Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2018-03-12][nuasmenintas sprendimas byloje][e2-5365-590-2017].docx
Bylos nr.: e2-5365-590/2017
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Vilniaus apygardos teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinika 124246958 atsakovas
"Inoveca medtechna" 123549952 Ieškovas
Lietuvos apeliacinis teismas kitas asmuo (ne proceso dalyvis)
Kategorijos:
11.1. Bylos dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo ar pakeitimo
3.2.6.1. Teismo sprendimas, jo priėmimas ir išdėstymas, reikalavimai, kurie keliami teismo sprendimui
3.2. Procesas pirmosios instancijos teisme
3. CIVILINIS PROCESAS
3.2.6. Teismo sprendimas
11. BYLOS DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TEISINIŲ SANTYKIŲ

Civilinė byla Nr

Civilinė byla Nr. e2-5365-590/2017

Teisminio proceso Nr. 2-55-3-02001-2017-8

Procesinio sprendimo kategorijos: 2.5.11.4.; 3.2.6.1

(S)

 

VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS

 

S P R E N D I M A S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2017 m. gruodžio 22 d.

Vilnius

 

Vilniaus apygardos teismo teisėjas Vidas Stankevičius,

teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Inoveca Medtechna“ ieškinį atsakovei VšĮ Vilniaus rajono centrinei poliklinikai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

 

Teismas

 

n u s t a t ė:

 

 1. Ieškovas UAB „Inoveca Medtechna“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti neteisėtu bei panaikinti atsakovės VšĮ Vilniaus rajono poliklinikos 2017-08-18 sprendimą bei 2017-09-05 sprendimą Nr. 10-1077, grąži9nti šalis į iki pažeidimo buvusią padėtį, įpareigoti atsakovę pripažinti, kad ieškovas atitinka Konkurso sąlygų reikalavimus ir pripažinti ieškovą viešojo pirkimo laimėtoju.
 2. Nurodė, kad atsakovė vykdė 2017-05-18 CVP IS priemonėmis paskelbtą pirkimą supaprastinto atviro konkurso būdu „Odontologinių įrenginių pirkimas“, atsakovas pateikė pasiūlymą. Perkančioji organizacija 2017-06-06 raštu kreipėsi į ieškovą dėl jo kvalifikacijos atitikimo Konkurso sąlygų reikalavimams patikslinimo bei dokumentų vertimo į lietuvių kalbą pateikimo. Ieškovas 2017-06-09 pateikė paaiškinimą, jo kvalifikacija atitinka konkurso reikalavimus, kadangi tiekėjas siūlo įrangą Anthos A3Plus Continental, kurios gamintojas CEFLA s.c., o tiekėjas turi sudaręs sutartį su šiuo įrangos gamintoju. Perkančioji organizacija 2017-07-11raštu pakartotinai kreipėsi į tiekėją dėl jo kvalifikacijos atitikimo Konkurso sąlygų reikalavimams pagrindimo, kadangi buvo neaišku, kokių gamintojų įrangą siūlo tiekėjas: prašė pateikti visų įrangą sudarančių dalių gamintojus ir pavadinimus, o taip pat SIRONA Dental systems GmbH EB atitikties deklaracijos originalų dokumentą, Mecron SpA atitikties deklaraciją ir vertimą į lietuvių kalbą, siūlomo bešepetėlio elektrinio mikrovariklio iMM L, kampinio antgalio GOLDSPEED Evo S1-L, ultragarsinio skanerio uPz7 Ce sertifikatus ir vertimus į lietuvių kalbą. Tiekėjas 2017-07-14 raštu pateikė paaiškinimą, jog teikiama CEFLA s.c. įranga, t. y. būtent šio gamintojo surinktas komplektas (prekė), todėl CE sertifikatas Anthos A3Plus Continental patvirtina visų šios įrangos sudedamųjų dalių atitiktį CE sertifikavimo reikalavimams. Taip pat buvo pateikti perkančiosios organizacijos reikalauti dokumentai bei vertimai į lietuvių kalbą. Atsakovė 2017-07-26 raštu pakartotinai kreipėsi į tiekėją dėl jo kvalifikacijos atitikimo Konkurso sąlygų reikalavimams pagrindimo, prašė paaiškinti dėl i MM L, kadangi tokio mikrovariklio modelio nėra gamintojo sertifikate, taip pat nurodė, jog Techninėje specifikacijoje buvo nurodyta pateikti komplektą iš 6 dalių, nurodyti kiekvienos dalies gamintojus ir būti šių gamintojų atstovu pagal Konkurso sąlygų 3.1.6 punktą, todėl prašė nurodyti visų Anthos A3Plus Continental įrangą sudarančių dalių gamintojus bei tiekėjo atstovavimo teisę. Tiekėjas 2017-08-02 raštu pateikė paaiškinimą, jog dėl mikrovariklio pavadinimo buvo įsivėlusi rašybos klaida ir siūlomas i MMr L modelis bei pateikė paaiškinimą, jog tiekėjas atstovauja galutinės prekės (Perkančiosios organizacijos įsigyjamos įrangos Anthos A3Plus Continental gamintoją), taip pat buvo pridėti dokumentai dėl susitarimų su SIRONA Dental systems GmbH EB bei Mecron SpA oficialiais atstovais Lietuvoje.
 3. Perkančioji organizacija 2017-08-18 sprendimu (toliau – Sprendimas) atmetė tiekėjo pasiūlymą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (redakcija iki 2017-07-01) (toliau – VPĮ) 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu, kadangi tiekėjas neatitinka Konkurso sąlygų 3.1.6 punkto, t. y. tiekėjas neturi teisęs atstovauti odontologinės įrangos sudedamųjų dalių gamintojų tiekėjo pateikti dokumentai dėl susitarimų su SIRONA Dental systems GmbH EB bei Mecron SpA oficialiais atstovais Lietuvoje sudaryti vėliau nei pasiūlymų pateikimo terminas, o atstovai nebuvo nurodyti kaip tiekėjo subrangovai. Perkančioji organizacija taip pat nurodė, jog Pirkimas baigiamas VPĮ 7 straipsnio 4 dalies 2 punkto pagrindu. Ieškovas 2017-08-25 pateikė pretenziją, kurioje nurodė, jog Perkančioji organizacija neteisingai aiškina ir taiko Konkurso sąlygų nuostatas, kadangi prekė yra odontologinių įrenginių komplektas, o ne atskiros sudedamosios dalys, tiekėjas pasiūlyme nurodė komplektą – Anthos A3Plus Continental. Prekės Anthos A3Plus Continental gamintojas – CEFLA s.c., su kuriuo tiekėjas turi ir perkančiajai organizacijai pateikė susitarimą, be to, vadovaujantis 2014-02-26 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (toliau – Direktyva) bei naujojo VPĮ normomis, perkančioji organizacija turi priimti ir naujų subrangovų pasitelkimą patvirtinančius dokumentus. Perkančioji organizacija 2017-09-05 sprendimu Nr. 10-1077 atmetė tiekėjo pretenziją nurodžiusi, jog CEFLA s.c. CE sertifikate nėra įrašytas turbininis antgalis ir polimerinė lempa, todėl CEFLA s.c. nėra šių dalių gamintojas, o tiekėjas privalėjo pateikti šių prekių gamintojų atstovavimą patvirtinančius dokumentus pagal Konkurso sąlygų 3.1.6 punktą, CEFLA s.c. neprisiima atsakomybės už nurodytų dalių kokybę ir netaiko joms garantijos, be to, tiekėjas netinkamai aiškina, jog prekė yra visas komplektas/įrenginys, kadangi techninėje specifikacijoje buvo nurodytos atskiros prekės, įskaitant turbininį antgalį ir polimerinę lempą, todėl šios dalys yra atskiros prekės ir joms tiekėjas privalėjo pateikti gamintojo atstovavimo teisę patvirtinančius dokumentus. Tiekėjo pateikti dokumentai dėl SIRONA Dental systems GmbH EB bei Mecron SpA oficialių atstovų buvo įvertinti, tačiau jie neatitinka Konkurso sąlygų 3.1.6 punkto reikalavimų. Ieškovas nesutinka su perkančiosios organizacijos sprendimu atmesti pasiūlymą, kadangi perkančioji organizacija, pažeisdama viešųjų pirkimų principus (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis) netinkamai, plečiamai aiškino ir taikė Konkurso sąlygų 3.1.6 punktą, reikalavo turėti įrangos sudedamųjų dalių gamintojų atstovavimo teisę, nepaisant to, jog tiekėjas pateikė siūlomos įrangos Anthos A3Plus Continental gamintojo įgaliojimą.
 4. Ieškovo teigimu, perkančioji organizacija, nustačiusi reikalavimą, kad tiekėjas turėtų atstovavimo teisę prekių gamintojui, pasiūlymų vertinimo metu negali keisti Konkurso sąlygų reikalavimų bei nustatyti, jog tiekėjas privalo atstovavimo teisę turėti visoms prekės sudedamosioms dalims. Ieškovas nesutinka su perkančiosios organizacijos pateiktu prekių sampratos aiškinimu, jog prekė yra kiekviena sudedamoji odontologijos įrenginio dalis, todėl tiekėjas privalėjo pateikti visų sudedamųjų dalių atstovavimo teisę pagrindžiančius dokumentus. Ieškovo tvirtinimu, tai, jog visas odontologinis įrenginys/komplektas yra viena nedaloma prekė patvirtina: Konkurso sąlygų 2.1 punktas, kuriame nurodyta, jog Pirkimo objektas – odontologiniai įrenginiai, 4 komplektai. Perkamų prekių savybės, kiekiai nustatyti techninėje specifikacijoje (Konkurso sąlygų 2 priedas). Kitaip sakant, odontologiniai įrenginiai (komplektai) yra ta prekė – objektas, kurį siekia įsigyti perkančioji organizacija, t. y. perkančiajai organizacijai yra aktualus visas komplektas, o ne atskiros šio komplekto dalys. Be to, Konkurso sąlygų 2.1 punkte nurodyta, jog Techninėje specifikacijoje yra nurodytas ne konkretus prekių kiekis, o prekių savybės, t. y. Techninė specifikacija apibūdina komplekto techninius parametrus, tačiau ne prekių kiekį (kuris nurodytas Konkurso sąlygų 2.1 punktas). Taip pat Konkurso sąlygų 1 priede buvo nurodyta, jog kaina pateikiama komplektui kaip atskirai prekei, t. y. perkančioji organizacija nereikalavo atskirų sudedamųjų dalių įkainių ir jų nelaikė atskiromis įsigyjamomis prekėmis. Ieškovas taip pat nesutinka su atsakovės aiškinimu, kad sudedamosios dalys (turbininis antgalis ir polimerizacinė lempa) gali būti panaudotos atskirai ir tai lemia jų, kaip atskirų prekių sampratą. Pažymi, jog siūlomos įrangos sudedamųjų dalių fizinės atjungimo galimybės nelemia šios prekės kaip vieno vieneto aiškinimo.
 5. Tai, jog ieškovo siūlomas įrenginys Anthos A3Plus Continental yra viena prekė, patvirtina ir teisės aktai, kurie subsidiariai yra taikytini viešųjų pirkimų procedūrose, t. y. 1993 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvos 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų 1 straipsnio 2 dalies f punktas, kuriame įtvirtinta, jog Gamintojas – asmuo, atsakingas už medicinos prietaiso projektavimą, gamybą, įpakavimą bei ženklinimą iki šio gaminio pateikimo rinkai savo vardu, nepaisant to, ar jis pats atliko tuos veiksmus, ar jo pavedimu – trečioji šalis. Gamintoju taip pat laikomas asmuo, kuris surenka, įpakuoja, žymi vieną ar daugiau gatavų gaminių ir nustato jų, kaip medicinos prietaisų, paskirtį, ketindamas juos teikti rinkai savo vardu. Taip pat Lietuvos medicinos normos MN 4:2009 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-18 (toliau - MN 4:2009), 33 punkto reikalavimais subjektas (gamintojas CEFLA s.c.), kuris surenka medicinos prietaisus paženklintus ženklu CE, pagal jų paskirtį ir pagal gamintojo pateiktus nurodymus, kad juos galima būtų pateikti rinkai kaip sistemą ar procedūrinį rinkinį, turi parengti atitikties deklaraciją, kuria patvirtina ir įrodo kad: patikrino medicinos prietaiso komponentų tarpusavio suderinamumą ir atliko visas operacijas pagal gamintojo instrukciją (MN 4:2009 33.1. punkto reikalavimas); įpakavo sistemą ar procedūrinį rinkinį ir pateikė reikalingą informaciją vartotojams, įtraukdamas ir atitinkamą gamintojo instrukciją (MN 4:2009 33.2. punkto reikalavimas); visa ši veikla patikrinta atitinkamais vidinės kontrolės ir inspektavimo metodais (MN 4:2009 33.3. punkto reikalavimas). Atsižvelgiant į pirmiau nurodytus argumentus, teisinį reguliavimą, vadovaujantis lingvistiniu, sisteminiu ir turininguoju aiškinimu, darytina išvada, kad pagal Konkurso sąlygų 3.1.6 punkto reikalavimą tiekėjas turėjo pateikti tik siūlomos odontologinės įrangos/komplekto gamintojo, t. y. šiuo atveju Cefla s.c., atstovavimo teisę pagrindžiantį dokumentą. Dėl šios priežasties perkančiosios organizacijos sprendimas atmesti tiekėjo pasiūlymą dėl to, jog nepateikti atstovavimo dokumentai dėl odontologinės įrangos/komplekto sudedamųjų dalių, yra nepagrįstas ir neteisėtas bei turi būti panaikintas.
 6. Ieškovas nurodo, kad perkančioji organizacija atsakyme į pretenziją nepagrįstai ir neteisėtai Anthos A3Plus Continental CE sertifikatą prilygino tiekėjo teisę atstovauti Cefla s.c. patvirtinančiam dokumentui. Pažymi, jog CE sertifikatas nustato produkto kokybę bei atitikimą teisės aktų reikalavimams, todėl tai, kad tiekėjas pateikė turbininio antgalio T3 Racer Midwest ir polimerizacinės lempos Starlight S Sler CE sertifikatus, negali būti laikoma pripažinimu, jog šios sudedamosios dalys yra atskiros prekės; šios sudedamosios dalys yra neatskiriama Anthos A3Plus Continental dalis ir gamintojas Cefla s.c. Kadangi gamintojas nėra šio Pirkimo dalyvis, atsakovė neturi pagrindo reikalauti tiekėjo pagrįsti jo gamintojo santykių su sudedamųjų dalių gamintojais. Perkančioji organizacija nepagrįstai ir neteisėtai sudedamųjų dalių CE sertifikatus vertino kaip pagrindą reikalauti šių sudedamųjų dalių gamintojų patvirtinimų dėl teisės atstovauti.
 7. Perkančioji organizacija nepagrįstai teigia, jog tai, kad Cefla s.c. nėra sudedamųjų dalių gamintojas, reiškia gamintojo atsakomybės dėl kokybės neprisiėmimą. Nesutinka su Perkančiosios organizacijos teiginiu, jog Cefla s.c. neprisiima atsakomybės už sudedamųjų dalių kokybę, todėl tiekėjas privalo pateikti šių sudedamųjų dalių gamintojų patvirtinimus dėl jų atstovavimo. Nurodo, jog vadovaujantis CK 6.333, 6.335 straipsniais būtent pardavėjas, t. y. tiekėjas, yra atsakingas už pateikiamų prekių kokybę bei suteikia prekėms garantiją, taigi, perkančioji organizacija yra visiškai apsaugota ir jos tikslas dėl prekės kokybės garantijos užtikrinimo pasiekiamas mažiau ribojančiomis priemonėmis, t. y. atitinka proporcingumo principą. Kitaip sakant Perkančioji organizacija turi vertinti tiekėjo, o ne gamintojo suteikiamą garantiją. Be to, prekėms, t. y. šiuo atveju Anthos A3Plus Continental (visam komplektui, įskaitant sudedamąsias dalis) kokybės garantiją suteikia ir gamintojas Cefla s.c., kuris, vadovaujantis MN 4:2009 33 punktu, surinkdamas odontologinį įrenginį (komplektą) iš skirtingų sudedamųjų dalių, turi užtikrinti jų kokybę.
 8. Ieškovas taip pat teigia, jog atsakovė nepagrįstai atmetė tiekėjo papildomai pateiktus susitarimus su sudedamųjų dalių gamintojų oficialiais atstovais. Nurodo, jog atsižvelgdamas į perkančiosios organizacijos reikalavimus, nepaisant to, jog nesutiko su jos aiškinimu dėl Konkurso sąlygų 3.1.6 punkto, papildomai pateikė susitarimus su SIRONA Dental systems GmbH EB bei Mecron SpA oficialiais atstovais. Nors šiuo atveju ginčas kilo dėl 2017-05-18 paskelbto Konkurso, kuriam taikoma VPĮ redakcija, galiojusi iki 2017-07-01, t. y. netaikytinos 2014-02-26 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (toliau – Direktyva), normos, tačiau ieškovo teigimu Perkančioji organizacija, kaip viešasis subjektas, privalo vadovautis teismų išaiškinimais bei atitinkamai VPĮ normas bei Konkurso sąlygų nuostatas aiškinti, atsižvelgiant į Direktyvos bei atitinkamai naujo VPĮ nuostatas. Pažymi, jog Direktyvos 71 straipsnio 6 dalyje bei naujo VPĮ 49 straipsnio 4 dalyje, 88 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog yra galimybė pasitelkti naują subrangovą/subtiekėją/subteikėją ir po pasiūlymo pateikimo termino. Taigi, tuo atveju, jeigu paaiškėja poreikis pasitelkti subrangovus/subtiekėjus/subteikėjus po pasiūlymų pateikimo termino dėl Konkurso sąlygų aiškinimo (šiuo atveju Konkurso sąlygų 3.1.6 punkto aiškinimo plečiamai), perkančioji organizacija turi suteikti galimybę tiekėjui ir po pasiūlymo pateikimo termino nurodyti naujus subrangovus/subtiekėjus/subteikėjus ir tai nėra laikoma viešųjų pirkimų principų pažeidimu.
 9. Papildomai pažymi, jog atsakovė atsakyme į pretenziją netinkamai aiškino nurodytų susitarimų su SIRONA Dental systems GmbH EB bei Mecron SpA oficialiais atstovais Lietuvoje reikšmę, kadangi sudedamąsias dalis ieškovas įsigis ne iš šių oficialių atstovų, bet įsigis ir perkančiajai organizacijai pateiks gamintojo Cefla s.c. bendrą odontologinį įrenginį (komplektą), įskaitant visas sudedamąsias dalis. Taigi, susitarimas dėl prekių įsigijimo iš SIRONA Dental systems GmbH EB bei Mecron SpA oficialių atstovų neturi teisinės reikšmės. Susitarimuose su SIRONA Dental systems GmbH EB bei Mecron SpA oficialiais atstovais Lietuvoje buvo nurodytos visos kitos paslaugos, teikiamos šioms sudedamosioms dalims. Kitaip sakant, susitarimai su SIRONA Dental systems GmbH EB bei Mecron SpA oficialiais atstovais Lietuvoje visiškai užtikrina perkančiosios organizacijos poreikius ir interesus dėl odontologinio įrenginio sudedamųjų dalių kokybės garantijos, garantinės priežiūros ir remonto.
 10. Atsakovė VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika pateiktame atsiliepime su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Nurodė, kad visų tiekėjų pasiūlymus vertino griežtai laikydamasi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Atsižvelgiant į tai, kad Konkurso sąlygų 3.1.6 punkte buvo nurodyta kartu su pasiūlymu pateikti dokumentus, įrodančius tiekėjo atstovavimo teisę dėl prekybos siūlomomis prekėmis arba tiekėjo oficialų susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, visi tiekėjai pasiūlymuose privalėjo tokius įrodymus pateikti. Tiekėjų UAB „Skirgesa“ ir UAB „Limeta“ pasiūlymai buvo atmesti dėl to, kad neatitiko Konkurso sąlygose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų, taip pat ir 3.1.6 punkto. Dalyvio UAB „Mardentas“ pasiūlymas taip pat buvo atmestas dėl to, kad tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu nepateikė gamintojo Chirana Medical as įgaliojimo originalo pagal Konkurso sąlygų 3.1.6 punktą (pažymi, kad dalyvis UAB „Mardentas“ siūlė gamintojo Chirana Medical turbininį antgalį TG-656, o odontologinį įrenginį siūlė kito gamintojo Ilex, polimerizacinę lempą siūlė to paties gamintojo kaip ir ieškovas Mectron, tačiau įgaliojimą dėl atstovavimo šiam gamintojui pateikė). Todėl ir ieškovo pasiūlymas, neatitinkantis Konkurso sąlygų 3.1.6 punkto reikalavimų, buvo atmestas pagrįstai.
 11. Pažymi, kad ieškovas 2017-07-11 pareikalavo pateikti kitų Konkurso dalyvių pasiūlytų odontologinio įrenginio komplektą sudarančių prekių pagal techninę specifikaciją punktai nuo 1 iki 6 visus pavadinimus ir gamintojus, taigi, ieškovas suprato ir žinojo, kad pirkimo objektą sudaro techninėje specifikacijoje nurodytų 6 pavadinimų prekės, kaip nurodyta ir Konkurso sąlygų 2.1 punkte, o ne, kaip teigia ieškovas, įrangos sudedamosios dalys. Vadinasi, atsižvelgiant į Konkurso sąlygų 3.1.6 punkto reikalavimą tiekėjams turėti atstovavimo teisę dėl prekybos siūlomomis prekėmis, nėra ginčo, kad ieškovui buvo žinoma ir suprantama, kad tiekėjai, siūlantys į odontologinio įrenginio komplektą skirtingų gamintojų prekes, nurodytas techninėje specifikacijoje, turės pateikti įrodymus apie turimą tų gamintojų atstovavimo teisę, CE sertifikatus ir t.t.
 12. Nurodo, kad ieškovo pateikti siūlomų prekių CE sertifikatai aiškiai įrodo, kad tiek siūlomas odontologinis įrenginys, tiek atskiri jo priedai yra savarankiškos prekės, nes jos sertifikuotos kaip atskiri produktai. Pavyzdžiui, su pasiūlymu pateiktame CE sertifikate Nr. 830/MDD įrašyti gamintojo CEFLA s.c. odontologinių įrenginių modeliai, kurių prekinis ženklas ANTHOS, ir prekinio ženklo CEFLA dezinfektantai. Su 2017-07-14 paaiškinimu pateiktame EC sertifikate Nr. 1675/MDD nurodyti įvairių prekinių ženklų gamintojo CEFLA a.s. gaminami antgaliai, mikrovarikliai, skaleliai, turbinos, tačiau tarp nurodytų produktų nėra siūlomo turbininio antgalio T3 Racer Midwest ir polimerizacinės lempos Starlight S Sler. Pats ieškovas pateikė šių prekių CE sertifikatus, kuriuose aiškiai nurodyta, kad šių prekių gamintojas ne CEFLA s.c. Todėl perkančioji organizacija, nustačiusi, kad siūlomų prekių gamintojas yra ne CEFLA s.c., pagrįstai pareikalavo iš UAB „Inoveca Medtechna“ pateikti atstovavimo teisę gamintojui dėl prekybos siūlomomis prekėmis įrodančius dokumentus, kaip to reikalauja Konkurso sąlygų 3.1.6 punktas. Ieškovas visiškai nepagrįstai teigia, kad jo atstovavimo teisę patvirtina siūlomos įrangos Anthos A3 Plus Continental gamintojo įgaliojimas, nes nurodytame įgaliojime UAB „Inoveca Medtechna“ yra įgaliota parduoti tik Anthos medicinos prietaisus, o turbininis antgalis T3 Racer Midwest ir polimerizacinė lempa Starlight S Sler nėra ANTHOS prekinio ženklo medicinos prietaisai. Pagal pateiktas gamintojų Mectron ir Sirona CE atitikties deklaracijas būtent šie gamintojai deklaruoja minėtų produktų atitiktį, o ne Cefla s.c. Aplinkybė, kuria remiasi ieškovas, kad Anthos A3 odontologinis įrenginys, pagamintas įmonės Cefla, gali būti įrengtas su kitais priedais, net jei jie nėra pagaminti Cefla (Sirona T Racer, Mectron Stalight S Sler), būtent ir įrodo, kad minėtos prekės nėra Cefla s.c. gaminami produktai, ir kad ieškovas, siūlydamas į komplektą kitų gamintojų gaminamas prekes, privalėjo pateikti jų gamintojų atstovavimo teisę patvirtinančius įrodymus, tačiau tokių įrodymų nepateikė.
 13. Teigia, jog atmestini ieškovo argumentai, kad perkančioji organizacija netinkamai, plečiamai aiškino ir taikė Konkurso sąlygų 2.1 punktą, 1 priedą, techninę specifikaciją, kadangi ieškovas visiškai nepagrįstai Konkurso techninėje specifikacijoje nurodytas prekes įvardija kaip „odontologijos įrenginio sudedamąsias dalis“, ir kad odontologinį įrenginį tiekėjas supranta kaip vieną nedalomą dalį. Konkurso sąlygų 2.1 punktas aiškiai nurodo, kad perkamų prekių savybės ir kiekiai nustatyti techninėje specifikacijoje (Konkurso sąlygų 2 priedas). Konkurso techninėje specifikacijoje išvardintos 6 skirtingų pavadinimų prekės, nurodyti jų perkami kiekiai, po 4 vnt. Pažymi, jog vien ta aplinkybė, kad pasiūlymo kainą buvo prašoma pateikti pagal komplektą, nereiškia, kad techninėje specifikacijoje nebuvo nurodytos atskiros perkamos prekės. Kai pirkimo objektas neskaidomas į dalis, perkančioji organizacija turi teisę pasirinkti kaip prašyti pateikti pasiūlymo kainą, svarbu, kad būtų pateikta bendra pasiūlymo kaina, o ar teikti atskirų pirkimo objektą sudarančių prekių kairias, sprendžia perkančioji organizacija. Nurodo, jog nepagrįsti ieškovo argumentai, kad siūlomas turbininis antgalis ir siūloma polimerizacinė lempa yra neatskiriamos įrenginio dalys, be kurių prekė objektyviai negali funkcionuoti, kadangi tiek turbininis antgalis, tiek polimerizacinė lempa gali būti panaudota ir su kitais įrenginiais, todėl nėra neatskiriamos odontologinio įregimo dalys. Ieškovo su pasiūlymu pateikti gamintojo Sirona ir gamintojo Mectron instrumentų aprašymai visiškai patvirtina, kad šie gaminiai nėra sudedamosios konkretaus odontologinio įrenginio dalys, o yra savarankiškos prekės, savarankiškai tiekiamos į rinką.
 14. Atsakovė pabrėžia, jog ieškovo pateikti dokumentai visiškai paneigia, kad gamintojas CEFLA s.c. pasiūlytą turbininį antgalį ir polimerizacinę lempą išleidžia į rinką savo vardu, nes gamintojo Cefla s.c. pateiktuose CE sertifikatuose nėra nurodyti siūlomi produktai. Taip pat neteisingi ieškovo teiginiai dėl gamintojo nustatymo, nes pagal 1993 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvą dėl medicinos prietaisų 93/42/EEB būtent gamintojas ar Bendrijoje registruotas jo įgaliotasis atstovas atlieka EB atitikties deklaravimą, t. y. užtikrina ir pareiškia, kad jų gaminiai atitinka Direktyvoje jiems keliamus reikalavimus (Direktyvos VII priedas). Tuo tarpu ieškovo pateiktame gamintojo Cefla s.c. rašte tik nurodyta, kad jo odontologinis įrenginys gali būti komplektuojamas šiais priedais, net jei jie nėra pagaminti Cefloje, ir kad garantija bus taikoma ne pagal Ceflos nurodymus, o remiantis kiekvieno gamintojo pateiktais produkto dokumentais. Todėl visiškai akivaizdu, kad gamintojas Cefla s.c. nei deklaravo turbininio antgalio ir polimerizacinės lempos atitikties CE Direktyvai, nei užtikrino jų atitikimą nustatytiems reikalavimams, įskaitant kokybės garantijas, nei išleido šiuos produktus į rinką savo vardu. Todėl ieškovas, pasiūlęs į komplektą kitų gamintojų prekes, privalėjo sdu pasiūlymu pateikti ir dokumentus, įrodančius atitikimą 3.1.6 punkto reikalavimui, t. y. gamintojų atstovavimo teisę įrodančius dokumentus.
 15. Atsakovė taip pat pažymi, kad ieškovo pateikti susitarimai su, kaip įvardinta, oficialiais gamintojų Sirona ir Mectron atstovais UAB „Medicinos linija“ ir UAB „BaltMed“ buvo sudaryti po pasiūlymų pateikimo 2017-07-31, be to, susitarimuose yra susitarta tik dėl techninės pagalbos suteikimo esant būtinybei aptarnaujant, remontuojant, tiekiant dalis siūlomiems turbininiam antgaliui ir polimerizacinei lempai, tačiau ne dėl jų prekybos atstovavimo teisės. Perkančioji organizacija įvertino ieškovo pateiktus dokumentus ir pripažino juos neįrodančiais turimos atstovavimo teisės dėl prekybos siūlomu turbininiu antgaliu ir polimerizacine lempa, todėl pagrįstai ieškovo pasiūlymą atmetė. Todėl atmestini ieškinio teiginiai, kad perkančioji organizacija turėjo įvertinti tiekėjo pateiktus papildomus dokumentus bei konstatuoti, kad tiekėjo kvalifikacija atitinka Konkurso sąlygų 3.1.6 punkto reikalavimus.
 16. Ieškovas pateiktu dubliku palaikė ieškinio reikalavimus ir pažymėjo, jog kadangi visas dalis teiks Cefla s.c., tiekėjas nepateikė dokumentų dėl SIRONA Dental systems GmbH EB bei Mecron SpA įrenginių prekybos teisės, o tik dėl techninės priežiūros, todėl perkančioji organizacija, reikalaudama dokumento, kuris tiekėjui objektyviai nereikalingas (nes visas sudedamąsias dalis gaus iš vieno subjekto, o ne pats surinkinės iš atskirų gamintojų), Konkurso sąlygų 3.1.6 punktą aiškina tokiu būdu, jog reikalavimas turėti atstovavimo teisę sudedamųjų dalių prekybai tampa pertekliniu ir pažeidžiančiu proporcingumo principą. Pabrėžia, jog tais atvejais, jeigu gamintojas Cefla s.c. pateiktų odontologinį įrenginį su kitomis sudedamosiomis dalimis (kitų gamintojų ar savo paties pagamintomis), tai odontologinis įrenginys galimai turėtų visai kitą pavadinimą, atliktų kitas funkcijas, kas reiškia, kad Anthos A3Plus Continental, kurio sudėtyje yra turbininis antgalis T3 Racer Midwest ir polimerizacinė lempa Starlight S Sler, yra nedalomas įrenginys, o jį išardžius ir/ar pakeitus sudedamąsias dalis, įrenginys nebegalėtų būti taip vadinamas.
 17. Atsakovė pateiktame triplike nurodė, kad vien tai, jog savarankiškos prekės įvardintos kaip prekių komplektas vienu pavadinimu „Odontologinis įrenginys“ nepaneigia jų kaip prekių sampratos, įskaitant kiekvienos prekės identifikavimą pagal modelį, gamintoją, CE sertifikatą ir t.t. Pažymi, jog Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-18 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 4:2009 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ ir Lietuvos medicinos normos MN 100:2009 „Aktyviųjų implantuojamųjų medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ patvirtinimo“ patvirtintos Lietuvos medicinos normos MN 4:2009 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ (toliau – MN 4:2009) 33 punktas nustato, kad asmuo, kuris surenka medicinos priemones, paženklintas ženklu CE, pagal jų paskirtį ir pagal medicinos priemonės gamintojo pateiktus nurodymus, kad jas galima būtų pateikti rinkai kaip sistemą ar procedūrų rinkinį, turi parengti atitikties deklaraciją <...>. Tuo tarpu nei ieškovo pateiktame gamintojo Cefla s.c. CE sertifikate Nr. 830/MDD, nei EC sertifikate Nr. 1675/MDD nėra deklaruota, kad gamintojas Cefla s.c. surinko siūlomą produktą Anthos A3Plus Continental kaip vieną rinkinį, įskaitant gamintojų Sirona Dental Systems GmbH bei Mectron SFA gaminamas prekes, todėl pateiktas gamintojo Cefla atstovavimo dokumentas nesuteikia ieškovui teisės atstovauti gamintojus Sirona Dental Systems GmbH bei Mectron SPA. Tarp gamintojo Cefla s.c. EC sertifikatuose išvardintų modelių nėra turbininio antgalio T3 Races Midwest ir polimerizacinės lempos Starlight S Sler, todėl vadovaujantis MN 4:2009 33 punktu gamintojas Cefla s.c. nėra deklaravęs, kad minėtas prekes surinko į vieną rinkinį ir tokį rinkinį paženklino CE ženklu prieš išleidžiant į rinką. Atsakovė nesutinka su ieškovo teiginiu, neva Konkurso sąlygų 3.1.6 punkto reikalavimas susijęs su teise verstis veikla, tokie teiginiai visiškai neteisingi, kadangi neturint konkretaus gamintojo atstovavimo teisės dėl prekybos to gamintojo prekėmis, tiekėjo veikla nėra ribojama prekiauti kitomis prekėmis ar net to paties gamintojo prekėmis, jas įsigijus kitose Europos Sąjungos rinkose. Nurodo, jog tiekėjų kvalifikacijos reikalavimas dėl teisės verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti, nustatytas Konkurso sąlygų 3.1.4 punkte, o ne 3.1.6. Pažymi, jog ginčo Konkursas yra supaprastintas atviras konkursas, todėl tai nėra direktyvinis viešasis pirkimas ir jam nėra taikomos ieškovo nurodytos Direktyvos nuostatos. Be to, ieškovo pateikti susitarimai ne dėl minėtų prekių pardavimo, tačiau dėl techninės pagalbos suteikimo remontuojant ir prižiūrint prekes, todėl ieškovas nepatvirtino kvalifikacijos atitikimo 3.1.6 punkto reikalavimui, ir dėl to pasiūlymas pagrįstai buvo atmestas.

 

Teismas

 

k o n s t a t u o j a :

 

Ieškinys atmestinas.

 

 1. Nagrinėjamoje byloje taikytina Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo redakcija, galiojusi iki 2017 m. liepos 1 d. (toliau – VPĮ).
 2. Atsakovė VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika vykdė pirkimą supaprastinto atviro konkurso būdu „Odontologinių įrenginių pirkimas“, pirkimo Nr. 187276, paskelbtą CVP IS priemonėmis 2017-05-18. Pirkimo objektas – odontoliginiai įrenginiai, 4 komplektai, perkamų prekių savybės, kiekiai nustatyti techninėje specifikacijoje (Konkurso sąlygų 2.1 punktas). Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad Odontologinio įrenginio komplektą sudaro: 1. odontologinis įrenginys, 4 vnt., 2. Elektrinis mikrovariklis, 4 vnt., 3. Turbininis antgalis, 4 vnt., 4. Kampinis antgalis, 4 vnt., 5. Ultragarsinis skaleris, 4 vnt., 6. Polimerizacinė lempa, 4 vnt. Konkurso sąlygų 5.6 punkte nurodyta, kad pirkimas į dalis neskaidomas, pasiūlymas turi būti teikiamas visai prekių apimčiai. Konkurso sąlygų 3.1.6 punkte įtvirtintas vienas iš tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų – turėti atstovavimo teisę gamintojui (jei pats nėra gamintojas) arba turėti oficialų susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis.  
 3. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2017-05-31 įvyko susipažinimas su elektroninėmis priemonėmis pateiktais tiekėjų pasiūlymais, buvo gauti 4 tiekėjų pasiūlymai: UAB „Skirgesa“ 60 776,20 Eur, UAB „Limeta“ 52 697,92 Eur, UAB „Mardentas“ 47 625,60 Eur ir UAB „Inoveca Medtechna“ 47 601,40 Eur. Ieškovas pasiūlymo techninėje specifikacijoje nurodė siūlomas 6 pavadinimų prekes: 1. odontologinį įrenginį Anthos A3 Plus Continental, gamintoju nurodė Cefla s.c.; 2. bešepetėlinį elektrinį mikrovariklį i MML; 3. turbininį antgalį T3 Racer Midwest, varomą suspaustu oru; 4. kampinį antgalį Goldspeed Evo S1-L; 5. ultragarsinį skalerį uPz7; 6. polimerizacinę lempą Starlight S Sler.  
 4. Pagal prie pasiūlymo pridėtus prekių techninius dokumentus perkančiosios organizacijos komisija nustatė, kad 1, 2, 4 ir 5 pozicijose siūlomų prekių gamintojas yra Cefla s.c. (ANTHOS gaminių linija), 3 pozicijoje siūlomos prekės gamintojas yra SIRONA Dental Systems GmbH, o 6 pozicijoje siūlomos prekės gamintojas yra Mectron SpA. Kadangi su pasiūlymu ieškovas buvo pateikęs tik Cefla s.c. 2017-01-10 įgaliojimą, kuriame nurodyta, kad UAB „Inoveca Medtechna“ yra įgaliota parduoti Anthos medicinos prietaisus, bei pateikė CE sertifikatą Nr. 830/MDD, kuriame nurodytas gamintojo Cefla s.c. odonotologinis įrenginys A3 Plus Continental (prekinis ženklas ANTHOS), kuris siūlomas pozicijoje eil. Nr. l, tačiau dėl 3 ir 6 pozicijose siūlomų prekių dalyvis nepateikė nei CE sertifikatų, nei atstovavimo prekių gamintojams dokumentų, perkančioji organizacija 2017-06-06 raštu prašė patikslinti kvalifikacinius duomenis ir pateikti atstovavimo teisę patvirtinančius dokumentus.
 5. Ieškovas 2017-06-09 raštu paaiškino, kad gamintojas CEFLA sukomplektuoja prekes, įskaitant Sirona ir Mectron gamintojų produkciją, pateikė gamintojų Mectron ir Sirona CE sertifikatus ir gamintojo Cefla 2017-06-07 raštą, kuriame teigiama, kad odontologinis įrenginys Anthos A3 gali būti įrengtas su priedais – oro turbina Sirona T Racer ir polimerizacine lempa Mectron Starlight S Sler, o garantija bus taikoma remiantis kiekvieno gamintojo pateiktais produkto dokumentais. Perkančioji organizacija 2017-07-11 raštu dar kartą kreipėsi į tiekėją prašydama tiksliai nurodyti siūlomų prekių gamintojus ir pateikti prekių CE sertifikatus, tad ieškovas pateikė gamintojo CEFLA s.c. CE sertifikatą Nr. 1675/MDD dėl siūlomų produktų mikrovariklio (2 prekė), kampinio antgalio (4 prekė) ir ultragarsinio skalerio (5 prekė) atitikimo Direktyvai 93/42/EEC.
 6. Atsakovė, nustačiusi, jog gamintojo CEFLA s.c. priedų CE sertifikate neįrašytas turbininis antgalis T3 Racer Midwest (3 prekė) ir polimerizacinė lempa Starlight S Sler (6 prekė) ir šių prekių gamintojai yra ne CEFLaA s.c., o gamintojų Sirona ir Mectron atstovavimo teisę dėl prekybos siūlomomis prekėmis patvirtinančių dokumentų tiekėjas nepateikė, pakartotinai 2017-07-26 kreipėsi į tiekėją su prašymu pateikti gamintojų Sirona ir Mectron atstovavimo teisę dėl prekybos siūlomomis prekėmis patvirtinančius dokumentus. Ieškovas 2017-08-02 pateikė 2017-07-31 susitarimus su UAB „Medicinos linija“ ir UAB „BaltMed“, tačiau perkančiosios organizacijos vertinimu tiekėjo pateikti susitarimai nesuteikia atstovavimo teisės dėl prekybos siūlomomis prekėmis ar jų tiekimo, todėl 2017-08-17 viešojo pirkimo komisijos posėdyje buvo atmesti dalyvių UAB „Mardentas“ ir UAB „Inoveca Medtechna“ pasiūlymai, kitų tiekėjų pasiūlymai buvo atmesti anksčiau, tad Konkurse atmetus visų tiekėjų pasiūlymus viešojo pirkimo komisija priėmė sprendimą, kad Konkurso pirkimo procedūros baigėsi pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 4 dalies 2 punktą. Tiekėjas UAB „Inoveca Medtechna“ 2017-08-28 pateikė pretenziją perkančiajai organizacijai, viešojo pirkimo komisija 2017-09-04 posėdyje išnagrinėjo tiekėjo pretenziją ir priėmė sprendimą ją atmesti.
 7. Ieškovas nesutinka su perkančiosios organizacijos sprendimu atmesti jo pasiūlymą, kadangi atsakovė, pažeisdama viešųjų pirkimų principus, netinkamai, plečiamai aiškino ir taikė Konkurso sąlygų 3.1.6 punktą, reikalavo turėti įrangos sudedamųjų dalių gamintojų atstovavimo teisę, nepaisant to, jog tiekėjas pateikė siūlomos įrangos Anthos A3 Plus Continental gamintojo įgaliojimą. Ieškovas nesutinka su perkančiosios organizacijos aiškinimu, jog prekė yra kiekviena sudedamojo odontologijos įrenginio dalis, todėl tiekėjas privalėjo pateikti visų sudedamųjų dalių (Techninėje specifikacijoje nurodytų 1-6 pozicijų) atstovavimo teisę pagrindžiančius dokumentus.
 8. Teismas, susipažinęs su ginčo konkurso sąlygomis, nustatė, kad atsakovė vykdė odontologinės įrangos pirkimą, t. y. ketino įsigyti keturis odontologinių įrenginių komplektus, kurie turėjo susidėti iš: odontologinio įrenginio (kurį sudaro paciento kėdė, vandens bei oro tiekimo ir instrumentų kontrolės ir valdymo sistema, išsiurbimo sistema, spjaudyklė, asistento instrumentai, apšvietimo sistema, kėdutė gydytojui bei kėdutė asistentui), taip pat elektrinio mikrovariklio, turbininio antgalio, kampinio antgalio, ultragarsinio skalerio ir polimerizacinės lempos. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija ketino įsigyti 6 skirtingas prekes (po 4 vienetus), kurios dėl perkamo objekto specifiškumo būtų komplektuojamos į 4 komplektus, kurie būtų pateikti trims gydymo įstaigoms.
 9. Nesutiktina su ieškovu, jog visas perkamas odontologinis įrenginys (odontologinė įranga), kaip komplektas, yra nedaloma prekė, kadangi priešingai nei teigia ieškovas, techninėje specifikacijoje 1-6 pozicijose nurodytos prekės nelaikytinos odontologinio įrenginio, esančio pozicijoje Nr. 1, sudedamosiomis dalimis. Teismo vertinimu, odontologinio įrenginio, kaip savarankiškos prekės, sudedamosiomis dalimis laikytinos: paciento kėdė, vandens bei oro tiekimo ir instrumentų kontrolės ir valdymo sistema, išsiurbimo sistema, spjaudyklė, asistento instrumentai, apšvietimo sistema, kėdutė gydytojui bei kėdutė asistentui, kurios visos detaliai yra išskirtos techninėje specifikacijoje, joms keliami atitinkami reikalavimai, ir jos sudaro vientisą nedalomą odontologinio įrenginio sistemą, o techninėje specifikacijoje punktuose nuo 2 iki 6 nurodytos prekės laikytinos odontologinio įrenginio priedais, ne sudedamosiomis dalimis. Teismas, susipažinęs su šių prekių specifika ir funkcijomis, pažymi, jog šie priedai, kaip atskiros prekės, gali būti įmontuoti/išmontuoti, jos gali būti perkamos kaip atskiros prekės, taip pat šių priedų, skirtų odontologiniam įrenginiui, yra daugiau ir skirtingų, tokių kaip, pvz., tiesus antgalis, sodapūtė ir pan. Taip pat sutiktina su perkančiosios organizacijos pozicija, jog tai, kad skirtingos prekės sutarties vykdymo procese sukomplektuojamos į vieną komplektą, nepašalina jų kaip skirtingų prekių apibrėžimo. Tai, kad perkančioji organizacija pasiūlymo kainą prašė pateikti pagal komplektą, kaip mato vienetą, taip pat nereiškia, jog techninėje specifikacijoje nebuvo nurodytos atskiros perkamos prekės. Teismo vertinimu, tai, kad perkamas odontologinis įrenginys, kaip komplektas, nelaikytinas nedaloma preke, patvirtinta ir tai, jog Konkurso sąlygomis nebuvo reikalaujama, jog pirkimo objektas būtų vienodos gaminių linijos, pvz., Anthos prekės ženklo. Teismas, atsižvelgdamas į šias byloje nustatytas aplinkybes ir išdėstytus motyvus, ieškovo teiginius dėl prekių kaip sudedamųjų odontologinio įrenginio dalių atmeta kaip nepagrįstus.
 10. VPĮ 32 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai nustatomi vadovaujantis šio įstatymo 35-37 straipsnių nuostatomis. Konkurso sąlygų 3.1 punkte nustatyta, kad tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti 3.1.1 – 3.1.8 punktuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Konkurso sąlygų 3.1.6 punkte nustatytas reikalavimas, kad tiekėjas turi turėti atstovavimo teisę gamintojui (jei pats nėra gamintojas) arba turi turėti oficialų susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis. Šį kvalifikacijos reikalavimą įrodantys dokumentai – dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, arba lygiavertis dokumentas; dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas yra siūlomų prekių gamintojas ar oficialus gamintojo atstovas arba turi susitarimą su oficialiu gamintojo atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis (su vertimu į lietuvių kalbą). Tuo atveju, jeigu tiekėjas yra sudaręs oficialų susitarimą su gamintojo atstovu, turi būti pateikiamas gamintojo išduotas dokumentas, patvirtinantis oficialaus atstovo atstovavimo teisę.
 11. Ieškovas ieškiniu taip pat įrodinėja, jog jo siūlomas įrenginys Anthos A3 Plus Continental yra viena prekė, remiasi 1993 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvoje 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų 1 straipsnio 2 dalies f punkte nurodytu gamintojo apibrėžimu ir jo atliekamais veiksmais, siekiant pateikti gaminį rinkai savo vardu ir mano, jog Cefla s.c. suteikta atstovavimo teisė apima ir atstovavimą gamintojams Sirona ir Mectron.
 12. Kaip teisingai nurodo ieškovas, pagal 1993 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvos 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų 1 straipsnio 2 dalies f punktą, gamintoju taip pat laikomas asmuo, kuris surenka, įpakuoja, žymi vieną ar daugiau gatavų gaminių ir nustato jų, kaip medicinos prietaisų, paskirtį, ketindamas juos teikti rinkai savo vardu. Tačiau toje pačioje direktyvoje, VII priede, įtvirtinta, jog gamintojas ar jo įgaliotas atstovas turi atlikti EB atitikties deklaravimą, t. y. privalo užtikrinti, kad jų gaminiai atitinka direktyvoje jiems keliamus reikalavimus (VII priedas). Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-18 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 4:2009 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ ir Lietuvos medicinos normos MN 100:2009 „Aktyviųjų implantuojamųjų medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ patvirtinimo“ patvirtintos Lietuvos medicinos normos MN 4:2009 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ (toliau MN 4:2009) 33 punktas nustato, kad asmuo, kuris surenka medicinos priemones, paženklintas ženklu CE, pagal jų paskirtį ir pagal medicinos priemonės gamintojo pateiktus nurodymus, kad jas galima būtų pateikti rinkai kaip sistemą ar procedūrų rinkinį, turi parengti atitikties deklaraciją <...>.
 13. Teismas, susipažinęs su ieškovo perkančiajai organizacijai pateiktais dokumentais, nustatė, jog nei Cefla s.c. CE sertifikate Nr. 830/MMD, nei EC sertifikate Nr. 1675/MDD nėra deklaruota, kad gamintojas Cefla s.c. surinko siūlomą produktą Anthos A3Plus Continental kaip vieną rinkinį, įskaitant gamintojų Sirona Dental Systems GmbH bei Mectron SFA gaminamas prekes, t. y. ieškovas nepateikė gamintojo Cefla s.c. surašytos atitikties deklaracijos, kurioje būtų įrašytos sertifikuotos kitų gamintojų prekės kaip naudojamos surenkant odontologinio įrenginio komplektą, o perkančiajai organizacijai adresuotame 2017-07-13 Cefla s. c. rašte tėra nurodyta, jog Anthos A3 Plus odontologinis įrenginys gali būti įrengtas su priedais – oro turbina SIRONA T RACER ir polimerizacine lempa MECTRON Starlight S Sler, net jei jie nėra pagaminti Cefloje. Taigi konstatuotina, jog ieškovas nei perkančiajai organizacijai, nei teismui nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog jo pasitelktas gamintojas Cefla s.c. surinko siūlomą produktą Anthos A3 Plus Continental kaip vieną rinkinį, todėl pateiktas gamintojo Cefla atstovavimo dokumentas nesuteikia ieškovui teisės atstovauti gamintojus Sirona Dental Systems GmbH bei Mectron SPA. Pažymėtina, jog Konkurso sąlygos leido ieškovui tuo atveju, jei jo pasitelktas gamintojas (Cefla) bendradarbiauja su kitais gamintojais (Sirona ir Mectron), pateikti įgalioto atstovo dokumentus, tačiau tokie dokumentai taip pat nebuvo pateikti.
 14. Kadangi ieškovas neįrodė, kad turbininis antgalis T3 Racer Midwest ir polimerizacinė lempa Starlight S Sler yra gamintojo Cefla s.c. gaminamo Anthos A3 Plus Continental odontologinio įrenginio priedai, o ne atskiros, paties ieškovo sukomplektuojamos prekės, teismo vertinimu, perkančioji organizacija padarė visiškai teisingą išvadą, kad tai nėra gamintojo Cefla s.c. gaminio priedai, ir todėl ieškovo pateiktas Cefla s.c. atstovavimo dokumentas nesuteikia teisės parduoti siūlomas kitų gamintojų prekes. Atsižvelgiant į tai, kad Konkurso sąlygų 3.1.6 punkte buvo nurodyta kartu su pasiūlymu pateikti dokumentus, įrodančius tiekėjo atstovavimo teisę dėl prekybos siūlomomis prekėmis arba tiekėjo oficialų susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, visi tiekėjai pasiūlymuose privalėjo tokius įrodymus pateikti. Ieškovui tokių dokumentų nepateikus, konstatuotina, kad jo pasiūlymas kaip neatitinkantis Konkurso sąlygų 3.1.6 punkto reikalavimų, buvo atmestas pagrįstai.
 15. Ieškovas pateiktame ieškinyje taip pat tvirtino, kad perkančioji organizacija nepagrįstai atmetė tiekėjo papildomai pateiktus susitarimus su sudedamųjų dalių gamintojų oficialiais atstovais – SIRONA Dental systems GmbH bei Mecron SpA oficialiais atstovais, kadangi Perkančioji organizacija, kaip viešasis subjektas, privalo vadovautis teismų išaiškinimais bei atitinkamai VPĮ normas bei Konkurso sąlygų nuostatas aiškinti, atsižvelgiant į 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (toliau – Direktyva 2014/24/ES), bei atitinkamai naujojo VPĮ nuostatas. Pažymi, jog Direktyvos 71 straipsnio 6 dalyje bei naujo VPĮ 49 straipsnio 4 dalyje, 88 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog yra galimybė pasitelkti naują subrangovą/subtiekėją/suteikėją ir po pasiūlymo pateikimo termino tais atvejais, kai tai susiję su teisės verstis veikla reikalavimu. Teismas su tokia ieškovo pozicija sutikti negali.
 16. Pirmiausia pažymėtina, jog susipažinus su ieškovo pateiktais prekių gamintojų SIRONA Dental systems GmbH bei Mectron S.p.A. oficialių atstovų atitinkamai UAB „BaltMed“ ir UAB „Medicinos linija“ 2017-07-31 susitarimais, nustatyta, jog oficialūs atstovai tik patvirtino, jog esant būtinybei, suteiks techninę pagalbą ieškovui aptarnaujant, remontuojant, tiekiant dalis prekėms, tačiau tai nėra susitarimas dėl prekių pardavimo, taigi negalima pripažinti, jog ieškovas patvirtino kvalifikacijos atitikimą 3.1.6 punkto reikalavimui. Nepagrįstais laikytini ieškovo argumentai, kad ginčo atveju taikytina Direktyva 2014/24/ES bei naujoji VPĮ redakcija, nes nagrinėjamu atveju ginčo konkursas buvo supaprastintas atviras konkursas, o Direktyvos 2014/24/ES 1 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog šia direktyva nustatomos taisyklės, kuriomis reglamentuojamos perkančiųjų organizacijų vykdomo pirkimo procedūros, atliekamos siekiant sudaryti viešąsias sutartis ir vykdyti projekto konkursus, jeigu jų numatoma vertė ne mažesnė nei 4 straipsnyje nustatytos vertės ribos, t. y. direktyva taikoma tarptautinės vertės pirkimams. Taip pat kaip jau buvo nurodyta šiame sprendime, jog ginčo konkursas paskelbtas 2017-05-17, todėl iki 2017 06 30 pradėtos pirkimų procedūros tęsiamos pagal iki 2017 06 30 galiojusias Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas. Galiausiai pažymėtina, jog 3.1.6 punkto reikalavimas nėra teisės verstis tam tikra veikla reikalavimas, nes jis laikytinas vienu iš tiekėjų techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimų. Nustatyta, kad tiekėjų kvalifikacijos reikalavimas dėl teisės verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti, įtvirtintas Konkurso sąlygų 3.1.4 punkte. Atsižvelgiant į šias nustatytas aplinkybes ir išdėstytus motyvus, atmestini ieškovo argumentai, kad nagrinėjamu atveju atsakovė turėjo VPĮ normas ir Konkurso sąlygų nuostatas aiškinti atsižvelgdama į Direktyvos 2014/24/ES bei naujojo VPĮ nuostatas.
 17. Teismas, atsižvelgdamas į visas byloje nustatytas aplinkybes ir vadovaudamasis sprendime išdėstytais motyvais, sprendžia, jog ieškovas nepagrindė ir neįrodė, kad perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas atmesti ieškovo pasiūlymą yra nepagrįstas ir naikintinas, priimtas pažeidžiant viešųjų pirkimų principus (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis), todėl ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas.
 18. Kiti bylos šalių procesiniuose dokumentuose dėstomi argumentai neturi esminės reikšmės bylos nagrinėjimui, todėl teismas dėl jų nepasisako.
 19. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas procesinis sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą, darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl darbo užmokesčio dydžio. Atmetus ieškinį, bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš ieškovo. Atsakovas pateikė prašymą dėl 3 267,00 Eur išlaidų, susijusių su advokato pagalba. Atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, advokato ruoštų dokumentų kiekį ir darbo sąnaudas, teismas konstatuoja, kad išlaidos nėra per didelės, jos atitinka rekomendacijose nurodytus dydžius, todėl priteistinos iš ieškovo (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 2 dalis).
 20. Byloje 2017-11-28 ir 2017-12-15 buvo gauti ieškovo ir atsakovės rašytiniai paaiškinimai, susiję su kito konkurse dalyvavusio tiekėjo teiktais gamintojo atstovavimo dokumentais ir jų klastojimu, teikė papildomus rašytinius įrodymus, prašydami prijungti juos prie bylos. Teismas atsisako priimti šalių pateiktus rašytinius paaiškinimus ir jų priedus, kadangi jie nėra susiję su byloje nagrinėjamu ginču (CPK 177 straipsnio 1 dalis).

 

Teismas, vadovaudamasis CPK 259 270 straipsniais, 4231 42310 straipsniais,

 

n u s p r e n d ž i a:

 

ieškinį atmesti.

Priteisti atsakovei VšĮ Vilniaus rajono poliklinikai, juridinio asmens kodas 124246958, iš ieškovo UAB „Inoveca Medtechna“, juridinio asmens kodas 123549952, 3 267,00 Eur (tris tūkstančius du šimtus šešiasdešimt septynis eurus) bylinėjimosi išlaidų.  

Atsisakyti priimti ieškovo UAB „Inoveca Medtechna 2017-11-28 ir atsakovės VšĮ Vilniaus rajono poliklinikos 2017-12-15 pateiktus rašytinius paaiškinimus bei jų priedus.

Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

 

 

 

 

Teisėjas                                                                           Vidas Stankevičius

 


Paminėta tekste:
 • CK
 • CPK
 • CPK 93 str. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas
 • CPK 98 str. Išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti atlyginimas
 • CPK 177 str. Įrodymai