Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: nuasmeninta nutartis byloje [2S-362-253-2011].doc
Bylos nr.: 2S-362-253/2011
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Klaipėdos apygardos teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
"Minestas" 142095319 Kreditorius
DNSB "Rumpiškės " 141785769 Skolininkas
"Inesitas" 242102540 suinteresuotas asmuo
Kategorijos:
2. SU PRIEVOLŲ TEISE SUSIJUSIOS BYLOS
2.1. Bylos, kylančios iš sutartinių teisinių santykių
2.1.7. Bylos dėl rangos
2.1.7.2. dėl statybos rangos
2. CIVILINIAI TEISINIAI SANTYKIAI
2.5. Prievolių teisė
2.5.1. Prievolės:
2.5.1.1. Prievolės samprata, jos šalys, objektas, turinys ir forma
2.5.1.2. Prievolių atsiradimas
2.5.1.3. Prievolių rūšys:
2.5.1.3.6. Piniginės prievolės
2.5.1.4. Prievolių vykdymas
2.5.1.5. Prievolės neįvykdymo teisiniai padariniai
2.5.8. Sutarčių teisė:
2.5.8.9. Sutarčių vykdymas
2.5.8.10. Sutarčių neįvykdymo teisiniai padariniai
2.5.18. Ranga:
2.5.18.3. Statybos ranga
3. CIVILINIS PROCESAS
3.1. Bendrosios nuostatos
3.1.18. Laikinosios apsaugos priemonės:
3.1.18.1. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas
3.3. Teismų procesinių sprendimų kontrolės formos ir proceso atnaujinimas
3.3.2. Atskirieji skundai:
3.3.2.4. Apeliacinės instancijos teismo nutartis dėl atskirojo skundo

Pranešėja R

Pranešėja Albina Pupeikienė                                                         Civilinė byla Nr. 2S-362-253/2011

Teisėjas Saulius Zajarskas                                       Procesinio sprendimo kategorijos

                                                                                                      110.1; 122.4. (S)

 

 

 

 

 

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

 

2011 m. sausio 12 d.

Klaipėda

 

Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Albina Pupeikienė, kolegijos teisėjos Danguolė Martinavičienė, Eugenija Morkūnienė, kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi skolininkės DNSB „Rumpiškės“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. liepos 29 d. nutarties civilinėje byloje pagal kreditorės UAB „Minestas“ pareiškimą skolininkei DNSB „Rumpiškės“, trečiasis asmuo UAB „Inesitas“, dėl skolos išieškojimo,

 

n u s t a t ė :

 

Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010-07-29 priėmė teismo įsakymą pagal kreditorės UAB „Minestas“ pareiškimą dėl 21 003,47 Lt skolos, 530,24 Lt delspinigių, 9,19 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2010-07-28 iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir 162 Lt bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininkės DNSB „Rumpiškės“.

Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010-07-29 nutartimi kreditorės reikalavimų įvykdymui užtikrinti taikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo skolininkei priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jo nesant, pinigines lėšas ar turtines teises, neviršijant 21 533,71 Lt sumos. Teismas konstatavo, kad skolininkas laiku ir tinkamai nevykdo piniginės prievolės, skolos suma yra nemaža, todėl nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo įsakymo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. 

Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010-10-19 nutartimi priėmė ieškovės UAB „Minestas“ ieškinį atsakovei DNSB „Rumpiškės“, trečiajam asmeniui UAB „Inesitas“, dėl skolos ir palūkanų priteisimo. Panaikino Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-07-29 įsakymą dėl skolos išieškojimo iš skolininkės DNSB „Rumpiškės“.

Skolininkė DNSB „Rumpiškės“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-07-29 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones nebuvo nurodytos aplinkybės, kurios yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Didelė ieškinio suma negali būti formaliu pagrindu taikant areštą turtui. Skolininkei buvo pateiktas kreditorės pareiškimas be priedų, todėl skolininkė ginčija nutartį ir teismo įsakymą. Nutartis dėl turto arešto daro žalą bendrijai, nes ji negali atsiskaityti su kreditoriais, išskyrus privalomuosius mokėjimus, stabdoma bendrijos ūkinė–finansinė veikla.

Atsiliepime į atskirąjį skundą kreditorė UAB „Minestas“ prašo teismo atmesti DNSB „Rumpiškės“ atskirąjį skundą. Skolininkei buvo pateikti visi kreditorės reikalavimą pagrindžiantys dokumentai.

Atskirasis skundas atmestinas.

Teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, remdamasis ekonomiškumo, proporcingumo ir kitais civilinio proceso principais (CPK 3 str. 1 d., 17 str., 144 str. 1 d., 145 str. 2 d.).

Skolininkė DNSB „Rumpiškės“ atskirajame skunde nurodo, kad prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones nebuvo nurodytos aplinkybės, kurios yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o didelė ieškinio suma negali būti formaliu pagrindu taikant areštą turtui. Teismų praktikoje yra suformuota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, nes didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio 2008-12-31 nutartis byloje Nr. 2-949/2008; 2008-10-02 nutartis byloje Nr. 2-715/2008 ir kt.). Nagrinėjamu atveju skolininkė DNSB „Rumpiškės“ neneigia, kad ginčas byloje kilęs dėl didelės pinigų sumos (21 533,71 Lt), todėl ši aplinkybė jau pati savaime leidžia spręsti apie teismo įsakymo/ieškinio neįvykdymo riziką ieškinio patenkinimo atveju.

Laikinosios apsaugos priemonės nagrinėjamoje byloje buvo taikytos vadovaujantis ekonomiškumo principu – pirmiausia areštuotas skolininkės nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, o tik jo nesant, piniginės lėšos ar turtinės teisės, todėl nėra pagrindo konstatuoti, kad taikius laikinąsias apsaugos priemones buvo sustabdyta bendrijos ūkinė–finansinė veikla. Be to, skolininkė nepateikia jokių šį atskirojo skundo teiginį pagrindžiančių įrodymų (CPK 178 str.).

Atskirajame skunde skolininkės nurodyta aplinkybė, jog jai nebuvo įteikti kreditorės pareiškimo priedai nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, todėl teisėjų kolegija dėl šio atskirojo skundo motyvo nepasisako.

Atskirajame skunde skolininkė nepaneigė savo nemokumo prezumpcijos (CPK 178 str.), todėl teismas turi pakankamą pagrindą manyti, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių gali kilti grėsmė kreditorės turtiniams interesams. Kiekviena šalis ar ginčijama teisė gali būti tinkamai apginta tik kai užtikrinama teismo procesinio dokumento įvykdymo galimybė. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad keisti ar naikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-07-29 nutartį, kuria taikyta laikinoji apsaugos priemonė – skolininkės turto areštas, atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo – ji paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

Pažymėtina, kad savo teises ir teisėtus interesus apeliantė gali ginti bet kurioje proceso stadijoje prašydama teismo pakeisti, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones arba taikyti galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimą, pateikdama alternatyvų reikalavimo įvykdymo užtikrinimą (sumokėdama reikalaujamą sumą į teismo specialiąją sąskaitą, pateikdama laidavimą, garantiją, įkeisdama turimą turtą), nurodydama konkretų turtą, kurio areštas nesukeltų jai neigiamų pasekmių (CPK 146, 147, 150 str.).

Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais,

 

n u t a r i a :

 

              Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. liepos 29 d.  nutartį palikti nepakeistą.

 

 

Kolegijos pirmininkė                                                                                     Albina Pupeikienė

 

Kolegijos teisėjos                                                                                           Danguolė Martinavičienė

 

                                                                                                                       Eugenija Morkūnienė