Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: nuasmeninta nutartis byloje [3K-3-573-2012].doc
Bylos nr.: 3K-3-573/2012
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Lietuvos notarų rūmai 301538058 tretysis asmuo
Kategorijos:
9. KITOS BYLOS, NAGRINĖJAMOS YPATINGOSIOS TEISENOS TVARKA
9.9. Bylos dėl civilinės būklės aktų registravimo, įrašų atkūrimo, pakeitimo, papildymo, ištaisymo ir anuliavimo
2. CIVILINIAI TEISINIAI SANTYKIAI
2.4. Paveldėjimo teisė
2.4.1. Paveldėjimas
2.4.1.3. Paveldėjimas pagal įstatymą
2.4.1.4. Paveldėjimas pagal testamentą:
3. CIVILINIS PROCESAS
3.3. Teismų procesinių sprendimų kontrolės formos ir proceso atnaujinimas
3.3.1. Apeliacinis procesas:
3.3.1.9. Atsiliepimai į apeliacinį skundą
3.3.1.15. Apeliacinis bylos nagrinėjimas žodinio proceso tvarka
3.3.1.21. Apeliacinės instancijos teismo sprendimas ir nutartis, sprendimo ir nutarties priėmimas bei paskelbimas
4. ALTERNATYVŪS PRAČIŲ GINČŲ SPRENDIMO BŪDAI IR NOTARIATO TEISĖS KLAUSIMAI
4.4. Notariato teisės klausimai

Civilinė byla Nr. 3K-3-573/2012

Teisminio proceso Nr. 2-02-3-15915-2009-9

(S)

             

 

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

 

N U T A R T I S

 

 

2013 m. vasario 1 d.

Vilnius

 

 

              Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Dangutės Ambrasienės, Gražinos Davidonienės (pranešėja) ir Prano Žeimio (kolegijos pirmininkas),

              rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl rašymo apsirikimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 14 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje pagal ieškovės N. N. ieškinį atsakovui Vilniaus miesto 4-ajam notarų biurui, notarei A. A., tretieji asmenys – G. O. Š., K. N. (K. N.), J. J., Lietuvos notarų rūmai, ištaisymo.

 

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė :

 

Ieškovė N. N. pateikė prašymą ištaisyti rašymo apsirikimą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 14 d. nutartyje, kurios rezoliucinėje dalyje nurodyta: „Pripažinti, kad Vilniaus miesto 4-ojo notarų biuro notarės G. O. Š. 2005 m. birželio 8 d. N. N. išduotame paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijime (notarinio registro Nr. 1-5365) yra padaryta rašybos klaida ir, kad Vilniaus miesto 4-ojo notarų biuro notarės G. O. Š. 2005 m. birželio 8 d. N. N. yra išduotas paveldėjimo teisės liudijimas pagal testamentą (notarinio registro Nr. 1-5365)“. Ieškovė nurodo, kad byloje buvo sprendžiamas klausimas dėl rašybos klaidos ištaisymo paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijime, kurio notarinio registro Nr. 1-5367, o ne 1-5365, kaip nurodyta nutarties rezoliucinėje dalyje.

Nagrinėdama ieškovės prašymą teisėjų kolegija nustatė, kad rašant 2012 m. gruodžio 14 d. nutarties rezoliucinę dalį apsirikta – įrašytas ne ginčo dalyku buvusio 2005 m. birželio 8 d. išduoto paveldėjimo teisės liudijimo pagal įstatymą notarinio registro numeris (1-5367), tačiau jo pagrindu išduoto nuosavybės teisės liudijimo registracijos numeris (1-5365). Pagal CPK 276 straipsnio 2 dalį teismas gali savo iniciatyva ar dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu ištaisyti sprendime rašymo apsirikimus ar aiškias aritmetines klaidas, kurių ištaisymas nekeičia sprendimo esmės. Remdamasi šia nuostata, teisėjų kolegija daro išvadą, kad yra pagrindas ištaisyti paskelbtos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 14 d. nutarties rezoliucinėje dalyje padarytą rašymo apsirikimą. Dėl rašymo apsirikimo ištaisymo nutarties esmė nesikeičia. 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 276 straipsnio 2, 3 dalimis, 340 straipsnio 5 dalimi, 362 straipsnio 1 dalimi,

 

nutaria:

 

Ištaisyti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 14 d. nutarties rezoliucinėje dalyje apsirikus neteisingai įrašytą paveldėjimo teisės liudijimo notarinio registro numerį iš „Nr. 1-5365“, į „Nr. 1-5367.

Šią rašymo apsirikimą ištaisančią nutartį laikyti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 14 d. nutarties sudedamąja dalimi; jos kopijas išsiųsti šalims. 

Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

 

 

 

Teisėjai                                                                      Dangutė Ambrasienė

                                                                      Gražina Davidonienė

                                                                      Pranas Žeimys

 


Paminėta tekste:
  • CPK 276 str. Rašymo apsirikimų ir aiškių aritmetinių klaidų sprendime ištaisymas