Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: nuasmenintas nuosprendis byloje [1-196-276-2013].docx
Bylos nr.: 1-196-276/2013
Bylos rūšis: baudžiamoji byla
Teismas: Vilniaus miesto apylinkės teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Ignalinos miškų urėdija civilinis ieškovas baudž. byloje
Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras Mindaugas Bliuvas prokuroras
Kategorijos:
14. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams (BK XXVIII skyrius)
14.9. Sukčiavimas (BK 182 str.)
29. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valdymo tvarkai, susiję su dokumentų klastojimu (BK XLIII skyrius)
29.1. Dokumento suklastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu (BK 300 str.)
1. BAUDŽIAMOJI TEISĖ
1.2. Specialioji dalis
1.2.14. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams (BK XXVIII skyrius)
1.2.14.5. Sukčiavimas (BK 182 str.)
1.2.14.5.2. Kvalifikuotas sukčiavimas (BK 182 str. 2 d.)
1.2.29. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valdymo tvarkai, susiję su dokumentų klastojimu (BK XLIII skyrius)
1.2.29.1. Dokumento suklastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu (BK 300 str.)
2 BAUDŽIAMOJO PROCESO TEISĖ
2.1. Baudžiamojo proceso bendrosios nuostatos
2.1.3. Aplinkybės, dėl kurių baudžiamasis procesas negalimas
2.1.3.1. Jeigu nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 3 str. 1 d. 1 p.)
2.1.3.2. Jeigu suėjo baudžiamosios atsakomybės senaties terminai (BPK 3 str. 1 d. 2 p.)
2.3. Bylų procesas pirmosios instancijos teisme
2.3.6. Nuosprendžio priėmimas (BPK XXIII skyrius)
2.3.6.4. Nuosprendžių rūšys, surašymas ir paskelbimas (BPK 302 str., 308 str.)
2.3.6.4.4. Išteisinamajam nuosprendžiui keliami reikalavimai (BPK 297-307 str.)

                                                                                                                Baudžiamoji byla Nr. 1-196-276/2013                                                                                                                                                                      

                                                                                    Teisminio proceso Nr. 1-10-9-00171-2011-4

Procesinio sprendimo kategorijos 1.2.14.5.2.; 1.2.29.1.; 2.3.6.4.4.; 2.1.3.1.; 2.1.3.2.                                                   

(S)

     VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMAS

N U O S P R E N D I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2013 m. gruodžio 19 d.

Vilnius

Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas  Robertas Rainys

sekretoriaujant Rasai Zdanavičienei

dalyvaujant prokurorams Mindaugui Bliuvui, Remigijui Matevičiui

gynėjui Justui Jankauskui

civilinio ieškovo atstovams advokatams Raivydui Rukštelei, Martynui Pečiuliui

viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

V. V., gimęs (duomenys neskelbtini), a.k. (duomenys neskelbtini) lietuvis, LR pilietis, aukštesniojo išsilavinimo, vedęs, nedirbantis, gyvenantis (duomenys neskelbtini), teistas 2013-08-07 Panevėžio apygardos teismo pagal LR BK 228 str. 1 d., 228 str. 2 d. – 1 metams 6 mėnesiams laisvės atėmimo, vadovaujantis LR BK 75 str. bausmės vykdymas atidėtas 1 metams 6 mėnesiams, nuosprendis neįsiteisėjęs, - 

- kaltinamas LR BK 182 str. 2 d., 300 str. 1 d..

  Išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, teismas, -                                                                                                                             n u s t a t ė :

V. V. buvo kaltinamas tuo, kad žinodamas, kad jis nebuvo įstojęs į Kauno technologijos universitetą, jame nestudijavo ir neįgijo Verslo administravimo mokslo bakalauro laipsnio, siekdamas gauti aukštesnį konkursinį stojančiojo balą, 2003-04-07 Lietuvos žemės ūkio universitete, esančiame Studentų g. 11, Kauno rajone, kartu su 2003-04-07 prašymu leisti dalyvauti konkurse į neakivaizdžias studijas pateikė Lietuvos žemės ūkio universitetui žinomai suklastotą Kauno technologijos universiteto diplomo Nr. Al03693 kopiją ir žinomai suklastotą šio diplomo priedą - akademinį pažymėjimą, kuriuose buvo nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie jo studijas Kauno technologijos universitete, ir tokiu būdu panaudojo žinomai suklastotus dokumentus, tai yra nusikaltimo, numatyto LR BK 300 str. 1 d. padarymu.

V. V. buvo kaltinamas tuo, kad žinodamas, kad jis nebuvo įstojęs į Kauno technologijos universitetą, jame nestudijavo ir neįgijo Verslo administravimo mokslo bakalauro laipsnio, siekdamas užimti (duomenys neskelbtini) pareigas, VĮ Ignalinos miškų urėdijai, esančiai Ažušilės g. 18, Ignalinoje, kartu su 2005-01-31 prašymu dėl priėmimo į darbą pateikė žinomai suklastoto Kauno technologijos universiteto diplomo Nr. Al03693 duomenis VĮ Ignalinos miškų urėdijos darbuotojams, kurie šiuos duomenis įrašė į jo asmens kortelę, esančią asmens byloje, tai yra nusikaltimo, numatyto LR BK 300 str. 1 d. padarymu.

V. V. buvo kaltinamas tuo, kad žinodamas, kad jis nebuvo įstojęs į Kauno technologijos universitetą, jame nestudijavo ir neįgijo Verslo administravimo mokslo bakalauro laipsnio, siekdamas užimti (duomenys neskelbtini) pareigas, žinodamas, kad 2006 metais sausio mėnesį Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos paskelbė konkursą (duomenys neskelbtini) pareigoms užimti, o pagal konkurso sąlygas pretendentai užimti valstybės įmonės vadovo pareigas turėjo atitikti specialųjį (duomenys neskelbtini) pareigybei keliamą reikalavimą - turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą miškininkystės, ekonomikos, vadybos ar teisės srityje, apgaule - žinodamas, jog jis nėra įgijęs konkurso sąlygose nurodyto aukštojo universitetinio išsilavinimo, siekdamas neteisėtai laimėti konkursą bei neteisėtai, apgaule įgyti didelės vertės svetimą turtą - gauti (duomenys neskelbtini) atlyginimą, 2006-01-18 Generalinei miškų urėdijai, esančiai A.Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, pateikė prašymą leisti dalyvauti konkurse ir prie jo pridėjo žinomai suklastotą dokumentą įrodantį įgytą aukštąjį universitetinį išsilavinimą - suklastotą Kauno technologijos universiteto diplomą Nr. A103693, kuriame buvo nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie tai, jog jis Kauno technologijos universitete Socialinių mokslų fakultete baigė Verslo administravimo studijų programą ir įgijo kvalifikacinį Verslo administravimo mokslo bakalauro laipsnį. Panaudojęs žinomai suklastotą dokumentą, leidusį jam dalyvauti konkurse (duomenys neskelbtini) pareigoms užimti ir neteisėtai laimėjęs konkursą minėtoms pareigoms užimti, jis savo naudai apgaule įgijo teisę į didelės vertės svetimą turtinę - teisę gauti (duomenys neskelbtini) pareiginį atlyginimą. Realizuodamas apgaule, neteisėtai įgytą svetimą turtinę teisę - neteisėtai, panaudojęs suklastotą dokumentą laimėjęs konkursą (duomenys neskelbtini) pareigoms užimti - jis nuo 2006-02-01 iki 2010-04-14 apgaule, neteisėtai įgijo didelės vertės svetimą turtą - jam buvo išmokėtas 247561 Lt 75 cnt. pareiginis atlyginimas, tai yra nusikaltimų, numatytų LR BK 182 str. 2 d., 300 str. 1 d. padarymu.

Kaltinamasis V. V. kaltu pagal LR BK 182 str. 2 d., 300 str. 1 d. neprisipažino ir parodė, kad Kauno technologijos universitete (toliau KTU) nestudijavo, šio baigimo diplomo neklastojo, niekur jo nepateikinėjo. 2003 metais jis įstojo mokytis į Lietuvos žemės ūkio universitetą, KTU diplomo originalo ar kopijos nepateikinėjo ir jo neatsiminėjo, prašymas surašytas ne jo, kaip ir ne jo įrašyta, kad baigė KTU. 2005 metais prieš įsidarbinant (duomenys neskelbtini) su prašymu priimti į darbą nepateikė suklastoto KTU baigimo diplomo. Jis žinojo, kad 2005 metais paskelbtame konkurse (duomenys neskelbtini) pareigoms užimti buvo reikalingas aukštasis universitetinis išsilavinimas, tačiau jam A. V. paaiškino, kad jeigu jis mokosi Lietuvos žemės ūkio universitete, tai jis atitinka konkurso sąlygas. Prašymą dalyvauti konkurse ir gyvenimo aprašymą jam atspausdino jo pažįstamas G. G., kuris tuo metu dirbo (duomenys neskelbtini) ir šiuose dokumentuose nebuvo nurodyta, kad jis baigė KTU. Byloje esantys šie dokumentai yra suklastoti ir pasirašyti ne jo. Jis niekam neminėjo, kad yra baigęs KTU, tuo metu jis buvo baigęs S. Ž. miškų technikumą, Vilniaus verslo kolegiją ir studijavo Žemės ūkio universitete. Sukčiauti įsidarbindamas (duomenys neskelbtini) jis neketino, norėjo dirbti ir už darbą gauti darbo užmokestį. Kai iš darbo buvo atleistas generalinio miškų urėdo B. S. iniciatyva, jam buvo pagrasinta, kad su juo bus susidorota.

Liudytoja M. M. parodė, kad 1978 – 2008 metais dirbo (duomenys neskelbtini). 2005 metais ji savo ranka užpildė V. V. asmens kortelę, duomenis, kad jis baigė KTU ji nurašė nuo V. V. pateikto KTU baigimo diplomo.

Liudytojas E. B. parodė, kad dirba (duomenys neskelbtini)  (buvęs (duomenys neskelbtini)), (duomenys neskelbtini). V. V. buvo pateikęs KTU baigimo diplomo originalą, kurį po 3 mėnesių atsiėmė parašęs prašymą, kurį vizavo jis.

Liudytojas A. V. parodė, kad 2001 – 2008 metais dirbo (duomenys neskelbtini). Priimant V. V. į darbą (duomenys neskelbtini) jis nedalyvavo, nes sirgo. Kai V. V. buvo atleistas iš pareigų, tai prasidėjo teismų procesai, kurių metu V. V. gyrėsi savo išsilavinimais. Jis paskambino E. B. ir paklausė kaip sekasi V. V. mokytis, šis atsakė, kad jis išbrauktas iš A. S. universiteto studentų sąrašų. Patikrinęs V. V. asmens bylą nustatė, kad beveik vienu metu jis baigė analogiškas mokslo studijas – verslo kolegiją ir KTU, užklausus KTU buvo gautas atsakymas, kad V. V. šiame universitete nestudijavo. Visus dokumentus apie išsilavinimą pateikė pats V. V..

Liudytojas B. S. parodė, kad jam vadovaujant (duomenys neskelbtini) į darbą buvo priimtas V. V., po kelių metų iš darbo jis buvo atleistas, nes nesusitvarkė su savo pareigomis. 

Liudytoja R. B. parodė, kad dirba (duomenys neskelbtini). 2006 metais buvo paskelbtas konkursas (duomenys neskelbtini) pareigoms užimti, buvo sąlyga pretendentui turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą. V. V. dokumentus priėmė ji, KTU diplomo jai buvo pateiktas originalas ir šviesokopija, V. V. buvo vienintelis kandidatas ir tai ji gerai pamena.

Liudytojas G. G. parodė, kad 2006 metais jam dirbant (duomenys neskelbtini), pas jį sausio mėnesį užėjo pažįstamas V. V. ir jis jam kompiuteriu atspausdino dokumentus, reikalingus dalyvauti konkurse (duomenys neskelbtini) pareigoms užimti. Dokumentuose nebuvo nurodyta, kad V. V. baigė KTU.

Liudytoja V. R. parodė, kad 2006 – 2010 metais dirbo (duomenys neskelbtini). V. V. buvo kvalifikuotas ir kompetentingas vadovas. Kai V. V. buvo atleistas iš darbo, tai naujas (duomenys neskelbtini) A. A. liepė jai išeiti iš darbo, nes priešingu atveju bus susidorota kaip su V. V..

Liudytojas A. A. parodė, kad po V. V. pradėjo dirbi (duomenys neskelbtini). Dėl ko buvo atleistas V. V. jis tiksliai nežino. 2010 metais dar nebuvo žinoma apie V. V. suklastotą diplomą, todėl jis negalėjo grasinti V. R. susidorojimu kaip su V. V..

Liudytoja A. V. parodė, kad V. V. yra jos vyras. 2011-08-19 jai dalyvaujant buvo atlikta krata jų namuose. Kadangi stresavo jų sūnus, todėl ji nestebėjo kratos proceso. Atvykę du policininkai prašė pateikti KTU diplomą V. V. vardu, ji atsakė, kad tokio nėra, nes vyras ten nesimokė. Susipažindama su kratos protokolu ji pamatė, kad nepaėmė V. V. gyvenimo aprašymo ir prašymo dalyvauti konkurse (duomenys neskelbtini) pareigoms užimti.

Liudytojai I. F. ir L. D. parodė, kad 2011-08-19 vykdydami prokuroro nurodymą atliko kratą V. V. namuose, V. V. namuose nebuvo, dalyvavo jo žmona A. V.. Kratos metu buvo paimti visi su tyrimu susiję dokumentai.

Liudytoja L. I. parodė, kad 2007 – 2010 metais dirbo (duomenys neskelbtini). Jos žinioje buvusioje V. V. asmens byloje buvo tik vienas dokumentas – įsakymas priimti jį į darbą. Jokių duomenų, kad V. V. buvo baigęs KTU ji neturėjo.

Iš Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos skelbimo – dėl konkurso laisvai (duomenys neskelbtini) pareigybei užimti matyti, kad tarp specialių reikalavimų yra reikalavimas turėti aukštąjį universitetinį (miškininkystės, ekonomikos, vadybos ar teisės) išsilavinimą (t. 1, b.l. 7).

V. V. 2006-01-18 prašymo leisti dalyvauti konkurse matyti, kad jis pateikė 3 diplomus, įrodančius išsilavinimą – Kauno A. K. miškų technikumo, Kauno technologijos universiteto ir Vilniaus verslo kolegijos (t. 1, b.l. 64; 74; 75; 76), prie prašymo pridėtas gyvenimo aprašymas, kuriame apart kito nurodyta dėl išsilavinimo ir kvalifikacijos – 2002 metai – Kauno technologijos universitetas, įgytas verslo administravimo bakalauro laipsnis (t. 1, b.l. 80).

(duomenys neskelbtini) V. V. asmens kortelės matyti, kad joje įrašyta, jog jis baigė 2002 metais Kauno technologijos universitetą, specialybė – verslo administravimas, diplomo Nr. A103693 (t. 1, b.l. 96-97).

(duomenys neskelbtini) E. K. pasirašytos 2005-03-14 charakteristikos Nr. 1-3-246 matyti, kad joje nurodyta, jog V. V. yra baigęs Kauno technologijos universitetą (t. 1, b.l. 61).

Iš kratos protokolo matyti, kad 2011-08-19 V. V. gyvenamojoje vietoje buvo paimta apart kitų dokumentų ir 2005-03-14 charakteristikos Nr. 1-3-246 kopija (t. 1, b.l. 50-51).

Iš 2003-04-07 V. V. prašymo Lietuvos žemės ūkio universiteto Rektoriui matyti, kad jis nurodo baigęs Kauno technologijos universitetą, pateikta diplomo kopija ir diplomo priedas – akademinis pažymėjimas apie išlaikytus KTU egzaminus (t. 1, b.l. 131-133).

2011-08-31 Kauno technologijos universiteto rašto matyti, kad V. V. Socialinių mokslų fakultete Verslo administravimo studijų programos nestudijavo, verslo administravimo bakalauro kvalifikacinio laipsnio neįgijo ir 2002 metais diplomas A Nr. 103693 niekam išduotas nebuvo (t. 1, b.l. 137).

Iš diplomo A Nr. 103693 kopijos matyti, kad Kauno technologijos universitete V. V. studijavo Socialinių mokslų fakultete ir baigė 2002-06-26 verslo administravimo studijų programą ir įgijo kvalifikacinį verslo administravimo mokslo bakalauro laipsnį (t. 1, b.l. 75).

2012-06-04 ekspertizės akto Nr. 11-1294(12) matyti, kad duotos išvados – tikėtina, kad 2006-01-18 V. V. prašymo leisti dalyvauti konkurse tekstas ir V. V. gyvenimo aprašymo (CV) tekstas išspausdinti vienu ir tuo pačiu spausdintuvu, tekstai nėra pakeisti prispausdinimo būdu ir tekstai išspausdinti vienu ir tuo pačiu spausdintuvu (t. 3, b.l. 137-140).

2012-10-30 ekspertizės akto Nr. 11-1297(12) matyti, kad nustatyti, ar 2006-01-18 V. V. prašyme leisti dalyvauti konkurse (duomenys neskelbtini) pareigybei užimti pasirašė pats V. V., ar už jį pasirašė kitas asmuo, nebuvo galima, nes tiriamas parašas trumpas, paprastas, mažai informatyvus (t. 3, b.l. 142-143).

Iš 2013-07-10 ekspertizės akto Nr. 11-1492(13) matyti, kad tirti pateiktame 2003-04-07 V. V. vardu prašyme Lietuvos žemės ūkio universiteto rektoriui mėlynos spalvos rankraštiniai įrašai yra parašyti kita rašymo priemone nei juodos spalvos įrašai. Didelė tikimybė, kad pateiktame 2003-04-07 V. V. vardu prašyme juodos spalvos įrašai parašyti ta pačia rašymo priemone (šratinuko rašymo mazgu) (t. 4, b.l. 19-21).

Iš 2013-05-17 ekspertizės akto Nr. 11-1090(13) matyti, kad 2003-04-07 V. V. vardu paduotas prašymas Lietuvos žemės ūkio universiteto rektoriui surašytas V. V.. Nustatyti, ar V. V. vardu eilutėje „stojančiojo parašas“ pasirašė V. V. nebuvo galima, nes tiriamas parašas trumpas, paprastas, mažai informatyvus (t. 4, b.l. 23-27).

Įrodymų vertinimas:

 1. V. V. kategoriškai neigia rašytiniuose dokumentuose ar žodžiu kam nors nurodęs, kad studijavo ir įgijo aukštojo mokslo diplomą KTU, parodė, kad tokie įrašai buvo suklastoti. Tokia jo versija vertintina kaip gynybinė, nes kategoriškai paneigta 2013-05-17 eksperto išvada, kad prašymą surašė pats V. V., o jame jis įrašė, kad 2002 metais baigė KTU. V. V. versija, kad apie mokymąsi KTU nieko nežinojo paneigta jo namuose kratos metu rastos jo charakteristikos įrašu, kad baigė KTU. Liudytojai R. B. ir M. M. patvirtino mačiusios KTU diplomą, išduotą V. V., rašytiniai įrodymai patvirtina, kad V. V. tiek įsidarbindamas (duomenys neskelbtini), tiek pateikdamas prašymą buvusio Žemės ūkio universiteto rektoriui, tiek pateikdamas prašymą dalyvauti konkurse (duomenys neskelbtini) pareigybei įgyti, raštu ir žodžiu nurodė, kad turi aukštąjį išsilavinimą ir teikė žinomai suklastotą dokumentą KTU diplomą savo vardu.

Tokiu būdu visiškai įrodyta, kad V. V. padarė nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 300 str. 1 d..

 1. Baudžiamoji atsakomybė pagal LR BK 182 str. numatyta tam, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba ją panaikino.

Neginčijamai įrodyta, kad V. V. neatitiko sąlygų dalyvauti konkurse (duomenys neskelbtini) pareigoms užimti, nes neturėjo įgijęs aukštojo universitetinio išsilavinimo ir nepateikęs žinomai suklastoto KTU diplomo nebūtų laimėjęs konkurso ir netaptų (duomenys neskelbtini), tai padarė ir panaudojęs apgaule buvo paskirtas (duomenys neskelbtini).

Kaltinimas V. V. tuo, kad jis siekė apgaule įgyti didelės vertės svetimą turtą – gauti (duomenys neskelbtini) atlyginimą ir apgaule įgijo nuo 2006-02-01 iki 2010-04-14 didelės vertės svetimą turtą – 247561,75 litus, gaudamas šiuos pinigus kaip pareiginį atlyginimą, neįrodytas. Svetimas turtas panaudojant apgaulę įgyjamas neatlygintinai ir pasireiškia tuo, jog suklaidintas nukentėjusysis perleidžia turtinę teisę ar turtą ir už tai negauna turto, paslaugos ir pan., o kaltininkas jo sąskaita nepagrįstai praturtėja. Šiuo atveju įrodyta, kad V. V. turėjo pakankamai žinių dirbti (duomenys neskelbtini) darbą – buvo baigęs miškų technikumą ir verslo kolegiją, t.y. nebuvo absoliutus bemokslis, siekė dirbti (duomenys neskelbtini) tinkamai ir už tai gauti darbo užmokestį, 5 metus dirbo šiose pareigose ir gavo už tai pagal darbo sutartį darbo užmokestį, kuris negali būti pripažintas kaip sukčiavimo būdu užvaldytas svetimas turtas. Iš pareigų V. V. buvo atleistas 2010 metais, net nežinant, kad jis neturi tinkamo išsilavinimo, galima prielaida, kad tai galėjo turėti įtakos jo darbui, tačiau prielaidomis teismas vadovautis negali.

Esant tokioms aplinkybėms V. V. iš kaltinimo LR BK 182 str. 2 d. išteisintinas jam nepadarius veikos, turinčios šio nusikaltimo požymių.

Kaip matyti iš 2013-11-27 išrašo apie fizinį asmenį, V. V. yra neteistas (t. 4, b.l. 39-40).

2013-08-07 Panevėžio apygardos teismo nuosprendžio matyti, kad V. V. nuteistas pagal LR BK 228 str. 1 d. ir 228 str. 2 d. (2007-06-28 įst. Nr. X-1233 red.) už veikas padarytas 2007 m. gruodžio mėn. – 2008 metų vasarą (tikslesnis laikas nenustatytas), baudžiamoji byla pagal kaltinimą LR BK 300 str. 1 d. (veika padaryta 2007-12-28 – 29) nutraukta suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui, nuosprendis neįsiteisėjęs (t. 4, b.l. 41-68).

Šioje baudžiamojoje byloje V. V. kaltinamas 3 epizoduose padaręs nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 300 str. 1 d., veikos padarytos 2003-04-07, 2005-01-31, 2006-01-18, t.y. žymiai anksčiau, negu aptarta veika 2013-08-07 nuosprendyje. Veika, numatyta LR BK 300 str. 1 d. yra nesunkus nusikaltimas (LR BK 11 str. 3 d.) ir sutinkamai su jų padarymo metu galiojusia LR BK 95 str. 1 d. 1 p. b) p.p. (2004-07-05 įstatymo Nr. IX-2314 red.), apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminas yra 5 metai, t.y. šis terminas byloje yra pasibaigęs 2011-12-19, byloje nėra jokių duomenų, jog senaties eiga V. V. atžvilgiu būtų buvusi sustojusi ar nutrūkusi, todėl baudžiamoji byla V. V. atžvilgiu dėl suklastotų dokumentų panaudojimo nutrauktina suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui (LR BPK 3 str. 1 d. 2 p.).

Kaip matyti iš bylos medžiagos V. V. yra pareikštas civilinio proceso tvarka ieškinys dėl analogiškos sumos priteisimo, todėl civilinis ieškinys paliktinas nenagrinėtu.

Vadovaujantis LR BPK 297-299, 301-305, 307-308 str. str., teismas, -

n u s p r e n d ė :

V. V. iš kaltinimo padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 182 str. 2 d. išteisinti, jam nepadarius veikos, turinčios šio nusikaltimo požymių (LR BPK 3 str. 1 d. 1 p.).

Baudžiamąją bylą V. V. pagal LR BK 300 str. 1 d. (2003-04-07 suklastoto dokumento panaudojimo), pagal LR BK 300 str. 1 d. (2005-01-31 suklastoto dokumento panaudojimo), pagal LR BK 300 str. 1 d. (2006-01-18 suklastoto dokumento panaudojimo) nutraukti suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui.

Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti panaikinti.

              (duomenys neskelbtini) civilinį ieškinį palikti nenagrinėtą.

              Daiktinius įrodymus – bylos dokumentus, nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžinti A. S. universitetui, Generalinei miškų urėdijai prie Aplinkos ministerijos, (duomenys neskelbtini)

              Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

 

Teisėjas                                                                                    Robertas Rainys

Nuorašas tikras


Paminėta tekste:
 • BK 228 str. Piktnaudžiavimas
 • BK 75 str. Bausmės vykdymo atidėjimas
 • BK 182 str. Sukčiavimas
 • BK 300 str. Dokumento suklastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu
 • BK
 • BK 11 str. Nusikaltimas
 • BK 95 str. Apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senatis
 • BPK 3 str. Aplinkybės, dėl kurių baudžiamasis procesas negalimas
 • BPK