Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2016-02-03][nuasmeninta nutartis byloje][3K-3-15-248-2016].docx
Bylos nr.: 3K-3-15-248/2016
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
UAB Utenos vandenys 183633981 atsakovas
UAB "Liutenas" 302631782 Ieškovas
UAB „Klaistvita“ 142047833 trečiasis asmuo
UAB „Utenos melioracija“ 183605665 trečiasis asmuo
Viešųjų pirkimų tarnyba 188656261 valstybės ir savivaldybių institucijos, dalyvaujančios procese išvadai duoti
Kategorijos:
2. SU PRIEVOLŲ TEISE SUSIJUSIOS BYLOS
2.1. Bylos, kylančios iš sutartinių teisinių santykių
2.1.1. Bylos dėl pirkimo-pardavimo
2.1.1.3. dėl viešojo pirkimo-pardavimo
2.1.23. Bylos dėl viešo konkurso
2. CIVILINIAI TEISINIAI SANTYKIAI
2.5. Prievolių teisė
2.5.11. Pirkimas-pardavimas:
2.5.11.4. Viešasis pirkimas-pardavimas

Civilinė byla Nr. 3K-3-15-248/2016

Teisminio proceso Nr. 2-59-3-00179-2015-4

Procesinio sprendimo kategorija 2.5.11.4

(S)

 

 

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2016 m. vasario 3 d.

Vilnius

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Gražinos Davidonienės, Birutės Janavičiūtės (pranešėja) ir Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė),

teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Liutenaskasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. spalio 19 d. sprendimo peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Liutenas“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Utenos vandenys“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo; tretieji asmenys – akcinė bendrovė „Utenos melioracija“, uždaroji akcinė bendrovė „Klaistvita“; institucija, teikianti išvadą byloje, – Viešųjų pirkimų tarnyba.

 

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė :

 

I. Ginčo esmė

 

 1. Kasacinėje byloje sprendžiama dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių tiekėjų kvalifikacijos vertinimą, aiškinimo ir taikymo.
 2. Ieškovė UAB „Liutenas“ (toliau – ir ieškovė, kasatorė) kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti atsakovės UAB „Utenos vandenys“ (toliau – atsakovė, perkančioji organizacija) 2015 m. balandžio 15 d. sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą, 2015 m. balandžio 24 d. sprendimą atmesti ieškovės pretenziją, 2015 m. gegužės 6 d. sprendimą, kuriuo nustatyta pasiūlymų eilė; įpareigoti atsakovę Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nustatyta tvarka įvertinti ieškovės pasiūlymą.
 3. Byloje nustatyta, kad atsakovė vykdė supaprastintą atvirą konkursą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Vaižganto ir J. Basanavičiaus gatvėse“ (toliau – ir Konkursas). Be kitų minimalių reikalavimų tiekėjų kvalifikacijai, Konkurso sąlygose nustatyta, kad tiekėjų kritinio likvidumo koeficientas, kuris išreiškiamas kaip trumpalaikio turto ir atsargų skirtumo santykis su trumpalaikiais įsipareigojimais, turi būti ne mažesnis nei 1 (vienetas); jeigu trumpalaikiai tiekėjo įsipareigojimai lygūs 0, laikoma, kad tiekėjas atitinka nustatytą kritinio likvidumo reikalavimą (Konkurso sąlygų 17.10 punktas).
 4. Ieškovė kartu su jungtinės veiklos partnere UAB „Klaistvita“ pateikė pasiūlymą Konkursui; prie pasiūlymo, be kitų dokumentų, pridėjo savo 2014 m. balansą, parengtą pagal 2015 m. kovo 10 d. turėtus duomenis. Pagal šį balansą ieškovės kritinio likvidumo koeficientas buvo 0,68. Ieškovė 2015 m. balandžio 13 d. pateikė atsakovei prašymą dėl techninės klaidos taisymo, kuriame nurodė, kad prie pasiūlymo pridėtame balanse padaryta techninė klaida, ir pridėjo patikslintą 2014 m. balansą (parengtą 2015 m. balandžio 9 d.) ir pelno (nuostolių) ataskaitą. Pagal pateiktus duomenis ieškovės kritinio likvidumo koeficientas yra 1,27.
 5. Perkančioji organizacija 2015 m. balandžio 10 d. nusprendė atmesti ieškovės pasiūlymą, nes jos kritinio likvidumo koeficientas pagal balanso duomenis buvo akivaizdžiai mažesnis nei vienetas (neatitiko Konkurso sąlygų 17.10 punkto nuostatų). 2015 m. balandžio 15 d. pakartotinai priimtas analogiškas sprendimas, taip pat nuspręsta nevertinti papildomai pateiktų 2014 m. balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų, nes pastebėta klaidų – balanse nurodytas ataskaitinių metų pelnas nesutapo su pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodytu grynuoju pelnu.
 6. Ieškovė 2015 m. balandžio 20 d. pateikė pretenziją, prie jos pridėjo duomenis, patvirtinančius, kad naujas 2014 m. balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita 2015 m. balandžio 20 d. pateikti Juridinių asmenų registrui; ši pretenzija perkančiosios organizacijos buvo atmesta.
 7. Atsakovės 2015 m. gegužės 6 d. raštu tiekėjai informuoti apie sudarytą pasiūlymų eilę, kurios pirmojoje vietoje įrašytas AB „Utenos melioracija“ pasiūlymas.
 8. Ieškinyje nurodoma, kad perkančioji organizacija be pagrindo neleido ištaisyti techninės klaidos; duomenų apie tiekėjų kvalifikaciją tikslinimas nei VPĮ, nei teismų praktikoje neribojamas vokų su pasiūlymais atplėšimu.

 

II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė

 

 1. Panevėžio apygardos teismas 2015 m. liepos 8 d. sprendimu ieškinį tenkino, panaikino atsakovės sprendimus, kuriais atmesti ieškovės pasiūlymas ir pretenzija bei nustatyta pasiūlymų eilė; įpareigojo atsakovę VPĮ nustatyta tvarka vertinti ieškovės pasiūlymą; paskirstė bylinėjimosi išlaidas.
 2. Teismas, atsižvelgęs į kasacinio teismo praktiką, VPĮ 32 straipsnio 6 dalies, 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatas, sprendė, kad tik išimtiniais atvejais tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas netaikant VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje nustatytos duomenų tikslinimo tvarkos, kai perkančiajai organizacijai nekyla abejonių dėl nepakankamo ūkio subjekto pajėgumo arba kai kyla grėsmė, jog tikslinant duomenis bus pateikti nauji dokumentai. Iš 2015 m. balandžio 15 d. protokolo teismas nustatė, kad ieškovės su prašymu dėl klaidos ištaisymo pateiktas balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita iš esmės nebuvo vertinti, nors Viešojo pirkimo komisija pagal Konkurso sąlygų 49–51 punktus tokią pareigą turėjo. Viešojo pirkimo komisija, susipažinusi su pateiktais 2014 m. balansu (parengtu 2015 m. balandžio 9 d.) ir pelno (nuostolių) ataskaita, juose pastebėjo klaidų, todėl, remdamasi Konkurso sąlygų 49 punktu, VPĮ 32 straipsnio 5 dalimi, privalėjo tiekėjos pareikalauti per nustatytą protingą terminą patikslinti ar papildyti šiuos dokumentus.
 3. Teismas atmetė kaip neįrodytus atsakovės teiginius, kad finansinė atskaitomybė gali būti suklastota, duomenys iškraipyti; pripažino nepagrįstu argumentą, kad 2015 m. balandžio 9 d. parengtu 2014 m. balansu ir pelno (nuostolių) ataskaita negalima remtis, nes jie pasirašyti nebedirbančios vyr. finansininkės (teismo vertinimu, turėjo būti kreiptasi dėl dokumentus pasirašiusio asmens įgaliojimų patikslinimo).
 4. Atsakovės pateiktą UAB „Ambrazaičio audito biuras“ parengtą išvadą teismas vertino kaip rašytinį įrodymą, savaime nepatvirtinantį fakto, kad ieškovė netinkamai ar klaidingai tvarkė buhalterinę apskaitą 2014 metais. Specialistas netyrė pirminių ieškovės buhalterinių dokumentų, atsakymus į pateiktus klausimus suformulavo vartodamas žodžius „tikėtinai, galimai. Aplinkybės, kad dalis 2014 m. finansinės atskaitomybės dokumentų, kurie buvo teikiami atsakovei, dar nebuvo pateikta Registrų centrui, teismas nepripažino teisiškai reikšminga, nes Konkurso sąlygose to nereikalauta.
 5. Teismas atmetė atsakovės argumentus, kad, ieškovei pateikus kitus duomenis apie kritinį likvidumą ir atsakovei juos vertinant, Konkurso procedūros gali užtrukti, pažymėdamas, jog tai neatleidžia perkančios organizacijos nuo pareigos tai atlikti.
 6. Ieškinio argumentus, kad trečiasis asmuo AB „Utenos melioracija“, kurio pasiūlymas yra pirmojoje pasiūlymų eilės vietoje, ir atsakovė UAB „Utenos vandenys“ yra tarpusavyje susijusios (per L. P.) įmonės, teismas atmetė kaip neįrodytus, nenustačius galimos L. P. įtakos Konkurso procedūroms. Teismas pažymėjo, kad tokie argumentai su pretenzija nebuvo pateikti ir šios aplinkybės nebuvo tirtos, jos nebuvo nurodytos ieškinyje, o suformuluotos proceso metu atskiru pareiškimu; ieškovė nepateikė įrodymų, kad nurodytų duomenų nebuvo galima gauti anksčiau.
 7. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi ieškovės ir atsakovės apeliacinius skundus, 2015 m. spalio 19 d. sprendimu panaikino Panevėžio apygardos teismo 2015 m. liepos 8 d. sprendimą ir priėmė naują sprendimą – ieškinį atmetė; paskirstė bylinėjimosi išlaidas.
 8. Teisėjų kolegija, remdamasi VPĮ 32 straipsnio 5 dalimi, 39 straipsnio 1 dalimi, konstatavo, kad perkančioji organizacija gali prašyti dalyvių paaiškinti savo pasiūlymus tik tuomet, kai pasiūlymas ar jo sudėtinė dalis yra neaiškūs, bet ne tuomet, kai pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų ir pateikus paaiškinimą toks pasiūlymas būtų pakeičiamas ar papildomas ir taip pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų juos atitinkantis. Kadangi tiek VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punkte, tiek Konkurso sąlygų 54.1 punkte imperatyviai nustatyta, kad perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu jis neatitinka Konkurso dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų, tai teisėjų kolegija sprendė, jog nustačiusi, kad 2015 m. kovo 10 d. duomenimis parengto balanso finansiniai rodikliai neatitiko Konkurso sąlygų 17.10 punkto, pateiktas balansas buvo aiškus, perkančioji organizacija neturėjo teisinio pagrindo prašyti ieškovės paaiškinti pasiūlymą (akivaizdi neatitiktis reikalavimams negali būti paaiškinama).
 9. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad tiekėjai pasiūlymus Konkursui turėjo pateikti iki 2015 m. kovo 30 d.; po šios datos pasiūlymai nebegalėjo būti keičiami (VPĮ 29 straipsnio 4 dalis, Konkurso sąlygų 36 punktas). Kadangi patikslintą balansą ieškovė pateikė 2015 m. balandžio 13 d., tai teisėjų kolegija sprendė, kad jo vertinimas pažeistų lygiateisiškumo principą, nes vienai iš Konkurso dalyvių sudarytų pirmenybę prieš kitas.

 

III. Kasacinio skundo ir atsiliepimų į jį teisiniai argumentai

 

 1. Kasaciniu skundu ieškovė prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. spalio 19 d. sprendimą ir palikti galioti Panevėžio apygardos teismo 2015 m. liepos 8 d. sprendimą; priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Apeliacinės instancijos teismas sutapatino kasatorės pasiūlymą plačiąja prasme, t. y. tiekėjai keliamus kvalifikacijos reikalavimus, su jos pasiūlymu siaurąja prasme, t. y. viešojo pirkimo sutarties objektu (pasiūlymo kaina ir pan.), taip nukrypdamas nuo kasacinio teismo praktikos (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. birželio 20 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „ATEA“ v. Vadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, bylos Nr. 3K-3-333/2014; kt.). Dėl to teismas nepagrįstai sprendė, kad kasatorė po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos neturėjo teisės patikslinti pateikto 2014 m. balanso, nors tai yra kvalifikaciją pagrindžiantis dokumentas (pasiūlymo plačiąja prasme dalis).
  2. Teismas netinkamai aiškino VPĮ 3 straipsnio, 29 straipsnio 4 dalies, 32 straipsnio 5 dalies, 39 straipsnio 1 dalies, 2 dalies 1 punkto nuostatas, kuriomis tiekėjui nedraudžiama patikslinti kvalifikaciją patvirtinančius duomenis po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos iki perkančiosios organizacijos atliekamo tiekėjo pasiūlymo vertinimo pabaigos. Toks draudimas nesuformuluotas ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Pireka“ v. VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė, bylos Nr. 3K-3-43/2012; kt.). Nepaisant to, apeliacinės instancijos teismas sprendė, kad po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pateikusi patikslintą 2014 m. balansą kasatorė iš esmės pakeitė savo pasiūlymą.
  3. Kasatorė laikosi pozicijos, kad, atnaujinus tiekėjos pasiūlymo svarstymą, turėjo būti taikomos tos pačios tiekėjų kvalifikacijos vertinimo procedūros (VPĮ 32 straipsnis), kokios nustatytos pradiniam tiekėjo pasiūlymo vertinimui – atsakovė, nustačiusi, kad patikslintame 2014 m. balanse ir pelno (nuotolių) ataskaitoje yra klaidų, privalėjo, vadovaudamasi Konkurso sąlygų 49 punktu ir VPĮ 32 straipsnio 5 dalimi, paprašyti kasatorės papildyti arba paaiškinti duomenis per protingą terminą. Toks aiškinimas būtų nepažeidęs VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintų principų, nes, patikslindama balanso duomenis, kasatorė nepakeitė savo pasiūlymo esmės, taip nepagerindama savo padėties kitų tiekėjų atžvilgiu; atitiktų kasacinio teismo formuojamą praktiką dėl tiekėjų kvalifikacijos kaip objektyvios kategorijos (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. liepos 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VšĮ Kompiuterinių programų mokymo centras v. Šiaulių miesto savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-3-311/2011; kt.).
  4. Nurodytą poziciją patvirtina Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. kovo 31 d. direktyvos 2004/18/EB dėl darbų, prekių ir paslaugų viešojo pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (toliau – Direktyva 2004/18) 2 straipsnis ir jį aiškinanti Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – Teisingumo Teismas) praktika. Teisingumo Teismas 2012 m. kovo 29 d. sprendime SAG ELV Slovensko, C-599/10, išaiškino, kad Direktyvos 2004/18/EB 2 straipsniu nedraudžiama išimtiniais atvejais taisyti ar pildyti atskirus pasiūlymo duomenis dėl to, kad akivaizdžiai būtinas paprastas jų paaiškinimas, arba siekiant ištaisyti akivaizdžias redakcinio pobūdžio klaidas, jei dėl šio pakeitimo faktiškai nepateikiamas naujas pasiūlymas.
  5. Apeliacinės instancijos teismas, pažeisdamas CPK 185 straipsnį, nepagrįstai nevertino kasatorės 2015 m. balandžio 13 d. atsakovei pateikto patikslinto 2014 m. balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos, patvirtinančių kasatorės kvalifikacijos atitiktį keliamiems reikalavimams dėl kritinio likvidumo koeficiento.
 2. Atsakovė atsiliepimu į kasacinį skundą prašo kasacinį skundą atmesti ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. spalio 19 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Kasatorė nepagrindė, kaip priimdamas procesinį sprendimą apeliacinės instancijos teismas pažeidė VPĮ 3 straipsnio, 29 straipsnio 4 dalies, 32 straipsnio 5 dalies, 39 straipsnio 1 dalies, 2 dalies 1 punkto nuostatas. Skundžiamo sprendimo tekstas nepatvirtinta kasatorės nurodomų tariamų pažeidimų.
  2. Kasatorė klaidingai (plečiamai) aiškina VPĮ 32 straipsnio 5 dalį, jos aiškinimas pažeidžia VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus principus. Nurodyta norma gali būti taikoma tik esant joje nustatytoms sąlygoms (duomenys apie tiekėjo kvalifikaciją netikslūs arba neišsamūs), diskrecijos teisę spręsti dėl šių sąlygų egzistavimo turi tik perkančioji organizacija. Tiekėjai pateiktus kvalifikaciją pagrindžiančius duomenis savo iniciatyva gali tikslinti, tik jei perkančioji organizacija jiems perduotų dalį funkcijų pirkimo sąlygose įtvirtin jiems teisę savo iniciatyva tikslinti duomenis, nepažeisdama VPĮ 3 straipsnio 1 dalies nuostatų. Kadangi Konkurso sąlygose tokia galimybė nebuvo nustatyta, tai kasatorės atliktas duomenų patikslinimas po pasiūlymų pateikimo termino pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalies principus.
  3. Kasatorė 2015 m. balandžio 13 d. pateikė patikslintą balansą jau po jos pasiūlymo įvertinimo, tai neatitinka VPĮ 3 straipsnio, 29 straipsnio 4 dalies, 32 straipsnio 1, 5, 6 dalių, 39 straipsnio 1 dalies, 2 dalies 1 punkto nuostatų ir kasatorės nurodomos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos, jai negali būti taikomos tiekėjų kvalifikacijos vertinimą reglamentuojančios VPĮ 32 straipsnio procedūros. Kasatorės pasiūlymo vertinimas 2015 m. balandžio 15 d. nebuvo atnaujintas, buvo spręsta dėl pateiktų dokumentų (atsisakyta juos vertinti, paliekant galioti pirmiau priimtą sprendimą atmesti pasiūlymą). Kasatorės poziciją pripažinus pagrįsta, būtų išplėstas VPĮ 32 straipsnio 5 dalies taikymas, konstatuota, kad tiekėjai gali ne tik savo iniciatyva pateikti patikslintus duomenis, bet turi teisę ir į tokių duomenų patikslinimą, taip išplečiant tikslinimų skaičių.
  4. Nesutikdama su argumentais dėl CPK 185 straipsnio pažeidimų, atsakovė pažymi, kad kasatorės pasiūlymas aiškiai neatitiko Konkurso sąlygų reikalavimų, todėl nei perkančioji organizacija, nei vėliau ginčą sprendžiantis teismas neprivalėjo vertinti po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (2015 m. kovo 30 d.) gautų duomenų (2015 m. balandžio 9 d. parengtų 2014 m. balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos), kuriais buvo keičiamas pateiktas pasiūlymas, iš neatitinkančio reikalavimų jį padarant juos atitinkan, apeinant VPĮ 39 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą draudimą.
  5. Šios bylos aplinkybių kontekste (patikslinti duomenys pateikti po vokų su pasiūlymais atplėšimo, tai padaryta kasatorės iniciatyva, nors tokia jos teisė Konkurso sąlygose nenustatyta, patikslinti duomenys iš esmės skiriasi nuo pradinių, jie melagingi) apeliacinės instancijos teismas nenukrypo nuo kasatorės nurodomos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos, kurią kasatorė cituoja selektyviai, vengdama sau nepalankių išaiškinimų.
  6. Patikslindama pasiūlymą, kasatorė pateikė melagingus duomenis, todėl nesąžiningos šalies interesai negali būti ginami, taip būtų pažeisti lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principai.
 3. Trečiasis asmuo AB „Utenos melioracija“ atsiliepimu į kasacinį skundą prašo kasacinį skundą atmesti ir palikti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. spalio 19 d. sprendimą nepakeistą; priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Pagal VPĮ 29 straipsnio 4 dalį tiekėjas turi teisę keisti pasiūlymo duomenis iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, todėl perkančioji organizacija neprivalėjo vadovautis kasatorės vėliau pateiktu patikslintu 2014 m. balansu ir pelno (nuostolių) ataskaita. Kadangi nebuvo nustatytos VPĮ 32 straipsnio 5 dalies (pasiūlymas nebuvo neaiškus ar netikslus), 39 straipsnio 1 dalies taikymo sąlygos, tai perkančioji organizacija neprivalėjo prašyti kasatorės paaiškinti (patikslinti) pateikto pasiūlymo duomenis, taip pat neturėjo teisės vadovautis kasatorės savo iniciatyva pateiktais patikslintais duomenimis, o pagrįstai atmetė reikalavimų neatitinkančios tiekėjos pateiktą pasiūlymą. Tai, kad perkančioji organizacija nustatė netikslumų papildomai pateiktuose patikslintuose dokumentuose, nekeičia pirmiau nurodytos išvados, nes patikslinti dokumentai pateikti po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
  2. Aplinkybę, kad perkančioji organizacija gali aiškintis tik netikslių ar neaiškių pasiūlymų duomenis, patvirtina ir Teisingumo Teismo praktika (pirmiau nurodytas Teisingumo Teismo sprendimas SAG ELV Slovensko, C-599/10). Pagal nurodytame sprendime pateiktus išaiškinimus perkančioji organizacija gali kreiptis į tiekėją su prašymu paaiškinti pasiūlymų turinį tik tais atvejais, kai nustato, kad pasiūlymas yra neaiškus, arba kai pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose įtvirtintų techninių specifikacijų. Kadangi kasatorės su pasiūlymu pateikti dokumentai buvo aiškūs, pagal juos kasatorės kvalifikacija neatitiko nustatytų reikalavimų, tai jos pasiūlymas pagrįstai buvo atmestas.
  3. Kasatorės nurodomose Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse nėra pateikta išaiškinimų, kurie patvirtintų jos teisę po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos teikti patikslintus kvalifikacijos duomenis; priešingai, jose pabrėžiama, kad pasiūlymai gali būti tikslinami, tik jei jie buvo neaiškūs, taip pat jei taip nekeičiama pasiūlymų esmė. Nei VPĮ, nei kasacinio teismo praktikoje nenustatyta perkančiosios organizacijos pareiga priimti tiekėjo savo iniciatyva teikiamus turimą kvalifikaciją patvirtinančius duomenis.

 

Teisėjų kolegija

 

k o n s t a t u o j a :

 

IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

 

Dėl nagrinėjamam ginčui taikytinų teisės normų

 

 1. Peržiūros procedūros objektas – atsakovės sprendimas atmesti ieškovės pasiūlymą dėl jos kvalifikacijos neatitikties Konkurso sąlygų 17.10 punktui (toliau – ginčo Konkurso sąlyga). Konkursas organizuotas kaip supaprastintas pirkimas. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir atitikties jiems vertinimas supaprastintuose pirkimuose reguliuojami VPĮ 87 straipsnio nuostatomis (taip pat atitinkamomis perkančiųjų organizacijų supaprastintų pirkimų taisyklėmis), kurios duoda nuorodą į VPĮ 32–38 straipsnius, t. y. normas, reglamentuojančias tarptautinius pirkimus. Atsižvelgiant į tai, nagrinėjamam ginčui, inter alia, aktualus VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje įtvirtintas reguliavimas ir jį aiškinanti kasacinio teismo praktika (žr., pvz., mutatis mutandis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. gruodžio 12 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Pontem“ v. Plungės rajono savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-3-544/2014).
 2. Siekiant tinkamo ir vienodo atitinkamų VPĮ nuostatų taikymo bei perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų ginčų dėl pastarųjų pasiūlymų vertinimo sprendimo tikslų, kasacinio teismo praktikoje nuosekliai pasisakyta dėl viešųjų pirkimų sąlygų turinio ir jų kvalifikavimo (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. birželio 20 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „ATEA“ v. Vadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, bylos Nr. 3K-3-333/2014, ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką).
 3. Reikalavimai, kuriuos perkančiosios organizacijos nurodo pirkimo dokumentuose, iš esmės skirstomi į dvi dideles grupes: a) reikalavimus tiekėjams, o į juos įeina tiekėjų kvalifikacijos ir neigiamo pobūdžio sąlygos ir kiti reikalavimai tiekėjams (pvz., nuostatos dėl bendro kelių dalyvių dalyvavimo pirkime teikiant bendrą pasiūlymą); ir b) reikalavimus pasiūlymui siaurąja prasme. Ginčo Konkurso sąlyga priskirtina pirmos grupės („a“) reikalavimams, nes tai – tiekėjų finansinio pajėgumo sąlyga (VPĮ 35 straipsnis).
 4. Vertinant perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti ieškovės pasiūlymą teisėtumą reikšmingos VPĮ 32 straipsnio nuostatos, a fortiori 5, 6 dalys, VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punktas, taip pat jas aiškinanti nacionalinė ir Europos Sąjungos jurisprudencija. Pagal kasacinio teismo praktiką, nurodytą nutarties 22 punkte, byloje nagrinėjamam ginčui netaikytinos VPĮ 39 straipsnio 1 dalies, 29 straipsnio 4 dalies nuostatos ir dėl jų suformuota teismų praktika.
 5. Byloje taip pat teisiškai nereikšmingomis pripažįstamos apeliacinės instancijos teismo konstatuotos aplinkybės dėl ginčo Konkurso sąlygos ir ieškovės su pasiūlymu pateiktų buhalterinės apskaitos dokumentų (pradinės versijos) turinio aiškumo. Dėl jų proceso šalys sutaria, šios aplinkybės nagrinėjamoje byloje nedaro įtakos VPĮ nuostatų aiškinimui ir taikymui.

 

Dėl VPĮ 32 straipsnio 5 dalies aiškinimo ir taikymo

 

 1. Šalių ginčas dėl VPĮ 32 straipsnio 5 dalies aiškinimo ir taikymo kilo ir teismuose nagrinėtas dėl dviejų klausimų: dėl kokio pobūdžio trūkumų tiekėjo kvalifikaciją pagrindžiantys duomenys pripažintini netiksliais ar neišsamiais; ar tiekėjas savo iniciatyva gali šiuos duomenis tikslinti.
 2. Kasacinio teismo plačiai pasisakyta dėl tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų ir atitikties jiems vertinimo (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Rūdupis“ v. Varėnos rajono savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-3-495/2013, ir joje nurodyta kasacinio teismo praktika). Ši praktika aktuali ir nagrinėjamam ginčui, kasacinis teismas šioje byloje naujų teisės aiškinimo taisyklių neformuluoja, o taiko jau nustatytas ankstesnėje jo praktikoje.
 3. Perkančiosios organizacijos pagal VPĮ 32 straipsnio 5 dalį iš esmės visuomet privalo dalyvių reikalauti patikslinti (paaiškinti) jų kvalifikaciją pagrindžiančius duomenis, jei iš dokumentų, pateiktų su pasiūlymu, negalima spręsti dėl tiekėjo kvalifikacijos atitikties nustatytiems reikalavimams. Kasacinio teismo ne kartą dėl to konstatuota, kad tokiu atveju nepriklausomai nuo to, kiek ir kokius, kokio turinio ir apimties dokumentus, pagrindžiančius tiekėjo kvalifikaciją, konkurso dalyvis pateikė, perkančioji organizacija pagal VPĮ 32 straipsnio 5 dalį privalo pareikalauti dalyvio paaiškinti ar patikslinti duomenis apie kvalifikaciją, jei ji ketina atmesti tokio tiekėjo pasiūlymą VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. liepos 1 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje VšĮ Kompiuterinių programų mokymo centras v. Šiaulių miesto savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-3-311/2011).
 4. Šios praktikos kontekste pažymėtinas kasacinio teismo išaiškinimas, kad jeigu iš tiekėjo pateiktų dokumentų akivaizdu, jog tiekėjas paraiškos pateikimo metu neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų objektyviąja prasme, tai nesant pagrindo taikyti VPĮ 32 straipsnio 5 dalį perkančioji organizacija tokį pasiūlymą turi atmesti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Specialus autotransportas“ v. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-3-508/2011).
 5. Sprendžiant dėl pirmiau nurodytos ir bendrosios VPĮ 32 straipsnio 5 dalies aiškinimo taisyklių (nutarties 28 punktas) santykio, darytina išvada, kad tiekėjo kvalifikacijos neatitikties objektyviąja prasme situacijos išskirtinės, išimtinės. Pasiūlymų atmetimas dėl akivaizdžios kvalifikacijos neatitikties galimas tik tuomet, kai pirkėjui nekyla abejonių, kad pardavėjas negalės pateikti jokių kitų savo pajėgumą įrodančių dokumentų (pvz., kai kvalifikaciją liudijantis dokumentas gali būti tik vienas arba kai jis savo esme netaisytinas) arba pateikti nauji dokumentai suponuos pavėluotą kvalifikacijos įgijimą.
 6. Aiškus perkančiosios organizacijos įsitikinimas tiekėjo kvalifikacijos neatitiktimi galimas tik jai tinkamai vykdant pareigas pagal VPĮ 32 straipsnio 5 dalį. Ši nuostata turi būti aiškinama kartu su VPĮ 32 straipsnio 1 dalimi, pagal kurią perkančioji organizacija turi pareigą išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas (žr. pirmiau nurodytą kasacinio teismo nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2013).
 7. Perkančioji organizacija, kiek tai nesusiję su VPĮ taikymu, kvestionavo ne buhalterinių apskaitos dokumentų tikslinimo galimybę apskritai, o konkretų tokio tikslinimo rezultatą (abejojo patikslintų duomenų patikimumu, nurodė pasirašančių asmenų įgaliojimų trūkumą ir pan.). Apeliacinės instancijos teismas dėl ieškovės subjektinių teisių dalyvauti Konkurse iš esmės sprendė pagal VPĮ, o ne remdamasis kitais pagrindais, pavyzdžiui, susijusiais su buhalterinės apskaitos teisiniu reguliavimu. Byloje nustatyta, kad patikslinti ieškovės buhalterinės apskaitos dokumentai buvo įregistruoti VĮ Registrų centre.
 8. Teisėjų kolegija vertina, kad apeliacinės instancijos teismas netinkamai sprendė dėl ieškovės kvalifikacijos neatitikties objektyviąja prasme (nutarties 29 punktas) ir VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje įtvirtintų sąvokų „netikslūs, neišsamūs duomenys“. Dėl to toliau pateikiamais argumentais atitinkamai keičiami skundžiamo teismo procesinio sprendimo motyvai.
 9. Iš kasacinio teismo praktikos matyti, kad šių sąvokų turinys aiškintinas plačiai. Dėl to nutarties 28 punkte nurodyta taisyklė (nepriklausomai nuo to, kiek ir kokie, kokio turinio ir apimties dokumentai pateikti) taikytina ir tais atvejais, kai tiekėjas pateikė didžiąją dalį savo kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų arba nė vieno iš jų (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. lapkričio 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Avona“ v. VšĮ „OFM Mažesnieji broliai“, bylos Nr. 3K-3-475/2014); net ir tais atvejais, kai, pirkimo sąlygose nesant nurodytos neigiamo pobūdžio nuostatos, susijusios su melagingos informacijos pasiūlymo atmetimu (VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 5 punktas), ūkio subjekto pateikti duomenys apie jo kvalifikaciją, kurių dalis neatitinka tikrovės, kvalifikuotini kaip netikslūs, tačiau tai lemia kitokį VPĮ 32 straipsnio 5 dalies taikymą (žr. pirmiau nurodytą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-311/2011).
 10. Tiekėjui leidžiama pateikti kvalifikaciją pagrindžiantį dokumentą, kurio jis su pasiūlymu nebuvo pateikęs (šiame kontekste žr. taip pat Teisingumo Teismo 2013 m. spalio 10 d. sprendimą Manova, C-336/12, ECLI:EU:C:2013:647). Dalyviui, kuris pateikė klaidingai suformuluotą kvalifikacijos dokumentą, tuo labiau turėtų būti leidžiama ištaisyti savo ar perkančiosios organizacijos pastebėtus trūkumus, klaidas. Svarbu, kad kvalifikacija būtų įgyta iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino. Praėjusių metų finansinio balanso duomenys šį reikalavimą iš principo atitinka.
 11. Kvalifikacijos duomenų tikslinimo teisės tiekėjas nepraranda ir tais atvejais, kai perkančioji organizacija pažeidžia VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą pareigą kreiptis į tiekėją. Kasacinio teismo spręsta, kad tais atvejais, kai perkančiosios organizacijos pagal VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punktą atmeta dalyvio pasiūlymą dėl kvalifikacijos neatitikties, tiekėjai savo galbūt pažeistas teises turėtų ginti ikiteisminėje ginčo stadijoje, t. y., skundžiant neteisėtą perkančiosios organizacijos sprendimą, pretenzijoje nepakanka nurodyti netinkamą VPĮ 32 straipsnio 5 dalies taikymą, bet kartu būtina realiai ginti savo teisę – pateikti kvalifikaciją įrodančius dokumentus, nors jų perkančioji organizacija pateikti neprašė (pirmiau nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2014).

 

Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti ieškovės pasiūlymą teisėtumo

 

 1. Byloje nustatyta ir dėl to ginčo nėra, kad perkančioji organizacija Konkurso metu iš esmės nevertino ieškovės 2015 m. balandžio 13 d. pateiktų patikslintų įmonės balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos. Kita vertus, nors atsakovė kasatorei nei sprendime apie jos pasiūlymo atmetimą, nei atsakyme į pretenziją to aiškiai nenurodė, tačiau iš byloje pateiktų dokumentų (t. 1, b. l. 185) matyti, kad perkančioji organizacija tiekėjos naujai pateiktuose buhalterinės apskaitos dokumentuose rado neatitikčių.
 2. Šalys procese dėl šio aspekto (nustatytų klaidų patikslintuose dokumentuose) teikė priešpriešinius argumentus, o pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai dėl to sprendė, todėl pirmiau nurodytos aplinkybės dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų motyvavimo trūkumų nagrinėjamu atveju nesudaro pagrindo spręsti dėl ieškovei netinkamai užtikrintos pažeistų teisių gynybos ir veiksmingumo principo pažeidimo (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 9 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Kanalų valymas“ v. UAB „Aukštaitijos vandenys“, bylos Nr. 3K-3-231/2011).
 3. Kaip nurodyta nutarties 3536 punktuose, ieškovei pagal VPĮ 32 straipsnio 5 dalį turėjo būti suteikta galimybė patikslinti finansinį pajėgumą įrodančius dokumentus, šios galimybės netekusi ji pati savo iniciatyva teisėtai įgyvendino jai įstatyme nustatytą teisę. Vis dėlto byloje nustatytos aplinkybės suponuoja pagrindą pripažinti, kad kasatorė netinkamai įgyvendino savo subjektines viešųjų pirkimų dalyvės teises, todėl perkančiosios organizacijos sprendimas atmesti jos pasiūlymą teisėtas ir paliekamas galioti nepriklausomai nuo ne visiškai teisingo VPĮ 32 straipsnio 5 dalies taikymo (žr. pagal analogiją pirmiau nurodytą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2014, ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką).
 4. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą konstatuota, kad jei dalyvis perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslina pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją, jo pasiūlymas atmetamas (VPĮ 32 straipsnio 6 dalis, 39 straipsnio 2 dalies 1 punktas); šiose VPĮ normose nustatyta perkančiųjų organizacijų pareiga atmesti ūkio subjekto pasiūlymą, kai jis paprašytas nepatikslina duomenų apie kvalifikaciją, t. y. įtvirtinta tiekėjo kvalifikacijos neatitikties prezumpcija (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. vasario 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Projektų rengimo biuras“ v. VšĮ Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla, bylos Nr. 3K-3-43/2013, ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką).
 5. Pirmiau nurodytoje kasacinio teismo nutartyje pažymėta, kad tinkamam VPĮ 32 straipsnio 6 dalies taikymui dėl reikalaujamo duomenų nepatikslinimo (nepaaiškinimo) būtina nustatyti, ar tiekėjas patikslino pateiktos informacijos turinį ir kaip tai padarė; jei tiekėjo atliktas kvalifikacijos duomenų patikslinimas perkančiajai organizacijai yra netinkamas dėl pirminės ir patikslintos informacijos turinio, perkančioji organizacija gali atmesti pasiūlymą dėl tiekėjo kvalifikacijos neatitikties iškeltiems reikalavimams, bet ne dėl kvalifikacijos duomenų nepatikslinimo, nes tiekėjas šį reikalavimą įvykdė.
 6. Taikant VPĮ normas dėl kvalifikacijos duomenų tikslinimo, pirmiausia nustatytina, nepriklausomai nuo tiekėjo pasinaudojimo šia teise formos (raštu, žodžiu), duomenų tikslinimo (aiškinimo) aplinkybė de facto, o vėliau de jure sprendžiama dėl šios teisės įgyvendinimo padarinių. Jei tiekėjas apskritai jokia forma nepatikslino kvalifikacijos duomenų, preziumuojama, kad jo pajėgumas pirkėjo nustatytų reikalavimų neatitinka. Jei dalyvis kokiu nors būdu kvalifikacijos duomenis patikslino, perkančiosios organizacijos sprendžia dėl naujų duomenų atitikties pirkimo sąlygoms. Šiam vertinimui aktualios kasacinio teismo praktikoje išplėtotos kvalifikacijos kaip objektyvios kategorijos, reikalavimų kvalifikacijai bei jos pagrindimui atskirties ir turiningojo vertinimo koncepcijos.
 7. Vis dėlto jei patikslintuose duomenyse, vertinant jų visumą, tiekėjas neištaisė visų trūkumų ar padarė naujų klaidų, siekiant užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų koncentruotumą, šių santykių dalyvių interesų pusiausvyrą ir nepažeisti bonus pater familias principo, pirkėjui ir pardavėjui netaikytinos VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje įtvirtintos atitinkamai pareiga ir teisė dar kartą tikslinti ūkio subjekto pajėgumo informaciją. Nutarties 28 punkte nurodyta teisės aiškinimo taisyklė taikytina tik pradiniam, bet ne pakartotiniam kvalifikacijos duomenų aiškinimui (tikslinimui).
 8. Byloje nustatyta, kad ieškovės naujai pateiktuose finansinį pajėgumą įrodančiuose dokumentuose – įmonės balanse ir pelno nuostolių ataskaitoje – nesutampa pelno dydis. Dėl šios nutarties 40–43 punktuose nurodytų argumentų konstatuotina, kad ieškovės pateikti jos finansinį pajėgumą pagrindžiantys nauji duomenys nepakankami pripažinti šios tiekėjos kvalifikacijos atitiktį ginčo Konkurso sąlygai, o perkančiosios organizacijos sprendimas atmesti kasatorės pasiūlymą Konkurso sąlygų 54.1 punkto pagrindu, nors ir netinkamai motyvuotas, pripažįstamas pagrįstu. Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovė nei ikiteisminėje ginčo stadijoje, nei teismo procese pirmiau nurodytos klaidos apskritai nekvestionavo, jos iš esmės nepaaiškino, kasaciniame skunde nepagrįstai nurodo pakartotinį VPĮ 32 straipsnio 5 dalies taikymą.
 9. Dėl pirmiau nurodytų argumentų visumos kasacinis skundas atmestinas, o apeliacinės instancijos teismo sprendimas pagal šios nutarties motyvus atitinkamai keičiant jo argumentus paliktinas galioti (CPK 359 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

 

Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo ir laikinųjų apsaugos priemonių

 

 1. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis).
 2. Ieškovė kasaciniu skundu prašė priteisti iš atsakovės pirmosios, apeliacinės instancijos ir kasaciniame teisme turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Atmetus kasacinį skundą, šis prašymas netenkintinas.
 3. Trečiasis asmuo UAB „Utenos vandenys“ atsiliepime į kasacinį skundą prašė priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Kadangi iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos tokias išlaidas ir jų dydį patvirtinantys duomenys nebuvo pateikti, tai trečiojo asmens prašymas netenkintinas (CPK 98 straipsnio 1 dalis).
 4. Bylą nagrinėjant kasaciniame teisme, patirta 7,28 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 3 d. pažyma apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu). Netenkinus kasacinio skundo, šios bylinėjimosi išlaidos valstybės naudai priteistinos iš kasatorės (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis).
 5. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegijos 2015 m. lapkričio 23 d. nutartimi ieškovės UAB „Liutenas“ prašymu byloje buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdytos UAB „Utenos vandenys“ vykdomo viešojo pirkimo „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Vaižganto ir J. Basanavičiaus gatvėse Utenos mieste“ procedūros; UAB „Utenos vandenys“ įpareigota su tiekėju nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, o jai esant sudarytai, sustabdyti šios vykdymą. Išnagrinėjus bylą kasacine tvarka ir konstatavus, kad ieškovės UAB „Liutenas“ reikalavimai nepagrįsti, nurodytos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos.

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

 

n u t a r i a :

 

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. spalio 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Panaikinti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegijos 2015 m. lapkričio 23 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

Priteisti valstybei iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Liutenas (j. a. k. 302631782) 7,28 Eur (septynis Eur 28 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginimo (ši suma mokėtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos (j. a. k. 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660).

Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

 

Teisėjos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Gražina Davidonienė

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Birutė Janavičiūtė

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Sigita Rudėnaitė


Paminėta tekste:
 • 3K-3-333/2014
 • 3K-3-43/2012
 • CPK
 • CPK 185 str. Įrodymų įvertinimas
 • 3K-3-544/2014
 • 3K-3-495/2013
 • 3K-3-311/2011
 • 3K-3-508/2011
 • 3K-3-475/2014
 • 3K-3-231/2011
 • 3K-3-43/2013
 • CPK 359 str. Kasacinio teismo teisės
 • CPK 93 str. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas
 • CPK 98 str. Išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti atlyginimas