Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2021-09-15][nuasmeninta nutartis byloje][eCIK-962-2021].docx
Bylos nr.: eCIK-962/2021
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Lietuvos lankininkų federacija 191960388 atsakovas
Kauno sporto asociacija 301490599 Ieškovas
Kategorijos:

?

Nr. DOK-4925 (S)

Teisminio proceso Nr. 2-06-3-00606-2019-5 

 

img1 

 

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

 

NUTARTIS

 

2021 m. rugsėjo 15 d.

Vilnius

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus atrankos kolegija, susidedanti iš teisėjų Godos Ambrasaitės-Balynienės, Alės Bukavinienės ir Gražinos Davidonienės (kolegijos pirmininkė),

susipažinusi su 2021 m. rugsėjo 8 d. paduotu ieškovės Kauno sporto asociacijos kasaciniu skundu dėl Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2021 m. birželio 8 d. nutarties peržiūrėjimo, 

 

n u s t a t ė :

 

Skundžiama Vilniaus apygardos teismo 2021 m. birželio 8 d. nutartimi palikti nepakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2021 m. kovo 8 d. sprendimas ir 2021 m. balandžio 2 d. papildomas sprendimas, kuriais atmestas ieškinys dėl ieškovės dalykinės reputacijos gynimo, t. y. paskleistų žinių pripažinimo neatitinkančiomis tikrovės pripažinimo, ir dėl 4000 Eur neturtinės žalos atlyginimo, taip pat priteista iš ieškovės atsakovei Lietuvos lankininkų federacijai 7804,50 Eur ir trečiajam asmeniui G. M. 968 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. 

Kasaciniu skundu ieškovė prašo panaikinti teismų sprendimus ir nutartį, o ieškinį tenkinti. 

Kasaciniame skunde nurodoma, kad yra kasacinio skundo pagrindai remiantis CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punktu – materialiosios ar proceso teisės normų pažeidimas, turintis esminės reikšmės vienodam teisės aiškinimui ir taikymui, jeigu šis pažeidimas galėjo turėti įtakos neteisėto sprendimo (nutarties) priėmimui, taip pat remiantis CPK 346 straipsnio 2 dalies 2 punktu – skundžiamuose teismų sprendime ir nutartyje nukrypimas nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos. 

Atrankos kolegija pažymi, kad kasacinis teismas tikrina žemesnės instancijos teismų sprendimų (nutarčių) teisėtumą tik išimtinais atvejais, kai yra bent vienas iš CPK 346 straipsnio 2 dalyje nustatytų kasacijos pagrindų (CPK 346 straipsnio 1 dalis). Kasaciniame skunde nepakanka vien tik nurodyti kasacijos pagrindą – įvardyto kasacijos pagrindo buvimą būtina pagrįsti išsamiais teisiniais argumentais (CPK 347 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Be to, CPK 346 straipsnio 2 dalyje nurodyti kasacijos pagrindai patvirtina, jog kasacija leidžiama ne teisės klausimais apskritai, bet ypatingais teisės klausimais, siekiant, jog kasaciniame teisme būtų nagrinėjamos tik tokios bylos, kuriose keliamų teisės problemų išsprendimas būtų reikšmingas vienodam teisės aiškinimui. 

Kai kasacinis skundas paduodamas CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu, kasaciniame skunde būtina nurodyti buvus pažeistą materialinės ar proceso teisės normą, teisinius argumentus, patvirtinančius nurodytos (nurodytų) teisės normos (normų) pažeidimą bei argumentuotai pagrįsti, kad teisės pažeidimas, į kurį apeliuojama, yra toks svarbus, kad turi esminę reikšmę vienodam teisės aiškinimui ir taikymui, o taip pat, kad jis (teisės pažeidimas) galėjo turėti įtakos neteisėto sprendimo (nutarties) priėmimui.

Kai kasacinis skundas paduodamas CPK 346 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu, kasaciniame skunde būtina nurodyti konkrečią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, suformuotą bylose, kurių faktinės aplinkybės yra analogiškos ar iš esmės panašios į bylos, kurioje priimtas teismo sprendimas (nutartis) skundžiamas kasacine tvarka, bei argumentuotai pagrįsti, kad teismas skundžiamame procesiniame sprendime nukrypo nuo tokios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos. Tai daroma analizuojant apskųstuose teismų sprendimuose išdėstytus teisinius motyvus ir juos lyginant su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota teisės taikymo ir aiškinimo praktika.

Kasacinis skundas grindžiamas tokiais esminiais argumentais:

1. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai neįvertino ieškovės pateiktų įrodymų ir argumentų, suteikė nepagrįstą prioritetą atsakovės paaiškinimams ir prielaidoms, tokiu būdu pažeisdami teismo pareigą įvertinti kiekvieną įrodymą ir įrodymų visetą, bei išvadas dėl įrodinėjimo dalyko įrodytinumo logiškai pagrįsti byloje surinktais duomenimis (CPK 176 straipsnis). 

2. Teismai nevertino CK 2.24 straipsnio taikymui reikalingų sąlygų viseto ir nesilaikė šią teisės normą aiškinančios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bei Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikos. Spręsdami, ar atsakovės paskleista ieškovės garbę ir orumą žeidžianti informacija atitiko tikrovę, civilinę bylą nagrinėję teismai laikė pakankamu atsakovės paaiškinimą, kad išsakyta frazė atitiko faktinę ir loginę jos bei trečiojo asmens supratimo situaciją 2016 m. sausio 23 d. atsakovės visuotinio susirinkimo metu. Tokiu būdu pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai neatsižvelgė į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimą, pagal kurį siekiant išsiaiškinti, ar informacija atitinka tikrovę, privalu patikrinti, ar šią informaciją sudarantys faktai tikrovėje egzistavo, ar įvykiai klostėsi būtent taip kaip nurodoma, ar asmens poelgiai buvo įvertinti adekvačiai vykusiems faktams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-81/2013), kadangi šių aplinkybių netyrė ir nesiaiškino. 

3. Teismai ydingai taikė prejudicinių faktų institutą (CPK 279 straipsnio 4 dalis), kadangi prejudiciją taikė civilinei bylai, kuri buvo užbaigta pritaikius senatį ir neišnagrinėjus ieškinyje kelto reikalavimo. Teismas nustatytomis aplinkybėmis nepagrįstai laikė civilinėje byloje išklausytus liudytojų parodymus, kurie nesudarė bylos nagrinėjimo dalyko ir todėl yra negalimi laikyti teismo nustatytomis aplinkybėmis. 

Atrankos kolegija, susipažinusi su kasacinio skundo argumentais, teismų procesinių sprendimų motyvais ir jų pagrindu padarytomis išvadomis, kasacinio teismo praktika, sprendžia, kad kasacinio skundo argumentai nepatvirtina CPK 346 straipsnio 2 dalyje nustatytų kriterijų kasacijai. Kasaciniame skunde neužtenka vien tik nurodyti, kad teismas pažeidė teisės normas, šiuos teiginius būtina pagrįsti kasacijos pagrindą atskleidžiančiais teisiniais argumentais, o šiuo atveju kasacinio skundo argumentais nepagrindžiama, jog egzistuoja teisinis pagrindas peržiūrėti bylą kasacine tvarka. Kasacinio skundo argumentais apie nukrypimą nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės aiškinimo ir taikymo praktikos nepagrindžiamas nurodomos teisės aiškinimo ir taikymo praktikos ryšys su skundžiama teismo nutartimi bei nepagrindžiama, kad bylą išnagrinėję teismai nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės aiškinimo ir taikymo praktikos. 

Dėl nurodytų priežasčių konstatuotina, kad kasacinis skundas neatitinka CPK 346 straipsnio, 347 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimų, todėl jį atsisakytina priimti (CPK 350 straipsnio 2 dalies 3, 4 punktai).

Atsisakius priimti kasacinį skundą, grąžintinas už kasacinį skundą sumokėtas žyminis mokestis (CPK 350 straipsnio 4 dalis). 

Atrankos kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 350 straipsnio 2 dalies 3, 4 punktais ir 4 dalimi,

 

 

 n u t a r i a :

 

 

Kasacinį skundą atsisakyti priimti. 

Grąžinti Kauno sporto asociacijai (j. a. k. 301490599) 165 (vieną šimtą šešiasdešimt penkis) Eur už kasacinį skundą 2021 m. rugsėjo 7 d. sumokėtą žyminį mokestį AB SEB banke.

Ši nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

 

 

Teisėjos        Goda Ambrasaitė-Balynienė

 

 

        Alė Bukavinienė

        

 

        Gražina Davidonienė 

 


Paminėta tekste:
  • CPK 346 str. Įsiteisėjusių teismo sprendimų, nutarčių peržiūrėjimo kasacine tvarka pagrindai
  • CPK 347 str. Kasacinio skundo turinys
  • CPK 176 str. Įrodinėjimas
  • CK2 2.24 str. Asmens garbės ir orumo gynimas
  • 3K-3-81/2013
  • CPK 279 str. Sprendimo įsiteisėjimas
  • CPK
  • CPK 350 str. Kasacinio skundo priėmimo tvarka