Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2020-10-16][nuasmeninta nutartis byloje][CIK-1281-2020].docx
Bylos nr.: CIK-1281/2020
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
DNSB "RUMPIŠKĖS" 141785769 Ieškovas
Kategorijos:

?Nr

                                                                                                               Nr. DOK-4878                                                         Teisminio proceso Nr. 2-57-3-00454-2018-1(S)

img1 

 

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

 

NUTARTIS

 

2020 m. spalio 15 d.

Vilnius

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus atrankos kolegija, susidedanti iš teisėjų: Birutės Janavičiūtės, Antano Simniškio (kolegijos pirmininkas) ir Algirdo Taminsko,

susipažinusi su 2020 m. spalio 7 d. gautu atsakovo S. R. kasaciniu skundu dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2020 m. liepos 9 d. nutarties peržiūrėjimo, prašymu sustabdyti skundžiamos nutarties vykdymą.

 

n u s t a t ė :

 

Atrankos kolegija, nenustačiusi pagrindų kasacijai, 2020 m. rugsėjo 22 d. nutartimi Nr. DOK-4414 atsisakė priimti atsakovo kasacinį skundą dėl apeliacinės instancijos teismo nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje dėl žalos ieškovei DNSB „Rumpiškėsatlyginimo.

Pagal CPK 350 straipsnio 5 dalį asmuo, kurio skundą atsisakoma priimti dėl to, kad jis neatitinka CPK 346 straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų, ištaisęs trūkumus, turi teisę iš naujo paduoti kasacinį skundą, nepažeisdamas CPK 345 straipsnyje nustatyto termino.

Atrankos kolegija, susipažinusi su paduodamu kasaciniu skundu, pažymi tai, kad kasacija byloje grindžiama iš esmės tapačiais kaip ir pirmame skunde išdėstytais argumentais, papildomai nurodant, jog teismas nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos dėl ieškinio senaties terminą, juridinio asmens vadovo civilinę atsakomybę reguliuojančių teisės normų taikymo ir aiškinimo, tačiau šiais argumentais nepatvirtinama CPK 346 straipsnio 2 dalies 1, 2 punktuose nustatytų pagrindų kasacijai.

Kasacinį skundą atsisakytina priimti kaip neatitinkantį CPK 346 straipsnio, 347 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimų.

Atsisakant priimti kasacinį skundą, grąžinamas sumokėtas žyminis mokestis (CPK 350 straipsnio 4 dalis), nenagrinėjama prašymo sustabdyti skundžiamos nutarties vykdymą.   

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 350 straipsnio 2 dalies 3, 4 punktais ir 4 dalimi, atrankos kolegija

 

n u t a r i a :

 

Kasacinį skundą atsisakyti priimti.

Grąžinti R. G. (a. k. duomenys neskelbtini) už S. R. (a. k. duomenys neskelbtini) kasacinį skundą 2020 m. spalio 6 d. Swedbank AB sumokėtą 815 (aštuonis šimtus penkiolika) Eur žyminį mokestį.

Ši nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

 

Teisėjai                                                                Birutė Janavičiūtė

Antanas Simniškis

                                                                        Algirdas Taminskas


Paminėta tekste:
  • CPK 350 str. Kasacinio skundo priėmimo tvarka
  • CPK 346 str. Įsiteisėjusių teismo sprendimų, nutarčių peržiūrėjimo kasacine tvarka pagrindai
  • CPK