Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2016-04-15][nuasmenintas sprendimas byloje][2A-524-163-2016].docx
Bylos nr.: 2A-524-163/2016
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Klaipėdos apygardos teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
DNSB "RUMPIŠKĖS" 141785769 atsakovas
BUAB Inesitas 242102540 Ieškovas
Butų ūkio valdos 300611261 trečiasis asmuo
Kategorijos:
2. CIVILINIAI TEISINIAI SANTYKIAI
2.5. Prievolių teisė
2.5.3. Reikalavimo perleidimas (cessio)
3. CIVILINIS PROCESAS
3.3. Teismų procesinių sprendimų kontrolės formos ir proceso atnaujinimas
3.3.1. Apeliacinis procesas:
3.3.1.21. Apeliacinės instancijos teismo sprendimas ir nutartis, sprendimo ir nutarties priėmimas bei paskelbimas

Pranešėja Alona Romanovienė              Civilinė byla Nr. 2A-524-163/2016

Teisėja Dalė Žukauskienė              (Proceso Nr. 2-06-3-09451-2012-5)

              Procesinio sprendimo kategorija


vytis2
              2.5.3.; 3.3.1.21. (S)

 

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMAS

 

S P R EN D I M A S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2016 m. balandžio 13 d.

Klaipėda

 

              Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alonos Romanovienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Albinos Pupeikienės, Alvydo Žerlausko, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus, UAB „Butų ūkio valdos“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 25 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės BUAB ,,Inesitas“ ieškinį atsakovei DNSB ,,Rumpiškės“ dėl skolos priteisimo ir trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais UAB ,,Butų ūkio valdos“ ieškinį atsakovei DNSB ,,Rumpiškės“ dėl skolos priteisimo,

 

              n  u  s  t  a  t  ė :

 

pagal kreditorės BUAB ,,Inesitas“ pareiškimą skolininkei DNSB ,,Rumpiškės“ Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-08-10 priėmė teismo įsakymą dėl 111 743,24 Lt skolos, 838,00 Lt žyminio mokesčio išieškojimo iš skolininkės (c. b. Nr. L2-11856-642/2012). Gavęs skolininkės DNSB ,,Rumpiškės“ prieštaravimus, civilinėje byloje pagal ieškovės BUAB ,,Inesitas“ ieškinį atsakovei DNSB ,,Rumpiškės“ dėl skolos priteisimo, Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-04-03 nutartimi patvirtino šalių sudarytą taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukė (c. b. Nr. 2-165-642/2013) (b. l. 47, t. 2). Klaipėdos apygardos teismo 2015-02-26 nutartimi procesas civilinėje byloje atnaujintas. Teisme nagrinėjama civilinė byla pagal trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais UAB ,,Butų ūkio valdos“ prašymą atnaujinus civilinės bylos nagrinėjimą po apeliacinės instancijos teismo procesinio sprendimo pagal UAB „Inesitas ieškinį dėl skolos priteisimo, kuriuo trečiasis asmuo prašo iš atsakovės DNSB ,,Rumpiškės“ priteisti 30 77,06 Eur skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog tarp UAB ,,Inesitas“ ir UAB ,,Butų ūkio valdos“  2010-03-29 buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis, pagal kurią DNSB ,,Rumpiškės“ kreditorė UAB ,,Inesitas“ perleido UAB ,,Butų ūkio valdos“ reikalavimo teises į DNSB ,,Rumpiškės“ skolą (10 624,49 Lt) UAB ,,Inesitas“. Atsakovė DNSB ,,Rumpiškės“ skolos ieškovei UAB ,,Butų ūkio valdos“ nesumokėjo, todėl civilinėje byloje Nr. 2-165-642/2013 negalėjo būti sudaryta taikos sutartis. BUAB ,,Inesitas“, DNSB ,,Rumpiškės“ neturėjo nei teisinio, nei faktinio pagrindo sudaryti taikos sutarties joje nustatytomis sąlygomis, nes UAB ,,Inesitas“ buvo perleidusi reikalavimo teises į DNSB ,,Rumpiškės“ skolą UAB ,,Butų ūkio valdos“. Taikos sutarties sudarymo momentu DNSB ,,Rumpiškės“ žinojo, jog reikalavimo teisė yra perleista UAB ,,Butų ūkio valdos“, nes pagal ieškinį jau buvo iškelta civilinė byla dėl skolos priteisimo iš DNSB ,,Rumpiškės“ UAB ,,Butų ūkio valdos“ naudai, DNSB ,,Rumpiškės“ buvo įteikti procesiniai dokumentai. 2010-03-29 reikalavimo perleidimo sutartis yra galiojanti. Tiek BUAB ,,Inesitas“, tiek DNSB ,,Rumpiškės, žinodamos apie UAB ,,Butų ūkio valdos“ reikalavimą DNSB ,,Rumpiškės, neturėjo nei faktinio, nei teisinio pagrindo sudaryti taikos sutarties civilinėje byloje Nr. 2-165-642/2013. Teismo posėdžio metu UAB ,,Butų ūkio valdos“ atstovas ieškinį palaikė. Paaiškino, jog teismų procesiniais sprendimais reikalavimo perleidimo sutartis buvo pripažinta. Nurodė, jog kol vyko teisminiai ginčai, UAB ,,Inesitas“ ir DNSB ,,Rumpiškės“ ,,už nugaros“ sudarė taikos sutartį, apie bylą turėjo pranešti UAB ,,Butų ūkio valdos“. Paaiškino, jog su UAB ,,Inesitas“ buvo sudarę rangos sutartį, darbus atliko iki galo. Pareikalavo sumokėti skolą ir su UAB ,,Inesitas“ sudarė reikalavimo perleidimo sutartį. Kai teismai paliko galioti reikalavimo perleidimo sutartį, kreipėsi dėl skolos priteisimo iš DNSB ,,Rumpiškės“, ir paskui UAB ,,Inesitas“ ir DNSB ,,Rumpiškės“ sudarė taikos sutartį UAB ,,Butų ūkio valdos“ nežinant. Apeliacinės instancijos teismas nustatė, jog trečiojo asmens teisės buvo pažeistos, jis turėjo dalyvauti sandoryje. Nori prisiteisti pagal reikalavimo perleidimo sutartį. Prašė ieškinį tenkinti.

Klaipėdos miesto apylinkės teismas ieškinį atmetė. Teismas nagrinėjo klausimą dėl skolininkės pareigos padengti įsiskolinimą naujajam kreditoriui, reikalavimo pagrįstumą įrodinėjant pradinio ir naujojo kreditoriaus sudaryta reikalavimo perleidimo sutartimi. Byloje nustatė, jog tarp UAB ,,Inesitas“ ir UAB ,,Butų ūkio valdos“ 2010-03-29 buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis. Nors byloje nėra duomenų, patvirtinančių apie tinkamą skolininko informavimą, tačiau iš civilinėje byloje Nr. 2-1692-563/2011 esančio atsakovės DNSB ,,Rumpiškės“ rašto (atsakymo į pranešimą dėl reikalavimo perleidimo sutarties) turinio matyti, jog atsakovė apie reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo aplinkybę žinojo (c. b. Nr. 2-1692-563/2011). Tačiau pažymėtina, jog skolininkas turi teisę reikšti naujojo kreditoriaus reikalavimams visus atsikirtimus, kuriuos jis turėjo teisę reikšti pradiniam kreditoriui tuo metu, kai gavo pranešimą apie reikalavimo perleidimą (LRCK 6.107 str. 1 d.). Bylos duomenimis nustatyta, jog atsakovė niekada nepripažino UAB ,,Butų ūkio valdos“ reikalavimo, civilinės bylos Nr. 2-1962-563/2011 nagrinėjimo metu nurodė, jog UAB ,,Inesitas“ pagal 2008-11-25 rangos sutartį reikalavimo teisės neturėjo, nes ne visi rangos sutartimi sulygti darbai buvo atlikti (c. b. Nr. 2-1962-563/2011).  Taip pat pirmosios intonacijos teismas bylos duomenų nustatė, jog 2010-03-29 reikalavimo perleidimo sutartį, sudarytą tarp UAB ,,Inesitas“ ir UAB ,,Butų ūkio valdos“, actio Pauliana pagrindu ginčijo BUAB ,,Inesitas“ bankroto administratorė, BUAB ,,Inesitas“ ieškinys atsakovėms UAB ,,Butų ūkio valdos“, DNSB ,,Rumpiškės“ dėl reikalavimo perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia Klaipėdos apygardos teismo 2011-11-22 sprendimu atmestas. Lietuvos apeliacinio teismo 2012-12-28 nutartimi Klaipėdos apygardos teismo sprendimas nepakeistas. Tačiau pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad vien ta aplinkybė, jog reikalavimo perleidimo sutartis nepripažinta negaliojančia teismo procesiniais sprendimais, neįrodo UAB ,,Butų ūkio valdos“ turtinio reikalavimo pagrįstumo, reikalavimo perleidimo sutartis per se, nesant kitų duomenų, neįrodo atsakovės pareigos padengti skolą, kildinamą iš reikalavimo perleidimo sutartyje nurodytos prievolės. Teismas nustatė, kad UAB ,,Butų ūkio valdos“ ieškinio reikalavimą įrodinėja reikalavimo perleidimo sutartimi. Iš reikalavimo perleidimo sutarties turinio teismas nustatė, jog 2010-03-29 reikalavimo perleidimo sutartimi UAB ,,Inesitas“ (kreditorius) UAB ,,Butų ūkio valdos“ (naujasis kreditorius) perleido kreditoriaus reikalavimą į 10 624,49 Lt skolą pagal sutartį, sudarytą tarp kreditoriaus ir DNSB ,,Rumpiškės“, Nr. 08/11/26 (reikalavimo perleidimo sutarties I skirsnio 1 punktas).  Ši aplinkybė konstatuota ir Klaipėdos apygardos teismas 2011-11-22 sprendime. Tačiau pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad byloje nėra pateikta duomenų, patvirtinančių  DNSB ,,Rumpiškės“ įsiskolinimo pagal sutartį Nr. 08/11/26 buvimo faktą, teismui nėra pateikta pagrindinė sutartis, iš kurios savo reikalavimą kildino UAB ,,Inesitas“ ir kurios pagrindu reikalavimo teisė į skolininkę buvo perleista UAB ,,Butų ūkio valdos.

UAB „Butų ūkio valdos“ pateikė apeliacinį skundą, juo prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai. Apeliaciniu skundu nurodo, kad tarp UAB „Inesitas“ ir UAB „Butų ūkio valdos“ 2010-03-29 buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis, pagal kurią DNSB „Rumpiškės“ kreditorė UAB „Inesitas“ perleido UAB „Butų ūkio valdos“ reikalavimo teises į DNSB „Rumpiškės“ 3 077,69 Eur skolą UAB „Inesitas“. Reikalavimo perleidimo sutartyje nurodyta, kad skola perleista pagal sutartį Nr. 08/11/26. Šioje reikalavimo perleidimo sutartyje padarytas rašymo apsirikimas: vietoje 25 dienos nurodyta 26 diena. Reikalavimas buvo perleistas pagal 2008-11-25 Rangos darbų sutartį Nr. 1230, nes sudarant reikalavimo perleidimo sutartį, UAB „Inesitas“ perdavė UAB „Butų ūkio valdos“ dokumentų kopijas, patvirtinančias reikalavimo teisę ir DNSB „Rumpiškės“ įsiskolinimą: 2008-11-25 Rangos darbų sutarties Nr. 1230 kopiją, 2010-01-19 Atliktų darbų perdavimopriėmimo akto Nr. 10/01/19 kopiją, 2010-01-19 PVM sąskaitų faktūrų, serija INS Nr. 0157, serija INS Nr. 0158, kopijas. Pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad UAB „Inesitas“ ir DNSB „Rumpiškės“ sutartiniai rangos teisiniai santykiai siejo 2008-11-25 Rangos darbų sutarties Nr. 1230 pagrindu. Apeliantė nesutinka su teismo motyvu, kad pareiškėja nepateikė visų dokumentų, kadangi teismui buvo pateikta visi anksčiau minėti dokumentai, kuriuos UAB „Inesitas“ perdavė UAB „Butų ūkio valdos“. Taip pat DNSB „Rumpiškės“ apie reikalavimo perleidimo sutarties sudarymą žinojo, nes jai buvo išsiųstas UAB „Butų ūkio valdos“ 2010-04-08 raštas Nr. 16 su priedu. Atsakovė DNSB „Rumpiškės“ skolos UAB „Butų ūkio valdos“ nesumokėjo, todėl negalėjo būti sudaryta taikos sutartis civilinėje byloje. Nr. 2-165-642/2013. Pažymėtina ir tai, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2012-12-28 nutartimi pripažino, kad tarp BUAB „Inesitas“ ir UAB „Butų ūkio valdos“ 2010-12-28 sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis yra galiojanti. Įvertinus šias aplinkybes DNSB „Rumpiškės, sumokėjusi skolą pirminei kreditorei BUAB „Inesitas“, veikė savo rizika, kadangi skolos sumokėjimas pirminei kreditorei neatleidžia atsakovės nuo pareigos sumokėti skolą naujajai kreditorei, UAB „Butų ūkio valdos“, pagal minėtą reikalavimo perleidimo sutartį.

Atsakovė DNSB „Rumpiškės pateikė atsiliepimą į pareiškėjos, pareiškiančios savarankiškus reikalavimus, apeliacinį skundą, juo prašo atmesti apeliantės apeliacinį skundą ir palikti pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą. Atsiliepimu visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais bei pažymi, kad DNSB „Rumpiškės“ su apeliante jokių sutartinių santykių neturėjo, todėl ir skolinga negali būti.

 

              Apeliacinis skundas tenkintinas.

 

Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas apeliaciniuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimą apeliacinės instancijos teismas tikrina ex officio, neatsižvelgdamas į apeliaciniame skunde nustatytas bylos nagrinėjimo ribas (CPK 329 str.). Absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

CPK 321 str. 1 d. nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus šio Kodekso 322 str. nurodytas išimtis. Apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jei bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas yra būtinas (CPK 322 str.). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje esančius rašytinius įrodymus, į bylos nagrinėjimo dalyką, šalių procesiniuose dokumentuose nurodytas aplinkybes bei argumentus, daro išvadą, jog nėra pagrindo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Skundžiamo teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimas gali būti pasiektas rašytinio proceso priemonėmis.

Byloje nagrinėjamas klausimas dėl sutartimi perleistos reikalavimo teisės į skolą ir skolininko pareigos padengti įsiskolinimą naujajam kreditoriui. Pagal kreditorės BUAB ,,Inesitas“ pareiškimą skolininkei DNSB ,,Rumpiškės“ Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-08-10 priėmė teismo įsakymą dėl 111 743,24 Lt skolos, 838,00 Lt žyminio mokesčio išieškojimo iš skolininkės (c. b. Nr. L2-11856-642/2012). Gavęs skolininkės DBSB ,,Rumpiškės“ prieštaravimus, išnagrinėjęs  ieškovės BUAB ,,Inesitas“ ieškinį atsakovei DNSB ,,Rumpiškės“ dėl skolos priteisimo, Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-04-03 nutartimi patvirtino šalių sudarytą taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukė (c. b. Nr. 2-165-642/2013). Klaipėdos apygardos teismo 2015-02-26 nutartimi procesas civilinėje byloje atnaujintas. Šioje byloje pagal suinteresuoto asmens su savarankiškais reikalavimais UAB ,,Butų ūkio valdos“ prašymą atnaujinęs civilinės bylos nagrinėjimą po apeliacinės instancijos teismo procesinio sprendimo, teismas nagrinėjo ieškinį dėl skolos priteisimo, kuriuo trečiasis asmuo prašo iš atsakovės DNSB ,,Rumpiškės“ priteisti 3 077,06 Eur skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Suinteresuotas asmuo nurodo, kad tarp UAB „Inesitas“ ir UAB „Butų ūkio valdos“ 2010-03-29 buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis, pagal kurią atsakovės kreditorė UAB „Inesitas“ perleido suinteresuotas asmeniui UAB „Butų ūkio valdos“ reikalavimo teises į atsakovės skolą (3 077,06 Eur) UAB „Inesitas. Atsakovė skolos suinteresuotam asmeniui UAB „Butų ūkio valdos“ nesumokėjo, todėl civilinėje byloje Nr. 2-165-642/2013 negalėjo būti sudaryta taikos sutartis tarp UAB „Inesitas“ ir DNSB „Rumpiškės“, kadangi buvo sudaryta skolos perleidimo sutartis. Be to, atsakovė DNSB „Rumpiškės“ žinojo, jog reikalavimo teisė yra perleista UAB „Butų ūkio valdos“, nes pagal ieškinį jau buvo iškelta civilinė byla dėl skolos priteisimo iš atsakovės DNSB „Rumpiškės“ UAB „Butų ūkio valdos“ naudai, atsakovei buvo įteikti procesiniai dokumentai. Pirmosios instancijos teismas atmėtė suinteresuoto asmens ieškinį dėl skolos priteisimo iš atsakovės. Suinteresuotas asmuo pateikė apeliacinį skundą.  

Apeliantė apeliaciniu skundu nurodo, kad tarp UAB „Inesitas“ ir UAB „Butų ūkio valdos“ 2010-03-29 buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis, pagal kurią DNSB „Rumpiškės“ kreditorė UAB „Inesitas“ perleido UAB „Butų ūkio valdos“ reikalavimo teises į DNSB „Rumpiškės“ 3 077,69 Eur skolą UAB „Inesitas“. Reikalavimo perleidimo sutartyje nurodyta, kad skola perleista pagal sutartį Nr. 08/11/26. Šioje reikalavimo perleidimo sutartyje padarytas rašymo apsirikimas: vietoje 25 dienos nurodyta 26 diena. Reikalavimas buvo perleistas pagal 2008-11-25 Rangos darbų sutartį Nr. 1230, nes sudarant reikalavimo perleidimo sutartį, UAB „Inesitas“ perdavė UAB „Butų ūkio valdos“ dokumentų kopijas, patvirtinančias reikalavimo teisę ir DNSB „Rumpiškės“ įsiskolinimą: 2008-11-25 Rangos darbų sutarties Nr. 1230 kopiją, 2010-01-19 Atliktų darbų perdavimopriėmimo akto Nr. 10/01/19 kopiją, 2010-01-19 PVM sąskaitų faktūrų, serija INS Nr. 0157, serija INS Nr. 0158, kopijas. Taip pat DNSB „Rumpiškės“ apie reikalavimo perleidimo sutarties sudarymą žinojo, nes jai buvo išsiųstas UAB „Butų ūkio valdos“ 2010-04-08 raštas Nr. 16 su priedu. Atsakovė DNSB „Rumpiškės“ skolos UAB „Butų ūkio valdos“ nesumokėjo, todėl negalėjo būti sudaryta taikos sutartis civilinėje byloje Nr. 2-165-642/2013. Pažymėtina ir tai, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2012-12-28 nutartimi pripažino, kad tarp BUAB „Inesitas“ ir UAB „Butų ūkio valdos“ 2010-12-28 sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis yra galiojanti. Įvertinus šias aplinkybes DNSB „Rumpiškės, sumokėjusi skolą pirminei kreditorei BUAB „Inesitas“, veikė savo rizika, kadangi skolos sumokėjimas pirminei kreditorei neatleidžia atsakovės nuo pareigos sumokėti skolą naujajai kreditorei, UAB „Butų ūkio valdos“, pagal minėtą reikalavimo perleidimo sutartį.

Reikalavimo perleidimas (cesija) (CK 6.101 str.) yra vienas iš asmenų pasikeitimo būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius, o pati prievolė išlieka nepakitusi. Šis esminis cesijos požymis atskleidžiamas reikalavimo perleidimo instituto normose: CK 6.101 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad reikalavimo teisės perleidimas neturi pažeisti skolininko teisių ir labiau suvaržyti jo prievolės, CK 6.107 straipsnio 1 dalyje – kad skolininkas turi teisę reikšti naujojo kreditoriaus reikalavimams visus atsikirtimus, kuriuos jis turėjo teisę reikšti pradiniam kreditoriui tuo metu, kai gavo pranešimą apie reikalavimo perleidimą, pagal CK 6.101 straipsnio 2 dalį reikalavimo įgijėjui (naujajam kreditoriui) pereina ne tik pagrindinė prievolė, bet ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos bei kitos papildomos teisės. Pagal cesijos sutartį pradinis kreditorius, perdavęs savo reikalavimo teisę naujajam kreditoriui, nustoja būti prievolės šalis, o vietoj jo atsiranda naujasis kreditorius. Naujasis kreditorius yra saistomas pradinio kreditoriaus ir skolininko sutarties sąlygų. Naujasis kreditorius negali įgyti daugiau teisių, nei jų turėjo pradinis kreditorius, pradinis ir naujasis kreditorius negali keisti prievolės įvykdymo sąlygų. Spręsdamas ginčus dėl cesijos pagrindu perleistos prievolės, teismas turi vertinti: 1) prievolę, iš kurios atsirado teisė, esanti reikalavimo perleidimo dalyku; 2) sandorį, kurio pagrindu pradinis kreditorius perduoda naujajam kreditoriui reikalavimo teisę reikalavimo perleidimo forma (perleidimo pagrindą); 3) reikalavimo perleidimo (cesijos) sandorį, kuriuo perleidžiama reikalavimo teisė (atsisakoma reikalavimo teisės) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. kovo 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141-684/2015).

Nagrinėjamu atveju iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad prievolė, tapusi reikalavimo perleidimo dalyku, yra UAB „Inesitas“ skola UAB „Butų ūkio valdos“, atsiradusi iš rangos teisinių santykių pagal 2007-10-04 sutartį dėl Plungės pašto pastato remonto (Klaipėdos miesto apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-1692-563/2011). Siekdama padengti šią skolą UAB „Inesitas“ (skolininkas) bei UAB „Butų ūkio valdos“ (kreditorius) 2010-03-29 sudarė reikalavimo perleidimo sutartį, kuria kreditoriui buvo perleista 10 624,49 Lt reikalavimo teisė į DNSB „Rumpiškės“, kuri priklausė UAB „Inesitas pagal 2008-11-25 Rangos darbų sutartį Nr. 1230 (08/11/26) (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 28 d. nutartis civ. b. Nr. 2A-1484/2012). Šioje Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje  nustatyta ir tai, kad reikalavimo perleidimo sutartis pripažintina pagrįsta ir galiojančia, taigi nėra pagrindo kvestionuoti prievolės, iš kurios atsirado teisė sudaryti reikalavimo perleidimo sutartį.

Analizuojant sandorį, kurio pagrindu pradinis kreditorius perduoda naujajam kreditoriui reikalavimo teisę reikalavimo perleidimo forma (perleidimo pagrindą), iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad Reikalavimo perleidimo sutartis buvo sudaryta 2008-11-25 Rangos darbų sutarties Nr. 1230 pagrindu. Taigi iš reikalavimo perleidimo sutarties turinio matyti, jog 2010-03-29 reikalavimo perleidimo sutartimi UAB ,,Inesitas“ (kreditorius) UAB ,,Butų ūkio valdos“ (naujasis kreditorius) perleido kreditoriaus reikalavimą į 3 077,06 Eur skolą pagal sutartį, sudarytą tarp kreditoriaus ir DNSB ,,Rumpiškės“, Nr. 08/11/26, t. y. 2008-11-25 Rangos sutarties pagrindu (reikalavimo perleidimo sutarties I skirsnio 1 punktas). Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad byloje nėra pateikta duomenų, patvirtinančių DNSB ,,Rumpiškės“ įsiskolinimo pagal sutartį Nr. 08/11/26 buvimo faktą, teismui nėra pateikta pagrindinė sutartis, iš kurios savo reikalavimą kildino UAB ,,Inesitas“ ir kurios pagrindu reikalavimo teisė į skolininkę buvo perleista UAB ,,Butų ūkio valdos. Tačiau su tokia pirmosios instancijos teismo pozicija sutikti negalima. Apeliantė nurodo, kad Reikalavimo perleidimo sutartyje yra padarytas rašymo apsirikimas nurodant pagrindinės rangos sutarties numerį vietoje 25 dienos, nurodyta 26 diena (Nr. 08/11/26). Remiantis byloje pateiktų dokumentų visuma, sutiktina su tokia apeliantės išreikšta pozicija, kadangi apeliantė pateikė tiek 2008-11-25 Rangos darbų sutarties Nr. 1230 kopiją, tiek 2010-01-19 Atliktų darbų perdavimo–priėmimo akto Nr. 10/01/19 kopiją, 2010-01-19 PVM sąskaitas faktūras, serija INS Nr. 0157, serija INS Nr. 0158. Taigi iš pateiktų rašytinių įrodymų darytina išvada, kad labiau tikėtina, kad sudarant Reikalavimo perleidimo sutartį, nurodant Pagrindinės sutarties numerį, yra padarytas rašymo apsirikimas.

Dėl reikalavimo perleidimo (cesijos) sandorio, kuriuo perleidžiama reikalavimo teisė, teisėjų kolegija, remdamasi byloje pateiktais rašytiniais įrodymais, sutinka su pirmosios instancijos teismo nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, kad tarp UAB „Inesitas“ ir UAB „Butų ūkio valdos“ 2010-03-29 buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis, pagal kurią DNSB „Rumpiškės“ kreditorė UAB „Inesitas“ perleido UAB „Butų ūkio valdos“ reikalavimo teises į DNSB „Rumpiškės3 077,69 Eur skolą UAB „Inesitas“, o Reikalavimo perleidimo sutartyje nurodyta, kad skola perleista pagal sutartį Nr. 08/11/26. Tačiau teisėjų kolegija nesutikdama su pirmosios instancijos teismo išvada, kad byloje nėra pateikta įrodymų apie 08/11/26 Pagrindinės sutarties buvimą, dėl anksčiau išdėstytų priežasčių daro išvadą, kad 2010-03-29 reikalavimo perleidimo sutartis tarp UAB „Inesitas“ ir UAB „Buto ūkio valdos“ yra pagrįsta ir teisėta.

Teisėjų kolegija, analizuodama reikalavimo teisės perleidimo įtaką atsakovės skoliniams įsipareigojimams, taip pat siekia įvertinti ir atsakovės elgesį sudarant taikos sutartį su UAB „Inesitas“. Pažymėtina, kad CK 6.109 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, arba nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją ar kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą. Taigi prievolės dalyviams esminę reikšmę turi pranešimas apie reikalavimo perleidimo faktą, nes nuo pranešimo momento pradinio ir naujojo kreditoriaus sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis pradeda veikti skolininko atžvilgiu ir nuo šio momento reikalavimo perleidimo faktą naujasis kreditorius gali panaudoti prieš skolininką. Įstatyme išsamiai nenustatyti specialūs pranešimo skolininkui apie reikalavimo teisės perleidimą būdai, išskyrus CK 6.109 straipsnio 5 dalyje nurodytą būdą, kad tinkamu pranešimu laikomas reikalavimo perleidimo sutarties pateikimas skolininkui. Dėl to šią spragą yra užpildęs kasacinis teismas, aiškindamas CK 6.109 straipsnio 1 dalį ir formuodamas šiuo klausimu vienodą teismų praktiką. CK 6.109 straipsnio 1 dalies formuluotė, kad pranešimu laikomas reikalavimo perleidimo fakto įrodymo pateikimas skolininkui, reiškia, kad bet kuris pranešimas, nesvarbu, kokios formos ir kurio kreditoriaus (pradinio ar naujojo) pateikiamas, tačiau informuojantis skolininką apie cesiją, CK 6.109 straipsnio 1 dalies prasme yra įrodymas apie reikalavimo perleidimo faktą. Dėl to skolininkui apie reikalavimo perleidimą, kai jam sudaryti skolininko sutikimo nereikia, gali būti pranešta bet kokia forma ir bet kokiu būdu, svarbu, kad pranešime būtų informacija apie pradinio kreditoriaus turimą ar būsimą reikalavimą ir jo perleidimą įvardytam naujajam kreditoriui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. kovo 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141-684/2015).

Nagrinėjamu atveju byloje yra pateikti duomenys, kad UAB „Butų ūkio valdos“ 2010-04-08 atsakovei nusiuntė raštą Nr. 16, juo suinteresuotas asmuo reikalavo padengti susidariusią skolą. Pirmosios instancijos teismas taip pat nustatė, kad iš civilinėje byloje Nr. 2-1692-563/2011 esančio atsakovės DNSB ,,Rumpiškės“ rašto (atsakymo į pranešimą dėl reikalavimo perleidimo sutarties) turinio matyti, jog atsakovė apie reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo aplinkybę žinojo (c. b. Nr. 2-1692-563/2011). Tačiau pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis LR CK 6.107 straipsnio 1 dalimi, padarė išvadą, kad atsakovė niekada nepripažino UAB ,,Butų ūkio valdos“ reikalavimo civilinės bylos Nr. 2-1962-563/2011 nagrinėjimo metu, ir nurodė, jog UAB ,,Inesitas“ pagal 2008-11-25 rangos sutartį reikalavimo teisės neturėjo, nes ne visi rangos sutartimi sulygti darbai buvo atlikti. Tačiau apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad atsakovė neigdama savo įsipareigojimą mokėti skolą UAB „Butų ūkio valdos“ negali remtis vien deklaratyviais pasisakymais apie įsiskolinimo UAB „Butų ūkio valdos“ nebuvimą pagal reikalavimo perleidimo sutartį tarp UAB „Inesitas“ ir UAB „Būtų ūkio valdos“, vadovaudamasi LR CK 6.107 straipsnio 1 dalimi. LR CPK 178 straipsnis numato pareigą šalims, kurios grindžia savo atsikirtimus, nurodyti tai pagrindžiančias aplinkybes. Nagrinėjamu atveju iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovė DNSB „Rumpiškės“ žinojo apie 2010-03-29 reikalavimo perleidimo sutartį, tai pripažino ir pirmosios instancijos teismas, tačiau tiek UAB „Inesitas“, tiek DNSB „Rumpiškės, žinodamos apie Reikalavimo perleidimo sutartį, vis vien sudarė taikos sutartį, 2013-04-03 patvirtintą Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi, ir atsakovė DNSB „Rumpiškės“ 2013-04-22 pervedė 14 032,24 Lt skolos UAB „Inesitas“ naudai. Atlikdama šiuos veiksmus atsakovė veikė savo rizika, kadangi skolos sumokėjimas pirminei kreditorei (BUAB „Inesitas“) neatleidžia DNSB „Rumpiškės“ nuo pareigos sumokėti skolą naujajai kreditorei UAB „Butų ūkio valdos“ pagal anksčiau nurodytą Reikalavimo perleidimo sutartį. Taigi teisėjų kolegija daro išvadą, kad UAB „Inesitas“ ir DNSB „Rumpiškės“ sudarė taikos sutartį 2013-04-03, žinodamos apie 2010-03-29 reikalavimo perleidimo sutarties egzistavimą, todėl vadovaujantis LR CK 6.123 straipsnio 1 dalimi, negalima teigti, kad atsakovė tinkamai įvykdė skolinę prievolę UAB „Butų ūkio valdos“ naudai, sumokėdama skolą UAB „Inesitas, vykdydama 2013-04-03 taikos sutartį. Taigi įvertinusi tai, kas išdėstyta anksčiau, teisėjų kolegija konstatuoja, kad 2010-03-29 reikalavimo perleidimo sutartis yra vykdytina, apie ją žinojo abi 2013-04-03 taikos sutarties šalys, todėl atsakovė, kaip skolininkė, 2010-03-29 reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu yra skolinga naujajai kreditorei UAB „Butų ūkio valdos“, todėl iš atsakovės priteistina trečiojo asmens naudai 3 077,06 Eur skolos, 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. 

Vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta anksčiau, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino byloje susiklosčiusias aplinkybes ir pateiktus rašytinius įrodymus, todėl priėmė nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą dalyje dėl trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais. Taigi yra pagrindas naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria atmestas trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais ieškinys, apeliantės nurodytu apeliacinio skundo argumentų pagrindu ir klausimą toje dalyje išspręsti iš esmės – tenkinti trečiojo asmens UAB Butų ūkio valdos“ ieškinį visiškai.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

LR CPK 93 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.  Įvertinęs aplinkybę, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra naikintinas, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad yra pagrindas spręsti klausimą dėl trečiojo asmens patirtų išlaidų - dėl sumokėto žyminio mokesčio pateikiant apeliacinį skundą.

Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovė sumokėjo 69 Eur žyminį mokestį. Atsižvelgus į tai, kad ieškovės apeliacinis skundas tenkintinas, darytina išvada, kad yra pagrindas priteisti trečiojo asmens turėtas bylinėjimosi išlaidas, t. y. 69 Eur žyminio mokesčio, iš atsakovės.

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331 straipsniais, teisėjų kolegija

 

              n  u  t  a  r  i  a :

 

              panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 25 d. sprendimą iš dalies ir toje sprendimo dalyje klausimą išspręsti iš esmės.

              Sprendimo dalį, kuria atmestas trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais ieškinys, panaikinti ir šioje dalyje priimti naują sprendimą - priteisti trečiajam asmeniui su savarankiškais reikalavimais UAB „Butų ūkio valdos“, j. a. k. (duomenys neskelbtini), 3 077,06 Eur skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo iš atsakovės DNSB „Rumpiškės“, j. a. k. (duomenys neskelbtini).

              Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

              Priteisti trečiajam asmeniui UAB „Butų ūkio valdos“, j. a. k. (duomenys neskelbtini), 69 Eur žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą, iš atsakovės DNSB „Rumpiškės“, j. a. k. (duomenys neskelbtini).

 

 

 

Kolegijos pirmininkė              Alona Romanovienė

 

Kolegijos teisėjai              Albina Pupeikienė

 

              Alvydas Žerlauskas

 


Paminėta tekste:
 • 2-165-642/2013
 • 2-1692-563/2011
 • CPK 320 str. Bylos nagrinėjimo ribos
 • CPK 329 str. Sprendimo panaikinimas pažeidus arba neteisingai pritaikius procesinės teisės normas
 • CPK 321 str. Bylos nagrinėjimas rašytinio proceso tvarka
 • CPK 322 str. Apelianto teisė prašyti rašytinio proceso
 • CK
 • CK6 6.101 str. Kreditoriaus teisė perleisti reikalavimą
 • CK6 6.107 str. Skolininko atsikirtimai naujojo kreditoriaus reikalavimams
 • 3K-3-141-684/2015
 • 2A-1484/2012
 • CK6 6.109 str. Pranešimas apie reikalavimo perleidimą
 • CPK 178 str. Įrodinėjimo pareiga
 • CK6 6.123 str. Prievolės pabaiga įvykdymu
 • CPK 93 str. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas