Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2018-01-16][nuasmeninta nutartis byloje][e2S-732-262-2018].docx
Bylos nr.: e2S-732-262/2018
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Vilniaus apygardos teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Lietuvos lankininkų federacija 191960388 atsakovas
Kauno šaudymo iš lanko 301490599 Ieškovas
Kategorijos:
3.1. Bendrosios nuostatos.
3.3.2. Atskirieji skundai
7.3. Bylos dėl juridinių asmenų organų sprendimų teisėtumo
3. CIVILINIS PROCESAS
3.3. Teismų procesinių sprendimų kontrolės formos ir proceso atnaujinimas
3.3.2.5. Apeliacinės instancijos teismo nutartis dėl atskirojo skundo
7. BYLOS DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ
3.1.18.7. Nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdymas ir apskundimas
3.1.18. Laikinosios apsaugos priemonės

Civ

Civ. b. Nr. e2S-732-262/2018

Teisminio proceso Nr. 2-68-3-22376-2017-9

(S)

Procesinio sprendimo kategorijos: 3.1.18.7; 3.3.2.5

VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2018 m. sausio 16 d.

Vilnius

Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ona Gasiulytė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Kauno sporto asociacijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 27 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo Kauno sporto asociacijos ieškinį atsakovui Lietuvos lankininkų federacijai dėl Kauno sporto asociacijos pašalinimo iš Lietuvos lankininkų federacijos narių,

 

n u s t a t ė :

 

I. Ginčo esmė

 

1. I. K. sporto asociacija kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydamas: 1) panaikinti Lietuvos lankininkų federacijos 2016 m. sausio 23 d. visuotinio narių susirinkimo protokolo 13 darbotvarkės punktu priimtą sprendimą „už eilę metų vykdomą agresyvią ir destruktyvią politiką, nukreiptą prieš LLF narius ir LLF valdymo organus, pašalinti KŠLA iš LLF narių, paliekant sportininkams teisę startuoti visokio rango varžybose“ ir apie tai paskelbti visuose interneto puslapiuose, kuriuose sprendimas pašalinti ieškovą iš Lietuvos lankininkų federacijos narių, vis dar yra viešinamas; 2) ieškovui pripažinti visas Lietuvos lankininkų federacijos nario teises, numatytas Asociacijų įstatyme ir Lietuvos lankininkų federacijos įstatuose; 3) priteisti ieškovo pairtas bylinėjimosi išlaidas.

2. Ieškovas taip pat prašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti 2016 m. sausio 23 d. Lietuvos lankininkų federacijos visuotinio narių susirinkimo protokolo 13 darbotvarkės klausimu priimto sprendimo galiojimą.

3. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. birželio 15 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones – t.y. iki teismo sprendimo nagrinėjamojoje byloje įsiteisėjimo dienos sustabdė 2016 m. sausio 23 d. Lietuvos lankininkų federacijos visuotinio narių susirinkimo protokolo 13 darbotvarkės klausimu priimto sprendimo dėl ieškovo pašalinimo iš atsakovo narių galiojimą.

4. Vilniaus miesto apylinkės teisme 2017 m. birželio 26 d. buvo gautas atsakovo Lietuvos lankininkų federacijos atskirasis skundas, kuriuo prašoma panaikinti 2017 m. birželio 15 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

 

II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

 

5. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 27 d. nutartimi panaikinta Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 15 d. nutartis, kuria buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės - iki teismo sprendimo nagrinėjamojoje byloje įsiteisėjimo dienos sustabdytas 2016 m. sausio 23 d. Lietuvos lankininkų federacijos visuotinio narių susirinkimo protokolo 13 darbotvarkės klausimu priimto sprendimo dėl ieškovo pašalinimo iš atsakovo narių galiojimas ir šis ieškovo prašymas atmestas.

6. Teismas nurodė, kad ieškovas nepagrindė realios grėsmės rizikos, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo atveju byloje bus sprendžiamas šalių ginčas dėl ieškovo atstatymo į Lietuvos lankininkų federacijos narius klausimas po 2016-01-23 dienos jo pašalinimo, todėl prašomomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis bus faktiškai išspręstas šalių ginčas, bus pasiektas galutinis ieškiniu reiškiamo reikalavimo rezultatas. Laikinosiomis apsaugos priemonėmis negali būti byla sprendžiama iš esmės.

 

III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į argumentai

 

7. Ieškovas atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 27 d. nutartį panaikinti ir palikti galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 15 d. nutartį.

8. Nurodo, kad teismas nepagrįstai netaikė laikinųjų apsaugos priemonių, nes jų netaikius būsimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomas. Ginčijamu atsakovo 2016 m. sausio 23 d. visuotinio narių susirinkimo sprendimu yra pažeidžiamos ieškovo teisės, nes ieškovas negali gauti finansavimo, ieškovo nariai negali dalyvauti varžybose. Teismas, atmesdamas ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, į ieškovo argumentus neatsižvelgė. Teismas nepagrįstai nurodė, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės jau yra nebeaktualios, taip pat kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, bus pasisakyta dėl ginčo esmės. 

9. Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas pagrįstai netaikė laikinų apsaugos priemonių, nes net ir jų netaikius jokie ieškovo interesai nenukentės.

 

IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

 

Atskirasis skundas atmetamas.

10. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

11. Apeliacinės instancijos teismas įvertinęs bylos medžiagą bei teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenis sprendžia, kad šiuo atveju nebuvo pagrindo taikyti laikinosioms apsaugos priemonėms.

12. Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomu. Teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010). Tik tuo atveju, jeigu preliminariai įvertinęs prašyme išdėstytus argumentus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus teismo sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1218/2010).

13. Vilniaus miesto apylinkės 2017 m. spalio 20 d. nutartimi ieškinys šioje byloje buvo paliktas nenagrinėtas. Minėta nutartis buvo apskųsta, atskirasis skundas dėl jos dar nėra išspręstas, taigi ji dar nėra įsiteisėjusi. Nepaisant to, toks pirmosios instancijos teismo sprendimas yra svarbi aplinkybė vertinant ar pagrįstai teismas atmetė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

14. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 20 d. nutartyje (Taip pat ir kitoje bylos medžiagoje) yra nurodyta, kad ieškovas jau antrą kartą kreipėsi dėl atsakovo 2016 m. sausio 23 d. visuotinio narių susirinkimo sprendimo panaikinimo. Ieškovui kreipusis į teismą pirmą kartą, ieškinys buvo paliktas nenagrinėtas, nes ieškovas nepasinaudojo išankstine neteismine ginčo nagrinėjimo tvarka. Ši nutartis apeliacinės ir kasacinės instancijos teismų buvo palikta nepakeista. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 20 d. nutartimi ieškinys buvo paliktas nenagrinėtu dėl tos pačios priežasties – kad (vis tiek) ieškovas nepasinaudojo išankstine neteismine ginčo nagrinėjimo tvarka. Kaip minėta, ieškovas turi tikėtinai pagrįsti savo ieškinio reikalavimus. Kadangi šiuo atveju ieškinys buvo paliktas nenagrinėtu, laikytina, kad ieškovas savo reikalavimų nepagrindė. Taigi, vien dėl šios priežasties nebuvo pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių.

15. Apeliacinės instancijos teismas taip pat sutinka ir su pirmosios instancijos teismo motyvais dėl ko nebuvo pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių, todėl dėl jų išsamiai nebepasisako ir jų nekartoja.

16. Esant šioms aplinkybėms darytina išvada, kad skundžiama nutartis yra teisėta ir pagrįsta, jos naikinti nėra pagrindo, todėl atskirasis skundas atmetamas.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 1 p., teismas

 

n u t a r i a :

 

Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 27 d.  nutartį palikti nepakeistą.

 

Teisėja                                                                       Ona Gasiulytė

 


Paminėta tekste:
  • CPK 338 str. Apeliacinio proceso normų galiojimas
  • CPK 144 str. Pagrindas laikinosioms apsaugos priemonėms
  • 2-2174/2010
  • 2-1218/2010
  • CPK 337 str. Apeliacinės instancijos teismo teisės