Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2016-08-17][nuasmeninta nutartis byloje][e2S-1538-653-2016].docx
Bylos nr.: e2S-1538-653/2016
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Vilniaus apygardos teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Lietuvos lankininkų federacija 191960388 atsakovas
Kategorijos:
7. BYLOS DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ
7.3. Bylos dėl juridinių asmenų organų sprendimų teisėtumo
3. CIVILINIS PROCESAS
3.3. Teismų procesinių sprendimų kontrolės formos ir proceso atnaujinimas
3.3.2. Atskirieji skundai:

Civilinė byla Nr. e2S-1538-653/2016

Teisminio proceso Nr. 2-68-3-13861-2016-7

Procesinio dokumento kategorija: 3.3.2.

(S)

 

VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS

N U T A R T I S

2016 m. rugpjūčio 9 d.

Vilnius

 

Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi apelianto ieškovo V. Š. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 2 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo V. Š. ieškinio dėl atsakovo juridinio asmens Lietuvos lankininkų federacijos visuotinio susirinkimo sprendimo panaikinimo,

nustatė:

  1. Ginčo esmė

ieškovas V. Š. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti atsakovo Lietuvos lankininkų federacijos 2016 m. sausio 23 d. visuotinio narių susirinkimo sprendimą „patvirtinti naujus tarybos narius: T. K., V. Š., T. L., A. Č.“ ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

 

II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. gegužės 2 d. nutartimi ieškovo V. Š. ieškinį atsisakė priimti. Teismas, remdamasis įsiteisėjusiais Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 12 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-23318-820/2015 bei Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 18 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-685-392/2016, padarė išvadą, jog ieškovas 2016 m. sausio 23 d. vykusio visuotinio susirinkimo metu buvo ne tik asociacijos (Lietuvos lankininkų federacijos) narys, bet ir vieno iš atsakovo organų – tarybos narys. Taip pat, atsižvelgdamas į tai, kad Kūno kultūros ir sporto įstatymo 51 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog ginčai dėl šiame įstatyme nustatytų teisių gynimo yra nagrinėjami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, atitinkamos sporto šakos taisyklėse gali būti nustatyta išankstinė ginčų sprendimo ne teisme tvarka o atsakovo Lietuvos Lankininkų Federacijos įstatuose yra įtvirtinta, jog Etikos ir ginčų komisija sprendžia ginčus tarp federacijos narių, taip pat jos organų ir kontroliuoja kaip federacijos nariai, taip pat jos organai laikosi šių įstatų reikalavimų, teismas konstatavo, jog ieškovas privalėjo laikytis atsakovo įstatuose nurodytos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos prieš kreipiantis į teismą su ieškiniu. Ieškovui to nepadarius, ieškinį atsisakyta priimti kaip pateiktą nesilaikius išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos.

 

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą (b.l. 1-3), kuriame prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – priimti nagrinėti jo ieškinį. Atskirąjį skundą grindžia šiais motyvais:

  1. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad dėl Ieškovo ieškinio reikalavimų Atsakovo įstatuose yra nustatyta išankstinė ginčų sprendimo ne teisme tvarka. Atsakovo įstatų 4.37 punkte jokia privaloma išankstinė ginčų sprendimo ne teisme tvarka nenustatyta, Etikos ir ginčų komisijos teisė spręsti tam tikrų asmenų ginčus per se nereiškia atitinkamos pareigos Ieškovui.
  2. Atsakovo teisinė forma yra asociacija, o Asociacijų įstatyme jokia išankstinės ginčų sprendimo ne teisme tvarkos nustatymo galimybė nenumatyta. Kūno kultūros ir sporto įstatymo 51 str. 1 d. ieškovui neturėtų būti taikoma, kadangi ieškinyje pareikštų reikalavimų atsakovui pagrindas yra ne dėl Kūno kultūros ir sporto įstatyme nustatytų teisių gynimo, o dėl asociacijų įstatymo ir                       CK nuostatų pažeidimo, dėl ko Teismas priėjo prie neteisingos išvados, kad Ieškovas nesilaikė įstatymų nustatytos tai bylų kategorijai išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos.
  3. Ieškovas yra atsakovo tarybos narys, taip pat Kauno šaudymo iš lanko asociacijos pirmininkas, tačiau nėra nei atsakovo narys, nei atsakovo organas, ieškovas niekada nestojo į atsakovo narius, niekada nemokėjo atsakovo nario mokesčio, taigi atsakovo Etikos ir ginčų komisija atsakovo įstatų 4.37 punkte numatytos teisės nagrinėti tarp ieškovo ir atsakovo kilusį ginčą neturi.

Atsiliepimo į atskirąjį skundą atsakovas nepateikė.

 

IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

Vadovaujantis CPK 320 str., 338 str., apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmos instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų.

Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria ieškovo V. Š. ieškinį atsisakyta priimti, yra pagrįsta ir teisėta.

Iš byloje esančios medžiagos matyti, jog ieškovas ieškiniu prašė panaikinti atsakovo Lietuvos lankininkų federacijos 2016 m. sausio 23 d. visuotinio narių susirinkimo sprendimą „patvirtinti naujus tarybos narius: T. K., V. Š., T. L., A. Č.“ ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti ieškinį, kadangi ieškovas nesilaikė išankstinio ginčų ne teisme tvarkos.

Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo 51 straipsnio 1 dalis nustato, jog ginčai dėl šiame įstatyme nustatytų teisių gynimo yra nagrinėjami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Atitinkamos sporto šakos taisyklėse gali būti nustatyta išankstinė ginčų sprendimo ne teismo tvarka. Atsakovo LLF įstatuose yra įtvirtinta, jog Etikos ir ginčų komisija sprendžia ginčus tarp Federacijos narių, taip pat jos organų ir kontroliuoja, kaip Federacijos nariai, darbuotojai taip pat jos organai laikosi šių įstatų reikalavimų bei Federacijos drausmės ir etikos kodekso reikalavimų (Įstatų 4.37. punktas).

Apeliantas teigia, kad jis, būdamas atsakovo tarybos nariu, nėra atsakovo narys ar organas.

Atsakovo įstatų, kuriuos teismui pateikė apeliantas, 4.1.1. punkte nurodyta, jog taryba yra kolegialus federacijos valdymo organas. Pagal atsakovo įstatų 4.2 p. federacija įgyja teises ir pareigas bei jas įgyvendina per savo valdymo organus. Tokiu būdu vien faktas, kad ieškovas, kuris yra Kauno šaudymo  iš lanko asociacijos narys, yra išrinktas būti atsakovo (Lietuvos lankininkų federacijos) kolegialaus organo nariu, nereiškia, kad jis ir yra atsakovo valdymo organas, kaip konstatavo pirmosios instancijos teismas, nes, kaip buvo minėta, tokiu organu yra atsakovo taryba (įstatų 4.1.1.p.).

Ieškinio priėmimo stadijoje į bylą nebuvo pateikta duomenų, jog ieškovas ieškinio pareiškimo momentu yra atsakovo narys.  2016-01-18 Vilniaus apygardos teismo nutartyje (civilinėje byloje                 Nr. 2A-685-392/2016) buvo konstatuota, kad ieškovui kreipusis į LLF Etikos ir ginčų komisiją dėl ginčo sprendimo jis įgijo teisę kreiptis į teismą dėl ginčo nagrinėjimo iš esmės. Tačiau, kaip matyti iš minėtos nutarties turinio, tokia išvada grindžiama tomis faktinėmis aplinkybėmis, jog ieškovas, nepriklausomai nuo fakto ar jam taikytina ikiteisminė ginčo sprendimo tvarka, bylos nagrinėjimo metu kreipėsi į Etikos ir ginčų komisiją, t.y. laikėsi išankstinio ginčų sprendimo ne teismo tvarka procedūros. Dėl to šių faktinių aplinkybių kontekste minėta apeliacinės instancijos teismo išvada negali būti laikoma prejudiciniu faktu šioje byloje, sprendžiant dėl ieškovo pareigos kreiptis dėl ginčo išsprendimo ikiteismine tvarka. Be to, apeliacinės instancijos teismas minėtą išvadą padarė analizuodamas apelianto argumentą, kad ieškovas nepagrįstai teismui apskundė ne Etikos ir ginčų komisijos pateiktą išvadą, o LLFD Prezidento sprendimą ir skirtą pastabą, o ne nustatydamas faktą ar ieškovas, nepriklausomai nuo jo kreipimosi į ikiteisminio ginčo sprendimo instanciją, privalėjo pasinaudoti ikiteismine ginčo sprendimo tvarka.

Taigi, nenustačius aplinkybės, kad ieškovas yra atsakovo organas bei byloje nesant duomenų, jog ieškovas yra atsakovo narys, pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo atsisakyti priimti ieškinį CPK 137 str. 2 d. 3 p. pagrindu.

Pažymėtina, jog Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-11-30 sprendimas civilinėje byloje                Nr. e2-24991-465/2015, kuriuo remiasi apeliantas ir kuriame konstatuota, jog ieškovas yra Kauno šaudymo iš lanko asociacijos narys (pirmininkas), o federacijos nariu, kuriai galioja LLF įstatuose nurodyta  ikiteisminė ginčų nagrinėjimo tvarka, yra pati asociacija, yra neįsiteisėjęs ir apskųstas apeliacine tvarka, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai nesivadovavo šiuo teismo sprendimu.

Esant nustatytai aplinkybei, kad byloje nepakanka duomenų konstatuoti, jog ieškovas patenka į subjektų, kurių ginčą pagal atsakovo įstatus sprendžia Etikos ir ginčų komisija, sąrašą, kiti apelianto argumentai laikomi pertekliniais, todėl dėl jų nepasisakoma.

Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir ieškinio  priėmimo klausimas perduodamas spręsti iš naujo pirmosios instancijos teismui (CPK 337 str. 1 d.                   1 p.).

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 3 p., teismas              

nutaria:

 

Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 2 d. nutartį palikti panaikinti ir ieškinio  priėmimo klausimą perduoti spręsti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

 

 

Teisėja                                                                       Jelena Šiškina

 

 


Paminėta tekste:
  • e2-23318-820/2015
  • CK
  • CPK 320 str. Bylos nagrinėjimo ribos
  • CPK 137 str. Ieškinio priėmimas
  • CPK 337 str. Apeliacinės instancijos teismo teisės