Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2017-01-26][nuasmeninta nutartis byloje][e2-413-370-2017].docx
Bylos nr.: e2-413-370/2017
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Lietuvos apeliacinis teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras 235238440 pareiškėjas
Nilma 134977281 suinteresuotas asmuo
Savos girios 300018193 suinteresuotas asmuo
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius 188677437 suinteresuotas asmuo
Undena 302463128 suinteresuotas asmuo
Lietuvos energetikos institutas 111955219 suinteresuotas asmuo
Šiaulių bankas 112025254 suinteresuotas asmuo
Švenčionėlių miškų urėdija 291804340 suinteresuotas asmuo
Turto bankas 112021042 suinteresuotas asmuo
Kategorijos:
3.3.1. Apeliacinis procesas
3. CIVILINIS PROCESAS
3.3. Teismų procesinių sprendimų kontrolės formos ir proceso atnaujinimas
3.4.3. Įmonių bankrotas
3.4. Atskirų kategorijų bylų nagrinėjimo ypatumai, fizinių asmenų ir įmonių bankrotas, restruktūrizavimas bei ypatingoji teisena
7.5. Bylos dėl juridinių asmenų bankroto
7. BYLOS DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ
3.4.3.11. Kiti su bankroto procesu susiję klausimai
3.3.1.17. Apeliacinio proceso nutraukimas

                                                                Civilinė byla Nr. e2-413-370/2017

Teisminio proceso Nr. 2-56-3-01223-2016-3

                                                                  Procesinio sprendimo kategorijos:                                                                          3.4.3.11.; 3.3.1.17.

(S)

 

                                                              

LIETUVOS APELIACINIS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2017 m. sausio 26 d.

Vilnius

 

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė,

teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi suinteresuoto asmens AB Šiaulių banko atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 1 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-2683-390/2016, dalies, kuria tenkintas bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Nilma“, atstovaujamos bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro, skundas dėl kreditorių susirinkimo nutarimu skirtos lėšų sumos archyvinių dokumentų sutvarkymui ir jų pridavimui, byloje pagal BUAB „Nilma“, atstovaujamos bankroto administratorės, skundą dėl BUAB „Nilma“ 2016 m. rugsėjo 26 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimo 3-iuoju darbotvarkės klausimu pripažinimo negaliojančiu (suinteresuoti asmenys AB „Šiaulių bankas“, Lietuvos energetikos institutas, uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Savos girios“, uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Undena“, Valstybės įmonė (toliau – VĮ) „Švenčionėlių miškų urėdija“, Valstybės įmonė (toliau – VĮ) Turto bankas, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Kauno skyrius),

 

n u s t a t ė :

I. Ginčo esmė

 

 1. Pareiškėja BUAB „Nilma“, atstovaujama bankroto administratorės, teismo prašė pripažinti negaliojančiu ir panaikinti BUAB „Nilma“ 2016-09-26 kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą 3-iuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo buvo nutarta papildomai neskirti lėšų atlyginimui administratorei ir ūkinėms administravimo išlaidoms apmokėti, o BUAB „Nilma“ archyvinių dokumentų sutvarkymui ir pridavimui tolesniam saugojimui į apskrities archyvą nutarta skirti 1 000 Eur plius PVM.
 2. Administratorės nuomone, 2016-09-26 nutarimas 3-iuoju darbotvarkės klausimu, kuris priimtas vieno kreditoriaus AB Šiaulių banko balsais, yra neteisėtas ir naikintinas, kaip pažeidžiantis įmonės, jos kreditorių, administratorės teises ir teisėtus interesus bei prieštaraujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams.
 3. Administratorė nurodė, kad 2016-09-26 kreditorių susirinkimui buvo pateikusi išsamią informaciją, dėl kokių priežasčių jos atlyginimas ir išlaidų sąmata yra didintini. Paaiškino, kad 2015-07-16 pakartotiniame kreditorių susirinkime AB Šiaulių banko balsais buvo priimtas nutarimas, kuriuo bankroto administratorei nustatytas 20 000 Eur plius PVM atlyginimas iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro, tačiau jame nebuvo išspręstas klausimas dėl įmonės dokumentų perdavimo archyviniam saugojimui kaštų ir jų apmokėjimo iš administravimo išlaidų sąmatos.
 4. Atsižvelgiant į tai, kad įmonės bankroto procesas (turto realizavimas) užtruko ne dėl administratorės kaltės (kreditoriai 2016-09-26  informuoti apie bankroto administratorės veiksmus vykdant turto pardavimą), skundžiamu nutarimu, priimtu 3-iuoju darbotvarkės klausimu, AB Šiaulių bankas neteisėtai sumažino įmonės administratorės gautiną atlyginimą.
 5. Taip pat pažymėjo, kad 2016-09-26 kreditorių susirinkimui buvo pateikta informacija, kad dėl didelės apimties įmonės dokumentų (2125 ilgo ir trumpo saugojimo bylų), įmonės dokumentų archyvavimo paslaugos kainuos 4 140,16 Eur plius PVM. Nepaisant to, AB Šiaulių bankas 2016-09-26 kreditorių susirinkime vienvaldiškai priėmė sprendimą įmonės dokumentų archyvavimui skirti 1 000 Eur plius PVM, šio sprendimo visiškai nemotyvuodamas ir negrįsdamas. Patvirtinus mažesnę sumą, nei faktiškai patiriamos administravimo išlaidos archyvavimo paslaugų suteikimui, yra mažinamas administratorės atlygis už atliktas paslaugas, kadangi ji susidariusį faktiškai patirtų išlaidų ir nutarimu paskirtų išlaidų skirtumą (4 140,16 – 1 000 = 3 140,16 Eur be PVM) privalės dengti iš savo atlyginimui skirtų lėšų. Toks administratorės atlyginimo sumažinimas yra neteisėtas, atsižvelgiant į tai, kad ji neatliko neteisėtų veiksmų, o priešingai, laiku ir tiksliai vykdė įmonės kreditorių nutarimus, jo veiklos ataskaitos už laikotarpį iki 2016-09-12 yra kreditorių patvirtintos.
 6. VSDFV Kauno skyrius su bankroto administratorės skundu nesutiko.
 7. VSDFV Kauno skyrius nurodė, kad 2015-07-16 pakartotinis kreditorių susirinkimas nutarė patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą nuo 2015-06-16 iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro: 20 000 Eur plius PVM bankroto administratorės atlyginimą, nustatant, kad pusė administratorei patvirtino atlyginimo yra skirta už vadovavimą įmonės ūkinei komercinei veiklai; už buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas 1 300 Eur (įskaitant privalomus mokesčius); už perkamas BUAB „Nilma“ dokumentų saugojimo ir administravimo paslaugas 975 Eur plius PVM; ūkinėms išlaidoms (pašto, kanceliarinių prekių, skelbimų laikraščiuose, dokumentų vertimo, vykdomųjų raštų pateikimo, kuro, ryšio, interneto, banko paslaugų ir kitos panašaus pobūdžio išlaidos) pagal faktinį tokių paslaugų poreikį: 1 000 Eur plius PVM; turto priežiūros ir išlaikymo išlaidos (turto draudimas, elektra, vanduo, šildymas, apsauga ir kitos komunalinės paslaugos, būtinasis turto remontas) apmokamos pagal faktą; nekilnojamojo turto ir žemės nuomos mokesčių išlaidos apmokamos pagal faktą. Bankroto administratorė šio kreditorių susirinkimo nutarimo neskundė. Be to, nurodė, kad nagrinėjamu atveju sprendžiant dėl administratorės atlyginimo, rekomenduotina vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 415 patvirtinto atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklėmis.
 8. Suinteresuotas asmuo UAB „Savos girios“ atsiliepime į skundą prašė jį nagrinėti teismo nuožiūra.
 9. Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas sutiko su administratorės skundo dalimi dėl išlaidų archyvinių dokumentų sutvarkymui, nurodydamas, kad 2016-05-10 kreditorių susirinkime pritarė 4 140,16 Eur (plius PVM) išlaidoms archyvui, tačiau nesutiko su bankroto administratorės skundo dalimi dėl papildomo atlyginimo administratorei ir ūkinėms administravimo išlaidoms apmokėti, kaip nepagrįstą jokiomis kitomis aplinkybėmis, papildomais darbais, kurių kreditorių susirinkimas nebūtų žinojęs ir įvertinęs 2015-07-16 pakartotiniame kreditorių susirinkime tvirtindami fiksuotą administratorės atlyginimą iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro.
 10. Suinteresuotas asmuo AB Šiaulių bankas prašė skundo netenkinti. Nurodė, kad 2016-09-26 BUAB „Nilma“ pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimas, priimtas 3-uoju darbotvarkės klausimu, yra teisėtas, neprieštaraujantis protingumo ir sąžiningumo principams. 2015 m. administravimo išlaidų sąmata buvo patvirtinta, įvertinus visas aplinkybes ir būsimus administravimo veiksmus, kuriuos bankroto administratorė turės atlikti BUAB „Nilma“ bankroto procese iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. 2015-07-16 patvirtinta BUAB „Nilma“ administravimo išlaidų sąmata užtikrina tinkamą administratorės bankroto procedūrų atlikimą ir nepažeidžia kreditorių interesų, todėl nėra jokio pagrindo skirti papildomų lėšų bankroto administratorės atlyginimui ir administravimo išlaidoms. Kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimo administratorei dydis pagrįstas ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje nurodytais specialiaisiais kriterijais.
 11. Suinteresuotas asmuo VĮ „Švenčionėlių miškų urėdija“ su skundu nesutiko. Nurodė, kad     2015-07-16 pakartotiniame kreditorių susirinkime nustatytas atlyginimas administratorei yra proporcingas jos atliekamam darbui ir bendrovės turimam turtui, atitinka administratorės poreikį gauti atlyginimą už darbą ir kreditorių interesą realiai atgauti kuo daugiau lėšų. Minėto kreditorių susirinkimo nutarimo bankroto administratorė neskundė, o vien tai, jog skundžiamas nutarimas priimtas didžiausio įmonės kreditoriaus balsų dauguma, savaime nesudaro pagrindo pripažinti, jog jis yra neteisėtas.

 

II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

 

 1. Kauno apygardos teismas 2016 m. gruodžio 1 d. nutartimi nutarė: 1) netenkinti pareiškėjos BUAB „Nilma“, bankroto administratorės UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro, skundo pripažinti negaliojančiu BUAB „Nilma“ 2016-09-26 pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 3-iuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo papildomai neskirta lėšų atlyginimui administratorei ir ūkinėms administravimo išlaidoms apmokėti; 2) tenkinti pareiškėjos BUAB „Nilma“, bankroto administratorės UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro, skundą pripažinti negaliojančiu BUAB „Nilma“ 2016-09-26 pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą 3-iuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo nutarta BUAB „Nilma“ archyvinių dokumentų sutvarkymui ir pridavimui tolesniam saugojimui į apskrities archyvą skirti 1 000 Eur plius PVM, šią nutarimo dalį pripažįstant negaliojančia; 3) išspręsti klausimą iš esmės ir BUAB „Nilma“ archyvinių dokumentų sutvarkymui ir pridavimui tolesniam saugojimui į apskrities archyvą patvirtinti 4 140,16 Eur plius PVM sumą.
 2. Teismas, netenkindamas bankroto administratorės skundo dėl nutarimo, priimto 3-iuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo papildomai neskirta lėšų atlyginimui administratorei ir ūkinėms administravimo išlaidoms apmokėti, nurodė, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo konstatuoti, jog šiuo nutarimu buvo pažeisti įmonės, jos kreditorių, administratorės teisės ir teisėti interesai ar, kad ši ginčijamo nutarimo dalis prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams.
 3. Šią išvadą teismas padarė atsižvelgęs į bankroto administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo klausimą 2015-07-16 pakartotiniame BUAB „Nilma“ kreditorių susirinkime, kurio administratorė neskundė, taip pat ĮBĮ 36 str. nuostatomis bei nenustačius, kad administratorei tęsiant įmonei priklausančio turto pardavimą, ji atliko papildomus darbus.
 4. Teismo vertinimu, administravimo išlaidų sąmatos padidinimas pažeistų ne tik vieno didžiausių kreditorių ir įkaito turėtojo AB Šiaulių banko teisėtus interesus bankroto procese, bet ir kitų kreditorių teises. Administravimo išlaidos apmokamos iš bankrutuojančios įmonės lėšų, iš kurių yra tenkinami ir kreditorių reikalavimai (ĮBĮ 36 str. 1 d.), todėl pinigų sumos, skiriamos bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidoms padengti, yra tiesiogiai susijusios su kreditorių teisėmis ir jų reikalavimo patenkinimo galimybėmis; kuo daugiau lėšų bus skirta įmonės administravimui, tuo mažiau jų lieka kreditorių reikalavimams tenkinti.
 5. Teismas, bankroto administratorės skundą pripažinti negaliojančiu BUAB „Nilma         2016-09-26 pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą 3-iuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo nutarta BUAB „Nilma“ archyvinių dokumentų sutvarkymui ir pridavimui tolesniam saugojimui į apskrities archyvą skirti 1 000 Eur plius PVM, tenkino ir BUAB „Nilma“ archyvinių dokumentų sutvarkymui ir pridavimui tolesniam saugojimui į apskrities archyvą patvirtino 4 140,16 Eur plius PVM sumą, nustatęs, kad administratorės prašoma patvirtinti 4 140,16 Eur plius PVM lėšų suma už BUAB „Nilma“ archyvinių dokumentų sutvarkymą ir pridavimą tolesniam saugojimui apskaičiuota atsižvelgiant į įmonės dokumentų apimtį ir yra reali, o priimtas nutarimas nustatyti archyvavimo paslaugų išlaidų dydį, neatsižvelgiant į pateiktą preliminarų pasiūlymą dėl tokių paslaugų atlikimo ir jame nurodytą paslaugų kainą, yra nelogiškas, nepagrįstai mažinantis administratorės atlygį už atliktas paslaugas. Teismas nurodė, kad byloje nėra pateikta duomenų, kad šias paslaugas būtų galima atlikti už kitokią ar žymiai mažesnę kainą

 

III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

 

 1. Atskirajame skunde AB Šiaulių bankas teismo prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 1 d. nutarties dalį dėl 4 140,16 Eur plius PVM sumos skyrimo BUAB „Nilma“ archyvinių dokumentų sutvarkymui ir pridavimui tolesniam saugojimui į apskrities archyvą ir palikti galioti 2016-09-26 BUAB „Nilma“ pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą 3-iuoju darbotvarkės klausimu, dėl 1 000 Eur plius PVM sumos skyrimo archyvinių dokumentų sutvarkymui ir pridavimui tolesniam saugojimui. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:
  1. Pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino priežastis, dėl kurių išlaidos, skirtos archyvinių dokumentų sutvarkymui ir pridavimui, turėtų būti pakeistos ir nepagrįstai šias išlaidas padidino.
  2. Teismas turėjo atsižvelgti į tai, kad BUAB „Nilma“ administratorės atlyginimo, administravimo išlaidų, įskaitant išlaidas archyvinių dokumentų sutvarkymui ir pridavimui tolesniam saugojimui į apskrities archyvą klausimas iš esmės jau buvo išspręstas 2015-07-16 BUAB „Nilma“ pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimu, kuriuo buvo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata laikotarpiu nuo 2015-06-16 iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro, kuri apėmė ir perkamas BUAB „Nilma“ dokumentų saugojimo ir administravimo paslaugas (975 Eur plius PVM). Šis kreditorių susirinkimo nutarimas nebuvo skundžiamas.
  3. Išlaidų sąmatos tvirtinimo metu administratorei buvo žinoma tiek būsimų BUAB „Nilma“ bankroto administravimo paslaugų apimtis, tiek perimtų ir archyvui pateiktinų dokumentų kiekiai, todėl 2016-09-26 pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtinta papildoma 1 000 Eur dydžio plius PVM suma BUAB „Nilma“  archyvinių dokumentų sutvarkymui ir pridavimui tolesniam saugojimui į apskrities archyvą yra adekvati ir nepažeidžianti bankrutuojančios įmonės ir administratorės interesų pusiausvyros.
  4. Teismo nutarties dalis, kuria nustatyta 4 140,16 Eur dydžio suma plius PVM apmokėjimui už bankrutuojančios įmonės dokumentų archyvavimo paslaugas, prieštarauja paties teismo padarytoms išvadoms, kad BUAB „Nilma“ 2015-07-16 kreditorių susirinkime patvirtinta administravimo išlaidų sąmata užtikrina tinkamą administratorės bankroto procedūrų atlikimą ir kartu nepažeidžia kreditorių interesų.
  5. Atsižvelgiant į tai, kad 2016-09-20 duomenimis, už įmonės bankroto administravimą yra apskaičiuota 116 243,44 Eur administravimo išlaidų, nesutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad patvirtinus mažesnę sumą, nei faktiškai patiriamos administravimo išlaidos archyvavimo paslaugų suteikimui, yra mažinamas administratorės atlygis už atliktas paslaugas, nes administratorės susidariusį faktiškai patirtų išlaidų ir nutarimu paskirtų išlaidų skirtumą (3 140,16 Eur) privalės dengti iš savo atlyginimui skirtų lėšų.
  6. Teismo nustatyta  4 140,16 Eur dydžio plius PVM suma blogina įmonės kreditorių padėtį, nes nurodyta suma turės būti apmokėta iš bankrutavusios įmonės lėšų, iš kurių yra tenkinami ir kreditorių reikalavimai (ĮBĮ 36 str. 1 d.).
 2. Atsiliepime į atskirąjį skundą UAB „Savos girios teismo prašo apeliantės atskirąjį skundą nagrinėti ir jo (ne)tenkinimo klausimą spręsti teismo nuožiūra pagal byloje surinktus duomenis.
 3. Atsiliepime į atskirąjį skundą VĮ Turto bankas teismo prašo atskirąjį skundą atmesti, o Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 1 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad administratorė pateikė UAB „Archyvavimo sprendimai“ preliminarų paslaugų suteikimo aktą, kuriame įmonės dokumentų sutvarkymo ir pridavimo kaštai – 4 140,16 Eur (plius PVM), o alternatyvių pasiūlymų dėl mažesnės nurodytų paslaugų suteikimo kainos byloje nėra, jų nenurodo ir apeliantė (CPK 178 str.).
 4. Atsiliepime į atskirąjį skundą BUAB „Nilma“, atstovaujama bankroto administratorės, teismo prašo atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą nutartį (jos dalį) palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:
  1. 2016-09-26 pakartotiniam kreditorių susirinkimui pateiktame įmonės pajamų – išlaidų ataskaitoje už laikotarpį nuo 2014-12-16 iki 2016-09-12 nurodyta, kad laikotarpiu nuo 2014-12-16 iki 2016-09-12 įmonė patyrė 2 268,75 Eur dydžio išlaidas dokumentų saugojimui ir administravimui; iš jų apmokėta 1 889,14 Eur, likusi už paslaugas neapmokėta suma – 379,61 Eur. Atsižvelgiant į tai, kreditoriai, patvirtindami  administratoriaus veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2015-02-12 iki 2016-09-12, žinojo, kad paskirta įmonės dokumentų saugojimui ir administravimui suma yra panaudota pagal paskirtį.
  2. Apeliantė nepagrįstai tapatina dokumentų saugojimą ir administravimą su dokumentų sutvarkymu ir pridavimu į apskrities archyvą saugoti. Saugomų dokumentų perdavimas archyvui yra atskira funkcija, su kurios atlikimu siejamas bankrutavusios įmonės likvidavimas ir išregistravimas iš Juridinių asmenų registro. Šioms funkcijoms atlikti kreditorių susirinkimas nėra skyręs lėšų, o bankroto administratorė neturi kompetencijos teisės aktų nustatyta tvarka parengti įmonės dokumentus perdavimui ir juos perduoti archyvui saugoti.
  3. Apeliantė nemotyvavo, dėl kokių priežasčių laiko, jog 1 000 Eur dydžio suma yra pakankama šios paslaugos pirkimui. Pagal pateiktą preliminarų paslaugų suteikimo aktą, kurį pateikė archyvavimo paslaugas teikianti įmonė, didelės apimties įmonės dokumentų sutvarkymas, paruošimas perduoti į archyvą ir perdavimas archyvavimui kainuotų 4 140,16 Eur plius PVM.
  4. Archyvavimo paslaugoms pirkti paskyrus tik 1 000 Eur plius PVM, likusią sumą administratorė privalėtų apmokėti iš savo atlyginimo (ĮBĮ 36 str.).
  5. Apeliantės argumentas, kad paskirta suma dokumentų sutvarkymui ir pridavimui į archyvą blogina įmonės kreditorių padėtį, vertintinas kaip neturintis teisinės reikšmės, nes išlaidos, skirtos dokumentų paruošimui ir pridavimui archyvui, yra būtinos.
 5. Atsiliepime į atskirąjį skundą VĮ „Švenčionėlių miškų urėdija“ prašo panaikinti skundžiamą nutarties dalį ir palikti galioti 2016-09-26 pakartotinio BUAB „Nilma“ kreditorių susirinkimo nutarimą 3-iuoju darbotvarkės klausimu dėl 1 000 Eur plius PVM sumos skyrimo archyvinių dokumentų sutvarkymui ir pridavimui tolesniam saugojimui. Nurodo, kad ginčo nutarimu nustatyta suma dokumentų sutvarkymui ir pateikimui archyvui atitinka protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principus, ypatingai atsižvelgiant į tai, kad 2016-09-20 duomenimis už įmonės bankroto administravimą jau priskaičiuota 116 243,44 Eur. Taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad 2015-07-16 pakartotiniame kreditorių susirinkime priimtas nutarimas dėl administravimo išlaidų sąmatos, kuri apėmė ir išlaidas archyvinių dokumentų sutvarkymui ir atidavimui tolesniam saugojimui į apskrities archyvą.

 

Teismas

k o n s t a t u o j a:

 

IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

 

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.
 2. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 1 d. nutarties dalies, kuria tenkintas BUAB „Nilma“, atstovaujamos bankroto administratorės, skundas dėl 2016-09-26 kreditorių susirinkimo nutarimu skirtos lėšų sumos archyvinių dokumentų sutvarkymui ir jų pridavimui, pagrįstumo ir teisėtumo įvertinimas. Pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas nenustatyta.
 3. Iš bylos duomenų matyti, kad BUAB „Nilma“ 2016-09-26 įvykusio pakartotinio kreditorių susirinkimo metu (kuriame buvo svarstomi 2016-09-20 kreditorių susirinkime neišspręsti klausimai) 3-iuoju darbotvarkės klausimu „Dėl administravimo išlaidų sąmatos padidinimo“ bankroto administratorė siūlė tokį nutarimo projektą: 1) papildomai skirti 12 000 Eur plius PVM atlyginimui administratorei ir ūkinėms administravimo išlaidoms apmokėti; 2) BUAB „Nilma“ archyvinių dokumentų sutvarkymui ir pridavimui tolesniam saugojimui į apskrities archyvą skirti 4 140,16 Eur plius PVM. Kreditorius AB Šiaulių bankas šiuo klausimu siūlė tokį nutarimo projektą: 1) papildomai neskirti lėšų atlyginimui administratorei ir ūkinėms administravimo išlaidoms apmokėti; 2) BUAB „Nilma“ archyvinių dokumentų sutvarkymui ir pridavimui tolesniam saugojimui į apskrities archyvą skirti 1 000 Eur plius PVM. Kreditorius VSDFV Kauno skyrius pasiūlė tokį nutarimo projektą: pateikti informaciją, koks archyvaras tvarkys dokumentus, iš kelių ir kokių archyvarų pasirinktas.
 4. Balsų dauguma (94,54 proc. (AB Šiaulių bankas) visų susirinkime dalyvaujančių kreditorių finansinių reikalavimų sumos) 3-iuoju darbotvarkės klausimu nutarimas priimtas pagal AB Šiaulių banko pateiktą nutarimo projektą, t. y. nutarta: „Papildomai neskirti lėšų atlyginimui administratorei ir ūkinėms administravimo išlaidoms apmokėti; BUAB „Nilma“ archyvinių dokumentų sutvarkymui ir pridavimui tolesniam saugojimui į apskrities archyvą skirti 1 000 Eur plius PVM.
 5. BUAB „Nilma“ bankroto administratorė kreipėsi į teismą prašydama pripažinti negaliojančiu ir panaikinti BUAB „Nilma“ 2016-09-26 kreditorių susirinkimo nutarimą 3-iuoju darbotvarkės  klausimu.
 6. Pirmosios instancijos teismas BUAB „Nilma“ bankroto administratorės skundą tenkino iš dalies, t. y. 2016-09-26 pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto trečiuoju darbotvarkės klausimu, dalį, kuria kreditorių susirinkimas nutarė BUAB „Nilma“ archyvinių dokumentų sutvarkymui ir  pridavimui tolesniam saugojimui į apskrities archyvą skirti 1 000 Eur plius PVM pripažino negaliojančia, ir, vadovaudamasis ĮBĮ 36 str. 2 d., klausimą išsprendė iš esmės – BUAB „Nilma“ archyvinių dokumentų sutvarkymui ir pridavimui tolesniam saugojimui į apskrities archyvą patvirtino 4 140,16 Eur plius PVM sumą. Kaip minėta, ginčas tarp šalių kylą būtent dėl šios pirmosios instancijos teismo nutarties dalies.
 7. Vadovaujantis CPK 338 straipsniu, atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme. CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte įtvirtinta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis), kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas. To paties straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad jeigu šis trūkumas paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas.
 8. Iš bylos duomenų, taip pat viešai prieinamos informacijos (www.bankrotodep.lt) matyti, kad BUAB „Nilma“ bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka. Pagal ĮBĮ 13 straipsnio 1 dalį, ne teismo tvarka bankroto procedūros vykdomos vadovaujantis ĮBĮ, o pagal 3 dalį – kreditorių susirinkimo nutarimų vykdymo ir kreditorių reikalavimų patenkinimo tvarka nustatoma laikantis ĮBĮ nustatytos bankroto bylų nagrinėjimo teisme tvarkos ir sąlygų.
 9. ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalyje (redakcija, galiojanti nuo 2016-05-01) nustatyta, kad administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas, atsižvelgdamas į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius. Tuo atveju, jeigu administratorius ar kreditoriai ginčija kreditorių susirinkimo patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą, išsprendęs ginčą, ją patvirtina bankroto bylą nagrinėjantis teismas, atsižvelgdamas į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius. Ši teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.
 10. Atsižvelgdamas į aptartą teisinį reglamentavimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria teismas, panaikinęs kreditorių susirinkimo nutarimą dėl lėšų sumos archyvinių dokumentų sutvarkymui ir pridavimui tolesniam saugojimui į apskrities archyvą, šį klausimą išsprendė iš esmės, nustatydamas didesnę lėšų sumą (4 140,16 Eur plius PVM) negali būti skundžiama apeliacine tvarka, todėl apeliacinis procesas pagal AB Šiaulių banko atskirąjį skundą nutrauktinas, nesant apeliacijos objekto (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 315 str. 5 d., 338 str.).

 

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339 straipsniais,

 

n u t a r i a :

 

apeliacinį procesą pagal AB Šiaulių banko atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 1 d. nutarties dalies panaikinimo, nutraukti.

 

Teisėja                                                                                                            Danguolė Martinavičienė

 

 

 

 


Paminėta tekste:
 • CPK 178 str. Įrodinėjimo pareiga
 • CPK 320 str. Bylos nagrinėjimo ribos
 • CPK 338 str. Apeliacinio proceso normų galiojimas
 • CPK