Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: nuasmeninta nutartis byloje [2S-381-112-2011].doc
Bylos nr.: 2S-381-112/2011
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Klaipėdos apygardos teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Telšių butų ūkis 180102018 Kreditorius
DNSB "Rumpiškės " 141785769 Skolininkas
Kategorijos:
2. SU PRIEVOLŲ TEISE SUSIJUSIOS BYLOS
2.1. Bylos, kylančios iš sutartinių teisinių santykių
2.1.17. Bylos dėl paskolos
2.1.17.2. dėl vartojimo kredito
2. CIVILINIAI TEISINIAI SANTYKIAI
2.5. Prievolių teisė
2.5.1. Prievolės:
2.5.1.1. Prievolės samprata, jos šalys, objektas, turinys ir forma
2.5.1.2. Prievolių atsiradimas
2.5.1.4. Prievolių vykdymas
2.5.1.5. Prievolės neįvykdymo teisiniai padariniai
2.5.3. Reikalavimo perleidimas (cessio)

Pranešėja J

Pranešėja Rimvida Zubernienė                                                           Civilinė byla Nr. 2S-381-112/2010

Teisėjas S. Zajarskas                                                                           (Proceso Nr. 2-06-3-13421-2010-5)

                                                                                                            Procesinio sprendimo kategorijos

                                                                                                            110.1; 122.3

 

 

 

 

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMAS

N U T A R T I S

 

2011 m. sausio 12 d.

Klaipėda

 

 

Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Rimvida Zubernienė, kolegijos teisėjai Almantas Padvelskis, Irma Čuchraj, kolegijos posėdyje rašytine apeliacine tvarka išnagrinėjusi skolininko DNSB „Rumpiškės“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 11 d. nutarties civilinėje byloje pagal kreditoriaus Savivaldybės įmonės Telšių butų ūkio pareiškimą skolininkui DNSB ,,Rumpiškės“ dėl skolos išieškojimo,

 

n u s t a t ė:

 

kreditorius kreipėsi į teismą ir prašė priteisti iš skolininkės DNSB ,,Rumpiškės“ 3398,15 Lt skolos, 6 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidų išieškojimo. Teismo įsakymo įvykdymo užtikrinimui kreditorius prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010-10-11 nutartimi prašymą tenkino – taikė laikinąsias apsaugos priemones skolininkei priklausančiam nekilnojamajam ir kilnojamajam turtui, jo nesant, piniginėms lėšoms ar turtinėms teisėms, priklausančioms skolininkei ar esančias pas skolininkę ar trečiuosius asmenis, neviršijant pareiškimo sumos – 3398,15 Lt. Nurodė, kad skolininkė savo prievolė nevykdo, skola yra nemaža, todėl nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo įsakymo įvykdymas gali pasunkėti.

Skolininkė DNSB „Rumpiškės“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-10-11 nutartį. Atskirajame skunde skolininkė nurodė priežastis dėl kurių nesutinka su pareikštu kreditorės reikalavimu. Kadangi mano, jog reikalavimas yra nepagrįstas, todėl nepagrįsta ir nutartis, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės skolininkės turtui.

Atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikta.

            Apeliacinis procesas nutrauktinas.

CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis), kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Jei šis trūkumas paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 str. 5 d.). Šios nuostatos taikomos ir atskirųjų skundų priėmimui (CPK 338 str.).

Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 1 d. nutartimi teismo įsakymą panaikino ir nutarė pareiškimą laikyti nepaduotu bei grąžinti jį padavusiam asmeniui. Taip pat šia nutartimi panaikinta 2010 m. spalio 11 d. nutartis, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir dėl kurios yra pradėtas apeliacinis procesas. Ši nutartis yra įsiteisėjusi.

Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija daro išvadą, kad šis apeliacinis procesas tapo nebetikslingas – grąžinus pareiškimą kreditoriui ir panaikinus 2010 m. spalio 11 d. nutartį nebeliko apeliacijos objekto. Kadangi ši aplinkybė paaiškėjo pradėjus apeliacinį procesą, šis procesas nutrauktinas.

Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 5 dalimi, 338 straipsniu,

 

n u t a r i a :

 

Apeliacinį procesą pagal skolininkės DNSB „Rumpiškės“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo  2010 m. spalio 11 d. nutarties nutraukti.

 

 

Kolegijos pirmininkas                                                                                                    Rimvida Zubernienė

 

Kolegijos teisėjai                                                                                                           Almantas Padvelskis

 

                                                                                                                                       Irma Čuchraj