Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: nuasmeninta nutartis byloje [2A-507-236-2015].docx
Bylos nr.: 2A-507-236/2015
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Lietuvos apeliacinis teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 188729923 atsakovas
"Corpus A" 125167563 Ieškovas
"Dussman Service" 111617783 trečiasis asmuo
"Vakarai" 140135341 trečiasis asmuo
"Akvija" 147685829 trečiasis asmuo
"BSS grupė" 302307442 trečiasis asmuo
"Vitaresta" 135227610 trečiasis asmuo
Kategorijos:
2. SU PRIEVOLŲ TEISE SUSIJUSIOS BYLOS
2.1. Bylos, kylančios iš sutartinių teisinių santykių
2.1.1. Bylos dėl pirkimo-pardavimo
2.1.1.3. dėl viešojo pirkimo-pardavimo
2. CIVILINIAI TEISINIAI SANTYKIAI
2.5. Prievolių teisė
2.5.11. Pirkimas-pardavimas:
2.5.11.4. Viešasis pirkimas-pardavimas
2.5.35. Viešas konkursas
3. CIVILINIS PROCESAS
3.3. Teismų procesinių sprendimų kontrolės formos ir proceso atnaujinimas
3.3.1. Apeliacinis procesas:
3.3.1.21. Apeliacinės instancijos teismo sprendimas ir nutartis, sprendimo ir nutarties priėmimas bei paskelbimas

Civilinė byla Nr. 2A-507-236/2015

Procesinio sprendimo kategorija 45.4.

(S)

 

LIETUVOS APELIACINIS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2015 m. kovo 31 d.

Vilnius

 

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kazio Kailiūno (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danutės Milašienės ir Alvydo Poškaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „CORPUS A“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 23 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-6141-467/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „CORPUS A“ ieškinį atsakovui Turto valdymo ir ūkio departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl perkančiosios organizacijos pripažinimo negaliojančiu, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „BSS grupė“, D. Petraitienės firmai „Akvija“, uždarajai akcinei bendrovei „Dussmann Service“, uždarajai akcinei bendrovei „Vitaresta“, uždarajai akcinei bendrovei „VAKARAI“.

 

Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą pagal apeliacinį skundą,

 

n u s t a t ė :

 

 1. Ginčo esmė

 

Ieškovas UAB „Corpus A“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Turto valdymo ir ūkio departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, prašydamas pripažinti atsakovo veiksmus, priimant 2014 m. rugsėjo 19 d. sprendimą atmesti UAB „Corpus A“ pasiūlymą, neteisėtais ir panaikinti atsakovo priimtą 2014 m. rugsėjo 19 d. sprendimą dėl pasiūlymo atmetimo, įpareigojant atsakovą priimti sprendimą, kad UAB „Corpus A“ pasiūlymas atitinka pirkimo sąlygų reikalavimus, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

Ieškovas procesiniuose dokumentuose nurodė, kad atsakovas Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014 m. liepos 3 d. paskelbė apie atliekamą valymo paslaugų pirkimą. Atsakovas, įvykus konkurso pradiniam etapui (pasiūlymų su technine informacija atplėšimo procedūrai), 2014 m. rugsėjo 10 d. raštu  Nr. 6S-417 kreipėsi į ieškovą ir nurodė, kad kartu su pasiūlymo technine informacija pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas - pasiūlymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštas Nr. 088914 neatitinka pirkimo sąlygų reikalavimų. Atsakovas taip pat pareikalavo pateikti banko garantiją ar laidavimo raštą, kaip numatyta pirkimo sąlygose. Ieškovas taip pat nurodė, kad kreipėsi į atsakovą, prašydamas nurodyti, ar atsakovui bus priimtina banko garantija, kurios išdavimo terminas bus vėlesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, tačiau jo galiojimas apims laikotarpį nuo pasiūlymų pateikimo momento iki jo galiojimo pabaigos. Atsakovas 2014 m. rugsėjo 11 d. raštu Nr. 6S-430 informavo ieškovą, kad tokia banko garantija nebus laikoma lygiaverte išduotai iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Ieškovas 2014 m. rugsėjo 16 d. pateikė atsakovui raštą dėl pasiūlymo užtikrinimo priimtinumo ir pateikė AB SEB banko garantiją. Atsakovas 2014 m. rugsėjo 19 d. raštu Nr. 6S-457 informavo ieškovą, kad atmetė ieškovo pasiūlymą, kadangi pateikta AB SEB banko garantija neatitiko pirkimo sąlygų reikalavimų. Ieškovas 2014 m. spalio 4 d. pateikė atsakovui pretenziją, kurią atsakovas 2014m. spalio 13 d. raštu Nr. 6S-S04 atmetė.

Ieškovas pažymėjo, kad atsakovas, atmesdamas UAB „Corpus A“ pasiūlymą, rėmėsi Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu dėl pasiūlymų vertinimo (prieinamo Viešųjų pirkimų tarnybos tinklalapyje www.vpt.lt ), kuris nurodo, kad dokumentas, kuriuo patikslinamas ar papildomas su pasiūlymu pateiktas pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas, gali būti išduotas ir suformuotas ir po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tačiau, jei tiekėjas kartu su pasiūlymu nepateikė pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento ir perkančioji organizacija kreipėsi į tiekėją su prašymu jį pateikti, tiekėjas gali pateikti tik tokį pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą, kuris išduotas ir įsigaliojęs iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Ieškovo nuomone, pasiūlymo galiojimo užtikrinimo tikslas - galimybė kompensuoti galimus viešojo pirkimo subjekto nuostolius, jei laimėjęs konkursą tiekėjas nepagrįstai atsisakytų sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį ir dėl to perkančioji organizacija patirtų nuostolių. Kitas svarbus aspektas - tokia galimybė turi būti užtikrinta nuo pat pasiūlymo pateikimo momento, o pats pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas turi atitikti pirkimo sąlygų reikalavimus.

Ieškovo vertinimu, pirkimo sąlygos nenumatė reikalavimų garantijos išdavimo datai, todėl, mano, jog atsakovo reikalavimas, tikslinant pasiūlymą pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą, kuris būtų išduotas ir įsigaliojęs iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, prieštarauja ne tik VPĮ 28 straipsnio 10 dalies esmei, bet ir pačios perkančiosios organizacijos patvirtintoms ir paskelbtoms pirkimo sąlygoms. Ieškovo teigimu, tiekėjams, ketinantiems dalyvauti ir dalyvaujantiems pirkime iki pasiūlymo pateikimo nebuvo žinoma, kad perkančioji organizacija ketina remtis rekomendacine Viešųjų pirkimų tarnybos išvada dėl pasiūlymo galiojimo užtikrinimo, todėl, ieškovo manymu, tai pažeidė teisėtų lūkesčių principą.

Ieškovo teigimu, AB SEB banko garantija, užtikrinanti UAB „Corpus A“ pasiūlymą, atitiko visus pirkimo sąlygose pasiūlymo galiojimo užtikrinimui keliamus reikalavimus, o pirkimo sąlygos nenumato jokių reikalavimų garantijos išdavimo datai. Ieškovas laiko nepagrįsta atsakovo poziciją, kad ieškovo pateikta banko garantija neatitiko pirkimo sąlygų reikalavimų, nes toks pirkimo sąlygų reikalavimų interpretavimas jau po pasiūlymų pateikimo vertintinas kaip savo pačios patvirtintų ir paskelbtų pirkimo sąlygų nesilaikymas. Ieškovo teigimu, AB SEB banko išduoto pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumento pateikimas turi būti vertinamas ne kaip tokio dokumento pateikimas apskritai, anksčiau neužtikrinus pasiūlymo galiojimo, bet kaip dokumento, patikslinančio pateiktą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, pateikimas. 

Ieškovo vertinimu, atsakovo argumentai, kad draudimo laidavimo rašto ir banko garantijos išdavimo ir taikymo sąlygos yra skirtingos, šioje byloje neturi teisinės reikšmės, kadangi tai neturi jokios įtakos atsakovo, kaip naudos gavėjo, galimybėms reikalauti patirtų nuostolių atlyginimo prievolių nevykdymo ar netinkamo vykdymo atveju. Ieškovo teigimu, jis neatsiduria palankesnėje situacijoje nei kiti konkurso dalyviai.

Ieškovas nurodo, kad pastarojo pasiūlymas pirkimui yra užtikrintas dviem dokumentais - draudimo bendrovės laidavimo raštu bei banko garantija, kuri, nors ir išduota vėlesne nei pasiūlymų pateikimo terminas, data, tačiau jos galiojimo laikotarpis apima laiką nuo pasiūlymo pateikimo momento. Ieškovo vertinimu, atsakovas klaidingai interpretuoja ieškovo veiksmus ir nepagrįstai laiko, kad ieškovo pasiūlymas jo pateikimo momentu nebuvo užtikrintas.

 

              Atsakovas Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atsiliepime į ieškinį bei kituose procesiniuose dokumentuose su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad pirkimo sąlygų 5.2 punkte nustatyta, kad pasiūlymo galiojimas privalo būti užtikrintas, pateikiant Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją arba laidavimo raštą, kuriuose nurodyta suma turi būti ne mažesnė kaip 60 000 litų.

Atsakovas nurodė, jog 2014 m. liepos 9 d. CVP IS priemonėmis gavo paklausimą, kuriuo konkurso dalyvis pasitikslino, ar pasiūlymas gali būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje veikiančios draudimo įmonės išduotu dokumentu. Atsakant į šį paklausimą, atsakovas informavo visus konkurso dalyvius, kad pasiūlymo galiojimas privalo būti užtikrintas, pateikiant Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją arba laidavimo raštą, kuriuose nurodyta suma turi būti ne mažesnė kaip 60 000 litų. Viešojo pirkimo komisija taip pat pažymėjo, jog Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės išduota garantija arba laidavimo raštas nebus laikomi lygiaverčiu pasiūlymo užtikrinimu. Atsakovas nurodė, kad ieškovas CVP IS priemonėmis su šia informacija susipažino 2014 m. liepos 15 d. 16.54 val. ir pastabų ar pretenzijų dėl šio reikalavimo nereiškė.

Atsakovo teigimu, pirkimo sąlygų paaiškinimai yra sudėtinė pirkimo dokumentų dalis ir jais privalo vadovautis tiek visi pirkimo dalyviai, tiek perkančioji organizacija. Ieškovas, žinodamas minėtą informaciją, sąmoningai pateikė dokumentą, neatitinkanti pirkimo sąlygų reikalavimų - BTA „Insurance Company“ draudimo bendrovės pasiūlymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą. Banko garantijos ir laidavimo draudimo rašto išdavimo sąlygos ir taikymo tvarka yra skirtinga, todėl konkurso dalyviai, kurie sąžiningai vadovaudamiesi pirkimo sąlygomis, išsiėmė ir pateikė perkančiajai organizacijai banko garantiją, atsidūrė prastesnėje padėtyje nei tie konkurso dalyviai, kurie išsiėmė ir pateikė draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą. Banko garantija ir draudimo bendrovės išduotas laidavimo draudimo raštas nėra tapatūs dokumentai nei forma, nei turiniu.

Atsakovo vertinimu, ieškovas suvokdamas, kad nepateikė pirkimo sąlygas atitinkančio pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento ir turėdamas galimybę pateikti tokį pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą, kuris išduotas ir įsigaliojęs jau po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, atsiduria žymiai palankesnėje padėtyje nei kiti konkurso dalyviai. Tokiu būdu sudaromos sąlygos pažeisti lygiateisiškumo principą.

Atsakovo teigimu, VPĮ 28 straipsnio 10 dalies tikslas yra suteikti tiekėjams galimybę išsitaisyti tik tokius pateiktų dokumentų formos ar kitokio pobūdžio netikslumus, jei šie netikslumai nekeičia pateiktų dokumentų esmės. Atsakovas laiko nepagrįstais ieškovo argumentus, jog pirkimo sąlygos nenumato reikalavimų garantijos išdavimo datai. Atsakovo teigimu, pirkimo sąlygų nuostatas reikia aiškinti sistemiškai: pirkimo sąlygų 6.1 punkte nurodyta, kad pasiūlymas turi būti pateiktas elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS iki 2014 m. rugpjūčio 14 d. 14 val. 00 min. Pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas yra sudėtinė pasiūlymo dalis, todėl reikalavimas pateikti pasiūlymą iki 2014 m. rugpjūčio 14 d. 14 val. 00 min. taikomas visiems dokumentams, sudarantiems pasiūlymą, t. y. net tik pačiam pasiūlymui, bet ir banko garantijai, ir kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantiems dokumentams. Tuo tarpu, ieškovas tikslino ne „BTA Insurance Company“ draudimo bendrovės sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo raštą, o pateikė visiškai naują kito subjekto sukurtą dokumentą, kuris su anksčiau pateiktu laidavimo draudimo raštu neturi nieko bendro. Atsakovo vertinimu, ieškovas konkurso prasme iš viso nepateikė pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumento.

 

Trečiasis asmuo D.Petraitienės firma „Akvija“ procesiniuose dokumentuose prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad ieškovo 2014 m. rugpjūčio 14 d. pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas neatitiko pirkimo sąlygų 5.2 punkte nurodyto reikalavimo, o ieškovo pateikta AB SEB banko garantija, išduota 2014 m. rugsėjo 15 d., pateikta tikslinant 2014 m. rugpjūčio 14 d. pateiktą laidavimo raštą, negali būti priimta kaip dokumentas, patikslinantis jau pateiktą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Ieškovas iki pasiūlymų pateikimo dienos, t.y. 2014 m. rugpjūčio 14 d. 14.00 val. tiekėjui kartu su pasiūlymu privalėjo pateikti ir pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą, o pirkimo sąlygų 9.6 punktas nurodo, kad tolesnėse pirkimo procedūrose gali dalyvauti tik tie pasiūlymai, kurie atitinka visus pirkimo dokumentų reikalavimus. Lygiateisiškumo principas nustato, kad perkančioji organizacija visiems pirkimo dalyviams privalo sudaryti lygias teises dalyvauti pirkime, šio principo laikymasis reikalauja užtikrinti efektyvią konkurenciją sudarant viešojo pirkimo sutartis.

Trečiojo asmens teigimu, pasiūlymų aiškinimo institutas, įtvirtintas VPĮ 39 straipsnio 1 dalyje, nesuteikia galimybės tiekėjui pateikti papildomus dokumentus po pasiūlymų pateikimo termino pasibaigimo, turinčius įtakos tam, jog pirkimo dokumentų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus.

 

Kiti tretieji asmenys procesinių dokumentų įstatymo nustatyta tvarka nepateikė.

 

 

 

 

II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

 

Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gruodžio 23 d. sprendimu nusprendė ieškovo UAB „Corpus A“ ieškinį atsakovui Turto valdymo ir ūkio departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl viešojo konkurso komisijos sprendimo pripažinimo negaliojančiu, tretieji asmenys UAB „BSS grupė“, D. Petraitienės firma „Akvija“, UAB „Dussmann Service“, UAB „Vitaresta“, UAB „Vakarai“ atmesti; sprendimui įsiteisėjus panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 3 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – viešojo pirkimo Nr. 153296 procedūrų sustabdymą.

Teismas atmetė kaip nepagrįstus ieškovo argumentus, jog pirkimo sąlygos nenumatė reikalavimų garantijos išdavimo datai ir atsakovo reikalavimas, tikslinant pasiūlymą, pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą, kuris būtų išduotas ir įsigaliojęs iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, prieštarauja ne tik VPĮ 28 straipsnio 10 dalies esmei, bet ir pačios perkančiosios organizacijos patvirtintoms ir paskelbtoms pirkimo sąlygoms; kad atsakovas nepagrįstai rėmėsi Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu dėl pasiūlymų vertinimo, kadangi VPĮ šiai tarnybai nepriskiria įstatymo aiškinimo funkcijų.

Teismas nurodė, jog Viešųjų pirkimų tarnyba yra kompetentinga institucija viešųjų pirkimų srityje teikti atitinkamus išaiškinimus, o perkančioji organizacija turi teisę atsižvelgti į šiuos išaiškinimus, priimdama atitinkamus sprendimus viešuosiuose pirkimuose (VPĮ 82 str. 1 d. 4 p.). Teismas nurodė, kad atsakovas, priimdamas sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą, atsižvelgė į Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimą, kuris paskelbtas viešai Viešųjų pirkimų tarnybos internetinėje svetainėje www.vpt.lt ir prieinamas visiems susipažinti, ko neneigia ir ieškovas. Atsižvelgdamas į tai, teismas konstatavo, jog atsakovas, vykdymas viešojo pirkimo procedūrą ir priimdamas atitinkamą sprendimą, atsižvelgęs į Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacinio pobūdžio išaiškinimą, įstatymo nepažeidė.

Teismo nustatė, jog ieškovas UAB „Corpus A“ tvirtino, kad atsakovas klaidingai interpretavo Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimo apimtį, kadangi ieškovas kartu su pasiūlymu pateikė draudimo bendrovės laidavimo liudijimą, kuris neatitiko tik vieno kriterijaus, t. y. nebuvo išduotas banko, todėl, ieškovo teigimu, AB SEB banko išduoto pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumento pateikimas turėtų būti vertinamas ne kaip tokio dokumento pateikimas apskritai, anksčiau neužtikrinus pasiūlymo galiojimo, o kaip dokumento, patikslinančio pateiktą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, pateikimas.

Teismas nurodė, kad VPĮ 28 straipsnio 10 dalies tikslas yra suteikti tiekėjams galimybę išsitaisyti tik tokius pateiktų dokumentų formos ar kitokio pobūdžio netikslumus, jei šie netikslumai nekeičia pateiktų dokumentų esmės. Teismo vertinimu, su tuo iš esmės susijęs yra Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimas, kuriuo rėmėsi atsakovas, atlikdamas veiksmus ir priimdamas ginčijamą sprendimą. Atsižvelgdamas į tai, teismas nurodė, kad nėra pagrindo teigti, kad atsakovas klaidingai interpretavo Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimo apimtį.

Teismas nustatė, jog ieškovas taip pat teigė, kad atsakovo reikalavimas, tikslinant pasiūlymą, pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą, kuris būtų išduotas ir įsigaliojęs iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, prieštaravo ne tik VPĮ 28 straipsnio 10 dalies esmei (galimybei pateikti šį dokumentą, jei jis nebuvo pateiktas kartu su pasiūlymu), tačiau ir pačios perkančiosios organizacijos patvirtintoms ir paskelbtoms sąlygoms (kadangi jose nėra reikalavimo garantijos išdavimo datai). Teismas sutiko su atsakovu, jog pirkimo sąlygų 5.2 punkte nustatyta, kad pasiūlymo galiojimas privalo būti užtikrintas, pateikiant Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją arba laidavimo raštą, kuriuose nurodyta suma turi būti ne mažesnė kaip 60 000 litų. Tuo tarpu, ieškovas UAB „Corpus A“ patikslino ne „BTA Insurance Company“ draudimo bendrovės sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo raštą, o pateikė visiškai naują kito subjekto - AB SEB banko sukurtą dokumentą, kuris su anksčiau pateiktu laidavimo draudimo raštu neturėjo nieko bendro, todėl atsakovas laikė, jog ieškovas konkurso prasme iš viso nepateikė pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumento.

Teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis, sprendė, jog visi pirkime dalyvavę tiekėjai, išskyrus ieškovą, pirkimo sąlygas suprato vienodai ir teisingai, todėl teismas konstatavo, kad atsakovo paruošti pirkimo dokumentai buvo aiškūs, tikslūs, parengti pagal VPĮ nuostatas. 

Teismas nurodė, kad pirkimo sąlygų paaiškinimai yra sudėtinė pirkimo dokumentų dalis (VPĮ 2 str. 21 p.), todėl jais privalo vadovautis tiek perkančioji organizacija, tiek visi pirkimo dalyviai. Teismas taip pat nurodė, kad pirkimo sąlygų nuostatas reikia aiškinti sistemiškai. Kadangi pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas yra sudėtinė pasiūlymo dalis, todėl reikalavimas pateikti pasiūlymą iki 2014 m. rugpjūčio 14 d. 14 val. 00 min. (pirkimo sąlygų 6.1 p.) taikomas visiems dokumentams, sudarantiems pasiūlymą, t. y. net tik pačiam pasiūlymui, bet ir banko garantijai, ir kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantiems dokumentams. Teismas nurodė, kad ieškovas, žinodamas aukščiau nurodytą reikalavimą, iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pateikė dokumentą, neatitinkantį pirkimo sąlygų reikalavimų, t. y. ne banko garantiją, o draudimo bendrovės pasiūlymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą, ką pripažino ir pats ieškovas.

Teismas neanalizavo šalių argumentų dėl banko garantijos ir laidavimo draudimo rašto išdavimo sąlygų, taikymo tvarkos, kompensavimo principų ir pan., kadangi sprendė, jog šie argumentai nėra susiję su ginčo dalyku.

Teismas nurodė, kad Viešųjų pirkimų įstatyme nenustatyta, kokie pasiūlymų galiojimo užtikrinimo dokumentai (banko garantijos, laidavimo draudimo raštai) – sąlyginiai ar besąlyginiai – laikytini tinkamais, todėl darė išvada, jog tai sprendžia pati perkančioji organizacija, parengdama konkretaus viešojo pirkimo dokumentus ir pagal juos vertindama tiekėjų pasiūlymus. Už tiekėjų pasiūlymų atitikties norimam rezultatui vertinimą, už viešojo pirkimo komisijos sprendimus, kilus ginčui, yra atsakinga perkančioji organizacija (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1673/2013).

Teismas nurodė, kad ieškovas UAB „Corpus A“ kartu su pasiūlymu pateikė „BTA Insurance Company“ draudimo bendrovės sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo raštą, kuris neatitiko pirkimo sąlygų 5.2 punkto reikalavimų, t. y. nebuvo pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas. Dėl to teismas laikė nepagrįstais ieškovo argumentus, jog  draudimo raštas neatitiko tik vieno kriterijaus – sąlygos būti išduotam banko, nes, teismo teigimu, pirkimo sąlygų 5.2 punktas reikalavo pateikti Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją arba laidavimo raštą, o atsakant į paklausimą, atsakovas 2014 m. liepos 15 d. raštu Nr. 6S-248 išaiškino, kad Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės išduota garantija arba laidavimo raštas nebus laikomi lygiaverčiu pasiūlymo užtikrinimu.

Teismas, sistemiškai aiškindamas pirkimo sąlygų nuostatas, nurodė, kad pasiūlymas turėjo būti pateiktas elektroninėmis priemonėmis naudojant CVP IS iki 2014 m. rugpjūčio 14 d. 14 val. 00 min. (pirkimo sąlygų 6.1 p.), pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas yra sudėtinė pasiūlymo dalis, todėl teismas sprendė, jog reikalavimas pateikti pasiūlymą iki 2014 m. rugpjūčio 14 d. 14 val. 00 min. buvo taikomas banko garantijai bei kitiems su pasiūlymu teikiamiems dokumentams. Teismas sprendė, jog ieškovas tikslino ne „BTA Insurance Company“ draudimo bendrovės sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo raštą, o pateikė visiškai naują kito subjekto sukurtą dokumentą, kuris su anksčiau pateiktu laidavimo draudimo raštu neturėjo nieko bendro. Atsižvelgdamas į tai, teismas darė išvadą, jog atsakovas pagrįstai įvertino, kad ieškovas UAB „Corpus A“ konkurso prasme iš viso nepateikė pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumento, nes naujo kitos įstaigos išduoto dokumento pateikimo negalima buvo laikyti ankstesnio dokumento tikslinimu.

Teismas pažymėjo, kad ieškovas iš esmės pripažino, kad reikalaujamos užtikrinimo priemonės iki pasiūlymo pateikimo momento nebuvo išėmęs ir pateikęs (laidavimo draudimo raštas neatitiko vieno kriterijaus – nebuvo išduotas banko), t.y. jo pasiūlymas de facto nebuvo užtikrintas pagal pirkimo dokumentų reikalavimus iki pasiūlymo pateikimo datos, todėl teismas sprendė, jog nepateikto dokumento tikslinimas apskritai yra neįmanomas.

Teismas nurodė, kad pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, ieškovo pateikta AB SEB banko 2014 m. rugsėjo 15 d. išduota garantija negalėjo būti pripažinta tinkama (VPĮ 39 str. 1 d.), kadangi tai pažeistų tiekėjų lygiateisiškumo ir skaidrumo principus (VPĮ 3 str.).

Teismas, atsižvelgdamas į aukščiau nurodytus motyvų, sprendė, kad nustatytų visų bylos faktinių aplinkybių visetas leido daryti išvadą, kad perkančioji organizacija, nepažeisdama tiekėjų lygiateisiškumo ir teisėtų lūkesčių principų bei viešojo intereso, atsižvelgdama į konkurso sąlygas, teisės aktus bei Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimus, pagrįstai bei teisėtai atmetė ieškovo UAB „Corpus A“ pasiūlymą.

Teismas, atmesdamas ieškovo UAB „Corpus A“ ieškinį, nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 3 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės (viešojo pirkimo Nr. 153296 procedūrų sustabdymas) galioja iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, o sprendimui įsiteisėjus - panaikinamos (CPK 150 str. 2 d.).

 

III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

 

Ieškovas UAB „Corpus A“ 2015 m. sausio 8 d. paduotu apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 23 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

1) Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime, nurodydamas kad tikslinant pasiūlymą ieškovo pateikta banko garantija pagrįstai pripažinta neatitinkančia pirkimo sąlygų reikalavimų, neįvardija, kuriai pirkimo sąlygų nuostatai prieštarauja pateikta AB SEB banko garantija. Apelianto teigimu, AB SEB banko garantija atitinka visas sąlygas, numatytas pirkimo sąlygose;

2) Apelianto teigimu, VPĮ 28 straipsnio 10 dalies norma suformuota remiantis VPĮ 32 straipsnio 5 dalies taikymo analogija. Dėl to apeliantas daro išvadą, jog pateikto pasiūlymo (užtikrinančio dokumento) tikslinimas, skirtingai nei teismas nurodo skundžiamame sprendime, nereiškia konkretaus dokumento tikslinimo, o reiškia tiekėjo atitikimo reikalavimui (būti užtikrinus teikiamą pasiūlymą) tikslinimą;

3) Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė VPĮ 28 str. 10 d. nuostatas bei nepagrįstai pripažino ieškovo pateiktą banko garantiją neatitinkančia pirkimo sąlygų reikalavimų, kadangi teismas neįvertino fakto, kad AB SEB banko garantija nekeičia pateikto dokumento esmės, kadangi pasiūlymo užtikrinančio dokumento esmė - pirkimo sąlygose nustatytomis sąlygomis garantuoti perkančiosios organizacijos teisę į nuostolių atlyginimą, užtikrin prievolių nevykdymo ar netinkamo vykdymo atveju.

 

Atsiliepimu į ieškovo UAB „Corpus A“ apeliacinį skundą atsakovas Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos prašo ieškovo UAB „Corpus A“ apeliacinį skundą atmesti kaip neteisėtą ir nepagrįstą, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.

 

Ieškovas 2015 m. sausio 8 d. paduotu prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pirkimo procedūras iki sprendimo priėmimo.

Vilniaus apygardos teismas 2015 m. sausio 9 d. nutartimi nutarė ieškovo UAB „Corpus A“ 2015 sausio 8 d. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo palikti nenagrinėtu.

 

IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

 

Ieškovo UAB „Corpus A“ apeliacinis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 23 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

 

Dėl bylos nagrinėjimo ribų

 

Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Corpus A“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 23 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-6141-467/2014 sprendžia, kad pagrindų, nurodytų CPK 329 ir 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti naikinamas apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

 

Dėl faktinių bylos aplinkybių

 

Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovas Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014 m. liepos 3 d. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis paskelbė apie atvirą konkursą valymo paslaugų pirkimui (b. l. 26-34). Valymo paslaugų pirkimo sąlygose (b. l. 35-53) nustatyti reikalavimai pasiūlymų galiojimo užtikrinimui – pasiūlymo galiojimas privalo būti užtikrintas, pateikiant Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją arba laidavimo raštą, kuriuose nurodyta suma turi būti ne mažesnė nei 60 000 Lt (sąlygų 5.2 punktas). CVP IS priemonėmis 2014 m. liepos 9 d. buvo gautas paklausimas, kuriuo konkurso dalyvis pasitikslino, ar pasiūlymas gali būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje veikiančios draudimo įmonės išduotu dokumentu. Atsakant į šį paklausimą, atsakovas 2014 m. liepos 15 d. raštu Nr. 6S-248 informavo visus konkurso dalyvius, kad pasiūlymo galiojimas privalo būti užtikrintas, pateikiant Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją arba laidavimo raštą, kuriuose nurodyta suma turi būti ne mažesnė kaip 60 000 Lt, taip pat pažymėta, kad Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės išduota garantija arba laidavimo raštas nebus laikomi lygiaverčiu pasiūlymo užtikrinimu (b. l. 118). Ieškovas UAB „Corpus A“ CVP IS priemonėmis pateikė pasiūlymą (b. l. 122-124). Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui ieškovas pateikė „BTA Insurance Company“ laidavimo draudimo raštą SĮLD Nr. 088914 prie draudimo liudijimo (poliso) serija SĮLD Nr. 088914, 2014.08.11 (b. l. 71, 72). Atsakovas nustatė, kad, vadovaujantis konkurso sąlygų 9.2.3 punktu, dalyvis (ieškovas) pateikė netikslius ir neišsamius pasiūlymo duomenis, todėl 2014 m. rugsėjo 10 d. raštu Nr. 6S-417 nurodė ieškovui, kad jo (ieškovo) pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas - laidavimo draudimo raštas Nr. 088914 neatitinka pirkimo sąlygų reikalavimų ir nustatė ieškovui papildomą terminą pateikti Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją arba laidavimo raštą, kuris būtų išduotas iki 2014 m. rugpjūčio 14 d. 14.00 val. (b. l. 70). Taip pat atsakovas, atsakydamas į ieškovo paklausimą dėl konkurso sąlygų patikslinimo (b. l. 104), 2014 m. rugsėjo 11 d. raštu Nr. 6S-430 informavo dalyvius, kad banko garantija, išduota vėlesne nei 2014 m. rugpjūčio 14 d. 14.00 val. data, nebus laikoma lygiaverčiu dokumentu išduotu iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos (b. l. 73). Ieškovas 2014 m. rugsėjo 16 d. pateikė atsakovui raštą dėl pasiūlymo užtikrinimo bei kartu su juo pateikė AB SEB banko pasiūlymo garantinį raštą, išduotą 2014 m. rugsėjo 15 d. (b. l. 74-75, 76). Atsakovas 2014 m. rugsėjo 19 d. raštu Nr. 6S-457 informavo ieškovą, kad atmeta jo pasiūlymą, kadangi pateikta AB SEB banko garantija neatitinka pirkimo sąlygų reikalavimų (b. l. 77-78). Ieškovas 2014 m. spalio 4 d. pateikė atsakovui pretenziją, kuria reikalavo panaikinti sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą, pripažinti ieškovo pasiūlymą, atitinkančiu pirkimo sąlygų reikalavimus, vykdyti pasiūlymo vertinimo ir laimėtojo išrinkimo procedūras (b. l. 79-81). Atsakovas 2014 m. spalio 7 d. raštu Nr. 6S-491 informavo konkurso dalyvius, kad perkančioji organizacija sustabdė pirkimo procedūras iki bus išnagrinėta pretenzija (b. l. 114). Atsakovas 2014 m. spalio 13 d. raštu Nr. 6S-S04 ieškovo pretenziją atmetė (b. l. 82-84).

 

              Dėl pirkimo sąlygų 5.2 punkto reikalavimų

 

Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, jog atsakovas pirkimo sąlygų 5.2 punkte nustatė: „pasiūlymo galiojimas privalo būti užtikrintas, pateikiant Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją arba laidavimo raštą, kuriuose nurodyta suma turi būti ne mažesnė kaip 60 000 litų.

Apeliantas UAB „Corpus A“, nesutikdamas su skundžiamu sprendimu, apeliaciniame skunde teigia, jog pateikto pasiūlymo (užtikrinančio dokumento) tikslinimas, skirtingai nei pirmosios instancijos teismas nurodo skundžiamame sprendime, nereiškia konkretaus dokumento tikslinimo, o reiškia tiekėjo atitikimo reikalavimui (būti užtikrinus teikiamą pasiūlymą) tikslinimą. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje pateiktus dokumentus ir nustatytas aplinkybes, sprendžia, kad apelianto nurodyti argumentai nėra pagrindas panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą.

VPĮ 28 straipsnio 10 dalyje nustatyta, jeigu tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius pirkimo dokumentuose nurodytus kartu su pasiūlymu teikiamus dokumentus: tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ar jų nepateikė, perkančioji organizacija privalo prašyti tiekėjo patikslinti, papildyti arba pateikti šiuos dokumentus per jos nustatytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos nuo prašymo išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos dienos.

Kaip minėta nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, jog apeliantas kartu su pasiūlymu pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikė „BTA Insurance Company“ laidavimo draudimo raštą SĮLD Nr. 088914 prie draudimo liudijimo (poliso) serija SĮLD Nr. 088914, 2014.08.11. Atsakovas nustatė ieškovui papildomą terminą pateikti Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją arba laidavimo raštą, kuris būtų išduotas iki 2014 m. rugpjūčio 14 d. 14.00 val., taip pat informavo, kad banko garantija, išduota vėlesne nei 2014 m. rugpjūčio 14 d. 14.00 val. data, nebus laikoma lygiaverčiu dokumentu išduotu iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, tačiau ieškovas tik 2014 m. rugsėjo 16 d. pateikė atsakovui raštą dėl pasiūlymo užtikrinimo bei kartu su juo pateikė AB SEB banko pasiūlymo garantinį raštą, išduotą 2014 m. rugsėjo 15 d. Atsižvelgdama į tai teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog apeliantas konkurso prasme iš viso nepateikė pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumento. Teisėjų kolegijos vertinimu apeliantas patikslino ne „BTA Insurance Company“ draudimo bendrovės sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo raštą, o pateikė visiškai naują kito subjekto - AB SEB banko sukurtą dokumentą, kuris nėra susijęs su anksčiau pateiktu laidavimo draudimo raštu.

Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nevertina AB SEB banko garantijos atitikimo pirkimo sąlygoms, kadangi ji išduota vėlesne nei 2014 m. rugpjūčio 14 d. 14.00 val. data ir yra laikytina su apelianto pateiktu „BTA Insurance Company“ draudimo bendrovės sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo raštu nesusijusiu dokumentu.

Teisėjų kolegija pažymi, jog apeliaciniame skunde apeliantas nepagrįstai teigia, jog VPĮ 28 straipsnio 10 dalies norma suformuota remiantis VPĮ 32 straipsnio 5 dalies taikymo analogija. Apelianto teigimu, pateikto pasiūlymo (užtikrinančio dokumento) tikslinimas nereiškia konkretaus dokumento tikslinimo, o reiškia tiekėjo atitikimo reikalavimui (būti užtikrinus teikiamą pasiūlymą) tikslinimą.

Pagal VPĮ 32 straipsnio 5 dalį, jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo nepažeisdama viešųjų pirkimų principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą.

Teisėjų kolegija pažymi, jog nagrinėjamu atveju taikant kvalifikacijos dokumentų tikslinimo institutą (VPĮ 32 str. 5 d.), taip ir kitus reikalavimus įrodančių dokumentų tikslinimo metu svarbu apibrėžti ribą, iki kurios tiekėjai turi būti įgis tam tikras teises ir pareigas. Kvalifikacijos vertinimo metu ta riba laikytina pasiūlymo pateikimo terminas, iki kada tiekėjas objektyviai turi būti įgijęs tam tikrą kvalifikaciją. Dokumentai gali būti pateikiami ar išduoti vėliau, tačiau kvalifikacija turi būti įgyta iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Tikslinant kitus reikalavimus (VPĮ 28 str. 10 d.) įrodančius dokumentus, atskaitos riba - iki kada dokumentai turi būti suformuoti, taip pat laikytina pasiūlymo pateikimo data, t. y. šiuo atveju pasiūlymas pagal pirkimo dokumentų reikalavimus turi būti užtikrintas iki pasiūlymo pateikimo datos. Priešingu atveju bus užkirstas kelias lygiateisiškumo principo įgyvendinimui, kadangi visi konkurso dalyviai privalo būti vertinami vienodai. Priešingai nei teigia, apeliantas AB SEB banko garantija keičia pateikto dokumento esmę, kadangi neatitinka konkurso sąlygų reikalavimų. Bylos duomenys patvirtina, jog apeliantas reikalaujamos užtikrinimo priemonės iki pasiūlymo pateikimo momento nebuvo išėmęs, dėl to teisėjų kolegija daro išvadą, jog apelianto pasiūlymas nebuvo užtikrintas pagal pirkimo dokumentų reikalavimus iki pasiūlymo pateikimo datos.

Teisėjų kolegija pažymi, kad pirkimo sąlygų 5.2 punkto reikalavimai dėl pasiūlymo galiojimo užtikrinimo buvo perkančiosios organizacijos papildomai išaiškinti 2014 m. liepos 15 d. raštu Nr. 6S-248 visiems pirkimo dalyviams, tačiau ieškovas UAB „Corpus A“, kuriam kaip užsiimančiam verslu asmeniui taikytini didesni atidumo reikalavimai, suprasdamas ir turėdamas suprasti pirkimo sąlygų 5.2 punkto reikalavimus, pateikė su pasiūlymu nurodytų reikalavimų neatitinkantį pasiūlymo galiojimo užtikrinimą.

 

Dėl kitų apeliacinio  skundo ir atsiliepimo į jį  argumentų

 

Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011).

Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo bei atsiliepimo į jį argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako.

 

Dėl apeliacinio skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo

 

Vadovaudamasi nurodytomis aplinkybėmis ir motyvais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškovo UAB „Corpus A“ ieškinį atsakovui Turto valdymo ir ūkio departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl perkančiosios organizacijos sprendimo pripažinimo negaliojančiu, tinkamai ir teisingai įvertino byloje pateiktus įrodymus, nepažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso taisyklių ir tinkamai jas taikė, visapusiškai ir objektyviai išaiškino ir teisingai nustatė bylos aplinkybes, atskleidė bylos esmę, teisingai aiškino ir taikė viešuosius pirkimus reglamentuojančias teisės normas, principus ir priėmė teisėtą, pagrįstą sprendimą (CPK 263 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis).

Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 23 d. sprendimas paliktinas nepakeistu.

 

Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

 

Ieškovas UAB „Corpus A“ 2015 m. sausio 8 d. paduotame apeliaciniame skunde bei 2015 m. sausio 8 d. paduotame papildomame prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti konkurso procedūras iki teismo sprendimo priėmimo.

Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad nurodyti ieškovo UAB „Corpus A“ prašymai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išspręsti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 9 d. nutartimi ir papildomai negali būti sprendžiami.

 

Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

 

n u t a r i a :

 

Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.

 

 

Teisėjai

Kazys Kailiūnas

 

Danutė Milašienė

 

Alvydas Poškus

             

 

 


Paminėta tekste:
 • 2-6141-467/2014
 • 2A-1673/2013
 • CPK 150 str. Laikinųjų apsaugos priemonių galiojimas ir panaikinimas
 • CPK 320 str. Bylos nagrinėjimo ribos
 • CPK
 • CPK 329 str. Sprendimo panaikinimas pažeidus arba neteisingai pritaikius procesinės teisės normas
 • 3K-3-252/2010
 • 3K-3-107/2010
 • 3K-3-52/2011
 • CPK 263 str. Sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas