Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: nuasmeninta nutartis byloje [2-165-642-2013].doc
Bylos nr.: 2-165-642/2013
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Klaipėdos miesto apylinkės teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
DNSB "RUMPIŠKĖS" 141785769 atsakovas
BUAB"Inesitas" 242102540 Ieškovas
Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra 225453640 trečiasis asmuo
"Citadele bankas" 112021619 trečiasis asmuo
Kategorijos:
2. SU PRIEVOLŲ TEISE SUSIJUSIOS BYLOS
2.1. Bylos, kylančios iš sutartinių teisinių santykių
2.1.28. Iš kitų sutarčių rūšių kilusios bylos
3. CIVILINIS PROCESAS
3.1. Bendrosios nuostatos
3.1.17. Taikinimas ir taikos sutartis civiliniame procese
3.1.18. Laikinosios apsaugos priemonės:
3.1.18.2. Atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimas
3.1.18.4. Laikinųjų apsaugos priemonių galiojimas ir panaikinimas
3.2. Procesas pirmosios instancijos teisme
3.2.1. Pasirengimas teisminiam civilinės bylos nagrinėjimui:
3.2.1.3. Pasirengimas nagrinėti bylą teisme parengiamajame teismo posėdyje
3.2.2. Bylos skyrimas nagrinėti teismo posėdyje
3.2.7. Pirmosios instancijos teismo nutartys ir rezoliucijos:
3.2.7.1. Klausimai, kuriuos pirmosios instancijos teismas gali spręsti nutartimi
3.2.8. Bylos nutraukimas:
3.2.8.5. Bylos nutraukimas, jeigu šalys sudarė taikos sutartį ir teismas ją patvirtino
3.2.8.10. Bylos nutraukimo tvarka ir teisiniai padariniai

                                                                                                

   Civilinė byla Nr. 2-165-642/2013             

   (Proceso Nr. 2-06-3-09451-2012-5)

Procesinio sprendimo kategorija 109;

118.5;118.10.

(S)

 

 

 

 

KLAIPĖDOS MIESTO APYLINKĖS TEISMAS

N U T A R T I S

 

2013 m.  balandžio 3 d.

Klaipėda

 

Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Danutė Žvinklytė, sekretoriaujant Jolitai Kinderienei, dalyvaujant ieškovės atstovei Virginijai Lukošienei, atsakovės atstovams DNSB „Rumpiškės“ pirmininkui Sigitui Remėzai ir advokatui Vidmantui Žylei, teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios UAB „Inesitas“ ieškinį atsakovei DNSB „Rumpiškės“, tretiesiems asmenims nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų DNSB „Rumpiškės“ nariams, gyvenantiems Rumpiškės g. 4, Klaipėda, AB „Citadele“ bankas ir BĮ Būsto ir urbanistinės plėtros agentūrai, dėl skolos priteisimo,

  

n u s t a t ė :

 

ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 111743,24 Lt skolos, 6 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė Virginija Lukošienė ir atsakovės atstovas DNSB „Rumpiškės“ pirmininkas Sigitas Remėza prašė partvirtinti 2013 m. kovo 20 d. pasirašytą ir tą pačią dieną pateiktą teismui tvirtinti taikos sutartį,  nes nutarė ginčą išspręsti taikiai. Nurodė, jog supranta ir žino, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983 ir 6.985 straipsnių nuostatas taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą; žino, kad taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią; teismo patvirtinta sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas.

Šalių prašymas tenkintinas, tvirtintina šalių pasirašyta taikos sutartis ir civilinė byla nutrauktina, nes šalys gali užbaigti bylą taikos sutartimi, jeigu tokie jų veiksmai neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42, 140 straipsniai, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

Pažymėtina, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 294 straipsnio 2 dalis).

Šalims sudarius taikos sutartį, iš  proceso šalintini tretieji asmenys nepareiškiantys  savarankiškų reikalavimų DNSB „Rumpiškės“ nariai, gyvenantys Rumpiškės g. 4, Klaipėda, AB „Citadele“ bankas ir BĮ Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 159 straipsnio 1 dalis).

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42, 140, 159, 290, 291, 293, 294, 295  straipsniais, teismas

                     

n u t a r i a:

 

pašalinti iš proceso trečiuosius asmenis nepareiškiančius savarankiškų reikalavimų DNSB „Rumpiškės“ narius, gyvenančius Rumpiškės g. 4, Klaipėda, AB „Citadele“ banką ir BĮ Būsto ir urbanistinės plėtros agentūrą.

Ieškovės bankrutavusios UAB „Inesitas“ ir atsakovės DNSB „Rumpiškės“ prašymą tenkinti, civilinę bylą Nr.2-165-642/2013 nutraukti ir patvirtinti šalių taikos sutartį:

Ieškovė ir atsakovė, siekdamos kilusį ginčą dėl atsiskaitymo pagal 2008 m. lapkričio 25 d. Rangos darbų sutartį Nr. 1230, išspręsti taikiai, taiko nuolaidas.

Ieškovė atsisako turtinių reikalavimų atsakovei 111743,34 Lt sumai pagal 2012 m. spalio 3 d. pateiktą teismui ieškinį.

  Atsakovė per tris dienas, nuo teismo nutarties patvirtinti 2012 m. kovo 20 d. šalių sudartyą taikos sutartį, įsiteisėjimo dienos, sumoka ieškovei 14032,24 Lt sumą į ieškovės atsiskaitomąją  sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB DNB banke, b.k. 40100.

Patvirtinus ir įvykdžius taikos sutarties sąlygas, ieškovė ir atsakovė laiko, kad taikos sutartis yra neatskiriama  2008 m. lapkričio 25 d. Rangos darbų sutarties Nr. 1230, dalis.

Bylinėjimosi išlaidų viena iš kitos šalys nereikalauja.

Teismo išlaidas šalys atlygina lygiomis dalimis po ½.

Nutartį per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos galima apskųsti Klaipėdos apygardos teismui, padavus atskirąjį skundą Klaipėdos miesto apylinkės teisme.

 

Teisėja                                                                                                                         Danutė Žvinklytė