Teisėjo skyrimo protokolas byloje: 1-9-548/2017
Paskyręs vartotojas:
Paskirtas teisėjasJuodis Ričardas
Data2016.08.19 09:55:49

Bylos duomenys:
Bylos numeris: 1-01-2-00053-2012-7
1-149-XX/2016
Bylos tipas: baudžiamoji byla
Byla:
Bylos šalys:
Bylos skirstymo grupė: I grupė
Bylų svorio koeficientas: 12
Tomų skaičius: 0
     
Teisėjų sąrašo kriterijai
Atsižvelgti į specializaciją: Taip
Atsižvelgti į teisėjo nagrinėjamų bylų tipus(skyrius): Taip
Galima priskirti teismo pirmininkui: Taip
Galima priskirti teismo pirmininko pavaduotojui Taip
Galima priskirti skyriaus pirmininkui Taip
Užimtumas skaičiuojamas eilės viduje:baudžiamoji byla(I-a instancija), I grupė, pagal bendrąsias proceso taisykles, 1-[NUMERIS]-[TEISEJAS]/[METAI4]
Nustatyti koeficientai:
Dienų skaičius:30
Užimtumo (Uk):10
Specializacijos (Spk):1000000
Atsitiktinumo (Ak):1
U*Uk+P+Sp*Spk-Sk+A*Ak=Rk
Teisėjų sąrašas:
   TeisėjasPareigosBylų viso:Bylų svoris viso:Bylų teisėjo:Svoris teisėjo:TM teisėjo:Svoris teisėjo:TM svoris teisėjo:Past. užimt. proc.:Past. užimt.:Išlyg. krūvis:Užimt.
(U)
Parei
gos
(P)
Skyrius
(Sk)
Spec.
(Sp)
Atsit.
(A)
Rūš. koef.Privalo nagrinėtiAtmetimo priežastis  
d3cfb981-2051-4164-9bb2-42c0b2710e00 Juodis Ričardas 548Teisėjas(a)3360 0 0000%003600023383  
8d10c15d-5ee9-48aa-b715-601ac793ad80 Kvaselytė Joana 840Teisėjas(a)3361 12 01200%002400067307  
00000167-e5a4-4275-b71d-40a1ab5dfb22 Kaulakis Gintautas 359Teisėjas(a)3361 12 012020%202200052272  
4c8e47aa-e040-4859-ad81-0da0bc460dec Dambrauskienė Edita 810Teismo pirmininkas(ė)3360 0 00025%3122100058268  
6dc5363a-381e-4ca0-be5a-159232141a4f Pukinskienė Jorūnė 925Teisėjas(a)3361 12 01200%042000036236  
0ffaf0ec-8256-4ccd-b5fc-9d8fd4c5fc26 Balsevičienė Rasa 753Teisėjas(a)3360 0 0000%01000000-99996400067-9999573