripažino, kad parengusi techninį darbo projektą UAB „Kavestaatsakovei teikė nuomonę dėl kitų Pirkimo dalyvių prašymų paaiškinti / patikslinti Pirkimo sąlygas.

34.       Atsižvelgdamos į šias aplinkybes, šalys iš esmės nesutaria dėl to, ar apeliantės teiktos konsultacijos laikytinos tinkamų techninio darbo projekto rengėjo/projektuotojo pareigų vykdymu pagal šalių sudarytą projektavimo sutartį bei teisės aktus, ar laikytina pagalbine viešųjų pirkimų veiklos paslauga.

35.       Projektavimo sutarties 5.3 punkte atsakovė su apeliante susitarė, kad apeliantė privalo konsultuoti atsakovę visais klausimais, susijusiais su paslaugos atlikimu.

36.       VPĮ 2 straipsnio 22 punkte pagalbinė viešųjų pirkimų veikla apibūdinama kaip pagalbos atliekant viešuosius pirkimus teikimas, įskaitant šią ir kitą veiklą: 1) techninės infrastruktūros, kuria naudodamasi perkančioji organizacija gali atlikti prekių, paslaugų ar darbų viešųjų pirkimų procedūras arba sudaryti preliminariąsias viešojo pirkimo – pardavimo sutartis, suteikimas; 2) konsultavimas dėl viešųjų pirkimų procedūrų atlikimo ar dokumentų rengimo; 3) parengimas atlikti viešuosius pirkimus ir viešųjų pirkimų procedūrų organizavimas.

37.       Teisėjų kolegija pritaria apeliantei, kad yra įprasta tiekėjams pirkime dalyvauti kartu su techninį projektą (ar techninį darbo projektą) rengusiu projektuotoju ir toks projektuotojo dalyvavimas viešojo pirkimo procedūrose savaime interesų konflikto neįrodo.

38.       Tačiau vertinant nagrinėjamos bylos faktines aplinkybes ir įrodymus, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į apeliantės teiginius, kad ji turi sutartinius santykius su perkančiąja organizacija ir negali būti priskiriama prie perkančiosios organizacijos ar pagalbinės pirkimų veiklos paslaugų teikėjo, galinčio daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, kadangi jos dalyvavimas buvo susijęs tik su teikiamomis konsultacijomis dėl techninių savybių, kurios buvo susijusios su minėtu sutarties vykdymu atsakant į tiekėjų klausimus. Dėl šios ginčo dalies teisėjų kolegija pažymi, kad tarp atsakovės ir apeliantės susiklostę santykiai rengiant techninį darbo projektą – ginčo sprendimui reikšmingos aplinkybės, iš esmės galėjusios padaryti įtaką tiekėjų pasiūlymų vertinimui. Šiuo atveju susidarė tokia situacija, kai tiekėjo ankstesniame pirkime apeliantė ar atskiri jos darbuotojai iš pradžių perkančiajai organizacijai rengė svarbius su ginčo Pirkimu susijusius parengiamuosius darbus, be kurių nebūtų įmanoma paskelbti ginčo Pirkimo, vėliau šio tiekėjo darbuotojai dalyvavo Pirkimo procedūrose ne tik konsultuojant perkančiąją organizaciją kilus klausimams, susijusiems su apeliantės parengta technine specifikacija (projektavimo sutarties 5.3 punktas), tačiau, kaip ir pati pripažino (atsiliepimo į ieškinį 23 p.), taip pat atsakovei teikė nuomonę dėl kitų Pirkimo dalyvių prašymų paaiškinti ir/ar patikslinti Pirkimo sąlygas. Iš apeliantės procesiniuose dokumentuose nurodomos pozicijos, darytina labiau tikėtina išvada, kad būtent apeliantė atitinkamai pirmoji priėmė sprendimus, reikšmingus vertinant tiekėjų pateiktus pasiūlymus, nors ji tokius veiksmus atliko netiesiogiai. Vadinasi, apeliantė teikė konsultacijas dėl Pirkimo procedūrų atlikimo. Dėl to susidarė circulus vitiosus (ydingas ratas) situacija, galėjusi iškraipyti sąžiningą tiekėjų varžymąsi.

39.       Teisėjų kolegija pažymi, kad pritartina pirmosios instancijos teismui, jog perkančiosios organizacijos ir apeliantės teisiniai santykiai rengiant techninį darbo projektą nebuvo išviešinti Europos bendrajame viešųjų pirkimų dokumente. Aplinkybė, kaip apeliantė suvokė savo veiksmus suteikiant konsultacijas, paaiškinimus ir kt., t. y. ar kaip projektuotoja, vykdanti projektavimo sutartį, ar kaip paslaugos teikėja, suteikdama pagalbinę viešųjų pirkimų veiklos paslaugą, nagrinėjamu atveju neturi jokios teisinės reikšmės, kadangi iš užpildyto Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento (EBVPD) matyti, kad apeliantė nurodė, jog nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nedalyvavo rengiant pirkimo procedūrą ir nekonsultavo atsakovės, nes į klausimą, ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą, atsakė neigiamai. Teisėjų kolegijos vertinimu, apeliantė netinkamai deklaravo savo santykius su perkančiąja organizacija, kadangi šiuo atveju pakankama aplinkybė, kad apeliantė rengė techninį darbo projektą. Toks duomenų pateikimas nelaikytinas tinkamu jų deklaravimu esančioje situacijoje.

40.       Šiuo atveju nustatytos pakankamos aplinkybės spręsti dėl kilusio interesų konflikto, o apeliantės apeliacinio skundo argumentai, kad teismas netyrė, ar projektavimo paslaugų pirkime nebuvo numatytų apribojimų apeliantei dalyvauti Pirkime neturi jokios teisinės reikšmės.

 

Dėl konkurencinio pranašumo

 

41.       Nors atsakovė ir apeliantė teigia, kad perkančioji organizacija visiems Pirkimo dalyviams išplatino vienodą informaciją ir visi tiekėjai turėjo lygias galimybes parengti ir pateikti pasiūlymus, atitinkančius Pirkimo sąlygas ir techninę specifikaciją, tačiau rengdama techninę specifikaciją (Pirkimo dokumentą) tiek iki Pirkimo, tiek jau jo vykdymo metu, apeliantė pirmoji turėjo galimybę sužinoti atsakymus ir turėjo daugiau laiko parengti pasiūlymą pagal savo pačios pateiktas konsultacijas ir nuomones, lyginant su kitais tiekėjais.

42.       Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis dėl konkurencinio pranašumo įgijimo Pirkime.

 

Dėl procesinės bylos baigties

 

43.       Vadovaudamasi prieš tai nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija pagal bylos duomenis konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje, patenkindamas ieškinį, tinkamai įvertino atsakovės ir apeliantės teisinius santykius ir tinkamai išaiškino ir nustatė bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė materialinės teisės normas bei procesinės teisės normas ir priėmė pagrįstą sprendimą dėl ginčo.

 

44.       Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovės apeliacinis skundas yra iš esmės nepagrįstas dėl to netenkintinas, o Klaipėdos apygardos teismo 2019-04-08 sprendimas paliktinas nepakeistas.

 

Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

 

45.       Teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas yra atmestas, todėl vadovaujantis CPK 93,
98 straipsniais, apeliantė UAB „Kavesta privalo ieškovei atlyginti jos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

46.       Kadangi byloje ieškovė nepateikė duomenų dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, teisėjų kolegija jų nepaskirsto.

47.       Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad atsakovei
UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui ir apeliantei UAB „Kavesta bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

 

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

 

n u t a r i a :

 

Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. balandžio 8 d. sprendimą palikti nepakeistą.

 

 

Teisėjai                                                                     Marius Bajoras

 

 

                                                                                     Kazys Kailiūnas

 

 

                                                                             Asta Radzevičienė


Paminėta tekste:
  • CK
  • CPK
  • e3K-3-317-469/2018