Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2017-06-30][nuasmeninta nutartis byloje][e3K-3-301-469-2017].docx
Bylos nr.: e3K-3-301-469/2017
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
VĮ Regitra 110078991 atsakovas
"RASO" 110018147 Ieškovas
UAB "StrongPoint" 110545669 trečiasis asmuo
Kategorijos:
11.1. Bylos dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo ar pakeitimo
2.6.11.4.1. Perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimas ar pakeitimas
2. CIVILINIAI TEISINIAI SANTYKIAI
2.6.11.4. Viešasis pirkimas-pardavimas
2.6. Prievolių teisė
11. BYLOS DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TEISINIŲ SANTYKIŲ
2.6.11. Pirkimas-pardavimas
2. SU PRIEVOLŲ TEISE SUSIJUSIOS BYLOS
2.1. Bylos, kylančios iš sutartinių teisinių santykių
2.1.1. Bylos dėl pirkimo-pardavimo
2.1.1.3. dėl viešojo pirkimo-pardavimo

PASTABA: D

Civilinė byla Nr. e3K-3-301-469/2017

Teisminio proceso Nr. 2-55-3-01597-2016-6

Procesinio sprendimo kategorija 2.6.11.4.1

(S)

 

 

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2017 m. birželio 30 d.

Vilnius

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Birutės Janavičiūtės, Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė, pranešėja) ir Gedimino Sagačio,

teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės Raso kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. sausio 5 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Raso“ ieškinį atsakovei valstybės įmonei „Regitra“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo; trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „StrongPoint“.

 

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė :

 

I. Ginčo esmė

 

 1. Kasacinėje byloje sprendžiama dėl viešojo pirkimo konkurso sąlygų atitikties aiškumo ir skaidrumo reikalavimams, pagrindo vieno iš tiekėjų pateiktus duomenis pripažinti konfidencialia informacija ir teismo nutarties dėl tokio pripažinimo ginčijimo galimybių.
 2. Ieškovė UAB „Raso“ prašė: panaikinti 2016 m. liepos 4 d., 2016 m. liepos 19 d., 2016 m. rugpjūčio 1 d. ir 2016 m. rugpjūčio 4 d. raštais įformintus atsakovės VĮ „Regitra“ sprendimus viešojo pirkimo konkurse „Posinių kasos sistemų ir šių posinių kasos sistemų priežiūros (techninės priežiūros, programavimo ir kt.) paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 174216) (toliau – ir Pirkimas, Konkursas), kuriais buvo atmestos ieškovės UAB „Raso“ pretenzijos dėl viešojo pirkimo; panaikinti atsakovės VĮ „Regitra“ sprendimą dėl trečiojo asmens UAB „StrongPoint“ pripažinimo Pirkimo laimėtoja.
 3. Ieškovė, grįsdama ieškinį, nurodė, kad jos pasiūlymas buvo neteisėtai atmestas kaip neatitinkantis Pirkimo sąlygų techninės specifikacijos sąlygos, jog tiekėjo siūlomos įrangos elementai kaip kasos sistemos dalys turi būti įteisinti Pirkimo sutarties vykdymo metu. Nors ieškovės siūlomas kvitų spausdintuvas Birch BP-F03 pateikiant pasiūlymą nebuvo įteisintas kaip galimas naudoti su kasos aparatu RASO-01FB ir fiskaliniu bloku RASO-01FB, tačiau Pirkimo sąlygose nebuvo reikalavimo, kad jau pasiūlymų pateikimo metu būtų galimybė naudoti šį kvitų spausdintuvą, todėl kvitų spausdintuvo naudojimo įteisinimas galėtų būti atliktas vykdant sutartį.
 4. Ieškovė taip pat nurodė, kad Pirkimo sąlygų techninės specifikacijos techninių reikalavimų 11 punktas nustato, jog tiekėjo siūlomas monitorius klientui turi turėti COM ir USB jungtis. Ieškovė, patikrinusi gamintojo ir trečiojo asmens UAB „StrongPoint“ skelbiamą informaciją apie trečiojo asmens siūlomą monitorių Partner Tech CD-7220, nustatė, jog šis neturi nė vienos USB jungties. Apie tai informuota atsakovė nepagrįstai nurodė, kad trečiasis asmuo UAB StrongPoint“ atitinka Pirkimo sąlygų techninės specifikacijos techninių reikalavimų 11 punkto reikalavimus ir trečiąjį asmenį pripažino Konkurso laimėtoju.

 

II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė

 

 1. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. spalio 26 d. sprendimu ieškinį atmetė.
 2. Teismas nustatė, kad atsakovė VĮ Regitra paskelbė ir vykdė supaprastintą atvirą konkursą  „Posinių kasos sistemų bei jų priežiūros pirkimas“ (pirkimo Nr. 174216). Ieškovė UAB „Raso“ pateikė Konkurso pasiūlymą. 2016 m. liepos 4 d. atsakovė pranešė ieškovei apie jos pasiūlymo atmetimą dėl neatitikties Pirkimo sąlygų techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 2 punkto ir techninių reikalavimų 4 punkto sąlygoms. Ieškovė 2016 m. liepos 12 d. raštu Nr. SD/2016-117 prašė įvertinti jos nurodytus faktus ir panaikinti sprendimą dėl ieškovės pasiūlymo atmetimo. Atsakovė 2016 m. liepos 19 d. raštu atmetė šiuos ieškovės prašymus. Ieškovė 2016 m. liepos 25 d. raštu Nr. SD/2016-120 nurodė, kad pirkimo laimėtoja pripažintos tiekėjos UAB „StrongPoint“ pasiūlyta įranga neatitinka Pirkimo sąlygų techninės specifikacijos 11 punkto reikalavimų, o 2016 m. liepos 26 d. raštu Nr. SD/2016-121 prašė atsakovę įvertinti ieškovės UAB „Raso“ rašte nurodytas aplinkybes, panaikinti sprendimą dėl UAB „Raso“ pasiūlymo atmetimo ir trečiojo asmens pripažinimo Konkurso laimėtoju bei tęsiant pirkimo procedūras vertinti ieškovės pasiūlymą. Atsakovė 2016 m. rugpjūčio 1 d. raštu pripažino ieškovės 2016 m. liepos 26 d. raštą pakartotine pretenzija ir paliko prašymą nenagrinėtą, 2016 m. liepos 25 d. pretenziją dėl sprendimo dalies pripažinti UAB „StrongPoint“ pasiūlymą laimėjusiu panaikinimo atmetė.
 3. Techninės specifikacijos Bendrųjų reikalavimų 2 punkte nustatyta, kad kiekvienas siūlomas įrangos komplektas (susidedantis iš visų toliau įvardytų įrenginių po vieną) turi turėti visus jungiamuosius kompiuterio, tarpusavio ir maitinimo laidus, kurie su perkančiosios organizacijos kompiuteriu sudarytų veikiančią kasos sistemą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktus. Techninės specifikacijos techninių reikalavimų 4 punkte nurodyta, kad fiskalinis blokas turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus; jis turi būti sertifikuotas naudojimui Lietuvos Respublikoje (turi būti įtrauktas į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų tiekimo) automatų modelių sąrašą); kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti informaciją, patvirtinančią, kad fiskalinis blokas įtrauktas į Lietuvos Respublikos leidžiamų naudoti kasos aparatų sąrašą.
 4. Nėra ginčo dėl aplinkybės, kad ieškovės siūloma įranga (kompiuterinės sistemos dalis kvitų spausdintuvas Birch BP-F03) įstatymų nustatyta tvarka nesertifikuota ekspertinės įmonės ir neįtraukta į Lietuvos Respublikos leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų tiekimo) automatų modelių sąrašą.
 5. Sistemiškai įvertinęs Pirkimo sąlygas (Pirkimo sąlygų II skirsnio 2.1 ir 2.2 punktus, Techninės specifikacijos 2 punktą), teismas padarė išvadą, kad pirkimo objektas yra ne atskirų posinių kasos sistemų elementų pirkimas, bet kasos sistemų kaip bendrų objektų pirkimas. Pagal Techninės specifikacijos lentelę posinės kasos sistemos susideda iš fiskalinio bloko, pinigų stalčiaus, monitoriaus klientui, kvitų spausdintuvo ir programinės įrangos. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 patvirtintas Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašas (toliau – ir Aprašas); Aprašo nuostatos leidžia naudoti tik tokių modelių kasos aparatus, kurie Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka įtraukti Lietuvos Respublikos leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų tiekimo) automatų modelių sąrašą. Ieškovė neginčija, kad jos siūlomas kvitų spausdintuvas Birch BP-F03 pasiūlymo pateikimo dieną nėra sertifikuotas ir registruotas, dėl to ieškovė iš esmės siūlo perkančiai organizacijai ne posines kasos sistemas, bet atskirų įrenginių rinkinį, kurie pasiūlymo pateikimo dieną negali būti sujungti ir veikti kaip viena kasos sistema, atitinkanti Lietuvos Respublikos teisės aktus, t. y. ieškovė siūlo prekę, neatitinkančią Pirkimo sąlygų reikalavimų. Teismas nesutiko su ieškovės teiginiu, jog jos pasiūlymas neturėjo būti atmestas, atsižvelgiant į galimybę ateityje, iki sutarties vykdymo, sertifikuoti ir įregistruoti atsakovės siūlomą kvitų spausdintuvą; teismo vertinimu, tokio pasiūlymo, neatitinkančio Pirkimo sąlygų, priėmimas pažeistų viešojo pirkimo principus (lygiateisiškumo, skaidrumo) ir pirkimo tikslą.
 6. Teismas atmetė ieškovės argumentus, kad trečiojo asmens UAB „StrongPointmonitorius Partner Tech CD-7220 turi tik 3 COM jungtis ir neturi nė vienos USB jungties, todėl jo pasiūlymas neatitinka Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos 11 punkto reikalavimų. Teismas pažymėjo, kad ieškovė padarė tokią prielaidą, peržiūrėjusi trečiojo asmens įrangos technines specifikacijas gamintojo svetainėse. Perkančioji organizacija patikrino ieškovės pateik informaciją, išreikalavusi iš trečiojo asmens  papildomą informaciją, ji buvo pateikta ir teismui bei Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 6 d. nutartimi pripažinta nevieša bylos medžiaga. Teismas, susipažinęs su atsakovės ir trečiojo asmens pateikta medžiaga, sprendė, kad ieškovės abejonės dėl trečiojo asmens pasiūlymo atitikties techninės specifikacijos 11 punkto reikalavimui buvo išsklaidytos, nes trečiojo asmens pasiūlymas atitinka nurodytą Pirkimo dokumentų sąlygą.
 7. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą pagal ieškovės apeliacinį skundą, 2017 m. sausio 5 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 26 d. sprendimą paliko nepakeistą.
 8. Apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutiko su pirmosios instancijos teismo argumentais ir papildomai pažymėjo, kad perkančiosios organizacijos yra profesionalūs viešųjų teisinių santykių subjektai, kuriems keliami aukštesni reikalavimai. Jeigu ieškovei kilo abejon dėl to, ar siūloma įranga turi būti įteisinta pasiūlymo pateikimo momentu, tai ieškovė turėjo galimybę pasinaudoti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 27 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta teise paprašyti paaiškinti pirkimo sąlygas, tačiau ji šia teise nepasinaudojo. Teisėjų kolegija atmetė ieškovės teiginį, kad Pirkimo sąlygose esant nuostatai, jog kvitų spausdintuvas Birch BP-F03 turėjo būti įtrauktas į sąrašą per 45 dienas nuo Pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos, kvitų spausdintuvas kaip kasos sistemos dalis gali būti įteisintas po Pirkimo sutarties pasirašymo. Apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad spausdintuvų ir jų dalių įtraukimo į sąrašą procedūros atliekamos vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais kasos aparatų naudojimo tvarką, todėl nėra jokių garantijų, kad atsakingos institucijos, atlikusios spausdintuvo ekspertizę, įtrauks ieškovės siūlomą įrangą į sąrašą sutarties vykdymo metu. Minėtas 45 dienų terminas po sutarties pasirašymo yra skirtas pasirengti sklandžiam darbui, t. y. pristatytai įrangai sumontuoti perkančiosios organizacijos nurodytose vietose, jai programuoti, užplombuoti bei užregistruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, o ne jai sertifikuoti. Perkančioji organizacija, vertindama tiekėjų pasiūlymus, turi vadovautis lygiateisiškumo principu, todėl ieškovę, pateikusią kvitų spausdintuvą, kuris pasiūlymo pateikimo dieną nebuvo įteisintas kaip kasos sistemos dalis, pripažinus Konkurso laimėtoja, būtų pažeistos kitų tiekėjų, kurie pateikė sertifikuotą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktus, įrangą, teisės ir teisėti interesai.
 9. Ieškovė apeliaciniu skundu, be kita ko, prašė panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 6 d. nutartį, kuria teismas trečiojo asmens pasiūlymo priedus, UAB „StrongPoint2016 m. liepos 28 d. ir 29 d. atsakovei pateiktus raštus, Partner Tech Europe GmbH 2016 m. liepos 28 d. atsakymą trečiajam asmeniui UAB „StrongPoint“ bei trečiojo asmens 2016 m. liepos 29 d. atsakymą perkančiajai organizacijai pripažino nevieša bylos medžiaga ir neleido ieškovei su ja susipažinti. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 10 straipsnio 4 dalį priimta nutartis, kuria tam tikra bylos medžiaga pripažinta nevieša, negali būti apeliacinio apskundimo objektas, todėl prašymas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 6 d. nutartį negali būti tenkinamas. Apeliacinės instancijos teismas tokiu atveju gali vertinti tik ieškovės skunde pateiktus motyvus dėl minėtos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo.
 10. Apeliacinės instancijos teismas sprendė, kad vien tai, jog tam tikra informacija apie kliento monitorių gali būti randama gamintojo Partner Tech Europe GmbH tinklalapyje, negali būti pagrindas gamintojo pateiktą konkrečią informaciją apie monitoriaus Partner Tech CD-7220 komplektaciją laikyti vieša bylos medžiaga. Atsižvelgdama į tai, kad trečiasis asmuo yra įsipareigojęs gamintojui Partner Tech Europe GmbH neatskleisti informacijos, susijusios su įrangos techniniais dokumentais, tretiesiems asmenims, bei įvertinusi tai, jog minėta informacija plačiąja prasme gali būti traktuojama kaip turinti ekonominę (komercinę) naudą, teisėjų kolegija padarė išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino atsakovės prašymą pirmiau nurodytus dokumentus pripažinti nevieša bylos medžiaga ir neleisti su jais susipažinti tretiesiems asmenims.

 

III. Kasacinio skundo ir atsiliepimų į jį teisiniai argumentai

 

 1. Kasaciniu skundu ieškovė prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 6 d. nutartį dėl dalies bylos medžiagos pripažinimo nevieša, 2016 m. spalio 26 d. sprendimą ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. sausio 5 d. nutartį bei priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti ir priteisti ieškovei lygiomis dalimis iš atsakovės bei trečiojo asmens bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. AtsakovėRegitra Pirkimo sąlygose neįtvirtino reikalavimo, kad perkamų įrenginių komplektas su atsakovės kompiuteriu ir pardavėjo monitoriumi kasos sistemą sudarytų viešojo pirkimo pasiūlymo pateikimo dieną, t. y. Pirkimo sąlygos nereikalavo visų siūlomų įrenginių įteisinimo kaip kasos sistemos sudėtinių dalių viešojo pirkimo pasiūlymo pateikimo metu. Todėl ieškovė turėjo pagrindą manyti, kad viešajame pirkime pasiūlytus įrenginius kaip kasos sistemos sudėtines dalis galės įteisinti laimėjusi Konkursą ir vykdydama viešojo pirkimo sutartį. Neaiškių nuostatų negatyvių padarinių rizika tenka pačiai perkančiajai organizacijai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2007; 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009). Kai perkančioji organizacija apibrėžia pirkimo sąlygų turinį (jam suteikia tikslią reikšmę), ji negali vėliau keisti pirkimo dokumentų turinio ar jų aiškinti taip, kad būtų pakeistos pirkimo sąlygos, nes tokiu atveju būtų pažeisti skaidrumo ir tiekėjų teisėtų lūkesčių principai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2011).
  2. Dėl to, kad kvitų spausdintuvas Birch BP-F03 viešojo pirkimo pasiūlymo pateikimo dieną nebuvo įteisintas kaip kasos sistemos dalis, ginčo byloje nėra. Svarbu tai, kad Apraše nustatyti leidžiamų naudoti, bet ne siūlomų viešajame pirkime kasos aparatų reikalavimai. Kai to nedraudžia pirkimo sąlygos, galimas daiktų, kurie ateityje bus sukurti ar įgis tam tikras savybes, siūlymas viešajame pirkime (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2011).
  3. Pirkimo sąlygų techninės specifikacijos techninių reikalavimų 11 punkte nustatyta, kad tiekėjo siūlomas monitorius klientui turi turėti COM ir USB sąsajas (jungtis). Šiame punkte nenurodoma apie galimybę vieno tipo jungtis konvertuoti į kito tipo jungtis. Tokios sąlygos galėjo lemti kitų tiekėjų nedalyvavimą viešojo pirkimo konkurse. Trečiojo asmens UAB StrongPoint“ pasiūlytas monitorius Partner Tech CD-7220 COM ir USB sąsajų (jungčių) neturi. Tai pripažino atsakovė 2016 m. rugpjūčio 4 d. rašte, ji nurodė, kad trečiojo asmens UAB „StrongPoint“ pasiūlytas monitorius Partner Tech CD-7220 turi dvi RS232 sąsajas, iš kurių viena, naudojant konverterį, gali būti paversta USB jungtimi. Atsakovė plečiamai Pirkimo sąlygas aiškino pasibaigus viešojo pirkimo pasiūlymų teikimo terminui, jau išsprendus viešojo pirkimo laimėtojo nustatymo klausimą. Skaidrumas yra vienas veiksnių, užtikrinantis neiškreiptą tiekėjų tarpusavio konkurenciją ir viešųjų pirkimų tikslų įgyvendinimą. Paskelbto viešojo pirkimo dokumentai negali būti aiškinami ar tikslinami taip, kad keistųsi pagrindinių pirkimo sąlygų esmė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009).
  4. Ieškovės pateikti dokumentai patvirtina, kad nėra tokio pirkėjo monitoriaus Partner Tech CD 7220, kuris vienu metu turėtų ir RS232 (COM), ir USB jungtį. Byloje nėra šiuos duomenis paneigiančių įrodymų, atsakovė ir trečiasis asmuo UAB „StrongPointneįrodinėjo, kad 2016 m. rugpjūčio 4 d. atsakovės rašte ar monitoriaus Partner Tech CD-7220 gamintojo atstovų elektroniniuose laiškuose pateikti duomenys apie pirkėjo monitoriaus Partner Tech CD-7220 turimas jungtis (sąsajas) yra neteisinga. Teismai netyrė ir nevertino atsakovės pateiktų įrodymų, liudijančių trečiojo asmens UAB StrongPoint“ pasiūlytos įrangos neatitik Pirkimo sąlygoms, pažeisdami įrodymų tyrimo ir vertinimo taisykles.
  5. Pirmosios instancijos teismas 2016 m. spalio 6 d. nutartimi tenkino atsakovės prašymą pripažinti konfidencialia informacija bylos dokumentus, susijusius su monitoriaus Partner Tech CD-7220 techninėmis specifikacijomis, nors netyrė, ar tam yra pagrindas. Informacija laikoma komercine paslaptimi, jeigu: 1) ji yra nevieša; 2) ji turi tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama; 3) ji yra slapta dėl jos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-326/2012). Pirmosios instancijos teismo pripažinta konfidencialia informacija neturi išvardytų požymių. Apeliacinės instancijos teismas sprendė, kad faktiškai vieša informacija apie monitoriaus Partner Tech CD-7220 turimas jungtis ir jų skaičių nėra kliūtis tokią informaciją laikyti slapta bylos medžiaga, taip pat kad bet kokia informacija, teikianti ekonominę (komercinę) naudą, gali būti laikoma komercine paslaptimi. Tokios teismo išvados prieštarauja protingumo principui, komercinės paslapties apibrėžimui ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimams.
  6. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. spalio 6 d. nutartyje dėl informacijos pripažinimo konfidencialia nurodė, kad nutartis yra neskundžiama. Ieškovė dėl šios nutarties nepagrįstumo pasisakė apeliaciniame skunde, remdamasi CPK 334 straipsnio 3 dalimi, nustatančia, kad motyvai dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, negalimos apskųsti atskiruoju skundu, teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukiami į apeliacinį skundą. Apeliacinės instancijos teismo argumentas, kad ieškovė apeliaciniame skunde negalėjo kelti Vilniaus apygardos teismo nutarties įslaptinti dalį bylos medžiagos panaikinimo klausimo, prieštarauja nurodytai teisės normai.
 1. Atsakovė ir trečiasis asmuo atsiliepimais į kasacinį skundą prašo skundą atmesti ir priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Atsiliepimuose pritariama teismų procesiniuose sprendimuose išdėstytiems argumentams.

 

Teisėjų kolegija

 

k o n s t a t u o j a :

 

IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

 

Dėl pirkimo sąlygų, nustatančių reikalavimus dėl kasos aparatų įtraukimo į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų sąrašą

 

 1. Ieškovė ir perkančioji organizacija skirtingai aiškina pirkimo sąlygų reikalavimą dėl tiekėjų siūlomos įrangos įtraukimo į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų sąrašą. Taigi byloje yra kilęs pirkimo sąlygų aiškumo (ir aiškinimo) klausimas.
 2. Kasacinio teismo praktikoje nuosekliai pabrėžiama perkančiosios organizacijos pareiga laikytis skaidrumo principo, inter alia (be kita ko), reiškiančio pirkimo sąlygų aiškumą, tikslumą, nedviprasmiškumą, tam, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia. Tai pasiekiama tada, kai pirkimo sąlygų turinys leidžia pakankamai gerai informuotiems ir normaliai rūpestingiems tiekėjams vienodai jas suprasti ir aiškinti, o perkančiajai organizacijai realiai patikrinti, ar tiekėjų pasiūlymai šias atitinka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2013 ir joje nurodyta kasacinio teismo praktika). Konstatavus ginčo pirkimo sąlygos neaiškumą, dviprasmiškumą, lėmusį nevienodą tiekėjų jos turinio suvokimą ir taikymą, tokia sąlyga negali būti pripažinta teisėta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-272/2013).
 3. Nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl to, ar pagal techninės specifikacijos sąlygas reikalavimas dėl įtraukimo į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų sąrašą pasiūlymo pateikimo metu taikomas tiekėjo siūlomam kvitų spausdintuvui kaip kompiuterinės kasos sistemos sudėtinei daliai. Teismų nagrinėtose Posinių kasos sistemų techninės specifikacijos sąlygose yra šios ginčo sprendimui aktualios nuostatos:
  1. Bendrųjų reikalavimų 2 punkte nurodyta, kad kiekvienas siūlomos įrangos komplektas (susidedantis iš visų toliau išvardytų įrenginių po vieną) turi turėti visus jungiamuosius kompiuterio, tarpusavio ir maitinimo laidus, kurie su perkančiosios organizacijos kompiuteriu sudarytų veikiančią kasos sistemą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktus.
  2. Techninės specifikacijos dalyje ,,Techniniai reikalavimai“ atskirai pateikiami konkrečios įrangos dalies reikalavimai: fiskalinis blokas (FB): 14 punktai; pinigų stalčius: 58 punktai; monitorius klientui: 914 punktai; kvitų spausdintuvas: 1519 punktai; kasos sistemos programinės įrangos (KSPĮ) integracija su kliento sistema: 21–25 punktai.
  3. Techninės specifikacijos 4 punkte ,,Sertifikavimas“, kuris pagal dalies ,,Techniniai reikalavimai“ išdėstymą nurodytas prie fiskalinio bloko reikalavimų, nustatyta, kad: ,,FB turi atitikti LR teisės aktuose nustatytus reikalavimus; FB turi būti sertifikuotas naudojimui Lietuvos Respublikoje (turi būti įtrauktas į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų sąrašą. Kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikia informaciją, patvirtinančią, kad FB įtrauktas į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų sąrašą. Prie reikalavimų dėl kvitų spausdintuvo analogiškų nuostatų nėra.
 4. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad iš 19.1–19.3 punktuose nurodytų pirkimo sąlygų visumos negalima daryti išvados, jog jose tiesiogiai ir vienareikšmiškai buvo nustatytas reikalavimas, kad pasiūlymo pateikimo metu kvitų spausdintuvas būtų įrašytas į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų sąrašą. Toks pirkimų sąlygų išdėstymas neatitinka aiškumo ir skaidrumo reikalavimų. Bylą nagrinėjusių teismų išvada dėl šio reikalavimo įtvirtinimo pirkimo sąlygose pripažįstama nepagrįsta. Tokiu atveju tampa aktualu, ar toks reikalavimas buvo akivaizdus iš kasos aparatų registravimą reglamentuojančio teisinio reguliavimo.
 5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu patvirtinto Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo, kurio nuostatomis rėmėsi bylą nagrinėję teismai, 1 punkte nustatyta, kad šis Aprašas reglamentuoja kasos aparatų Lietuvos Respublikoje įrengimo, naudojimo, aptarnavimo ypatumus; 2 punkte – kad šio Aprašo reikalavimų privalo laikytis visi ūkio subjektai, kurie parduoda prekes arba teikia paslaugas asmenims, atsiskaitantiems su jais grynaisiais pinigais ir (ar) mokėjimo kortelėmis, arba superka prekes iš asmenų, atsiskaitydami su jais grynaisiais pinigais; 13 punkte įtvirtinta ginčui aktuali taisyklė, kad leidžiama naudoti tik tokių modelių kasos aparatus, kurie Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka įtraukti į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą, išskyrus šio Aprašo 16 punkte nustatytus atvejus. Nuostatų, kurios tiesiogiai draustų parduoti ar įsigyti neįrašytus į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą kasos aparatus ar kompiuterinių kasos sistemų sudedamąsias dalis (ir juos įteisinti prieš naudojimo pradžią), šiame teisės akte nėra.
 6. Šiame kontekste teisėjų kolegija pažymi, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos 2016 m. birželio 30 d. rašte atsakovei pateikta informacija, kad kompiuterinio kasos aparato POS RASO-01 su fiskaliniu bloku RASO-01 bei spausdintuvu Birch BP-F03 parduoti bei naudoti negalima, nėra pagrįsta teisės aktų nuostatomis ta apimtimi, kuria rašte nurodoma apie pardavimo negalimumą.
 7. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad reikalavimas, jog kvitų spausdintuvas Birch BP-F03 pasiūlymo pateikimo metu būtų įrašytas į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą kaip kompiuterinio kasos aparato POS RASO-01 su fiskaliniu bloku RASO-01 sistemos sudėtinė dalis, nebuvo tiesiogiai ir vienareikšmiškai įtvirtintas pirkimo sąlygose ir nebuvo akivaizdus iš aktualaus teisinio reguliavimo, dėl to perkančioji organizacija negalėjo atmesti ieškovės pasiūlymo tuo pagrindu, kad jos pasiūlymas nurodyto reikalavimo neatitinka. Dėl to pripažįstamas neteisėtu atsakovės VĮ Regitra 2016 m. liepos 4 d. sprendimas atmesti ieškovės pasiūlymą kaip neatitinkantį techninės specifikacijos reikalavimų.

 

Dėl tiekėjo pasiūlymo dokumentų pripažinimo neviešais / Dėl teismo pareigų sprendžiant dėl civilinės bylos medžiagos pripažinimo nevieša

 

 1. Byloje kilę klausimai dėl viešojo pirkimo laimėtoju pripažinto ūkio subjekto pateiktame pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos nustatymo, dalyvio teisės susipažinti su kitų dalyvių pasiūlymais įgyvendinimo yra reglamentuojami VPĮ, Civilinio kodekso ir Civilinio proceso kodekso nuostatomis.
 2. VPĮ 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija negali tretiesiems asmenims atskleisti jai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas; tokią informaciją sudaro visų pirma komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai; dalyvių reikalavimu perkančioji organizacija turi juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią.
 3. VPĮ 41 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad perkančioji organizacija negali teikti informacijos, jei jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams, kenkia visuomenės interesams, teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją.
 4. Kasacinio teismo praktikoje (žr. Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2011 m. kovo 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2011; 2013 m. spalio 18 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2013) dėl šių nuostatų aiškinimo nurodyta:
  1. informacijos įslaptinimas viešųjų pirkimų procedūroje yra išimtis iš bendros taisyklės, atsižvelgiant į tai, kad konfidencialios informacijos apsaugos tikslas – teisėta viešumo ribojimo priemonė, ji turi būti aiškinama siaurai, nepažeidžiant VPĮ įtvirtintų skaidrumo ir konkurencijos principų bei tiekėjų teisės į veiksmingą pažeistų teisių gynybą;             
  2. informacijos kaip konfidencialios kvalifikavimas pirmiausia priklauso nuo tiekėjo nurodymo apie tai pasiūlyme, tačiau toks tiekėjo nurodymas nėra privalomas perkančiajai organizacijai, perkančioji organizacija turi įvertinti prašomos įslaptinti informacijos pobūdį ir nuspręsti, ar prašymas pagrįstas; prašantis įslaptinti informaciją tiekėjas turi pateikti patikimus argumentus, kad duomenų atskleidimas pažeis jo teisėtus interesus.
 5. VPĮ atskirai neįtvirtinta konfidencialios informacijos – komercinės paslapties ir konfidencialiųjų pasiūlymų aspektų samprata. Dėl to šiems santykiams taikytinos atitinkamos Civilinio kodekso nuostatos ir jų taikymo ir aiškinimo praktika.
 6. Civilinio kodekso 1.116 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad informacija laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, jeigu turi tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama dėl šios informacijos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą.
 7. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad tam, jog būtų laikoma komercine paslaptimi, informacija turi atitikti šiuos požymius: 1) informacija turi būti slapta (nevieša); 2) informacija turi turėti tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama; 3) informacija turi būti slapta dėl jos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-6-706/2016 ir joje nurodyta kasacinio teismo praktika (37, 39, 45 punktai).
 8. Teisinė konfidencialios informacijos kategorija yra platesnė už teisinę komercinės paslapties kategoriją, taigi komercinės paslaptys yra viena iš konfidencialios informacijos rūšių. Informacija, kuri neatitinka komercinėms paslaptims keliamų reikalavimų, gali patekti į konfidencialios informacijos sąvoką ir šiuo pagrindu būti saugoma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-6-706/2016, 50 punktas).
 9. Dėl teismo pareigų sprendžiant dėl civilinės bylos medžiagos pripažinimo nevieša Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išsamiausiai pasisakyta 2017 m. vasario 14 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-72-421/2017. Šioje byloje teisėjų kolegija taiko joje pateiktus CPK nuostatų išaiškinimus.
 10. CPK 9 straipsnio 1 dalyje, 10 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos principinės nuostatos, kad visuose teismuose bylos nagrinėjamos viešai ir visa išnagrinėtos civilinės bylos medžiaga yra vieša. Teismas turi teisę motyvuota nutartimi skirti uždarą teismo posėdį ar nustatyti, kad bylos medžiaga yra nevieša, kai tai būtina žmogaus asmeninio ar šeiminio gyvenimo slaptumui apsaugoti, taip pat kai viešai nagrinėjama byla gali atskleisti valstybės, tarnybos, profesinę ar komercinę paslaptį arba kai teismas imasi priemonių šalims sutaikyti. Taigi CPK 9 straipsnyje pakartojamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 117 straipsnio 1 dalyje nustatytas bendras viešo bylų nagrinėjimo principas bei šio principo išimtys, kurias pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudenciją galima taikyti tik tais atvejais, kai yra poreikis apsaugoti konkretų privatų ar viešąjį interesą ir ši apsauga pateisina neviešą bylos nagrinėjimą bei visuomenės neinformavimą apie teisingumo vykdymą konkrečioje byloje.
 11. Teismas, gavęs šalies prašymą dėl byloje pateiktos informacijos saugumo užtikrinimo ir (ar) bylos nagrinėjimo uždarame posėdyje, visų pirma turėtų spręsti, ar pateikta informacija laikytina saugotina, ar yra pagrindas visą ar dalį pateiktos informacijos laikyti nevieša. Jei teismas nustato tokios apsaugos būtinumą, jis turėtų spręsti dėl bylos neviešumo apimties.  Pirmenybė turi būti teikiama kuo mažesniam viešumo ribojimui, t. y. tik saugotinos informacijos neviešumo užtikrinimui.
 12. Aukštesnės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą, kurioje žemesnės instancijos teismas buvo paskyręs uždarą teismo posėdį ir (ar) pripažinęs visą ar dalį bylos medžiagos nevieša, nėra saistomas  šio sprendimo ir gali parinkti kitą posėdžio viešumo ir (ar) bylos medžiagos viešumo apimtį ir būdą. Teismas, pripažindamas tam tikrą medžiagą nevieša ar skirdamas uždarą posėdį, sprendžia procesinio pobūdžio klausimą, teismo pasisakymas procesiniu klausimu neturi res judicata (galutinis teismo sprendimas) galios.
 13. Nagrinėjamoje byloje perkančioji organizacija 2016 m. spalio 6 d. pateikė pirmosios instancijos teismui papildomus dokumentus, kuriais siekė įrodyti, kad pirkimą laimėjusios tiekėjos UAB ,,StrongPoint“ siūlomo kasos aparato įranga atitinka techninės specifikacijos reikalavimą turėti USB ir COM jungtis. Kartu perkančioji organizacija pateikė prašymą pateikiamus dokumentus laikyti nevieša bylos medžiaga. Konkrečių argumentų, pagrindžiančių būtinumą įslaptinti prašomą informaciją, perkančioji organizacija nepateikė.                           
 14. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. spalio 6 d. nutartimi prašymą patenkino ir pateiktus dokumentus pripažino nevieša bylos medžiaga. Teismas nenurodė argumentų, kokiu pagrindu perkančiosios organizacijos pateiktą informaciją pripažįsta nevieša, t. y. kokius teisėtus ir kokių asmenų interesus jos atskleidimas gali pažeisti. Tokia teismo nutartis negali būti laikoma tinkamai motyvuota. Apeliacinės instancijos teismas šio trūkumo neištaisė, tik klaidingai nurodė, kad tokia nutartis negali būti peržiūrėta apeliacine tvarka, ir nepateikė tinkamų argumentų dokumentų įslaptinimo poreikiui pagrįsti.
 15. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad netinkamas klausimo dėl bylos medžiagos pripažinimo nevieša sprendimas galėjo nulemti ir neteisingą UAB ,,SrongPoint“ pasiūlymo atitikties techninės specifikacijos reikalavimams vertinimą. Konstatuoti proceso teisės pažeidimai būtų pagrindas šią bylos dalį grąžinti nagrinėti iš naujo. Nagrinėjamu atveju susiklosčius toliau aptariamoms aplinkybėms, toks procesinis sprendimas nepriimamas.

 

Dėl procesinės bylos baigties

 

 1. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) duomenų matyti, kad viešąjį pirkimą laimėjusios tiekėjos UAB ,,StrongPoint“ pasiūlymo kaina – 39 930 Eur, neteisėtai atmesto ieškovės pasiūlymo kaina – 23 150,69 Eur. Kadangi viešasis pirkimas vyko pagal mažiausios kainos kriterijų, nurodytos aplinkybės suteikia pagrindą atsakovės VĮ Regitra 2016 m. rugpjūčio 1 d. sprendimą viešojo pirkimo konkurso laimėtoja pripažinti UAB ,,StrongPoint“ pripažinti neteisėtu. 
 2. CVP IS duomenimis, viešasis pirkimas yra pasibaigęs 2016 m. lapkričio 8 d. atsakovei sudarius sutartį su UAB ,,StrongPoint, numatoma sutarties vertė – 48 000 Eur. Susidėjus tokioms aplinkybėms, grįžimas į pirkimo procedūras negalimas, todėl teismas turi spręsti dėl neteisėtos viešojo pirkimo sutarties padarinių (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gruodžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-577-415/2016, 40 punktas).
 3. Kasacinio teismo teisėjų kolegija daro išvadą, kad byloje nustatytos aplinkybės ir jų vertinimas suponuoja prielaidas atsakovės ir UAB ,,StrongPoint viešojo pirkimo sutartį pripažinti neteisėta ab initio (nuo sudarymo momento). Pagal nuosekliai suformuotą kasacinio teismo praktiką teismas, nustatęs, kad sandoris prieštarauja imperatyviosioms teisės normoms, turi ex officio (pagal pareigas) pripažinti sandorį niekiniu ir negaliojančiu bei taikyti atitinkamus teisinius padarinius, neatsižvelgdamas į bylos dalyvių reikalavimus (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. sausio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-62-415/2016, 25 punktas).
 4. Pagal VPĮ 952 straipsnio 2 dalį teismas gali nepripažinti viešojo pirkimo sutarties negaliojančia ir taikyti alternatyvias sankcijas, nors pirkimo sutartis buvo sudaryta neteisėtai, jeigu dėl viešojo intereso, įskaitant su pirkimo sutartimi nesusijusius ekonominius interesus, dėl kurių pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia turėtų neproporcingų padarinių, būtina išsaugoti šios sutarties padarinius. Skirdamas šio straipsnio 4 dalyje įvardytas alternatyvias sankcijas, teismas turi atsižvelgti į visus reikšmingus aspektus, įskaitant pažeidimo rimtumą, perkančiosios organizacijos elgesį (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. vasario 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-7-23-248/2017, 81 punktas).
 5. Įvertinusi faktines bylos aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad perkančiajai organizacijai skirtina alternatyvi sankcija – 5 proc. sutarties vertės piniginė bauda. Sutarties vertė lygi 48 000 Eur, skirtinos baudos dydis – 2400 Eur. Dėl to skundžiami procesiniai sprendimai panaikinami ir priimamas naujas sprendimas ieškinį iš dalies tenkinti.
 6. Atsižvelgdama į tokią ginčo dėl viešojo pirkimo konkurso teisėtumo baigtį  ir vadovaudamasi civilinio proceso ekonomiškumo ir koncentruotumo principais, teisėjų kolegija sprendžia negrąžinti iš naujo nagrinėti bylos dalies dėl konfidencialia pripažintos bylos medžiagos ir UAB ,,StrongPoint“ pasiūlymo atitikties pirkimo sąlygoms (nutarties 38 punktas). Dėl šios priežasties detaliau nenagrinėjami, kaip nelemiantys bylos baigties, kasacinio skundo argumentai, kuriais ginčijamos teismų išvados dėl UAB ,,StrongPoint“ pasiūlymo atitikties techninės specifikacijos reikalavimams.
 7. Pagal nuosekliai suformuotą kasacinio teismo praktiką ieškinio reikalavimas dėl tiekėjo pretenzijos atmetimo nėra savarankiškas reikalavimas ir dėl to nepatenka į bylos nagrinėjimo dalyką; viešųjų pirkimų ginčuose teismui pripažinus ieškovo pagrindinio reikalavimo pagrįstumą ir tenkinus ieškinį ar jo dalį, perkančiosios organizacijos sprendimai, kuriais tiekėjo pretenzija buvo atmesta, netenka teisinės reikšmės ir teismui nereikia dėl jų atskirai spręsti; dėl to bylos dalis dėl perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti tiekėjo pretenziją ar jos neišnagrinėti nutrauktina (CPK 293 straipsnio 1 punktas) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gegužės 18 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-241-690/2017 ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką (nutarties 69 punktas).
 8. Taikant pirmiau nurodytoje kasacinio teismo praktikoje suformuluotas teisės aiškinimo taisykles, nagrinėjamoje byloje ieškovės reikalavimai panaikinti atsakovės sprendimą atmesti jos pretenziją nenagrinėtini, o ši bylos dalis nutrauktina.

 

Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

 

 1. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš antrosios šalies priteisiamos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 1, 2 dalys); kasacinis teismas, pakeitęs teismo procesinį sprendimą ar priėmęs naują sprendimą, atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą (CPK 93 straipsnio 4 dalis).
 2. Byloje esantys dokumentai patvirtina, kad ieškovė UAB „Raso“ patyrė 651 Eur išlaidų žyminiam mokesčiui sumokėti ir 2645,64 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, iš viso – 3296,64 Eur ir jų atlyginimą prašo priteisti lygiomis dalimis iš atsakovės ir trečiojo asmens.
 3. Kasacinio teismo viešųjų pirkimų ginčų praktikoje ne kartą spręsta, jog kai tiekėjas (ieškovas) savo interesus gina prieš du procesinius varžovus – perkančiąją organizaciją ir kitą tiekėją (dalyvį), nustačius šių šalių argumentų nepagrįstumą ir elgesį procese, yra teisinga procesą laimėjusios šalies patirtas išlaidas lygiomis dalimis atlyginti iš pralaimėjusiųjų ginčą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-60-378/2015; 2017 m. vasario 13 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-26-916/2017, 48 punktą). Dėl to ieškovės prašymas priteisti jai bylinėjimosi išlaidų atlyginimą lygiomis dalimis iš atsakovės ir trečiojo asmens tenkintinas, priteisiant iš jų ieškovei po 1648,32 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

 

n u t a r i a :

 

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. sausio 5 d. nutartį ir Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 26 d. sprendimą panaikinti.

Priimti naują sprendimą ieškinį tenkinti iš dalies.

Skirti atsakovei VĮ Regitra (j. a. k. 110078991) 2400 (dviejų tūkstančių keturių šimtų) Eur baudą, mokėtiną į Valstybinės mokesčių inspekcijos (j. a. k. 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą.

Nutraukti bylos dalį dėl ieškinio reikalavimų panaikinti atsakovės VĮ Regitra sprendimus atmesti ieškovės pretenzijas.

Priteisti ieškovei UAB „Raso (j. a. k. 110018147) iš atsakovės VĮ Regitra (j. a. k. 110078991) ir trečiojo asmens UAB „StrongPoint“ (j. a. k. 110545669) po 1648,32 Eur (vieną tūkstantį šešis šimtus keturiasdešimt aštuonis Eur 32 ct) bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

 

Teisėjai              Birutė Janavičiūtė

 

              Sigita Rudėnaitė

 

              Gediminas Sagatys


Paminėta tekste:
 • CPK
 • 3K-3-502/2007
 • 3K-3-323/2009
 • 3K-3-436/2011
 • 3K-3-119/2011
 • 3K-3-272/2013
 • 3K-3-495/2013
 • 3K-7-6-706/2016
 • CPK 9 str. Teismo posėdžio viešumas
 • e3K-7-23-248/2017
 • CPK 293 str. Bylos nutraukimo pagrindai
 • e3K-3-241-690/2017
 • CPK 93 str. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas
 • 3K-3-60-378/2015
 • e3K-3-26-916/2017