Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: nuasmeninta nutartis byloje [2A-410-236-2015].docx
Bylos nr.: 2A-410-236/2015
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Lietuvos apeliacinis teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Kauno švara 132616649 atsakovas
Tomas Seikalis 2529 atsakovo atstovas
Gelmedis 303334200 Ieškovas
Gelmedis 303334200 Ieškovas
Viešųjų pirkimų tarnyba 188656261 išvadą duodanti institucija
Kauno gelžbetonis 133667027 suinteresuotas asmuo
Kategorijos:
2. SU PRIEVOLŲ TEISE SUSIJUSIOS BYLOS
2.1. Bylos, kylančios iš sutartinių teisinių santykių
2.1.23. Bylos dėl viešo konkurso
2. CIVILINIAI TEISINIAI SANTYKIAI
2.5. Prievolių teisė
2.5.11. Pirkimas-pardavimas:
2.5.11.4. Viešasis pirkimas-pardavimas
2.5.35. Viešas konkursas
3. CIVILINIS PROCESAS
3.1. Bendrosios nuostatos
3.1.11. Dalyvaujančių byloje asmenų procesiniai dokumentai:
3.1.11.3. Dalyvaujančių byloje asmenų procesinių dokumentų priedai ir jų forma
3.2. Procesas pirmosios instancijos teisme
3.2.1. Pasirengimas teisminiam civilinės bylos nagrinėjimui:
3.2.1.1. Atsiliepimas į pareikštą ieškinį
3.2.3. Bylos nagrinėjimas teismo posėdyje:
3.2.3.1. Žodinis bylos nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme
3.2.6. Teismo sprendimas:
3.2.6.4. Galutinis sprendimas
3.2.7. Pirmosios instancijos teismo nutartys ir rezoliucijos:
3.2.7.1. Klausimai, kuriuos pirmosios instancijos teismas gali spręsti nutartimi
3.3. Teismų procesinių sprendimų kontrolės formos ir proceso atnaujinimas
3.3.1. Apeliacinis procesas:
3.3.1.3. Apeliacinis skundas ir jo padavimo tvarka
3.3.1.4. Apeliacinio skundo subjektai
3.3.1.5. Apeliacinio skundo terminai
3.3.1.6. Apeliacinio skundo priėmimas ir trūkumų šalinimas
3.3.1.9. Atsiliepimai į apeliacinį skundą

Civilinė byla Nr

Civilinė byla Nr. 2A-410-236/2015

Teisminio proceso Nr. 2-56-3-854-2014-0.

              Procesinio sprendimo kategorija 45.4.

 

LIETUVOS APELIACINIS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2015 m. vasario 20 d.

Vilnius

 

 

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Danutės Milašienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Gelmedis“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 20 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2566-343/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ieškovės „Gelmedis ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Kauno švara“ (tretysis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Kauno gelžbetonis“) dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus bei

 

n u s t a t ė :

 

I. Ginčo esmė

 

Ieškovas UAB „Gelmedis patikslintu ieškiniu prašė pripažinti, kad supaprastintas atviras konkursas „Gelžbetonio plokščių pirkimas“ Nr. 195653 (toliau taip pat vadinama – Pirkimas) įvyko pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau taip pat vadinama – VPĮ) normas ir Pirkimo sąlygas, sugrąžinti šalis į prieš pažeidimą buvusią stadiją, t.y. tiekėjų kvalifikacinių reikalavimų atitikimo pirkimo sąlygoms svarstymo etapą, bei panaikinti šiuos atsakovo viešųjų pirkimų komisijos sprendimus:

1) 2014 m. rugsėjo 19 d. sprendimą atmesti UAB „Gelmedis pasiūlymą, nes buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina, kaina, taip pat sprendimą pripažinti UAB „Kauno gelžbetonis pateiktą pasiūlymą nugalėtoju;

2) 2014 m. rugsėjo 22 d. sprendimą dėl UAB „Gelmedis 2014 m. rugsėjo 19 d. pretenzijos atmetimo;

3) 2014 m. rugsėjo 24 d. sprendimą atmesti UAB „Gelmedis antrąją 2014 m. rugsėjo 23 d. pretenziją ir leisti šioje Pirkimo stadijoje dar kartą tikslinti UAB „Kauno gelžbetonis kvalifikacijos reikalavimus, pripažinti UAB „Kauno gelžbetonis pasiūlymą atitinkančiu minimalius kvalifikacijos bei Pirkimo sąlygų reikalavimus;

4) 2014 m. rugsėjo 24 d. sprendimą dėl UAB „Gelmedis trečiosios 2014 m. rugsėjo 23 d. pretenzijos atmetimo;

5) 2014 m. rugsėjo 24 d. sprendimą dėl Pirkimo procedūrų nutraukimo;

6) 2014 m. spalio 3 d. sprendimą dėl 2014 m. rugsėjo 24 d. pretenzijos atmetimo.

Ieškovas taip pat prašė priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškovas nurodė, kad pagal Pirkimo sąlygas atsakovas ketino įsigyti orientacinį 200 vnt. gelžbetonio plokščių kiekį, kuris prekių pirkimo eigoje būtų koreguojamas tiek į didesnę, tiek į mažesnę pusę, atsižvelgiant į poreikius. Neaišku, kokiomis faktinėmis aplinkybėmis remtasi, nustatant, jog UAB „Gelmedis pasiūlytos kainos yra per didelės ir peržengia šio Konkurso suplanuotų lėšų ribą. Atsakovas privalo įrodyti, kad kaina yra per didelė ir jam nepriimtina. Perkančioji organizacija privalo įrodyti planuojamų lėšų paskaičiavimo pagrįstumą vadovaujantis Numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodikoje nustatytais kriterijais. Nustačius, kad perkančioji organizacija galimybe atmesti ieškovo pasiūlymą dėl per didelės kainos pasinaudojo tik kaip dirbtiniu pretekstu atmesti ieškovo pasiūlymą, nors jis buvo akivaizdžiai priimtinas, konstatuotinas esminis pirkimo procedūrų pažeidimas.

Pirkimo sąlygos, kai nurodytas tik orientacinis perkamų plokščių kiekis, prieštarauja Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintai per didelės kainos nustatymo metodikai. Metodikoje nurodoma, kad, siekiant tiksliai nustatyti per didelę pasiūlymo kainą, turi būti nustatyti minimalūs ir maksimalūs perkamų prekių kiekiai. Tik nustačius maksimalų perkamų prekių kiekį, galima išvesti vienos plokštės kainą bei tiksliai ir neabejotinai konstatuoti faktą, jog tiekėjo pasiūlymas atmestinas dėl per didelės ir perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos. Atsakovas nei Pirkimo sąlygose, nei techninėje specifikacijoje aiškiai ir nedviprasmiškai nefiksavo maksimalaus perkamų prekių kiekio. Nenustačius maksimalios vienos plokštės kainos ar nenurodžius tikslaus maksimalaus visų perkamų plokščių kiekio, pagrįstai pripažinti tiekėjo pasiūlymą neatitinkančiu konkurso sąlygų dėl per didelės kainos neįmanoma. Kaina turi būti protinga ir negali būti didesnė kaip 30 procentų už visas pirkimui suplanuotas lėšas. Tuo atveju, jeigu tiekėjo kaina būtų apie 30 procentų didesnė už suplanuotas lėšas, suplanuotomis lėšomis perkančioji organizacija galėtų nupirkti mažesnį plokščių kiekį. Be to, atsakovas nenurodė, jog neturi galimybės gauti papildomų lėšų šiam pirkimui, jei perkamos prekės yra ypatingai svarbios užtikrinant viešąjį interesą.

Neatmetus kito tiekėjo pasiūlymo, atsakovas neturėjo teisės atmesti ieškovo pasiūlymo VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 3 punkto pagrindu. Atsakovas, pažeisdamas sąžiningumo, lygiateisiškumo bei skaidrumo principus, skubotai ir nepagrįstai atmetė UAB „Gelmedis pasiūlymą, kuris galėjo būti pripažintas nugalėtoju. Kitas tiekėjas - UAB „Kauno gelžbetonis iki nurodytos elektroninių vokų atplėšimo datos nepateikė pasiūlymo galiojimą patvirtinančio dokumento ir tuo pažeidė Pirkimo sąlygų 6.1 bei 6.3 punktus, todėl, vadovaujantis Pirkimo sąlygų 9.8.2 punktu, pasiūlymas turėjo būti pašalintas iš konkurso dar iki jo svarstymo etapo (Konkurso sąlygų 9.8 p.). Ieškovo manymu, atsakovas 2014 m. rugsėjo 22 d. atsakyme į ieškovo 2014 m. rugsėjo 19 d. pretenziją nepagrįstai konstatavo, jog UAB „Kauno gelžbetonis pateikė pasiūlymo galiojimo užtikrinimą Konkurso sąlygų 6.1.3 punkte nurodytu būdu vadovaujantis 9.5 punkto reikalavimais. Nurodo, kad Konkurso sąlygų 9.5 punktas neleidžia perkančiajai organizacijai prašyti tiekėjo pateikti naujų dokumentų, po kurių pateikimo keičiasi pasiūlymo esmė ir pasiūlymas iki vokų atplėšimo procedūros neatitikęs Pirkimo sąlygų reikalavimų, po tokių papildomų dokumentų pateikimo taptų juos atitinkantis. Ieškovo teigimu, VPĮ 28 straipsnio 10 dalis taikoma, jeigu atitinkamas veiksmas yra atliktas nustatytu terminu, tačiau jį patvirtinantys dokumentai nebuvo pateikti kartu su pasiūlymu; t.y. šiuo atveju pats veiksmas - pasiūlymo galiojimo garantas pervestas per banką į atsakovo sąskaitą turėjo būti atliktas dar iki vokų atplėšimo procedūrų, t.y. iki 2014 m. rugpjūčio 27 d. 10 val., tačiau toks pavedimas buvo padarytas 14 dienų po vokų atplėšimo procedūros - 2014 m. rugsėjo 9 d. Nepateikus pasiūlymo užtikrinimo garantijos buvo pažeistas ir Pirkimo sąlygų 6.1.3 punktas, 5.2 punktas, nes vokas su pasiūlymo galiojimo užtikrinimo originaliu dokumentu nepateiktas iki šiol. Šios aplinkybės sudaro pagrindą atmesti UAB „Kauno gelžbetonis pasiūlymą (Pirkimo sąlygų 9.8.2 p. ir 9.8.6 p.). UAB „Kauno gelžbetonis pasiūlymas neatitiko ir Pirkimo sąlygų klausimyno 3.2.1 punkto reikalavimų, nes pateikta tik 114 000 Lt vertės sutarties su UAB „Kauno kranai“ kopija, nors buvo reikalaujama pateikti sutartį, kurios vertė ne mažesnė kaip 0,5 pasiūlymo vertės (UAB „Kauno gelžbetonis įvykdyta sutartis sudarė tik 0,4 pasiūlymo vertės).

Konkurso sąlygų 9.5 punkte įtvirtinta nuostata, jog perkančioji organizacija negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės - pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų jas atitinkančiu. Tačiau atsakovas jau po visų pasiūlymų įvertinimo bei nugalėtojo pripažinimo, net nesugrįžęs į tiekėjų kvalifikacijos vertinimo etapą, 2014 m. rugsėjo 24 d. rašte nurodė, jog komisija vienbalsiai nusprendė prašyti UAB „Kauno gelžbetonis patikslinti kvalifikaciją dėl Pirkimo sąlygų 3.2.1 punkto reikalavimų atitikimo ir nepagrįstai nurodė, kad šis tiekėjas buvo pateikęs dokumentus dėl atitikties šiam reikalavimui. Pagal Pirkimo sąlygų 5.6.5 punktą kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti perkamos prekės kokybę patvirtinančius dokumentus, tačiau nugalėtoju pripažinta bendrovė UAB „Kauno gelžbetonis“ dokumentų, patvirtinančių plokščių kokybės atitikimą techniniams reikalavimams, nepateikė, todėl pagal Pirkimo sąlygų 9.8.2 punktą, 9.8.6 punktą UAB „Kauno gelžbetonis“ pasiūlymas turėjo būti pašalintas iš Pirkimo.

Ieškovo įsitikinimu, nurodytos aplinkybės patvirtina, kad atsakovo viešųjų pirkimų komisija padarė eilę esminių VPĮ bei Pirkimo sąlygų pažeidimų, Pirkimą vykdė nesąžiningai, pažeidžiant lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo bei skaidrumo principus.

Ieškovo teigimu, atsakovas Pirkimą nutraukė nemotyvuotai, neteisėtai ir nepagrįstai.

 

II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

 

Kauno apygardos teismas 2014 m. lapkričio 20 d. sprendimu ieškinį atmetė ir iš ieškovo UAB „Gelmedis atsakovui UAB „Kauno švara“ priteisė 2 253 Lt, o trečiajam asmeniui UAB „Kauno gelžbetonis 450 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

Teismas sprendė, kad ieškovas reikalavimo dėl pirkimo procedūrų nutraukimo atžvilgiu pažeidė išankstinę ginčo sprendimo ne teisme tvarką, tačiau atsižvelgęs į tai, jog atsakovas atsakymą į pretenziją pateikė 2014 m. spalio 3 d., t. y. iki ginčo nagrinėjimo teismo posėdyje, sprendė, jog iš esmės nagrinėtinas ir reikalavimas dėl pirkimo procedūrų nutraukimo. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad dėl kitų reikalavimų ieškovas laikėsi išankstinės ginčo sprendimo ne teisme tvarkos, nes reikalavimus pareiškė gavęs atsakymus į pretenzijas. Teismas pažymėjo, jog nenagrinėja reikalavimo pripažinti, kad supaprastintas atviras konkursas „Gelžbetonio plokščių pirkimas įvyko pažeidžiant VPĮ normas ir Pirkimo sąlygas, nes tai nėra materialusis reikalavimas, o faktinių aplinkybių konstatavimas ir tik konstatavus nurodytas aplinkybes, galimas ieškinio materialiųjų reikalavimų tenkinimas. Taip pat teismas nurodė, kad pripažinti pateiktą pasiūlymą nugalėtoju nėra teismo kompetencija, nugalėtojus nustato/pripažįsta perkančioji organizacija, o teismas tik patikrina, ar perkančioji organizacija tai padarė teisėtai.

Dėl 2014 m. rugsėjo 19 d. perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijos sprendimo, kuriuo atmestas UAB „Gelmedis“ pasiūlymas dėl per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos (Pirkimų sąlygų 9.8.3 p., VPĮ 39 str. 2 d. 3 p.) ir nuspręsta pasiūlymų eilės nesudaryti (yra tik vienas neatmestas pasiūlymas) bei pripažinti UAB „Kauno gelžbetonis pasiūlymą nugalėtoju teismas nurodė, kad pagal V9 straipsnio 1 dalį numatomo pirkimo vertė yra perkančiosios organizacijos numatomų sudaryti pirkimo sutarčių vertė, skaičiuojama imant visą mokėtiną sumą be pridėtinės vertės mokesčio, įskaitant visas sutarties pasirinkimo ir pratęsimo galimybes. Teismas nurodė, kad vadovaujantis 2014 metų UAB „Kauno švara“ investiciniu planu, aikštelių projektavimui ir įrengimui paskirti 500 000 Lt, pagal sudarytą lokalinę sąmatą paskaičiuota, jog aikštelės pagrindo įrengimas kainuos 2 418,05 Lt, buvo atlikta apklausa ir nustatyta apytikrė plokštės kaina (apie 1 300 Lt) bei suplanuotos lėšos buvo paskirstytos taip: 200 000 Lt plokštėms ir 300 000 Lt projektavimo ir pagrindų įrengimo darbams. 2014 m. liepos 1 d. UAB „Kauno švara atliekų tvarkymo skyrius pateikė paraišką organizuoti pirkimą dėl 200 vnt. gelžbetoninių aikštelių įrengimo, o 2014 m. rugpjūčio 11 d. paskelbtas Pirkimas.

Ieškovo argumentus, kad perkančioji organizacija elgėsi netinkamai, nes pirma suplanavo pirkimą, o tik po to patvirtino lėšas, teismas atmetė kaip nepagrįstus ir nurodė, jog nedraudžiama planuoti. Pirkimas buvo paskelbtas jau žinant suplanuotas lėšas ir jas patvirtinus. Kaip nepagrįstą teismas atmetė ir kitą, kaip su byla nesusijusį, argumentą, jog iki ginčo Pirkimo buvo įvykę kiti 27 pirkimai, nors lėšos nebuvo patvirtintos.

Nepagrįstu teismas pripažino ir ieškovo argumentą, kad atsakovas netinkamai paskirstė lėšas Pirkimui, nepagrįstai nustatė preliminarią plokščių rinkos kainą pagal netinkamai vykdytos apklausos rezultatus (apklausoje dalyvavę UAB „Autokausta, UAB „Betonika plokščių negamina). Teismas pažymėjo, kad šios įmonės ir nenurodė, kad plokštes gamina, be to, ieškovas plokščių taip pat negamina, o Pirkime dalyvauja.

Dėl ieškovo argumento, kad buvo netinkamai parengtos Pirkimo sąlygos, nes jose nenustatyta nei maksimali vienos plokštės kaina, nei maksimalus perkamų prekių kiekis, todėl nustatyti, kad pasiūlyta kaina per didelė, neįmanoma, teismas nurodė, kad, visų pirma, ieškovas turėjo teisę ginčyti pirkimo sąlygas, tačiau to nedarė, todėl prisiėmė visas neigiamas pasekmes, susijusias su netinkamomis pirkimo sąlygomis, antra, ieškovo pasiūlyta kaina Pirkimui suplanuotas lėšas viršija net 66,85 procento, t.y. 133 630 Lt.

Dėl nurodytų motyvų teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija, vertindama ieškovo pasiūlymą ir taikydama VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatas, nei esminių viešųjų pirkimų principų, įtvirtintų VPĮ 3 straipsnyje, nei apskritai VPĮ nuostatų nepažeidė, todėl netenkintas ieškinio reikalavimas panaikinti atsakovo 2014 m. rugsėjo 19 d. sprendimą, kuriuo nuspręsta atmesti UAB „Gelmedis pasiūlymą dėl per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos.

Nustačius, jog ieškovo pasiūlymas buvo atmestas pagrįstai, atmestini, kaip išvestiniai ir ieškovo teisėms bei pareigoms nebereikšmingi kiti ieškinio reikalavimai, tačiau papildomai tikslinga pasisakyti dėl Pirkimo nutraukimo.

UAB „Kauno švara 2014 m. rugsėjo 24 d. priėmė sprendimą, vadovaujantis VPĮ 7 straipsnio 5 dalimi, nutraukti Pirkimo procedūras. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad ieškovo pasiūlymas atmestas pagrįstai, atsakovas pripažino, jog Pirkimo sąlygos paruoštos ne pagal aktualią VPĮ redakciją, ieškovas pripažino, kad Pirkimo sąlygos neatitiko poįstatyminio reglamentavimo, vertino, kad ginčo Pirkimas pasibaigė jį pagrįstai ir teisėtai nutraukus (VPĮ 7 str. 4 d. 3 p.).

Ieškovo argumentai, jog atsakovas nenurodė Pirkimo nutraukimo priežasčių, kad nebuvo gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nutraukti pirkimą, kad Pirkimas nutrauktas jau pasibaigus pirkimo procedūroms, nesudaro pakankamo pagrindo pirkimo nutraukimą pripažinti neteisėtu. Teismas nurodė, kad tiek ieškovas, tiek atsakovas pripažįsta, jog Pirkimo sąlygos buvo paruoštos nekvalifikuotai, neatsižvelgus į aktualų teisinį reglamentavimą. Dėl to, pagal neteisėtas Pirkimo sąlygas vykęs Pirkimas negali būti pripažintas teisėtu. VPĮ nenumato reikalavimo gauti VPT sutikimą nutraukti pirkimo procedūras, kai vykdomas supaprastintas pirkimas.

Teismas atkreipė dėmesį į tai, jog ieškovo pasiūlymą atmetus dėl per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos ir teismui pripažinus tokį perkančiosios organizacijos sprendimą pagrįstu, tolesni perkančiosios organizacijos sprendimai ieškovo teisėms ir pareigoms įtakos neturi. Be to, nors ieškovas teigia, kad atsakovo viešųjų pirkimų komisija padarė esminių bei grubių VPĮ bei Pirkimo sąlygų pažeidimų, todėl Pirkimą vykdė nesąžiningai, pažeidžiant lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo bei skaidrumo principus, tačiau, prieštaraudamas pats sau, ginčija tokio pirkimo nutraukimą.

Teismas atmetė ieškovo argumentą, kad nutraukus pirkimą, atsakovas privalėjo pakviesti  dalyvius į neskelbiamas derybas. Nurodė, kad VPĮ numato galimybę, esant tam tikroms sąlygoms, atlikti pirkimą neskelbiamų derybų būdu, tačiau tai nėra imperatyvus reikalavimas, o perkančiosios organizacijos teisė. Neskelbiamas derybas reglamentuojančiomis nuostatomis iš esmės leidžiama nukrypti nuo įprastinių viešojo pirkimo sutarčių sudarymo taisyklių, todėl šios (nuostatos) turi būti aiškinamos siaurai ir taikytinos, kai egzistuoja aplinkybės, reikalaujančios pirkimą atlikti ypatingai skubiai. Tokių aplinkybių byloje nenustatyta.

 

 

III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

 

Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Gelmedis prašo Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 20 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą - ieškinį tenkinti be bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais svarbiausiais argumentais:

1. Teismas, nurodydamas, kad byloje ginčas kilęs dėl to, ar perkančioji organizacija pagrįstai atmetė tiekėjo UAB „Gelmedis pasiūlymą dėl per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos, ar pagrįstai perkančioji organizacija nutraukė pirkimo procedūras, nepagrįstai susiaurino bylos nagrinėjimo dalyką. Ieškovas yra nurodęs daugiau argumentų, pagrindžiančių pirkimo procedūrų neteisėtumą. Teismas privalėjo išsamiai išnagrinėti visus ieškinyje (papildyme, patikslinime) keliamus reikalavimus ir, nustatęs esminius Pirkimo vykdymo pažeidimus, sugrąžinti šalis į minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikimo svarstymo stadiją.

2. Teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškovas reikalavimo dėl pirkimo procedūrų nutraukimo atžvilgiu pažeidė išankstinę ginčo sprendimo ne teisme tvarką. Ieškovas išankstinės ginčo sprendimo ne teisme tvarkos laikėsi, reikalavimą dėl pirkimo procedūrų nutraukimo patikslinęs ieškinio dalyką nurodė, kai gavo atsakymą į pretenziją.

3. Neaišku, kuo vadovaudamasis teismas nurodė, kad atmeta reikalavimą pripažinti UAB „Kauno gelžbetonis pateiktą pasiūlymą nugalėtoju, nes tai nėra teismo kompetencija (nugalėtojus nustato/pripažįsta perkančioji organizacija). Ieškovas nekėlė tokio klausimo, tik nurodė tuos atsakovo viešųjų pirkimų komisijos sprendimus, kurie, kaip išvestiniai, turėtų būti naikintini, sugrąžinus šalis į tiekėjų pasiūlymų atitikimo minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams vertinimo etapą.

4. Teismas sprendime konstatavo aplinkybes, kurios skiriasi ne tik nuo bylos medžiagos, bet ir prieštarauja atsakovo į bylą pateiktiems dokumentams. 2014 m. gegužės 19 d. UAB „Kauno švara valdybos patvirtintame 2014 metų investiciniame plane konkrečiai nėra nurodytos planuojamos lėšos gelžbetonio plokštėms įsigyti, nenurodytas nei planuojamų įrengti aikštelių skaičius, nei perkamų plokščių kiekis. Be to, teismo tvirtinimas, jog buvo sudaryta lokalinė sąmata ir paskaičiuota, jog aikštelės pagrindo įrengimas kainuos 2 418,05 Lt neatitinka tikrovės, prieštarauja VPĮ 9 straipsnio 1 daliai. Pagal byloje esančius įrodymus plokščių įsigijimui buvo numatyta 300000 Lt (ne 200000 Lt.).

5. Teismas nepagrįstai vadovavosi teismų praktika, neatitinkančia bylos faktinių aplinkybių.

6. Ieškovas netvirtino, kad buvo netinkamai parengtos Pirkimo sąlygos. Jeigu jas būtų laikęs netinkamomis, būtų ginčijęs Pirkimo sąlygų turinį.

7. Nepagrįsta teismo išvada, kad perkančioji organizacija, vertindama ieškovo pasiūlymą ir taikydama VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatas, nei pagrindinių viešųjų pirkimų principų, įtvirtintų VPĮ 3 straipsnyje, nei apskritai VPĮ nuostatų nepažeidė, todėl ieškinio reikalavimas panaikinti atsakovo 2014 m. rugsėjo 19 d. sprendimą, kuriuo nuspręsta atmesti UAB „Gelmedis konkursinį pasiūlymą dėl per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos, netenkinamas, o nustačius, kad ieškovo pasiūlymas buvo atmestas pagrįstai, atmestini, kaip išvestiniai, ieškovo teisėms įtakos neturintys, ir kiti ieškovo reikalavimai. Apeliantas nurodo, kad būtent pats atsakovo viešųjų pirkimų komisijos sprendimas atmesti UAB „Gelmedis pasiūlymą dėl per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos, yra išvestinis. Pirminis neteisėtas viešųjų pirkimų komisijos sprendimas - tai UAB „Kauno gelžbetonis pripažinimas atitinkančiu minimalius kvalifikacinius reikalavimus.

8. Atsakovo viešųjų pirkimų komisija neturėjo teisės 2014 m. rugsėjo 19 d. sprendimu atmesti UAB „Gelmedis pasiūlymą dėl per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos, nes, ieškovo pasiūlymas tuo metu formaliai užėmė antrąją vietą ir privalėjo būti įtrauktas į tiekėjų pasiūlymų eilę.

9. Viešojo pirkimo sutarties kaina gali būti nustatyta dviem būdais: nurodant konkrečią fiksuotą kainą arba jos apskaičiavimo taisykles. Pagal Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintą Pirkimo vertės apskaičiavimo metodiką, neapskaičiavus numatomo prekių, paslaugų ar darbų pirkimo vertės (VPĮ 9 str. 4 d.), perkančioji organizacija neturėjo teisės ieškovo pasiūlymo kainą laikyti nepriimtina.

10. Nėra ir teismo ar proceso dalyvių nenurodyta nei vienos priežasties ar Pirkimo sąlygų punkto, kurie iš esmės prieštarautų naujai Vredakcijai ir neleistų tęsti pirkimo esamomis sąlygomis. Reikalavimo pripažinti neteisėtomis Pirkimo sąlygas nei viena šalis nekėlė ir tai nėra šios civilinės bylos dalykas, be to, VPĮ 7 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad perkančioji organizacija, gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Todėl neaišku, kuo vadovaudamasis teismas padarė tikrovės neatitinkančias išvadas apie proceso dalyvių pripažinimą, jog Pirkimo sąlygos buvo paruoštos nekvalifikuotai, neatsižvelgus į aktualų teisinį reglamentavimą, o pagal neteisėtas Pirkimo sąlygas įvykęs viešasis pirkimas negali būti pripažintas teisėtu.

11. Tik tie tiekėjai, kurių pasiūlymai buvo pripažinti atitinkančiais Pirkimo sąlygas, gali būti kviečiami į neskelbiamas derybas, todėl ieškovui svarbu, kad būtų grįžta į pasiūlymų vertinimo stadiją ir atmestas Pirkimo sąlygų neatitinkantis tiekėjo UAB „Kauno gelžbetonis“ pasiūlymas.

12. Teismas 2014 m. spalio 24 d. nutartimi įpareigojo atsakovą UAB „Kauno švara iki sekančio teismo posėdžio pateikti papildomą medžiagą, kuri būtina nagrinėjant bylą. Atsakovas ignoravo šiuos įpareigojimus, tačiau teismas neužtikrino įpareigojimo atsakovui įvykdymo.

Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Kauno švara prašo apeliacinį skundą atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad apeliacinis skundas iš esmės grindžiamas prielaidomis, abstrakčiais kaltinimais, argumentai sistemiškai nepateikti ir neparemti teisės aktais, nenurodyti pirmosios instancijos teismo padaryti materialinės ir procesinės teisės normų pažeidimai.

                                                                                     

IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

 

Apeliacinis skundas netenkintinas

 

Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė.

 

Dėl viešojo pirkimo nutraukimo

 

Ieškovas 2014 m. rugsėjo 24 d. buvo informuotas, kad Pirkimas nutraukiamas vadovaujantis VPĮ 7 straipsnio 5 dalimi. Ši teisės norma numato perkančiosios organizacijos teisę, gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti.

Kasacinis teismas dėl paminėtos VPĮ 7 straipsnio 5 dalies nuostatos taikymo yra pasisakęs, kad viešasis pirkimas nėra savitikslis, kas reikštų, kad pirkimo procedūros turėtų būti baigtos pirkimo sutarties sudarymu tik dėl to, kad pirkimas jau pradėtas. Pradėjus pirkimo procedūras gali paaiškėti aplinkybės, dėl kurių nurodytas tikslas nebus pasiektas. Tokiems atvejams VPĮ 7 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta perkančiosios organizacijos teisė nutraukti pirkimo procedūras, laikantis joje įtvirtintų sąlygų. Tam, kad perkančioji organizacija galėtų nutraukti pradėtas pirkimo procedūras turi būti nustatytos šios sąlygos: a) pirkimo sutartis dar neturi būti sudaryta, b) turi būti gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas dėl procedūros nutraukimo (išskyrus atvejus, kai sutikimas nereikalingas), c) turi būti nustatytos aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti.

Byloje nagrinėjamu atveju Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nebuvo reikalingas, nes ginčas kilo dėl supaprastinto pirkimo procedūrų (VPĮ 7 str. 5 d.), sutartis su laimėtoju dar nesudaryta, tačiau papildomai pasisakytina dėl trečiosios - nenumatytų aplinkybių paaiškėjimo sąlygos. VPĮ neatskleidžiami šios vertinamosios sąlygos taikymo kriterijų, juos palikta aiškinti teismų praktikai. Pagal kasacinio teismo praktiką neturi reikšmės, kada nenumatytų aplinkybių objektyviai atsirado – iki pirkimo pradžios ar jau jam prasidėjus. Svarbu, kad atsiradusios aplinkybės turi esminę reikšmę tolimesnei pirkimo eigai, t. y. dėl jų tolimesnis pirkimo procedūrų vykdymas tampa negalimas bei jos perkančiajai organizacijai nebuvo žinomos ir negalėjo būti protingai numatytos pradedant pirkimo procedūras. Tik tokiu atveju procedūrų nutraukimas objektyviai bus pateisinamas, o dalyvaujančių tiekėjų interesai laikomi nepažeistais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-433/2011, 2013 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-32/2013).

Nagrinėjamu atveju, kaip matyti iš perkančiosios organizacijos atsakymo (t.1, b.l. 146) į ieškovo pretenziją dėl pirkimo procedūros nutraukimo, Pirkimas nutrauktas perkančiajai organizacijai manant, kad Pirkimo sąlygos neatitinka aktualios VPĮ redakcijos reikalavimų ir dėl to numatant parengti naujas, VPĮ reikalavimus atitinkančias Pirkimo sąlygas bei pirkimą vykdyti iš naujo. Tokia situacija, kai perkančioji organizacija jau Pirkimo procedūrų vykdymo eigoje padaro išvadą, kad Pirkimo sąlygos neatitinka teisės aktų reikalavimų, nors ir rodo pačios perkančiosios organizacijos nepakankamą atidumą bei nepakankamą rūpestingumą rengiant Pirkimo sąlygas, be to, nevisiškai atitinka aplinkybės, kurios nebuvo galima numatyti, sampratą, gali būti prilyginama naujai paaiškėjusioms aplinkybėms VPĮ 7 straipsnio 5 dalies taikymo tikslu. Pirkimo eigoje paaiškėjimas, kad parengtos Pirkimo sąlygos neatitinka įstatymų reikalavimų, sudaro pagrindą nutraukti Pirkimą, kurį perkančioji organizacija laiko neteisėtu. Kitoks aiškinimas, t.y. įpareigojimas perkančiąją organizaciją tęsti pirkimą pagal jos vertinimu neteisėtas sąlygas, būtų nelogiškas ir neatitiktų viešojo intereso viešuosius pirkimus vykdyti teisėtai.

Sutiktina, kad atsakyme į ieškovo pretenziją perkančioji organizacija neįvardino, kokius konkrečiai neatitikimus galiojančiai VPĮ redakcijai pirkimo dokumentuose vertino kaip pagrindą Pirkimo sąlygas pripažinti neteisėtomis ir nutraukti pirkimą. Tai išsamiai nėra paaiškinta ir  procesiniuose dokumentuose, kur atsakovas nurodo, kad perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklės nebuvo suderintos su galiojančia VPĮ redakcija (nauja taisyklių redakcija atsakovo valdybos patvirtinta 2014-10-17 nutarimu Nr. (1.7.)-VN-83). Taigi sutiktina, kad ieškovas nėra  išsamiai informuotas apie perkančiosios organizacijos sprendimo nutraukti Pirkimą priežastis. Tačiau vien tai nesudaro pakankamo pagrindo Pirkimo nutraukimą pripažinti neteisėtu. Bylos duomenys, įskaitant Viešųjų pirkimų tarnybos atstovės atsakymą (t.2., b.l. 88), patvirtina Pirkimo sąlygų trūkumus.

 

Dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo dėl per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos

 

Pripažinus pirkimo nutraukimą teisėtu, nebetenka prasmės ginčas tiek dėl ieškovo pasiūlymo pripažinimo netinkamu dėl per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos, pasiūlytos kainos, tiek dėl kito tiekėjo UAB „Kauno gelžbetonis“ pasiūlymo tinkamumo. Viešojo pirkimo nutraukimas reiškia ir pirkimo procedūrų vykdymo metu perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų panaikinimą.

Tačiau, kadangi esminis byloje nagrinėjamas ir ieškovui aktualus ginčas yra kilęs dėl perkančiosios organizacijos UAB „Kauno švara“ sprendimo atmesti ieškovo UAB „Gelmedis“ pasiūlymas dėl per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos, teismas mano esant tikslinga papildomai pasisakyti ir dėl perkančiosios organizacijos teisės, pagal galiojusius Pirkimo dokumentus ieškovo pasiūlytą kainą pripažinti per didele, nepriimtina perkančiajai organizacijai. 

Pagal bylos duomenis perkančioji organizacija ketino įsigyti orientacinį 200 vnt. plokščių kiekį, kuris prekių pirkimo eigoje galėjo būti koreguojamas tiek į didesnę, tiek į mažesnę pusę, atsižvelgiant į poreikius. Konkurse pasiūlymus pateikė du tiekėjai: UAB „Kauno gelžbetonis“ ir UAB „Gelmedis“, tačiau perkančioji organizacija 2014 m. rugsėjo 19 d. sprendimu UAB „Gelmedis“ pasiūlymą atmetė dėl per didelės pasiūlytos, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos. Ieškovo vertinimu, taip jo pasiūlymas buvo atmestas dirbtinai, o per didelę kainą objektyviai galima pagrįsti tik žinant maksimalią perkamų plokščių vieneto kainą bei maksimalų perkamų plokščių kiekį bei pagal šiuos kriterijus apskaičiavus kainą, palyginant ją su pirkimui suplanuotomis lėšomis.

Kokia kaina yra per didelė, nepriimtina perkančiajai organizacijai, sprendžia perkančioji organizacija, atsižvelgdama į savo poreikius bei finansines galimybes. Sutiktina, kad perkančioji organizacija Pirkimo dokumentuose nebuvo nurodžiusi didžiausios priimtinos kainos, tačiau pagal kasacinio teismo praktiką didžiausios siūlytinos kainos, kuri būtų priimtina perkančiajai organizacijai, neįtvirtinimas pirkimo dokumentuose savaime nepažeidžia skaidrumo principo. Tiekėjo, kurio pasiūlymas atmetamas tuo pagrindu, kad jo pasiūlyta kaina yra per didelė ir perkančiajai organizacija nepriimtina (VPĮ 39 str. 2 d. 3 p.), teisės užtikrinamos ne privalomu pirkimui skiriamos lėšų sumos atskleidimu pirkimo dokumentuose, bet jos nustatymu planuojant pirkimą ir perkančiajai organizacijai pagrindžiant tiekėjo pasiūlymo atmetimą. Planuodama viešąjį pirkimą perkančioji organizacija iš anksto numato jam panaudoti skiriamą lėšų sumą. Kai ši suma neatkleidžiama pirkimo dokumentuose, o perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą remdamasi VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 3 punktu, kilus ginčui, ji privalo įrodyti, kad kaina yra per didelė ir jai nepriimtina (CPK 178 str.). Per didele, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina inter alia gali būti laikoma tokia pasiūlymo kaina, kuri yra didesnė, nei perkančiosios organizacijos suplanuota pirkimui skirtina lėšų suma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2012).

Ieškovo pasiūlymas buvo atmestas 2014 m. spalio 3 d. (t. 1, b.l. 146) dėl per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos, nes ji viršija poreikio paraiškoje numatytą sumą – 300 000 Lt. Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, jog ieškovo UAB „Gelmedis“ pasiūlyta kaina – 333 630 Lt (t.1, b.l. 68) viršijo perkančiosios organizacijos planuojamas lėšas. UAB „Kauno švara“ 2014 metų investiciniame plane aikštelių projektavimui ir įrengimui numatyta 500 000 Lt (t.2, b.l. 59), o pagal lokalinę sąmatą aikštelės pagrindo įrengimas kainuos 2 418,05 Lt (t.1, b.l. 150).  2014 m. liepos 1 d. poreikio organizuoti pirkimą paraiškoje (t.1, b.l. 147) perkančioji organizacija nurodė kaip reikiamą kiekį 200 vienetų gelžbetoninių plokščių, o planuojamą pirkimo vertę 300000Lt, taigi lėšų numatyta 200 vienetų plokščių. Ši plokščių vertė pagrįsta birželį apklausos būdu atliktu rinkos tyrimu (t.1. b.l. 151) ir numatyta lėšų suma atitinka apklausos būdu gautus pasiūlymus nuo 821,25 Lt iki 1440 Lt be PVM už vienetą.

Nėra ginčo, kad lėšų planavimas buvo atliktas iki Pirkimo paskelbimo 2014 m. rugpjūčio 11 d., todėl atmestinos kaip nepagrįstos ir neįrodytos ieškovo prielaidos, kad perkančioji organizacija dėl per didelės jai nepriimtinos kainos negalėjo spręsti jau po pasiūlymų pateikimo, taip siekdama ieškovą pašalinti iš Pirkimo. Kadangi lėšų planavimas įvyko ir buvo patvirtintas dar iki paskelbiant Pirkimą 2014 m. rugpjūčio 11 d., lėšų pirkimui planavimas ir didžiausios priimtinos kainos nustatymas negalėjo būti atliktas fiktyviai siekiant iš konkurso pašalinti ieškovą. Byloje nėra duomenų, kad didžiausios, perkančiajai organizacijai priimtinos, kainos kriterijus būtų buvęs taikomas tokiu būdu, kad eliminuoti iš pirkimų būtent ieškovą ar privilegijas suteikti kitam dalyviui – UAB „Kauno gelžbetonis“. Nėra duomenų, kad perkančiosios organizacijos pasirinktas didžiausios priimtinos kainos kriterijus būtų tiekėjams taikomas diskriminaciniu būdu.  Be to, nustatant laimėtoją yra reikšminga pasiūlymo kaina (laimėtoju nebūtų pripažįstamas didesnę kainą pasiūlęs tiekėjas). Bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovo UAB „Gelmedis“ pasiūlyta kaina buvo didesnė už kito tiekėjo UAB „Kauno gelžbetonis“ pasiūlytą kainą – 228 000 Lt, taigi pagal kainos kriterijų ieškovo pasiūlymas nebuvo geriausias ir būtų svarstomas tik tokiu atveju, jeigu perkančioji organizacija netinkamu pripažintų kito tiekėjo pasiūlymą.

Ieškovas ginčija perkančiosios organizacijos pasirinktą lėšų planavimo būdą, teigia, kad preliminari plokštės kaina buvo nustatyta netinkamai, t.y. apklausus ir plokščių negaminančias įmones. Šie argumentai pripažintini nereikšmingais bylos išnagrinėjimui. Pirma, būtent perkančioji organizacija pagal savo poreikius ir planuojamas lėšas sprendžia, kokias prekes ir už kokią didžiausią kainą ketina įsigyti. Antra, kaip jau minėta, ieškovo pasiūlymo kaina nebuvo geriausia, todėl jis potencialiai neturėjo galimybės laimėti konkurso ir jo pašalinimas iš konkurso dėl per didelės pasiūlymo kainos negalėjo įtakoti konkurso rezultato.

Nors ieškovo argumentai, kad Pirkimo sąlygose perkančiajai organizacijai nenurodžius nei maksimalios vienos plokštės kainos, nei maksimalaus perkamų prekių kiekio, neįmanoma nustatyti, kokia pasiūlyme pateikta kaina būtų perkančiajai organizacijai per didelė, iš dalies pagrįsti (nežinant nei maksimalios perkamų plokščių kiekio nei vieneto kainos), kaip jau minėta, ieškovo pasiūlymas nebuvo geriausios kainos, todėl potencialių galimybių laimėti konkursą ieškovas neturėjo (nebent kito, mažesnę kainą pasiūliusio tiekėjo pasiūlymas būtų atmestas kaip neatitinkantis pirkimo reikalavimų).  Kitokios išvados neleidžia daryti ir Viešųjų pirkimų tarnybos atstovės atsakyme (t.2, b.l. 88) į  ieškovo paklausimą pateiktas išaiškinimas, kad pirkimo dokumentuose turėjo būti remiamasi Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1S-21 patvirtintomis Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainodaros nustatymo metodikoje įtvirtintas rekomendacijas, kad pirkimo dokumentuose nurodant preliminarius kiekius, nustatytinos viršutinė ir apatinė ribos arba paklaida procentine išraiška arba, jeigu neįmanoma nustatyti apatinės ribos, nurodoma tik viršutinė riba. Šis Viešųjų pirkimų tarnybos atsakymas tik papildomai pagrindžia perkančiosios organizacijos abejones parengtų Pirkimo dokumentų teisėtumu, dėl ko Pirkimo procedūros apskritai nutrauktos. Bylos medžiaga patvirtina, kad perkančioji organizacija atsižvelgia į pretenzijas, įskaitant ieškovo, pastabas, kurias pripažino pagrįstomis.

Byloje nėra duomenų, ar ieškovas būtų teikęs pasiūlymą, atitinkantį perkančiosios organizacijos numatytą didžiausią priimtiną kainą. Viena, ieškovo siūloma kaina ženkliai viršija perkančiajai organizacijai priimtiną, o antra, ieškovo 2015 m. vasario 9 d. pateiktas paaiškinimas taip pat netiesiogiai rodo, kad ieškovo interesas yra pasiekti, jog atsakovas iš jo nupirktų būtent už pasiūlytą kainą mažiau gelžbetoninių plokščių, nei ketino (dėl ribotų tam skirtų lėšų). 2015 m. vasario 9 d. ieškovas į bylą pateikė papildomą paaiškinimą, kodėl, ieškovo vertinimu, perkančioji organizacija negalėjo atmesti jo pasiūlymo. Dėl tos priežasties, kad nesant konkurso sąlygose iš anksto nustatyto prekės įkainio, perkančioji organizacija už ieškovo pasiūlytą kainą galėjo įsigyti mažesnį kiekį vienetų plokščių nei nurodytas orientacinis kiekis. Teisėjų kolegija šiuos argumentus atmeta kaip nepagrįstus ir pažymi, kad Pirkimas nėra savitikslis. Juo siekiama ne panaudoti konkrečią pinigų sumą (pirkimas skelbiamas ne tam, kad geriausiu būdu panaudoti turimas lėšas), o tam, kad perkančioji organizacija įsigytų reikalingas prekes bei konkrečiam numatytam vykdomam projektui (nagrinėjamu atveju – aikštelės statybai) reikiamą plokščių kiekį. Vadovaujantis ieškovo aiškinimu, perkančioji organizacija turėtų gelžbetonių plokščių pirkti ne tiek, kiek jų reikia, o tiek, kiek gali nupirkti už ieškovo pasiūlytą kainą. Be to, jau buvo minėta, kad orientacinis plokščių kiekis (t.y. tokį jų poreikį prognozuoja perkančioji organizacija) yra 200 vienetų, kuriems pagal ieškovo siūlomą kainą lėšų nepakanka. Žinodamas orientacinį perkamų plokščių kiekį, ieškovas neturi objektyvaus pagrindo tikėtis, kad perkančioji organizacija visą suplanuotą sumą skirs mažesniam prekių kiekiui įsigyti. Pirkimas tik dalies reikalingų plokščių perkančiajai organizacijai būtų neracionalus ir neleistų pasiekti perkančiosios organizacijos tikslo už numatytas lėšas įrengti aikšteles, jas įrengiant naudoti vienodas medžiagas (plokštes).

Pažymėtina, kad nepriklausomai nuo Pirkimo sąlygų trūkumų, dėl kurių Pirkimas buvo nutrauktas, ieškovo pasiūlyta kaina aiškiai viršijo kainą, kurią Pirkime galėjo mokėti perkančioji organizacija.

 

Dėl kitų reikalavimų

 

Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad kiti ieškovo reikalavimai išvestiniai ir, pripažinus, kad ieškovo pasiūlymas buvo teisėtai atmestas dėl per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos, nebetenka prasmės kitų reikalavimų (dėl ieškovo kvalifikacijos tikslinimo) nagrinėjimas, nes tai nebegali turėti įtakos ieškovo ekonominiam interesui dalyvauti pirkime.

Be to, Pirkimo procedūros 2014 m. rugsėjo 24 d. buvo teisėtai nutrauktos (t.1, b.l. 107). Tokiu atveju nei ieškovas, nei tretysis asmuo (kitą pasiūlymą pateikęs tiekėjas UAB „Kauno gelžbetonis“) šiame konkurse nebebus pripažintas nugalėtoju, taigi nebeaktualūs ieškovo argumentai dėl kito dalyvio UAB „Kauno gelžbetonis“ pasiūlymo atitikties reikalavimams.

 

Dėl apeliacinio skundo ir teismo sprendimo

 

Dėl nurodytų motyvų apeliacinis skundas atmestinas ir teismo sprendimas paliktinas nepakeistas. Neaptarti apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai neturi esminės reikšmės bylos išnagrinėjimui, teismo sprendimo pagrįstumui ir teisėtumui, todėl dėl šių argumentų teisėjų kolegija papildomai nepasisako.

 

Dėl bylinėjimosi išlaidų

 

Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios pusės, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Kadangi bylą išnagrinėjus apeliacine tvarka ieškovo apeliacinis skundas netenkinamas, atsakovui iš ieškovo priteistinos dėl bylinėjimosi apeliacine tvarka turėtos bylinėjimosi išlaidos, o ieškovui dėl bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme turėtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos. Pagal bylos duomenis UAB „Kauno švara išlaidos už advokato paslaugas bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme – 1381 Lt. Jos priteistinos pagal oficialių kursą nurodant atitikmenį eurais.

Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

n u t a r i a :

Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Priteisti uždarajai akcinei bendrovei „Kauno švara“ (j.a.k. 132616649) iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Gelmedis“ (j.a.k. 303334200)  400 (keturis šimtus)  eurų bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų.

 

Teisėjai                                                                    Danutė Gasiūnienė

 

                                                                                Kazys Kailiūnas

 

                                                                                Danutė Milašienė                                                                                     

 

 


Paminėta tekste:
  • 2-2566-343/2014
  • CPK
  • 3K-3-433/2011
  • 3K-7-32/2013
  • CPK 178 str. Įrodinėjimo pareiga
  • 3K-3-158/2012